Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки

смотреть на рефераты похожие на "Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві" ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ університет ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА кафедра економіки підприємства КУРСОВА РОБОТАз дисципліни : Економіка підприємстваТема роботи: ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА ОПРАЦЮВАННЯ НАПРЯМКІВ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В структуроваНОМУ РИНКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ А Виконав студент 4 курсу групи Ф-03ЗВВолнянський Станіслав КостянтиновичКерівник: Гетьман Оксана Олександрівна Дніпропетровськ – 2003Етап 1.Коротка характеристика галузі промисловості, до якої належить підприємство, та його місце в галузевій структурі регіону (країни) Хімічна промисловість забезпечуює народне господарство мінеральними добривами, содою, фарбами, паливно-мастильними продуктами, пластмасами, синтетичними волокнами, та багатьма іншими видами сировини й матеріалів. Особливістю хімічної промисловості є здатність забезпечити народне господарство матеріалами з наперед визначеними властивостями, поліпшеної якості і в необхідній кількості. В Україні розвинута багатогалузева хімія і нафтохімія. Найкрупнішими підрозділами названої галузі є виробництва основної хімії (49 % всієї товарної продукції галузі), лакофарбова (6 %), промисловість пластмасових виробів, скловолокнистого лиття (5 %), шинна (10 %), гумоазбестова (7 %) та багато ін. На власне хімічну промисловість припадає близько 80 % випуску продукції всієї галузі, на нафтохімічну – 20 %. Неорганічна хімія переважно виробляє напівфабрикати, що використовуються в інших галузях промисловості. Виняток становлять мінеральні добрива, котрі продукує окрема галузь. У дніпропетровській області у цій галузі працюють 46 підприємств, на яких у 2002 році вироблено продукції на 1420,5 млн. грн., або 5,3% обсягу промислового виробництва в області та 13,2% від виробництва цієї продукції в Україні. Чисельність працюючих – 21,6 тис. осіб. На ВАТ “Дніпрошина” виробляється 24,3% загальнодержавного виробництва шин. Тут освоєно понад 130 типорозмірів шин, у тому числі великогабаритних та низького тиску для сучасної сільськогосподарської техніки. Лакофарбове виробництво є одним з найбільших по Україні (43% від загального обсягу виробництва). На ВАТ “Дніпропетровський лакофарбовий завод”, ВАТ “Завод “Спектр”, ТОВ ПП “ЗІП” освоєно понад 120 видів лакофарбової продукції. На ВАТ “Дніпроазот” виробляється 14,9% загальноукраїнського випуску мінеральних добрив і 11,1% – аміаку. За даними Статистичного щорічника, щастка хімічної промисловості у загальному експорті України у 2001 р складала 9.1% ($1478,4 млн.) . Також за 2001 р. Було виговленно 130 тис.т. лакофарбових виробів.Етап 2. Характеристика виробничої структури підприємства Для цього типу виробництва найбільш підходить лінійно-функціональна модель керування. Ця модель має наступні переваги : . Стимулює ділову та професіональну спеціалізацію . Зменшує дублювання зусиль і споживання матеріальних ресурсів в функціональних галузях . Поліпшує координаціїю діяльності Етап 3.Оцінка виробничої програми підприємстваВхідні дані з індивідуального варіанту завдання: Виробнича програма випуску продукції за рік 1100 тис.

тонн Кількість виробничих агрегатів, одиниць 170 Паспортна потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Фактична потужність одного агрегату, тонн на годину 3 Режим роботи основних виробничих підрозділів підприємства: . змін за добу 1 . днів на тиждень 7 . тривалість зміни, годин 8,1 Перерви в роботі основного устаткування за рік, годин: . технологічно неминучі перерви 600 . планово-запобіжні ремонти 200 Виробнича потужність Виробнича потужність трохи менше ніж заявленна виробночи программа вирішити цю проблему можливо шляхом збільшення тривалості зміни. На даному підприємстві обладнання працює за паспортною потужністю (Кінт=1) , збільшення обсягу вироблюваної продукції можливо досягти шляхом збільшення часу роботи обладнання (Кекс=0,33)Етап 4.Ресурсне обґрунтування виробничої програми підприємства Ефективний фонд робочого часу: Показники днів годин 1. Календарний фонд 365 2956,5 - святкові дні 10 81 2. Номінальний фонд робочого часу 355 2875,5 Планові невиходи по причинам: - основні відпустки 24 194,4 - хвороби 4 32,4 - виконання державних обов'язків 1 8,1 - цілодобові простої 1 8,1 - учбова відпустка 1 8,1 Разом невиходів 31 251,1 3. Ефективний фонд робочого часу 324 2624,4 Тривалість зміни 8,1 Вхідні дані для розрахунку заробітної плати робітників:Тривалість робочої зміни, годин 8,1 Кількість змін на добу, шт. 1 Повна трудомісткість виробничої програми, тис. людино-годин /рік 2050 Коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці 1,05 Розподіл виробничих працівників на основні категорії, % до отриманої чисельності Основні працівники 65% Допоміжні працівники 25% Черговий та ремонтний персонал 10% Годинна тарифна ставка за виконуваний обсяг робіт, грн. / годину Основні працівники 1,2 Допоміжні працівники 1,2 Черговий та ремонтний персонал 1,0 Установлений відсоток премії до тарифного заробітку для всіх категорій працівників – 15%Вихідні дані для розрахунку керівників, спеціалістів та службовців: Розподіл чисельності управлінського штату за відповідними категоріями, % до отриманої чисельності : Керівники 20% Спеціалісти 60% Службовці 20% Посадовий місячний оклад, грн. : Керівники 810 Спеціалісти 515 Службовці 320 Відсоток премії до посадового окладу за виконання службових обов'язків для всіх категорій управлінців, 30% Склад, чисельність та фонд заробітної плати виробничих працівників підприємства Групи та професії Наявна Тарифна Ефе Тарифний Пре Розмір Річний працівників чисельність ставка кти заробіток, міа премії фонд , осіб за вни грн. льн , грн. заробітної розрядом й ий плати, виконува фон від грн. них д сот працівни роб ок ком очо до робіт, го тар грн. / час ифн годину у, ого год зар ин обі тку , % 1. Керівники Разом 10 810 12 636 30 2916 126 360 2. Спеціалісти Разом 29 515 8034 30 1854 232 986 3. Службовці Разом 10 320 4992 30 1152 49 920 Всього 49 409 266 керівників, спеціалістів і службовців Штатний розклад Посада Кількість вакансій Дирекція Генеральний директор 1 Фінансовий директор 1 Технічний директор 1 Головний бухгалтер 1 Начальник служби безпеки 1 1 Заступник фінансового директора 1 Плановий відділ 1 Економісти 3 Відділ закупок Економісти 3 Маркетинговий відділ Маркетологи 2 Центральна заводська лабораторія Головний інженер 1 Інженери-хіміки 15 Лаборанти 30 I відділ Інженер-системотехнік 4 Інженер-програміст 4 Складське господарство Зав.

Складським господарством 1 Комірник 5 Вантажники 20 Ремонтний цех Робітники 40 Енергетичний цех Головний енергетик 1 Електрики 20 Транспортний відділ Водії 5 Виробничі цехі №1-4 Робітники 121 Цех з виготовлення тари Робітники 115 Відділ кадрів Завідуючий відділом кадрів Інспектори по праці з персоналом 5 Бухгалтерія Бухгалтери 5 Служба безпеки Охоронці 15 Обчислимо середньорічну вартість основних виробничих фондів та амортизаційні витрати згідно даних варіанту завдання: Група Фпг Фвв Фвиб Т1 Т2 Фср А I 2 700 0 2 700 000 135 000 000 II 740 000 200 Травень, 823 333,3 205 833,33 000 5 3 III 1 700 340 000 Грудень, 1 360 000 204 000 000 12 Розрахунок собівартості продукціїКалькуляція собівартості продукції (фактична) Найменування продукції: Емаль НЦ-132 червона Обсяг виробництва за рік (фактичний) 1100 000 Калькуляційна одиниця – 1 тонна № Калькуляційні статті Ціна за Витрати з/п одиницю ресурсів , грн. На одиницю продукції На річний обсяг виробництва у сума, у сума, грн. натуральном грн. натуральном у у вимірюванні вимірюванні 1 Сировина (за видами) Фракція етилового 1,19 95,5 113,65 105 050 000 125 015 000 спирту Двоокис титана 6,04 1,6 9,66 1 760 000 10 626 000 Оміакарб 2GU 1,51 7,8 11,78 8 580 000 12 958 000 Пігмент жовтий 3,74 15,7 58,72 17 270 000 64 592 000 Пігмент пурпуровий 26,61 6,8 180,95 7 480 000 199 045 000 Пігмент червоний 52,6 5,3 278,78 5 830 000 306 658 000 Крон світло-жовтий 13,55 20,9 283,2 22 990 000 311 520 000 Ацетон технічний 3,11 14,6 45,41 16 060 000 49 951 000 Бутилацетат 3,99 31,6 126,08 34 760 000 138 688 000 Пластифікатор ДБФ 2,70 19,1 51,57 21 010 000 56 727 000 Ізобутанол 3,22 85,2 274,34 93 720 000 301 774 000 Розчин колоксиліну 5,67 310,5 1 760,5 341 550 000 1 936 594 4 000 Толуол 1,93 33,4 64,46 36 740 000 70 906 000 Етилцелозольв 5,27 61,3 323,05 67 430 000 355 355 000 Хлорпарафін 2,8 19,1 53,48 21 010 000 58 828 000 Колоксилін ВВХ 12,33 6,1 75,21 6 710 000 82 731 000 3 Допоміжні матеріали (за видами) Банка пакувальна 1.69 250 422.5 275 000 000 464 750 000 Стрічка пакувальна 0.05 74 3.7 81 400 000 4 070 000 Ящик пакувальний 1.46 60 87.6 66 000 000 96 360 000 Підложка 0.32 40 12.8 44 000 000 14 080 000 4 Напівфабрикати (за видами) Смола 188 3,4 310,5 1 055,7 341 550 000 1 161 270 000 Разом (статті 1ч4) 5 5 822 498 293,18 000 5 Паливо (якщо використовується) 6 Електроенергія 0.15 1700 255 1 870 000 280 500 000 000 7 Пара (якщо використовується) 8 Вода (якщо 0.03 1578 47.34 1 735 800 52 074 000 використовується) 000 9 Стисле повітря (якщо використовується) Разом (статті 5ч9) 302,34 332 574 000 10 Заробітна плата 1 752 основних виробничих 888.28 працівників 11 Відрахування від 657 333.11 зарплати основних виробничих працівників 12 Витрати на підготовку 304 195 000 та освоєння виробництва 13 Витрати на утримання 1 752 та експлуатацію 329,70 устаткування 14 Цехові витрати 3 501 740,75 Цехова собівартість 5879,03 6 466 931 291,84 15 Загальновиробничі 1 036 354 витрати 000 Виробнича собівартість 6821,17 7 503 285 291,84 Витрати на утримання та експлуатацію устаткування Вэкспл= (ЗПдоп ЗПрем ) 1,375 АІІ АІІІ ФСР ІІ 0,05 ФСРІІІ 0,05 =(673 630.6

Медунка чудовий медонос. Використовують  в народнй медицин для лкування захворювань дихальних шляхв. Гарна декоративна рослина. Мильнянка лкарська (Saponaria officinalis L.) Родина гвоздиков (Cariophyllaceae) Це багаторчна трав'яниста рослина 30-100Pсм заввишки. Стебла прям, гол або коротко-пухнаст, вузлуват. Листки овально-ланцетн, супротивн, загострен з трьома поздовжнми жилками. Квти збран в щитковидну волоть, на коротких квтконжках, бл або блдо-рожев, пахуч. Цвте в червн серпн. Росте у чагарниках, на заплавних луках, в надрчкових лозняках, на пщаних берегах озер, на лсових галявинах  узлссях, у занедбаних квтниках, нод як декоративна рослина. Збирають кореневища  корен, пзно восени. Застосовують як сечогнний, злегка потогнний  вдхаркувальний засб, для полпшення обмну речовин  очищення кров при шкрних хворобах екзем, псораз, фурункульоз (чиряках). Велик дози спричинюють кашель, блювання, бол в живот, пронос, збудження центрально нервово системи, судоми, паралч дихання, нод смерть

1. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

2. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

3. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

4. Наукові основи підвищення ефективності гальмування поліпшенням умов взаємодії коліс з гальмівними колодками і рейками

5. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

6. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)
7. Методи поліпшення растрових зображень
8. Зовнішня та внутрішня політика Філіпа IV Красивого

9. Міжнародні відносини та зовнішня політика

10. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

11. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

12. Взаємозвязок соціальної роботи з педагогікою, історією та соціальною політикою

13. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

14. Визначення фактичного та оптимального рівня митного тарифу

15. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності

16. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Качели подвесные детские.
Изготовлены из полипропилена. Для детей старше 3 лет, весом до 25 кг. Перед использованием необходимо убедиться в надежном закреплении
452 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Табурет "Плетенка" складной (большой).
Табурет, сделанный из пластмассы высокого качества. Ширина: 310 мм. Длина: 270 мм. Высота: 445 мм. Размеры сидения: длина - 230 мм, ширина
450 руб
Раздел: Стульчики
Шкатулка-фолиант "Книга Соломона", 21x13x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из кожзаменителя. Такая шкатулка послужит оригинальным, а
677 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные

17. Соціально-економічні складові у системі критеріїв та показників ефективності роботи будівельних підприємств

18. Учетная политика предприятия (Облікова політика підприємства)

19. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

20. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

21. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

22. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці
23. Організація облікової політики підприємства
24. Формування облікової політики підприємства

25. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики

26. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

27. Асортиментна політика підприємства

28. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

29. Управління ціновою політикою підприємства

30. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

31. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

32. Обгрунтування економічної ефективності раціональної організації праці на підприємстві

Швабра "МОП" с отжимной ручкой, 118 см.
Для влажной уборки. Материал: металлическая трубка, пластик, микрофибра. Цвет в ассортименте без возможности выбора.
347 руб
Раздел: Швабры и наборы
Стол детский складной "Алина" (цвет: бук).
Стол "Алина" детский складной. Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
656 руб
Раздел: Столики
Детская машинка "ВИХРЬ".
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки

33. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

34. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

35. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах

36. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

37. Аналіз ефективності використання основних фондів на підприємствах харчової промисловості (на прикладі ЗАТ "Фудс Компані")

38. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання
39. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств
40. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

41. Фінансова санація та банкрутство підприємств

42. Важкі метали та їх виявлення в стічних водах підприємств

43. Амортизаційна політика на підприємстві

44. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

45. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

46. Інноваційна діяльність підприємств: стан, проблеми й ефективність здійснення

47. Розрахунок ефективності технічного переоснащення підприємств швейної галузі

48. Аналіз та визначення напрямків покращення фінансової надійності страхових компаній

Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Автокресло Еду-Еду "KS-516 Lux" с вкладышем (цвет: синий, принт: графити, 9-36 кг).
Для всех родителей очень важно обеспечить безопасность и комфорт во время поездки своему ребенку. В этом нам поможет детское автокресло
3873 руб
Раздел: Группа 1/2/3 (9-36 кг)

49. Облікова політика та її призначення з метою ефективного використання в теорії та практиці бухгалтерського обліку

50. Визначення та аналіз факторів, що впливають на ефективність маркетингової стратегії у брендингу

51. Особливості інвестиційної політики держави в сучасних умовах. Антикризова інвестиційна політика та її напрямки

52. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

53. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

54. Провал внутрішньої і зовнішньої політики російського царизму в роки Першої світової війни. Лютнева 1917 року революція в Росії та її історичне значення
55. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці
56. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

57. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

58. Гендер і сучасна ідеологія та політика.

59. Операції банку з платіжними картками та напрями підвищення їх ефективності

60. Аналіз ефективності банківських операцій з пластиковими картками та шляхи їх вдосконалення

61. Дія на людину постійних електричних полів та полів частотою 50 Гц

62. Визначення статі, лікування та розтин кролів

63. Економічна ефективність виробництва кормів та шляхи збільшення їх виробництва і зниження собівартості

64. Економічна ефективність рослинницьких галузей та шляхи її підвищення

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

65. Проблеми ефективності виробництва та формування ринку зерна

66. Стан та напрямки удосконалення бухгалтерського обліку тварин на вирощуванні та відгодівлі

67. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

68. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати виробництва, визначені П(С)БО 16 "Витрати". Вимоги до визначення та оцінки витрат, облік за елементами, відображення у фінансовій звітності

69. Аудиторський ризик та його визначення

70. Політичний устрій Франції та загальна характеристика її господарства
71. Історико-політичні та правові аспекти становлення парламентаризму в Україні на зламі ХХ-ХХІ ст.
72. Підходи до визначення поняття "стадії цивільного процесу" в Україні та РФ

73. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право

74. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

75. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

76. Військово-політичний блок НАТО: історія діяльності союзу та співпраці з Україною

77. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

78. Маргарет Тетчер та її політика в історії Великобританії

79. Політичне та соціально-економічне становище українських земель у XVI-XVII ст.

80. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

81. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

82. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

83. Політичний та соціально-економічний розвиток Болгарії у 1990–2005 рр.

84. Політичний та соціально-економічний розвиток Естонії у 1990–2005 рр.

85. Політичний та соціально-економічний розвиток Словаччини у 1993-2005 рр.

86. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі
87. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні
88. Українське питання в політиціпольського еміграційного уряду та підпілля в роки Другої Світової війни

89. Утворення та діяльність українських політичних партій у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст.

90. Розробка технічних засобів обміну інформацією для банківської системи з визначенням та виправленням помилок

91. Художні напрямки та стилі

92. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

93. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

94. Сучасні вимоги до формування та реалізації ефективної маркетингової стратегії

95. Цінова політика фірми та її оцінка

96. Збутовадіяльність ЗАТ "Оболонь" та оцінка її ефективності

Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (красный, розовый).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
858 руб
Раздел: Без наполнения
Муфта для коляски "Bambola" (шерстяной мех + плащевка + кнопки), бежевая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Шкатулка декоративная "Стиль", 15,5x12,5x11,5 см (бутылочный).
Шкатулка декоративная для ювелирных украшений, с выдвижными ящичками. Размер: 15,5x12,5x11,5 см. Материал: комбинированный.
1586 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

97. Визначення та обчислення довжини дуги плоскої кривої в декартових та полярних координатах. Площа поверхні

98. Ефективність інтервального гіпоксичного тренування в комплексному лікуванні виразкової хвороби у післярадикаційному періоді: вплив на аеробний метаболізм та варіабельність серцевого ритму

99. Клініко-патогенетична ефективність комбінованого застосування статинів та гепатопротекторів у хворих на стабільну стенокардію, враховуючи функціональний стан печінки


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.