Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана правопорядка Охрана правопорядка     Криминалистика и криминология Криминалистика и криминология

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи. Зміст. I. Вступ. 2 II. Предмет та завдання криміналістики. 2 III. Механізм вчинення злочину, основи механізму злочинної діяльності. 10 1. Злочинність у системі соціальної діяльності. 11 ¬ Злочин як різновидність соціальної діяльності. 11 ¬ Криміналістичне поняття діяльності. 12 ¬ Структура злочинної діяльності і характеристика її елементів. 13 2. Теорія механізму вчинення злочину. 16 ¬ Відображення в основі механізму вчинення злочину. 16 ¬ Види взаємодії у структурі механізму злочину та їх енергетична сутність. 19IV. Висновок. 21 ЛІТЕРАТУРА 22 Вступ. Формування предмета науки криміналістики має певний історичний аспект, суть якого до цього часу становить дискусійну проблему. Предмет будь-якої науки розвивається, вдосконалюються його зміст і методи у відповідності до загального накопичення наукових знань та соціальних умов розвитку суспільства. Розвиток процесуальної думки наприкінці XIX ст. та пекучі потреби практики створили умови до відгалуження від фундаментальних правових галузей знань багатьох спеціальних, які мали спочатку прикладний характер. Це були судова медицина, криміналістика, судова психологія та інші. Уперше про криміналістику як систему спеціальних знань згадав Г.Гросс у своїй фундаментальній роботі "Керівництво для судових слідчих як система криміналістики" (1892 р.). Це перша робота, в якій були систематизовані накопичені тактичні і методологічні знання про розкриття злочинів, зібрані технічні засоби, які використовувались для цього. Г.Гросс назвав сукупність таких знань системою, а галузь знання, що їх вивчає,— криміналістикою. Предмет криміналістики він визначив так: "Криміналістика по своїй суті починається там ., "де встановлюють" ., яким саме способом учинюються злочини? Як досліджувати ці способи і розкривати їх, які були мотиви що спричинили до злочину, яка була мета — про все це нам не говорить ні карне право, ні процес. Все це складає предмет криміналістики". Наступні визначення предмета криміналістики є вдосконаленням основних положень, які були зазначені ще у Г.Гросса. Так, С.Н.Трегубов писав, що предметом криміналістики є "використання методів природничих наук і технічних знань при розкритті злочинів і встановленні особистості злочинця". Увага до технічного аспекту використання засобів і методів природничих наук викликало появу однобокого визначення предмета криміналістики. Автор першого в Росії підручника з криміналістики І.М.Якімов вважав, що криміналістика "має своїм предметом вивчення найбільш доцільних способів та прийомів використання природничих, медичних і технічних наук при розслідуванні злочинів і вивченні фізичної та моральної особистості злочинця". Тут технічний аспект предмета криміналістики очевидний, хоча і додається новий напрям — дослідження особистості злочинця. Криміналістика, так само, як й інші науки, для пізнання свого предмета повинна мати свої методи, котрі мають входити у структуру предмета. Предмет та завдання криміналістики. В умовах формування і становлення нових соціально-економічних відносин, державних структур законодавчої і виконавчої влади виникають задачі створення правової основи зміцнення законності і вдосконалення правоохоронної діяльності.

Юридичні науки повинні розробляти правові основи державності і законності правозаступницької діяльності, спрямованої на надійне забезпечення захисту конституційних прав і законних інтересів громадян, суспільних формувань та державних структур України. Криміналістика озброює співробітників правоохоронних органів ефективними методами і засобами розкриття злочинів, що сприяє реалізації принципу невідворотності покарання, об'єктивному використанню кримінального закону та профілактичному впливу. Останнім часом Президент і Уряд України приділяють особливу увагу вдосконаленню діяльності правоохоронних органів та зміцненню технічної бази боротьби зі злочинністю взагалі і з організованою зокрема. Сучасний рівень науки криміналістики і науково-технічний потенціал природничих і технічних наук дозволяють практичним органам прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки та суду попереджувати, припиняти і розслідувати дуже складні злочини і тим самим сприяють розв'язанню однієї із головних задач зміцнення законності та правопорядку в Україні. Криміналістика — це юридична наука, яка виникла у надрах кримінального процесу у минулому столітті як сукупність технічних засобів і тактичних прийомів, а також способів їх використання для розкриття злочинів. Це означає, що криміналістика вивчає злочин. Але злочин є предметом пізнання інших галузей знань (соціологія і філософія, кримінальне, цивільне і адміністративне право, психологія, статистика та ін.), які досліджують деякі специфічні сторони, властивості і особливості злочинної діяльності для боротьби із нею. В цьому аспекті наука криміналістика має свій предмет пізнання. Предмет будь якої науки — це сторона, властивості і відношення оточуючого світу, що виділені в процесі практики і перетворені в об'єкт дослідження для розкриття їх спеціальних закономірностей. Злочин є складним соціальним явищем, яке характеризується своєю структурою, зв'язками і відношеннями між його елементами. Пізнані та кількісно відтворені відношення набувають властивостей закономірностей, що належать саме цій структурі. Тому криміналістика досліджує злочин передусім як динамічний процес, тобто його діяльнісну сторону. Злочин у діяльнісному плані — це динамічна система, яка має різні форми взаємодій об'єктів живої і неживої природи. В структуру її елементів входять: суб'єкти злочину (люди); предмети, за допомогою яких учинено злочин; спосіб учинення злочину; результат злочину, тобто матеріальні та ідеальні відображення, а також інші обставини місця, часу, поведінка осіб причетних до вчиненого злочину, або які випадково стали його очевидцями. Елементи динамічної системи в процесі вчинення злочину взаємодіють між собою, створюють сукупність послідовних процедур, які називаються механізмом злочину. Останній є однією із сторін злочину, яку вивчає криміналістика. Механізм учинення злочину, з одного боку, можна подати як низку певних дій, які відбуваються у часі, прийомів, процедур суб'єктів злочину в матеріальному середовищі, а з іншого — як обов'язкову появу незалежно від наслідків злочинної діяльності, тобто відображення механізму злочину у вигляді системи матеріальних та ідеальних слідів-відображень.

Механізм злочину є системою взаємодій реальних об'єктів матеріального світу і тому він охоплює явища, події і факти реальної дійсності, моменти і відрізки часу, людей, ділянки місцевості та простору, предмети, речі, механізми і комп'ютерні системи, тварин, об'єкти рослинного світу тощо, які є елементами механізму злочину. Вони причинно взаємопов'язані, а їх взаємодія відбувається на основі загальних закономірностей, форм руху матерії — механічного, фізичного, хімічного, біологічного і психічного. Усвідомлення механізму злочину в процесі його розкриття є однією з важливих задач, тому що не встановивши динаміки події — як, коли і при яких обставинах, якими засобами і в якій послідовності розгорталася картина злочину на місці його вчинення, не можна зрозуміти його мотивів і причин, дати йому кримінально-правову оцінку, і, зрештою, скласти уявлення про зовнішній вигляд злочинця та сконструювати динамічну модель його поведінки. Предмет безпосереднього посягання не можна змішувати з об'єктом злочину, дослідженням якого займаються різні галузі права. Криміналістику цікавить безпосередньо предмет, на який був спрямований злочин, тому що між ним і злочинцем була взаємодія. Встановлення відношень і взаємозв'язків між предметом посягання і суб'єктом злочину має безпосереднє значення для його розшуку і встановлення особистості злочинця. Наприклад, наркомана найчастіше цікавлять самі наркотики і де практично їх роздобути. Якщо при крадіжці з аптеки зникли лише наркотичні препарати, а інші, навіть більш коштовні залишилися, то запідозрюється передусім наркоман. Предмет безпосереднього посягання закономірно пов'язаний з особистістю злочинця, його віком, фахом, деякими властивостями особистості. Так, з фотовідділу великого універмагу зникли два фотоапарати ФЕД, кілька пачок фотопаперу і проявника. Відділи, розташовані поряд, в яких продавались годинники і готовий одяг, злодія не цікавили. Була висунута версія, що крадіжку вчинив неповнолітній, який цікавиться фотографією і можливо раніше відвідував фотогурток. Перевірка цієї версії дала такі результати: на вокзалі затримали школяра, який втік з дому і став бродяжити. З'ясувалось, що він перед закриттям універмагу залишився в ньому, вночі взяв два фотоапарати, а вранці, коли відчинили універмаг, неповнолітній злодій непомітно вийшов. Хлопчик навчався у 8 класі і відвідував фотогурток. Спосіб учинення злочину — це образ діяльності суб'єкта, що не тільки його поведінка, але й закономірне відтворення використання предметів — засобів діяльності. У зв'язку з цим спосіб опосередкований об'єктивними умовами, в яких виникла і розвивалась протиправна дія. Злочинець і образ його дії пов'язаний з місцем учинення злочину і особистістю потерпілого. Відомо, що при вчиненні убивства особою, яка перебуває з потерпілим у близьких стосунках (родич, близький друг, знайомий), злочинець найчастіше намагається сховати труп, знищити сліди на місці події, приховати зникнення убитого, створити неправдиве алібі і т.ін. В цьому разі за слідами злочину звичайно висувають дві типові версії: "Злочинець — свій", "Злочинець — чужий", тобто не знайомий з потерпілим.

Чесмен постйно орудував рухомим прожектором, замнюючи для свох нчних злочинв бле скло червоним. Але все було лише гпотезою. Не вистачало головного доказу червоного скла! Якщо Чесмен заявить, що розгвинчував прожектор, аби замнити перегорлу лампу, чи вдремонтувати щось нше, гайка в його кишен нчого ншого не доведе. Розчарували нспектора й кримналсти, що оглядали сидння форда в пошуках плям кров: вони нчого не знайшли. Няких наслдкв не дала спроба знайти слди замито кров. Але кримнальний нспектор Гузен не хотв так просто вдмовитись вд свого переконання. Ц ж ноч вн прагнув дстати остаточний доказ вини Чесмена. Дв останн жертви «бандита з червоним лхтарем» мусили особисто засвдчити його вину. Гузен наказав термново пригнати на подвр'я управлння дв автомашини, одна з яких по можливост мала бути срим лмузином форда. Щоправда, доставили лмузин свтлоблакитного кольору, але це не збентежило нспектора. PВноч свдки однаково не зможуть помтити, що машина ншого кольору,P розвяв нспектор сумнви свого асистента

1. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

2. Поняття криміналістичної версії

3. Техніко-криміналістичні засоби та методи дослідження речових доказів

4. Криміналістична ідентифікація

5. Поняття та методи криміналістики

6. Поняття та загальна характеристика договору довічного утримання
7. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"
8. Історія розвитку криміналістики в Україні

9. Поняття та форми державного устрою

10. Біохімічна характеристика розтренованості, тренованості та перетренованості

11. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

12. Характеристика тракторів та сільсько-господарських агрегатів

13. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

14. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

15. Історія криміналістики

16. Кримінально-правова характеристика ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

17. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

18. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

19. Поняття та ознаки судової влади. Суд і правосуддя

20. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

21. Поняття та система господарського законодавства

22. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх
23. Походження та основні етапи розвитку письма
24. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни

25. Особливості та основні напрями формування візантійської культури, її вплив на розвиток світової культури

26. Товарознавча характеристика якості кави та кавових напоїв, що реалізуються у торговій мережі м. Харкова

27. Поняття та види часу відпочинку. Щорічні відпустки

28. Поняття та сутність ефективності управління

29. Виникнення політичних партій в Україні та основні етапи їх формування

30. Поняття та основи формування громадянського суспільства в Україні

31. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

32. Поняття та структура Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності країн СНД

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов, утолщенные.
Набор цветных карандашей 12 цветов. Трехгранная форма карандаша предотвращает усталость детской руки при рисовании и позволяет привить
482 руб
Раздел: 7-12 цветов
Комплект детского постельного белья "Трансформеры".
Маленькие поклонники сериала «Трансформеры» будут рады получить в свое распоряжение одноименный комплект. Это неудивительно, ведь так
1498 руб
Раздел: Детское, подростковое
Детский матрас "Плитекс. Юниор", для коляски и люльки.
Матрас для детской универсальной коляски. В основе матраса — натуральные растительные волокна (латексированная кокосовая койра, 2 см), что
557 руб
Раздел: Матрасы в коляску

33. Класифікація та основні властивості провідникових матеріалів

34. Право лісокористування, поняття та види

35. Закон вартості: сутність та основні функції

36. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

37. Сутність та еволюція економічних систем. Поняття та основа класифікації методів управління

38. Міжнародна економічна система та її головні елементи
39. Технологія виготовлення та монтажу елементів стропильної системи
40. Предмет релігієзнавства. Основні елементи і функції релігії

41. Структура ринку і функціонування його основних елементів

42. Основні поняття, визначення та терміни безпеки життєдіяльності

43. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

44. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

45. Основні види діяльності та їх характеристика

46. Порівняльна характеристика основних макроекономічних показників України та Росії за період 1995-2008 рр.

47. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

48. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

Подгузники-трусики "Pampers. Pants. Джамбо", Maxi (9-15 кг), 52 штуки.
Для активных и любознательных мальчиков и девочек так важен комфорт, поэтому Pampers разработал универсальные подгузники-трусики Pampers
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

49. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

50. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

51. Основные стороны процесса общения и их характеристика

52. Характеристика основных групп веществ пищевых продуктов

53. Юридична характеристика складу злочину Диверсія

54. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов
55. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни
56. Процес управління та його основні стадії

57. Основные экспериментальные характеристики нового адаптивного вариатора

58. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

59. Политическая власть и ее основные характеристики

60. Основные характеристики конституционного устройства Ямало- Ненецкого автономного округа

61. Поняття, форма та функції Конституції України

62. Характеристика основных средств и методов психологического воздействия на людей

63. Характеристика основных видов речи

64. Что такое страхование, классификация видов, основные характеристики видов страхования

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры
Сковорода "Mayer & Boch" (гранитное покрытие), 24 см.
Материал: алюминий, гранитное покрытие. Внутреннее покрытие: антипригарное гранитное покрытие. Диаметр: 24 см. Высота борта: 4,5
824 руб
Раздел: Сковороды с керамическим покрытием

65. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

66. Форми співучасті та види співучасників у злочині

67. Эволюция и основные характеристики аналитической философии

68. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

69. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

70. Коллокационная модель прогнозирования количественных характеристик основных финансовых инструментов фондового рынка
71. Государство и его формы как основные конституционно-правовые характеристики
72. Основные характеристики электромагнитных излучений (полей)

73. Общая характеристика основных групп болезней и вредителей

74. Облік зносу та амортизації основних засобів

75. Поняття сущність та ознаки держави

76. Структура, основні поняття і закони екології

77. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

78. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

79. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

80. Java технологія и основні риси та перспективи застосування

Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40
Светильник "Плазма №5".
Размеры светильника: 22х11х11.5 см. Диаметр лампы: 11 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1191 руб
Раздел: Необычные светильники
Универсальная вкладка для дорожных горшков (голубой).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
664 руб
Раздел: Прочие

81. Смешение красок. Основные характеристики и свойства цветов

82. Основні характеристики зірок. Народження зірок

83. Характеристика та послуги ПриватБанку

84. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

85. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання

86. Порівняльна характеристика черепів людини та шимпанзе
87. Відкриття та характеристика генетичного коду
88. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

89. Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

90. Характеристика основных стаций гусеобразных на пролете в Константиновском районе Амурской области

91. Інвентаризація основних фондів та нематеріальних активів

92. Курсові різниці: поняття, порядок визнання та відображення в обліку

93. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

94. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"

95. Подвійний запис та характеристика рахунку 6

96. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

Мешок для обуви "Синий", 33х40 см.
Мешок для обуви. Размер: 33х40 см.
315 руб
Раздел: Сумки для обуви
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule", с ароматом розы, 2,1 л.
Кондиционер для белья Cj Lion "Porinse Aroma Capsule" наполнит ваши вещи нежным цветочным ароматом и надолго сохранит его на
346 руб
Раздел: Ополаскиватели, кондиционеры
Мозаика с прозрачным полем, 40 мм, 100 деталей.
Прозрачное поле + 5 картинок-шаблонов.
490 руб
Раздел: Пластмассовая

97. Аудит основних засобів та нематеріальних активів на прикладі ВАТ "Стахановський вагонобудівний завод"

98. Характеристика основных способов действия в специальной операции по пресечению захвата ВГО

99. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.