Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Міністерство культури і туризму України Хаківська державна академія культури Кафедра інформаційно-документних систем Курсова робота з навчальної дисципліни: «Патентна та ліцензійна діяльність» Нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні Харків - 2010 ЗмістВступ 1 РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Охорона прав на винаходи від давнини до радянських часів 1.2 Охорона прав на винаходи від Радянських часів до незалежної України 2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 2.1 Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 2.2 Закон України «Про інноваційну діяльність» 2.3 Закон України «Про охорону прав на промислові зразки» 2.4 Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» 3 Проблеми нормативно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні 3.1 Проблеми охорони інтелектуальної власності в Україні 3.2 Розв'язання існуючих проблем нормативно-правового забезпечення патентної діяльності в Україні Висновки СПИСОК використаних джерел Вступ Кожна країна розробляє та застосовує систему національних законів та підзаконних актів у сфері охорони промислової власності, здійснює свою діяльність згідно з їх основними положеннями, а також з урахуванням міжнародних норм у цій сфері. Гарантована цією системою надійна охорона прав на об'єкти промислової власності є необхідною умовою стимулювання інноваційної діяльності, розвитку ринкової економіки, її торгівельно-економічного та науково-технічного співробітництва з іншими країнами. Для переходу економіки України на інноваційний шлях розвитку необхідне відповідне законодавче та нормативно-правове забезпечення. Розробка та впровадження цього забезпечення особливо актуальні для розвитку пріоритетних галузей промисловості Законодавство в галузі інформаційної діяльності та промислової власності можна охарактеризувати як сукупність пов'язаних між собою у визначеній залежності нормативних актів, регулюючих суспільні відносини в сфері інформації, створення та використання науково-технічних досягнень, пов'язаних з їх правовою охороною, використанням об'єктів промислової власності та захистом прав власників питаннями організації управління інформаційної та патентно-ліцензійною діяльністю. Створення в Україні сучасної міжнародно-визнаної системи охорони промислової власності та її розвиток і удосконалення неможливі без гармонізації національного законодавств з міжнародними правовими нормами та гармонізації національної патентної документації відповідно до рекомендацій і досвіду патентних відомств провідних країн світу, а також міжнародних організацій. Ці питання дослідив Ю. Капіца у статті «Стан та напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства ЄС» . О. Пічкур у статті «Історичні аспекти правової охорони результатів творчої діяльності» вважає необхідною уніфікацію національного законодавства щодо захисту прав суб'єктів інтелектуальної власності. Це повинно позитивно відбитися на міжнародних відносинах і співпраці України у сфері інтелектуальної власності.

Методи та способи патентно-інформаційної діяльності знайшли відображення в міжнародних угодах, міжнародних та національних стандартах в галузі промислової власності Зокрема проведення патентних досліджень регулюється Державними стандартами України ДСТУ 3575-97 «Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення» та ДСТУ 3574-97 «Патентний формуляр. Основні положення. Порядок складання та оформлення» , що установлює основні положення, порядок складання та оформлення патентного формуляра — офіційного інформаційного документа, який засвідчує стан об’єкта господарської діяльності як товару щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності. Держава безумовно бере участь у патентних відносинах у процесі виконання своєї економічної функції, а саме: під час втілення державної патентної політики. Прахов Б. у статті «Питання державного регулювання і участі держави в патентно-правових відносинах» пояснює необхідність безпосередньої участі держави у патентно-правових відносинах на прикладі таких розвинених країн як Японія, США, Франція Канада. Порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок, топогарфію інтегральної мікросхеми, сорт рослин, раціоналізаторську пропозицію є однією з найважливіших проблем патентної діяльності в Україні. Законодавством України передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність за даний вид правопорушення згідно із статтею 177 Кримінального Кодексу України , ст. 51 п. 2, ст. 164 п. 3 Адміністративного кодексу України . Об'єкт дослідження — регулювання патентної діяльності в Україні Предмет дослідження — нормативно-правове забезпечення патентної діяльності в Україні. Мета дослідження — вивчити сучасний стан нормативно-правового забезпечення патентної діяльності та зробити відповідні висновки Задачі дослідження: Дослідити еволюцію охорони інтелектуальної власності. Проаналізувати основні нормативно-правові акти, що стосуються патентної діяльності. Дослідити основні проблеми нормативно-правового регулювання патентної діяльності в Україні, та визначити які заходи щодо їх подолання вже здійснені або плануються. Зробити висновки. Методи дослідження — при написанні курсової роботи були використані методи аналізу і синтезу літературних джерел, законів, підзаконних актів та державних стандартів України. Курсова робота складається з трьох розділів. У першому розділі освітлені історичні аспекти розвитку нормативного забезпечення патентної діяльності в Україні з давніх часів і до її незалежності. У другому розділі більш детально розглядаються найважливіші нормативно-правові акти що регулюють патентну діяльність і на даний момент є чинними. Проблеми законодавчого регулювання патентної діяльності та шляхи їх подолання описуються у третьому розділі. 1 РОЗВИТОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПАТЕНТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1 Охорона прав на винаходи від давнини до радянських часів Патентна система в Україні і за кордоном пройшла довгий шлях становлення і розвитку від охоронних грамот і привілей до створення сучасної системи охорони винаходів.

Історія привілей бере свій початок ще з Давньої Греції, де існував звичай, за яким повар, який виготовив нове оригінальне блюдо, оцінене співгромадянами, отримував виняткове право на його приготування протягом року. В епоху середньовіччя формою такої охорони була феодальна привілея, яка давала право на використання винаходу на території даної держави. Відомо, що в 1236 році один із жителів Бордо отримав у Франції привілею на спосіб виготовлення шерстяного одягу за фламандським зразком на 15 років, підтверджену внаслідок в Англії і Саксонії. В середині століття в державах Західної Європи патентом називали документ по присвоєнні чину, звання, вченої степені. В нашій державі привілея була запозичена із феодальних дарованих грамот — це привілея, яка представлялась в більшості випадків монастирям и рідше — окремим особам. До XVI століття більшість грамот видавалось на право займатись промисловістю і торгівлею. Дарована грамота Великого князя Київського Мстислава Володимировича і його сина Новгородського князя Всеволода Новгородському Юрієвому монастирю в село Буйці (1130 рік) є першим в нашій державі документом, в якому зафіксовано монопольні права. З розвитком капіталізму питання про охорону винаходів різко піднялось в багатьох державах світу. Батьківщиною патенту вважається Англія. Саме тут був прийнятий перший спеціальний патентний закон – статус про монополії (1623 р.) і перше законодавство про промислові зразки, які слугували основою сучасного авторського права. В 1787 році в США прийнятий закон про патенти і в 1790 році вперше виданий патент. У Франції патентний закон прийнятий в 1791 році, в Німеччині — в 1877 році. Перший опис винаходів був опублікований в 1617 році у Великобританії, в 1791 році – у Франції; в 1792 році – В Німеччині. Історично в кожній державі склались свої національні системи класифікації винаходів, отримавши розповсюдження в XIX столітті в США, Великобританії, Німеччини, Японії та ін. Зараз всі держави світу поряд з національними використовують Міжнародну класифікацію винаходів (МКВ). Існують Міжнародна класифікація промислових зразків (МКПЗ) і Міжнародна класифікація товарних знаків та послуг (МКТП). В нашій державі закон про привілеї на винаходи прийнятий в 1812 році. Привілеї на винаходи в першій половині ХІХ століття видавалися у формі царських указів, які розсилалися по губерніях для виконання на місцях. Тільки з кінця ХІХ століття в імперії з’явилася форма документа з художнім оформленням та заголовком «Патент на привілей». З 1814 року стали опубліковуватися описи винаходів під назвою «привілеї». В 1896 році був прийнятий новий закон про привілеї на винаходи, а також затверджено «Положення про привілеї на виготовлення і вдосконалення», яке діяло до 1917 року. В тому ж році була введена перша класифікація винаходів. В 1913 році була прийнята нова класифікація, в основу якої була закладена спрощена німецька класифікація. 1.2 Охорона прав на винаходи від Радянських часів до незалежної України Радянський період розвитку патентної діяльності відкриває «Положення про винаходи», підписане головою Раднаркому РРСФР В.

Если патент испрашивался на имя нескольких лиц, им выдается один патент. Государственная регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента осуществляются при условии уплаты соответствующей патентной пошлины. Если заявителем не представлен в установленном порядке документ, подтверждающий уплату патентной пошлины, регистрация изобретения, полезной модели или промышленного образца и выдача патента не осуществляются, а соответствующая заявка признается отозванной. Форма патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец и состав указываемых в нем сведений устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере интеллектуальной собственности. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец и (или) в соответствующий государственный реестр. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в государственных реестрах, а также публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения или полезной модели либо перечень существенных признаков промышленного образца и его изображение

1. Законодавче та нормативно-правове забезпечення відносин в сфері державного кредиту

2. Законодавче та нормативно-правове забезпечення митного регулювання

3. Правовое регулирование арендных отношений в Украине (ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ)

4. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

5. Виды нормативно правовых актов и способы их публикации

6. Нормативно-правовые акты
7. Совершенствование контроля за исполнением нормативно-правовых актов на уровне субъектов РФ
8. Действие нормативного правового акта в пространстве

9. Отражение норм морали в нормативно-правовых актах органов государственной власти РФ

10. Нормативно-правовые акты Российской Федерации

11. Анализ нормативно-правового обеспечения и выявление недостатков, препятствующих успешному развитию малого предпринимательству в РФ

12. Действий нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по кругу лиц

13. Нормативно-правовая регламентация земельных правоотношений в Германии

14. Система нормативно-правовых актов, регулирующих кредитные отношения

15. Нормативно-правовые акты, их виды и значения

16. Нормативно-правовой акт

Копилка декоративная "Блюд", 13x11x14 см.
Копилка декоративная. Материал: полистоун. Размер: 13x11x14 см.
334 руб
Раздел: Копилки
Коктейли.
Создание коктейля - сродни созданию музыки! Мало расположить ноты в определенном порядке, нужно, чтобы они ожили и зазвучали. Сочиняя
378 руб
Раздел: Подарочные наборы
Казан Вок "Webber" BE-905/30, 4,4 л.
Объем: 4,4 л. Диаметр: 30 см. Глубина: 10,5 см. Толщина дна: 7 мм. Толщина стенок: 4 мм. Глубокий вок из облегченного чугуна серии «Черный
1407 руб
Раздел: Казаны

17. Адміністративно-правове забезпечення управління освітою і наукою

18. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

19. Дія нормативно-правових актів

20. Закон – нормативно-правовой акт наивысшей юридической силы

21. Норма права і стаття нормативно-правового акту

22. Нормативно-правовая база осуществления процедуры реструктуризации в рамках конкурсного производства
23. Нормативно-правовая и методическая база современного делопроизводства
24. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

25. Нормативно-правовое регулирование высших должностей в Российской Федерации

26. Нормативно-правовой акт

27. Нормативно-правовой контекст инвалидности

28. Нормативно-правовые основы арендных отношений

29. Нормативный правовой акт как источник права

30. Общая характеристика нормативных правовых актов, субъектов гражданского права, административного правонарушения

31. Підстави для визнання нормативно-правових актів недійсними Конституційним Судом України: теорія і практика

32. Правове регулювання відносин комунальної власності

Набор цветных карандашей Trio, 12 цветов.
Тонкий карандаш с трехгранной формой корпуса. Грифель 2,5 мм. 12 цветов.
443 руб
Раздел: 7-12 цветов
Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки

33. Проблеми правового забезпечення екологічної безпеки у процесі видобування надр

34. Исследование нормативно-правовой базы информационной безопасности предприятия отделения Юго-Западного банка Сбербанка России №****

35. Нормативно-правовая база найма работников

36. Формирование государственной инновационной политики и нормативно-правовой базы, стимулирующей инновационную деятельность

37. Застосування нормативно-правових актів на уроках права

38. Аналіз нормативно–правової бази по податку на прибуток підприємства
39. Правове забезпечення організації лісового господарства
40. Правовые и нормативные основы труда

41. Правовые последствия признания недействительными нормативных актов о налогах

42. Создание правовой и нормативно-методической базы охраны труда

43. Правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности общества

44. Орендні відносини в сільському господарстві України. Проблеми і перспективи розвитку

45. Нормативно-методическое и правовое обеспечение системы управления персоналом

46. Правовая нормативная база социально-медицинской работы с лицами, страдающими психическими заболеваниями

47. Правове регулювання пенсійного забезпечення працівників на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці

48. Види агентських відносин (окремі аспекти вдосконалення правового регулювання)

Рюкзак для средней школы "Рассвет", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Этажерка для обуви "Комфорт-3".
Выполнена из металлических трубок с антикоррозионным напылением. Пластиковые колпачки на ножках защищают поверхность пола от царапин.
1111 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи
Чайная пара "Loraine" (чашка 180 мл + блюдце).
Чайная пара, выполненная из костяного фарфора, состоит из 1 чашки и 1 блюдца. Изделия оформлены ярким изображением. Изящный дизайн и
328 руб
Раздел: Кружки, чашки, блюдца

49. Нормативне забезпечення системи якості ВНЗ

50. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин

51. Правовые аспекты борьбы с терроризмом

52. Нормативное регулирование перемещения через таможенную границу транспортных средств

53. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности (ВЭД)

54. Гражданское общество и правовая страна
55. Административно правовые отношения (Контрольная)
56. Административное пресечение как мера административно-правового принуждения

57. Правовые и организационные основы деятельности паспортно-визовой службы органов внутренних дел РФ

58. Административно-правовой статус военнослужащих

59. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

60. Состав нормативных документов, регламентирующих организацию работы с документами

61. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих

62. Источники правового регулирования банковской деятельности

63. Правовой статус Центрального Банка РФ

64. Правовые основы валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации

Пенал "Jungle" с наполнением.
Пенал на 1 отделение укоплектован необходимыми школьными принадлежностями. В комплекте пенала в помощь и на радость школьники найдут
1079 руб
Раздел: С наполнением
Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные

65. Государственно-правовое регулирование банковской деятельности в РФ

66. Правовое положение Акционерного Общества

67. Вещно-правовые способы защиты права собственности

68. Гражданско-правовая ответственность (TXT)

69. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

70. Гражданско-правовые сделки с квартирами
71. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение
72. Организационно-правовые формы юридических лиц

73. Правовая охрана товарных знаков

74. Правовое регулирование и содержание хозяйственных договоров, опосредствующих оказание услуг

75. Правовой режим уставного капитала акционерного общества

76. Правовые аспекты применения сети "Интернет" в России

77. Понятие, виды и условия действительности гражданско-правовых сделок

78. Лизинг и его правовое регулирование

79. Правовые основы наследования в Российской Федерации

80. Гражданско-правовое регулирование залога

Коляска-трость Everflo "Simple blue".
Коляска-трость - идеальный вариант для путешествий и поездок в общественном транспорте. Характеристики: - Стальная рама. - Одно положение
1300 руб
Раздел: Коляски-трость
Фляжка сувенирная "На здоровье!", 270 мл.
Фляжка сувенирная. Объём: 270 мл. Материал: металл.
408 руб
Раздел: Фляжки сувенирные
Настольная игра "Баскетбол".
Настольная игра «Баскетбол» развивает моторику и быстроту реакции. Размер игры: 37х19х18 см. Возраст: 3+.
1171 руб
Раздел: Настольный баскетбол, бильярд, боулинг

81. Гражданско-правовое регулирование договора строительного подряда

82. Правовое регулирование и формы воспитания детей, оставшихся без родителей

83. Правовое положение индивидуального предпринимателя

84. Метод гражданско правового регулирования

85. Особенности и проблемы правового регулирования договора строительного подряда

86. Гражданско - правовой иск
87. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
88. Правовое регулирование оборота земель промышленности

89. Типология правовых систем. Романо-германская, Англо-американская, религиозно-традиционного, социалистического права

90. Правовой строй Древнего Вавилона

91. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

92. Введение «Временного положения» 1867-1868 гг. и политико-правовые последствия для казахов

93. Политические и правовые учения Древней Греции

94. Краткие лекции по истории политических и правовых учений (к зачету-тестированию)

95. Политико-правовые взгляды М.М.Сперанского и политические идеи Н.М.Карамзина.

96. Политические и правовые учения в России в период образования и укрепления абсолютизма

Коврик LUBBY для ванны "Африка".
Коврик надежно крепится ко дну ванны присосками, что минимизирует вероятность скольжения. На мягкую рельефную поверхность очень приятно
619 руб
Раздел: Коврики
Дырокол для люверсов на 30 листов, серебристый.
Дырокол в металлическом корпусе, предназначенный для установки люверсов. Перфорирует одновременно до 30 листов бумаги. Диаметр
630 руб
Раздел: Дыроколы
Подставка для украшений Jardin D'Ete "Нежная сирень".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
967 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Правовое положение Президента Республики Беларусь

98. Правовые основы государственной службы в зарубежных странах

99. Толкование правовых норм


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.