Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Химия Химия

Порівняння властивостей органічних речовин

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Декалін і 1,4 диетилбензен Східні хімічні властивості ІІІ. Зв'язок C-C є семіполярний, тому М=0, але дуже сильний I Етен, виявляючи позитивний індуктивний ефект, збільшує електронну густину бензольного ядра і поляризує його, тобто порушує в ньому рівномірний розподіл електронної густини. На вуглецевих атомах 2,4,6 виникає надлишок електронної густини Декалін - дициклоалкан. Тому виявляє хімічні властивості циклоалканів. Сульфування Нітрування: Хлорування: Окислення:Відмінні хімічні властивості: 2-Хлорпентанол-1 і -хлорфенол Зв'язок між атомом вуглецю і атомом хлору ковалентний. Але хлор більш електронегативний, ніж вуглець. Тому електронна пара зв'язку С→Cl значно зміщена до атому хлору, має заряд &del a; . Отже атом хлору виявляє -J. Наявність у молекулі гідроксильної групи зумовлює кослотно-основні властивості. Оскільки атом кисню більш електронегативний, ніж атом вуглецю та водню, то електронна густина зміщується від цих атомів до кисню. Зв'язки О-Н і С-О поляризуються. В хімічних реакціях 2-хлоретанол-1 може віддавати протон, виявляти таким чином кислотні властивості. Тому у спиртів іде розрив С-О і О-Н зв'язків. Крім того на атомі кисню гідроксильної групи спирту є вільні пари електронів. За рахунок цих електронів 2-хлоретанол-1 може також приєднувати протон до атому кисню ОН-групи і виявляти при цьому основні властивості. Отже 2-хлоретанол-1 виявляє кислотно-основні властивості М ефект виявляють атоми і групи атомів, які мають вільні електронні пари. Зв'язок С-О скорочується і зменшується, зв'язок О-Н додатково поляризується. Це приводить до того, що Н швидко відщеплюється у вигляді протону. Електронно-акцепторні замісники збільшують кислотні властивості фенолів. Cl-замісник І-роду, електронно-акцепторний замісник. У фенолів відбувається розрив О-Н зв'язків У фенолів більші кислотні властивості, ніж у спиртів. 2-Хлоретанол-1 і -хлорфенол Мають гідроксильну групу і атом галогену. Цим обумовлені їх східні властивості. 1. Взаємодія з Ме Реакція гідроксильної групи 1. Реакція з галогеноводнями 2-хлорпентанол легко реагує з галогеноводнями і утворює при цьому алкілгалогеніди. 2. Взаємодія з галогенідами фосфору або тіонілхлоридом При взаємодії РС13 з первинними спиртами як побічний продукт утворюється складний ефір фосфористої кислоти: Заміщення гідроксилу на аміногрупу Реакція з розривом О-Н зв'язку Це реакція етерифікації Спирти реагують з мінеральними і органічними кислотами Феноли з карбоновими кислотами естерів не утворюють, а утворюють естери з ангідридами і галогенагідридами карбонових кислот Дегідратація При нагріванні спиртів в присутності Н2SO4 або H3PO4 або Al2O3 відбувається вилучення води та утворюється подвійний зв'язок. Це внутрішньомолекулярна дегідратація Феноли в реакції дегідрації не вступають, але здатні утворювати етери за умов реакції Вільсона Реакції окислення Сульфування Відмінні хімічні властивості Дегідрування Реакція з водою є оборотною При дії на 2-хлоретанол-1 водного розчину лугу, води або вологого оксиду срібла утворюють спирти: Взаємодією 2-хлоретанол-1 з солями синильної кислоти добувають ціанисті алкіли (нітрили) та ізоціаміди (ізонітрили).

Реакція з солями срібла Дегідрогалогенування Взаємодія з Ме Взаємодія з металічним Mg Реакція з галогеноводнями Реакція етерифікації.2-хлоретанол вступає в реакцію з мінеральними і органічними кислотами. Продуктами такої взаємодії є відповідні складні ефіри. Галогенування Нітрування Перегрерупування Фріса Нітрозування Реакція Рейлера Тімана Гідроксіметалювання Це взаємодія фенолів з формальдегідами Бензосульфохлорид і бензоїлхлорид Збільшення електронної густини відбувається в бік атому О. Атом S має недостачу (дефіцит) електронів. Тобто несе &del a; заряд. Тому зміщення π-електронної густини відбувається в бік S атома. Збільшення електронної густини відбувається в бік атому О. Атом С має недостачу (дефіцит) електронів. Тобто несе &del a; заряд. Тому зміщення π-електронної густини відбувається в атому бік S. Найхарактернішими є реакції заміщення галогену (S-реакції). Висока полярність зв'язків С-Сl зумовлює високу реакційну здатність. Східні хімічні властивості обумовлені наявністю бензольного кільця Для ароматичних сполук властиві реакції електрофільного заміщення 1. Реакція галогенування 2. Нітрування 3. Сульфування 4. Реакції приєднання 5. Гідроліз Відмінні хімічні властивості Взаємодіє з водним розчином H3 або ( H4) 2CO3 у присутності aOH, aHCO3 або інші з утворенням бензолсульфамідів, наприклад: Взаємодіє зі спиртами Реакція з нуклеофільними реагентами приводить до продуктів заміщення атома Сl. При приєднанні С до ацетиленів у присутності солей Сu утворюються ненасичені α-хлорсульфони; при відновленні металами в нейтральному середовищу солі сульфінових кислот; у кислому середовищі або під дією LiAl4-тіоли; з ароматичними сполуками в умовах реакції Фриделя-Крафтса-сульфони або, якщо при відриві SO2 утвориться стабільний карбокатіон, продукти алкілірування О-ацилювання -ацилювання C-ацилювання Бензоїлуванням фенолу за реакцією Шоттен - Баумана добувають феніловий ефір бензойної кислоти: Гідроксіметалювання Це взаємодія фенолів з формальдегідами Список использованной литературы В.М. Домбровський, В.М. Найдан Органічна хімія; Київ, Вища школа, 1992. Ф. Кери, Р. Сандберг Углублённый курс органической химии; Перевод с английского, Москва &quo ;Химия&quo ;, 1981. Дж. Робертс, М. Касерио Основы органической химии, перевод с английского, Издательство &quo ;Мир&quo ;, Москва, 1978. Избранные главы из курса &quo ;Органическая химия&quo ;, Пособие для студентов. Новосибирск, 1999. h p: // www. cleopa ra. ru/cosme ology/

Порвняння та аналог варто використовувати для зрозумння специфки  мсця ОУН в полтичнй стор Украни чи ґвропи, вдмовляючись вд звично, але непродуктивно практики застосування деологчних клше, до того ж досить задавнених, в сучасних чи то наукових чи то полтичних дискусях. Друга свтова вйна: ревзя деолог Серед рзномантних наслдкв розколу ОУН 19391941 pp. одним з найбльш очевидних став розрив у темпах деологчно еволюц двох вдгалужень руху. Якщо «мельниквц» за часи вйни фактично не змнили свох деологчнопрограмних настанов (можливо, це не було для них важливим з огляду на хню тактику дй в умовах окупацйного режиму), а псля вйни цей процес розтягнувся на десятилття, то «бандервська» фракця виявила значно бльше динамзму у цй сфер (зрозумло, це стосуться т частини «бандервцв», як були здатн на такий динамзм. Визначальним для змни ряду принципових полтикопрограмних та деологчних настанов став III Надзвичайний збр ОУН (2125 серпня 1943 p.). Як свдчить його учасник, Мирослав Прокоп, нцаторами нововведень в програм ОУН стали або представники схдноукранських земель, або провдн члени органзац, яким довелося там працювати у пдплл в перш роки вйни, або т делегати, як брали участь у розробц полтично платформи УПА[42] отже, це були люди, як мали нагоду на практиц зясувати чиннсть нацоналстичного деалу та вдповднсть попереднх програмних настанов життю  практичним завданням в реальних, досить жорстких умовах

1. Поняття організації та її ознаки

2. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

3. Аварії з хімічно небеспечними речовинами і безпека на хімічних підприємствах

4. Організація технологічних процесів виробництва доброякісної продукції в умовах радіоактивного забруднення

5. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

6. Харчування і хвороби зубощелепного апарату. Роль харчових речовин у розвитку стоматологічних захворювань
7. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій
8. Організація навчання обдарованих студентів у вищих технічних навчальних закладах Німеччини

9. визначення термодинамічних властивостей різних речовин і матеріалів

10. Синтез та дослідження властивостей неорганічних сполук синтезованих на основі LaBa2Cu3O7 та SmBa2Cu3O7

11. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

12. Складання логічних схем з метою проектування комбінаційних пристроїв

13. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

14. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

15. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

16. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Набор цветных карандашей для правшей STABILO EASYcolors, 12 штук c точилкой.
В наборе 12 цветных карандашей + точилка. Первые трехгранные цветные карандаши, специально разработанные для левшей и для правшей. •
1771 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сухой бассейн "Крокодил" + 50 шаров.
В комплекте: надувная площадка, 50 пластиковых шариков разного цвета диаметром 6 см. Материал: ПВХ пленка, пластмасса. Размер игрушки:
1813 руб
Раздел: Батуты, надувные центры

17. До проблеми профвідбору абітурієнтів (на прикладі педагогічних спеціальностей)

18. Правове регулювання вільних економічних зон

19. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

20. "Домоводство" В.Н.Каразіна - українська паралель європейських економічних теорій

21. Використання фотографічних методів

22. Порівняльний внвліз діяльності страхових компаній на ринку України
23. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
24. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

25. Дослідження метеорологічних умов (мікроклімату) у виробничих приміщеннях

26. Технологія проведення метеорологічних спостережень за погодою на аеродромі Київ (Жуляни)

27. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

28. Підвищення ефективності використання техніки при вирощуванні багаторічних трав і заготівлі сіна з застосуванням підбирачів кормів і досушування сіна методом активного вентилювання

29. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

30. Робочий проект впорядкування території багаторічних насаджень Плавнівської сільської ради Ренійського району Одеської області

31. Обґрунтування технічних регулювань та розрахунок технологічних, конструктивних і енергетичних показників роботи жатки зернозбирального комбайна

32. Облік витрат та собівартості продукції технічних культур та шляхи їх зниження

Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Автомобильная термокружка Tramp TRC-004 (450 мл).
Термокружка - долго сохраняет тепло. Крышка-поилка из термостойкого пластика предохраняет от проливания жидкости и не дает напитку остыть.
360 руб
Раздел: Прочее
Набор для специй "Сад", 5 предметов, 19x14x13,5 см.
Набор для специй на деревянной подставке. Размер: 19x14x13,5 см. Материал: керамика.
552 руб
Раздел: Наборы для специй

33. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

34. Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

35. Дотримання прав людини під час проведення оперативно-технічних заходів

36. Заходи безпеки в кримінальному праві (порівняльно-правовий аналіз)

37. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії

38. Порівняльний аналіз Конституції УРСР 1978 року і Конституції України 1996 року
39. Порівняльний аналіз політичного змісту буддизму та брахманізму, завдання і значення курсу історії вчень про державу і право
40. Правове регулювання вільних економічних зон

41. Правовий режим надзвичайних екологічних ситуацій

42. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

43. Порівняльні конструкції у творах В. Симоненка

44. Зародження порівняльно-історичного мовознавства

45. Класифікація, склад та зміст типових технологічних операцій

46. Налаштування технічних засобів ПК

47. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

48. Розв’язання нелінійних диференційних рівнянь методом січних і половинного ділення

Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие
Чернильный картридж Parker для перьевой ручки. Темно-синий (5 штук).
Для использования в перьевых ручках Паркер. Чернила темно-синего цвета.
309 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз со стиральной доской.
Универсальный таз со встроенной рельефной поверхностью для ручной стирки. Таз изготовлен из высококачественного полипропилена,
451 руб
Раздел: Более 10 литров

49. Тригери на логічних елементах

50. Первісне суспільство на етнічних українських землях

51. Вплив збройних сил держав-учасниць на хід подій у Першій світовій війні, їх порівняльна характеристика

52. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

53. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

54. Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)
55. Особливості раціонів специфічних цільових груп
56. Своєрідність композиції "Порівняльних життєписів" Плутарха

57. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

58. Генералізований пародонтит і пародонтоз: маркери спадкової схильності, патогенетичні механізми метаболічних порушень та їх комплексна корекція

59. Диференційовані підходи до корекції метаболічних порушень у хворих на гнійний середній отит

60. Дослідження рухово-тонічних та вегетативних розладів у відновному періоді півкульового ішемічного інсульту

61. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

62. Індивідуалізація комплексної терапії хворих на хронічне обструктивне захворювання легень І-ІІ стадії в залежності від клініко-імунологічних варіантів перебігу

63. Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі

64. Клініко-морфологічна характеристика періоду ремісії хронічних гастритів та гастродуоденітів у дітей та оптимізація профілактики їх рецидивів

Шкатулка "Мишка", 7x10 см.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
332 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Рюкзачок "Снеговик".
Симпатичный детский рюкзачок сшит из мягкой ткани ярких расцветок и украшен изображением снеговика. Во внутреннее отделение поместятся
706 руб
Раздел: Детские
Качели детские подвесные "Вятушка".
Подвесные качели "Вятушка" станут необходимым атрибутом активного отдыха. Качели имеют цельный, жесткий трубчатый каркас с
557 руб
Раздел: Качели

65. Комплексна фізична реабілітація при хронічних запалювальних захворюваннях нирок на полікліничному етапі реабілітації

66. Медико-психологічна характеристика невротичних розладів у музично-педагогічних працівників

67. Методи психофізіологічних досліджень

68. Наслідок психічних травм. Синдроми шизофренії

69. Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

70. Особливості механізмів розвитку, клінічних проявів, перебігу і терапія червоного плоского лишаю з супутніми мікотичними ураженнями
71. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування
72. Особливості психічних порушень у дітей з хронічною тонзилогенною інтоксикацією

73. Прогностичне значення клінічних, клініко-лабораторних та нейровізуальних характеристик ішемічного інсульту

74. Сучасні методи і підходи до обробки результатів медико-біологічних досліджень

75. Вплив біологічних флогогенних факторів на епітеліоцити піхви в експерименті

76. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

77. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

78. Зовнішньоекономічні зв’язки Японії та розвиток економічних відносин з Україною

79. Міжнародний маркетинг як наслідок інтернаціоналізації маркетингової діяльності. Порівняльна характеристика стратегій виходу на зовнішній ринок

80. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

Мультиплеер с проектором "Спокойной ночи, малыши!".
"Спокойной ночи, малыши!" от компании "Азбукварик" - это музыкальная игрушка из серии "Мультиплеер с
330 руб
Раздел: Смартфоны, мультиплееры
Грамота "С гербом и флагом", вертикальная, 200 штук (количество томов: 200).
Размер: 210x297 мм. Материал: бумага мелованная, плотностью 140 г/м2. В упаковке: 200 штук.
1024 руб
Раздел: Грамоты без текста
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 5/XL (11-25 кг), 48 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
801 руб
Раздел: Более 11 кг

81. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень

82. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

83. Реінжиніринг бізнес-процесів на базі лізингової схеми реалізації обладнання для стоматологічних кабінетів

84. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

85. Автоматизація графічних та розрахункових задач проектування. Проектування офісу математики

86. Аналіз педагогічного досвіду формування графічних умінь у молодших школярів на уроках трудового навчання
87. Вплив особливостей педагогічних комунікацій на формування особистості молодшого школяра
88. Історія становлення та розвитку педагогічних технологій

89. Методика вивчення логарифмічних рівнянь і нерівностей у старшій школі з використанням мультимедійних засобів навчання

90. Міжпредметні зв’язки на уроках хімії при розв’язуванні хімічних задач

91. Педагогічні умови стимулювання активності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до фізкультурної діяльності

92. Робота над удосконаленням орфоепічних навичок молодших школярів

93. Система педагогічних наук їх та зв’язок з іншими науками

94. Формування графічних умінь молодших школярів на уроках трудового навчання

95. Формування лексико-фразеологічних норм в усному і писемному мовленні майбутніх учителів початкових класів

96. Застосування технічних засобів навчання на заняттях кулінарії

Деревянный конструктор 3 в 1 "Первые сказки", 30 деталей.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных
479 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів інженерно-педагогічних спеціальностей

98. Аналіз можливих схем електрохімічних генераторів для автономних джерел електричної енергії

99. Вибір та обґрунтування технології виробництва керамічних плиток для підлоги

100. Очисна станція стічних вод


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.