Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Поняття національного доходу та його використання

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

2006р. ПЛАН Вступ3 1. Економічна суть поняття &quo ;національний доход&quo ;4 2. Аналіз понять, що відносяться до національного доходу13 3. Використання національного доходу16 Висновок19 Список використаної літератури22 Вступ Одним з найбільш важливих досягнень економічної науки у XX ст. є розробка теоретичних представлень і статистичних даних, що відносяться до національного доходу. У поняття &quo ;національний доход&quo ; можна вкладати різний зміст, і існує щонайменше п'ять значеннєвих варіантів цього поняття. Розробка цього теоретичного поняття і стосовних до нього статистичних даних збудила суспільний інтерес до політичної економії. Ми одержали представлення про значення і роль головних компонентів національного доходу і вивчаємо їхні зміни і взаємини для того, щоб визначити, чи є поточний стан економіки урівноваженим і здоровим чи ж вона має тенденцію до утруднень і ускладнень інфляційного чи дефляційного характеру. Керівники великих і дрібних підприємств, чиновники з органів місцевого самоврядування і знаючі люди узагалі - усі вони оперують теоретичними поняттями і статистичними даними, що відносяться до національного доходу. Публіцисти й оглядачі, що виступають у ЗМІ, вважають для себе скрутним обговорювати поточні явища економічного життя, не звернувшись до головного барометра - національному доходу. Поняття &quo ;національний доход&quo ; стало важливим знаряддям мислення і дій в економічних справах сучасного світу. Але це складне і важке поняття, яким у багатьох випадках зловживають і яке часто трактують неправильно. У цій курсовій роботі ми спробуємо відкинути технічні деталі й ускладнення і представити просте пояснення поняття „національний доход”. 1. Економічна суть поняття &quo ;національний доход&quo ; Як зазначалося вище, &quo ;національний доход&quo ; являє собою широке поняття, що має щонайменше п'ять значеннєвих варіантів. Ці варіанти такі: Валовий національний продукт (gross a іo al produc ). Чистий національний продукт ( e a іo al produc ). Національний доход по факторальних витратах ( a іo al і come a fac or cos ). Особистий доход (perso al і come). Чистий особистий доход (dіsposable і come). Валовий національний продукт. З усіх перерахованих варіантів найбільш широким є поняття &quo ;валового національного продукту&quo ; чи - якщо сформулювати це більш докладно - поняття &quo ;валового національного продукту, вираженого в ринкових цінах&quo ;. Під &quo ;валовим національним продуктом&quo ; ми маємо на увазі грошову вартість усіх кінцевих товарів і послуг, зроблених у будь-який заданий період часу - звичайно протягом місяця, кварталу чи року. В ужитому вище вираженні &quo ;кінцеві товари і послуги&quo ; слово &quo ;кінцеві&quo ; має важливе значення. Валовий національний продукт не містить у собі всі зроблені товари. Багато товарів є проміжними продуктами - продуктами, що входять складовою частиною в кінцеві товари як то сировина чи напівфабрикати; вартість таких продуктів утворить частину вартості кінцевих товарів. Так, наприклад, чоловічий костюм є кінцевий товар, і ми включаємо його у валовий національний продукт; але ми не включаємо в нього тканину, з якої зшитий костюм, чи вовну, з якої виготовлена тканина.

Аналогічним чином ми не включаємо у валовий національний продукт вугілля, використане на текстильній фабриці для виробництва електрики, тепла чи світла. Усі ці незліченні форми проміжних продуктів виключаються. Багато текстильних виробів продається, звичайно, безпосередньо споживачам, і, перш ніж потрапити до споживача, вони не перетворюються в костюми чи інші види одягу. Такі текстильні вироби є кінцевими продуктами. Точно так само вугілля використовується не тільки на фабриках; воно використовується й у домашніх господарствах для безпосереднього споживання. Це вугілля є кінцевим продуктом. Процес виробництва, здійснюваний країною в цілому, складається з довгого ланцюга послідовних операцій, у результаті яких предмети переходять зі стану первинної сировини в стан закінчених продуктів, включаючи переміщення продукту від останнього виробника до оптового, роздрібного торговця й у кінцевому рахунку - до споживача. Уявимо собі, що ми в стані оглянути цей великий взаємозалежний виробничий процес зі зручного спостережного пункту, повз якого широкою процесією безперервно рухаються кінцеві продукти. З цього спостережного пункту ми в стані зафіксувати всі кінцеві продукти, які пройшли повз нас протягом місяця чи року за який завгодно період, обраний нами для того, щоб у його межах вимірити масу зроблених товарів і послуг. Але ми підраховуємо тільки кінцеві продукти в тім виді, у якому вони остаточно виходять із тривалого виробничого процесу. Ми не звертаємо уваги на довгий складальний конвеєр і не включаємо додатково в підрахунок ті продукти, що на різних стадіях процесу виникають, але швидко перетворюються в кінцеві продукти. Сукупний обсяг усілякого роду покупок і продажів, зроблених на ринку протягом будь-якого року, у 10-12 разів перевищує обсяг зроблених кінцевих товарів і послуг. У процесі виробництва відбувається величезне &quo ;перемішування&quo ; сирих матеріалів і напівфабрикатів. Ті самі сирі матеріали знаходять багато форм і багаторазово продаються, перш ніж, прийнявши форму кінцевого продукту, вони потраплять нарешті до безпосереднього споживача. Але жоден із продуктів, що вступили в процес виробництва кінцевих продуктів, не входить у валовий національний доход; у цю категорію включаються тільки кінцеві продукти. Чистий національний продукт. Усе, що було сказано про кінцеві товари і послуги, застосовно не тільки до валового національного продукту, але також (з одним лише виключенням) і до чистого національного продукту. При обчисленні чистого національного продукту робиться ще одне відрахування; відрахування &quo ;споживання&quo ; (зносу) машин і інших капітальних благ. У валовому національному продукті, незважаючи на відрахування сирих матеріалів і напівфабрикатів, залишається деякий елемент повторного рахунка, тому що при його обчисленні не робиться ніякого виправлення на знос чи споживання капітальних благ, таких, наприклад, як виробничі будинки, спорудження і устаткування. Іншими словами, якщо валовий національний продукт, крім кінцевих споживчих товарів, містить у собі всі нові капітальні блага, зроблені в розглянутий відрізок часу без усякої знижки на спожиті в процесі виробництва капітальні блага, то чистий національний продукт містить у собі тільки кінцеві споживчі товари і послуги плюс чисті додатки до маси капітальних благ; при його підрахунку враховується споживання капітальних благ.

Так, наприклад, у США у 1997 р. при валовому національному продукті в 231,6 млрд. дол. споживання (знос) капітальних благ склало 13,3 млрд. дол. Отже, чистий національний продукт склав лише 218,3 млрд. дол. Національний доход по факторальних витратах. Ми переходимо тепер до національного доходу по факторальних витратах, що звичайно іменується просто &quo ;національним доходом&quo ;, хоча це найменування необхідно, мабуть, вважати невдалим, оскільки кожне з п'яти понять, перерахованих вище, виражає відомий різновид національного доходу. Національний доход по факторальних витратах відрізняється від чистого національного продукту тільки тому, що в більшості сучасних країн деяка частина національного продукту привласнюється державою не в порядку прямого податкового обкладання. Якби не існувало ніяких непрямих податків: акцизних зборів, мита, податку з продажів і т.п., то поняття чистого національного продукту і (так називаного) національного доходу були б ідентичними поняттями. Ця обставина стане зовсім ясною, якщо ми порівняємо між собою дві теоретично мислимі ситуації, що відрізняються одна від одної тільки за формою стягнутих податків. Припустимо спочатку, що чистий національний продукт відомої країни складає 100 млрд. дол., з яких 90 млрд. дол. - це товари і послуги, зроблені приватними підприємствами, тим часом як 10 млрд. дол. є товарами і послугами, наданими державою. Приватні підприємства реалізують товари і послуги на суму 90 млрд. дол., куди включені податки з продажів у сумі 10 млрд. дол. Після сплати державі цих непрямих податків господарські підприємства виплачують усі що залишаються 80 млрд. дол. у формі заробітної плати, платні, дивідендів, рент і відсотків. Ми приймаємо для простоти, що в господарських об'єднань не залишається нерозподілених прибутків. 10 млрд. дол., віддані державі у виді податків із продажів, виплачуються у формі заробітної плати і платні державним службовцям, виробляючі безкоштовні товари і послуги (шкільна освіта і т.п.), надані суспільству державою. Ми приймаємо, таким чином, що оплата всіх &quo ;факторів виробництва&quo ;, використаних у приватних господарствах, складає 80 млрд. дол., а оплата &quo ;факторів виробництва&quo ;, використаних державою, складає 10 млрд. дол. Сукупний доход, що приходиться на усі фактори (використані частками господарства і державою), складає в такому випадку 90 млрд. дол., і ми приймаємо, що весь цей доход витрачається на придбання товарів і послуг, зроблених приватними господарствами. Отже, господарські об'єднання одержують за зроблені приватно товари і послуги в цілому 90 млрд. дол., яких вистачає для того, щоб покрити податки з продажів у сумі 10 млрд. дол. і виділити вдобавок 80 млрд. дол. на оплату усіх факторів, використаних приватними господарствами. Ми можемо тепер остаточно представити положення речей так, як це зроблено в табл. 1. Таблиця 1 Національний доход по факторальних витратах Національний доход (тобто доход по факторальних витратах) дорівнює: млрд. дол. 1. Доходу, що приходиться на фактори, використані в приватних господарствах 80 2. Доходу, що приходиться на фактори, використані державою 10 Усього 90 Чистий національний продукт дорівнює: 1.

Але ж на х совст цл пароплави, заповнен прогресивно мислячими нтелгентами, яких влада примусово вивозила за меж Рос, пролеткультвська полтика в галуз культури, войовничий атезм, примусова колективзаця, масов репрес, заслання, сибрськ табори. А геноцид щодо цлих народв! Чого тльки не було на ваших радянських просторах! Однак, незважаючи н на що, укранська наця жила. Бездержавна, «без'язика», могутня наця! ЗАГАДКА ГОГОЛЯ История Народа принадлежит Поэту. А. Пушкин «ВЕЛИКИЙ МЕЛАНХОЛ¶К» Ти смшся, а я плачу, Великий мй друже. Т. Шевченко PГоголь  панмонголзм? Який тут зв'язок?P запитав я Гуру. PБезпосереднй,P вдповв той,P бо ця постать харизматична для укрансько нац. Це поняття нове для вас, але воно йде поруч з поняттям нацонально де. Харизма в переклад з грецько милсть, дар Божий. Це особистсть, «зоряна година» яко збгаться з «зоряною годиною» нац. Я впевнений: про Гоголя ви дедал частше будете згадувати у процес свого вдродження. Як у краплин роси вдбиваться свт, так у гоголвськй дол вдбиваються колз росйсько-укранських вдносин

1. Поняття ризику в менеджменті та його класифікація

2. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

3. Основи проектного аналізу та його використання на практиці

4. Національний банк України та особливості його функціонування

5. Вимірювання національного обсягу виробництва і доходу

6. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
7. Поняття права природокористування та його види
8. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

9. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

10. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

11. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

12. Національна свідомість і гідність. Патріотизм: як ми його розуміємо

13. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

14. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

15. Дія магнітного поля на рухомі заряди та закон повного струму і його використання

16. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

Набор детской посуды "Принцесса", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Настольная игра "Коварный Лис".
В городе был замечен Коварный Лис, который сумел увести пирог прямо у вас из-под носа! Все лисы теперь попали под подозрение, но кто же из
1196 руб
Раздел: Классические игры
Чехол на лобовое стекло всепогодный (арт. TD 0334).
Каждое зимнее утро встречаете со скребком и щеткой, тихо ненавидя вечную ледяную корку и «сугробы» на лобовом стекле?
402 руб
Раздел: Прочее

17. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

18. Національна політика СРСР в роки перебудови

19. Національно визвольний рух в Індії

20. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

21. Процес управління та його основні стадії

22. Геоекономічне позиціювання і Україна: національні інтереси в контексті сучасного класифікаційного аналізу
23. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні
24. Товар та його властивості

25. Інтрузивний магматизм та його продукти

26. Відобpаження пpагнення наpоду до національної самостійності, до волі в поемі І.Я.Фpанка "Мойсей"

27. Раціональні дроби та їх властивості

28. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

29. Національна система масових електронних платежів

30. Національний банк України

31. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

32. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст

Форма для выпечки силиконовая "Медвежонок", 26x23,5x4 см.
Форма для выпечки «Медвежонок» изготовлена из пищевого силикона, экологичного, прочного, и пластичного материала. Изделие можно
433 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Грязевая фреза для минимоек, для пистолета 375 серии.
Грязевая фреза для мойки высокого давления ЗУБР 70404, предназначен для расширения функциональности моек ЗУБР. Завихренный поток воды под
497 руб
Раздел: Мойки высокого давления
Бумага "Color copy", А4, 220 г/м2, 250 листов.
Формат: А4. Плотность: 220 г/м2. Количество листов: 250. Белизна: 161% CIE.
835 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

33. Доходи та витрати комерційного банку

34. Психрофільні мікроорганізми та їх використання

35. Ґрунт та його родючість

36. Гудвіл та його облік

37. Принципи побудови нового Плану рахунків та його узгодженість з фінансовою звітністю

38. Аудиторський ризик та його визначення
39. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина
40. Звільнення від покарання та його відбування за Кримінальним правом України

41. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

42. Підряд та його види

43. Поняття банкрутства в історичному та практичному значенні

44. Право водокористування та його види

45. Виникнення міжнародного права та його особливості в період рабовласницької та феодальної доби

46. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

47. Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

48. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

Насадка на унитаз "Roxy-Kids" с ножками и ступенькой.
Позволяет отказаться от использования обычного детского горшка Легко собирается и разбирается для транспортировки. Ступенька с
2117 руб
Раздел: Сиденья
Полка настольная "Mayer & Boch", 2-х ярусная.
Полка настольная 2-х ярусная, белого цвета. Материал: МДФ (древесностружечная плита со средней плотностью).
447 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Подвеска с пищалкой, зеркальцем, прорезывателями и погремушками "Кошечка Мими".
Текстильные игрушки-подвески помогают малышу гармонично осваивать самые важные навыки! Яркие цвета развивают зрительное восприятие,
470 руб
Раздел: Игрушки-подвески

49. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

50. Імператор Олександр Другий та його реформи

51. Культурно-національний рух в українських землях в XVI-XVII століттях

52. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

53. Національний склад гірничопромислової буржуазії України в пореформений період

54. Національно визвольний рух в Індії
55. Національно-визвольна війна під керівництвом Богдана Хмельницького
56. Національно-визвольний рух в Царстві Польському

57. Національно-культурне відродження на західноукраїнських землях в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.

58. Основні етапи українського національного відродження

59. Політизація національного руху в першій половині ХІХ століття

60. Расизм та його прояви на сучасному етапі

61. Сільські ради національних меншин в Україні в 20-ті роки ХХ ст.

62. Українська національно-демократична революція 1917-1921 рр.. Боротьба за відродження державності України

63. Український національний рух напередодні Першої світової війни

64. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

Сахарница с ложкой "Лавандовый букет", 660 мл.
Сахарница с ложкой прекрасно впишется в кухонный интерьер. Материал: доломит. Объем: 660 мл.
319 руб
Раздел: Сахарницы
Пакеты сменные одноразовые для дорожных горшков "HandyPotty", 35 штук.
Одноразовые сменные пакеты для дорожных горшков HandyPotty станут неотъемлемым аксессуаром для использования малышом в пути. Они
671 руб
Раздел: Прочие
Овощерезка "Nicer Dicer Plus".
В комплекте: - прозрачный контейнер для хранения и сбора продуктов 1500 мл; - герметичная крышка на контейнер для хранения 1 штука; -
824 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки

65. Вплив тонізуючих напоїв на організм людини та їх використання в підприємствах ресторанного господарства

66. Особливості національних кухонь різних країн світу на підприємствах ресторанного господарства

67. Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка у світлі історико-культурного процесу краю

68. Романтизм та його значення в мистецтві

69. Джек Керуак та його найвідоміший роман "На дорозі"

70. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса
71. Леонід Глібов та його вклад в українську літературу
72. Маркетингові стратегії підприємств та їх використання в інвестиційному проектуванні

73. Товарознавча характеристика вітчизняного шампанського та його конкурентоспроможність

74. Метод векторів та його застосування

75. Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

76. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

77. Хірургічне лікування дегенеративних уражень шийного відділу хребта, які викликають компресію спинного мозку та його корінців

78. Взаємодія національних правових систем як принцип міжнародного приватного права

79. Особливості національної економіки Тунісу

80. Національні моделі корпоративного управління

Маркеры для досок, 12 цветов.
Маркеры для досок идеальны для использования дома и в детских учреждениях. Количество цветов: 12 ярких и сочных цветов. Надписи и рисунки
503 руб
Раздел: Для досок
Набор линеров "Kores", 0,4 мм, 10 цветов.
Линеры имеют эргономичную зону обхвата. Толщина линии письма - 0,4 мм. Набор содержит 10 цветов. Входящие в набор цвета:
424 руб
Раздел: Капиллярные
Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

81. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

82. Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

83. Твори українського народного мистецтва як чинник формування національно-культурної свідомості молодших школярів

84. Урок з формування національної свідомості "Охорона природи України"

85. Формування національної свідомості учнів у десятому класі в курсі вітчизняної історії

86. Державне управління та його організуюча роль у суспільстві
87. Етнонаціональні відносини й національна політика
88. Національний розвиток у контексті демократії

89. Українська національна ідея

90. Характеристика та галузь використання шлакопортландцементу

91. Визначення поняття "Т-групи", стуктура та класифікація

92. Умовивід та його види

93. Національно-культурні товариства угорців Закарпаття

94. Національно-культурне відродження українців Донбасу в 1989-2009 рр.

95. Розвиток дизайну, його використання в діяльності ТОВ "Інкопмаркбудсервіс"

96. Будова двигуна та його робота

Увлекательная настольная игра "Геометрика", новая версия.
Геометрия станет одним из самых любимых предметов, если начать её изучение с «Геометрики». Это простая и увлекательная настольная игра.
392 руб
Раздел: Карточные игры
Цветные карандаши Color Peps, трехгранные, 24 цвета.
Цветные карандаши Color Peps от Maped удовлетворят все потребности детей. Треугольная форма для удобного использования. Мягкий и прочный
433 руб
Раздел: 13-24 цвета
Светильник садовый плавающий на солнечных батареях "Лилия розовая".
Декоративный солнечный садовый светильник в виде лилии, водонепроницаемый. Применяется для декорации пруда. Светодиод меняет цвет.
413 руб
Раздел: Необычные светильники

97. Археологічні пам’ятки та їх використання в туристичній діяльності

98. Національні системи класифікації готелів

99. Національно-культурна детермінація ціннісного світу особливості


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.