Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

История История

Питання Одеського порто-франко в історичній літературі 1920-х - середини 1930-х pp.

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Нові підходи до вивчення функціонування та значення Одеського порто-франко з'явились в українській історіографії 1920-х-середині 30-х pp. На перший план висувається вплив цього режиму на українське господарство зазначеної доби. Характерним було й те, що історики на відміну від своїх попередників, як правило, не давали однозначної оцінки цьому явищу. О. Оглоблин, який приділив багато уваги дослідженню питань, пов'язаних з Одеським порто-франко, визначав такі його позитивні моменти: &quo ;Порто-франко сприяло нагромадженню капіталу в Одесі, збільшувало товарний обіг в інтересах як імпорту, так і експорту, поширювало Одеський ринок, зміцнювало закордонну торгівлю України. сприяло поширенню експорту пшениці. Нарешті порто-франко спричинилось до зростання Одеси як промислового й культурного центру. Заробітна платня через це збільшувалася. Реальний заробіток тут був вищий, ніж в Англії, або в будь-якій іншій Європейській країні.&quo ;. Воно сприяло, за О. Оглоблиним, також появі нових видів експорту, мало позитивний вплив на виробництво в Україні. Окрім того, український споживач був задоволений безмитним імпортом (&quo ;.український дідич мав право гадати, що порто-франко - річ взагалі непогана, бо дешево міг дістати в Одесі або з Одеси усе потрібне йому і то доброго готунку&quo ;, а економіка України спромоглася, на думку автора, відмовитись від деяких примусових економічних зв'язків з Росією й продовжувати й розвивати стосунки з Заходом. Останнє було особливо важливим після впровадження в імперії протекціоністської системи. &quo ;31822 р. починаючи порто-франко - то була тільки маленька квартирка в величезному мурі заборончої системи&quo ;. Саме тому, вважав О. Оглоблин, російські фабриканти, втрачаючи ринки збуту на Півдні України, так запекло вимагали припинення порто-франко (&quo ;.звичайно вельми вабило закрити й це.&quo ;). Відомий вислів Г. Неболсіна щодо порто-франко: &quo ;Должно применять часть государства к целому, а не целое к частям оного&quo ;, О. Оглоблин коментував так: &quo ;.інтереси української &quo ;частки&quo ; мусили поступитися інте¬ресам московського цілого&quo ;. О. Оглоблин вважав досить значними обмеження порто-франко, ті, що були зроблені в 1822 році, й заснований у 1835 році Воздвиженський ярмарок, який, на думку автора, посилив вплив в Одесі російських виробів (цьому суперечать дані дореволюційного історика Одеси С. Плаксіна, за яким обороти цього ярмарку були незначними, порівняно з оборотами порту, велика частина товарів, що знаходила на ньому покупців, була українського виробництва, а російські лише ті, що користувалися попитом у світі, себто зовсім не мануфактурні. Більшість купців на ярмарку була з українських міст)226. Уряд Росії, на думку О. Оглоблина, був змушений дозволити тривале існування режиму порто-франко внаслідок зовнішнього впливу, зокрема Віденських угод, (&quo ;.російський уряд мусив зважати на певні інтереси і вимоги збоку Центральної і Західної Європи. Це була сила, що спонукала російський уряд бодай до невеличких поступок&quo ;). Проте були для того і інші причини. О. Оглоблин бачив й негативні наслідки Одеського порто-франко (1819-1859 pp.)

. Воно, на думку історика, поширюючи торгівлю морем з Англією, шкодило старим торговельним зв'язкам з Німеччиною. Окрім того, порто-франко, за О. Оглоблиним, мало негативний вплив перш за все на розвиток української промисловості, російська за великою відстанню страждала не так. Деякі з галузей української промисловості були &quo ;задушені у колисці&quo ; (як, наприклад, цукрова промисловість Півдня). Наводячи дані про збільшення цукрового імпорту в Одесу, історик зазначав, що від контрабанди цукру в першу чергу несли збитки саме українські цукрові заводи, а не петербурзькі (&quo ;.український цукор скоріше просувався з Росії, ніж опановував становище на Півдні України&quo ;)228. Тому, на думку О. Оглоблина, царський уряд не так вже й нехтував інтересами російської промисловості, впроваджуючи режим порто-франко, бо останній сприяв утриманню України як аграрної території. Автор зазначав, що політику уряду щодо порто-франко не можна було б зрозуміти, якщо не зважати подальші події другої половини XIX ст., й висував концепцію &quo ;буферної економіки&quo ;, - якою, на його думку, внаслідок режиму вільної торгівлі в Одесі була значна частина українського господарчого терену, що сприяло збереженню її на наступний період, як ринка збуту російської промисловості. Пізніше, в іншій своїй розвідці, О. Оглоблин зазначав, що порто-франко не менш ніж цукровій промисловості України зашкодило розвитку її бавовняного виробництва. Тут також мав місце ефект економічного &quo ;буфера&quo ;. &quo ;У той час, як тариф 1822 року дуже обмежив приступ. товарам чужоземного походження до Росії,- писав О. Оглоблин,- Україна була віддана на поталу чужоземному довозові, як з боку європейського транзиту, так особливо через Одеське порто-франко. Цю систему господарського буфера - доречі, взагалі характерну для тогочасної економічної політики Росії щодо України - можна зрозуміти. лише в аспекті дальшої експансії російського капіталізму на Україні й катастрофічного занепаду української бавовняної промисловості. Зберігаючи в своїх руках ключі від митної політики імперії, російській уряд, всупереч навіть короткозорим протестам з боку російської буржуазії, знав, як найкраще тоді було подолати українську промисловість, обмежити майбутню загрозу конкуренції українського капіталізму&quo ;. Отже надання царським урядом Одесі прав порто-франко, за Оглоблиним, лише зовні виглядало поступкою українським землевласникам та торговцям-експортерам. Насправді ж воно було добре завуальованою політикою, що забезпечувала майбутні прибутки російських промисловців на ринках України. Однак деякі з російських фабрикантів першої половини XIX ст. не могли збагнути справжньої мети цієї досить тонкої політики, і вимагали від уряду скасування порто-франко. Проте, незважаючи на це, О. Оглоблин все-таки вважав загальний вплив порто-франко на економіку України першої половини ХГХ ст. позитивним. І. Бровер розглядав порто-франко в плані вирішення найголовнішої, на його думку, проблеми українського господарства зазначеного періоду -нестачі вільних капіталів. Впровадження порто-франко, зазначав він, мало досить велике значення &quo ;не тільки сприяючі збільшенню тих купецьких капіталів, що вже брали участь у місцевому обігові, а й притягуючі нові здебільшого чужоземні капітали&quo ;231.

Незважаючи на це, коментуючи слова з відповіді комерційного відділу одеської ради від 1833 року про залучення порто-франком значних іноземних капіталів для хлібної торгівлі. Бровер зазначав, що це мало впливало на нагромадження капіталів серед поміщиків. (&quo ;Не так дивилися на ролю купецьких капіталів у закордонній торгівлі збіжжям самі поміщики. Вони шукали можливість звільнитись від посередництва різних агентів, купців і негоціантів і налагодити безпосередні зв'язки з Західною Європою&quo ;). Історик також, зазначаючи нагромадження великих іноземних капіталів в порто-франківській Одесі, визнавав, що вони в більшості втікали за кордон й не вкладалися в розвиток українського господарства. Але причину втечі капіталів він бачив не в режимі порто-франко, а в його співіснуванні з відсталими&quo ;формами землеволодіння та феодальними порядками, які здебільшого робили недостатньо вигідним вкладання іноземних грошей у прогресивні форми виробництва233. Таким чином, в історичній літературі 1920 - середини 30-х років по суті було започатковано нову традицію стосовно оцінок одеського порто-франко. На відміну від дослідників ХГХ ст. (яких можна чітко розподілити на &quo ;оборонців&quo ; та критиків режиму порто-франко) тогочасні історики, виходячи з економічних інтересів України в цілому, знаходили в одеській &quo ;вільній гавані&quo ; як позитивні, так і негативні аспекти. Проте продовжували зберігатись і крайні оцінки порто-франко. Так, М. Слабченко вказував лише на позитивне значення режиму вільної торгівлі в Одесі для українського господарства першої половини XIX ст. Така оцінка, напевно, була обумовлена деякою ідеалізацією товарообміну між Україною та європейськими державами, яка була притаманна поглядам цього історика. Скасування порто-франко М. Слабченко розглядав як наслідок послідовної боротьби російської промисловості за ринки збуту на Україні: &quo ;Вона добивалася вільгот для себе й тому навіть не оголошувалося окремо припинення порто-франко, воно відпало саме після Севастополя, війна усунула чужинця й на його місце поставила заброньованого тарифами російського експортера&quo ;. Досить схожу на оглоблинську концепцію &quo ;буферної економіки&quo ; характеристику впливу одеського порто-франко на економіку України давав молодий історик 1920-х pp. . Слабченко. &quo ;Забезпечений збут сільськогосподарських продуктів, - писав він, - не міг стимулювати України й на перехід до індустріального розвитку. Вона могла зі сторони, також з заходу дістати не тільки необхідний їй реманент, але й всі інші речі. Заведення в Одесі порто-франко (в царському маніфесті від 10.05.1817 р. так і говори¬лось: &quo ;.бажаючи доставити нові способи й полегшення до розвинення зовнішньої торгівлі.&quo ;), навпаки, затримувало дідичів на лінії хліборобства. Аби не випустити хлібного ринку, де було скасовано хлібні закони тільки в 1846 p., порто-франко в Одесі було продовжено до 1854 р. Однак, на відміну від О. Оглоблина, Т. Слабченко, виходячи з вищенаведеної тези, вважав загальний вплив функціонування режиму порто-франко на господарський розвиток України негативним.

Погиб в бою 21 февраля 1952г. Похоронен на братском кладбище в г. Порт-Артуре. ШЕХОВЦОВ Александр Алексеевич (Андреевич), 1921 года рождения, Курская область, Чернянский район, с. Воскресеновка. Майор, командир авиаэскадрильи, 726-й истребительный авиационный полк 133-й истребительной авиационной дивизии. Погиб в бою 20 августа 1952г. ШИКУНОВ Иван Михайлович, 1927 года рождения, Тамбовская область, Граждановский район, с. Александровка. Призван Пахта-Аральским РВК Южно-Казахстанской области. Старший лейтенант, летчик, 535-й истребительный авиационный полк 32-й истребительной авиационной дивизии. Погиб в бою 7 сентября 1952 г. Похоронен на братском кладбище в г. Порт-Артуре. ШИНАЕВ Иван Иванович, 1920 года рождения, Рязанская область, Новодеревенский район, д. Медвино. Гвардии старший лейтенант, летчик, 147-й истребительный авиационный полк 133-й истребительной авиационной дивизии. Погиб в бою 21 сентября 1952 г. Похоронен на братском кладбище в г. Порт-Артуре. ШИНГАРЕЕВ (ШИНГАРЕВ) Михаил Александрович, 1928 года рождения, Уфимская область, д. Салихова

1. Богдан Хмельницький та оцінка його особи в історичній літературі

2. “Слово про закон і благодать” Іларіона на уроці літератури у 9 класі

3. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

4. Література епохи Просвітництва, її представники

5. Редагування політичної, релігійної та езотеричної літератури

6. Давньоєгипетська література і наука
7. "Історія русів" - яскравий твір барокової літератури
8. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

9. Гамлет як герой світової літератури

10. Дитяча література Італії XVII-XIX ст.

11. Дитяча література Німеччини періоду Середньовіччя, епохи Відродження, кінця XVIII – першої половини XIX ст

12. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

13. Неоромантизм української літератури

14. Образ Г.С. Сковороди в українській літературі

15. Проблема перекладу в зарубіжній літературі

16. Роль предмета в художній літературі

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 2400 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
444 руб
Раздел: Стиральные порошки
Автомобильный холодильник D-H24P "Delta", голубой, 24 л.
Объем: 24 л. Номинальная мощность: - в режиме охлаждения (12В/220-240 В ~) 40/48 Вт, - в режиме нагрева (12В/220-240 В ~) 39/45
4157 руб
Раздел: Автомобильные холодильники
Повязка-держатель для головы "Соня".
Предназначена для фиксации головы ребенка, при поездки в автокресле. Хлопок 100% Товар в ассортименте, без возможности выбора.
321 руб
Раздел: Прочее

17. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

18. Складність і драматизм умов розвитку літератури 1900-1930 рр.

19. Творчість Володимира Сосюри у контексті літератури Донбасу

20. Українська література 19 століття

21. Література Австралії

22. Література сентименталізму. Творчість Стерна
23. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
24. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

25. Використання дитячої літератури для формування екологічної культури молодших школярів

26. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

27. Роль позашкільної роботи з української мови та літератури

28. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

29. Усвідомлення модерністської літератури крізь призму читацького сприйняття

30. Русская православная церковь и органы НКВД в 1920-е - 1930-е гг.

31. Метафизический реализм С.Л.Франка

32. Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації

Полка для ванной (сиденье) (голубой).
Материал: пластик. Длина: 680 мм. Ширина: 310 мм. Высота: 40 мм. Выдерживает вес до 100 кг.
451 руб
Раздел: Решетки, сиденья для ванны
Доска разделочная Regent прямоугольная с ручкой, 30x20x1,2 см.
Разделочная доска отвечает за комфорт приготовления и заметно экономит время, затраченное на готовку блюда. Изделие Bosco сделано из
353 руб
Раздел: Деревянные
Мешок для обуви, цвет серый (арт. OM-846-5/1).
Объемный мешок для обуви, одно отделение, боковой карман на молнии, дополнительная ручка-петля, лямки из репсовой стропы. Вместимость:
379 руб
Раздел: Сумки для обуви

33. Американський структуралізм (дескриптивізм) та Генеративізм – історичні течії лінгвістики

34. Історичні умови створення "Повість минулих літ"

35. Історичні дилеми лібералізму

36. Философия С. Л. Франка

37. Фитопланктон как начальная стадия в рационе питания гидробионтов

38. Раздельное питание
39. Перспективы развития петербургского порта
40. Местные денежные эмиссии в России (1917-1920 гг.)

41. Германия в 1920-1930х г.г.

42. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

43. Развитие формы государственного единства РСФСР в 1917-1920 годах

44. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"

45. Деньги России в 19201930-х гг.

46. Обеспечение средствами индивидуальной защиты и лечебно-профилактическим питанием работающих

47. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

48. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

Копилка-сейф с ключом, черная, металл.
Качественный металлический сейф-копилка с двумя замками (кодовый и обычный) позволит Вам скопить приличную сумму на поездку
1439 руб
Раздел: Копилки
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Trike Original Volt (цвет: розовый).
Трехколесный велосипед подходит для детей от 1 года. Велосипед Volt заряжает своей энергией, зовет в дорогу. Характеристики: - удобное
2400 руб
Раздел: Трехколесные
Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров

49. Культурологическая проблематика в работе Л.Н.Гумилева "Этногенез и биосфера Земли"

50. Религиозная трагедия Л.Н. Толстого

51. Спор Иуды Искариота с Иисусом Христом в рассказе Л.Н.Андреева "Иуда Искариот"

52. Русские критики о Л.Н. Толстом

53. Диалектика души у художника А.М. Шилова и писателя Л.Н. Толстого

54. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"
55. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"
56. Высший свет в изображении Л.Н. Толстого (по роману "Война и мир")

57. «Семейная идея» Л. Н. Толстого

58. Партизанское движение в произведение Л. Н. Толстого "Война и мир"

59. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

60. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

61. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время

62. С.Л. Франк

63. История г.Харькова 1917-1920 гг.

64. Германия после второй мировой войны и реформы Л.Эрхарда

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Провал попыток СССР создать систему коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры, их результат

66. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

67. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

68. Последовательные порты ПЭВМ. Интерфейс 232С

69. USB-порт. Flash-Память

70. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
71. Рациональное питание
72. Организация и контроль питания больных

73. Гигиена питания и предупреждение желудочно-кишечных заболеваний

74. Питание детей старше года

75. Задачи и принципы лечебного питания

76. Предприятие общественного питания

77. Ресторанный бизнес, организация массового питания в Англии

78. Задачи и принципы лечебного питания

79. Материально-техническая база общественного питания

80. Движение "тенентистов" в Бразилии /1920-1935гг./

Магнит для досок Hebel Maul 6166099, сферический, 10 штук.
Магнит яркого цвета и обтекаемой формы не только надежно удержит листы бумаги на магнитно-маркерной поверхности, но и поможет расставить
500 руб
Раздел: Магниты канцелярские
Набор из 2 мягких ракеток с мячом, арт. Т59921.
Набор для игр с мячом и круглыми, мягкими, ярко оформленными ракетками "батут" оценят, как взрослые, так и дети. Игра с такими
353 руб
Раздел: Ловушки мячей, кэтчбол, огоспорт
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 220 г/м, 50 листов, матовая, двухсторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую глубину.
355 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

81. Первичные источники питания

82. Выдающиеся психологи Отечества. Выготский Л.С. (1896-1934)

83. Разработка микроблока питания

84. Расчет усилителя низкой частоты с блоком питания

85. Универсальный блок питания

86. Питание с учетом различных вероисповеданий
87. Саркоптоз свиней (Комплекс лікувально – профілактичних заходів при саркоптозі свиней в ТзОВ "Надія" Хотинського району Чернівецької області)
88. П. Л. Шиллинг и его телеграф

89. Рациональное питание

90. Рациональное питание

91. Химия пищеварения рационального питания

92. Культура питания

93. Режим питания спортсмена

94. Смысл жизни по Франку

95. Философия Г. Гегеля и Л. Фейербаха

96. Философия Л.Н.Толстого

Коллекция "Гардероб".
Кукольный гардероб для одежды кукол. У гардероба две распашные дверцы, нижний ящик с откидной крышкой, внутренние полочки, перекладина для
362 руб
Раздел: Гардеробные, прихожие
Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек

97. Материализм Л.Фейербаха

98. Химия пищеварения рационального питания

99. Финансовый план порта


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.