Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Международные экономические и валютно-кредитные отношения Международные экономические и валютно-кредитные отношения

Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

переддипломної практики ТЕМА: УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТА СПЕЦИФІКА ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЯХ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗАТ «УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ EMIROFF» ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні 1.2 Сутність митних режимів та документальної організації митного контролю на внутрішніх митницях при експорті-імпорті товарів 1.3 Особливості хронології та взаємодії бізнес-процесів при експорті горілчаної продукції РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТ “УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ EMIROFF” ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЕКСПОРТІ – ІМПОРТІ 2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” та митного відділу підприємства 2.2 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при експорті горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” 2.3 Організація та технологія бізнес-процесів проходження митного контролю при імпорті обладнання та витратних матеріалів для виробництва горілчаної продукції ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРОХОДЖЕННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЕКСПОРТІ ПРОДУКЦІЇ ЗАТ “УКРАЇНСЬКА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ EMIROFF” 3.1 Впровадження системи “єдине вікно” в технології митного оформлення та контролю ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” на митному пості “Немирів” Винніцької таможні 3.2 Впровадження системи митного сприяння та спрощених процедур в технології митного оформлення та контролю ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” на митному пості “Немирів” Винніцької таможні 3.3 Синтез регресійних моделей прогнозу обсягів митного контролю в ЗАТ «Українська горілчана компанія EMIROFF» ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ ВСТУП Актуальність досліджень науково-дослідної роботи полягає в необхідності оптимізації стратегії митного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємств – виробників підакцизної лікеро-горілчаної продукції в умовах щорічного зростання обсягів експорту на 28 - 40% та розширенні географії експорту до 55 країн світу. Об’єкт досліджень роботи - діяльність ЗАТ «Українська горілчана компанія EMIROFF» за 2000 - 2006 роки. Предмет досліджень роботи – зовнішньоекономічна оптова торгівля підакцизною горілчаною продукцією та процедури митного контролю при виконанні експортних операцій. Мета досліджень роботи - вивчення закономірностей та принципів експортної діяльності підприємства, оцінка ефективності стратегії забезпечення застосовуємих схем митного контролю при зовнішньоекономічних, побудова та обґрунтування пропозицій по оптимізації митного контролю в експортних операціях підприємства. Методи досліджень: проведення горизонтального(індексно-хронологічного) та вертикального(структурно-хронологічного) аналізу реалізації продукції на експорт та внутрішній ринок, фінансової звітності підприємства, побудування алгоритмів та програм розрахунків на ПЕОМ (EXCEL-програми).

Інформаційно-методологічна база досліджень роботи — звітні документи ЗАТ “Українська горілчана компанія EMIROFF” за 2000 - 2006 роки. Практична цінність отриманих результатів полягає в тому, що з’явилась можливість спрогнозувати роботу митного відділу ЗАТ «УГК EMIROFF» на протязі року та разом з впровадженням процедури «єдиного вікна» на митниці і спрощеного режима митного контролю забезпечити експортне обслуговування виробничої програми роботи в умовах щорічно зростаючих на 28 – 40% обсягів експорту. РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність та законодавче поле тарифного та нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі в Україні Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних факторів розвитку економіки кожної країни . Економічні та правові основи зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) в Україні регламентовані Законом “Про зовнішньоекономічну діяльність” . Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Майже усі види ЗЕД відображені в експорті та імпорті товарів і послуг. Роль міжнародної торгівлі в розвитку національної економіки полягає в тому, що вона є засобом розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, підвищення продуктивності ресурсів, збільшення обсягів національного виробництва і добробуту населення. Державне регулювання міжнародної торгівлі має забезпечувати : - захист економічних інтересів України та законних інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності; - створення рівних можливостей для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності розвивати всі види підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всі напрями використання доходів і здійснення інвестицій; - заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму в сфері зовнішньоекономічної діяльності. Незважаючи на всю переконливість аргументів на користь вільної торгівлі, у дійсності на цьому шляху існує велика кількість державних регулюючих бар'єрів : - Мито. Мито є акцизним податком на імпортні товари; воно може вводитися з метою одержання доходів чи для захисту внутрішнього ринку. Фіскальні мита, як правило, застосовуються у відношенні виробів, що не виробляються усередині країни. Ставки фіскального мита в основному невеликі, їхньою метою є забезпечення бюджету податковими надходженнями. Протекціоністські мита призначені для захисту місцевих виробників від іноземної конкуренції. Хоча протекціоністські мита, як правило, недостатньо високі для припинення імпорту іноземних товарів, вони все-таки ставлять іноземного виробника в невигідне конкурентне положення при торгівлі на внутрішньому ринку. - Імпортні квоти. За допомогою імпортних квот встановлюються максимальні обсяги товарів, що можуть бути імпортовані за якийсь період часу. Часто імпортні квоти виступають більш ефективним засобом стримування міжнародної торгівлі, ніж мита.

Незважаючи на високі мита, визначений товар може імпортуватися у відносно великих кількостях. Низькі ж імпортні квоти цілком забороняють імпорт товару понад визначену кількість. - Нетарифні бар'єри. Під нетарифними бар'єрами розуміється система ліцензування, створення невиправданих стандартів якості продукції і його безпеки чи просто бюрократичні заборони в митних процедурах. Так, Японія і європейські країни жадають від імпортерів одержання ліцензій. Обмежуючи випуск ліцензій, можна ефективно обмежувати імпорт. Саме так зробила Великобританія, заборонивши імпорт вугілля. - Добровільні експортні обмеження. Вони є дещо новою формою торгових бар'єрів. Так, японські автомобілебудівники під погрозою введення Сполученими Штатами більш високих тарифів чи низьких імпортних квот погодилися на введення добровільних експортних обмежень на свій експорт у США. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні здійснюється згідно з Митним Кодексом України та міжнародними договорами України. Митний кодекс України - визначає принципи організації митної справи в Україні з метою створення умов для формування ринкової економіки та зростання активності зовнішньоекономічної діяльності на основі єдності митної території, мит та митних зборів. Митна територія - територія України, в тому числі території штучних островів, установок та споруд, що створюються в економічній (морській) зоні України, над якими Україна має виключну юрисдикцію щодо митної справи, становить єдину митну територію. Митний кордон – межі митної території України є митним кордоном України. Митний кордон України співпадає з державним кордоном України, за винятком меж спеціальних митних зон. Межі території спеціальних митних зон є складовою частиною митного кордону України. Спеціальні митні зони - на території України можуть створюватися як спеціальні митні зони різного типу. Статус та територія зазначених зон встановлюються Верховною Радою України відповідно до законів України про спеціальні митні зони. Спеціальні митні режими - Україна може укладати з державами двосторонні та багатосторонні договори, які на основі взаємності встановлюють спеціальні митні режими, що передбачають пільгові умови для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності цих держав. Види контролю за переміщенням товарів та інших предметів через митний кордон України - товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю. Митний контроль здійснюється службовими особами митниці шляхом перевірки документів, необхідних для такого контролю, митного огляду (огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів, особистого огляду), переогляду, обліку предметів, які переміщуються через митний кордон України, а також в інших формах, що не суперечать законам України. Обкладення митом товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України, здійснюється відповідно до Закону України &quo ;Про Митний тариф України&quo ; - це систематизований звід ставок мита, яким обкладаються товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України або вивозяться за межі цієї території.

Розгром шведських вйськ пд Полтавою 1709 р. перекреслив намагання ¶вана Мазепи звльнити Украну. Вн змушений був вткати вд гнву Петра ¶ за Дунай в турецьк володння, де невдовз й помер. Проводячи полтику старшинського самоврядування, гетьмансько влади, Петро ¶ призначив у 1709 р. резидента (в наступному роц двох) для контролю за дяльнстю гетьманського уряду. Царський резидент контролював економчну, фнансову, вйськову, зовншньо-полтичну дяльнсть гетьманського уряду. А в травн 1722 р., ще за життя гетьмана ¶вана Скоропадського, царським манфестом було створено Малоросйську колегю як центральний орган державного управлння у справах Лвобережно Украни. Малоросйська колегя мстилася у Глухов, складалася з президента колег (бригадира Вельямнова), шести офцерв командирв розташованих на Лвобережнй Укран царських полкв та прокурора. Усх призначав цар. У цивльних справах Малоросйська колегя пдлягала Сенату в Петербурз, у вйськових головнокомандуючому росйськими вйськами в Укран

1. Бухгалтерськи проводки про господарські операції підприємства

2. Відтворення господарських операцій у бухгалтерському балансі підприємства

3. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

4. Зовнішньоекономічні операції. Спільні підприємства. Зарубіжні інвестиції та організація митної справи

5. Операційна система підприємства

6. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."
7. Удосконалення формування розподілу прибутку підприємства при зовнішньоекономічній діяльності
8. Безготівкові розрахунки в господарському обороті підприємства та шляхи їх удосконалення

9. Підвищення економічної ефективності використання основних фондів операційної діяльності підприємства

10. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

11. Діагностика фінансового стану підприємства (Диагностика финансового состояния предприятия, на примере ООО "Рако-принт")

12. Бізнес-план підприємства

13. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

14. Розробка та обгрунтування заходів щодо підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства

15. Загальна характеристика оборотних коштів підприємства

16. Розробка підприємства LOMAPAK

Бумажные двухслойные салфетки "Ellemoi", 200 штук (спайка 5 пачек).
Мягкие двухслойные бумажные салфетки для рук и лица, изготовленные из натуральных волокон древесной целлюлозы, в тонкой легко упаковке.
397 руб
Раздел: Бумажные салфетки
Папка для чертежей "Вишенки", А3.
Папка для чертежей и рисунков, с ручками. Формат: А3. Материал: пластик. Застежка: на молнии.
350 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Горшок эмалированный с крышкой, 1,5 л.
Горшок эмалированный с деколью. Объем: 1.5 л.
423 руб
Раздел: Горшки обычные

17. Фінанси підприємства контрольна

18. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

19. Інноваційна діяльність підприємства

20. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

21. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”

22. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
23. Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
24. Імітаційна модель взаємодії підприємства з ринком

25. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

26. Управління утворенням прибутку підприємства

27. Аналіз відпрацьовування елементів дресирування собак для захисно-караульної служби (ЗКС) в умовах підприємства

28. Позичковий капітал підприємства, його ознаки та складові

29. Вибір форм кредиту комерційного банку для фінансування капітальних та поточних потреб підприємства

30. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

31. Витрати підприємства

32. Вплив дебіторської заборгованості на фінансовий стан підприємства

Брелок "FIFA 2018. Забивака с двумя подвесками №2".
Брелок с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: металл.
491 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры
Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

33. Економічний аналіз та фінансові показники підприємства

34. Облік аналіз та аудит розрахунків із засновниками підприємства

35. Облік розрахунків з учасниками (засновниками) підприємства

36. Організація і методика аудиту доходів підприємства

37. Організація облікової політики підприємства

38. Організація та методика обліку основних засобів, капіталу, доходів та витрат підприємства, організації, установи на прикладі ПСП "Маяк"
39. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства
40. Формування облікової політики підприємства

41. Аудит доходів підприємства

42. Аудит установчих документів підприємства

43. Правовий статус приватного підприємства

44. Реєстрація приватного підприємства

45. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

46. Вбудовані WEB-сервери. Автоматизовані системи в обліку підприємства

47. Інформаційні потреби управлінського апарату підприємства

48. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

Ракета с мыльными пузырями и помпой "Баббл".
Дети всех возрастов и даже взрослые обожают мыльные пузыри. Но стандартным флаконом с мыльным раствором уже никого не удивишь. А как
643 руб
Раздел: С выдувателями, на батарейках
Тележка "Supermarket" №1.
Продуктовая тележка для игры в магазин, с помощью которой просто отлично осуществлять покупки в "собственном" супермаркете.
529 руб
Раздел: Магазины, супермаркеты
Папка для акварели "Балет", 20 листов, А2.
Папка для акварели. Обложка - мелованный картон с клапанами. Блок - рисовальная бумага чистоцеллюлозная. Формат: A2. Плотность: 200
350 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

49. Створення бізнес–моделі підприємства за допомогою комп’ютерного комплексу Project Expert

50. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

51. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

52. Аналіз та шляхи покращення позиції підприємства на світовому ринку (на прикладі дочірньої компанії "Українська горілочна компанія NEMIROFF")

53. Асортиментна політика підприємства

54. Визначення та оцінка цільових ринків підприємства: проблеми сегментації та позиціювання
55. Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")
56. Непрямі податки підприємства

57. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

58. Організація роботи малого торговельного підприємства та шляхи підвищення її ефективності

59. Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

60. Підвищення конкурентоспроможності підприємства на прикладі ПП "Урсуленко"

61. Розробка маркетингової стратегії підприємства

62. Розробка плану маркетингу малого та середнього підприємства

63. Товарна політика підприємства на прикладі ДП УВК "Nemiroff"

64. Формування іміджу підприємства на прикладі ВАТ "ТерА"

Копилка "Свинка", с молотком, 15x15x14 см, арт. 223016.
Копилка поможет Вам наконец-то собрать требуемую сумму для покупки долгожданной вещицы. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой
503 руб
Раздел: Копилки
Набор цветных карандашей STABILO GREENcolors, 12 штук.
STABILO GREENcolors - цветные карандаши, сертифицированные FSC. • Изготовлены на 100% из возобновляемой древесины и покрыты лаком на
414 руб
Раздел: 7-12 цветов
Тележка, арт. 15-11017.
Удобная ручка и проходимые колеса помогут Вашему малышу с легкостью возить всё необходимое для строительства дворцов, замков, дорог и
325 руб
Раздел: Тележки

65. Ціноутворення та цінова політика підприємства

66. Збутові стратегії підприємства

67. Розробка і реалізація стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

68. Бізнес–планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

69. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

70. Мотиви та етапи інтернаціоналізації підприємства. Основні типи стратегій виходу на зарубіжні ринки
71. Спільні підприємства та особливості їх розвитку в Україні
72. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства

73. Аналіз та розроблення стратегій ЗЕД для підприємства харчової промисловості

74. Діагностика трудового потенціалу підприємства та аналіз впливу факторів на підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства

75. Забезпечення конкурентоспроможності підприємства "Судмаш" в умовах кризи

76. Культура управління на прикладі підприємства "Житомирський облавтодор"

77. Мотивація робітників промислового підприємства

78. Обґрунтування вибору напрямків розвитку підприємства (на матеріалах ТОВ "Класс-Лайн")

79. Організаційна структура управління персоналу підприємства

80. Організація управління персоналом підприємства

Универсальное жидкое средство для стирки детского белья "Burti liquid Baby", 1.5 литра.
Разработан специально для детского белья. Исключительная эффективность стирки и бережный уход за бельем из-за содержания натурального
601 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Шкатулка ювелирная "Moretto", 2 яруса, со стразами, 18x13x10 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
1632 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Коляска-трость Еду-Еду (цвет: серый/фиолетовый, арт. E-103).
Коляска-трость E-103 - простая, стильная и легкая коляска. Особенности: - Стильный и яркий дизайн; - Надёжная стальная рама; - Плавающие
1637 руб
Раздел: Коляски-трость

81. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

82. Побудова організаційної документації проекту підприємства ТОВ "Майстер Трейд" - Організація виробництва нових побутових лічильників газу на базі смарт-пластикових карток попередньої оплати

83. Робота кадрової служби підприємства

84. Стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок

85. Стратегія інноваційного менеджменту підприємства

86. Техніко-економічне планування та прогнозування роботи підприємства "Ларіс"
87. Трудовий потенціал промислового підприємства
88. Управління якістю послуг підприємства Інтернет зв’язку (на прикладі People.net)

89. Чисельность і структура складу персоналу підприємства

90. Бізнес-план підприємства по наданню послуг

91. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

92. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

93. Діяльність підприємства з ремонту та обслуговування автотранспорту

94. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

95. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків підприємства

96. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства

Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фоторамка на 9 фотографий С31-019 Alparaisa "Family", черно-золоченое золото, 61,5x54,5 см.
Размеры рамки: 61,5x54,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (5 штук). Фоторамка-коллаж для 9-ти фотографий. Материал:
882 руб
Раздел: Мультирамки
Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки

97. Аналіз фінансових ресурсів підприємства

98. Аналіз фінансового стану підприємства

99. Аналіз фінансового стану підприємства

100. Аналіз фінансового стану підприємства (на матеріалах ЗАТ "АТБ Групп")


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.