Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки

Екологічні проблеми розвитку і розміщення продуктивних сил Карпатського економічного району. Зміст. Вступ. 1. Функціонально-територіальна структура та економічний потенціал району. 2. Запаси, розміщення та економічна оцінка ресурсів. 3. Проблеми природовикористання. 4. Охорона та відтворення природно-ресурсного потенціалу. 5. Регіональні особливості антропогенного впливу на навколишнє середовище та шляхи подолання цих негативних наслідків. Висновки. Вступ. На всіх етапах розвитку суспільства виробництво матеріальних благ є процесом взаємодії людей і природи. В умовах науково-технічного прогресу очевидним є посилення взаємодії і взаємозалежності матеріального виробництва і природи. Подальший розвиток продуктивних сил неминуче пов'язаний з включенням у господарський обіг дедалі більшої кількості природних ресурсів і збільшення навантаження на навколишнє середовище. Використання природних багатств повністю залежить від рівня розвитку продуктивних сил і, навпаки, наявність відповідних природних умов і ресурсів істотно впливає на розвиток продуктивних сил, прискорюючи або сповільнюючи динаміку їх. Україна належить до країн з високим рівнем негативних екологічних наслідків виробничої діяльності, у зв'язку з чим проблема охорони навколишнього середовища і раціонального використання природних ресурсів набуває першорядного значення. 1. Функціонально-територіальна структура та економічний потенціал району. У територіальній структурі Карпатського району виділяють два внутрішньообласних райони: Підкарпатський (нафта, газ, сірка, калійні добрива, продукція деревообробки, санаторно-курортне господарство) і Північний (видобуток кам'яного вугілля, харчова і легка промисловість). Головні економічні центри Львівського Підкарпаття: Дрогобич (машинобудування, деревообробна, легка промисловість), Стрий (машинобудування, харчова і деревообробна промисловість), Борислав (видобуток нафти, легка і хімічна промисловість). Новий Роздол (виробництво сірки); центри Львівської півночі — Червоноград (видобуток кам'яного вугілля, легка промисловість), Сокаль (хімічна промисловість), Добротвір (електроенергетика). У цих районах формуються вузли: Дрогобицько- Бориславський і Червоноградсько-Сокальський. У центральній частині області сформувався великий Львівський економічний вузол, який є провідним у її функціонально-територіальній структурі (машинобудування, харчова і легка промисловість). Його територія — це міста і селища міського типу Красне, Кам'янка-Бузька, Жовква, Івано- Франкове, Городок, Руд-ки, Миколаїв. Площа — 56,6 тис. км2. Населення — 6460,3 тис. чол. Склад — Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська і Чернівецька області (див. картосхему на с. 320). Львівська область займає 21,8 тис. км2, тут проживає 2754 тис. чол., в Івано-Франківській відповідно — 13,9 тис. км2, 1431 тис. чол., у Закарпатській — 12,8 тис. км2, 1258 тис. чол. і Чернівецькій — 8,1 тис. км2, 938 тис. чол." Територія району включає Карпати, Передкарпаття, Закарпаття. Карпатський економічний район розташований близько до центра Європи, на межі її Східної і Середньої частин.

З південного заходу на північний схід район, зокрема м. Львів, перетинає Головний Європейський Вододіл. Природно-географічне положення Карпатського району характеризується пограничністю, перехідністю природного середовища одного типу в інший. Для Карпатського району важливим є його еколого-географічне розташування в зоні західного перенесення повітряних мас з Атлантики до Східної Європи, які несуть отруйні викиди теплових електростанцій, хімічних і металургійних підприємств з Західно- і Середньоєвропейського простору. Район займає вигідне транспортно-географічне положення: лежить на перехресті міжнародних залізничних, трубопровідних та електричних артерій — залізниць Київ — Львів — Прага, Київ — Львів — Краків, Варшава — Перемишль — Львів — Бухарест; газопроводів Уренгой — Помари — Ужгород, Оренбург — Західний кордон; ЛЕП Вінниця — Альбертірша. Карпатський район густонаселений: у Львівській області — 126,3, Чернівецькій — 115,9, Івано-Франківській — 103,0 і в Закарпатській — 98,3 чол./км2. У всіх областях, крім Львівської, переважає сільське населення. У районі більш висока, ніж загалом в Україні (86 чол./км2), густота населення. Найвища вона в Підкар-патті та рівнинному Закарпатті (понад 90 чол./км2), найменша — в гірській частині Карпат (менше ніж 20 чол./км2). Це пов'язано як з історією освоєння і заселення території, так і з впливом природних умов. У Карпатському районі розвинена субурбанізація, пов'язана з наближенням сільських поселень до міст, добре впорядкованою транспортною мережею. Для всіх областей району характерні інтенсивні маятникові міграції: у них бере участь понад 25 % усього працездатного сільського населення. Львів, посідаючи за чисельністю населення сьоме місце в Україні, вийшов на третє місце (після Києва і Харкова) за кількістю маятникових мігрантів (понад 100 тис. чол. щодня). Карпатський район багатий на трудові ресурси, що полегшує індустріалізацію території і стимулює розвиток трудомістких галузей промисловості і сільського господарства. Тут вирощують зернові і технічні культури (пшеницю, жито, ячмінь, гречку, цукрові буряки), розводять велику і дрібну рогату худобу, свиней, у тому числі займаються килимарством, художнім вишиванням, обробкою металу і шкіри, деревини, художньою різьбою на дереві. У повоєнний період значного розвитку набули машинобудування, хімічна індустрія, гірничодобувна промисловість, індустріальне будівництво. Територіально-господарський комплекс Карпатського району має складну галузеву і функціонально-компонентну структури. Він складається з вісьмох взаємопов'язаних міжгалузевих територіальних комплексів (МТК): паливно- енергетичного, машинобудівного, хімічної індустрії, лісовиробничого, індустріально- будівельного, агропромислового, рекреаційного, транспортного. Більшість МТК розвиваються на основі трудових і природних ресурсів району і повністю чи окремими галузями характеризують його місце в територіальному поділі та інтеграції праці. Найбільш розвинені в Карпатському економічному районі машинобудування, харчова, лісова і деревообробна промисловість, промисловість будівельних матеріалів.

Зовсім не розвинена рибна промисловість. Дуже мало розвинена чорна металургія та електроенергетика. До паливно-енергетичного комплексу належить видобуток і виробництво палива — кам'яного і бурого вугілля, нафти і нафтопродуктів, попутного і природного газу, електроенергії, в основному на теплових електростанціях. Видобуток кам'яного вугілля сконцентрований у Львівсько-Во-линському басейні, розвиток якого почався у повоєнний період. Тепер за рік видобувають майже 15 млн т енергетичного вугілля. Більше ніж половина кам'яного вугілля збагачується (Червоноград). Буре вугілля видобувається тільки в Закарпатті (с. Ільниця Іршавського району). Традиційними галузями комплексу є нафтова і газова промисловість Прикарпаття. Останнім часом видобуток нафти і газу помітно знизився внаслідок вичерпання розвіданих ресурсів. Діють нафтопереробні потужності в Дрогобичі, Надвірній, Львові. Головні центри видобутку й акумуляції природного привізного газу — Да-шава, Рудка, Угорське, Більче (Львівська обл.). Провідна галузь комплексу — електроенергетика, представлена великими Бурштинською (2,4 млн кВт), Добротвірською (660 тис. кВт) ДРЕС і рядом малих ГЕС і ТЕЦ. Теплові електростанції працюють в основному на вугіллі, яке видобувають у Львівсько-волинському районі. Електростанції об'єднані в систему "Львівенерго". Важливою є роль західноукраїнської розподільної підстанції у міждержавній енергосистемі "Мир" (біля м. Ходорова Львівської обл.). На межі Чернівецької і Хмельницької областей побудована Дністровська ГЕС. Обслуговуючими галузями в комплексі є виробництво і ремонт гірничовидобувного й енергетичного обладнання (у Дрогобичі, Чер-вонограді, Львові). Територіальна структура комплексу представлена Прикарпатським нафтогазоенергетичним, Львівсько-волинським вугільно-енергетичним районами і рядом енергетичних центрів. Машинобудівний комплекс — це приладобудування, виробництво телевізійної техніки, електроламп: радіоелектронної, медичної апаратури, верстатів з програмним управлінням, металорізальних інструментів. Він орієнтується на кваліфіковану робочу силу й наукову інфраструктуру Львова і зосереджений переважно в обласних центрах. Розвинене транспортне, підйомно- транспортне машинобудування, ремонт транспортної техніки, виробництво автобусів, автонавантажувачів, мопедів, вантажних конвеєрів у Львові, автокранів у Дрогобичі з орієнтацією на кооперативні зв'язки з іншими районами і зарубіжними країнами. У тісному зв'язку з АПК району розвивається і сільськогосподарське машинобудування (у Львові, Коломиї). У територіальній структурі комплексу виділяються машинобудівні центри (всі обласні центри, а також Дрогобич, Коломия, Мукачеве). Комплекс хімічної індустрії — це переважно галузі гірничої хімії (виробництво природної сірки в Новому Роздолі і Новояворівську), видобуток калійних і кухонних солей у Калуші, Стебнику, Солот-вині. До основної хімії, яка грунтується на місцевій і привізній сировині, належить виробництво сірчаної кислоти (у Новому Роздолі), калійних (у Калуші, Стебнику), комплексних добрив (у Новому Роздолі). Розвивається хімія органічного синтезу — виробництво штучних волокон (у Сокалі), технічного вуглецю (у Дашаві), тонкого хімічного синтезу (в Івано-Франківську), поліетилену (у Калуші).

Сушать на горищах пд залзним дахом або пд навсами з доброю вентиляцю. Рябчик великий (Fritillaria meleagris L.) (Родина ллйн (Liliaceae) Рослина висотою до 50Pсм. Цибулина ма свордну будову: дв м'ясист луски зростаються бля основи  мають у пазус по однй новй цибулинц. Тонке гнучке стебло, облистнене черговими лнйними листками, хилиться пд вагою велико, незвичайно забарвлено квтки, яка нагаду пониклий тюльпан. Вигнут пелюстковидн листочки оцвтини бурувато-пурпуров з блуватими плямами, розмщеними у шаховому порядку. Бля основи листочкв  медова ямка, де мститься нектар. Стовпчик 3-роздльний. Плд коробочка. Цвте у квтн травн. Росте на луках, у лсах  чагарниках. Назва роду походить вд латинського слова, що в переклад означа «келих» (вд форми квтки). Видова назва в переклад з латинсько мови «шаховий» (пов'язана з забарвленням квток). Чудова декоративна рослина. На жаль, рябчику великому загрожу зникнення внаслдок порушення екологчних умов мсцезростань  господарсько дяльност людини

1. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

2. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу

3. Соціально-економічні риси та особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

4. Міжнародна економіка

5. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

6. Екологія та економіка (минуле, сучасне, перспективи)
7. Економіка водного господарства
8. Регіональна економіка сільського господарства України

9. Економіка Куби

10. Економіка зарубіжних країн

11. Міжнародна економіка

12. Демократія і економіка

13. Особливості розвитку комунікативних умінь студентів-медиків засобами соціально-психологічного тренінгу

14. Екологічна економіка та управління природокористуванням

15. Економіка водогосподарської організації

16. Економіка галузі виробництва соків в Україні

Штатив с Bluetooth для создания снимков "selfie" (Camera Stick - Selfie Stick).
Поднимите искусство селфи на новый уровень со штативом. Путешествуйте и фотографируйтесь на фоне живописных пейзажей. Находите самые
309 руб
Раздел: Держатели и подставки
Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, экономичная упаковка, 90 штук.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников для новорожденных. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать.
1374 руб
Раздел: 0-5 кг
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик", 21,5x29x4,5 см (силикон).
Форма для выпечки на 9 ячеек "Паровозик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря
333 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

17. Економіка морської справи

18. Економіка морської справи

19. Економіка підприємства

20. Економіка праці

21. Економіка праці й соціально-трудові відносини

22. Економіка України на початку ХХІ століття
23. Перехідна економіка та її закономірності
24. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

25. Соціально-орієнтована ринкова економіка як оптимальна модель ринку

26. Види економічного аналізу за відношенням до користувачів, за просторовою та галузевою ознаками

27. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни

28. Характеристика й особливості розвитку Дніпропетровської області

29. Характеристика й особливості розвитку Чернівецької області

30. Особливості розвитку англійської мови в Індії

31. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

32. Особливості розвитку абсолютної інсулінової недостатності у хворих на цукровий діабет 2 типу та обґрунтування диференційованої терапії

Настольная игра "Халли Галли" (Halli Galli).
Что нужно, чтобы приготовить самый лучший фруктовый салат? Конечно же, настольная игра Халли Галли (Halli Galli)! Итак, у вас есть колода
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Музыкальная игрушка "Осьминог".
Веселый "Осьминог" станет настоящим музыкальным центром для вашего малыша, в нем так много звуков! Ребенок будет с восторгом
335 руб
Раздел: Животные
Брелок оленёнок "Rike. Принцезин Лиллифи. Prinzessin Lillifee".
Брелок олененок Rike с карабином. Отличное украшение для сумки и рюкзака.
886 руб
Раздел: Детские брелоки

33. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею

34. Вікові особливості розвитку і поведінки дітей

35. Особливості розвитку мовлення в дошкільному віці

36. Особливості розвитку спорту в Обєднаних Арабських Еміратах

37. Вплив податкових пільг та штрафних санкцій на економіку України

38. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України
39. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи
40. Морфологічні та фізіологічні особливості зорового аналізатора

41. Екологічні особливості родини складноцвітних (Ромашка)

42. Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

43. Хламідії. Будова та морфологічні особливості

44. Релігійне виховання підлітків з особливими потребами як умова успішної соціалізації

45. Туризм, як чинник розвитку продуктивних сил України

46. Методологічні аспекти екологічного менеджменту

47. Науково-технічний прогрес – рушійна сила розвитку продуктивних сил країни й регіонів

48. Особливості економічного розвитку Київської Русі

Свеча "Gardex Family" репеллентная от комаров.
Свеча обеспечивает защиту от комаров на открытом воздухе и в жилых помещениях в течение всего времени горения (до 30 часов) за счет
355 руб
Раздел: Спираль
Рюкзак для дошкольников "Тролли".
Рюкзачок "Тролли" детский, дошкольный, 1 отделение на завязках с верхних клапаном на липучке, 1 внутренний кармашек, узкие
465 руб
Раздел: Без наполнения
Плакат электронный "Говорящий Букваренок".
Многим детям понравится представленная оригинальная обучающая игра ''Говорящий Букваренок'', ведь она имеет несколько
429 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

49. Специфіка економічного та суспільного розвитку СРСР наприкінці 20-х — у 30-ті роки

50. Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії укр

51. Регіональний розвиток центрально-українського економічного району

52. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

53. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

54. Проблеми та песпективи підвищення рівня економічного розвитку України та ступеня її участі в міжнародних відносинах
55. Основи бюджетного регулювання економічного розвитку
56. Історія розвитку економічного аналізу

57. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

58. Циклічність економічного розвитку

59. Циклічні коливання економічного розвитку

60. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

61. Особливості перехідної економіки України

62. Дослідження зовнішнє-економічного ринку чорних металів

63. Дослідження організаційно-економічного стану діяльності підприємства на зовнішніх ринках на прикладі відкритого акціонерного товариства "Міжнародний комерційний банк"

64. Економічна ефективність виробництва великої рогатої худоби у ТОВ "Аграрій СВПП" с. Краснопілка, Уманського району, Черкаської області

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

65. Ревізія як елемент методу економічного контролю

66. Північно-Кавказький економічний район Росії

67. Економічні райони України

68. Роль інтелектуальної власності в соціально-економічному та духовному розвитку суспільства

69. Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

70. Діагностика міжнародного економічного середовища. Характеристика сутності і форм прямого інвестування як стратегії виходу фірми на міжнародний ринок
71. Міграція робочої сили як фактор розвитку світової економіки XXI століття
72. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

73. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

74. Теоретичні моделі економічного зростання (economic growth models) та їхня роль для країн, що розвиваються і країн з перехідною економікою

75. Організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку

76. Виникнення, стан та основні концепції в розвитку політичної економії

77. Психологічні особливості дітей з затримкою психічного розвитку

78. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в сучасних умовах розвитку економіки України

79. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

80. Роль фінансів в економічному розвитку країни

Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные
Смываемые фломастеры "Супер чисто", 12 штук.
Дети так любят рисовать! Поэтому набор фломастеров обязательно понравится юным художникам. 12 цветов позволят широко развернуться в
589 руб
Раздел: 7-12 цветов
Кукла Нэни, в вязаном жакете.
Испанская компания Magic Baby представляет серию кукол Нэни (Nany), которые подарят ребенку бесчисленные часы радости и детства! Это
2400 руб
Раздел: Классические куклы

81. Аналіз економічного стану підприємства під час кризи

82. Вивчення економічного потенціалу регіону Житомирської області та виявлення можливих напрямків комерційної діяльності на ринку обробки деревини

83. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

84. Економічна ефективність використання оборотних активів промислових підприємств Липовецького району: стан, шляхи покращення

85. Зародження та основні етапи розвитку економічної думки

86. Історія виникнення та розвитку регіональної економіки як науки
87. Малий бізнес України в розвиткові національної економіки
88. Основні показники економічного стану України

89. Особливості реалізації цілей економічної статистки в Україні

90. Політика економічного зростання. Економічна кон’юнктура

91. Соціально-економічна характеристика Знам’янського району Кіровоградської області

92. Сутність впливу глобалізації на стратегії розвитку національних економік

93. Фінансовий потенціал як складова економічного потенціалу підприємства

94. Предмет та метод економічного аналізу

95. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

96. Економічна теорія предмет і методи вивчення

Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 4/L (7-14 кг), 44 штуки.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
425 руб
Раздел: Более 11 кг
Песочные часы "Обратные".
Песочные часы «Волшебные Обратные» - антистресс. Часы направлены на то, чтобы отвлечь Вас от напряжения и снизить стресс. Они не только
330 руб
Раздел: Часы песочные
Игра настольная "Тараканы в холодильнике".
Настольная игра предназначена для детей старше 7 лет. В распоряжении каждого игрока команда из трех тараканов, цель которых унести из
391 руб
Раздел: Карточные игры

97. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

98. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

99. Економічна інтеграці в АТР


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.