Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Типи ділових конфліктів та причини їх виникнення

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Реферат «» За характером виникнення вирізняють чотири типи конфліктних ситуацій і чотири типи інцидентів: цілеспрямований — об’єктивно-цілеспрямований; нецілеспрямований — об’єктивно-нецілеспрямований; цілеспрямований — суб’єктивно-цілеспрямований; нецілеспрямований — суб’єктивно-нецілеспрямований. Фіксуючи наведені параметри конфліктних ситуацій та інцидентів (суб’єктивність — об’єктивність, цілеспрямованість — нецілеспрямованість), ми одержуємо безліч різних за характером конфліктів. Характер же закінчення інциденту й конфліктної ситуації жорстко пов’язаний з особливостями їх виникнення. Суб’єктивно виниклі конфліктні ситуації та інциденти можуть закінчитися як суб’єктивно, з ініціативи одного з опонентів, так і об’єктивно, у результаті зміни конфліктної ситуації. Розвиток конфлікту звичайно відбувається у такі етапи: поступове наростання напруженості в середовищі учасників конфлікту; збільшення кількості проблемних ситуацій і поглиблення первинної проблемної ситуації; підвищення конфліктної активності учасників, зміна характеру конфлікту вбік його жорсткості, залучення в конфлікт нових осіб; наростання емоційної напруженості, яка супроводжує конфліктні взаємодії, що може зробити як мобілізуючий, так і дезорганізуючий вплив на поведінку учасників конфлікту; зміна відносини учасників конфлікту до виникнення проблемної ситуації і до конфлікту загалом. За впливом на психологічний клімат трудового колективу конфлікти поділяють на деструктивні, котрі підривають взаємини зсередини і породжують руйнівні конфлікти, суперечки і дискомфорт, і конструктивні, творчі, які сприяють нормалізації обстановки в колективі. Конфлікти відіграють позитивну роль, якщо вони допомагають виявити причини відставання чи недисциплінованості, недоліки в роботі, оздоровити ділові відносини. У розвитку кожного конфлікту можна фіксувати момент виникнення нової конфліктної ситуації та інциденту, а також їх припинення. Будь-яка зміна конфліктної ситуації веде або до припинення даного конфлікту (якщо інцидент вже мав місце), або до початку нового конфлікту. Конфлікти, що відбуваються в процесі трудової діяльності людини, називаються діловими. Закономірність динаміки ділових конфліктів полягає в тому, що вони переростають в індивідуально-емоційні конфлікти. Тривалий же діловий конфлікт може призвести: до втрати об’єкта конфлікту і переростання його в особистісний; до формування негативного ставлення опонентів один до одного. Індивідуально-емоційні конфлікти ґрунтуються на внутрішніх психологічних причинах — особистісних якостях опонентів. За ступенем прояву конфлікти поділяються на приховані й відкриті, випадкові й хронічні. Прихований конфлікт торкається звичайно двох людей, які до певного часу намагаються не показувати, що конфліктують. Але тільки-но в одного з них нерви подалися, конфлікт перетворюється у відкритий. Конфлікти бувають випадковими (що виникають стихійно) і хронічними (свідомо спровокованими). В другому випадку вони впливають на продуктивність праці, призводять до зниження якості продукції.

Тому під час аналізу причин і джерел конфлікту варто шукати його винуватця, мету й мотиви провокації. Вирізняють дві форми виробничих конфліктів: вертикальні — між керівниками і підлеглими в конкретному виробничому колективі; горизонтальні — між членами колективу, працівниками, колегами. Виокремлюють такі джерела конфліктів: суперечності, які виникають на виробничому підґрунті, внутрішньоособистісні суперечності, які виражаються в негативних взаєминах, і конфліктна особистість. Діловий, виробничо-діловий конфлікт — проблемна ситуація, що виникає на виробництві в процесі ділових відносин. Конфлікт, як айсберг: його поверхнева частина має глибинні мотиви, що є внутрішніми причинами конфліктної ситуації. Причинами виробничо-ділових конфліктів можуть бути: суперечності, що виникають на ґрунті виробництва; відсутність співробітництва; авторитарне управління; конкурентна боротьба. Міжособистісний конфлікт — проблемно-конфліктна ситуація, у якій люди або переслідують несумісні цілі, або дотримуються несумісних цінностей і норм, намагаючись реалізувати їх у взаєминах один з одним, або одночасно в гострій конкурентній боротьбі прагнуть до досягнення однієї й тієї ж мети, яка може бути досягнута тільки однією з конфліктуючих сторін. Причинами міжособистісних конфліктів можуть бути: несумісність характерів; зіткнення протилежних мотивів, потреб, інтересів; внутрішньоособистісні суперечності; особистісна конкуренція. Міжгруповий конфлікт як один з видів міжособистісного конфлікту — це конфлікт, у якому конфліктуючими сторонами є соціальні групи, що переслідують несумісні цілі і своїми діями перешкоджають один одному. Особливим різновидом є також такі конфлікти: а) рольовий конфлікт — ситуація, у якій від людини вимагається одночасне виконання двох чи більш несумісних ролей, типів поведінки; б) моно- і полікаузальний конфлікти мають у своїй основі відповідно одну чи багато причин. Як правило, міжособистісні і виробничі конфлікти мають кілька причин, простежується навіть своєрідна причинна ієрархія. Складність даної проблеми вимагає професійного підходу. Тому зростає необхідність підвищення компетентності працівників, особливо керівників, у галузі конфліктології. Кожен фахівець у цьому бурхливому потоці ділового життя повинен мати ніби другу спеціальність: менеджер з конфліктів. Внутрішньоособистісні конфлікти виникають в умовах зіткнення протилежних мотивів, потреб, інтересів у людини. У їхній основі лежить негативний психологічний стан особистості: внутрішні переживання, образи і розчарування. Люди, схильні до бурхливих внутрішньоособистісних переживань, характеризуються імпульсивністю, завищеним рівнем вимог і критичності до вчинків тих, хто їх оточує, низькою самокритичністю. Внутрішніми причинами особистісних конфліктів можуть бути: комплекси неповноціності або переваги; завищена (або занижена) самооцінка та рівень вимог; негативний психологічний стан: образа, переживання, роздратування, розпач, незадоволеність тощо; завищена критичність до вчинків оточуючих та низька самокритичність; страх за власну безпеку. Конфліктна особистість — це людина із завищеною зарозумілістю, що виражає постійну тривогу, незадоволеність, претензії і необґрунтовані вимоги до іншої особи чи колективу.

Внутрішньоособистісні конфлікти часто мають затяжний характер і важко розв’язуються, тому що перевиховати людину чи змінити її погляди на життя значно складніше, ніж удосконалити умови праці. У розв’язанні конфліктної ситуації центральним є визначення причини виникнення конфлікту. Зовнішня причина, пов’язана з безладом у справах, розглядається як наслідок, а внутрішня причина, пов’язана з негативними емоційними відносинами, що ведуть до деструктивних взаємин і негативних наслідків, часто прихована. Учасники конфлікту ретельно ховають справжні внутрішні причини (чи іноді навіть не усвідомлюють їх) і прагнуть до розв’язання конфлікту шляхом запобігання наслідку, а не причини. Причинами виникнення конфлікту (крім розбіжностей в індивідуально-прагматичних інтересах) є також психологічні і значеннєві бар’єри (несумісність характерів; розбіжність змісту висловлених вимог, прохань, наказів), що створюють перешкоди для взаєморозуміння і подальшої взаємодії партнерів у спілкуванні. Причини особистісних конфліктів: страх за власну безпеку; недостатнє суспільне визнання; почуття образи; заздрість чи помста; завищена самооцінка. Внутрішнє напруження вимагає розрядки. Особистісний конфлікт є однобічним і легко вичерпується, якщо особа, на адресу якої зроблено докір чи агресивний випад, не відповість тим самим. Але такий конфлікт може втягти у свою орбіту інших людей і зростати, як снігова грудка. Це руйнує співробітництво. Фахівцю бажано прогнозувати й розпізнавати поведінку конфліктних людей, уміти відрізняти справжню причину і наслідок. Поширеним джерелом конфлікту є образа: невідповідність самооцінки й оцінки оточення. Не варто забувати, що: підкреслення власних переваг, гордовитість завжди дратують оточення; причиною зайвої уразливості може бути неадекватно завищена самооцінка. У такому разі логічніше не обвинувачувати оточення у байдужості і брутальності, а знизити власний рівень вимог; завищена оцінка власної зовнішності, її переконливої сили — один із каменів спотикання для жінок; неприпустимо замість пропозицій з конкретного приводу чи зауважень стосовно помилок співробітника давати загальну негативну оцінку його особистості; у кожного є свої особливо уразливі місця, бити по яких критикою і докорами не можна; кожен має потребу в гідній оцінці своєї діяльності, у тому числі й у похвалі, якщо вони справді заслужені. Похвала з боку людини, чию думку цінують, — величезне задоволення і важливий життєвий стимул, але перебільшений хвалебний потік викликає відчуття незручності; у хворих на неврози сварки, конфлікти виникають частіше, протікають гостріше і важче розв’язуються. Хвороба може стати серйозним бар’єром у спілкуванні, для подолання якого буде потрібна допомога (іноді тривала) лікарів-психоневрологів. Необхідно зважати на «розхитані нерви», бути більш терпимими, стриманими, тактовними з такими людьми. Розтривожене почуття — поганий порадник розуму. Психологи рекомендують рятуватися від внутрішнього занепокоєння чи хвилювання. Корисно зробити в розмові паузу, глибоко вдихнути, піднятися, пройтися, перевести розмову на іншу тему або перенести її на інший час.

Потому Дарвин говорит: «С моей стороны, принимая метафору Лайэлля, я рассматриваю геологический ре корд, как историю мира, недостаточно сохранившуюся и написанную на меняющихся наречиях; из этой истории мы имеем лишь последний том, относящийся только к двум или трем странам. Из этого тома лишь тут и там сохранилась краткая глава, и на каждой странице лишь тут и там несколько строк».[595] Конечно, не на основании таких ничтожных данных может наука сказать свое последнее слово. Также не в силу гордости человеческой или же неразумного убеждения, что человек представляет даже здесь на Земле – может быть в наше время – высший тип жизни, не по этой причине Оккультизм отрицает, что все предыдущие формы человеческой жизни принадлежали к типам низшим, нежели наши собственные, ибо это не так. Но просто потому, что «недостающее звено», которое неоспоримо доказало бы существующую теорию, никогда не будет найдено палеонтологами. Веря, как делаем это мы, что человек на протяжении предыдущих Кругов развился и прошел через самые низшие формы каждой жизни, растительной и животной на Земле, нет ничего унижающего в представлении орангутанга, как предка нашей физической формы

1. Цикл оповідань І. Нечуя-Левицького про бабу Параску та бабу Палажку: манера оповіді, конфлікт, комічне

2. Нагірно-Карабахський конфлікт: причини, розвиток, політичні наслідки

3. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

4. Типи небезпечних природних явищ та катастроф

5. Поняття безпеки, небезпеки, ризику та причини травмування людини

6. Причини виникнення держави, її функції і ознаки
7. Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в залежності від типів ремоделювання серця та судин
8. Види та причини порушень розвитку дітей

9. Особливості конфліктів на початку ХХІ ст. Можливості їх врегулювання

10. Конфлікти та методи управління ними

11. Природа конфліктів і управління конфліктною ситуацією в організації

12. Історія забобонів на прикладі США. Причини виникнення

13. Конфлікт – вид взаємодії людей

14. Особливості подружніх конфліктів

15. Прогнозування міжособистісних конфліктів в умовах нововведень в організації

16. Соціально-психологічний підхід до вивчення подружніх конфліктів

Настольная игра "Друг-утюг".
Очень веселая игра для шумной компании, которая одинаково понравится и детям, и взрослым. Игровой процесс прост и в то же время невероятно
780 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Багетная рама "Lucy", 40x50 см (цвет: светло-салатовый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон
Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки

17. Типологія конфліктів

18. Причини виникнення релігії

19. Поняття моральної норми та причини відхилення від них

20. Причини виникнення бюджетного дефіциту в Україні

21. Основні причини виникнення глобальних проблем людства

22. Типи поведінки в конфліктних ситуаціях. Зміна домінуючої стратегії поведінки та захисту протягом тижня
23. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст
24. Перша світова війна. Причини та характер

25. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

26. Виникнення писемності та історія кодування інформації

27. Взаємодія та взаєморозуміння в контексті культури ділового спілкування

28. Ділові прийоми, їх різновиди та особливості організації

29. Емоції та їх значення, механізм виникнення емоцій

30. Ефективність засобів та знарядь лову риб на Каховському водосховищі

31. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

32. Захист прав та інтересів господарюючих суб’єктів. Господарські зобов’язання

Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Звезда Африки".
Звезда Африки - настольная игра, целью которой является добыть алмаз и доставить его в пункт назначения.Историческая справка. Звезда
327 руб
Раздел: Классические игры

33. Правомірна поведінка та історичні типи держав

34. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

35. Українська літературна мова: формування, норми та стилі. Ділова українська мова.

36. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

37. Причини та наслідки югославської кризи

38. Ребрендинг бренду. Причини, суть та методи
39. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори
40. Історія застосування фізичних вправ та масажу як передумов виникнення механотерапії

41. Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

42. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

43. Види, причини та симптоми менопауз

44. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

45. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера

46. Культура поведінки та діловий етикет працівників ресторанів готельно-туристичного комплексу

47. Поняття, єство і типи ділових нарад

48. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення

Шкатулка-фолиант "Девочка с котенком", 26x17x5 см.
Шкатулка-фолиант выполнена в виде старой книги. Обложка шкатулки выполнена из текстиля. Такая шкатулка послужит оригинальным, а главное,
651 руб
Раздел: Шкатулки сувенирные
Мешок для обуви "Sweets", 2 отделения, светоотражающая полоса, розовый.
Количество отделений - 2. Материал - полиэстер. Размер - 370x470 мм. Цвет - розовый/рисунок. Светоотражающий элемент - есть.
316 руб
Раздел: Сумки для обуви
Лосьон солнцезащитный для детей Kolastyna, SPF-30, 150 мл.
Нежную детскую кожу защитит солнцезащитная серия для детей Kolastyna. Инновацоинные активные ингредиенты и сочетание UVA/UVB фильтров
499 руб
Раздел: Солнцезащитная косметика

49. Науковий аналіз педагогічного випадку, ситуації, конфлікту, що стався у ЗОШ та ВНЗ

50. Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження

51. Політичні партії в Україні та їх основні типи

52. Виникнення та еволюція світової політичної думки

53. Виникнення та використання невербального спілкування

54. Психологічний аналіз причин та шляхів корекції девіантної поведінки особи
55. Типи та рівні розвитку здібностей
56. Проблеми виникнення та становлення феномену релігії

57. Конфліктність у сім’ях та шляхи її подолання

58. Суспільні відносини та конфлікти

59. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

60. Історія виникнення та розвитку жіночого марафону

61. Виникнення та припинення права спеціального використання лісових ресурсів

62. Генетичні типи островів та їх флористична різноманітність

63. Безработица: причины, типы, последствия

64. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки

Набор для уборки Vileda "Easy Wring. Turbo", швабра+ведро с педальным отжимом.
Набор Vileda "Easy Wring. Turbo" состоит из плоской швабры с телескопической ручкой и ведра с педальным отжимом. Подходит для
3699 руб
Раздел: Швабры и наборы
Брелок для поиска ключей.
Брелок для поиска ключей - просто находка для тех, кто часто теряет ключи либо какие-нибудь вещи в доме. Просто прикрепите брелок к
315 руб
Раздел: Пластиковые брелоки
Ножницы "Pigeon" для детских ногтей.
Детские ножницы для ноготков самых маленьких Pigeon - их маленькие, тонкие закругленные лезвия позволяют без опаски подстригать ноготки
709 руб
Раздел: Маникюрные наборы детские

65. Українські національні моральні цінності та їх місце у діловому спілкуванні

66. Типы домов

67. Типы и элементы планировочной структуры города

68. Типы Звезд

69. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

70. Полная история танков мира
71. США: современный уровень социально-экономического развития. Характеристика современного состояния, анализ причин, перспективы развития
72. Промышленные типы месторождений титана

73. Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа

74. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

75. Налоги: типы, эволюция. Теория налогообложения

76. Цивільний та арбітражний процес

77. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

78. Объективные причины принятия христианства на Руси

79. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

80. Причины поражений советской армии в начале ВОВ

Кружка-хамелеон "Кран с монетками".
Хотите по-настоящему регулировать денежные потоки? Налейте в чашку-хамелеон горячий напиток, и из крана на рисунке «польются» золотые
390 руб
Раздел: Кружки
Стол детский "Малыш".
Компактный пластиковый стол «Малыш» непременно станет неотъемлемым атрибутом в комнате вашего ребенка. Теперь у малыша будет отдельный
673 руб
Раздел: Столики
Соковарка ВЕ-08/1 "Webber", 8 л.
Кастрюля для воды: 24х11,5 см; 5 л. Контейнер для фруктов: 26х16см; 8 л. Контейнер для сока с силиконовой трубкой: 26х16 см; 8 л. Толщина
2673 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

81. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

82. Право власностi та право повного господарського ведення: спiльне та вiдзнаки

83. Типы государства (Доклад)

84. Феодальный тип государства

85. Семантические типы предикатов, выраженных глаголами эмоционально-оценочной группы appreciate, cherish, value

86. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)
87. Мифология как исторический тип мировоззрения
88. Астрология и причины ее популярности

89. Восточные и западные типы культур

90. Илья Ильич Обломов – "коренной народный наш тип"

91. Причины возникновения романтизма

92. Неологизмы, их типы и стилистическое использование

93. Типы словарей

94. Причины появления лирики и ее родовые особенности

95. Комедия А.С.Грибоедова «Горе от ума». Злободневность звучания комедии в XIX веке и в наше время. Человеческие типы

96. Смута в России: причины, ход, последствия

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

97. Война 1812 года: причины, ход, последствия

98. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

99. Основные понятия. Типы цивилизаций


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.