Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Міністерство освіти і науки України Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Дніпропетровська філія Економічний факультет Кафедра менеджменту ДИПЛОМНА РОБОТА ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЗОВНІШНІХ РИНКАХ НА ПРИКЛАДІ ВАТ „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК&quo ; Спеціальність “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” Виконавець студентка групи МЗ Керівник к. е. н, доцент Семенча І.Є. Рецензент Допускається до захисту: Завідувач кафедри Дніпропетровськ 2006 рік Реферат Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства „МІЖНАРОДНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК” Дипломна робота: 135 с., 23 рис., 18 табл., 100 джерел, додатки на 48 с. Об’єкт дослідження - діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках. Мета роботи - аналіз комплексу міжнародного маркетингу в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та розробка перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках. Методика (метод) дослідження - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку, методи побудування аналітично-розрахункових моделей та економетричних регресійних моделей на ПЕОМ. Одержані наслідки та їх новизна - маркетинговий аналіз сильних та слабких сторін в діяльності ВАТ “МКБ” показав, що найбільш привабливим сегментом ринку для банка на міжнародних фінансових ринках є залучення валютних ресурсів закордонних банків та інвестиційне кредитування малих та середніх підприємств в Україні за рахунок залучених валютних кредитів. Результати досліджень можуть бути застосовані - при формуванні стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в сегменті посередницької діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк&quo ;. КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ, КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ, МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ, МІЖНАРОДНИЙ КРЕДИТ, КРЕДИТНА ЛІНІЯ ЕБРР Зміст Реферат Вступ Розділ 1. Теоретичні основи стратегічного менеджменту діяльністю комерційного банку на зовнішніх ринках 1.1 Сутність стратегічного менеджменту і маркетингу та структура їх елементів 1.2 Банківські операції на зовнішніх ринках 1.2.1 Механізм розрахунків в зовнішній торгівлі 1.2.2 Підходи до вибору способу, засобу, методу платежу в зовнішній торгівлі 1.2.3 Необхідність та принципи міжнародного кредитування 1.2.4 Валюто-обмінні операції та операції з банківськими металами 1.2.5 Ризики банківських валютних операцій та засоби їх мінімізації 1.3 Сутність стратегій банків - “нішерів” при реалізації маркетингової стратегії концентрації в сегментах зовнішнього ринку по М. Портеру Висновки розділу 1 Розділ 2. Аналіз поточних характеристик діяльності ват „міжнародний комерційний банк&quo ; 2.1

Загальна характеристика ВАТ „Міжнародний комерційний банк” 2.2 Аналіз макро та мікросередовища діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” 2.3 Спеціальний маркетинговий аналіз стану та ідентифікації напрямків розвитку діяльності ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках 2.3.1 Портфельний аналіз банківських продуктів ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках 2.3.2 SWO аналіз можливостей та загроз бізнесу 2.3.3 Матриця росту &quo ;Бостонської консультативної групи&quo ; та матриця привабливості ринку &quo ;Дженерал ЕлектрикМак Кінсі&quo ; 2.4 Основні напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках Висновки розділу 2 Розділ 3. Формування та оцінка ефективності стратегії розвитку діяльності ват „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках 3.1 Математична модель впливу залучених ресурсів програм ЕБРР на зниження вартості ресурсної бази та підвищення рентабельності роботи банку 3.2 Оцінка економічного ефекту розширення міжнародного кредитування по лінії ЕБРР на підвищення рентабельності роботи ВАТ “Міжнародний комерційний банк&quo ; Висновки розділу 3 Висновки Перелік посилань Додаток А Додаток Б Додаток В Додаток Г Додаток Д Додаток Е Вступ Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) комерційного банку пов'язаний із застосуванням загальних ідей і концепцій менеджменту у всіх формах обслуговування зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності (експорті й імпорті товарів і послуг, лізингових операціях, прямому інвестуванні і т.д.) та власної зовнішньоекономічнох діяльності банку. Сутність менеджменту зовнішньоекономічної діяльності полягає в комплексному дослідженні та моделюванні міжнародного середовища у поєднанні з налагодженою взаємодією всіх підрозділів і посадових осіб банку в інтересах продуктивного досягнення визначених зовнішньоекономічних стратегій. З погляду корпоративного менеджменту та корпоративної стратегії вихід банку на міжнародні фінансові ринки, експортна експансія, транснаціоналізація діяльності є реалізацією стратегії диверсифікації, яку серед інших диверсифікаційних стратегій називають міжнародною. В число основних видів ЗЕД, обслуговуємих комерційними банками, можна включити: міжнародну торгівлю; міжнародний лізинг; використання активів зза кордону; контрактні форми ЗЕД; міжнародні інвестиції. Актуальність дослідження стратегії діяльності фінансових установ на зовнішніх ринках полягає в тому, що основний принцип взаємовигідності ЗЕД, на перший погляд, не має особливих ускладнень і виглядає очевидним: кожний партнер, що бере участь у міжнародних операціях, одержує свій прибуток. Проте дотримуватися цього принципу не просто через значну кількість часу, необхідного для виконання угод, зміни валютних курсів, наявності різноманітних зв'язків між окремими зовнішньоекономічними угодами, використання бартерних операцій та ін. Тому дотримання принципу взаємовигідності потребує ретельного аналізу і врахування, розмежування різноманітних потоків прибутків і витрат.

Мета дипломної роботи полягає в проведенні аналізу комплексу міжнародного маркетингу в комерційному банку ВАТ “Міжнародний комерційний банк” та розробці перспективної стратегії розширення обсягів його діяльності на зовнішніх ринках. Предметом дослідження є портфель банківських продуктів та послуг комерційних банків, призначених для обслуговування ЗЕД суб’єктів господарської діяльності та приватних осіб, а також для власних операцій банку на зовнішніх ринках. Об’єктом дослідження є діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх фінансових ринках. Згідно завдання на дослідження дипломної роботи: 1. В першому розділі роботи розглянуті теоретичні питання: сутності стратегічного менеджменту і маркетингу; аналізу основних банківських операцій на зовнішніх ринках; особливості комплексу банківського маркетингу; сутність стратегій банків - “нішерів” при реалізації маркетингової стра тегії концентрації в сегментах зовнішнього ринку. 2. У другому розділі роботи: проведена економічна діагностика діяльність ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 2001 - 2006 роки; проаналізовані параметри макро та мікросередовища діяльності ВАТ „Міжнародний комерційний банк” в банківській системі України та на зовнішніх фінансових ринках; визначені основні проблеми та напрямки розвитку бізнесу ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках. 3. У третьому розділі роботи: сформульовані перспективні стратегічні цілі розвитку позицій ВАТ „Міжнародний комерційний банк” на зовнішніх ринках; проведена розробка комплексу маркетингу та оцінка ефективності стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк&quo ;. Методи дослідження, застосовані в дипломній роботи - кількісні та якісні методи оцінки ефективності роботи комерційних банків, методи ретроспективного економічного аналізу результатів діяльності банку (горизонтальновертикальні статистичні розрізи), методи побудування аналітичнорозрахункових моделей та економетричних регресійних моделей на ПЕОМ. Інформаційнометодологічна база досліджень дипломної роботи - звітні документи ВАТ “Міжнародний комерційний банк” за 20012006 роки, інформаційні аналітичні бази Національного банку України та Асоціації українських банків, розташовані в глобальній мережі Інтернет, Закони України та нормативні документи Національного банку України з довідкової комп’ютерної бази “ЛігаЗакон&quo ;. Практичне значення отриманих результатів дипломної роботи - в наданні ВАТ “Міжнародний комерційний банк” рекомендацій та практичних пропозицій по стратегії концентрації зовнішньоекономічних послуг банку в посередницькій діяльності по залученню на міжнародних фінансових ринках та наданню кредитів Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) національним суб’єктам господарської діяльності під гарантію ВАТ “Міжнародний комерційний банк&quo ;.

Не шукати готових кадрв, бо таких нколи нема, хба при такй систем, яка вже сама хилиться до падння, а тльки виховувати х, моблзувати й органзувати з таких людей, як до цього надаються свою настановою  характером. Творення, формування кадрв для визвольно боротьби це   найсуттвше, головне завдання цлого революцйного процесу. Найбльша частина уваги, енерг  революцйно д мусить бути спрямована на те, щоб свою дею захопити щораз бльшу кльксть найкращих людей, щоб з стану пасивного улягання ворожй систем привести х у стан активного спротиву й поборювання ворога; щоб органзацйною працею  розгортанням революцйно боротьби створити з них зформован кадри свдомих борцв за визволення  за побудову нового ладу нацонального визволення  нацонально незалежности, свободи  справедливости. Основна частина боротьби революцйно органзац з ворогом це   боротьба за душу людини, за дейний вплив на цлий нард, за поширення де й концепц визвольно революц серед найширших мас народу, захоплення х цю дею  через це приднання х на бк визвольно боротьби

1. Організаційно-економічна характеристика Відділення Державного казначейства у Троїцькому районі Луганської області

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

4. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

5. Аналіз світового досвіду організації лізингових операцій

6. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)
7. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
8. Організаційно-адміністративні засади державного регулювання економіки. Органи, що формують економічну політику держави. Їх рівні, склад, структура та функції. Напрями вдосконалення системи державних органів управління

9. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

10. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

11. Організація діяльності підприємства

12. Основні принципи і типи організаційної культури

13. Формування організаційної культури

14. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

15. Специфіка культової та організаційної роботи в бахаїзмі

16. Основи організації фінансів підприємтсв

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

17. Организанізаційно-правові форми підприємств

18. Організація роботи команди засновників фірми у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (на прикладі ТОВ "БРАВОГЛАСС")

19. Організація банківського споживчого кредитування (на прикладі ВАТ КБ "Хрещатик")

20. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

21. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

22. Організація обліку і аудиту виробництва продукції свинарства у ТОВ "Агрофірма "Колос"
23. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
24. Практична реалізація електронного документообігу на прикладі конкретної організації

25. Розробка облікової системи організації на прикладі Microsoft Access

26. Функції цитати, як одного із засобів організації художнього простору тексту (на прикладі твору Л.Н. Большакова "Повернення Григорія Вінського")

27. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

28. Аналіз альтернативних підходів до формування структури організації

29. Аналіз сучасної системи мотивації праці в організації

30. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

31. Організація середовища для моделювання змішаної системи освіти на прикладі Факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету

32. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

Кружка фарфоровая "FIFA 2018. World Cup Russia", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
416 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалки-плечики "Стандарт", комплект 10 штук, синие.
Вешалка-плечики металлическая, покрыта слоем ПВХ. Предназначена для бережного хранения одежды. Металличекая, покрытая слоем ПВХ. Размер:
333 руб
Раздел: Вешалки-плечики
Сахарница с ложкой "Mayer & Boch", 450 мл.
Оригинальная сахарница MAYER&BOCH выполнена из высококачественного стекла и нержавеющей стали. Данная модель отличается современным
655 руб
Раздел: Сахарницы

33. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

34. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

35. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

36. Суспільна організація життя слов

37. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

38. Організація праці
39. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat
40. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

41. Організаційна система управління природокористуванням України

42. Організація оплати праці на підприємстві

43. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

44. Організація обліку грошових коштів

45. Організація евакуаційних заходів

46. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

47. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

48. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

Копилка декоративная "Дружок", 12,5x10x12 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 12,5x10x12 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Набор для резки сыра из 4-х приборов и деревянной доски «Рокфор».
Сыр - продукт, требующий трепетного к себе отношения. Его производство может занимать долгие месяцы, а порой и годы. Однако если сделать
1430 руб
Раздел: Кухня
Магнитная игра "Тангос. Парадокс".
Игры «Тангос» – это компактные головоломки, которые имеют многовековую историю и предназначены для изучения детьми геометрических фигур и
471 руб
Раздел: Игры на магнитах

49. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

50. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

51. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

52. Організація касових операцій у банківських установах

53. Організація ресурсної бази банків в Україні

54. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві
55. Організація будівельного майданчика
56. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

57. Організація охорони праці на виробництві

58. Організація виробництва в сільськогосподарських підприємствах

59. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

60. Організація, нормування та оплата праці на виробництві продукції садівництва

61. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні кормів

62. Основні організаційні заходи стабілізації виробництва та формування ринку зерна

63. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

64. Внутрішній аудит організації

Лампа-ночник из цветных блоков "Семицветик".
Яркие и интересные светящиеся блоки станут замечательным материалом для создания причудливых форм разных размеров. От лампы мечты любой
312 руб
Раздел: Ночники
Гель-концентрат для стирки деликатных тканей BioMio "Bio-sensitive" с экстрактом хлопка, без запаха, 1,5.
BioMio – линейка эффективных средств для дома, использование которых приносит только удовольствие. Уборка помогает не только очистить и
473 руб
Раздел: Гели, концентраты
Конструктор "Юный конструктор № 2" в чемодане.
Предназначен для игры детей от семи лет. 141 деталь.
523 руб
Раздел: Машинки, мотоциклы

65. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

66. Організаційні процедури аудиту дебіторської заборгованості ТзОВ "Інтер-Синтез"

67. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

68. Організація бухгалтерського обліку в Мексиці та Норвегії

69. Організація бухгалтерського обліку в США та Білорусії

70. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
71. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві
72. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

73. Організація документування господарських операцій

74. Організація і методика аудиту грошових коштів

75. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

76. Організація облікового процесу на підприємстві

77. Організація обліку

78. Організація обліку в Франції та Люксембурзі

79. Організація обліку доходів

80. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

81. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

82. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

83. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

84. Організація праці бухгалтера

85. Організація складського обліку запасів в установах

86. Організація управлінського обліку
87. Організація фінансового обліку розрахунків з дебіторами відповідно до П(С)БО
88. Порядок організації діловодства на новоствореному підприємстві

89. Ревізійні комісії підприємств і організацій

90. Специфіка організації обліку в автотранспортних підприємствах

91. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

92. Аудит в організації

93. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

94. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад

95. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

96. Організація захисту державної таємниці в Росії

Перчатки одноразовые "Paclan", латексные, размер S, 100 штук.
Прочные эластичные перчатки из латекса, предназначены для полной защиты рук во время уборки, приготовления пищи. Перчатки легко
492 руб
Раздел: Перчатки
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Удар!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Шампунь-гель детский "Weleda" для волос и тела (с календулой), 200 мл.
Бережно очищает и ухаживает за чувствительной кожей и волосами малышей, деликатно удаляет молочные корочки. Не вызывает раздражения
754 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі

98. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

99. Правова організація працевлаштування громадян

100. Предмет, система та основні поняття курсу "Організація судових та правоохоронних органів"


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.