Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Товар як основний інструмент комплексу маркетингу

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Зміст і завдання товарної політики.2 Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства.4 Диверсифікація товарної політики.7 Список літератури13 Зміст і завдання товарної політики Вибравши ринок для своєї діяльності, підприємство визначає комплекс маркетингових засобів впливу на споживачів. Однією з найважливіших складових маркетингового комплексу є товар. Сукупність засобів впливу на споживачів з допомогою товару пов’язують, як правило, з поняттям товарної політики підприємства. Існують декілька визначень товарної політики підприємства, зокрема: маркетингова товарна політика – це. складова господарської діяльності підприємства; визначений курс дій, принципи поведінки підприємства на товарному ринку; сукупність засобів впливу на споживача за допомогою товару. Останнім часом під маркетинговою товарною політикою розуміють систему дій підприємства для визначення місця товару на ринку, задоволення конкретного потенційного споживача товарами, широкої можливості їх вибору. До складових товарної політики відносять: визначення оптимального асортименту товарів та його постійне оновлення; якість продукції; дизайн; розробку і здійснення стратегії упаковки; товарну марку; міру відповідності критеріям споживачів; підтримку конкурентоспроможності товарів; знаходження оптимальних товарних ніш; розробку торговельного знаку; обслуговування товарів (сервіс); надання основних і додаткових послуг з продажу та експлуатації товарів. Сутність маркетингової товарної політики полягає у визначенні та підтримуванні оптимальної номенклатури товарів, що виробляються та реалізуються, з урахуванням поточних і майбутніх цілей підприємства. Оптимальна номенклатура має власні характеристики для кожного окремого підприємства і залежить від ринків збуту, попиту, виробничих, фінансових та інших ресурсів. Її зміни визначаються умовами зовнішнього середовища та внутрішніми чинниками розвитку підприємства. Як правило, номенклатура складається: 1) з товарів, що мають попит і успішно реалізуються на ринку; 2) виробів, які потребують модифікування відповідно до вимог споживачів або для запровадження на новий ринок; 3) товарів, що їх треба вилучити з виробництва через невідповідність вимогам покупців; 4) нової продукції, виробництво якої належить освоїти. Важливою умовою опрацювання оптимальної маркетингової політики є дотримання належних процедур аналізу та прийняття рішень. Останнє передбачає чітке уявлення про мету виробництва, збуту та експорту на перспективу, наявність стратегії виробничо-збутової діяльності підприємства; добре вивчення ринку і дослідження його вимог; знання власних можливостей та ресурсів (дослідних, науково-технічних, виробничих, збутових) та тенденцій їх можливих змін у майбутньому. Для розв’язання завдань товарної політики на різних господарських рівнях потрібен стратегічних підхід, тобто тривалий розрахований з оглядом на перспективу, курс. Головними тут є два критерії: 1) залучення і збереження тих споживачів у вибраних ринкових сегментах, котрі забезпечують стабільний фінансовий стан підприємства в поточний момент і в перспективі; 2) оцінка можливих варіантів збільшення обсягів загального прибутку.

Одним із центральних завдань товарної політики є її внесок у збереження та розвиток підприємства як соціально-економічної системи. З цього приводу можна назвати три найсуттєвіші цілі підприємства: заміщення ресурсів; забезпечення гарантій збереження підприємства; створення умов для зростання виробництва. Показниками досягнення цих цілей вважають: обсяги збуту; покриття і зниження собівартості продукції; зростання обсягів виробництва; ринкову частку. Інтеграція споживчого і торговельного маркетингу в товарній політиці підприємства Виходячи з того, що маркетингова товарна політика складається з елементів споживчого і торговельного маркетингу, розглянемо процес формування МТП (рис. 1.1.): Рис.1.1. Елементи формування маркетингової товарної політики Споживчий маркетинг – покликаний задовольняти стиль життя, звички, потреби споживачів і впливати на них. Наприклад, у споживачів формується перевага до торговельного знаку. Торговельний маркетинг – виконує ті ж функції, що й споживчий маркетинг, але через торговельну мережу. Його основна мета полягає в доведенні товару через торговельну мережу до споживача. Споживчий маркетинг характеризується: створення “зразка” товарного знаку; позиціонування торговельного знаку; стимулювання попиту споживача; дослідження товару; встановлення споживчої ціни. Торговельний маркетинг характеризується наступними чинниками: сегментація ринку; стимулювання торговельних агентів; дослідження ринкової частки фірми та конкурентного середовища товарного ринку; встановлення ціни реалізації; транспортування, складування, зберігання товарів; організація продажу товару; торговельна реклама. Розглянемо зовнішні та внутрішні фактори формування товарної політики. До зовнішніх факторів формування товарної політики належать: бажання споживачів; стан конкуренції; зміни в зовнішньому середовищі; ринкова інфраструктура; чинне законодавство. До внутрішніх факторів формування товарної політики належать: позиція товару; ціна; якість; дизайн; імідж фірми; система пільг у кредитуванні продажу; організація після продажного обслуговування; маркетингова асортиментна концепція фірми. Диверсифікація товарної політики Диверсифікація – це розповсюдження господарської діяльності на нові сфери. Тобто, розширення асортименту вироблених товарів, видів послуг, географічної діяльності. У вузькому розумінні під диверсифікацією розуміють проникнення підприємств в галузі, які не мають прямого виробничого зв’язку, або функціональної залежності від основної їх діяльності. Диверсифікація дає переваги у конкурентній боротьбі, бо збільшує можливості маневрування за умов змінної кон’юнктури, забезпечує стійку позицію на ринку, знижує ризик інноваційних продуктів, підвищує ефективність використання результатів науково-дослідних робіт, дає змогу підприємству проникати в інші галузі. Рис.1.2. Види диверсифікації Вертикальна інтеграція (зв’язана вертикальна диверсифікація) – це процес придбання або включення в структуру підприємства нових виробництв, які технологічно входять в процес виробництва. Тобто, підприємства бажають створювати необхідні для виробничого процесу товари самостійно, в середині самого підприємства замість того, щоб купувати їх на ринку у інших підприємств.

Прикладом вертикальної інтеграції може бути виробництво напоїв, яке доповнюється виготовленням пляшок, створенням мережі власних кафе. Розрізняють декілька типів вертикальної інтеграції: повна інтеграція виробничої діяльності; часткова інтеграція – в цьому випадку частина продукції виготовляється на підприємстві, а частина закуповується у інших підприємств; квазі-інтеграція – створення альянсів між компаніями, які зацікавлені в інтеграції без переходу прав власності. Вертикальна інтеграція реалізовується в двох основних формах: зворотна інтеграція або інтеграція назад – в такій ситуації підприємство приєднує функції, які раніше виконували постачальники. Метою такої інтерації може бути захист стратегічно важливого джерела сировини або доступ до нової технології, яка важлива для базової діяльності; пряма інтеграція або інтеграція вперед – у даному випадку підприємство приєднує функції, які раніше виконували дистриб’ютори. Тобто, приєднуються транспортні, сервісні служби, канали збуту та інші функціональні служби, які пов’язані з основною діяльністю підприємства. Метою такої інтеграції є забезпечення контролю над збутом продукції. Найчастіше вертикальна інтеграція використовується підприємствами металургійної, паперової, нафтової та хімічної промисловості. Горизонтальна інтеграція (концентрична диверсифікація) – передбачає випуск підприємством нових товарів, які технологічно не пов’язані з існуючими, але призначені для існуючих споживачів підприємства. Тобто, підприємство додає до товарів своєї номенклатури нову продукцію, яка виробляється із використанням тих самих технологій або потребує аналогічних маркетингових програм. Наприклад, 1. підприємство з виготовлення побутових пластмас починає виробництво деталей із тих самих матеріалів для машинобудування; 2. туристичне агентство вступає в готельний бізнес. Головною метою горизонтальної інтеграції є посилення позиції фірми у галузі шляхом поглинання певних конкурентів, або встановлення контролю над ними. Латеральна (поздовжня) диверсифікація здійснюється тоді, коли підприємство приймає рішення увійти в галузі, які не мають нічого спільного з його головною діяльністю, а тому немає жодного взаємозв’язку між традиційною та новою продукцією. Така диверсифікація є дуже ризикованою і може бути виправдана лише тоді, якщо можливості фірми або взагалі відсутні, або позиції конкурентів досить сильні, або тому, що ринок базової продукції знаходиться на стадії занепаду. Наважуються на впровадження даного виду диверсифікації лише підприємства зі значним науково-технічним та технологічним потенціалом. Отже, диверсифікація завжди має на меті одержання максимальної вигоди від власних товарів на наявних ринках, розширення збуту, збагачення асортименту фірмових товарів. Слід відзначити, що питання аналізу господарського портфеля напрямків діяльності фірми, вибір її стратегії щодо продукту або ринку, є одним з головних складових стратегічного маркетингу, розробка теоретичних засад якого досі перебуває в стадії становлення. Так, японські фахівці з-поміж диверсифікованих компаній виділяють: 1) компанії з домінуючим продуктом, на який припадає від 70% до 95% загального обсягу продажу; 2) компанії з технологічно пов’язаною (до70%) продукцією.

Ключевые преимущества ваши сильные стороны. Стратегический аналог маленького невинного обмана. Комплекс маркетинга то, что получается, когда бренд-менеджеры собирают вместе все ингредиенты маркетинга и хорошенько их перемешивают. Лучшие комплексы выглядят хорошо (по крайней мере, на бумаге), приятны на вкус, стоят дорого и приносят много вреда. Решающее значение имеет, кому именно нанесен вред: вам или вашим конкурентам? Корпоративная культура подход к ведению дел в компании. Часто используется как причина, поясняющая, почему что-либо нельзя сделать: потому что «это не соответствует культуре компании». «Кража с чувством собственного достоинства» оправдание присвоения чужой идеи. Маркетинг, ориентированный на мотивацию демонстративное использование положительных мотивов (например, компьютеризация школ) в коммерческих целях. Маркетинговый эксперимент чрезвычайно дорогой и публичный способ продемонстрировать, как хорошо вы организовали запуск нового товара на рынок. Матрицы краеугольный камень маркетингового мышления

1. Анкета, як основний інструмент соціологічного дослідження

2. Разработка комплекса маркетинга по товару

3. Разработка комплекса маркетинга и маркетинговые исследования

4. Основные концепции управления маркетингом

5. Основные концепции внутреннего маркетинга

6. Баланс, рахунки і подвійний запис як основні методичні прийоми бухгалтерського обліку
7. Адаптація та асиміляція як основні форми існування етносу в полікультурних вимірах соціуму
8. Анализ комплекса маркетинга как средство повышения эффективности работы предприятия

9. Маркетинговая концепция в деятельности фирмы. Поиск целевого сегмента или ниши. Комплекс маркетинга и его реализация

10. Разработка комплекса маркетинга для видеокамер

11. Разработка комплекса маркетинга для шоколадных кондитерских изделий

12. Разработка комплекса маркетинга фирмы

13. Сущность комплекса маркетинга и особенности его разработки для ОАО "Свiтанак"

14. Планерування як загальна функція маркетингу

15. Празька весна та "Ніжна революція" як основні чинники краху комуністичної системи в Чехословаччині

16. Енергетика як учасник водогосподарського комплексу

Точилка механическая "Classic", черная.
Цветной пластиковый корпус с прозрачным контейнером, объемный контейнер для стружки, стальные самозатачивающиеся ножки. Цвет корпуса - черный!
317 руб
Раздел: Точилки
Кружка "Котик белый".
Смешная щурящаяся мордочка кота и его маленькие ушки - вот, что делает эту кружку такой неотразимо милой! Округлая, сужающаяся кверху
367 руб
Раздел: Кружки
Магнитная игра "Пингвины на параде".
Если вы любите игру «Пингвины на льдине», то вам придется по вкусу и эта игра! Это новое магнитное путешествие маленьких забавных
512 руб
Раздел: Игры на магнитах

17. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

18. Паблік рілейшенз як інструмент маркетингу у діяльності комерційного банку на прикладі АКБ "Правекс-Банк"

19. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

20. Сущность и основные принципы маркетинга

21. Товар и товарная политика в системе маркетинга

22. Директ-маркетинг как составляющая комплекса маркетинговых коммуникаций
23. Альтернативные теории стоимости товара: основные теории товара. Дискуссионные аспекты теории стоимости и меновой стоимости.
24. Маркетинг товаров

25. Ассортимент, цены и условия закупки товара - основные точки взаимодействия аптеки и дистрибьютора

26. Основные правила штрихового кодирования товаров на территории Российской федерации

27. Особенности организации маркетинговых коммуникаций и рекламы при маркетинге промышленных товаров

28. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

29. Грошово-кредитні інструменти як засіб економічного зростання

30. Ландшафт, як природно-територіальний комплекс

31. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

32. Історичний процес як розвиток культур. Основні підходи до вивчення культур в XIX - початку XX століття

Мозаика для малышей Игродром "Кнопик", 10 трафаретов.
Настольная игра "Кнопик" из серии "Игродром" предлагает ребенку с интересом и пользой провести время. Комплект
701 руб
Раздел: Пластмассовая
Копилка-раскраска "Сова".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение

33. Классификации товаров в маркетинге

34. Маркетинг на ринку інноваційних товарів

35. Маркетинг товаров народного потребления

36. Микросреда маркетинга и ее основные определяющие факторы

37. Основні концепції маркетингу та їх характеристики

38. Основні принципи маркетингу
39. Основные направления исследований в маркетинге
40. Основные принципы и функции маркетинга

41. Особенности комплекса продвижения в маркетинге услуг

42. Роль упаковки товаров в маркетинге

43. Стратегический маркетинг в агропромышленном комплексе

44. Сущность товара и исследований в маркетинге

45. Товар и услуга в маркетинге

46. Товари в системі маркетингу

47. Использование мобильного маркетинга для стимулирования продаж товаров массового спроса. "Товар по замыслу", "товар с подкреплением"

48. Оперативно-тактичні плани та бюджети як інструменти реалізації стратегічних планів і програм

Набор смываемых мини-фломастеров, 16 шт.
Набор из 16 смываемых мини-фломастеров Crayola – идеальный комплект, который послужит развитию творческих способностей и фантазии,
589 руб
Раздел: 13-24 цвета
Одеяло летнее "Medium Soft", 140x205 см.
Одеяло Medium Soft Летнее Merino Wool 1,5 сп. Чехол - 100% микрофайбер. Наполнитель - овечья шерсть 100 гр/кв.м. Упаковка - фирменная
556 руб
Раздел: Одеяла
Форма для выпечки "Имбирный домик".
Красивая подача десерта приносит не меньшее удовольствие, чем его безупречный вкус! Миниатюрный кекс "Имбирный домик",
303 руб
Раздел: Товары с новогодним дизайном

49. Основні ознаки моральної свідомості особистості як вищі етичні цінності

50. Митний тариф як інструмент економічної політики держави

51. Податки і збори, які застосовуються при завозі товарів на митну територію України

52. Платежі, як економічний інструмент ресурсокористування

53. Основные принципы ценообразования продукции общественного питания и промышленных товаров

54. Фіскальна політика як інструмент стабілізації
55. Основные этапы развития и конструктивной эволюции техники в области самолетостроения
56. Орбитальный комплекс "Буран"

57. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

58. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

59. Основные самолеты дальней, военно-транспортной и фронтовой авиации Военно-воздушных сил Российской Федерации

60. Военно промышленный комплекс России

61. Развитие и размещение отраслей топливно-энергетического комплекса России

62. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

63. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

64. Топливно-энергетический комплекс мира

Светильник "Плазма №4".
Размер светильника: 19х11х11 см. Диаметр лампы - 9 см. Плазменный светильник в виде шара на подставке, при включении создаёт внутри
1078 руб
Раздел: Необычные светильники
Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее

65. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

66. Топливно-энергетический комплекс Украины

67. Топливно-энергетический комплекс России

68. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

69. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

70. Агропромышленный комплекс Новосибирской области
71. Характеристика природного комплекса Черного моря
72. Основные вопросы реструктуризации государственного долга РФ

73. Основные задачи сферы государственного регулирования

74. Основні методи боротьби з інфляцією

75. Правоохранительную деятельность и основные задачи адвокатуры

76. Задачи сводки и основное ее содержание

77. Исключительные права на средства индивидуализации товаров, работ, услуг и их производителей

78. Основные черты афинского права. Источники, право собственности, обязательственное право, брачно-семейное право, уголовное и процессуальное право

79. Конституция - основной закон государства и общества. Конституционные акты российской государственности до октября 1917 г.

80. Основные этапы развития экономики России 9-18 веков

Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки

81. Парламент Великобритании и его основные характеристики. Функции палат

82. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

83. Конституция - основной закон государства

84. Основные права и свободы Российских граждан

85. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

86. Конституция, как Основной Закон РФ
87. ООН: история создания и основные направления деятельности
88. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

89. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

90. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

91. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

92. Особенности выбора таможенных режимов при перемещении товаров через таможенную границу

93. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

94. Правовое государство - сущность и основные черты

95. Понятие, классификация и содержание основных функций государства

96. Основные правовые системы современности

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

97. Основные правовые системы современного мира

98. Основные концепции правопонимания

99. Основные правовые семьи мира


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.