Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная

КУРСОВА РОБОТА Тема: Цінові індекси ВВП та економічний добробут макроекономіки ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ ДЕРЖАВИ 1.1 Система основних показників макроекономіки 1.2 Номінальний та реальний валовий внутрішній продукт (ВВП). Індекси цін та дефлятор ВВП РОЗДІЛ 2. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ІНФЛЯЦІЇ, НОМІНАЛЬНОГО ТА РЕАЛЬНОГО ВВП В УКРАЇНІ 2.1 Статистика інфляційного індексу споживчих цін на товари та послуги в Україні 2.2 Статистика інфляційного індексу цін виробників промислової продукції в Україні 2.3 Статистика дефлятора ВВП та реального ВВП України РОЗДІЛ 3. ДИНАМІКА ПОКАЗНИКА ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ МАКРОЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 3.1 Сутність показника економічного добробуту макроекономіки 3.2 Вплив тіньової економіки на реальний показник економічного добробуту макроекономіки України ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТОК ВСТУП Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій економіці. Це необхідно для того, щоб показати, що суспільне рахівництво виконує для економіки ті ж функції, що й бухгалтерський облік для окремого підприємства або суб’єкта, тобто є основною частиною функції управління економікою в цілому. Існує багато показників економічного добробуту суспільства. Найкращими індикаторами стану економіки є обсяги річного сукупного виробництва товарів та послуг, сукупний випуск продукції в економіці. В Японії та США використовують як показник обсягу національного виробництва валовий національний продукт (ВНП), але більшість європейських країн, включаючи Україну, використовують як показник обсягу національного виробництва саме валовий внутрішній продукт(ВВП). Другим основним показником національної економіки є інфляція, яка характеризує зростання загального рівня цін (або, іншими словами, це є падіння купівельної спроможності грошей, підвищення грошової вартості життя). Рівень інфляції показує, як змінилися ціни в економіці, і вимірюється за допомогою індексів цін. В залежності від складу кошика розрізняють три види індексів цін: – індекс споживчих цін; – індекс цін виробництва; – дефлятор ВВП. Індекс споживчих цін являє собою співвідношення ціни кошика в поточному році до ціни аналогічного кошика в базовому році, він включає товари, вироблені не тільки всередині держави, але також і імпортні. Враховує тільки товари і послуги, що спожиті індивідуальними споживачами. Безперечно, що індекс споживчих цін, індекс цін виробництва та дефлятор ВВП дають різну характеристику зміни рівня цін. Проте на практиці відмінність між цими індексами в ринкових країнах світу незначна, і вони досить добре відображають тенденцію та швидкість зміни цін. Об’єктом розробки курсової роботи є статистична інформації Державного комітету статистики України по показникам розвитку перехідної економіки України в 1990 – 2007 роках. Мета розробки: вивчення закономірностей та принципів макроекономічного аналізу показників економічного добробуту ринкового суспільства України .

Основні методологічні джерела проведеного дослідження спираються на єдине джерело статистичних даних в Україні – звіти Держкомстата України та мають методологічну основу, викладену в наступних науково-технічних статтях та звітах, розташованих в електронному вигляді в мережі Інтернет: 1. Зеленюк В. (Старший економіст Київського Економічного Інституту, професор економіки в EERC в Києво-Могилянській Академії, Директор Україн-ької Групи Продуктивності та Ефективності (UPEG)) Основні пріоритети економічної політики України // 09.10.2006, «Українська правда», . 2. Крючкова И.В. (канд. екон. наук., Інститут економічного прогнозування НАН України) Макроструктурные факторы и закон золотого сечения // журнал «Економист», 2005, №9, стр. 26-30. 3. Крючкова І.В. (канд. екон. наук., Інститут економічного прогнозування НАН України) Структурні чинники економічного зростання в Україні // Журнал “Вісник Національного банку України”. – 2002. – № 2. – С.5-8. 4. Крючкова І.В. (канд. екон. наук., Інститут економічного прогнозуван-ня НАН України) Макроекономічні структурні зрушення в Україні: чинники і наслідки // Журнал “Економіка і прогнозування”. – 2003. – № 2. – С.66-82. 5. Мовчан Р., Рікардо Джуччі Макроекономічний прогноз України (2 кв.2006 – 4 кв.2007) o.1 (9) Травень 2005 // Електронний журнал - Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, Київ, h p:/www.ier.kiev.ua. 6. Мовчан , Рікардо Джуччі Макроекономічний прогноз України (3 кв.2006 – 4 кв.2007) o.2 (10) жовтень 2006 // Електронний журнал - Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, вул. Рейтарська 8/5-А, 01034 Київ, h p:/www.ier.kiev.ua. 7. Мовчан Р., Кравчук В., Ковальчук В., Рікардо Джуччі Макроеко-номічний прогноз України (1 кв.2007 – 4 кв.2008) o.1 (11) травень 2007 // Електронний журнал - Інститут Економічних Досліджень та Політичних Консультацій, Київ, h p:/www.ier.kiev.ua. 8. Сергієнко О. Макроекономічні проблеми виробництва ВВП України// журнал «Персонал» № 10,2006, с. 28 -33. 9. Соціально-економічне становище України за січень-вересень 2007 року // Електронний звіт Держкомстату України, 23.10.2007, . 10. Осауленко О.Г. (Голова Держкомстату України) Індекси цін у 2007 році // Електронний експрес- випуск 06.11.2007 р. № 270 Держкомстату України, . 11. Кононець О. (Економіст-аналітик Проекту розвитку лізингу в Україні Міжнародної фінансової корпорації) Макроекономічні передумови розвитку лізингу в Україні // Електронний журнал Інтернет-сайту org.ua, 2005. 12. Гонтар А. (експерт недержавного Українсько-Європейського кон-сультаційним центром UEPLAC) Реальний ВВП в Україні (альтернативний погляд) // Електронні звіти на Інтернет-сайті 2007. РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА МЕТОДОЛОГІЯ РОЗРАХУНКУ ВАЛОВОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОДУКТУ ДЕРЖАВИ 1.1 Система основних показників макроекономіки Найважливішим макроринком є товарний. З нього починається аналіз взаємозв'язків між суб'єктами та окремими ринками на рівні національної економіки. Індикаторами його стану є макроекономічні показники (за СНР): - валовий внутрішній продукт (Gross domes ic produc ) - ВВП (GDP); - валовий національний дохід (Gross a io al i come) - ВНД (G I); - чистий внутрішній продукт (Pure domes ic produc ) - ЧВП (PDP); - національний дохід ( a io al i com) - НД ( I); - особистий дохід (Perso al i come) - ОД (PI); - особистий дохід у розпорядженні (Perso al disposable i come) - ОДР (PDI).

Валовий внутрішній продукт (GDP) - показник сукупного обсягу діяльності суб'єктів господарювання, який, на відміну від валового випуску, не включає виробниче (проміжне) споживання. ВВП - це загальна ринкова вартість кінцевої продукції, виробленої резидентами країни за рік. Сучасна західна економічна теорія передбачає, що в його створенні беруть участь усі, хто отримує дохід. Але через те що частина доходів отримується в тіньовій економіці, не обліковується статистичними органами і не оподатковується, вирізняють офіційний та неофіційний валовий внутрішній продукт. Спроба статистичних органів включити певну частку неофіційного ВВП до обсягу офіційного призводить до необґрунтованого завищення податкової бази, доходів бюджету, невиконання дохідних статей бюджету. Тіньова економіка в Україні досягла такого розвитку й поширення, що в поєднанні із загальною криміналізацією суспільства почала загрожувати економічній та національній безпеці України. На основі показника ВВП розраховується цілий ряд інших макропоказників. Перший з них - валовий національний дохід (G I), який відрізняється від ВВП на величину сальдо первинних доходів, що їх виплачено чи одержано резидентами інших країн: (1.1) Оскільки сальдо первинних доходів може бути додатним або від'ємним, то ВВП може перевищувати ВНД або, навпаки, бути меншим, ніж ВНД. Ситуація, коли ВВП перевищує ВНД виникає, якщо сальдо первинних доходів є від'ємним. Це характерно для країн, що розвиваються, оскільки ці країни вимушені сплачувати доходи (відсотки, дивіденди) розвинутим країнам. І навпаки, для розвинутих країн характерним є додатне сальдо первинних доходів і ВНД перевищує ВВП. Наступним макропоказником є чистий внутрішній продукт (PDP), який за економічним змістом є різницею між ВВП та амортизацією: PDP = GDP – A (1.2) де А - амортизація. Можна аналізувати структуру ЧВП за доходами й витратами: (1.3) де PDPі - чистий внутрішній продукт за доходами; Т - чисті непрямі податки (податки мінус субсидії); W- заробітна плата з нарахуваннями на неї; R - рентні доходи; I - відсоток, який одержують власники грошового капіталу; Dc - прибуток корповласників грошового капіталу; Dq - прибуток корпорацій (великих підприємств); DP-змішаний дохід (некорпоративний прибуток). (1.4) де PDPe - чистий внутрішній продукт за витратами (ЧВП); С - споживчі витрати; І - чисті інвестиції; G - державні закупівлі; X- чистий експорт. На динаміку ЧВП, таким чином, впливає динаміка ВВП та амортизації. Національний дохід ( І) - це сукупний чистий дохід в економіці, який отримують власники чинників виробництва. Єдиним компонентом ЧВП, який не відбиває поточний внесок економічних ресурсів, є чисті непрямі податки (Т). Тому національний дохід визначається за доходами і має структуру: I = PDP – = W R I Dc Dp (1.5) Особистий дохід (PI) - це отриманий дохід. Частку заробленого працею доходу, а саме: внески на соціальне страхування, податки на прибуток підприємств, нерозподілений прибуток підприємств - домогосподарства фактично не одержують. Але домашні господарства одержують трансфертні платежі, які не є результатом праці.

Так було створене величезне господарське й політичне об'єднання, здатне й готове кинути виклик могутній Візантійській імперії. Другий період охоплює князювання Володимира Великого (980–1015) та Ярослава Мудрого (1034–1054), що було добою зміцнення Києвом своїх завоювань і досягнення ним вершини політичної могутності й стабільності, економічного та культурного розквіту. На противагу територіальному зростанню попереднього періоду тут переважає внутрішній розвиток. Дедалі відчутнішим стає законопорядок. Надзвичайно важливим було впровадження християнства, що принесло нову культуру й докорінно змінило світосприймання та самовираження населення Київської Русі. Останній період характеризують безупинні руйнівні князівські чвари, зростаюча загроза нападів кочових племен та економічний застій. Деякі історики доводять, що всі ці лиха прийшли незабаром після смерті Ярослава Мудрого у 1054 р. Інші схильні вбачати початки занепаду після князювання останніх вдалих правителів Києва — Володимира Мономаха (1113–1125) та його сина Мстислава (1125–1132)

1. Політичний та економічний розвиток Македонії у 1990-2005 рр.

2. Політичний та економічний розвиток Румунії у 1990–2005 рр.

3. Політичний та економічний розвиток Угорщини у 1990–2005 рр.

4. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

5. Бухгалтерський баланс: економічний зміст, методика складання, аудит та аналіз основних показників

6. Соціально-економічний розвиток Австрії та Швейцарії
7. Політичний та соціально-економічний розвиток Білорусі у 1991–2005 рр
8. Політичний та соціально-економічний розвиток Греції у 1990–2005 рр.

9. Політичний та соціально-економічний розвиток Сербії у 1990–2005 рр

10. Політичний та соціально-економічний розвиток Чехії у 1990-2005 роках

11. Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

12. Економічний спад і нові правила маркетологів

13. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

14. Економічний механізм природокористування та охорони навколишнього середовища

15. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

16. Соціальний та етнічний склад катакомбного населення

Беговел "Funny Wheels Rider Sport" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2900 руб
Раздел: Беговелы
Подушка "Нордтекс. Влюбленный скворец", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Карандаши цветные "Noris Club", 12 цветов + 4 карандаша.
Эргонамичная трехгранная форма для удобного и легкого письма. A-B-S - белое защитное покрытие для укрепления грифеля и для защиты от
398 руб
Раздел: 13-24 цвета

17. Подільский економічний район

18. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)

19. Економічний аспект забруднення навколишнього середовища

20. Новые предвоенные советские танки

21. Північно-Кавказький економічний район Росії

22. Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі
23. Соціально-економічний розвиток Західно-Українських земель у складі Австро-Угорщини у ХІХ столітті
24. Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

25. Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

26. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

27. Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - 1914 рр.)

28. Вплив фізичних навантажень на популяційний склад та метаболічний статус лімфоцитів крові спортсменів, які займаються боротьбою дзюдо

29. Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

30. Єдиний економічний простір як інтеграційне економічне угрупування

31. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями

32. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

Напольный пазл "Машинки".
Способствует развитию сенсорных навыков, внимания. Материал: плотный картон. В наборе: 8 игровых фигур, 34 элемента пазла. Размер
641 руб
Раздел: Напольные пазлы
Стул детский Ника "СТУ3" складной моющийся (цвет: розовый, рисунок: сердечки).
Мягкая моющаяся обивка. Особенности: - стул складной; - предназначен для детей от 3 до 7 лет; - металлический каркас; - на ножках стула
562 руб
Раздел: Стульчики
Крышка силиконовая "Невыкипайка", 29 см (арт. TK 0081).
Приспособление предназначено для предохранения готовящихся продуктов от выкипания. Заменяет пароварку. Предотвращает беспорядок на
383 руб
Раздел: Прочее

33. Економічний механізм природокористування

34. Економічна безпека підприємства в сучасних умовах та економічні ризики

35. Техніко-економічний аналіз ефективності виробництва

36. Генеза та функціонування числової символіки в поезії ХХ ст.

37. Нерозв’язані проблеми макроекономіки

38. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки
39. Порівняння поглядів та концепцій Г. Кана та А. Вінера на теорію зростання добробуту в економіці суспільства майбутнього
40. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

41. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

42. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

43. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

44. Міжнародна економічна система та її головні елементи

45. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

46. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

47. Зародження класичної буржуазної політекономії у Франції. Економічні погляди П. Буагільбера; Подальша вульгаризація буржуазної політекономії Економічні погляди Сеніора, Кері; Макроекономічна модель Ке

48. Економічна сутність основних фондів підприємства та шляхи їх відтворення

Табурет-подставка.
Простой, компактный и безопасный для вас и вашего ребенка табурет-подставка. Оригинальная форма в сочетании с рельефной поверхностью
306 руб
Раздел: Подставки под ноги
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, зеленая.
Эта модель оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала
2650 руб
Раздел: Каталки
Караоке микрофон "Любимые песенки".
В каждом микрофоне – 12 популярных песенок известных композиторов: "Улыбка", "Пусть бегут неуклюже", "Танец
342 руб
Раздел: Микрофоны

49. Державна регіональна економічна політика, її суть, мета та основні завдання

50. Економічное районуванне, його суть та значення

51. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

52. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

53. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

54. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"
55. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки
56. Аналіз фінансової звітності та прогнозування економічного потенціалу ТОВ "Агрофірма "Колос" та СТОВ "Степове"

57. Географічна наука у Середньовіччя та у Новий час

58. Завдання дисципліни РПС та регіональна економіка

59. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

60. Соціально-економічна концепція походження держави: її позитивні риси та недоліки

61. Паралельне іменування метафоричної основи. Описовий та антонімічний переклад.

62. Нові комп’ютерні технології обробки та класифікації інформації у контрольно-аудиторському процесі

63. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

64. Економічні реформи 50-х-60-х рр. в СРСР: плани та реальність

Грызунок на прищепке "Машинка".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
380 руб
Раздел: Силиконовые
Головоломка "Лабиринтус", 138 шагов.
Лабиринтус – это шар-лабиринт, в котором расположен хитроумный 3D лабиринт, который включает в себя множество переходов, барьеров и
704 руб
Раздел: Головоломки
Блюдо для блинов "Кулинарный мир", 19,5x23x3 см.
Блюдо для блинов. Размер: 19,5x23x3 см. Материал: фарфор.
373 руб
Раздел: Прочее

65. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

66. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

67. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

68. Особливості поєднання старовинної кухні та новітніх технологій на прикладі ПП "Картопляна хата"

69. Європейська культура епохи Відродження та Нового часу

70. Цінова політика фірми та її оцінка
71. Еластичність попиту та формування цінової політики фірми
72. Бронхіальна астма. Хронічний гастрит, гастродуоденіт. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

73. Комплексне лікування та реабілітація хворих на хронічний бронхіт на тлі повторних ангін із застосуванням імунокоригуючих препаратів

74. Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

75. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

76. Порушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикаційПорушення обміну оксиду азоту при вазотоксичній дії свинцю та пошук нових засобів біологічної профілактики інтоксикацій

77. Хронічний неспецифічний, клінічний перебіг, класифікація, критерії діагностики та принципи лікування

78. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

79. Економічна та торгово-політична роль митного збору

80. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

Подставка для канцелярских принадлежностей "Башня", металлическая, 4 секции, серебристая.
Подставка для письменных принадлежностей, металлическая, сетка. Цвет: серебристый. Размер: 16х8х11 см.
355 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры
Набор бутылочек для кормления Avent "Natural" (2 штуки по 260 мл), от 1 месяца.
Бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче
916 руб
Раздел: Бутылочки
Скетчбук. Гарри Поттер. Хогвартс.
Да начнется магия! Новые скетчбуки прямиком из величайшей вселенной Гарри Поттера! Откройте магический блокнот для рисования, и он станет
322 руб
Раздел: Блокноты художественные

81. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

82. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах

83. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

84. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

85. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

86. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект
87. Економічна сутність та форми оплати праці
88. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

89. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"

90. Удосконалення існуючих та розробка нових форм мотивації праці

91. Організація та методика проведення уроку з теми: "Векторний графічний редактор Corel Draw"

92. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних технологій майбутніх менеджерів-економістів

93. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи

94. Економічна природа митного тарифу, його класифікація та функціональні завдання

95. Традиції та особливості розвитку філософської думки України. Філософія нового часу

96. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

Пластиковое лото. Линии и контуры. Комплект из трех игр.
«Линии и контуры» – это комплект из трёх игр для развития внимания, логики, образного мышления и памяти. В него входят: 9 картонных
549 руб
Раздел: Лото детское
Гарнитура беспроводная "FreeMotion B680", чёрная.
Технические характеристики: Питание: Li-Ion аккумулятор. Тип подключения: беспроводной Bluetooth. Тип наушников:
670 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Футбольный мяч "Moscow", 23 см.
Размер: 5 (23 см). Плотность материала: 350 грамм. Материал: TPU+EVA.
729 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

97. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

98. Екологічна економіка та управління природокористуванням

99. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.