Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Асиметрія економічних відносин країн-членів НАФТА

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

ПЛАНВступ Розділ 1. НАФТА - Північноамериканська зона вільної торгівлі 1.1 Фактори створення зони вільної торгівлі в північноамериканському регіоні 1.2 Передумови інтеграції в рамках НАФТА 1.3 Економічні показники північноамериканського інтеграційного угруповання Розділ 2. Форми й особливості взаємодії країн у рамках НАФТА 2.1 США як лідер північноамериканської економічної інтеграції 2.2 Роль Мексики в НАФТА, асиметрія відносин з Канадою 2.3 Роль Канади в НАФТА, асиметрія відносин з Мексикою Розділ 3. Перспективи розвитку НАФТА 3.1 НАФТА і проблема створення панамериканської зони вільної торгівлі 3.2 Роль НАФТА у світових глобалізаційних процесах 3.3 Перспектива розвитку економічних відносин України з країнами членами НАФТА Висновок Список використаної літератури Вступ Для сьогоднішніх міжнародних економічних відносин характерні нові кількісні і якісні характеристики. Основні форми світогосподарських зв'язків, міжнародна торгівля, рух капіталів, міграція населення і трудових ресурсів, транснаціональна діяльність, нарешті, інтеграційні процеси у світі - досягли небачених раніше масштабів. Змінилися їхнє місце і роль у розвитку сучасного суспільства. Прикметою часу стає різке збільшення динамічності і масштабів міграції населення, трудових ресурсів, що веде до міжнародного переміщення такого важливого фактора виробництва, як праця. У цей процес залучені десятки мільйонів людей. Диверсифікувалися регіони постачальники ресурсів іммігрантів, їх якісний, кваліфікований склад. У свою чергу інтеграційний варіант розвитку полегшує пересування робочої сили, знімаючи офіційні границі і скасовуючи багато формальностей. Процеси інтеграції та глобалізації набули суспільного характеру. Особливий інтерес до стратегічного регіоналізму виявляють Сполучені Штати Америки. Так, з 1 січня 1994 р. на території США, Канади і Мексики вступила в дію Угода про створення Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА). Як показує історичний досвід, торгово-економічні відносини між трьома країнами були і залишаються основним фактором розвитку північноамериканського господарського комплексу. Основна мета даної роботи полягає у дослідженні особливостей функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі та асиметрії економічних відносин між країнами-членами угоди зокрема. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: розглянути фактори створення зони вільної торгівлі в Північній Америці; дослідити передумови інтеграції в рамках НАФТА; вивчити форми й особливості взаємодії країн у рамках НАФТА розкрити перспективи розвитку НАФТА Предметом курсової роботи є економічні відносини, що виникають в процесі функціонування Північноамериканської зони вільної торгівлі. Об’єктом курсової роботи є Північноамериканська зона вільної торгівлі (НАФТА). Курсова робота складається із трьох розділів, в яких послідовно досліджується поставлена проблема. Розділ 1. НАФТА - Північноамериканська зона вільної торгівлі 1.1 Фактори створення зони вільної торгівлі в північноамериканському регіоні Самим розвинутим інтеграційним угрупуванням на американському континенті є Північноамериканська зона вільної торгівлі (“ or h America Free rade Area” – НАФТА), утворена в січні 1994 року США, Канадою і Мексикою.

НАФТА є в даний час найбільшою в світі регіональною зоною вільної торгівлі, з населенням в 406 млн. чол. і сукупним валовим продуктом у розмірі 10,3 трильйона доларів. Угода про Північноамериканську зону вільної торгівлі містить комплекс домовленостей, що розповсюджуються крім торгівлі на сферу послуг і інвестицій, і вперше об'єднує промислово розвинуті держави і країну, що розвивається. Створення зони вільно торгівлі в північноамериканському регіоні було обумовлено рядом чинників: по-перше, географічною близькістю країн-учасниць і елементами взаємодоповнювання структур національних економік; по-друге, тісними торговими зв'язками між ними і виробничою кооперацією, що розширяється; по-третє, мережею підконтрольних підприємств американських ТНК в Канаді та Мексиці і Канадських ТНК в США і, нарешті, посиленням позицій ЄС, Японії і нових індустріальних країн на світовому ринку . Про масштаби економічного взаємозв'язку США, Канади і Мексики на основі взаємної торгівлі і руху капіталу можна судити за наступними даними. В США реалізовується близько 75-80% канадського експорту (20% ВВП Канади). Частка США в іноземних прямих інвестиціях в Канаді – понад 75% і Канади в США – 9%. В США прямує близько 70% мексиканського експорту, а звідти поступає 65% мексиканського імпорту. Частка США в загальному притоці прямих іноземних інвестицій до Мексики перевищує 60%. ВВП США в 14,5 раз перевершує ВВП Канади і в 19 разів – Мексики . Угоду про НАФТА можна вважати принципово новим етапом в процесі лібералізації торгівлі товарами і послугами, а також інвестицій між США, Канадою і Мексикою. На відміну від Західної Європи в Північній Америці імпульси до створення господарського комплексу йшли “від” низу до верху – від прагнення до співпраці між американськими і канадськими компаніями.В течії XX в. поступово розмивалися межі між США і Канадою шляхом відносно вільного руху товарів, капіталу, робочої сили. Якісна зміна економічних відносин між США і канадою відбулася в 1988 р., коли на міждержавному рівні була укладена американо-канадська угода про вільну торгівлю. Воно передбачало взаємні зобов'язання двох країн ліквідовувати обмеження в торгівлі товарами і послугами (на транспорті, в телекомунікаціях, комп'ютерних, фінансових системах, в області туризму), відмінити обмеження на іноземну власність в кредитно-фінансовій системі Канади і канадських банків в США і ряд інших положень. За чисельністю населення, за об'ємом сукупного валового продукту і ряду базових економічних показників північноамериканське інтеграційне угрупування сопоставимо з Європейським союзом. НАФТА володіє могутнім (особливо завдяки США) економічним потенціалом, наприклад, щорічний об'єм виробництва товарів і послуг США, Канади і Мексики дорівнює 5 трильйонам доларів, а їх частка в світовій торгівлі складає майже 20%.Структура північноамериканського інтеграційного комплексу має свої особливості в порівнянні з європейською моделлю інтеграції.Інша особливість північноамериканського економічного угрупування полягає в тому, що її учасники знаходяться в різних стартових умовах.

Якщо Канаді за останнє десятиріччя вдалося наблизитися по головних економічних макропоказниках (об'єму ВВП на душу населення, продуктивності праці) до США, то Мексика, довгі роки що знаходилася на положенні економічно відсталої держави з великою зовнішньою заборгованістю, поки що помітно відстає від цих країн по основних базових показниках . Створення в 1994 р. НАФТА відображає новий підхід в теорії і практиці інтеграції. Вперше держава “третього миру” добровільно об'єдналася з двома високорозвинутими країнами. Різниця в розмірах ВВП на душу населення між Мексикою і США досягає 6,6 рази, а з Канадою – 4,1 рази. Такий істотний розрив в рівнях економічного розвитку країн-членів утрудняє створення єдиного господарського комплексу. Ключовими моментами угоди про НАФТА, детально регламентуючого багато аспектів економічних відносин між сусідніми країнами, є: відміна всіх митних зборів на товари, якими торгують між собою США, Канада і Мексика, до 2010 року; поетапне скасування значного числа нетарифних бар'єрів в торгівлі товарами і послугами; пом'якшення режиму для північноамериканських капіталовкладень в Мексиці; лібералізація діяльності американських і канадських банків на фінансовому ринку Мексики; захист північноамериканського ринку від експансії азіатських і європейських компаній, що намагаються уникнути американських мит шляхом реекспорту своїх товарів в США через Мексику; створення американо-канадської арбітражної комісії. Таким чином, угода про створення НАФТА припускає, що країни учасниці збережуть національні митні тарифи в торгівлі з третіми країнами, і у взаємній торгівлі поле перехідного періоду в 10 років (в деяких випадках – 15 років) в цій економічній зоні буде вільний обіг товарів. Воно розповсюджується на товари, які кваліфікуються як вироблені в США, Канаді і Мексиці. Реалізація угоди приведе до усунення всіх тарифних і нетарифних бар'єрів в торгівлі. Крім того, воно передбачає поліпшення торгівлі послугами, встановлення справедливих правил для взаємних інвестицій і здійснення державних закупівель, посилення захисту прав на інтелектуальну власність, створення механізму врегулювання суперечок . Усуваючи тарифи і інші протекціоністські бар'єри, НАФТА встановлює обмежувальні правила торгівлі рядом товарів і інвестицій в деяких секторах економіки, особливо “чутливих” до іноземної конкуренції (це відноситься до сільського господарства, енергетики, продукції автомобільної промисловості, текстильних виробів). Крім цього угода містить обмовки, що дозволяють тимчасово відновити захист для галузей промисловості, яким завдано збитку імпортом відповідної продукції. В угоді всі товари розбиті на три великі групи – промислові (без текстильних товарів), сільськогосподарські і текстильні вироби, включаючи одяг. Для кожної групи розроблені графіки зниження мит, а на ряд промислових товарів було передбачене і здійснене негайно зняття мит. Мита на решту товарів намічено відмінити протягом 5, 10 і 15 років. Відмінність графіків зниження мит на промислові товари (з тимчасовим інтервалом в п'ять років) обумовлена “чутливістю” відповідних галузей промисловості до імпорту конкуруючих виробів.

Але вс вони, включаючи  Липинського,  навть Донцова, творили в умовах матералзму, а Святе Письмо вважали просто вигадкою. По-друге, дея укрансько державност не могла набути сво завершеност в перод, коли наш земл були пвденно-захдним крам Рос. За таких умов говорити про Укранську державу,  функц було просто неактуально. «Доб'мося незалежност, державно самостйност, а там видно буде, не пропадемо!» ось установка тогочасно нацонально нтелгенц Украни,  це природно. Сьогодн Украна дйсно незалежна! Але робота щодо реалзац нацонально де тльки розпочинаться. Ось тут  треба визначитися, Потрбн не тльки волання, а ще й конструктивна, розумна, наполеглива праця у галуз державотворення, духовного вдродження нац, у зведенн мцних економчних пдвалин нашого буття. Отже, поста велике завдання перед лдерами укрансько нац,  елтою зробити так, щоб дея заволодла широкими масами  вилилась у струнку програму дй. Адже скльки не хитай головою  не розводь руками, нацональна дея вд того не втлиться в життя

1. Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль")

2. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Угорщини, Франції та Бразилії

3. Зовнішня торгівля України як провідна ланка міжнародних економічних відносин

4. Вексельний обЃг. Розвиток вексельних операцЃй на УкраѓнЃ та в Ѓнших економЃчно-розвинутих краѓнах

5. Механізм ціноутворення у системі економічних методів управління підприємством як шлях підвищення його конкурентоздатності в умовах невизначеності ринку

6. Правове регулювання вільних економічних зон
7. Розрахунки обов’язкових економічних нормативів регулювання діяльності комерційних банків
8. Правове регулювання вільних економічних зон

9. Математичне моделювання економічних систем

10. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

11. Економічна характеристика країн Африки

12. Проблема вступу України до міжнародних економічних організацій

13. Методика формування економічних знань у майбутніх інженерів-педагогів засобами комп’ютерних технологій

14. Прогнозування соціально-економічних наслідків епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні до 2014 року

15. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні

16. Роль фінансів в економічному розвитку країни

Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы
Шкатулка "Фермерский шик" - В (25,5x18,5x11 см).
Короб шкатулки выполнен из ткани. Ручка из бусин. Внутри пластиковый поддон с разделителями. Шкатулка очень удобна в использовании, и к
492 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Фоторамка "Poster black".
Рамка может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Экран у рамки пластиковый. Для фотографий размером: 30х40см. Материал рамки: пластик.
332 руб
Раздел: Размер 30x40

17. Аналіз динаміки і циклічності економічних процесів

18. Економічна стратегія розвитку соціально-економічних систем України

19. Інвестиційна діяльність у вільних економічних та офшорних зонах

20. Комплекс економічних розрахунків на торгівельному підприємстві

21. Організація робіт та розрахунок техніко-економічних показників очисного вибою

22. Підвищення економічних показників з урахуванням сезонних коливань в умовах шахти "Добропільська"
23. Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства
24. Особливості моделей економічного розвитку країн, що розвиваються

25. Моделювання економічних та виробничих процесів

26. Підвищення економічних показників державного підприємства "Дніпропетровські магістральні електричні мережі"

27. Статистичні індекси та їх значення в економічних дослідженнях

28. Економіка зарубіжних країн укр

29. Місце і роль Донецького економічного району в економіці країни

30. Обєкти екологічних правовідносин

31. Економіка зарубіжних країн

32. Міжнародні економічні відносини

Пенал школьный, цвет черный.
Пенал школьный без наполнения, два отделение, металлическая "собачка" со шнурком, обработанные внутренние швы, два внутренних
531 руб
Раздел: Без наполнения
Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х17,5 см (коричневая).
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 17,5 см. Цвет: коричневый.
303 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Увлекательная настольная игра "Цветариум", новая версия.
Игроки будут совершать много интересных действий: высаживать цветы на клумбах, выкорчёвывать их в случае необходимости, устраивать своим
712 руб
Раздел: Карточные игры

33. Міжнародні економічні відносини

34. Роль та значення окремих країн і регіонів у міжнародній економіці

35. Теорії економічної інтеграції на прикладі країн СНГ

36. Економічні наслідки застосування митного тарифу для країни

37. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах ринкової трансформації економіки

38. Економіка праці й соціально-трудові відносини
39. Залежність споживання і заощаджень від росту податків. Вплив податків на економіку країни. Рівень інфляції
40. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності

41. Поползень (птицы нашего края)

42. Приморский край

43. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

44. Ставропольский край

45. Природно-ресурсный потенциал Ставропольского края

46. Бюджетный процесс ( и налоговый кодекс, налоговая декларация, закон Красноярского края "о плате за землю")

47. Культура и быт Тамбовского края в XVIII в.

48. Создание Татарской АССР и правительственная политика Казанского края в 16в.

Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Конструктор металлический для уроков труда №3 в деревянной упаковке.
Из трех конструкторов, входящих в серию, этот содержит наибольшее количество деталей, следовательно возможностей собрать что-то
578 руб
Раздел: Магнитные и металлические конструкторы
Компактные развивающие игры в дорогу "Логозавры", арт. ВВ2099.
Логозавры - это увлекательная игра-головоломка на развитие логического мышления, математических навыков, внимательности,
337 руб
Раздел: Игры в дорогу

49. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

50. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

51. Анализ стихотворения А.А. Блока "О! Весна без конца и без краю!"

52. Развитие образования в Пермяцком крае в конце XIX – первой трети XX веков

53. Тверской край в 1917 году

54. Киотский протокол. Суть и цели данного документа. История его составления и подписания странами-членами мирового сообщества
55. Секты и методы вовлечения новых членов
56. Секты и методы вовлечения новых членов

57. Особености налоговых ситем стран Бенилюкса /Особливості податкових систем країн Бенілюкса (Бельгія, Нідерланди, Люксембург)/

58. Анализ перспектив развития внешнеэкономического сотрудничества Ставропольского края с Украиной

59. Состояние малого предпринимательства в Российской Федерации /г.Арсеньев, Приморский край/

60. Бюджетный процесс в условиях перехода к рыночным отношениям на примере Хабаровского края

61. МЕХАНІЗМ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

62. Статистистический анализ туризма и отдыха в Краснодарском крае

63. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

64. Економ. політика доби національно-визвольної р. (1917-1920рр..)

Звуковой планшет "Транспорт".
Звуковой планшет - прекрасный подарок ребёнку! Он удобен и прост в использовании, подходит как для самостоятельного изучения, так и с
313 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Мыло-пенка "Pigeon" для младенцев (сменная упаковка), 400 мл.
Мыло-пенка "Pigeon" разработано специально для мытья малыша с рождения. Низкий уровень кислотности такой же, как у нежной кожи
494 руб
Раздел: Гели, мыло
Головоломка "Кубик Рубика 2х2".
Кубик Рубика 2х2 от компании «Rubik's» - это упрощенная разновидность классической головоломки. Каждая грань кубика состоит не из 3,
562 руб
Раздел: Головоломки

65. Казанский край в XVII в.

66. Особливості економічного розвитку Київської Русі

67. Соціальне становище Запорізького краю

68. Из истории благотворительности и меценатства в Ярославском крае

69. Україна 20-х - початку 30-х років. Нова економічна політика. Голодомор 1921-1922 рр.

70. Образ Ивана Грозного в народной поэзии Арзамасского края
71. Типы односоставного предложения. Способы выражения главных членов в односоставных предложениях
72. Край родной, навек любимый

73. Передний край теоретической физики: теплопроводность одномерного кристалла

74. Економічна інтеграці в АТР

75. Проблемы и перспективы участия Мексики в НАФТА

76. Стратегічне планування діяльності фірми Квіт в умовах ринкових відносин

77. Місцеві податки в розвинених країнах

78. Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского союза

79. Второстепенные Члены Предложения

80. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

Танк с пневмопушкой.
У танка башня поворачивается, пушка поднимается, стреляет снарядами (пульки входят в комплект, 6 штук). Размер: 28x8x10 см. Материал: пластик.
327 руб
Раздел: Танки
Карандаши акварельные "Progresso Aquarelle", 24 цвета, 24 штуки.
Набор акварельных карандашей Koh-i-noor Progresso содержит 24 бескорпусных цветных карандаша, размещенных в металлической упаковке.
1027 руб
Раздел: Акварельные
Кровать для кукол деревянная (большая).
К кроватке прилагается матрасик, одеяльце и подушечка. Размеры дна кровати: 50х20 см. Размеры боковых сторон (качалки): 27х24
469 руб
Раздел: Спальни, кроватки

81. Предствительные органы государственной власти, краев, областей РФ

82. Статус депутата Государственной Думы и члена Совета Федерации

83. "Философия отчего края" - интегральная парадигма современного образования

84. Болезни полового члена

85. Психически-визуальное воображаемое увеличение размеров мужского полового члена

86. Методы увеличения полового члена
87. Распределение мужских половых членов по размерам
88. Шкала размеров мужских половых членов и их развитие

89. Утолщение мужского полового члена

90. Правильный метод измерения мужского члена

91. Что думают женщины по поводу размеров мужского члена?

92. Тревога, связанная с размерами мужского члена

93. Половой член

94. Увеличение чувствительности полового члена

95. Проблема рівності і соціальної справедливості в умовах ринкової економіки

96. Дослідження логічних елементів емітерно-зв’язаної логіки

Металлофон, 12 тонов.
Не рекомендуется детям до 2 лет. Размер: 27,5х10х3 см.
399 руб
Раздел: Ксилофоны, металлофоны
Настольная игра "Головоноги".
Бедные головоноги! Голова — это практически все, что у них есть, и тем не менее они умудрились забыть свои имена. Что ж, придется включать
307 руб
Раздел: Карточные игры
Комплект постельного белья семейный "Самойловский текстиль. Японский сад", с наволочками 50х70.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1969 руб
Раздел: Бязь

97. Швидкісний рух в країнах які межують з Україною

98. Місцеві бюджети України: становлення, роль в соціально-економічному розвитку регіонів

99. Финансовая система Ставропольского края


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.