Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом

Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

Кафедра кримінального права Курсова робота “Актуальні проблеми визначення об’єкту незаконного заволодіння транспортним засобом” План роботи Вступ Склад злочину незаконного заволодіння транспортними засобами в кримінальному праві Об’єкт злочину і дискусійні питання його визначення Об’єктивна сторона злочину Суб’єкт злочину Суб’єктивна сторона злочину ІІ. Обставини, що впливають на кваліфікацію незаконного заволодіння транспортними засобами ІІІ. Практика розвинених країн щодо питання кваліфікації незаконного заволодіння транспортним засобом Висновок Список використаної літератури Додаток Вступ Питання боротьби з незаконними заволодіннями транспортними засобами займає важливе місце в боротьбі зі злочинністю. Адже таке заволодіння може призвести до людських жертв, пошкоджень транспортних засобів, дорожніх споруд і комунікацій, знижує безпеку руху. Понад 20 відсотків викрадень автотранспорту, причому здебільшого з тяжкими наслідками, скоюється неповнолітніми, у зв’язку з чим цей злочин набуває ще більшої суспільної небезпеки. Тому дана проблема потребує підвищеної уваги і ефективності боротьби як з боку органів внутрішніх справ України, так і з боку суспільства. Суспільна небезпечність незаконного заволодіння транспортними засобами обумовлюється неконтрольованим використанням джерел підвищеної небезпеки, що нерідко спричинює вчинення інших транспортних злочинів. Характерно, що ці злочини дуже часто вчиняють особи, які не мають водійського посвідчення, перебувають у стані сп'яніння (від 70 до 80 відсотків винних скоюють заволодіння в нетверезому стані), не мають необхідних навичок водіння, не володіють технічними особливостями транспортних засобів. Ці особи, як правило, не здатні виконувати у сфері дорожнього руху необхідні функції керування транспортним засобом, особливо при складній дорожній обста­новці, адже незаконне заволодіння, як правило, проводиться в екстремальних умовах: зловмисник вимушений діяти поспішно, здебільшого йому доводиться переховуватись від переслідування, рухатись з не ввімкнутими світловими приладами, ігнорувати сигнали світлофора, не виконувати вимог дорожньої розмітки і знаків, не витримувати безпечну швидкість, порушувати інші правила дорожнього руху, попередньо не переконавшись в технічній справності транспортного засобу. Як свідчить статистика 2003 року з 596218 тис. зареєс­трованих злочинів на незаконне заволодіння транспортними засобами припадало 6085 випадків, з них на автомобілі - 4366. За ст. 289 КК кваліфікується незаконне заволодіння транспортними засобами автомобілів усіх видів, мото­циклів, тракторів та інших самохідних машин. Найчастіше предметом цього злочинного посягання є механічні транспортні засоби зазначені у примітці до ст.289 КК. Відповідальність за незаконне заволодіння транспортними засобами залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна передбачена ст. 278 КК. Аналіз ст.289 КК України і практики її застосування свідчить, що при кваліфікації незаконного заволодіння транспортними засобами допускається різне тлумачення окремих, вжитих законодавцем понять, що призводить до різнобою у слідчій та судовій практиці, неоднакового вирішення задач, що постають.

Таким чином, існує потреба в удосконаленні як самої норми, так і практики її застосування, а отже й судового її тлумачення, а також приведення до загального знаменника цілого ряду питань. Щоб розібратись з усім цим, треба перш за все розглянути, що являє собою склад зазначеного злочину. І. Склад злочину незаконного заволодіння транспортними засобами в кримінальному праві 1. Об’єкт злочину і дискусійні питання його визначення Відомо, що „об'єкт злочину – це охоронювані кримінально-правовими нормами суспільні відносини та соціальні блага, на які посягає злочин”. В теорії кримінального права думки науковців розділились щодо визначення об’єкта злочину незаконного заволодіння транспортним засобом. Деякі автори вважають, що незаконне заволодіння транспортними засобами має один безпосередній об'єкт, але визначають щодо нього різні суспільні відносини: «безпека експлуатації транспортних засобів», «громадський порядок», «громадська безпека», «сис­тема суспільних відносин, що регламентують права власності», « безпека життя і здоров'я людей», тощо. Так, наприклад В.О. Навроцький вважає, що „Основним безпосереднім об'єктом злочину є контрольоване використання транспортних засобів, перелічених у примітці до ст. 286 КК.” . Контрольоване використання транспорту, як об'єкт пояснюється тим що самовільне незаконне заволодіння транспортними засобами у багатьох випадках скоюється особами у стані алкогольного сп'яніння, при відсутності прав на керування транспортом. Але трапляються й такі випадки коли незаконне заволодіння транспортними засобами скоюється особами які добре володіють правилами дорожнього руху і реальної заг­рози безпеці руху не виникає. Інші вчені поділяють безпосередній об'єкт незаконного заволодіння транспортними на головний та додатковий, висловлюють різні точки зору як з питання про те, які суспільні відносини складають безпосередній об'єкт даного злочину, так і про те, які суспільні відносини належать до голов­ного, а які до додаткового об'єкта. Адже незаконне заволодіння транспортними засобами, як і багато інших злочинів, завдають шкоди декільком групам суспільних відносин, тому це діяння посягає не лише на один об'єкт (громадський порядок, громадську безпеку чи безпеку руху механічних транспортних засобів). Професори М. Й. Коржанський з В.А. Мисливим приділяють увагу не лише безпосередньому, а й додатковий об’єкту. Вони зазначають, що «Основний безпосередній об'єкт цього злочину - безпека руху та експлуатації транспорту, додатковий - здоров'я, життя громадян та відносини власності” . На мою думку досить логічною є думка В.І. Єгорова, який зазначає, що «головним безпосереднім об'єктом незаконного заволодіння транспортним є право власності, а додатковим - порядок використання транспорту як джерела підвищеної небезпеки” , адже право власності, на відміну від безпеки руху та експлуатації транспорту, порушується завжди, зокрема при пересуванні на них там, де відсутні інші транспортні засоби (у полі, лісі, безлюдних відкритих місцевостях), або при незаконному заволодінні транспортним засобом досвідченою особою, яка має кваліфікацію водія.

Власник при цьому позбавляється можливості використовувати право власності, яке передбачено законом, тобто порушуються врегульовані законом суспільні відносини щодо володіння, користування та розпоряджання майном (ст. 316, 317 ЦК України) . На основі вищевикладеного вважаю за необхідне погодитись з думкою професора В.І. Єгорова, який доводить, що безпосереднім об'єктом злочину слід визначати не суспільні відносини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту, а суспільні відносини у сфері власності. Адже, наприклад, вряд чи можна погодитись, з тим, що незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене водієм-професіоналом у тверезому стані, який дотримується правил дорожнього руху, загрожує суспільним відносини у сфері безпеки руху та експлуатації транспорту. Незаконне заволодіння транспортним засобом завжди порушує права власника авто­транспортного засобу щодо користування і розпоряджання майном, тобто посягає на основні складові права власності. При цьому, вчиняючи незаконне заволодіння транспортним засобом, винний усвідомлює порушення ним прав власника та незаконне використання чужого майна. Конституція України у п. 4 ст. 13 проголошує, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки . Усі суб'єкти права власності рівні перед законом. Актуальним є погляд Ю. Іванова, який вважає, що стаття, що регламентує відповідальність за незаконне заволодіння транспортними засобами має бути вміщено у ту главу КК України, яка встановлює відповідальність за посягання на власність. Треба врахувати специфічність предмета злочину - транспортний засіб як джерело підвищеної небезпеки, а також те, що це діяння спрямоване не лише на остаточне заволодіння цим засобом, так і на тимчасове його використання. Норми кримінального законодавства, які встановлюють відповідальність за транспортні злочини, мають бланкетні диспозиції. При такому способі описування ознак злочину їх неможливо повністю визначити без глибокого вивчення нормативних актів, що належать до інших галузей права. Предмет злочинів неможливо визначити, якщо перед цим не звернутися до п. 13 Правил дорожнього руху ( затверджені постановою Кабі­нету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. №1306 і введені вдію з 1 січня 2002), де дано поняття механічного транспортного засобу. До останніх належать транспортні засоби, що приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін поширюється на трактори, самохідні машини і механізми (крім транспортних засобів, робочий об'єм двигуна яких не перевищує 50 куб. см.), а також тролейбуси та інші транспортні засоби з електродвигуном потужністю понад 3 кВт . Мопеди та велосипеди з підвісним двигуном, з робочим об'ємом до 50 куб. см. не належать до механічних транспортних засобів і не реєструється у ДАІ. Більш детального роз’яснення щодо поняття «механічних транс­портних засобів» у Правилах дорожнього руху нема. Але під «самохідними машинами» слід вважати пасажир­ські й вантажні трамваї та тролейбуси, а також шляхові, будівельні, збиральні, сільськогосподарські та спеціальні самохідні машини (екскаватори, грейдери, автокрани, автонавантажувачі тощо).

В своих пьесах они затрагивают актуальные проблемы: положение рабочего класса и крестьянства в Индии, борьба с феодальными пережитками и др. Эти пьесы ставятся любительскими театр. коллективами. Большое распространение получили в М. т. ид. одноактные пьесы, скетчи, небольшие комедийные представления (см. также Катакхали). Лит.: Damodaran Pillai P., Malayalam drama, в кн.: "Indian drama", Delhi, 1956; Народы Южной Азии..., М., 1963. . Мел. Б. МАЛВЕРНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ (Malvern Festival)-ежегодный театральный фестиваль в Англии. Осн. в 1929 Б. Джэксоном в г. Малверне. Вместе с Р. Лим-бертом, директором Малвернского т-ра, Джэксон организовал спец. фестивальную труппу из актёров Бирмингемского репертуарного и др. т-ров. Фестиваль проходил в летнее время. В программе первого фестиваля были пьесы Б. Шоу ("Тележка с яблоками", "Назад к Мафусаилу", "Цезарь и Клеопатра", "Дом, где разбиваются сердца"). В 1929-39 пост. 20 пьес Шоу и классич. пьесы прошлого: "Ральф Ройстер-Дойстер" Юдалла, "Иголка кумушки Гам-мер Гертон" неизв. автора 16 в., "Вольпоне" Б

1. Актуальные проблемы гражданского права

2. Актуальные проблемы конституционно-правового развития в России

3. Актуальные проблемы возмещения налога на добавленную стоимость при экспорте товаров за пределы РФ

4. Актуальные проблемы предыстории ВОВ

5. Актуальные проблемы российско-американских отношений

6. Актуальные проблемы трансплантации
7. Информационное право: актуальные проблемы формирования новой отрасли
8. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

9. Глобальная социология:актуальные проблемы всемирного развития

10. Актуальные проблемы научных исследований в спортивном плавании 1980-1990 гг.

11. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения

12. Актуальные проблемы современной экологии

13. Конференция "Человек, природа, общество, актуальные проблемы"

14. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики

15. Актуальные проблемы реформирования федеративных отношений в России

16. Латентная преступность: актуальность, проблемы и понятие

Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры
Аспиратор нозальный Pigeon с футляром.
Аспиратор разработан совместно с ведущими японскими специалистами отоларингологами. Позволяет без труда очистить содержимое носика ребенка
704 руб
Раздел: Аспираторы
Настольная игра «Пороховая бочка».
В игре могут принять участие 2 или 4 ребёнка. Поместите пирата на его бочку так, чтобы зажать выталкивающий механизм и по очереди
490 руб
Раздел: Игры на ловкость

17. Боевое ПТСР – актуальная проблема психологии XXI века

18. Актуальные проблемы современного старообрядчества (на примере Красногорского района УР)

19. Актуальные проблемы развития фондового рынка Украины

20. Актуальні проблеми розвитку і територіальна організація легкої промисловості світу

21. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

22. Актуальные проблемы землепользования при строительстве объектов недвижимости в РФ
23. Актуальные проблемы потребительской кооперации
24. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого процесса в Российской Федерации

25. Культура и актуальные проблемы современности

26. Актуальные проблемы потребительской кооперации

27. Актуальні проблеми менеджменту

28. Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного (фонетический аспект)

29. Актуальные проблемы коррекционной педагогики

30. Актуальные проблемы раннего психолого-педагогического сопровождения

31. Актуальные проблемы подростковой субкультуры

32. Актуальные проблемы социального проектирования в России

Этажерка для обуви разборная, 2 полки, 435x660x300 мм, 4 положения.
Этажерка Ника ЭТ3 - ваш правильный выбор в экономии свободного пространства. Модель предназначена для хранения обуви в прихожей. Она
720 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Ручка шариковая "Excellence", золото.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки
Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Актуальные проблемы стратегии экономического и социального развития Украины на современном этапе

34. Етнічна соціологія - актуальні проблеми та історія розвитку

35. Актуальные проблемы внешнего долга

36. Актуальные проблемы, возникающие в результате деятельности экологически опасных производств

37. Актуальные проблемы оценки деятельности и инвестирования субъектов хозяйствования в современной России

38. Актуальні проблеми та напрямки реформування спрощеної системи оподаткування в Україні
39. Проблеми правового регулювання профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму в Україні
40. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановка проблемы и актуальные направления социальной политики

41. К вопросу об изучении проблемы духовной ситуации России конца XIX-начала XX вв на уроках литературы

42. Социальная дискриминация женщин как предмет социологического анализа: постановок проблемы и актуальные направления социальной политики

43. Об основной проблеме экологического образования населения Ярославской области, ее причинах и возможных путях решения

44. Об объективных факторах простоты и сложности языка (к постановке проблемы)

45. Проблемы собираемости информации об аффелированных лицах

46. Газета "Сільські вісті" як об’єкт висвітлення проблеми сільського господарства України

47. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання

48. Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

Сменная кассета "Барьер 4", универсальная, для всех типов фильтров "Барьер".
Средний ресурс кассеты: 350 литров. Подходит для всех типов фильтров "Барьер".
303 руб
Раздел: Фильтры для воды
Комод "Радуга" (четырехсекционный).
Комод "Радуга" - красочный, практичный, удобный и мобильный. Украшен забавным декором. Имеет четыре удобные секции для хранения
1372 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Коврик-пазл "Винни".
Коврик выполнен из экологически безопасного полимерного материала, обладающего большой плотностью, высоким сопротивлением нагрузкам на
837 руб
Раздел: Прочие

49. Конкурентоспроможність персоналу як об’єкт стратегічного управління

50. Проблема управління прибутком на підприємстві

51. Стратегія управління персоналом суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності (на базі матеріалів зовнішньоекономічної діяльності приватного підприємства ПП "Промен")

52. Обґрунтування судово-медичних діагностичних критеріїв визначення ступеня тяжкості посттравматичних кохлеарних невритів

53. Наслідки гріхопадіння. Обітниця Спасителя

54. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
55. Проблема внеземных цивилизаций
56. Проблема Великого Молчания Внеземных Цивилизаций

57. Проблемы антропогенного воздействия на биосферу

58. Основные проблемы генетики и механизм воспроизводства жизни

59. Проблемы обеспечения продовольствием и перенаселение Земли

60. Глобальна продовольча проблема

61. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

62. Проблема занятости трудовых ресурсов, их численность. Центральный экономический район.

63. Проблемы Аральского моря

64. Проблемы размещения производительных сил. Карпатский регион

Мел круглый "White Peps", 100 штук, белый.
Высококачественный мел из карбоната кальция. Для детского творчества и школы. Не крошится. Технология «меньше пыли». Круглая форма
445 руб
Раздел: Мел
Экспресс-скульптор "Эврика", малый.
Настоящее искусство в Ваших руках! Экспресс-скульптор - это не только стимулятор творческих способностей, но и точечный
448 руб
Раздел: Антистрессы
Защитная накидка на автокресло "Зверята".
Защитная накидка на автокресло. Карман на молнии. Два кармана на липучке. Материал: текстиль. Размер: 44х69,5 см.
318 руб
Раздел: Прочее

65. Продовольственная проблема мира

66. Индия. Проблемы и пути их решения

67. Социально-экономические проблемы угольной промышленности

68. Демографические проблемы Китая

69. Глобальные проблемы здоровья человечества

70. Мировое хозяйство-основные черты и проблемы развития
71. Некоторые проблемы современных гидрологических исследований на Алтае
72. Двойное налогообложение и международные акты об избежании двойного налогообложения

73. Бюджетный дефицит и государственный долг: теория проблемы и ее проявление в российской экономике

74. Местные налоги: экономическая сущность, необходимость и проблемы взимания

75. Проблеми формування i виконання мiсцевих бюджетiв

76. Проблемы налогооблажения в странах переходного периода

77. Проблемы пенсионного обеспечения в РФ

78. Проблемы финансирования расходов на управление в Российской Федерации

79. Проблемы формирования доходной части бюджета Ханты-Мансийского Автономного Округа

80. Государственный долг России: проблемы и решения

Набор самоклеящихся листов пористой резины, А4, 10 цветов, толщина 2 мм (10 листов).
Самоклеящаяся пористая резина для творчества. Плотные листы, насыщенные цвета. Прочный клейкий слой. Легко принимает форму. Предназначена
323 руб
Раздел: Прочее
Набор доктора в чемодане.
В наборе: шприц, шапочка из картона, очки, грелка, коробочка "Витамины", бейдж, градусник, лупа, 2 пинцета, ножницы - 2 штуки,
310 руб
Раздел: Наборы доктора
Глобус физический, 210 мм.
На карту глобуса нанесены страны, границы, города, континенты, моря, океаны, глубины и другая полезная информация. Подставка глобуса
346 руб
Раздел: Глобусы

81. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

82. Проблемы избирательного права современной России

83. Производство по делам об административных правонарушениях

84. Административная ответственность за нарушение порядка государственного управления и правил охраны здоровья. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях

85. Общие положения об обязательствах и договорах

86. ЛИЗИНГ: правовые основы и проблемы развития правового регулирования в РФ
87. Рассмотрение судом дел об установлении отцовства в порядке искового производства
88. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

89. Английский Билль о правах 1689 г., Акт об устроении 1701 г. (Доклад)

90. Проблемы Церкви и религиозного сознания в России во второй половине ХIХ - начале ХХ веков

91. Проблема Курильских островов в отношениях СССР/России и Японии во второй половине XX-нач. XXI вв.

92. Государство и проблемы монополий

93. Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы.

94. Выборы: декларации и действительность (Некоторые проблемы избирательного права в современной России)

95. Проблема нераспространения и не использования оружия массового уничтожения (ОМУ)

96. Приватизация муниципального жилищного фонда: Проблемы и правовые последствия

Фоторамка на 4 фотографии С34-009 "Alparaisa", 55,5x18 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x18x1 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 2 штуки, - 15х10 см, 2 штуки. Фоторамка-коллаж для 4-х фотографий. Материал:
475 руб
Раздел: Мультирамки
Кран башенный.
Тяжелые колеса из ПВХ играют роль инерционного движителя. Стрела поворачивается, трос наматывается на барабан с трещоткой, человечек
499 руб
Раздел: Подъёмные краны, автокраны
Статуэтка "Мисс кокетливость", 10x9x29 см.
Статуэтка - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое качество фабричного производства непременно порадуют
1485 руб
Раздел: Миниатюры

97. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

98. Проблемы и пути их решения в области налоговой политики государства в связи со вступлением в ВТО (на примере Армении)

99. Проблемы наказания несовершеннолетних


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.