Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність

Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Зміст Вступ 1. Роль і функції комерційної діяльності на приватному торгівельному підприємстві “Курс” 2. Організація процесу закупівлі на ПП “Курс” 3. Організація процесу продажу на ПП “Курс” 4. Шляхи удосконалення комерційної діяльності на ПП “Курс” Висновки Список використаної літератури Вступ Сьогодні торгівля є однією з основних галузей народного господарства України. Вона перша відчула на собі процеси роздержавлення і приватизації, що є невідємним елементом ринкової економіки. З переходом до ринкових відносин ускладнюються проблеми реалізації товарів та надання послуг, внаслідок зміни структури ринкового попиту, його кон’юнктурних коливань і все більшого загострення конкуренції на ринку України. Перехідний період, в якому перебуває економіка України, характеризується рядом негативних явищ, таких як спадом ділової активності, високим рівнем інфляції, дефіцитом товарів вітчизняного виробництва, низькою покупною здатністю населення. За цих умов важливо виробити методи, що впливають на організацію збуту, споживання товарів і послуг, та нові підходи до управління підприємством. В роки незалежностi Україна вступила в новий перiод свого розвитку, пов’язаний з переходом до ринкових вiдносин, удосконаленням законодавства України, розширенням можливостей повноцiнної господарської дiяльностi пiдприємств торгiвлi i сфери послуг. Юридична i господарська самостiйнiсть пiдприємств, їхня економiчна свобода i рiвноправнiсть як суб’єктiв ринку, надають пiдприємствам широкий простiр комерцiйнiй iнiцiативi, самостiйностi в прийняттi рiшень iз питань комерцiйних зв’язкiв, використання фiнансово-кредитного механiзму. Передумовами формування i регулювання цього процесу є перехiд вiд централiзованого розподiлу товарних ресурсiв до вiльного їхнього продажу.Перед тим, як товар переходить до кінцевого споживача, проходить певний торгово-технологічний процес: постачання товарів, організація та формування асортименту, стимулювання збуту, сервісне обслуговування. Дані операції є взаємопов’язаними і основними у комерційній роботі торгового підприємства. Тому, на мій погляд, дослідження вище перерахованих питань є найбільш важливими для торговельних підприємств, а обрана мною тема курсової роботи являється актуальною. Мета даної курсової роботи полягає у поглибленнізнань з питань управління формуванням асортименту товарів в процесі комерційної діяльності, розробці перспективних шляхів асортиментної політики ПП “Курс”, направлених на корінні зміни в організації і управлінні комерційної діяльності підприємства. Предметом дослідження є комерційна діяльність аналізованого підприємства Об’єктом дослідження вибрано ПП “Курс”, м. Київ. Теоретичною, методологічною та практичною основою роботи послужили періодичні публікації провідних вітчизняних та зарубіжних економістів, практиків комерційної справи, законодавчі та нормативні матеріали комерційних підприємств, контракти, специфікації, закони та декрети Уряду України, статистично-звітна документація ПП “Курс”.

1. Роль і функції комерційної діяльності на приватному торгівельному підприємстві “Курс” Щоб успішно орієнтувати виробництво на вимоги ринку, потрібно перш за все добре його знати. Інформаційний інструментарій комерційної діяльності – це, по суті, його буквар, який повинен бути освоєним кожним, хто взявся за цю справу. Вивчення ринку – важлива функція комерційної діяльності, в результаті реалізації якої, підбираються потенційні покупці. Перша ступінь в цьому процесі – сегментація ринку, поділ його, що дозволяє модифікувати якісні характеристики товару у відповідності з запитами окремих груп потенційних споживачів, створює основу для вибору стратегії і дає можливість більш-менш точно визначити сумарний об’єм ринку. Сегментація дає конкретні аргументи для реклами і продажу товарів відповідної номенклатури, визначених споживчих властивостей. Західнонімецький маркетолог Г.-Г.Леттау розробив сукупність критеріїв для проведення сегментації ринку, яка представлена на рисунку 1. Серед критеріїв групи &quo ;А&quo ; прикладом географічної сегментації може бути експорт в тропічні країни, країни скандинавського ринку, в країни ЄЕС. Зрозуміло, що тут важливо враховувати не тільки національні традиції і переваги, але і особливості економічної ситуації (фінансовий стан, податки, форми контролю експорту та інші), кліматичні і інші особливості. Серед фірмово-демографічних характеристик особливе місце займають виробничо-економічні параметри підприємства-споживача, специфіка його приналежності до того чи іншого сектора економіки, використовувані форми господарювання, традиції і імідж підприємства. Галузева сегментація ринку виробничих підприємств виражена. Що стосується техніко-прикладних сегментів ринку, то вони визначаються сукупністю технічних прийомів, використовуваних виробником. сегменти ринку А. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж підприємствам Географічні (регіональні) Фірмово-демографічні, орієнтовані на галузь Техніко-прикладні Б. Сегменти ринку, орієнтовані на продаж споживачам Географічні (регіональні) Соціально-демографічні Соціально-економічні Орієнтовані на споживання певного типу Орієнтовані на засоби масової комунікації Орієнтовані на життєвий стиль Психологічні В. Сегменти ринку, які випливають з вибраної ринкової стратегії Визначені продуктом Орієнтовані на ціни Орієнтовані на якість Визначені стратегією збуту Рис. 1.1 Сукупність критеріїв для проведення сегментації ринку Сегменти ринку, які орієнтовані на продаж індивідуальним споживачам (група &quo ;Б&quo ;), найбільш різноманітні. Серед соціально-демографічних характеристик у відповідності, наприклад, ринку приладдя для гоління – інформація про кількість чоловіків і жінок, яким за 16; для визначення тиражу вузівського підручника – інформація про кількість студентів відповідного профілю підготовки. Соціально економічні сегменти ринку споріднені з соціально-демографічними, але пов’язані з рівнем життя конкретних соціальних груп, які володіють дорогими предметами довготривалого користування. Сегменти, які орієнтовані на особливості споживання, враховують гурмани заморожених продуктів, радіолюбителі, які переважно купляють окремі деталі для подальшого складання, домогосподарок, які закупляють продукти на тиждень і т.п

. Сегменти, які орієнтовані на засоби масової комунікації, активно використовуються при плануванні рекламних кампаній, враховують цільові групи людей, які дивляться окремі телепередачі, або які слухають радіо, в звичний час, які читають певні газети, або виписують галузеві журнали і інше. Сегменти, які враховують &quo ;життєвий стиль&quo ;, формуються на основі виявлення різниці в далекоглядних ціннісних орієнтаціях людей, і в їх життєвих привичках. Психологія і &quo ;життєвий стиль&quo ; споживачів тісно переплітаються між собою, але з ідеологічним устроєм, переконаннями різних груп людей. Межі ідеологічних сегментів часто незрозумілі, але потребують особливої делікатності у зверненні до них. Ось, приклад, &quo ;настройки&quo ; на визначений ідеологічний сегмент, між іншим, дуже широкий: &quo ;Під час Олімпійських ігор в Сеулі, техніка фірми &quo ;Самсунг&quo ; допомогла налаштувати людей планети на хвилю миру, гармонії і прогресу&quo ;. Критерії сегментації ринку, які відносяться до групи &quo ;В&quo ;, тобто випливають з ринкової стратегії, враховують власні можливості виробництва, технології, пропонування додаткових послуг. Підприємства можуть бути орієнтовані на продаж товарів фермерам, малозабезпеченим споживачам дешевої продукції, на виконання замовлень по пошті і т.п. Сегменти ринку, виділені з різних причин, неминуче накладаються, взаємоперетинаються. Класичний приклад цього дає фірма &quo ;Бенетон&quo ;: &quo ;Ми випускаємо в’язальні вироби (окремий сегмент товару і технологія його виготовлення) для дуже молодої (соціально-демографічний сегмент) і прагнучої до моди (психологічний сегмент) публіки і збуваємо через роздрібну торгівлю (сегмент стратегії і збуту).&quo ; Після того як проведена сегментація, визначається ємність потенційного ринку. Вона визначається, як в натуральному, так і в вартісному виразі. Обліку підлягає щорічна кількість збутового товару, можливі зміни, динаміка ринкового потенціалу. Щоб вияснити більш конкретно питому вагу підприємства на ринку, потрібно добре знати своїх конкурентів, їх стратегію поведінки. Маркетологи повинні враховувати становище і тенденції розвитку підприємництва і споживання в конкретній країні (регіоні), платоспроможність населення, рівень інфляції, склад споживчого кошика і його вартість, прибутки на душу населення (в тому числі по верствам і групам), розвиток системи кредитування промислових підприємств і т.п. Значення юридичного середовища дозволяє володіти інформацією про рівень правового, державного і суспільного регулювання підприємництва, конкуренції, системи захисту споживачів. Особливе місце в інформації повинні займати дані про характеристики народонаселення і тенденцій розвитку. Для ефективної комерційної діяльності важливі абсолютні розміри населення, його географічний розподіл, щільність, мобільність, віковий і статевий розподіл, рівень народжуваності і смертності, кількість шлюбів і розлучень, расова, релігійна, етнічна структури. Серед визначених тенденцій змін демографічного середовища – підвищення питомої ваги людей похилого віку. Значне місце посідають оцінки і тенденції географічного характеру в розвитку і динаміці народонаселення: по осям: &quo ;Захід-Схід&quo ;, &quo ;Північ- Південь&quo ;; більш локальні переміщення з сільських районів в міські, з міст в приміські, переміщення з причин релігійних, етнічних, расових, з якими в останній час частіше зіштовхується наше суспільство і народне господарство.

Незважаючи на найвищ в СНД обороти, президент ґЕСУ Ю. Тимошенко не раз говорила виборцям, що оборот - це одне, а прибуток - цлком нше,  прибутки  корпорац зовсм не велик. Так твердження розрахован на навних, бо наявнсть заплутаних схем та ще й офшорних партнерв давала можливсть чисто торгвельнй структур справд мнмзувати прибуток та наблизити його до нуля в Укран, а основний каптал сховати в офшорах. Для кандидата економчних наук Ю.В. Тимошенко не зайве буде пояснити прост стини. Навть нульовий прибуток, тобто коли доходи  видатки взамно покриваються, свдчить, що пдпримство не  збитковим. Але у такому режим воно не може тривалий час працювати, бо рушм прогресу  прибуток, який да можливсть розвивати виробництво. Судячи з того, що ґЕСУ придбало будинки, створило прекрасн офси та представництва в Днпропетровську, Кив, Москв  Лондон з сучасною оргтехнкою та дорогими меблями, мало великий автопарк, власну авакомпаню, купувало цл пдпримства, - то його дяльнсть була прибутковою

1. Інноваційна діяльність підприємства

2. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

3. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

5. Вплив податкоавої політики на діяльність підприємства

6. Рентабельність підприємства
7. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності
8. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

9. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

10. Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємства

11. Аналіз фінансового стану підприємства та місце довгострокових зобов’язань у цьому процесі

12. Діагностика кризового стану підприємства та розробка антикризових програм

13. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання

14. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту

15. Науково-практичні основи аналізу банкрутства підприємства та шляхи його подолання

16. Теорія структури капіталу підприємства та їх вплив на фінансування

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

17. Земельні ресурси та ефективність їх використання СПТ "Урожай" Братського району

18. Коронарний синдром Х: патогенетичні механізми, діагностика та ефективність терапії інґібіторами анґіотензин-перетворювального ферменту при тривалому спостереженні

19. Вплив гендерних стереотипів на характер та ефективність спілкування

20. Інвестування регіональної економіки та її ефективність в Україні

21. Комерційна діяльність посередницьких підприємств

22. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту
23. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства
24. Правові особливості створення та реорганізації приватного підприємства

25. Комерційна діяльність

26. Товарна політика і комерційна діяльність

27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

28. Сутність та класифікація грошових потоків підприємства

29. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

30. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

31. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по технічному обслуговуванню та ремонту автомобілів

32. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

Звуковой плакат "Говорящая азбука".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
849 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин

33. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

34. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

35. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

36. Створення приватного підприємства по виробництву повітряної кукурудзи

37. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

38. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
39. Аналіз та аудит фінансової звітності підприємства
40. Правовий статус приватного підприємства

41. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

42. Носії інформації, їхній склад та характеристика. Розробка АРМ прибуток підприємства

43. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

44. Бізнес-план Приватного підприємства "Універсам "Енергетик"

45. Матеріально-технічна база підприємства оптової торгівлі та робота непродовольчого магазину самообслуговування

46. Ціноутворення та цінова політика підприємства

47. Ефективність використання логістичних схем руху матеріальних запасів та продукції на підприємстві

48. Митні процедури та процедури ліцензування імпорту в організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства (на матеріалах ТОВ "Рамірент Україна")

Чайник со свистком из нержавеющей стали "Mayer & Boch", 2 л.
Корпус чайника выполнен из высококачественной нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность использования. Корпус с зеркальной
695 руб
Раздел: Чайники из нержавеющей стали
Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики

49. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

50. Операційна система підприємства

51. Організаційна структура управління персоналу підприємства

52. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

53. Типи, функції та місце економічних служб в управлінській структурі підприємства

54. Фактори внутрішнього та зовнішнього середовища фармацевтичного підприємства
55. Сутність планування, його види та особливості організації на підприємствах
56. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

57. Значення та аналіз грошових потоків підприємства

58. Оперативний та фінансовий лізинг майна підприємства

59. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства

60. Розміщення та використання фінансових ресурсів підприємства

61. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства

62. Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

63. Аналіз маркетингової та фінансово-господарської діяльності підприємства МПП "Монтажник"

64. Витрати виробництва в короткостроковому та довгостроковому періодах розвитку підприємства

Бокс с наклейками "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018" (50 пакетиков в боксе).
Коллекция наклеек для всех любителей футбола и для тех, кто с нетерпением ждет начала главного события лета 2018 - Чемпионата мира по
2562 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор универсальных прозрачных обложек для учебников, 120 мкм, 232x455 мм, 20 штук.
Материал: ПВХ. Плотность: 120 мкм. Размер: 232х455 мм. В наборе: 20 штук. Цвет: прозрачный.
310 руб
Раздел: Обложки для книг
Увлекательная настольная игра "Этажики", новая версия.
На игровом поле две карты — карта с этажом, на котором находятся игроки, и карта с воздушным шаром. Шар перемещает всех на определённое
632 руб
Раздел: Карточные игры

65. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

66. Ефективність використання ресурсів підприємства

67. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

68. Персонал підприємства. Продуктивність праці

69. Створення власної справи - відкриття підприємства з виготовлення піци ПП "Велічіта"

70. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
71. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА
72. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

73. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

74. Бізнес-план підприємства

75. Поняття та сутність менеджменту

76. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

77. Розробка підприємства LOMAPAK

78. Фінанси підприємства

79. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

80. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 160 г/м2, 250 листов.
Класс: A+. Формат: А4. Количество листов: 250. Плотность бумаги: 160 г/м2. Белизна по CIE – 170 %. Подходит для двусторонней печати.
490 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Фонтан декоративный с подсветкой "У колодца", 17,5x13x25,5 см.
Фонтан декоративный с подсветкой. Размер: 17,5x13x25,5 см. Водяная помпа. Напряжение: 220V-240V. Мощность 2,5W. Провод: 135 см.
1288 руб
Раздел: Фонтаны декоративные
Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки

81. Оцінка фінансового стану підприємства

82. Ринкова пропозиція та її еластичність

83. Управління утворенням прибутку підприємства

84. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

85. Астероїдна небезпека: міфи та реальність

86. Автомазація виробничих процесів підприємства
87. Еколого-ценотичні особливості та представленість родини бобових у флорі України
88. Економічна ефективність виробництва зерна та шляхи її підвищення

89. Економічна ефективність виробництва молока та шляхи її підвищення

90. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

91. Економічна ефективність переробки молока та шляхи її підвищення на прикладі ЗАТ "Бахмачмолококонсерв"

92. Інтенсифікація та її економічна ефективність у сільському господарстві

93. Витрати підприємства

94. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

95. Економічна оцінка активу балансу підприємства

96. Облік активної частини балансу підприємства

Фигурки "FIFA 2018. Забивака. Celebrating", 3 штуки, 6 см.
Этот обаятельный, улыбчивый символ Чемпионата мира по футболу ещё и сувенир в память о событии мирового масштаба на всю жизнь! Уже
449 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Карандаши цветные Faber-Castell "Grip", 12 цветов.
Эргономичная треугольная форма корпуса карандаша "Grip" обеспечивает правильный захват карандаша тремя пальцами. Массажные
627 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сушилка для белья Vileda "Мультифлекс".
Компактная (занимает мало места, удобно размещать даже в небольшом помещении). Очень устойчивая. С защитным покрытием от воздействий
5739 руб
Раздел: Сушилки напольные

97. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

98. Організація і методика аудиту доходів підприємства

99. Організація обліку власного капіталу підприємства України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.