Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти і науки України Коледж морського і річкового флоту КДАВТ Курсова робота з дисципліни: Контроль і ревізія на тему: Критична оцінка теорії і практики фінансово-господарського контролю в історичному аспекті Виконала: студентка ІІІ курсу спеціальності бух. облік Групи Б-315 Бодашевська А.П. Перевірив: Циплюк Д.Ю. Київ 2007 Зміст Вступ 1.Теоретичні аспекти об′єкта дослідження 1.1.Історія виникнення ревізії і контролю 1.1.1 Основні історичні віхи розвитку контролю 1.1.2 Основні історичні віхи організації контрольно-ревізійної роботи в зарубіжних країнах 1.2 Історія розвитку ревізії в Україні 1.3 Стан контролю і ревізії на сучасному етапі розвитку ринкових відносин 1.3.1 Державний фінансовий контроль в умовах переходу України до ринкових відносин 1.3.2 Організація контрольно-ревізійної роботи в окремих країнах 1.3.3 Правова основа та організація схеми контролю в зарубіжних країнах 1.4 Критичний аналіз законодавчих актів, які регулюють об’єкт дослідження Висновки Використана література Вступ Мета курсової роботи: розробка науково-обгрунтованих рекомендацій та пропозицій, щодо історії фінансово-господарського контролю. Для досягнення цієї мети треба вирішити такі завдання: дослідити економічну сутність розвитку фінансово-господарського контролю та фінансово-господарський контроль на сучасному етапі розвитку ринкових відносин; здійснити критичний аналіз законодавчих актів, які регулюють фінансово-господарський контроль з початку його існування до сьогодення; визначити завдання, джерела, напрямки, методичні прийоми фінансово-господарського контролю, послідовність контрольних дій ревізора. На сучасному етапі розвитку країни актуальності набувають питання вдосконалення управління, важливою функцією якого є контроль. Держава не може нормально функціонувати і розвиватись без чітко організованої системи контролю за виробництвом і перерозподілом суспільного продукту та іншими сферами суспільного життя в державі. Контроль є невід’ємним елементом побудови суспільства, який зазнає серйозних змін у процесі розвитку його політичної системи, органів державного і господарського управління, законодавчої і виконавчої влади. Ефективність роботи органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в державі, значною мірою залежить від здійснення контролю за виконанням законів, рішень розпоряджень від належної організації їх виконання. Систематичний і всеосяжний контроль сприяє побудові наукової обґрунтованості рішень, розпоряджень та інших нормативних документів, своєчасній їх реалізації. Він є необхідною умовою виявлення і усунення недоліків у діяльності об’єктів управління та причин , що їх породжують. Контроль дисциплінує працівників апарату управління, дає можливість об’єктивно оцінювати рівень їхньої компетентності та відповідальності, сприяє поширенню позитивної практики роботи. Особливе значення набуває державний контроль в умовах функціонування господарських суб’єктів з різними формами власності. Предметом дослідження курсової роботи є історичний аспект фінансово-господарського контролю.

Контроль у широкому розумінні – процес, який має забезпечити відповідність функцій об’єкта управління прийнятим управлінським рішенням і спрямований на успішне досягнення поставленої мети. Сутність контролю полягає у здісненні цілеспрямованого впливу на об’єкт управління, який передбачає систематичний нагляд, спостереження за їхньою діяльністю для виявлення відхилень від установлених норм, правил, вимог чи завдань у процесі їх виконання. Основними принципами здійснення фінансово-господарського контролю є законність, обов’язковість, стратегічна спрямованість, неупередженість, всеосяжність, системність, плановість, своєчасність, конкретність, економічність, гласність(за умов дотримання державної, службової, комерційної або іншої таємниці, що охороняється законом), дієвість. 1. Теоретичні аспекти об’єкта дослідження 1.1 Історія виникнення і розвитку фінансово-господарського контролю в світі За висловлюванням англійського вченого Дж. Берна, для розуміння сучасного і сьогочасного в науці слід вивчити її минуле. Це безпосередньо торкається й такого питання, як визначення сутності та змісту контролю, що вимагає застосування ретроспективного підходу, оскільки сам процес розвитку контролю історичний. До того ж цей процес під час свого еволюційного розвитку зазнав великих змін - від контролю за допомогою здобутого досвіду, звичаїв і традицій, що передавалися з покоління в покоління, до наукового осмислення процесів і свідомого використання їх на науковій основі в ринкових умовах. Втім історичний розвиток контролю свідчить проте, що він виник не раптово, а як необхідна умова суспільної праці в забезпеченні засобами для існування всього суспільства (табл. 2.1.1). 1.1.1 Основні історичні віхи розвитку контролю Перші прояви контролю відносяться до матріархату і патріархату, де рід був головним виробничим осередком. Цей осередок базувався на суспільній власності на засоби виробництва і колективній праці. На цьому етапі суспільного розвитку спочатку виник примітивний облік, недосконалої форми, як засіб контролю за кількістю заготовлених і спожитих продуктів. Такий контроль охоплював невелике коло господарських операцій з землею та худобою, заготівлею продуктів та їх споживанням і служив засобом регулювання виробництва і розподілу здобутих засобів життя. Проте контроль за розподілом здобутих продуктів в первісному суспільстві здійснювався на засадах демократизму. Однак відсутність товарно-грошових відносин давала можливість здійснювати тільки кількісний контроль простих господарських процесів За умов рабовласницького устрою, де основу виробничих відносин складають особиста власність на засоби виробництва рабовласника та рабів, все ширшого розвитку набуває обмін, виникає заморська торгівля, з'являються гроші, створюється торговий і лихварський капітал. Відповідно до цього й контроль здійснюється вже не лише за кількістю заготовлених і виготовлених продуктів, й за процесом розвитку торгівлі. Одночасно в такому суспільстві контроль перетворюється на засіб управління і сприяння експлуатації, він також оберігає приватну власність рабовласника.

Тому особливого значення в цей період набули державний облік, контроль та ревізія. Наприклад, в стародавньому Єгипті за 4 - 3 тисячі років до нашої ери облік здійснювався, передусім, при дворах царів. Наступний етап розвитку контролю пов'язаний з феодальним устроєм суспільства. При цьому в перший же період розвитку феодалізму досягнутий рівень обліку в рабовласницькому суспільстві був тимчасово забутий. Поступове відродження та розвиток контролю припадає на ХІ—XIII століття - період утворення великих світових торгових центрів (Венеції та Генуї). Надалі відбувається трансформація господарського обліку в бухгалтерський. Цьому сприяло піднесення товарного виробництва, розвинення внутрішньої та зовнішньої торгівлі, розвиток банківської діяльності (XIV—XVIІІ ст.). На цей період історії розвитку контролю також припадає підготовка спеціалістів, видання перших спеціалізованих книжок - італійця Луки Пачолі (1494 р.), голландців -Яна Імпіна (1543 р.) і Симона ван Стевіна (1607 р.); французів - Жака Саварі (1675 р.) і Матьє де ла Порта (1712 р.) та ін. За часів феодалізму відбувається поділ контролю на зовнішній і внутрішній, набуває особливого значення контроль за розрахунками між купцями і банками, а також за наявністю і рухом торгового капіталу. Подальший розвиток контролю здійснюється у напрямку прийняття спеціальних законів та норм стосовно обліку та рахування торгових і банківських операцій, різних видів господарської діяльності. Так, наприклад, на початку XVII століття в Росії було прийнято спеціальний наказ «Рахункових справ». На нього покладався підрахунок державних доходів та витрат за книгами всіх інших центральних наказів та установ, надавалося право вимагати звіти з виконання виданих асигнувань, вимагати пояснення до звіту від посадових осіб та міст тощо. Законодавчим актом, що регламентував порядок облікових записів та внутрішній контроль в торговельних підприємствах, був Військовий статут Петра І, виданий у 1716 році, в якому виділявся спеціальний розділ під назвою «Про купеческие книги и грамотки». У XVIII ст. видається цілий ряд відомчих інструкцій про порядок ведення обліку та здійснення контролю в державних установах. У 1723 і 1743 роках видана Інструкція ревізіон-колегії, в 1766 - Інструкція бухгалтерії, в 1768 році - Інструкція митному касиру . З середини XIX століття до 50-х років XX століття відбувається диференціація та розвиток окремих напрямків досліджень, а саме: бухгалтерський облік, статистика. Пізніше застосовується системний та комплексний підхід до вивчення контролю, який як наука набуває сучасних рис. Тобто у загальному плані можна визначити, що зміна форм власності, виробничих відносин та розвиток державності є основними важелями, під впливом яких і відбувався розвиток контролю. Табл. 2.1.1 - Основні хронологічні етапи розвитку контролю як виду господарської діяльності Давні часи (до н.е.) I – V н.е. VI – VIII н.е. XI – XIII н.е. XIV – XVIII н.е. XIX – XX н.е. Облік та перевірка наявних ресурсів, продуктів, матеріальних цінностей. Розкриття збитків. Зароджується та розвивається державний контроль Контроль здійснюється вже не лише за кількістю заготовлених і виготовлених продуктів, а й за процесом розвитку торгівлі Досягнутий рівень обліку та перевірки тимчасово забутий Відродження та розвиток контролю, державного рахівництва.

Автор неизвестен Экономика, политика, общество (Новые реалии России, Сборник научных трудов) ИНСТИТУТ КОММЕРЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРИИ КОНГРЕССА БИРЖ Экономика, политика, общество. Новые реалии России (Сборник научных трудов) О Г Л А В Л Е Н И Е Н.Г.Левченко, Я.Ш.Паппэ. Предисловие редакторов I. РОССИЙСКИЙ ЛИБЕРАЛИЗМ СЕГОДНЯ. ИДЕОЛОГИЯ, ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА + Г.В.Лебедев, В.А.Найшуль, Г.Г.Сапов Либеральная Хартия. + А.И.Липкин Либеральный патриотизм: культурные основания. + Г.В.Лебедев Коммерческая инженерия и муниципальные службы (на примере регистрации предприятий в г.Троицке). II. ПРИВАТИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ РЫНКА КАПИТАЛА. ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВА + Л.В.Оборотова, А.Ю.Цапин Предприятия и приватизация: проблемы и интересы. + О.В.Григорьев Приватизация по схеме "Management buy out": возможности применения в России. + В.З.Иванов Об одном варианте использования кредитных механизмов в процессе приватизации государственной и муниципальной собственности. + В.В.Агроскин, Г.Г.Сапов Рынок ценных бумаг и попытки его регулирования. + Г.Г.Сапов РИНАКО: первые итоги (опыт работы с безналичными ценными бумагами). III

1. Фінансово-господарський контроль, його предмет і методи

2. Оцінка фінансового стану комерційного банку

3. Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності бюджетних установ

4. Оцінка фінансового стану підприємства

5. Оцінка фінансового стану підприємства для можливості надання кредиту

6. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів
7. Аналіз фінансового стану підприємства та оцінка інвестиційного проекту
8. Учебная компьютерно-опосредованная коммуникация: теория, практика и перспективы развития

9. Оцінка ділових якостей працівників і менеджерів фірми

10. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЇХ ОЦІНКА Беларус

12. Оцінка чисельність, щільність, демографія популяції рослин та тварин

13. Оцінка кредитоспроможності клієнта комерційного банку

14. Оцінка майна з метою страхування

15. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

16. Економічна оцінка кредитного процесу

Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет каркаса: графит).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные
Сортер-матрешка "Волшебный куб".
Деревянный сортер-матрешка представляет собой развивающий комплекс для детишек возрастом от 3 лет. Игра состоит из 5 кубов различной
568 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Пазл-ваза "Поющие птицы в летнем саду", 160 элементов.
Ваза-пазл – это трехмерный пазл в виде вазы. Оригинальный дизайн; идеальная сцепка деталей; специальная колба для воды;
587 руб
Раздел: Прочие

17. Санітарна оцінка підприємств громадського харчування

18. Грошова оцінка земель с. Новомихайлівка та с. Григорівка на території Новомихайлівської сільської ради Миколаївської області

19. Енергетична оцінка технологій у сільськогосподарському виробництві

20. Харчова цінність та оцінка якості зерна

21. Економічна оцінка активу балансу підприємства

22. Оцінка протидефляційної стійкості ґрунтового покриву південного степу України
23. Економічна оцінка природно-ресурсного потенціалу України
24. Державний устрій України: проблеми теорії і практики

25. Структура й оцінка економічної інформації

26. Оцінка результату вимірювання і його погрішності по нормованим метрологічним характеристикам засобів вимірювальної техніки

27. Передатні функції імпульсних автоматичних систем та оцінка їх якості

28. Асортимент, споживчі властивості ялинкових прикрас та оцінка ступеня захисту прав споживачів при їх реалізації

29. Вибір маркетингової стратегії та оцінка її ефективності для ТОВ "Rehau" в Україні

30. Основи теорії і практики маркетингу

31. Цінова політика фірми та її оцінка

32. Види розподілу ймовірностей й оцінка його параметрів

Телескопическая ложка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой ложки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
397 руб
Раздел: Прочее
Этикетка самоклеящаяся, А4, 1 этикетка, 210х297 мм, белая, 100 листов.
Размер этикетки: 210х297 мм. 1 этикетка на листе А4. Плотность бумаги: 70 г/м2. Верхнее и нижнее поле (отступ от края листа до этикетки):
660 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Игровой набор "My Little Pony. Мерцание". Пинки Пай.
Игровой набор "Мерцание" из серии "Май Литл Пони" от популярного бренда Hasbro представляет собой всеми любимую
2018 руб
Раздел: Игрушки

33. Гігієнічна оцінка третинного очищення стічних вод у біологічних ставах з вищою водяною рослинністю

34. Клініко-імунохімічна оцінка ефекту захисту мозку при тяжкій черепно-мозковій травмі

35. Клінічна оцінка аналізу видихуваного газу у підлітків із гастродуоденальною патологією

36. Характеристика й оцінка функціонального стану системи зовнішнього дихання

37. Оцінка інвестиційної привабливості Австралії

38. Світові макроекономічні порівняння і оцінка місця України в них
39. Аналіз та оцінка розвитку ділової кар’єри менеджера
40. Оцінка доцільності правової охорони

41. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

42. Оцінка персоналу

43. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства: оцінка привабливості стратегічних зон господарювання

44. Особистість викладача вищої школи та її професіограма. Самоаналіз та експертна оцінка як основа підвищення кваліфікації викладача вищої школи

45. Експертиза, оцінка якості какао-бобів та какао-продуктів і їх митне оформлення при переміщенні через митний кордон України

46. Оцінка ефективності використання рухомого складу

47. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства

48. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

Карандаши цветные "Colorino", двухсторонние, 48 цветов.
Карандаши для рисования. В наборе: 24 разноцветных, двусторонних карандашей (48 цветов). Мягкие, но при этом очень прочные карандаши,
455 руб
Раздел: Более 24 цветов
Бумага для струйных принтеров "Lomond", 140 г/м, 100 листов, матовая, односторонняя, А4.
Изображение отпечатанное на матовой бумаге, не бликует, линии высококонтрастные, чистые тона имеют характерную бархатистую
375 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати
Микрофон "Караоке новогоднее".
Какая игрушка превратит любой день в праздник? Конечно, удивительный микрофон-караоке! Подпевая любимым мультяшкам, малыши смогут
301 руб
Раздел: Микрофоны

49. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

50. Якісна і кількісна оцінка податкових ризиків у сфері справляння податків (ПДВ)

51. Екологічна оцінка природних умов басейну річки Рудка (Волинська область)

52. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

53. Оцінка стану міської системи м. Києва

54. Оцінка ступені забруднення за біологічними показниками
55. Екологічна оцінка стану ропи Куяльницького лиману
56. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

57. Економічна оцінка екологічних збитків

58. Законодавче забезпечення інноваційної діяльності в Україні: аналіз та оцінка

59. Фінансово–господарська діяльність електродепо "Оболонь" комунального підприємства "Київський метрополітен" як структурного безбалансового підрозділу

60. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки

61. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

62. Теория и практика производства накопителей на гибких магнитных дисках

63. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности

64. Экзистенциальный анализ. История, теория и методология практики

Доска магнитно-маркерная "ECO", деревянная рамка, 60х80 см.
Поверхность доски предназначена для письма и рисования маркерами и закрепления информации магнитами. Универсальное интерьерное решение для
1519 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Логическая игра "IQ-Твист".
IQ-Твист - логическая игра, головоломка для взрослых и детей. Увлекательный способ проверить своё пространственное восприятие. Игра
547 руб
Раздел: Игры логические
Швабра плоская с декором "Premium" (микрофибра).
Швабра плоская с декором "Premium". Чистящая поверхность тряпки изготовлена из микрофибры. Данный материал обладает повышенной
640 руб
Раздел: Швабры и наборы

65. Теория и практика применения метода интервью в социологии

66. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

67. Теория и практика фискальной политики в развитых странах и России

68. О теории и практике исламского правления в странах Среднего Востока

69. Обособленные определения. Вопросы теории и практики

70. Жанры в теории и практике журналистики
71. Алгебра Дж. Буля и ее применение в теории и практике информатики
72. 75 Ответов к ГОСУ кафедры Теория и практика управления УГТУ-УПИ

73. О роли экономической теории в подготовке экономистов-практиков

74. Теории и практике взаимной человечности

75. Существенные условия договора: споры, продиктованные теорией и практикой

76. Теория и практика психотерапии в России

77. Фантомный референтный индекс (паттерн ты) – дополнение к теории и практике мета-моделирования

78. От психологической практики к психотехнической теории

79. Реклама: От теорий к практике

80. Теория и практика социальной работы

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

81. Теория и практика DVD-Video

82. 75 Ответов к ГОСУ кафедры Теория и практика управления УГТУ-УПИ

83. Аспекты экологического подхода к теории и практике физической культуры и спорта

84. Фінансовий контроль

85. Маркетинг образовательных услуг: методология, теория и практика

86. Монетаризм как теория и практика
87. Сущность инфляции, формы ее проявления в теории и на практике в России
88. Виндикация бездокументарных ценных бумаг: теория и судебно-арбитражная практика

89. Системная теория падежа и предлога в практике преподавания русского языка как иностранного

90. Торговые пассажи, теория и практика строительства

91. Этюды по теории и практике эволюции

92. Лазерные граверы: от теории к практике

93. Теория и практика перевода

94. Становление радиотехнической теории: от теории к практике. На примере технических следствий из открытия Г. Герца

95. Руководитель между теорией и практикой

96. "Обычай" и "обычное" как категории гражданского права: отдельные вопросы теории и практики

Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы
Мобиль музыкальный "Рыбки" (звук, 2 режима).
Музыкальная подвеска размещается над детской кроваткой. Мобиль - это одна из первых игрушек для новорожденных и уникальный тренажер для
1100 руб
Раздел: Мобили
Магнитно-маркерная доска, 53x41 см.
Магнитно-маркерная доска из дерева и металла, предназначена для детей от 3-х лет. Двухстороннее жесткое игровое поле заключено в рамку из
578 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Педагогическая деятельность: парадоксы теории и практики

98. Теория и практика прекращения длительных отношений

99. Методики оцінки фінансового стану банків України


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.