Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Биология Биология

Фактори, що визначають еволюцію людини

Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Сучасна людина вінчає собою ряд еволюційних напрямків, джерела яких можна виявити ще в приматів. Загальновизнано, що еволюція людини складається із двох процесів - органічної еволюції й культурної еволюції. Ми знаємо, що ключову роль у напрямках органічної еволюції грає добір. Культурна еволюція має власні рушійні сили, що дозволяють пояснити поступове нагромадження культурної спадщини. Це питання не викликає розбіжностей. Проблеми виникають у той момент, коли ми намагаємося піти далі цих дуже загальних висновків. Перша з них - визначити способи добору, що беруть участь в еволюції. Друга - досліджувати механізм культурної еволюції. Третя - визначити залежність між природним добором і напрямками органічної еволюції, з одного боку, і культурною еволюцією - з іншої. Залежність між органічною й культурною еволюцією Що стосується третьої з перерахованих вище проблем, те найпростішим і історично самою старою відповіддю на це питання служить положення про те, що органічна еволюція довела филетичний ряд людини до відомого порога - до того рівня, на якому стала можливої культурна еволюція. Із цього моменту філогенія людини пішла по шляху культурної еволюції, що і забезпечила весь наступний розвиток. Органічна й культурна еволюція вважаються розділеними в часі й незалежними у своїй дії. Подібна точка зору характерна для робіт старих антропологів (наприклад, Briffaul ) і усе ще висловлюється в деяких сучасних дослідженнях (наприклад, Karaus). Значний розвиток як еволюційної біології, так і антропології, що відбулося за останні десятиліття, а також зрослі зв'язки між цими двома колись відособленими галузями науки привели до появи більше сучасної точки зору. Відповідно до цієї крапки зору, в епоху культурної еволюції природний добір продовжував діяти й органічна еволюція не припинялася. Просто результати культурної еволюції більше помітні, чим результати триваючої органічної еволюції. Подальше вдосконалення являє собою концепція безперервної взаємодії між органічною й культурною еволюцією. Важливим ефектом такої взаємодії може бути добір на здатність до научання й сприйняття культури. При цьому органічна й культурна еволюція як би йдуть рука об руку. Велику увагу цієї концепції приділяв Добржанський. Ламсден і Уілсон (Lumsde , Wilso ) провели частково математичне дослідження «генно-культурної коеволюції», а Каваллі-Сфорца й Фельдман (Cavalli-Sforza, Feldma , 1981) вивчали її головним чином математичними методами. Підхід цих учених у корені відрізняється від прийнятого в даній книзі й у моїй колишній публікації. Типи добору Усі, хто вивчає цю тему, очевидно, згодні з тим, що органічна еволюція людини направляється добором. Складність тут полягає в тому, що добір - не єдиний процес, а цілий набір процесів, і тому такий висновок носить занадто загальний характер. Антропологів, що вивчають еволюцію людини, загалом кажучи, цікавить головним чином філогенія антропоїдів, потім такі фактори еволюції, як місцеперебування, використання руки й т.п. і лише іноді рушійні сили еволюції. Що ж стосується цих сил, те вчені звичайно обмежуються посиланнями на «природний добір» у загальному значенні й на цьому зупиняються.

Популяційних генетиків, що займаються еволюцією людини, як і слід було сподіватися, більше цікавлять сили, що беруть участь у ній, і вони ретельно розробляють різні способи дії індивідуального добору й дрейфу генів стосовно до популяцій людини. Однак у цих дослідженнях деякі типи добору звичайно залишаються без уваги. Корисно вказати тому, що є дані про вплив на популяції людини численних типів добору, а саме спрямованого; стабілізуючого; що врівноважує; сполучення добору - дрейфу; добору, спрямованого на створення турботи про потомство; полового добору; добору по дивергуючих лініях у різних областях, спрямованого на створення географічних рас; соціально-групового добору; міжвидового добору. Вибірки даних по більшості із цих типів добору були наведені в попередніх главах. Важливо мати на увазі, що різні типи добору часто діють спільно. Так, поводження людини являє собою суміш індивідуалізму, батьківського альтруїзму й солідарності індивідуума з його або її групою. Ці тенденції в поводженні свідчать про дію звичайного індивідуального добору, добору, спрямованого на розвиток турботи про потомство, і соціально-групового добору відповідно. У деяких популяціях людини, мабуть, іноді відбувається дрейф генів. Деякі автори йдуть далі, думаючи, що закріплення селективне нейтральних мутантних генів у результаті дрейфу відбувається в широкому масштабі. Можливо, що це так. У кожному разі, яким би не було остаточне рішення цього питання, можна, імовірно, заздалегідь сказати, що один лише дрейф генів не створює ніяких істотних ознак у людини. Соціально-груповий добір Череда або група в приматів, у тому числі в людини, - це більш-менш зв'язна одиниця організації. Це одиниця, що забезпечує збереження групи й розмноження. У приматів, ведучих суспільний спосіб життя, у тому числі в людини, існують всі умови для ефективної дії групового добору. Нагадаємо, що термін «соціально-груповий добір» використовується для позначення особливої форми междемового добору, при якому як конкуруючі популяції виступають соціальні групи. Різні череди або групи, як у примітивних антропоїдів, так і в інших приматів, імовірно, нерідко вступають у конкуренцію за кормову територію або який-небудь інший необхідний ресурс. Успіх або невдача даної череди або групи при конкурентних сутичках або боротьбі за територію із суперниками визначається, поряд з іншими факторами, рівнем розумових здатностей членів і (або) ватажків групи, розвитком технологічних навичок і способів спілкування, а також чисельністю. У тих випадках, коли між конкуруючими чередами або групами існують генетичні розходження по цих ознаках, може вступати в дію груповий добір. З біологічної точки зору розумно припускати, що як у людини, так і в інших вищих приматів розходження між групами відносно інтелекту і його похідних - технологічних навичок і способів спілкування - частково визначаються генетичними розходженнями. Генетична частина цього припущення в його застосуванні до людини (але не до інших приматів) іноді викликає заперечення по ідеологічних мотивах. Тут необхідно зробити деякий відступ. Ми знаємо, що в між групової і накрито мінливості фізичних ознак у людини є генетичний компонент.

Відомо, що індивідуальна мінливість поведінкових ознак людини також містить генетичний компонент. Виявлено деякі накрито розходження поведінкового фенотипу. З біологічної точки зору розумно допустити, що в основі цих розходжень також лежать генетичні фактори й фактори середовища. Даних, які б суперечили такому допущенню, немає. Зате є деякі відомості, що підтверджують його правильність (Wilso , 1978). І нарешті, біологічну ситуацію можна й треба відокремлювати від соціальної політики в сучасних суспільствах. Тому, для того щоб мати можливість продовжувати наші міркування, ми тут приймемо біологічно реалістичне допущення про існування генетичних розходжень по розумових і поведінкових ознаках між деякими групами як людини, так і інших приматів. Варто очікувати, що при безперервному груповому доборі в приматів, у тому числі в антропоїдів, соціальні групи з найбільш високорозвиненими розумовими здатностями, координацією й технологією в середньому будуть мати перевагу, і їх генетично детерміновані здатності будуть поширюватися в межах даного виду. Тривалий груповий добір викличе поступове підвищення рівня розвитку інтелекту, язика й технологічних навичок у кожної лінії, що вижила. Груповий добір дає можливість пояснити походження ряду чорт громадського життя приматів. Одна з таких рис - це язик. Варто підкреслити, що ми використовуємо тут термін «язик» у широкому змісті, що включає і язик тварин. Обмін інформацією являє собою коштовний в адаптивному відношенні ознака череди або групи, причому це групова ознака. Досить імовірно, що мовні здатності приматів, включаючи людини, розвилися під дією групового добору. Інтелект - адаптивна корисна ознака як для окремої тварини, так і для співтовариства. Очевидно, індивідуальний добір відіграє важливу роль у його розвитку, однак це не виключає додаткової дії соціально-групового добору. Череда, що складається головним чином з тямущих мавп або антропоїдів, імовірно, буде краще справлятися із проблемами, що виникають у його житті, чим сусіднє конкуруюче з ним череда «дурних» особин. Навіть чисельність групи, що представляє собою один з факторів, від яких залежить її благополуччя, може певною мірою регулюватися груповим добором. Утворення більше численних черід у напівназемних і наземних приматів корелює зі зменшенням нетерпимості самців друг до друга. Більші розміри групи адаптивні вигідні напівназемним і наземним приматам, полегшуючи захист, конкуренцію й колективне полювання. Якщо нетерпимість самців; друг до друга перешкоджала розширенню дрібних черід і якщо в деяких чередах самці мали більше високою генетично детерміновану терпимість до себе подібним, чим в інші, то такі череди й гени, що обумовлюють терпимість самців, одержували б перевагу. У декількох опубліковані недавно книгах по еволюції людини груповий або соціально-груповий добір взагалі не обговорюється. Деякі автори коротенько згадують про добір цього типу у зв'язку з еволюцією людини, але, мабуть, не надають йому значення. Деякі інші тією чи іншою мірою залучають концепцію кин-отбора. Це вже ближче до мети. Термін «кин-добір» іноді застосовують як синонім терміна «соціально-груповий добір», але він використовується й в інших змістах, що робить його постійним джерелом плутанини.

Якост, властив Aунам раджас  саттва, послдовно повинн бути освон кожним, аби вн змг йти дал. @уру духовний учитель. Дгарма обктивний закон життя; призначення, шлях людини. ¶ндр «щупальц», як ми «простягамо» з свох органв почуттв, а також розумом (манасом)  буддг до обктв сприйняття або мркування. ¶швара Бог-Отець, Творець, Аллах, Дао (у даоському значенн слова), Споконвчна Свдомсть, Адбудда. ЙоAа санскритський екввалент латинського слова релгя, що означа звязок з Богом, методи просування до Нього, Злиття людини з Богом. Можна говорити про йоAу: а) як про Шлях  методи релгйного просування  б) як про стан ґднання з Богом (у другому випадку це слово пишеться з велико лтери). Майя Божественна ¶люзя: мир матер, що видаться нам самосущим. Манас ум, розум. Магатма Великий Атман, тобто людина, яка ма свдомсть, правильно розвинену найвищою мрою, еволюцйно зрла, мудра людина. Мун мудрий, мудрець. Параматман Вищий, ґдиний Божественний Атман: те ж, що й ¶швара

1. Крива LM. Сутнiсть, графiчна побудова. Фактори, що впливають на кут нахилу кривоi LM

2. Фактори, що перешкоджають втручанню свідка

3. Дія факторів середовища на людину

4. Вплив елементарних еволюційних факторів на генофонди людських популяцій

5. Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості тромбоцитів людини

6. Антропогенний фактор та його вплив на організм людини
7. Еволюція взаємин людини і природи. Найперші глобальні екологічні кризи
8. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

9. Россия. 21 век. Начало строительства (инфраструктурный комплекс как фактор организации экономического пространства России)

10. Природные ресурсы как экономический фактор

11. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

12. Культура как фактор общения

13. Факторы самобытности российской истории

14. Оружие массового поражения: фактор национальной безопасности или средство устрашения (На примере отношений США и России в ХХ веке)

15. Национальное самосознание - главный фактор в построении могущественной и процветающей России

16. Факторы роста

Домкрат гидравлический, подкатной, 2 т, 130-315 мм.
Домкрат гидравлический подкатной MIRAX, используется при проведении ремонтно-строительных работ. Эта модель домкрата одна из самых
1865 руб
Раздел: Домкраты, подставки
Дождевик Bambola для колясок прогулок с ручкой перекидной, пвх.
Прозрачный чехол для коляски - защита от дождя и снега.Выполнен из ПВХ - прочный, не трескается, не мутнеет. Подходит для прогулочных
333 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения

17. Факторы неспецефической защиты - первая лекция: Перикиси, свободные радикалы. ПОЛ, ФНО, БОФ (белки острой фазы), нуклеазы, фибронектины, интерферон, лизоцим, катионные белки, NO, лектины

18. Ретроспективный cанитарно – эпидемиологический анализ по определению связи между заболеваемостью населения ОКИ и факторами внешней среды по эпидемиологически значимым объектам (с использованием статистического метода ранговой корреляции ) за 2000 –2002 г

19. Правонарушения (понятия, предпосылки, факторы, объекты, субъекты)

20. Влияние некоторых антропогенных факторов на численность пушных зверей в окрестностях города Пскова

21. Экологические факторы риска, влияющие на здоровье и продолжительность жизни человека

22. Понятие и сущность содержания образования. Источники и факторы его формирования
23. Компьютерные технологии как фактор эволюции форм и методов обучения
24. Игра как фактор развития познавательных процессов младших школьников

25. Политический центризм как фактор стабилизации общества

26. Я - концепция как фактор личностного самоопределения в ранней юности

27. Биологические факторы формирования личности

28. ВПФ, нейропсихологический синдром и фактор, блоки мозга

29. Факторы развития агрессивности в детском возрасте

30. Некоторые факторы, влияющие на развитие головного мозга

31. Факторы, влияющие на формирование cпособностей у мужчин и женщин

32. Блок питания для компьютера, мощностью 350Вт, форм-фактор АТХ

Бутылочка для кормления "Avent Classic+", 260 мл (голубая, рисунок: краб), от 1 месяца.
Ограниченная серия -бутылочка для кормления голубая c рисунком (краб), Classic+. Зарекомендовавшая себя серия Classic была улучшена:
403 руб
Раздел: Бутылочки
Сменная кассета "Барьер 6", для жесткой воды, для всех типов фильтров "Барьер".
Кокосовый активированный уголь очищает от активного хлора, органических загрязнений и т.д. Обработка активированного угля серебром
354 руб
Раздел: Фильтры для воды
Защита "Карапуз" для автомобильного кресла от детских ножек, с карманами.
Во время поездки в автомобиле дети иногда могут пачкать грязью, остающейся на ботинках, заднюю сторону кресел. Защита - это
323 руб
Раздел: Автомобильные коврики

33. Социальная база и социальные факторы экономических преобразований

34. Факторы, влияющие на производительность и удовлетворенность работой

35. Здоровый образ жизни. Алкоголь как один из факторов риска для здоровья.

36. Формирование здорового образа жизни. Факторы, определяющие здоровый образ жизни

37. Влияние на человека опасных вредных факторов производственной среды

38. Вредные факторы, влияющие на здоровье человека. Здоровый образ жизни
39. Еволюція поняття науки
40. Воздействие внешних факторов на ферментативную систему человека

41. Кредитные риски: Их факторы и пути снижения в современных условиях

42. Д. Рикардо о факторах определяющих стоимость товара (Контрольная)

43. Выяснение специфических факторов и качеств продуктов питания, влияющих на спрос этих продуктов у населения

44. Валютный курс и факторы его определяющие

45. Факторы, способствующие и препятствующие притоку иностранных инвестиций в российскую экономику

46. Факторы внешнего окружения фирмы и их учет(Теория + практика на примере СЛДК)

47. Принципы и факторы, влияющие на ценообразование недвижимости в условиях конкуренции

48. Факторы, влияющие на развитие малого бизнеса в Украине

Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Шарики пластиковые, цветные, 100 штук.
Пластиковые шарики - веселая игра для малышей, ими можно играть где угодно - дома, на улице, в детском саду, наполнять детский манеж,
638 руб
Раздел: Шары для бассейна

49. Социальный и человеческий капитал как факторы благосостояния и развития

50. Факторы и формы воздействия на потенциального потребителя

51. Понятие экономического роста, его типы и факторы

52. Труд как фактор производства: спрос и предложение

53. Экономический рост, его типы и факторы

54. Факторы и резервы в экономичексом анализе
55. "Окинава как фактор многообразия Японии - историко-культурные аспекты"
56. Релігійний фактор в історії Росії

57. Прогнозирование с учетом фактора старения информации

58. Национальные и культурные ценности народов карачаевочеркесии как фактор воспитания межэтнической толерантности

59. Цена как фактор потребительского поведения

60. Человеческий фактор

61. Постоянный контингент клиентов, как фактор успешной деятельности турфирмы

62. Резус-фактор и резус конфликт

63. Факторы, вызывающие мутации на генном уровне

64. Биологические основы развития ребенка и влияние на него факторов внешней среды

Рюкзак для средней школы "Неон", 46x34x18 см.
Рюкзак для средней школы. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Ремни регулировки объема. Материал:
978 руб
Раздел: Без наполнения
Доска пробковая "Premium", 60x90, алюминиевая рамка.
Доска пробковая с качественным покрытием, в элегантной рамке из алюминиевого профиля. Изготовлены c использованием наполнителя Softboard,
1054 руб
Раздел: Прочее
Кресло детское мягкое "Принцесса".
Элегантное кресло для детской комнаты, выполненное с использованием вышивальной техники, которое гармонично дополнит интерьер девочки и
1462 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

65. Оценка факторов риска и их влияние на формирование устойчивости к кислородной недостаточности у студентов

66. Что такое резус-фактор?

67. Влияние факторов преаналитического этапа на качество результатов лабораторных исследований

68. Світовий ринок: поняття, структура, умови та фактори кон’юнктури, ціни

69. Образование как фактор профессионального успеха

70. Cоциально психологические факторы, влияющие на работоспсобность
71. Мотивация труда работников как фактор эффективности управления
72. Факторы риска невостребованности продукции

73. Критические человеческие и организационные факторы коммерциализации технологий

74. Условия и факторы качества управленческих решений

75. Дискриминация профессиональных прав ученых как фактор «утечки умов»

76. Молодежные субкультуры как фактор наркотизации

77. Социально–психологический климат и основные факторы его формирования

78. Культура как фактор национальной безопасности

79. Межрегиональные ассоциации как фактор региональной политики РФ

80. Государственная дисциплина как фактор правопорядка и развития общества

Карандаши цветные "Lyra Groove Slim", 12 цветов + точилка.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине. Диаметр грифеля 3,3 мм! Точилка. Уникальные карандаши с канавками! Запатентовано! Научите
540 руб
Раздел: 7-12 цветов
Набор чехлов для путешествий "Бон вояж".
В набор чехлов для путешествий входит 5 чехлов различного размера и назначения, в которые можно положить любые вещи, которые пригодятся
520 руб
Раздел: Чехлы для одежды
Письменные принадлежности "Набор первоклассника", арт. Нп4_17692.
В наборе: доска для лепки, клей-карандаш, ручка шариковая синяя - 2 штуки, карандаш черно графитный - 2 штуки, точилка, пластилин, набор
527 руб
Раздел: Наборы канцелярские

81. Суицид и шизофрения: иентификация факторов риска и превентивная стратегия

82. Карнавальная составляющая как один из факторов коммуникативного феномена чатов

83. Культура как фактор неврозов

84. Интеллектуальный фактор в творческом воображении

85. Конфликты постсоветского пространства: фактор стабильности?

86. Вплив самоточних захворювань на психіку людини
87. Мотивация как фактор управления личностью
88. Социальные факторы юношеской сексуальности

89. Креативная образовательная среда на основе информационных и телекоммуникационных технологий как фактор саморазвития личности

90. Экономическая подготовка учащихся школ - как фактор их социально-трудовой адаптации

91. Фактор страха

92. Вербальный фактор интеллекта

93. Объективно-личностные факторы и их влияние на труд учителя

94. Психологическая коррекция внутрисемейных факторов девиантного поведения детей и подростков

95. Скрытые факторы влияния и рычаги доверия

96. Факторы успеха в PR

Кружка-хамелеон "Любовь".
Каждый человек знает, как приятно говорить о своих чувствах любимым. Кружка-хамелеон "Любовь" поможет Вам чаще признаваться в
314 руб
Раздел: Кружки
Набор посуды керамической "Миньоны" (3 предмета), желтый.
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пивная кружка "Пиво утром, как известно, не так вредно, как полезно", 500 мл, 14 см.
Состав: керамика, ПМ. Мыть тёплой водой с применением нейтральных моющих средств.
720 руб
Раздел: Кружки

97. Психографика: факторы, влияющие на поведение потребителей

98. Языческий фактор в религиозной, социально-политической и этнокультурной жизни современной Удмуртии

99. Социальные факторы юношеской сексуальности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.