Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Погіршення фінансового стану позичальник. Спричинюється багатьма факторами (невиконанням своїх зобов`язань контрагентами, іншими) Погіршення кон`юнктури ринку, на якому працює позичальник.(пов`язане із життєвим циклом товару,загостренням конкуренції,т.д.) Погана організаційна діяльність керівництва позичальника. (погане планування фінансових потоків у часі) Законодавчі зміни (збільшення ставки податків, зміни в регулюванні цін) Навмисні крімінальні дії (видача кредиту фіктивному підприємству, операції з інсайдерами тощо) Некомпетентна робота працівників кредитного відділу при оцінці позичальника (враховані не всі фактори ризику) Лімітування – це спосіб встановлення граничної суми заборгованості по позичках конкретному позичальнику (обмеження) Диверсифікація – це розподіл грошових коштів, що позичаються, між різними субєктами та за видами (при більшому розпорошенні ризик менший) Оцінка кредитоспроможності позичальника. Аналіз репутації, порядності, професійних здібностей та матеріальної забезпеченності (метод коефіцієнтів та інше) Забезпечення: майно, гарантія, порука, переуступка вимог і інше. Вимоги до забезпечення: висока ліквідність, здатність до зберігання, стабільність цін . Договори страхування: страхування відповідаоьності позичальника за непогашення кредиту, страхування забезпечення, страхування кредитного портфелю Місце теми в курсі. Опис аудиторії слухачів. Мета і завдання роботи.Банківське кредитування є основним джерелом доходів банків, тому в курсі “Основи банківської справи” йому приділяється багато уваги та часу. Вивчення теми кредитний ризик не можливо без вивченя таких важливих питань як банківська система, її роль в грошово-кредитній системі, процес створення комерційного банку, його ліцензування, основні операції після цього доцільно перейти до детального вивчення теми. Кредитні операції банку є, як відомо, найдоходнішими, але й дуже ризикованими. Дуже часто банк стикається з проблемою неповернення кредитів. Отже, щоб уникнути ризику неповернення позики, треба досконало вивчити процес організації банківського кредитування. Тому тема “Кредитний ризик і споби його мінімізації“ є дуже важливою і цікавою в курсі основи банківської справи. Дана тема розглядає різні способи впливу на крединий ризик, умови його зменьшення або причини його росту в конкретній кредитній угоді, етапи контролю над позикою та можливі способи захисту від кредитного ризику. Таким чином, тема слугує логічним продовженням вивчення курсу і основою для подальшого його успішного засвоєння. Цілі та завдання теми Вивчення даної теми має за мету дати слухачам початкові знання про основні способи оцінки кредитного ризику, його суть та способи захисту від нього. Слухачи повинні усвідомити важливість впливу кредитного ризику на діяльності банку та навчитись вирішувати задачі, пов’язані з процесом кредитування, визначати різні фактори, які впливають на кредитну політику; аналізувати ситуації, визначати проблемні кредити та шляхи виходу з проблемних ситуацій. Навчальним планом передбачено на вивчення цієї теми 2 лекційних та 2 семінарських години, що є дуже незначним для даної теми.

Тому потрібно зупинитись на основних моментах, зважаючи на недостатність часу. Також частину матеріалу винесено для самостійного вивчення. Основна мета - дати слухачам базові знання з даної дисципліни, адже інформаційна база в наш час дуже швидко змінюється і врахувати всі ці зміни дуже важко.Програма курсу “Основи банківської справи” Тема 1. Організація комерційних банків. 1. Комерційний банк як ланка банківської системию 2. Порядок створення комерційного банку. 3. Доходи, витрати і прибуток банку. Тема 2. Формування капіталу комерційного банку. Структура капіталу комерційного банку. 2. Джерела капіталу банку. 3. Формування власного капіталу. 4. Операції по залученню вкладів і депозитів. 5. Управління ресурсами комерційних банків. Тема 3. Управління пасивними операціями комерційного банку. Тема 4. Управління активами. Активні операції КБ. Суть і характеристика активних операцій комерційного банку. Тема 5. Врахування ризику ліквідності при управлінні активами банку. Тема 6. Організація кредитування в банку. 1. Класифікація кредитів комерційних банків. 2. Умови і принципи надання кредиту. 3. Позичковий процент та його диференціація. 4. Етапи процесу кредитування. 5. Проблемні позики і банківський контроль. Тема 7. Кредитний ризик і шляхи його мінімізації. Тема 8. Різновиди кредитних операцій. 1. Кредити, пов’язані з обігом векселів. 2. Кредити під цінні папери. 3. Кредити по поточному рахунку. 4. Споживні кредити. 5. Сільськогосподарські позики. Тема 9. Фінансування і кредитування капітальних вкладень. 1. Основи фінансування і кредитування капітальних вкладень. 2. Мобілізація коштів на фінансування капітальних вкладень. 3. Особливості фінансування капітальних вкладень за рахунок власних коштів. 4. Довгострокове кредитування підприємств і організацій на капітальні вкладення. 5. Довгострокове кредитування населення на споживчі цілі. 6. Лізинг. Тема 10. Організація безготівкових розрахунків. 1. Суть і принципи організації безготівкових розрахунків. 2. Види і порядок оформлення розрахункових документів. 3. Форми безготівкових розрахунків і способи платежів. 4. Розрахунки з використанням векселів. Тема 11. Організація і регулювання готівкового обігу. 1. Організація готівково-грошового обігу. 2. Касові операції комерційних банків. 3. Прогнозування і облік касових оборотів банків. 4. Взаємозв’язок касових і емісійних операцій банків. Тема 12. Інвестиційна діяльність комерційних банків. 1. Суть і цілі банківських інвестицій. 2. Схожість, відмінність і зв’язок інвестиційних і позикових операцій. 3. Ризик і ліквідність інвестиційних операцій. Тема 13. Система валютних відносин. 1. Валютні системи. 2. Конвертованість валюти. Валютний курс. 3. Валютне регулювання. Тема 14. Послуги комерційних банків та їх види. 1. Банківські послуги та їх види. 2. Факторинг. 3. Лізинг. 4. Гарантійні, посередницькі, консультаційні послуги. 5. Трастові послуги. Тема 15. НБУ, його задачі, функції, сфера діяльності. 1. Стрктура і основні функції НБУ. Емісійні операції. 3. Організація міжбанківських розрахунків. 4. Касове виконання бюджету.

5. Кредитні операції і політика рефінансування. 6. Нагляд за діяльністю комерційних банків. 7. Регулювання норм обов’язкових резервів. 8. Регулювання ліквідності комерційних банків.Вікові особливості слухачів.Особливості викладання даної теми певною мірою повинні бути пов’язані із особливостями обраної аудиторії слухачів (психологічними, віковими, професійними тощо). Сучасна психологія виділяє три періоду розвитку психології дорослих. Перший - 25-35 років, період встановлення близьких особистих звязків, реалізаціі в професійні сфері, відчуття власних сил. В цей період важливим є професійна самореалізація. Другий – 35 – 45 (середня зрілість), період переоцінки цілей і досягнень. В ці роки більшість дорослих переживають кризу середини життя. Вони співставляють цілі, які були встановлені ними в молодості, із фактичними результатами. Залежно від перебігу цієї кризи людина може значно активізуватись у свої діяльності або повністю змінити орієнтири (в тому числі і фах). На перший також виходить генеративність – бажання вплинути на наступне покоління через власних дітей. Тепер трудова діяльність – тепер е лише спосіб самореалізації, але й і підтримка матеріального стану сімй. У випадку неверазного перебігу кризи доросла людина здатна втратити зацікавленність до подальшого професійного вдосконалення, а також до зниження продуктивності – і як результат – втрати робочого місця. Третій – 45 – 60 (пізня зрілість), цей період визначається результатами перебігу другого періоду. Деякі дорослі завершують свою професійну діяльність, інші ж відчувають новий приплив сил і їх активність значно зростає. Останні намагаються підвищити власну кваліфікацію, творчо відносяться до роботи. Четвертий період – 60 –70 років не є характернем для продовження спеціальної освіти в Україні. Одже кожна вікова група відрізняється від інших цілями, мотивацією у навчанні, відповідальністю та фізіологічними можливостями. Зацікавленність дорослих у навчанні відрізняється від підліткової та юнацької, вона витікає із реальної життєвої необхідності і має практичний хараткер. Викладач відіграє роль помічика і консультанта. Навчальний матеріал не повинен бути переобтяженний чисто енцикелопедичними знаннями, які відірвані від реалії. Матеріал повинен бути підібраний за останнями науковими досягненнями. Слід враховувати, що дорослий навчається з метою отримання певної користі (покращення матеріального стану, підвищення за посадою тощо). Доросла людина підходить до навчання із розумінням його необхідності, тому більш відповідально ставиться до нього. Важливу роль також відіграє набутий досвід. Для людей, що проходять перекваліфікацію,такий досвід може бути досить невдалим. Для них зв’язок між навчанням і подальшою роботою є більш відчутним. Особливо слід виділіти здатність мозку дорослої людини до розумової діяльності на різних етапах розвитку. Так період з 25 до 30 років характеризується піковою (найефетивнішою) стадією вищих психічних функцій. В більш пізні роки спостерігається погіршення роботи памяті, зрілій людині важко вивчати матеріал напамять.

Після здобуття Січовими Стрільцями Фастова військо Директорії швидко поповнювалося селянами-добровольцями, що дало змогу створити Осадчий корпус. 205 Восени 1918 р. спеціальна комісія при Міністерстві внутрішніх справ розробила правила виборів до Державного Сейму України, за якими держава поділялася на 251 округ. Але вибори не відбулися. 206 Кістяківський Ігор Олександрович (І876-1957) — юрист, державний діяч. Син відомого українського вченого і громадського діяча О. Ф. Кістяківського, племінник П. П. Чубинського. Вивчав юриспруденцію в Києві та Німеччині, був доцентом Університету Св. Володимира в Києві. З 1903 р. — адвокат і приват-доцент у Московському університеті, лектор Московського комерційного інституту. Живучи в Москві, матеріально підтримував видання часопису «Украінская жизнь». З травня 1918 р. — державний секретар в уряді Ф. А. Лизогуба. З липня — міністр внутрішніх справ у кабінетах Ф. А. Лизогуба і С. П. Гербеля. У травні-серпні — заступник голови української делегації на переговорах з РРФСР. Сенатор Загального зібрання Державного Сенату. Емігрував. 207 Після відступу з Києва в січні 1918 р. українські частини були реорганізовані і зведені 9 лютого в Окремий Запорізький Загін. Навесні 1918 р. його переформовано в Запорізьку дивізію, командування якою 3 березня було доручене О.Нагієву (генерал-майор російської служби, осетин за національністю. У серпні 1918 р. відбув у Грузію, де створював добровольчі формування.1919 р. захоплений червоними в Батумі і страчений). 8 квітня 1918 р. дивізію було згорнуто в бригаду, за Гетьманату в серпні — знову поширено в дивізію, командування якою обійняв непопулярний серед козаків генеральний хорунжий Бочковський

1. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його оптимізації

2. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

3. Ризик кредитних операцій комерційного банку

4. Моніторинг фінансових операцій комерційного банку "Фінанси та кредит"

5. Інструменти підтримки платоспроможності та ліквідності комерційного банку (на прикладі АКБ "Приватбанк")

6. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
7. Аналіз діяльності комерційного банку
8. Диференціація відсоткової ставки комерційного банку

9. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

10. Фінансова стійкість комерційного банку

11. "Розрахункові операції банку" (на матеріалах комерційного банку ВАТ АКБ "Укрсоцбанк")

12. Аналіз формування капіталу комерційного банку АКБ "Приватбанк"

13. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

14. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності

15. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

16. Кредитний механізм в комерційних банках

Органайзер подвесной "Фиксики" (5 карманов).
Органайзер подвесной с 5 карманами. Высота: 65 см. 5 карманов размером 15x13 см. Материал: полиэстер, плотностью 600 ден.
317 руб
Раздел: Карманы на детскую кроватку
Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах

17. Організація кредитної роботи в комерційному банку

18. Оцінка толерантністідо ризиків та система лімітів у банку. План зниження ризику втрати інфраструктури банку на випадок техногенних катастроф (на прикладі АКБ "Укрсиббанк")

19. Облік та аудиту комерційних банках

20. Моральне самопізнання особистості, його умови та способи здійснення

21. Планування доходів та витрат в комерційному банку

22. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")
23. Кредитно-инвестиционное обеспечение коммерческими банками и страховыми организациями инновационных проектов
24. Малий бізнес та проблеми його розвитку в Україні

25. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

26. Кредитная деятельность современных российских банков

27. Кредитний ризик

28. Кредитные риски в коммерческом банке

29. Національний банк України та особливості його функціонування

30. Організація депозитних операцій комерційними банками з фізичними особами

31. Страхування кредитних ризиків

32. Аналіз ефективності банківських операцій в комерційному банку ВАТ КБ "Надра" в 2004–2008 рр

Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг
Брелок "FIFA 2018. Забивака. Фристайл!".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
348 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

33. Банки та їх функції

34. Вивчення конструкції, принципу дії, галузі застосування та способу користування вогнегасником

35. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

36. Соціально-економічна характеристика столичного економічного району. Проблеми та перспективи його розвитку

37. Проблеми законодавства в області інтелектуальної власності та перспективи його розвитку

38. Трудовий договір та порядок його укладення
39. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії
40. Автоматизована система комерційного обліку електроенергії

41. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

42. Порівняльна характеристика українського роздрібного ринку з європейським та тенденції його розвитку

43. Група Світового Банку та її роль у регулюванні МЕВ

44. Короткострокове фінансування комерційними банками міжнародної торгівлі

45. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

46. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

47. Суїцид та шляхи його попередження

48. Розробка формалізованої схеми оцінки кредитних ризиків

Каталка Glory "Утка" музыкальная (синяя).
Детская каталка Glory "Утка" - легкая модель из пластика, которая управляется рулем с пищалкой. Сзади каталка оснащена спинкой
606 руб
Раздел: Каталки
Доска чертежная Attache Selection, А3, 51x36,4 см.
Чертежная доска формата A3 размер доски 51x36.4 см. Профессиональная чертежная доска формата А3 с набором регулируемых уголков. Легкая в
2062 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Доска пробковая для объявлений А3, 342x484 мм.
Пробковая поверхность доски позволяет легко размещать информацию и объявления с помощью кнопок, офисных булавок и т.п. Широко используется
322 руб
Раздел: Прочее

49. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

50. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

51. Концепція ризику у сучасній екології та гігієні

52. Аналіз витрат на оплату праці в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

53. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення

54. Нерегламентована зайнятість населення та способи її регламентування
55. Сутність, класифікація і призначення кредитів комерційних банків в Україні
56. Поняття та види адміністративного примусу

57. Правові основи пенсійного забезпечення громадян в Україні

58. Школа та освіта в Україні наприкінці XVI - першій половині XVII ст.

59. Аналіз нелінійних ефектів, які обмежують пропускну здатність оптичних компонентів тракту, та шляхи їх оптимізації

60. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки

61. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

62. Альтернативна освіта в Україні

63. Політична влада у світі та в Україні

64. Вплив структури аліфатичних карбонових кислот та третинних амінів на каталітичний ацидоліз епіхлоргідрину

Развивающая игра "Магнитные истории. В гостях у сказки".
Четыре сказки, четыре смены декораций, четыре комплекта сказочных героев! Настоящий игровой сборник "Русские народные сказки"
453 руб
Раздел: Магнитный театр
Пазл "Лесные животные".
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На красочной картинке пазла изображены животные на лесной полянке. Собирая пазл, малыш
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)
Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

65. Оцінка стану та використання майна організації (на прикладі ВАТ "Запоріжтрансформатор")

66. Аудиторський ризик та його визначення

67. Роль центрального банка в денежно – кредитной политике государства

68. Банковское дело и инструменты кредитно-денежной политики Банка России

69. Кредитные операции коммерческих банков. Кредитный риск и методы управления им

70. Денежно-кредитная политика центральных банков
71. Кредитные операции коммерческих банков и перспективы их развития
72. Денежно-кредитная политика Банка Англии

73. Кредитный риск коммерческого банка

74. Определение и управление валютными рисками предприятием внешнеэкономической деятельности на примере ООО "Корпорация "Агросинтез" (Визначення та керування валютними ризиками підприємством ЗЕД на прикладі ТОВ “Корпорація “Агросинтез”)

75. Декабристський рух та його поширення на Україні

76. Процес управління та його основні стадії

77. Кредитные операции коммерческих банков

78. Кредитный бум и стратегии различных групп банков

79. Банки. Кредитно-финансовая система

80. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

Коробка для хранения обуви, 610x340x130 мм.
Материал: полипропилен. Размер: 610x340x130 мм.
550 руб
Раздел: Короба, чехлы для обуви
Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные

81. Товар та його властивості

82. Влияние денежно-кредитной политики центрального банка на деятельность коммерческих банков России

83. Кредитная политика банка

84. Кредитные операции коммерческого банка

85. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

86. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю
87. Інтрузивний магматизм та його продукти
88. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

89. Кредитные ресурсы коммерческого банка

90. Коммерческие банки и кредитная структура

91. Етикет та його національні особливості

92. Кредитная политика банка на примере Волгоградского ОСБ

93. Кредитная политика коммерческого банка на примере "Народный банк Казахстана"

94. Кредитная система и банки

95. Кредитные операции банка

96. Кредитные операции банков на современном этапе

Электронный озвученный плакат "Говорящая Азбука".
«Говорящая АЗБУКА» из серии звуковых плакатов Знаток ТМ для начинающих изучать русский алфавит. Кнопки «Изучение» и «Экзамен» помогут
703 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Настольная семейная игра "Усачи".
Весёлая игра на реакцию. Каждый игрок берёт усы на специальной палочке с присоской. Сдающий переворачивает по одной карте из колоды. На
445 руб
Раздел: Игры на ловкость
Синтетическое средство для стирки белья с ферментами для лучшего отстирывания "Топ", 900 г.
Синтетическое средство для стирки белья подходит как для ручной, так и для автоматической стирки белья из натуральных, смесовых и
342 руб
Раздел: Стиральные порошки

97. Кредитные организации (банки) как участники налоговых правоотношений

98. Кредитный потенциал коммерческого банка

99. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.