Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Психология, Общение, Человек Психология, Общение, Человек

Прояви стресу та успішні способи його подолання

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики

ЗмістВступ Розділ І. Теорія стресу 1.1 Поняття і ознаки стресу 1.2 Фази і компоненти стресу 1.3 Характеристика стресорів 1.4 Ступені стресу Розділ ІІ. Подолання стресу 2.1 Неефективні способи подолання стресу 2.2 Успішні способи подолання стресу 2.2.1 Активний вплив на проблему 2.2.2 Зміна погляду на проблему 2.2.3 Приймання проблеми і зменшення фізичного ефекту стресу 2.2.4 Комплексні способи подолання стресу Розділ ІІІ. Експериментальне дослідження для визначення ступенів розвитку стресу Додатки Вступ Сьогодні поняття стресу набуло особливої актуальності, а уміння справлятися з ним перетворюється на нагальну потребу. Та чи всі ми добре володіємо цим умінням? А якщо зазирнути глибше, то чи всі ми правильно розуміємо стрес, його природу, прояви, види, його значення у житті? Слово стрес вже давно стало настільки поширеним, що у багатьох склалося враження, що вони добре розуміються на цьому. Багато кому може здаватися, що коли слово знайоме, то це означає, що вони знають зміст його поняття. Саме про це писав відомий канадський вчений Г. Сельє, засновник теорії стресу, в книзі &quo ;Стрес без дистресу&quo ;: &quo ;Кожна людина відчувала його, всі говорять про нього, але майже ніхто не бере на себе клопіт з'ясувати, що ж таке стрес. Багато слів стають модними, коли наукове дослідження призводить до виникнення нового поняття, що впливає на повсякденну поведінку чи на характер наших думок з корінних життєвих питань&quo ;. Модне слово «стрес» прийшло до нас з англійської мови і в перекладі означає тиск, напругу. Енциклопедичний словник пояснює це слово так: «Стрес - це сукупність фізіологічних реакцій, що виникають в організмі людини у відповідь на вплив різних несприятливих факторів (стресорів) .Стрес може бути корисним і руйнівним. Він може сприяти мобілізації людини підвищити її адаптаційні можливості в умовах дискомфорту й небезпеки (конструктивний, корисний), а може й руйнувати людину, різко знизити ефективність її роботи і якість життя (деструктивний, руйнівний). Переважна більшість людей в сучасному суспільстві знаходиться під впливом стресу, бо у часи науково-технічної революції, в які ми живемо, посилюється психічна діяльність людей. Це пов'язано з необхідністю засвоєння і переробки великого обсягу інформації. Тому й виникає проблема емоційного стресу, тобто напруження і перенапруження фізіологічних систем організму під впливом емоційних чинників. У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. Вони впливають на поведінку людини, її працездатність, здоров'я, взаємовідносини з оточуючими і у родині. Сучасні психологи стверджують, що дві третини населення промислово-розвинутих країн вмирають від стресів. Довгі фізичні та психологічні навантаження, які перевищують норми, призводять до порушення функціонування окремих органів та до серйозних хвороб. Такі &quo ;хвороби століття&quo ; як інфаркт, гіпертонія, інсульт, виразкова хвороба та інші є кінцевим результатом післястресових порушень у нервовій діяльності. Стрес присутній у житті кожної людини, так як наявність стресових імпульсів в усіх сферах людського життя та діяльності безперечна.

Тому актуальність обраної теми для написання даної роботи є очевидною. Проблема дослідження стресів привертала і привертає увагу багатьох вчених, зокрема таких як : Г. Сельє, Т. Холмс, Р. Рейх, Вейтс, Франкенхойзер та інші. Гіпотеза дослідження: «Стрес нам необхідний, як повітря й вода. Головне, щоб його не було надто багато». Мета роботи полягає в дослідженні проявів стресу та успішних способах його подолання. Завданнями курсової роботи є : розглянути різноманіття наук про стрес; дослідити ознаки стресу; з’ясувати ступені та прояви стресу; дати характеристику стресорів; визначити ефективні та неефективні способи подолання стресу; дослідити місце стресу у житті людини; провести експериментальне дослідження для визначення ступенів розвитку стресу. Об’єктом дослідження є особливості виникнення стресових ситуацій, а предметом – сутність, прояви та подолання стресу. Специфіка теми курсової роботи зумовила вибір таких методів дослідження, які забезпечують найповніший розгляд стресових ситуацій: описовий (робився опис явищ, прояви певних особливостей стресу), зіставний (за допомогою цього методу ми встановлювали ефективні та неефективні способи подолання стресу), статистичний (ми використовували його при підрахуванні результатів дослідження), порівняльний (цей метод був використаний нами і під час роботи з методикою, і під час аналізу наукової літератури) методи. Також нами використані дві методики : одна - для виявлення в себе ймовірності стресу, інша – для визначення ступенів розвитку стресу, (зазначені в додатках А і Б). Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, один з яких є теоретичною частиною, а інший – практичною, висновків, списку використаної літератури та додатків. Розділ І. Теорія стресу 1.1 Поняття і ознаки стресу Стрес присутній у житті кожної людини, так як наявність стресових імпульсів в усіх сферах людського життя та діяльності безперечна. Саме слово &quo ;стрес&quo ; у перекладі з англійської означає &quo ;напруга&quo ;. Під стресом Г. Сельє (1979) розумів систему реакцій організму у відповідь на будь-яку вимогу до нього, яка спрямована на створення адаптації чи пристосування організму до труднощів. Вона може бути викликана зовнішніми (наприклад, холод, перегрівання) чи внутрішніми (конфлікти, страх за життя) чинниками, величина яких переходить певну межу. 1972 р. Всесвітня організація охорони здоров'я прийняла таке визначення: стрес - це неспецифічна (тобто одна і та сама на різні подразники) реакція організму на будь-яку висунуту до нього вимогу. Стрес - це відповідь на загрозу, реальну чи уявну. Стрес - це психічна та емоційна реакція людини на ситуацію, причому будь-яку ситуацію, як фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, що може відрізнятись від реакції іншої людини. В її основі лежить відношення людини до даної ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, який особистість формує своїми власними думками. Він пов'язаний з тим, що нас оточує; зовнішні фактори лише запускають нашу зовнішню дзеркальну реакцію - особисто індивідуальну. Взагалі термін &quo ;стрес&quo ;, що набув в наші дні такого широкого поширення, вперше був введений в наукове вживання стосовно технічних об'єктів.

У XVII в. англійський вчений Роберт Гук застосував цей термін для характеристики об'єктів (наприклад, мостів), що випробовують навантаження і що чинять опір їй. Ця історична аналогія цікава тим, що поняття &quo ;стрес&quo ; в сучасній фізіології, психології, медицині (що базується на клінічних дослідженнях Р. Сельє) включає уявлення про зв'язки стресу з навантаженням на складні системи (біологічні, психологічні, соціально-психологічні) і з опором цьому навантаженню. Відповідно до цих уявлень стрес розглядається як фізіологічний синдром, що складається з сукупності неспецифічно викликаних змін, як неспецифічна реакція організму на вимоги, що пред'являються до нього. Характер цього синдрому відносно незалежний від чинників (стресорів), що викликали його, що дозволило Сельє говорити про загальний адаптаційний синдром. Ще у 30-ті роки Сельє, коли був студентом, помітив, що різні люди у чомусь дуже схоже відповідають на різні несподіванки: скажімо, переживаючи тривогу, вони відчувають, як прискорено починає битися серце, стає важко дихати. Ендокринна система захищається проти порушення гомеостазу, виробляючи надактивний адреналін, від якого люди й потерпають, який провокує безсоння й головний біль, виразку шлунка і інфаркт міокарда. Важливу роль у формуванні стресу відіграють особливості соціалізації в дитячому віці, коли в істотній мірі визначається індивідуальна значущість життєвих подій і формуються стереотипи реагування. Вірогідність виникнення пов'язаних із стресом психічних (особливо невротичних) розладів залежить від співвідношення стресорів, які впливали на людину в дитинстві і зрілому віці. За нашими даними для осіб, у яких в зрілому віці під впливом різних життєвих подій виникали такі розлади, в дитинстві були характерні стресові ситуації, зумовлені неадекватною поведінкою матері: її упертість, нетерпимість до чужої думки, завищена вибагливість, авторитарність, владність, надмірні вимоги до дитини, або, навпаки, образливість, понижений фон настрою, песимізм, невпевненість в собі. До інших стресових ситуацій дитинства слід віднести конфліктність і нестабільність сім'ї і почування &quo ;обійденої&quo ; дитини (перевага йому братів або сестер). Описані стресогенні дії можуть безпосередньо приводити до клінічно виражених розладів вже в дитинстві, але вони роблять вплив і на виникнення стресу в зрілому віці, породжує відсутність відчуття базисної безпеки (що розширює круг індивідуально значущих стресорів і знижує стійкість до них) і формування неадекватних моделей поведінки (що сприяє створенню стресогенних ситуацій і перешкоджає їх ефективному подоланню). Чи можна жити без стресу? Наука стверджує: не можна. Отже, адаптуватися до нових умов ми повинні постійно. Життя - це постійне джерело змін. За своєю природою життя і є головним джерелом стресів, тому повністю від них позбутися можна тільки з приходом смерті. Викорінити стрес неможливо, але в наших силах влаштувати особисте життя так, щоб отримувати тільки приємні стреси та позбутися від неприємних. Так, бувають, виявляється, і приємні стреси. Важко перелічити усі причини стресових розладів, але вчені пропонують наступну систематизацію основних причин: 1) патологічні спадкові фактори; 2) особливості особистості; 3) вік (юнацький, пізній); 4) особливі періоди життя; 5) тяжкі &quo ;удари долі&quo ; (смерть чи розлучення); 6) негативні потрясіння; 7) стихійні лиха; 8) нездатність чи втрата довірливих взаємовідносин зі своїм близьким оточенням; 9) низький рівень чи відсутність соціальної підтримки; 10) фізичні та емоційні перенапруження на роботі.

Занимающийся, по крайней мере, в течение двух месяцев подряд плаванием может достичь тех же результатов, что и при помощи пранаямы. Так что, если кто желает добиться быстрых результатов, но не имеет терпения заниматься пранаямами в последовательном порядке, пусть плавает 1-2 месяца по способу йогов. В Мадрасе у меня была одна ученица-англичанка, с излишним весом, занимающаяся Хатха-йогой и постоянно жаловавшаяся на невозможность похудеть. В молодости, в 20 лет, она занималась спортом, но бросила заниматься, когда вышла замуж и переехала жить в Индию, где работа не оставляла времени для занятий спортом, кроме незначительных прогулок пешком, и растолстела к 40 годам. Желая похудеть, она снова начала заниматься спортом. Перепробовала все, вплоть до бокса, но ничего не помогало, ибо, если она немного и теряла в весе, то сразу же набирала снова, даже уменьшение питания и диета не дали результатов. Я пробовал применять для нее упражнения пранаямы, но ее сила воли была настолько слаба, что уже после трех дыханий она готова была все бросить; факт указывает [факты указывали] на чрезвычайно малую емкость легких

1. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

2. Облік, контроль та аналіз формування прибутку підприємства та розрахунок з бюджетом його оподаткуванн

3. Помаранчева революція в Україні: зовнішні та внутрішні аспекти

4. Особливості окислювального стресу та стан імунної системи у онкологічних хворих в залежності від методу та результатів лікування

5. Вплив темпераменту на успішність навчальної діяльності молодшого школяра

6. Поняття стресу та дії людини в стресовій ситуації
7. Фінансове планування на підприємстві та шляхи підвищення його ефективності
8. Расизм та його прояви на сучасному етапі

9. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

10. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

11. Декабристський рух та його поширення на Україні

12. М. Бойчук та його концепція розвитку українського мистецтва.

13. Процес управління та його основні стадії

14. Природно-ресурсний потенціал, його суть та структура

15. Ринок цінних паперів та його роль у суспільному відтворенні

16. Споживче кредитування та перспективи його розвитку в Україне

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: синий).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Карандаши с разноцветным грифелем "Magic", 5 штук.
Карандаши с разноцветным грифелем. Диаметр: 10 мм. В комплекте: 5 штук.
427 руб
Раздел: До 6 цветов
Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (серая клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения

17. Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

18. Екологічна криза та форми її прояву

19. Нефі у турецькій літературі дивану та художньо-стилістичні особливості його сакінаме

20. Етикет та його національні особливості

21. Організація безготівкового платіжного обороту в Україні та перспективи його розвитку

22. Проблеми іпотечного кредитування та перспективи його розвитку в Україні
23. Світовий фінансовий ринок та його економічний зміст
24. Здоров’я та його складові. Фізичне здоров’я людини

25. Біологічне обґрунтування формування, строків та способів збирання насіння подорожника блошиного, чорнушки посівної, дурману фіолетового в Криму

26. Столипін та його аграрна реформа в Україні

27. Методика складання кошторису видатків бюджетних установ та аналіз його виконання

28. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в бюджетних установах

29. Аудиторський ризик та його визначення

30. Місто та його структура

31. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

32. Гетьман Іван Мазепа та його державотворчість

Подгузники "Ушастый нянь", 4 Maxi (7-18 кг), 50 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
626 руб
Раздел: Более 11 кг
Экологически безопасный стиральный порошок "Ondalind", без фосфатов, 1,8 кг.
Экологически безопасный гранулированный стиральный порошок, гипоаллергенный, без фосфатов, без хлора, без запаха. Инновационная технология
655 руб
Раздел: Стиральные порошки
Багетная рама "Nancy", 40х50 см (цвет - голубой+коричневый).
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
791 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

33. Зміст права на фірмове найменування та його охорона

34. Обвинувачений, його права та обов’язки в кримінальному процесі

35. Покарання та його види

36. Поняття національного доходу та його використання

37. Право водокористування та його види

38. Припинення чинності патенту та визнання його недійсним
39. Трудовий договір та порядок його оформлення
40. Юридичні колізії та способи їх розв’язання

41. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

42. Спряження зовнішніх пристроїв з ПК за допомогою шин та ISA та PCI

43. Гетьман Пилип Орлик та його конституція

44. Імператор Олександр Другий та його реформи

45. М.В. Ломоносов та його вклад в розвиток хімічної науки, фізики та техніки

46. Нюрнберзький процес та його уроки

47. Розквіт Македонії та її гегемонія в Греції. Східний похід Олександра Македонського та утворення його імперії

48. Проект цеху з виробництва масла способом перетворення високожирних вершків з масовою часткою жиру 72,5 та 82,5% (селянського, солодковершкового) потужністю 4 т за добу

Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета
Грызунок на прищепке "Сердечко".
Грызунок сделан из безопасного пищевого силикона, он выполняет роль прорезывателя для зубов. Бусины грызунка достаточно мягкие и очень
392 руб
Раздел: Силиконовые
Набор для проведения опытов по выработке электричества "Маленький гений".
Сейчас уже невозможно представить жизнь человечества без электричества. Для обеспечения людей электричеством работают огромные
452 руб
Раздел: Физические опыты

49. Джанні Родарі та його книги для дітей

50. Специфіка англійського реалізму та його втілення в творчості Чарльза Діккенса

51. Аналіз епічного твору: І.П. Котляревський та його поема "Енеїда"

52. Аналіз та способи підвищення конкурентоспроможності товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках (на даних підприємства ресторану "Тернопіль" готельного комплексу "Тернопіль-готель" м. Тернополя)

53. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок

54. Сутність маркетингу та його сучасна концепція
55. Економічний інтерес та шляхи його реалізації в рекламній діяльності
56. Метод векторів та його застосування

57. Клініко-психопатологічні особливості хворих на посттравматичні стресові розлади і розлади адаптації та їх комплексне лікування

58. Метаболізм заліза та диференційована корекція його порушень у дітей раннього та дошкільного віку, хворих на залізодефіцитну анемію

59. Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

60. Особливості вуглеводного метаболізму та кисневого бюджету головного мозку у хворих з декомпенсованим цукровим діабетом та його патогенетична інтенсивна терапія

61. Прогнозування природного розродження та його оптимізація у вагітних з оперованою маткою

62. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії

63. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

64. Вегетативна та ендотеліальна дисфункція у хворих на фіброміалгію: зв’язок з клінічними проявами та ефективністю лікування

Корзина "Плетенка" с крышкой, 35х29х22,5 сантиметров, бежевая.
Материал: пластик. Ширина: 29 см. Длина: 35 см. Высота: 22,5 см.
340 руб
Раздел: Корзины для стеллажей
Чайник "Birds", 1050 мл.
Чайник. Размер: 21,5x12x17 см. Объем: 1050 мл. Материал: керамика.
389 руб
Раздел: Чайники заварочные
Кухня для кукольного домика "Конфетти".
Кухня для кукольного домика состоит из: плиты с раковиной в сборе; холодильника; подставки стола в сборе; стойки стула в сборе, сиденья
886 руб
Раздел: Кухни, столовые

65. Вплив імплантації синтетичного макропористого гідрогелю та трансплантації клітин нюхової цибулини на процеси регенерації спинного мозку після його травматичного пошкодження в експерименті

66. Форми та прояви слабоумства

67. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх подолання

68. Паритет купівельної спроможності (РРР) та методи його визначення

69. Інформаційний документ в системі забезпечення управління та його розвиток

70. Взаємодія соціальних інститутів суспільства у формуванні здорового способу життя дітей та підлітків
71. Особливості підвищення ефективності навчальної діяльності в спеціалізованих класах з поглибленим вивченням хімії на уроках з теми "Залізо та його сполуки"
72. Робота педагога-організатора щодо пропаганди здорового способу життя особистості та профілактики наркоманії й захворювань на ВІЛ/СНІД

73. Теоретичні основи проблемно-модульного навчання та методика його застосування у коледжі при вивченні спецдисципліни

74. Лобізм та його регулювання

75. Способи водопідготовки для виробництва алкогольних та безалкогольних напоїв

76. Методи подолання стресу

77. Поняття про емоційний стрес, Регуляція емоційних станів, Потреби та їх роль у розвитку стресу

78. Соціально-психологічний клімат в колективі та шляхи його оптимізації

79. Умовивід та його види

80. Допомога сім`ї та дитині у подоланні девіантної поведінки в практиці роботи шкіл

Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки
Шар для принятия решений.
Волшебный шар для принятия решений на русском языке. Принцип действия: для начала нужно понять, на какой вопрос вы хотите получить ответ.
434 руб
Раздел: Прочее

81. Таїнство Хрещення і його сутність

82. Релігійний ренесанс в сучасному суспільстві: його зміст, причини та основні напрямки

83. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

84. Гіперзвук та його властивості

85. Інтуїтивізм Анрі Бергсона та його послідовників

86. Валютний ринок та його регулювання
87. Грошовий ринок, його сутність, структура та аналіз
88. Оподаткування підприємств та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень

89. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності

90. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

91. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

92. Окиснювальне старіння пива та його стабілізація

93. Агроекосистема та агроландшафти як складові біосфери та способи взаємовпливу суспільства і природи

94. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

95. Екологічний стан р. Південний Буг. Характеристика та заходи щодо його поліпшення

96. Аналіз виробництва зернових культур та резерви його збільшення на прикладі СТОВ “Колос” Христинівського району

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

97. Економічна криза в Україні 1990-1999 рр.: причини, наслідки та шляхи подолання

98. Економічна криза, держава, суспільство: проблеми та шляхи їх подолання

99. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.