Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Значення водосховищ для різних видів господарств

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

План Значення водосховищ для гідроенергетики Значення водосховищ для теплоенергетики Використання водосховищ гідроакумулюючими електростанціями Значення водосховищ для іригації Значення водосховищ для рибного господарства Значення водосховищ для водного транспорту Значення водосховищ для лісосплаву 1 ЗНАЧЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ДЛЯ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ. Використання потенційних гідроенергетичних ресурсів річок потребує створення перепаду рівнів води. Оскільки будівництво дериваційних тунелів і каналів на рівнинних територіях і в значній частині перед-гірських районів технічно і економічно недоцільне, спорудження більшості ГЕС пов’язане із створенням водосховищ. Це найважливіша, проте не єдина причина створення водосховищ. Більшість водосховищ здійснює добове і тижневе, а деякі – сезонне і багаторічне регулювання стоку. Оскільки витрати води в річках в різні періоди року в десятки, сотні, а іноді в тисячі разів, ГЕС без регулюючого водосховища суттєво змінила б свою потужність і виробку електроенергії в ці періоди. Для ГЕС, які не мають регулюючих водосховищ, характерні низькі коефіцієнти використання стоку (0,1.0,2). Тому економічна ефективність таких станцій низька, а їх енергетичні переваги досить невеликі. Отже, нерівномірність природного стоку служить другим посиланням необхідності створення водосховищ. Поза природними перед посиланнями є технічні і економічні. Наявність в енергосистемах ГЕС з регулюючим водосховищем підвищує надійність цих енергосистем в експлуатації і робить їх більш стійкими до аварій. Енергосистеми, у випадку аварії, можуть відновити енергопостачання скоріше, ніж системи, які мають тільки ТЕС. Чим вища регулююча здатність водосховищ ГЕС, тим більша їх значимість в енергосистемах ЗНАЧЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ДЛЯ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ. Виробництво електроенергії в післявоєнний період подвоювалось кожні 7.10 років. Більше 80% електроенергії у всьому світі виробляється тепловими електростанціями. Для роботи ТЕС потребується велика кількість води ( в середньому 35.40 м3/с на 1 млн. кВт встановленої потужності). Великі ТЕС розташовують лише на берегах великих річок, водосховищ і озер, або вони потребують для своєї роботи створення досить значних водосховищ, створення яких вимагає великих капіталовкладень, тому не викликає сумніву прагнення проектувальників щодо розташування ТЕС на існуючих водосховищах і озерах. Вплив ТЕС і АЕС на гідрологічний і біологічний режими водосховища досить різноманітний. Його можна звести в три групи, а саме: Проходження живими організмами через агрегати станції разом з охолоджуючою водою. Постування із скидною водою тепла, що підвищує температуру води у водосховищі. Зміна гідрологічного і гідрохімічного режиму та забруднення водойми. Живі організми втягуються охолоджуючою водою в агрегати ТЕС і АЕС і проходять через насоси, конденсаційні трубки, водоскидні канали і поріг-водоспад. На цьому тракті вони отримують механічні ушкодження, зазнають термічного шоку, підпадають під вплив високого тиску і хлорування води, а це призводить до загибелі багатьох видів живих організмів. Підвищення температури води у водосховищі впливає на розвиток флори і фауни.

Все вищесказане говорить про необхідність раціонального розташування ТЕС і АЕС, про важливість вибору системи водопостачання станцій і про вдосконалення систем технологічних процесів з утилізації теплих вод в народному господарстві. Зараз вивчається можливість використання теплих вод для зрошення, водопостачання тваринницьких ферм, обігріву відкритого грунту, вирощування зелених водоростей і розведення риби в басейнових і садкових господарствах. Враховуючи, що в найбільш розвинутих промислових країнах на охолодження ТЕС використовується біля 10 % водних ресурсів, можна уявити, наскільки велике народногосподарське і екологічне значення має будівництво теплових і атомних станцій на берегах водосховищ. 3 ВИКОРИСТАННЯ ВОДОСХОВИЩ ГІДРОАКУМУЛЮЮЧИМИ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯМИ Поряд з ГЕС, ТЕС і іншими галузями водного господарства вимоги до водосховищ пред’являють ГАЕС. Робота ГАЕС суттєво впливає на навколишнє середовище, і перш за все на низовий басейн. Забір протягом доби десятків мільйонів м3 води у верховий басейн і скид її знову у водосховище суттєво впливає на режим рівнів, течій, отже, на всі гідрологічні процеси у водоймі. Зараз важко передбачити всі можливі наслідки змін, але без сумніву, що досить значна щодобова амплітуда коливань рівня водойми активізує процеси переробки берегів, змінює умови нересту і нагулу риби, впливає на рослинність водойми, якість води, стан і використання пляжів. При будівництві ГАЕС необхідно надати увагу дослідженню можливості комплексного використання верхових басейнів, зокрема, для водопостачання і іригації. ЗНАЧЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ДЛЯ ІРИГАЦІЇ Водосховища чинять як позитивний, так і негативний вплив на сільське господарство. Найбільш позитивного значення мають водосховища іригаційного призначення. Водосховища за їх значенням для іригації поділяються на такі групи: Іригаційні і комплексні водосховища в південних засушливих районах країни. Їх призначення – підвищення водозабезпеченості існуючих зрошувальних масивів і створення можливості залучення в сільськогосподарський обіг нових масивів родючих земель. Ці водосховища, в свою чергу, поділяються на три групи: водосховища багаторічного і сезонного регулювання (наприклад Каховське ); водосховища, які не регулюють стік і які створюються в низинних і середніх течіях річок для підтримання протягом року постійного рівня води, що забезпечує нормальний водозабір в іригаційні системи; наливні водосховища, які створюються в пониженнях рельєфу поблизу трас іригаційних каналів (служать для регулювання витрати води на окремих ділянках), або поблизу річок в якості резервних ємностей (в енергетичних цілях такі водосховища не використовуються). Комплексні водосховища в районах з несталим зволоженням. З цих водосховищ вода на іригаційні потреби забирається в окремі засушливі періоди року. Комплексні водосховища, намічені до створення для перекиду великих мас води із районів з надлишковим стоком в засушливі райони. Комплексні і галузеві водосховища, які не використовуються в іригаційних цілях. ЗНАЧЕННЯ ВОДОСХОВИЩ ДЛЯ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА Річки мають вирішальне значення у відновленні рибних запасів в озерах і пригирлових ділянках морів, оскільки вони є найважливішим джерелом надходження органічних речовин, які визначають рибопродуктивність водойм.

Перерозподіл водосховищами річкового стоку в часі, а іноді, і в просторі порушує умови існування і розмноження риби. Змінюються гідрологічний, термічний, гідрохімічний і гідробіологічний режими, а також умови міграції, розмноження і живлення риби. Крім гідробудівництва, на зменшення запасів риби у внутрішніх водоймах країни впливають скид неочищених, або недостатньо очищених, стічних вод, іригація, лісосплав, водний транспорт і деякі інші галузі народного господарства, а також неправильне ведення риболовства і браконьєрство. Багато із негативних наслідків можуть бути послаблені, або навіть поборені, шляхом здійснення водогосподарських, рибогосподарських і інших заходів, які враховують нові умови географічного середовища, що склались в результаті перетворення режиму річок. Для збереження стада виробників прохідних риб необхідно забезпечити використання нерестилищ, розташованих вище гребель гідровузлів. Особливої уваги заслуговують всебічне виявлення і використання позитивних наслідків для рибного господарства створення великих водосховищ. При цьому значно збільшуються площі водного дзеркала, в зв’язку з цим, улови риби у водосховищах збільшуються в багато разів порівняно з уловами на тих же ділянках річки в побутовому стані. Створення водосховищ надає умови для організації нових прогресивних форм ведення рибного господарства на внутрішніх водоймах з направленим формуванням промислового стада шляхом зариблення водосховищ молодняком, а також шляхом акліматизації деяких видів риби. Із створенням каскаду водосховищ значно розширюється розповсюдження деяких видів молюсків, які служать кормом для риби. Більшість водосховищ розташовують, як правило, в промислових районах і вони мають велике значення для збільшення місцевих рибних ресурсів, оскільки дають можливість постачання свіжої риби. Тим самим досягається значне вивільнення транспорту від перевози риби із дальніх районів. Продуктивність праці рибаків на водосховищах значно вища, чим на річках, що пояснюється як створенням міцної сировинної бази, так високою оснасткою промислу високопродуктивними знаряддями лову риби. Водосховища за рибопродуктивністю проходять три стадії розвитку. Триває 2.5 років. Цей період благополучний для розмноження і розвитку риби, оскільки затоплення багатих рослинністю просторів приводить до розвитку кормових ресурсів. Стадія депресії триває декілька років. Залита наземна рослинність гине і розкладається, а водна – розвивається. В цей період значно погіршуються умови нересту риби. Стадія підвищення біологічної продуктивності – наступає в міру розвитку водної рослинності. Отже, створення водосховищ з однієї сторони порушує умови репродуктивності і життя риби, а з іншої, створює благополучні можливості для суттєвого збільшення рибних ресурсів. Великі водосховища залежно від їх впливу на рибне господарство поділяються на три групи. Водосховища, які не мають суттєвого значення для збільшення ресурсів риби. Водосховища, які суттєво збільшують ресурси (в 2.10 разів). Водосховища великого рибогосподарського значення (збільшують ресурси рибного господарства більше ніж в 10 разів).

Ефремова о пути, значении, специфике и перспективах жанра НФ. Многое бы сразу прояснилось. Давно следовало бы собрать воедино публицистическое ефремовское наследие - и предисловия к книгам, и письма, и содержание записанных на магнитофонную пленку бесед, и редких, к сожалению, интервью. Конечно, с корифеем можно спорить, соглашаться или не соглашаться с его мнением, но отказать ему в здравомыслии нельзя. Вот фрагмент беседы И. А. Ефремова с коллегой по перу касательно специфики и значения жанра НФ: "Видите ли, надо прежде всего договориться о терминах. Научная (это прилагательное в последнее время стали забывать) фантастика призвана экстраполировать развитие знаний, техники, человеческого общества на неограниченное количество лет в грядущее. Призвана будить воображение молодежи, готовить ее к парадоксальным открытиям современной науки... Теперь же многие используют фантастику как литературный прием для построения сатирических произведений... Я не против юмора, но писатель прежде всего должен выдавать новую информацию

1. Понятие и значение договоров, их виды

2. Значение отчётов библиотеки. Виды отчётов

3. Швидкість різання при різних видах механічної обробки

4. Значение и роль туризма в физическом воспитании, виды простейших туристических соревнований

5. Виды конкуренции, их особенности и значение для характеристики рынка

6. Нормативно-правовые акты, их виды и значения
7. Вклады населения: сущность, виды, значение
8. Номенклатура дел виды, роль и значение

9. Нормативно–правовые акты, их виды и значения

10. Поняття процесуальних строків, їх види та значення

11. Смерть, виды смерти, признаки смерти, посмертные изменения, значения для врачебной практики, способы патологоанатомического вскрытия

12. Виды и значения маркировки грузов

13. Основні види діяльності (гра, навчання, праця) на різних вікових етапах

14. Виды виз, их значение и содержание

15. Ринкова конкуренція: значення та види

16. Теоретическое значение антропологии

Карандаши цветные "Progresso", 12 цветов.
Бездревесные цветные карандаши "Progresso" имеют прочное лаковое покрытие, легко затачиваются с помощью обычной карандашной
339 руб
Раздел: 7-12 цветов
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike Air (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на надувных колесах – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
4200 руб
Раздел: Трехколесные
Набор детской мебели "Растем вместе" (цвет: орех).
Качественная детская мебель всегда отличается от взрослой, так как производится с учетом строения тела малыша и того, что он быстро
4541 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Значение сна и сновидений. Предупреждение нарушений сна

18. Виды попугаев

19. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

20. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

21. Значение газа и перспективы развития газовой отрасли в Казахстане

22. Виды и характеристика федеральных налогов
23. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение
24. Сущность и виды инфляции

25. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

26. Авторский договор: понятие и виды

27. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

28. Виды договоров (Контрольная)

29. Значение срока в Гражданском праве

30. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ

31. Виды подряда

32. Договор подряда и его виды

Подгузники Huggies Elite Soft, (1), до 5 кг, 27 штук.
Подгузники Huggies Classic обеспечат надежную защиту вашего малыша. Детские подгузники стали еще удобнее. Благодаря дополнительному слою,
384 руб
Раздел: 0-5 кг
Палатка игровая "Учим азбуку с Пеппой".
Палатка состоит из 2 частей (корпуса и крыши), каждая из которых оснащена сетчатыми окошками для вентиляции. На одну сторону палатки
1087 руб
Раздел: Товары для детей
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (бежевый).
овры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики

33. Виды коммерческих организаций

34. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

35. Понятие Иска. Виды исков

36. Виды договоров. Жилищные споры

37. Судебная реформа в XIX веке и ее прогрессивное значение

38. Судебник 1550 года, его историческое значение
39. Мужество и героизм русских воинов в Бородинском сражении, значение победы для укрепления мощи Российского государства
40. Понятие и виды обращения граждан /Украина/

41. Общественные объединения и их виды

42. Понятие государственной службы и ее виды

43. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства как один из видов административной ответственности

44. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

45. Структура, содержание и значение общей части Налогового кодекса России

46. НДС по обычным видам деятельности индивидуальных предпринимателей

47. Виды соучастников

48. Понятие вещных прав, виды и т.п.

Ваза декоративная "Цветочный каприз", 10x10x24,5 см.
Ваза декоративная. Размер: 10x10x24,5 см. Материал: керамика.
311 руб
Раздел: Вазы
Ручка гелевая "BLGP-G1-5", синяя, 0,3 мм, 3 штуки.
Гелевая ручка Pilot имеет пластиковый корпус с резиновой манжеткой, которая снижает напряжение руки. Стержень с чернилами синего цвета в
345 руб
Раздел: Синие
Каталка детская "Mercedes-Benz SLS AMG С197" (белая).
Каталка "Mercedes-Benz SLS AMG С197" - это легкая пластиковая каталка для детей от года. Она может использоваться как дома, так
2590 руб
Раздел: Каталки

49. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

50. Понятие договора. Виды и формы договоров

51. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

52. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

53. Римское право. Обязательство и его виды

54. Понятие и виды договоров в Римском частном праве
55. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды
56. Форма правления, понятие и виды

57. Правовые нормы: определение, признаки, виды

58. Правоотношения. Понятия правоотношений и их виды

59. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

60. Правонарушения, их виды

61. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

62. Трудовое право: понятие и виды переводов

63. Трудовой договор, его значение и особенности в современных экономических условиях

64. Понятие и значение государственного кредита

Настольная игра "Активити. Вперед".
Интересная и увлекательная настольная игра "Вперед" из серии "Активити" сможет легко и быстро поднять настроение
345 руб
Раздел: Игры на ассоциации, воображение
Кружка фарфоровая "Царский шиповник", 650 мл (3 вида).
Большая фарфоровая кружка универсального применения "Царский шиповник", украшенная золотой обводкой, станет достойным
477 руб
Раздел: Кружки
Игрушка-антистресс "Fidget Cube. Green White".
Поклацать ручкой, подергать ножкой, скрутить в трубочку билетик и лопнуть все пупырышки на пленке. О, да! Эти житейские радости знакомы
465 руб
Раздел: Антистрессы

65. Сущность и виды финансовых операций, используемых при осуществлении финансовой деятельности предприятий и организаций

66. Значение института несостоятельности (банкротства)

67. Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

68. Пословицы, поговорки английского языка. Их значение, употребление и русские эквиваленты

69. Виды перевода в современном мире

70. Виды графики
71. Литература как вид искусства. Место литературы в ряду других искусств
72. Культура: особенности и значение, взгляды и понятия

73. Русское юродство как феномен культуры, его национальное значение

74. Культура, её значение в жизни человека и общества

75. Виды и жанры литературы средневековья

76. Бридж во всех видах

77. Значение текста в художественном образе древнерусской рукописной книги конца XIV – начала XV века

78. Значення творчості Т. Г. Шевченка (Значение творчества Тараса Григорьевича Шевченко)

79. Использование переносного значения слова для создания художественных тропов

80. Художественная деталь, ее роль и значение в произведениях прозы Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Ф. М. Достоевского

Набор детской складной мебели Ника "Фиксики. Азбука".
Это безопасная, удобная мебель, которая компактно складывается и экономит пространство Вашей квартиры. Углы стола и стула мягко
1451 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Набор цветных карандашей Stilnovo, 24 цвета.
Гексагональные цветные деревянные карандаши с серебряным нанесением по ребру грани. Есть место для нанесения имени. Яркие модные цвета.
448 руб
Раздел: 13-24 цвета
Учимся читать по слогам. 40 карточек-пазлов. Митченко Ю.
В наборе 40 двухсторонних карточек-пазлов, разработанных для детей, которые уже знакомы с алфавитом. Эта развивающая игра поможет ребенку
389 руб
Раздел: Алфавит, азбука

81. Виды языковых норм

82. Советско-финская война 1939-40г. Итоги и значения

83. Значение православного воспитания в государстве Киевская Русь

84. Концепция Л.Н. Гумилева "Этногенез и биосфера земли" и ее значение в развитии философии истории

85. Виды магнитных дисковых накопителей

86. Задача про транспортную систему. Подбор вариантов проезда с учетом кол-ва пересадо, длительности, видов транспорта (самолет, авто, поезд, водн.) (и класса)
87. Разработка диалоговой системы, оформленной в виде пакета прикладных программ и реализующей идею искусственного интеллекта (WinWord, PASCAL)
88. Виды интерфейсов

89. Содержание и значение математической символики

90. Представление чисел в виде суммы двух квадратов и ...

91. Значение "Канон" врачебной науки для развития медицины /Авицена/

92. Опіки. Види, допомога

93. Практикум по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений

94. Характеристика основных отраслей правовой статистики. Ее значение в практической работе правоохранительных органов (Контрольная)

95. Виды и характеристика соучастников преступления в уголовном праве

96. Виды соучастников

Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки
Ведро Vileda "SuperMоcio" с отжимом ленточных швабр, 12 л.
Уникальная запатентованная система отжима подходит для любой ленточной швабры (не только бренда Vileda (ВИЛЕДА)). Прочное, устойчивое
679 руб
Раздел: С отжимом
Расчёска лазерная "Магия роста".
Регулярное использование расчески «Магия роста» позволит Вам восстановить нормальное кровообращение кожи головы, что благотворно повлияет
1091 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки

97. Виды юридических лиц

98. Анализ видов наказаний (таблица)

99. Уголовный кодекс 1926 и его значение


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.