Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Персонал на підприємстві

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

ЗмiстВступ Персонал, як чинник ефективної діяльності підприємства Структурні особливості у складі персоналу на підприємстві Побудова системи управління персоналом на підприємстві Методи управління персоналом на підприємстві в сучасних умовах Висновок ВступНе секрет, що для успішного функціонування підприємства і його діяльності в цілому необхідні людські ресурси. Розвиток науково-технічного прогресу, удосконалення виробництва, нові технології, привели, з одного боку, до скорочення потреби в робочій силі, на виробництво однієї одиниці продукції, а з іншою, усилили диференціацію між професіями, підвищили попит на більш кваліфіковану працю. Фахівці в області управління персоналом давно прийшли до висновку, що успіх діяльності будь-якої організації цілком залежить від того, наскільки усвідомлено її персонал реалізує поставлені перед собою мету. В даному рефераті буде розглянутий вплив персоналу на ефективність діяльності підприємства, його структурні особливості, побудова системи управління персоналом і методика управління персоналом на підприємстві. В сучасній літературі питання на тему &quo ;персонал&quo ;, &quo ;управління персоналом на підприємстві&quo ; зачеплені достатньо широко, різноманітні навчальні посібники, наукова література, журнали, пов'язані з кадровою тематикою, виступають незаперечною підмогою у вивченні цієї проблеми. На жаль, в своїй роботі мені вдалося торкнутися лише малої частини того, що було сказане і написане по цій темі, але для більш широкого розгляду цього питання рамок реферату, на мій погляд, не досить. Вивченням персоналу підприємства і його структури, займалися і займатимуться багато дослідників, директорів, менеджера по персоналу, керівників вищої ланки і інших зацікавлених осіб, оскільки кадри компанії - це її &quo ;золотий запас&quo ;, що забезпечує ефективну діяльність підприємства. Тому поза сумнівом, що тема цих вивчень буде однією з найактуальніших в сучасному суспільстві. Персонал, як чинник ефективної діяльності підприємстваПерсонал підприємства, як категорія, характеризує собою кадровий потенціал, трудові і людські ресурси виробництва. Він відображає собою сукупність працівників різних професійних кваліфікаційних груп, зайнятих на підприємстві і що входять в його обліковий склад. В обліковий склад включаються всі працівники, прийняті на роботу, пов'язану з основною і з не основною діяльністю підприємства. &quo ;Персонал підприємства - це сукупність фізичних осіб, що полягають з фірмою як юридичною особою у відносинах, регульованих договором найму&quo ;1. Деякі дослідники розуміють цю категорію більш деталізується, в контексті інших незаперечних чинників, роблячи, наприклад, акцент на психологічний аспект і особу працівника. Так в 2001г. більше 70% з опитаних в російській Асоціації менеджерів, вважали, що основна задача керівника організації полягає в створенні працездатного колективу за допомогою мобілізації людського капіталу, чого можна добитися тільки при обліку психологічних особливостей осіб, з'єднаних в колектив, - команду. Під командою вони розуміли групу психологічно сумісних осіб, з'єднаних стратегічним інтересом, концептуально-технологічні мислячих в області професійної компетенції і працюючих за певними правилами.

Як видно, ці дослідження більш глибоко проникають в суть проблеми - управління персоналом на підприємстві. Персонал сприймається вже не як абстрактне поняття, а як засіб для створення безперервного функціонування виробничого процесу. Персонал, як трудовий ресурс, створює продукт, визначає його вартість, створює додатковий продукт у вигляді прибутку, впливає на його конкурентоспроможність. Перед керівником в даному випадку ставиться питання про доцільність і ефективність його роботи, максимізації прибутку за рахунок людського потенціалу. Щодня директори і менеджери по персоналу, керівники відділів вирішують проблему: &quo ;Як зробити так, щоб люди працювали краще?&quo ;2. Виникають нові методики в роботі з персоналом, шукаються індивідуальні підходи до кожної людини, пропонується безліч інших варіантів рішення проблем, але про це трохи пізніше, не забігатимемо далеко уперед. Спробуємо виділити основне, зі всього вищевикладеного: Персонал є головним ресурсом кожного підприємства; Персонал приводить в рух матеріально-речовинні елементи виробництва, створює продукт, його вартість, а також забезпечує конкурентоспроможність підприємства, його прибутковість або збитковість. Результати діяльності підприємства багато в чому залежать від якості і ефективності використовування людських ресурсів; Головна відмінність людських ресурсів від інших видів ресурсів полягає в психологічному аспекті цієї ситуації, оскільки будь-який найманий працівник може відмовитися, від запропонованих йому умов, або зажадати їх зміну, переучитися по інших професіях і спеціальностях, і може, нарешті, звільнитися з підприємства за власним бажанням. Структурні особливості у складі персоналу на підприємствіСтруктура персоналу організації - це сукупність окремих груп працівників, з'єднаних по якій-небудь ознаці. Деякі дослідники підрозділяють її на статистичну і аналітичну. &quo ;Статистична структура відображає розподіл персоналу і його рух в розрізі зайнятості по видах діяльності, а також категорій і груп посад&quo ;3. Таким чином можна виділити персонал: 1. основних видів діяльності: особи, що працюють в основних і допоміжних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських підрозділах, апараті управління, зайняті виробництвом продукції, послуг або здійснюючих обслуговування цих процесів; 2. не основних видів діяльності: працівники житлово-комунального господарства, соціальної сфери. Крім того, всі вони підрозділяються на категорії: керівників, фахівців, інших службовців (технічних виконавців), робочих. Аналітична структура підрозділяється на загальну і приватну. В розрізі загальної структури персонал розглядається по таких ознаках, як професія, кваліфікація, освіта, підлога, вік, стаж роботи. Приватна структура відображає співвідношення окремих груп працівників, наприклад &quo ;зайняті важкою працею за допомогою найпростіших пристосувань і без них&quo ;, &quo ;зайняті на оброблювальних центрах&quo ; і т.д. Критерієм оптимальності структури персоналу є відповідність чисельності працівників різних посадових груп об'ємам робіт, необхідних для виконання кожною посадовою групою, вираженим у витратах часу.

Розглянемо більш детально основні ознаки структуризації персоналу організації. Залежно від участі у виробничому або управлінському процесі, тобто по характеру трудових функцій, а отже, посади, персонал підрозділяється на наступні категорії: • керівники, здійснюючі функції загального управління. Їх умовно підрозділяють на три рівні: вищий (організації в цілому - директор, генеральний директор, що управляє і їх заступники), середній (керівники основних структурних підрозділів - відділів, управлінь, цехів, а також головні фахівці), низовий (працюючі з виконавцями - керівники бюро, секторів; майстри). До числа керівників відносяться особи, що займають посади менеджерів, у тому числі менеджера по персоналу; • фахівці - особи, здійснюючі економічні, інженерно-технічні, юридичні і інші функції. До них відносяться економісти, юристи, інженери-технологи, інженери-механіки, бухгалтери, диспетчери, аудитори, інженери по підготовці кадрів, інспектора по кадрах і др.; • інші службовці (технічні виконавці), що здійснюють підготовку і оформлення документів, облік, контроль, господарське обслуговування (агент по закупівлях, касир, секретар-стенографістка, табельник і ін); • робітники, які безпосередньо створюють матеріальні цінності або надають послуги виробничого характеру. Розрізняють основних і допоміжних робітників. В окрему категорію входять працівники соціальної інфраструктури, тобто особи, зайняті не основною діяльністю (культурно-побутовим, житлово-комунальним обслуговуванням персоналу організації). До них відносяться працівники ЖКО; обличчя, обслуговуючі дитячі сади, бази відпочинку і т.п., що знаходяться на балансі організації. В промисловості керівники, фахівці, інші службовці (технічні виконавці), робочі утворюють промислово-виробничий персонал, а працівники соціальної інфраструктури - непромисловий персонал. Розподіл персоналу організації на категорії здійснюється відповідно до нормативного документа - Кваліфікаційним довідником посад керівників, фахівців і інших службовців, розробленим Інститутом праці і затвердженою ухвалою Міністерства праці і соціального розвитку РФ від 21.08.98 № 37. Іноді структуру персоналу підрозділяють також на: кваліфікаційну, повікова, структуру персоналу за стажем, структуру персоналу по рівню освіти і ін. Якісні характеристики персоналу підприємства і якість праці оцінити значно складніше. В даний час немає єдиного розуміння якості праці і якісної складової трудового потенціалу робочої сили. Тривалі дискусії з цих питань в економічній літературі в 1940-60-х і в 1970-х роках намітили лише основний круг параметрів або характеристик, що визначають якість праці: економічні (складність праці, кваліфікація працівника, галузева приналежність, умови праці, трудовий стаж), особові (дисциплінованість, наявність навиків, сумлінність, оперативність, творча активність), організаційно-технічні (привабливість праці, його технічне оснащення, рівень технологічної організації виробництва, раціональна організація праці) і соціально-культурні (колективізм, соціальна активність, загальнокультурний і етичний розвиток).

При необхдност працвника може бути направлено, за його згодою, на навчання новй профес (спецальност) з наступним наданням йому роботи. Стаття 49-4 Зайнятсть населення Зайнятсть суспльно корисною працею осб, як припинили трудов вдносини з пдстав, передбачених цим Кодексом, при неможливост х самостйного працевлаштування, забезпечуться вдповдно до Закону Украни «Про зайнятсть населення» (803-12 <javascript:OpenDoc('803-12');>). Лквдаця, реорганзаця пдпримств, змна форм власност або часткове зупинення виробництва, що тягнуть за собою скорочення чисельност або штату працвникв, погршення умов прац, можуть здйснюватися тльки псля завчасного надання професйним сплкам нформац з цього питання, включаючи нформацю про причини наступних звльнень, кльксть  категор працвникв, яких це може стосуватися, про строки проведення звльнення. Власник або уповноважений ним орган не пзнше трьох мсяцв з часу прийняття ршення проводить консультац з професйними сплками про заходи щодо запобгання звльненню чи зведенню х клькост до мнмуму або пом'якшення несприятливих наслдкв будь-якого звльнення

1. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

2. Формування статутного фонду підприємств різних форм власності

3. Методичні основи формування перспективного товарного асортименту промислових підприємств

4. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

5. Проблеми розвитку малих підприємств в Україні

6. Правовий статус підприємств
7. Визначення ефективності та опрацювання напрямків поліпшення сітуації на підприємстві
8. Організація оплати праці на підприємстві

9. Реструктуризація підприємств

10. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

11. Правила поведінки на підприємстві

12. Особливості обліку на підприємстві роздрібної торгівлі – платника єдиного податку

13. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

14. Кредитування підприємств

15. Механізм управління ризиками кредитування оборотних коштів підприємств

16. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные

17. Организація охорони праці на досліджуваному підприємстві

18. Охорона праці під час роботи на підприємстві. Параметри пожежовибухонебезпеки речовин

19. Впровадження механічних засобів годівлі на рибницькому підприємстві ЗАТ "Блакитна Нива"

20. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

21. Фінансова підтримка - як складова частина розвитку сільськогосподарських підприємств

22. Бухгалтерський облік на підприємстві
23. Вибір автоматизованої програми для ведення бухгалтерського обліку на підприємстві
24. Методика визначення фінансових результатів на підприємстві

25. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

26. Облік запасів на підприємстві ТОВ "УНІКУМ 2007"

27. Облік собівартості продукції на підприємстві

28. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

29. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

30. Організація бухгалтерського обліку товарів на підприємстві (на прикладі Об’єднання "Сумипошта")

31. Організація обліку на підприємстві

32. Організація обліку розрахунків з бюджетом по податку на додану вартість в Державному комунальному підприємстві "Шляхрембуд"

Альбом для пастели "Pastel", А2, 20 листов.
Формат: А2. Количество листов: 20. Плотность бумаги: 300 г/м2. Блок: синий. Твердая подложка.
429 руб
Раздел: 14-24 листа
Бутылочка для кормления "Avent" Natural (260 мл).
Уникальная эргономичная форма позволяет комфортно держать бутылочку в любом положении. Инновационный двойной клапан эффективно снижает
481 руб
Раздел: Бутылочки
Ранец ортопедический "Kitty", цвет розовый.
Ранец с ортопедической спинкой. Компактная обтекаемая форма. Крышка из износостойкой искусственной кожи! Широкие удобные лямки
3295 руб
Раздел: Без наполнения

33. Організація управлінського обліку на підприємстві

34. Ревізійні комісії підприємств і організацій

35. Теоретико-правова база обліку і аудиту виробництва свинарства на сільськогосподарському підприємстві України

36. Аудит неопераційних витрат на підприємстві

37. Аудит основних засобів на підприємстві харчової промисловості

38. Сучасне районування України. Основні чинники та принципи розміщення підприємств теплової електроенергетики
39. Особливості правового статусу працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу
40. Правовий статус комунальних підприємств

41. Впровадження інформаційної системи управління на підприємстві

42. Органiзацiя виробничих процесiв на на підприємстві ЗРЦІТ "Інфотехцентр"

43. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

44. Комерційна діяльність підприємств

45. Маркетингові дослідження на підприємстві

46. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

47. Організація збутової діяльності на підприємстві

48. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

Подушка детская "Бамбук" 40x60 см, арт. ДТ-ПСБД-4060-1.
Детская подушка "Бамбук", подушка с отстрочкой: с наполнителем из бамбукового волокна 400 г/кв.м, чехол (100% хлопок) - сатин
558 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см
Подгузники Moony, 4-8 кг, экономичная упаковка, 81 штука.
Максимально удобны и просты в применении. "Дышащая поверхность" подгузников обеспечивает доступ воздуха к коже ребенка, а
1423 руб
Раздел: 6-10 кг
Бумага акварельная в листах А3, 200 листов.
Нарезанные листы бумаги для акварели. Формат: А3. Количество листов: 200. Плотность: 180 г/м2. Размеры: 297х420 мм. Отсутствует красочная
1719 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Стратегія ефективного використання прибутку на підприємстві

50. Управління запасами матеріалів на підприємстві

51. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

52. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств

53. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами

54. Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання
55. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області
56. Аналіз стратегічного менеджменту на підприємстві

57. Інноваційні процеси підприємств, що виготовляють іншу неметалеву мінеральну продукцію

58. Організація виробництва на металургійному підприємстві

59. Основи сучасних систем мотивації персоналу підприємств харчування

60. Особливості діяльності інноваційних підприємств

61. Підвищення ефективності режиму праці і відпочинку працівників торгової групи підприємств ресторанного господарства

62. Рух кадрів на підприємстві

63. Стратегії розвитку підприємств в ринкових умовах господарювання

64. Удосконалення форм організації праці у діючому підприємстві готельного господарства

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

65. Управління інноваційним розвитком підприємств

66. Управління реальними інвестиціями на підприємстві

67. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

68. Бізнес-планування на підприємстві

69. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

70. Економічна ефективність, впровадження засобів автоматизації на борошномельному підприємстві добової продуктивності Сп=270т/добу, Нв=75%
71. Архітектурно-планувальна організація інтер’єрів підприємств харчування Сирії (на прикладі Дамаску)
72. Мета, завдання і зміст дисципліни "Електропостачання промислових підприємств". Практичне її значення. Загальні відомості про споживачів електричної енергії та режимах електроспоживання

73. Інноваційний розвиток готельних підприємств

74. Аналіз структури та динаміки вхідних грошових потоків на підприємстві

75. Бюджетування на підприємстві на прикладі ТОВ "Енергоресурси–7"

76. Грошові фонди і фінансові ресурси підприємств, їх формування та використання

77. Державна Фінансова підтримка санації підприємств в Україні

78. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

79. Методи фінансового планування на підприємстві

80. Непрямі податки з підприємств

Карандаши цветные BIC "Kids ECOlutions Evolution", пластиковые, 24 цвета.
Цветные заточенные карандаши «Evolution Kids», специально для маленьких детей. Грифели не ломаются при падении. Удобное, легкое
503 руб
Раздел: 13-24 цвета
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Шары Ньютона "Эврика", большие.
Движение – это жизнь! Небольшая настольная кинетическая скульптура в собранном виде демонстрирует закон сохранения энергии, открытый
390 руб
Раздел: Антистрессы

81. Обов’язкові платежі підприємств у державні цільові фонди

82. Оподаткування підприємств

83. Організація грошових розрахунків на підприємстві

84. Основні етапи організації податкового обліку на підприємстві

85. Прямі податки з підприємств у системі фінансового регулювання ринкових відносин

86. Управлінське відтворення економічних ресурсів на підприємстві житлово-комунального господарства
87. Фінанси підприємств
88. Фінансова санація та банкрутство підприємств

89. Фінансове планування на підприємстві та контроль за фінансово-господарською діяльністю

90. Фінансовий облік на підприємстві

91. Форми фінансування підприємств

92. Оподаткування прибутку підприємств на прикладі ЗАТ СП "Теріхем-Луцьк"

93. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

94. Амортизаційна політика на підприємстві

95. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ

96. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

Поильник–непроливайка Lubby "Русские мотивы" с трубочкой, 240 мл.
Мягкая силиконовая трубочка поильника нежно соприкасается с ртом Малыша. Оптимальная длина трубочки позволяет выпить все содержимое
387 руб
Раздел: Поильники, непроливайки
Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (розовая, рисунок: бабочка), от 1 месяца.
Ограниченная серия - бутылочка для кормления розовая c рисунком (бабочка), серия Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была
403 руб
Раздел: Бутылочки
Пакеты с вырубной ручкой "Stones & Samson", 50х40 см (50 штук).
Размер: 50х40 см. В упаковке: 50 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
331 руб
Раздел: Узоры

97. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємств виноградо-виноробного підкомплексу і шляхи її підвищення

98. Індексний аналіз товарообігу промислової продукції на підприємстві

99. Інтеграційні форми підприємств і організацій


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.