Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Банкрутство в країнах з розвинутою ринковою економікою

Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Ужгородський національний університет Юридичний факультет Реферат на тему: БАНКРУТСТВО В КРАЇНАХ З РОЗВИНУТОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ.Ужгород 2008 ЗМІСТРОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО БАНКРУТСТВУ ДЕЯКИХ КРАЇН РОЗДІЛ ІІІ. ГОЛОВНІ ФУНКЦІЇ ФАХІВЦЯ З ПИТАНЬ НЕСПРОМОЖНОСТІ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ Законодавство про банкрутство (неспроможність) у країнах, у яких розвиток економіки заснований на конкуренції і беззупинних структурних змінах, націлено на виховання дисципліни і дотримання правил ділового фінансового обороту, а також призначено сприянню реструктуризації неефективних підприємств або цивілізованому їхньому висновку з ринку. Завдання, розв'язувані за допомогою законів про банкрутство в країнах з ринкової економікою, цілком конкретні. Найважливішим з них є максимальне використання існуючих можливостей &quo ;порятунку&quo ; підприємства чи його частин, що за допомогою процедури банкрутства можуть бути відновлені, щоб у наступному внести свій внесок в економіку країни. У той же час держава підтримує захист активів підприємства-боржника в інтересах кредиторів і розподіл цих активів відповідно до Закону з метою максимального задоволення вимог кредиторів. Закон визначає порядок повернення боргів кредиторам за допомогою розподілу виторгу від продажу активів і/чи у вигляді акцій реорганізованого діючого підприємства, або використання чи відстрочки скорочення боргу підприємства у випадку наявності можливості відновлення його платоспроможності (світова угода), що у законодавстві України називається мировою угодою. І, нарешті, законодавчо забезпечений механізм розгляду справ про порушення і зловживання в керуванні збанкрутілими підприємствами й анулювання неправомірних угод. Відповідно до застосовуваної концепції банкрутства, процедури, що реалізують вищеописані завдання, забезпечують інтереси і боржників, і кредиторів. Боржник чи його бізнес може бути звільнений від боргів, що виникли внаслідок збиткової господарської практики, а також від продовження реалізації колишньої управлінської стратегії. Кредитори ж зацікавлені у встановленні відповідального чи контролюючого спостереження за справами боржника, у скороченні його збитків і, - якщо бізнес боржника вдається зберегти, - у збереженні ділових відносин з боржником у майбутньому. Чи завжди потрібний державний орган по банкрутству? Як показує практика більшості країн з розвинутою ринковою економікою (США, Канада, Великобританія, Австралія, Швеція, Нідерланди й ін.), одним з ключових елементів сучасної системи економічної неспроможності є наявність спеціального державного органа (відомства) з конкретними обов'язками з питань банкрутства.1 У повноваження цього органа входить контроль за дією законодавства і підготовка відповідних рекомендацій уряду щодо дій останнього в даній області. Іншими ключовими елементами системи неспроможності є законодавство, інститут фахівців, судова система і розуміння необхідності банкрутства в суспільстві.

Можна виділити наступні функції і повноваження державних органів по банкрутству, що частіше зустрічаються в закордонних країнах: розробка законодавства по банкрутству і виступ у цій сфері з законодавчою ініціативою; збір, аналіз і представлення уряду статистичної інформації з справам про неспроможність; збір і аналіз результатів здійснення і наслідків різних рішень по справам про банкрутство; вироблення рекомендацій уряду щодо державної політики в сфері неспроможності; організація системи підготовки, оцінки професійного рівня і ліцензування фахівців з банкрутства; розробка і забезпечення твердження шкали і правил винагороди арбітражних керуючих; організація контролю таких аспектів діяльності арбітражних керуючих, як: дотримання професійно-етичного кодексу; звітність по виявленим активам; відповідне і своєчасне інвестування грошових надходжень; відповідний розподіл засобів від реалізації активів; правильне визнання позовів; збереження чи анулювання бухгалтерської звітності, затверджуваної судом; одержання винагороди у чіткій відповідності до затвердженою шкалою і правилами його схвалення; консультування суддів, юристів і фахівців з банкрутства; здійснення функцій конкурсного керуючого у випадку ліквідації підприємств із малими активами; забезпечення виплат заборгованостей по зарплаті і вихідних допомога співробітникам неспроможних підприємств у випадку недостачі конкурсної маси; контроль і забезпечення адекватності інформації про підприємства-боржники; контроль якості керування неспроможними підприємствами, виявлення випадків несумлінного чи некомпетентного керування, уживання заходів по дискваліфікації несумлінних директорів; захист інтересів суспільства шляхом виявлення серйозних порушень у керуванні підприємствами (наприклад, підробки з інвестиційними засобами, маніпуляцій з акціями на біржі, незаконному відчуженні активів, веденні аморального чи безчесного бізнесу) і втручання в справи таких підприємств аж до порушення в судах справ про їхнє банкрутство; захист інтересів великих груп дрібних кредиторів (вкладників, акціонерів) при здійсненні процедур неспроможності. РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ПО БАНКРУТСТВУ ДЕЯКИХ КРАЇН Як правило, компетенція і функції державних органів по банкрутству установлені законом. Разом з тим, державні органи по банкрутству багатьох країн мають свої специфічні особливості. Так, державні органи по банкрутству країн Європейського Союзу мають повноваження подавати в Суд ЄС запити щодо постанов Суду про тлумачення положень Європейської Конвенції по банкрутству. В Австралії державним органом по банкрутству є державна Комісія з корпоративних справ, що має повноваження аналізувати фінансовий стан підприємств, що піддаються процедурам неспроможності; забезпечувати адекватність інформації про боржника; робити висновки про міру відповідальності директорів боржника за доведення підприємства до банкрутства; дискваліфікувати винних директорів самостійно або клопотати про таку дискваліфікацію в суді. Багаторічний багатий досвід державного регулювання банкрутств існує у Сполучених Штатах Америки.

З 1934 р. роль державного органа по банкрутству стала виконувати Комісія по біржам і цінним паперам (КБЦП) уряду США. Відповідно до реформованого в 1978 р. американському Закону про банкрутство в КБЦП є три функції. Перша: виступати в суді і бути заслуханою по будь-якому питанню справи про банкрутство, у тому числі, кандидатури і рівня оплати арбітражного керуючого, призначення комісій кредиторів і акціонерів, використання, продажу й оренди власності. Друга: контролювати і забезпечувати адекватність заяви підприємства-боржника по своєму фінансовому стані і наявності активів. І третя - заперечувати проти затвердження судом плану реорганізації у випадку зловживань з боку боржника. 2 У ряді випадків КБЦП втручалася в умови продажу діючих неплатоспроможних підприємств, наполягаючи і домагаючись інших умов продажу. У 1983 р. на додаток до КБЦП як до Державного органа по банкрутству в США з'явилися державні федеральні конкурсні керуючі, завдвння яких, серед іншого, полягають в контролі за діяльністю й оплатою незалежних конкурсних керуючих, а також у запобіганні шахрайства, нечесності і порушення законності при здійсненні процедур банкрутства. Державний орган по банкрутству Швеції знаходиться в єдиній системі з податковою службою й органами судового виконання і складається з спільної компетенції Міністерства фінансів і Міністерства юстиції. Цей орган, що має відділення у всіх провінціях країни, контролює і регулює здійснення процедур неспроможності. Повноваження його такі: контроль за здійснення державної політики в сфері банкрутств; консультування судів, що займаються процедурами неспроможності; підготовка, ліцензування, консультування арбітражних керуючих; консультування кредиторів при здійсненні процедур банкрутства; контроль рівня оплати конкурсних керуючих, доплата за послуги цих фахівців у випадку недоліків ресурсів у підприємства-боржника; контроль дотримання інтересів забезпечених кредиторів; здійснення публікацій про визнання підприємств банкрутами. У Великобританії роль державного органа по банкрутству виконує Служба неспроможності , що входить у систему Міністерства торгівлі і промисловості, що нараховує 2700 постійних співробітників. Функції цієї Служби наступні: розробка рекомендацій Уряду у відношенні політики в сфері банкрутства; обстеження фінансового стану і контролю за фінансовою діяльністю всіх фізичних і юридичних осіб, у відношенні яких у суді порушена справа про неспроможність (банкрутство), з метою виявлення ймовірних причин банкрутства боржника і понесених їм збитків; здійснення функцій арбітражного керуючого в справах, що представляють суспільний інтерес; здійснення функцій конкурсного керуючого в справах, по яких активів банкрутства, що піддається процедурі, підприємства не вистачає для оплати незалежного професіонала; виявлення кримінальних порушень у справах про неспроможність (банкрутство) і порушення в судах справ про судове переслідування відповідних осіб (керівників боржників чи арбітражних керуючих) - направлення відповідної інформації в правоохоронні органи; у разі потреби - зажадання і одержання від конкурсного керуючого звіту про діяльність колишніх керівників підприємства-боржника; у випадку виявлення зловживань і злісної некомпетентності - порушення в суді справи про дискваліфікацію таких керівників на максимальний термін до 15 років; ліцензування і регулювання діяльності фахівців з банкрутства (або безпосередньо, або шляхом делегування відповідних повноважень акредитованим професійним асоціаціям); контроль відповідності діяльності арбітражних керуючих професійно-етичному кодексу і законодавству про банкрутство; одержання статистичних даних від судів і від призначених арбітражних керуючих для складання бази даних не тільки по кількості і галузевій приналежності банкрутств, але також за результатами рішення справ про банкрутство з тим, щоб рішення, що будуть прийматися в майбутньому, були краще обґрунтовані і підкріплені відповідною інформацією; виявлення причин по подачі заяви про банкрутство директорами боржника, як тільки стало ясно, що порятунок бізнесу неможливо (невиконання цього обов'язку - порушення закону); перевірка документації будь-якої компанії у випадку надходження скарг від клієнтів, чи партнерів, громадськості; розпорядження неблагополучним компаніям пройти аудиторську перевірку за рахунок компанії і призначення визначених аудиторів; порушення справи про ліквідацію будь-якої компанії у випадку, якщо Служба неспроможності прийшла до висновку, що це відповідає інтересам суспільства.

Революцю в СССР будуть робити самостйницьк сили поневолених народв, в першу чергу Украни. Вони в м'я власних великих нацональних дей дин зможуть викресати з себе вдповдний запал, герозм, посвяту, , не дивлячись на велик жертви, пдймуть революцйну боротьбу, повстання. Коли ж пожар революц розгориться з клькох огнищ, тод вн ступнево захоплюватиме ввесь протибольшевицький елемент, а тод цле негативне наставлення до большевизму перейде в динамчну форму, в боротьбу. В Укран та в нших поневолених Москвою кранах протибольшевицька революця матиме чткий нацонально-визвольний характер. Лквдаця большевицького режиму, комунстично системи буде одночасно лквдацю росйського панування, усх його форм, його носв, виконавцв. Рвнорядно з нищенням довгочасного, ворогом накиненого, стану йтиме творення, оборона  закрплення суверенно нацонально держави  вдбудова самостйного нацонального життя. Нацонально-полтичне визволення буде одночасно визволенням суспльно-економчним. У Московщин може прийти протибольшевицький революцйний зрив псля того, як пдймуться революцйн повстання поневолених народв, як вони будуть успшно поширюватись, а большевизм вже не зможе х здавити

1. Економіка соціальної орієнтації та проблеми її формування в постсоціалістичних країнах

2. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

3. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

4. Місцеві податки в розвинених країнах

5. Особливості медичного страхування в зарубіжних країнах

6. Державне регулювання ринкової економіки
7. Cтановище дітей та молоді в зарубіжних країнах
8. Економіко-статистичний аналіз і шляхи підвищення ефективності виробництва соняшника в СООО ім. "Суворова" Луганської області

9. Облік основних засобів та шляхи його вдосконалення в умовах переходу до ринкової економіки

10. Аудит у зарубіжних країнах

11. Економіко-географічна характеристика Азербайджана

12. Економіко-географічна характеристика Чілі

13. Державне фінансування політичних партій в європейських країнах

14. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах

15. Роль держави в регулюванні ринкової економіки

16. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

Набор цветных карандашей (24 штуки).
Набор цветных карандашей "Crayola" порадует своим качеством письма и цветами. Изготовленные в соответствии с высокими
591 руб
Раздел: 13-24 цвета
Коробка для хранения елочных украшений (112 ячеек).
Удобная складная коробка на молнии для хранения и транспортировки хрупких елочных украшений. Стенки коробки выполнены из полупрозрачного
714 руб
Раздел: 5-10 литров
Наушники "Philips SHE1450BK/51", цвет черный.
Отличные внутриканальные наушники черного цвета станут дополнением любого образа и стиля. Компактные динамики обеспечивают отличные басы и
599 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки

17. Особливості зовнішньої політики України у Центральній Європі та країнах Балтії

18. Менеждмент у країнах Західної Європи

19. Система вищої освіти в країнах Європи та Америки

20. Політичні ідеї у країнах Стародавнього світу

21. Розвиток туристичного бізнесу у країнах Східної Азії та Тихоокеанського регіону

22. Економіко-правові аспекти форфейтингу в Україні
23. Особливості справляння ПДВ в деяких зарубіжних країнах
24. Економіко-статистичний аналіз продуктивності праці в тваринництві

25. Криза в умовах ринкової економіки та основні чинники її виникнення

26. Особливості розвитку лізингу у ведучих країнах Європи

27. Ринкова економіка: проблеми, моделі, методи

28. Соціальний захист населення в умовах ринкової економіки

29. Сучасний стан державних органів управління економікою

30. Фізична культура і спорт в умовах ринкової економіки

31. Економіко-математичне моделювання в управлінні підприємством аграрно-промислового комплексу

32. Економіко-математичне моделювання процесу ціноутворення на ринку опціонів

Набор "Магазин мороженого".
Комплектация: маленькая ложка (2 шт.), шарики мороженого (5 шт.), касса со сканером, рожок для мороженого голубой (2 шт.), рожок для
899 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Ручка-стилус шариковая "Супер-папа!".
Перед Вами готовый подарок в стильной упаковке — шариковая ручка со стилусом. Она имеет прочный металлический корпус, а надпись нанесена с
415 руб
Раздел: Металлические ручки
Настольная игра "Хватайка".
«Хватайка» — быстрая игра на развитие реакции и наблюдательности. Бросьте кубики и быстрее всех найдите карту, которая совпадает
690 руб
Раздел: Игры на ловкость

33. Економіко-математичне обґрунтування підвищення ефективності виробництва МКВП "Дніпроводоканалу"

34. Економіко-математичні моделі управління інвестиційним портфелем

35. Економіко–математичне моделювання

36. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

37. Економіко-математична модель оптимізації раціону годівлі великої рогатої худоби

38. Сучасна банківська система України та її роль у сучасній економіці країни
39. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни
40. Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

41. Економічна характеристика країн Африки

42. Економічний розвиток нових індустріальних країн

43. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

44. Коригування зовнішніх дисбалансів платіжного балансу (на прикладі розвинутих країн)

45. Проектування потокової лінії механічної обробки деталі і розрахунок її техніко-економічних показників

46. Техніко-економічне обґрунтування водогосподарських комплексів

47. Роль фінансів в економічному розвитку країни

48. Аналіз поглядів на ринкову кон’юнктуру російських економістів

Планшетик "Всё обо всём".
Ваш малыш любит умные игры-викторины? Тогда этот планшетик для него! 200 вопросов, 20 разнообразных тем, 3 уровня сложности ждут
432 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Дополнительный набор "Магнитные истории. Времена года".
«Времена года» - познавательная для Вашего ребенка игра, позволяющая познакомиться с временами года, научиться понимать, чем зима, весна,
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Пенал для художника на кнопках, 20x10 см, бежевый.
Пенал для художника на кнопках с одним отделением. Материал: текстиль. Застежка: кнопки. Размер в свернутом виде: 20х10 см. Размер в
565 руб
Раздел: Без наполнения

49. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції

50. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

51. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

52. Економетричні моделі в економіці країни

53. Организация выполнения задачи командиром инженерно-саперного взвода по проделыванию проходов в минно-взрывных заграждениях перед переднем краем обороны противника

54. Приморский край
55. Ставропольский край
56. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

57. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

58. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

59. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

60. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

61. Избирательная система в Алтайском крае

62. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

63. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

64. Математическая кунсткамера /кое-что из истории геометрии/

Набор для составления букета из мягких игрушек "Конфетти", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Магнитная азбука "Где Ёж?".
"ГДЕ ЁЖ?" — это стильная магнитная азбука из 54 букв с запоминающимся орнаментом! Когда ребёнок учит буквы, полезно, чтоб они
792 руб
Раздел: Буквы на магнитах
Плюшевый мяч с термопринтом "FIFA 2018", красно-синий, 17 см.
Плюшевый мяч FIFA несомненно понравится любителям футбола и их детям - мальчикам и девочкам любого возраста. Прекрасный сувенир украсит и
849 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

65. Кое-что о цвето-звуковых ассоциациях

66. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

67. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)

68. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

69. Региональные особенности регулирования цен (на примере Хабаровского края)

70. Нахи на Северном Кавказе
71. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю
72. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

73. Казанский край в XVII в.

74. Особливості економічного розвитку Київської Русі

75. Подготовка Германии ко второй мировой войне и ее начало

76. Ссылка в Красноярском крае и Хакасии

77. Внешнеполитическая подготовка Германии ко второй мировой войне в 1939 году. Политика Англии и Франции

78. Неразгаданные тайны нашего края

79. Кидайся в края...(заметки о Багрицком)

80. На кой приехал Воланд в Москву. Повесть посредственного содержания

Кувшин "Садовая ягода", 1200 мл.
Кувшин. Объем: 1200 мл. Материал: керамика.
512 руб
Раздел: Кувшины, графины
Багетная рама "Irma" (цвет: коричневый), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40
Глобус политический, d=21 см.
Глобус политический. Диаметр - 21 см. На треугольной подставке.
394 руб
Раздел: Глобусы

81. Интерпретация стихотворения С. Есенина «Край любимый! Сердцу снятся».

82. Современные взгляды на применение ко-тримоксазола

83. Економічна інтеграці в АТР

84. Транснаціональні корпорації та їх роль в сучасних міжнародних економічних відносинах

85. От конки до трамвая

86. Економічне районування України
87. Предствительные органы государственной власти, краев, областей РФ
88. кое-что о Зигмунде Фрейде

89. Кое что о характере доказательств бытия бога

90. Управление развитием физической культуры и спорта в субъекте Российской Федерации (на примере Краснодарского края)

91. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

92. Финансовая система Ставропольского края

93. Влияние промышленности и сельского хозяйства на окружающую среду Краснодарского края

94. Заповедники Хабаровского края

95. Значення природоємності в економіці природокористування

96. Особо охраняемые территории Приморского края

Развивающий центр "Мультикуб", 7 игр на каждой стороне.
Это настоящий многофункциональный игровой центр! На каждой стороне куба - разные развивающие игры. На двух сторонах расположены сортеры -
1890 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (синий).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

97. Характеристика и анализ природно-ресурсного потенциала приморского края

98. 3 найбільш визначні події у економічному (зовнішньоекономічному) житті України у 2004 -2005 роках

99. Современные проблемы развития малого бизнеса в России и пути их решения на примере Краснодарского края


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.