Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Охрана природы, Экология, Природопользование Охрана природы, Экология, Природопользование

Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Реферат: Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення ПЛАНВступ3 1. Застосування дисциплінарної відповідальності5 Висновок10 Література12 ВступСутність цього виду юридичної відповідальності полягає у накладенні роботодавцем (власником підприємства чи уповноваженим ним органом) на працівника дисциплінарних стягнень. Такі стягнення можуть накладатися на осіб, винних у невиконанні або неналежному виконанні своїх трудових обов’язків, пов’язаних зі здійсненням природоохоронних заходів за умови, що відповідні обов’язки передбачені трудовим договором, укладеним між працівником та власником підприємства, установи, організації (уповноваженим ним органом). Можливість застосування до винних у вчиненні порушень екологічного законодавства дисциплінарної відповідальності передбачена ст.68 Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”. Цією ж статтею перераховані підстави такої відповідальності. Ними є: порушення прав громадян на екологічно безпечне навколишнє природне середовище; порушення норм екологічної безпеки; порушення вимог законодавства України при проведенні екологічної експертизи, в тому числі подання завідомо неправдивого експертного висновку; невиконання вимог державної екологічної експертизи; фінансування, будівництво і впровадження у виробництво нових технологій і устаткування без позитивного висновку державної екологічної експертизи; порушення екологічних вимог при проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введенні в дію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів; допущення наднормативних, аварійних і залпових викидів і скидів забруднюючих речовин та інших шкідливих впливів на навколишнє природне середовище; перевищення лімітів та порушення інших вимог використання природних ресурсів; самовільне спеціальне використання природних ресурсів; порушення строків внесення зборів за використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища; невжиття заходів щодо запобігання та ліквідації екологічних наслідків аварій та іншого шкідливого впливу на навколишнє природне середовище; невиконання розпоряджень органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, та вчинення опору їх представникам; порушення природоохоронних вимог при зберіганні, транспортуванні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних радіоактивних речовин та відходів; невиконання вимог охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду та інших територій, що підлягають особливій охороні, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України; відмова від надання своєчасної, повної та достовірної інформації про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забруднення, приховування випадків аварійного забруднення навколишнього природного середовища або фальсифікація відомостей про стан екологічної обстановки чи захворюваності населення; приниження честі та гідності працівників, які здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього природного середовища, посягання на їх життя і здоров’я.

1. Застосування дисциплінарної відповідальностіПерераховані види правопорушень залежно від конкретних обставин, а також суб’єкта вчинення проступку можуть стати підставою для притягнення винних не лише до дисциплінарної, а й до адміністративної чи кримінальної відповідальності (до одного з цих видів); При цьому наведений у законі перелік підстав юридичної відповідальності не є вичерпним. Законодавством України може бути встановлено дисциплінарну відповідальність і за інші порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Підстави застосування дисциплінарної відповідальності за екологічні правопорушення передбачені й актами природо ресурсного законодавства, а саме ст.65 Кодексу України про надра, ст.110 Водного кодексу України, ст.98 Лісового кодексу України, ст.40 Закону України “Про рослинний світ”, ст.81 Закону України “Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку”, ст.42 Закону України “Про відходи”, ст.21 Закону України “Про захист рослин”, ст.21 Закону України “Про виключну (морську) економічну зону України” та деякими іншими. Види дисциплінарних стягнень та порядок їх накладення регулюються КЗпП. Згідно зі ст.147 цього кодексу до порушників трудової дисципліни, винних у невиконанні своїх трудових обов’язків, може бути застосовано один з двох заходів стягнення: догана або звільнення з роботи. При цьому для окремих категорій працівників статутами і положеннями про дисципліну цих категорій працівників можуть передбачатися також інші дисциплінарні стягнення. Ці стягнення, зокрема, можуть бути застосовані до відповідних осіб при вчиненні ними дисциплінарних стягнень у галузі охорони навколишнього природного середовища. Так, відповідно до п.4 Положення про ранги державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 1996 p., як захід дисциплінарного впливу до державного службовця може застосовуватися затримка у присвоєнні чергового рангу до одного року. Частиною 3 ст.48 Закону України “Про прокуратуру” за порушення закону, неналежне виконання службових обов’язків чи скоєння ганебного вчинку прокурори і слідчі несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом прокуратури України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 6 листопада 1991 р. Стаття 9 цього статуту крім заходів дисциплінарного стягнення, передбачених КЗпП, передбачає такі специфічні стягнення, як пониження в класному чині, пониження в посаді, позбавлення нагрудного знака “Почесний працівник прокуратури України”; звільнення з позбавленням класного чину. Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України, затверджений Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 p., передбачає широкий спектр дисциплінарних стягнень осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, а саме: зауваження; догана; сувора догана; затримка у пpисвоєнні чергового спеціального звання або поданні до його присвоєння на строк до одного року; попередження про неповну посадову відповідність; пониження в посаді; пониження в спеціальному званні на один ступінь; звільнення з органів внутрішніх справ (п.1

5). Якщо дисциплінарний проступок у галузі охорони навколишнього природного середовища вчиняється військовослужбовцями, то останні несуть відповідальність згідно з Дисциплінарним статутом Збройних Сил України, затвердженим Законом України від 24 березня 1999 p., згідно з яким військовослужбовці несуть відповідальність залежно від їх військових звань. Так, на рядових (матросів) строкової військової служби можуть бути накладені такі стягнення: зауваження; догана; сувора догана; позбавлення чергового звільнення з розташування військової частини чи корабля на берег; призначення поза чергою в наряд на роботу - до 5 нарядів; позбавлення військового звання старший солдат (старший матрос) (п.48). На рядових (матросів) військової служби за контрактом, крім того, можуть бути накладені ще такі стягнення, як попередження про неповну службову відповідність; звільнення з військової служби за контрактом за службовою невідповідністю (п.49). А сержанти (старшини) строкової військової служби можуть, крім того, бути понижені в посаді; понижені у військовому званні на один ступінь; або понижені у військовому званні на один ступінь з переведенням на нижчу посаду, а також позбавлені сержантського (старшинського) звання (п.50). Працівники залізничного транспорту, що вчинили дисциплінарний екологічний проступок, нестимуть відповідальність згідно з Положенням про дисципліну працівників залізничного транспорту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. Так, у разі встановлення вини працівника залізничного транспорту у виникненні катастрофи або аварії з шкідливими екологічними наслідками, до останнього можуть бути, зокрема, застосовані такі специфічні заходи дисциплінарного стягнення, як позбавлення машиністів права керування локомотивом з наданням роботи помічником машиніста, а також позбавлення свідоцтва водія моторно-рейкового транспорту незнімного типу та свідоцтва помічника машиніста локомотива з наданням роботи, не пов’язаної з керуванням локомотивом і моторно-рейковим транспортом, на строк до одного року. Дисциплінарну відповідальність за екологічні правопорушення згідно з вимогами дисциплінарних статутів чи положень про дисципліну несуть і деякі інші категорії працівників, такі як працівники спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб (Статут про дисципліну працівників спеціальних (воєнізованих) аварійно-рятувальних служб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 p), працівники гірничих підприємств (Положення про дисципліну працівників гірничих підприємств затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р) та ін. Дисциплінарні стягнення накладаються органом (службовою особою), якому надано право прийняття на роботу (обрання, затвердження і призначення на посаду) даного працівника. На працівників, які несуть дисциплінарну відповідальність за статутами, положеннями та іншими актами законодавства про дисципліну, дисциплінарні стягнення можуть накладатися також вищестоящими органами. Працівники, які займають виборні посади, можуть бути звільнені тільки за рішенням органу, який їх обрав, і лише з підстав, передбачених законодавством.

Глаголв командуючий резервно арм. В. С.) Реввйськрад, а Семашка усунути, замнивши його менш примхливим  самодержавним комсаром. Якщо всього цього не буде зроблено, то ми, на пдстав 10-денного досвду, повинн зняти з себе будь-яку вдповдальнсть за дальшу роботу на цьому фронт»656. Подбного змсту  характеру документи по клька на добу надсилались до Москви, отримували додаткову емоцйну аргументацю в численних телефонних розмовах. Здебльшого адресатом був Й. Сталн, а коп, як правило, призначались В. Ленну. Й. Сталну висловлювалися неодноразов прохання прихати до Курська  на мсц переконатися у неможливост продовжувати згубну практику, припинити неймоврну плутанину й бездяльнсть. Вдмова Й. Стална прихати з посиланнями на надзвичайну зайнятсть у столиц, як  вся поведнка центра взагал, роздратовано квалфкувалися як «знущання»  висловлювалися погрози вдатися до «авантюри», тобто порушити дисциплну  стати на шлях самочинних ршень657, як в той час означали одне негайне збройне повстання в Укран

1. Відповідальність за податкове правопорушення

2. Підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

3. Міжнародно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

4. Цивільно-правова відповідальність за екологічні правопорушення

5. Юридична відповідальність за правопорушення в галузі екологічної безпеки

6. Відповідальність за порушення податкового законодавства
7. Юридична відповідальність в сфері валютного регулювання
8. Відповідальність старшокласника за саморозвиток та самореалізацію своєї особистості

9. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

10. Посадові інструкції бухгалтерів. Відповідальність бухгалтера

11. Адміністративна відповідальність

12. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

13. Кримінальна відповідальність

14. Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в теорії та судовій практиці

15. Кримінальна відповідальність за погрозу вбивством

16. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України)

Горшок эмалированный с крышкой (с рисунком), 3 л.
Объем: 3 литра. Материал: эмаль. Дизайн деколи товара в ассортименте, без возможности выбора.
575 руб
Раздел: Горшки обычные
Органайзер для украшений "Little dress" (черный).
У вас много украшений? И все они, хранясь в коробке, частенько путаются между собой, теряются или гнутся? На помощь в решении проблемы
990 руб
Раздел: Подставки для украшений
Стол детский складной "Первоклашка. Осень".
Материал: металл, пластик. Размер столешницы: 600x450 мм. Высота стола: 580 мм. Возраст: от 3 до 7 лет.
820 руб
Раздел: Столики

17. Кримінальна відповідальність. Різновиди злочинів

18. Матеріальна відповідальність в трудовому праві

19. Правове регулювання відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Господарсько-правова відповідальність

20. Фінансово-правова відповідальність, як особливий вид юридичної відповідальності

21. Юридична відповідальність

22. Юридична відповідальність за порушення авторських та суміжних прав
23. Відповідальність в конституційному праві
24. Відповідальність за згвалтування

25. Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

26. Відповідальність у міжнародному праві

27. Екологічні проблеми промислових та побутових відходів

28. Екологічні аспекти геологічної діяльності людини

29. Концепція розвитку трудових ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю "МКТ" укр

30. Екологічні особливості ампельних рослин

31. Екологічні методи інтенсифікації ведення рибного господарства на прикладі ЗАТ ім. Т.Г. Шевченка "Червона Слобода" Черкаської області

32. Чинники, що впливають на дальність і якість радіохвиль

Карта желаний "Dream&Do".
Карта желаний, которая поможет тебе визуализировать мечты и достигать задуманного. Это твой источник вдохновения и напутствий,
1860 руб
Раздел: Прочее
Ящик "Профи", 25 литров.
Ящик хозяйственный "Профи" из цветного пластика. Размер: 410х295х312 мм. Объем: 25 литров.
416 руб
Раздел: Более 10 литров
Набор фломастеров (36 цветов).
Яркие цвета. Проветриваемый и защищенный от деформации колпачок. Помогают научиться координировать движения рук. Возраст: от 3 лет.
396 руб
Раздел: Более 24 цветов

33. Екологічні напрями виробництва кисломолочних напоїв на ВАТ "Віта" м. Біла Церква

34. Фінансовий аналіз роботи товариства з обмеженою відповідальністю "Променергозахист"

35. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи

36. Екологічні аспекти економічного розвитку

37. Екологічні права громадян: поняття, форми і види

38. Екологічні проблеми деяких водних екосистем України
39. Екологічні проблеми зберігання та утилізації відходів
40. Екологічні проблеми міського середовища і містобудування

41. Екологічні проблеми Світового океану

42. Екологічні проблеми Чорного моря

43. Роль лісу в екологічній стабілізації ландшафтів

44. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

45. Сучасні екологічні проблеми озера Сиваш та шляхи їх вирішення

46. Економічна модель оптимізації закупівель та поставок кондитерських виробів на прикладі товариства з обмеженою відповідальністю "Гермес-Груп"

47. Організаційно-методологічні основи розвитку екологічного обліку та екоконтролінгу на сільськогосподарських підприємствах

48. Гемореологічно-імунологічні порушення та ефективність застосування фенспіриду у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

49. Запалення, ендотеліальна дисфункція, інсулінорезистентність та лікування при хронічній серцевій недостатності у літніх хворих

50. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

51. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі

52. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

53. Динаміка вилову риби в природних водоймах та вплив екологічних факторів на продуктивність

54. Методологічні аспекти екологічного менеджменту
55. Циклічність економічного розвитку
56. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

57. Дальний Восток

58. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

59. Транспортно энергетический комплекс Дальнего Востока

60. Освоение Сибири и Дальнего Востока

61. Открытие и освоение Дальнего Востока

62. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

63. Причины колонизации Дальнего Востока царской Россией

64. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры
Магнитный театр "Колобок".
Увлекательное театральное представление с любимыми героями русской народной сказки «Колобок» и вашим ребенком в роли главного режиссера.
308 руб
Раздел: Магнитный театр

65. Пенсионная система России: современное состояние, правовые проблемы, дальнейшее развитие

66. Особенности развития физических качеств у школьников, проживающих на Дальнем Востоке

67. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

68. Страхування відповідальності позичальників за неповерненя кредиту

69. Інвестиційна діяльність страхових компаній

70. Анализ экономических и социальных результатов аграрной реформы на Дальнем Востоке
71. Япония и иностранные державы на Дальнем Востоке в конце 18 – начале 19 вв.
72. Железный век на Дальнем востоке

73. История Дальнего Востока России

74. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

75. История Дальнего Востока (вторая половина XIX века)

76. Советская Армения в период упрочения и дальнейшего развития социалистического общеста (вторая половина 1930-х—конец 1950-х годов)

77. Русское религиозное искусство конца XIX- начала ХХ века и православные храмы в Русском Зарубежье на Дальнем Востоке

78. Культорологічні теорії

79. Гномы в сказке К.С.Льюиса «Хроники Нарнии»

80. Некоторые вопросы дальнейшего изучения лирики Ф.И. Тютчева

Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Сушилка для посуды P&C "Лилия", двухъярусная.
Наша уникальная двухъярусная сушилка позволит сушить или хранить большое количество посуды, при этом сэкономит полезную площадь на столе
511 руб
Раздел: Настольные
Глобус Марса диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V, переключатель на шнуре; может
1338 руб
Раздел: Глобусы

81. Очерки становления и развития астрономии на Дальнем Востоке. Китайская астрономия: Откуда есть пошла...

82. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

83. Сутність і види міжнародної міграції робочої сили

84. Ефективність управлінської діяльності і шляхи її формування

85. Поняття та сутність менеджменту

86. Восстановление и дальнейшее развитие народного хозяйства в Москве и Московской области
87. Советская школа и педагогика в период восстановления народного хозяйства и дальнейшего развития социалистического общества
88. Демократія: сутність, доктрини, різновиди

89. Некоторые направления дальнейшего развития брачно-семейного законодательства

90. Анализ конъюнктуры рынка услуг гостеприимства и перспективы его дальнейшего развития

91. Залежність виникнення неврозів у дітей від типу родини

92. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

93. Рассуждения о дальнейшем исследовании вопроса полового диморфизма в спорте

94. Политические и правовые учения в России в период дальнейшего укрепления дворянской монархии (вторая половина XVIII в.)

95. Совість Риму - соціо-культурна роль стоїцизму

96. Філософська культура особи та її суспільна значущість

Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные
Пеногенератор для минимоек, для пистолета 375 серии.
Пеногенератор для мойки высокого давления ЗУБР предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Регулировка выхода пены. Большой
1855 руб
Раздел: Мойки высокого давления

97. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

98. Роль леса в экосистемах Дальнего Востока

99. Екологія в Україні

100. Эколого-экономическая характеристика Дальнего Востока


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.