Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Методи захисту прав суб’єктів господарювання

Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

ЗМІСТ Вступ 1. Поняття, способи, форми й методи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання 2. Національний банк України в банківській системі держави. Кредитний договір. Банківський кредит Висновок Задачі Список літератури ВСТУП Перехід економіки України до ринкових відносин значно залежить від правового забезпечення ринкових реформ, створення необхідних умов для функціонування суб’єктів господарської діяльності, сурового дотримання ними вимог чинного законодавства. Правове регулювання господарських відносин на сьогодні стосується найактуальніших питань соціально-економічного та політичного життя країни. Господарське право регулює господарські відносини, що виникають в процесі організації та здійсненні господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання. Сферу господарських відносин становлять господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини. Суб’єкти господарської діяльності можуть планувати свою діяльність, вивчати попит та пропозиції, виробляти продукцію, надавати послуги, укладати угоди, здійснювати матеріально-технічне забезпечення приватного виробництва, капітального будівництва тощо. Держава гарантує забезпечення прав та інтересів підприємств, видає нормативні акти, які регулюють виробництво, виготовлення, реалізацію продукції, виконання робіт і надання послуг. Господарське право України регулює найважливіші сфери економіки незалежно від форми власності. Державні, приватні, колективні, індивідуальні, сімейні, спільні підприємства у своїй господарській діяльності мають керуватися як Господарським кодексом, так і законами ринкового господарства. Господарське право складається із багатьох господарсько-правових норм, що регулюють підприємництво, бізнес, фінансово-кредитні відносини, оподаткування, приватизацію, антимонопольну, зовнішньоекономічну діяльність тощо. Методи господарського права являють собою сукупність способів регулюючого впливу норм господарського права та поведінку суб’єктів господарських правовідносин. 1. Поняття, способи, форми й методи захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарювання Основним законодавчим актом, що регулює стан і розвиток підприємництва в Україні, є Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року, який визначає загальні правові, економічні і соціальні засади здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) і його державної підтримки. Стаття 42 Господарського кодексу визначає підприємництво як самостійну ініціативу, систематичну, на власний ризик господарську діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання і підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Матеріальну основу підприємницької діяльності складає власність. Власник має право використовувати належне йому майно (будівлі, споруди, будинки, засоби виробництва, виготовлену продукцію, транспортні засоби, грошові кошти, цінні папери тощо) для здійснення підприємницької діяльності.

При цьому всім власникам забезпечуються рівні умови здійснення своїх прав. Основними методами господарського права є метод автономних рішень, метод владних приписів, метод рекомендацій. Ці методи засновані на виконанні вимог законів; моделюванні поведінки суб’єктів підприємницької діяльності, їх взаємовідносин між собою та державою; дають методичні рекомендації – форми угод, звітності, надають підприємствам, установам і організаціям ініціативу, самостійність у плануванні своєї діяльності. Залежно від форми власності розрізняють державне, колективне і приватне підприємництво. Державне підприємництво основане на діяльності державних підприємств, що випускають товари і послуги, необхідні для розвитку національної економіки. Приватне підприємництво ґрунтується на власності окремих громадян України з правом наймання робочої сили. Колективне підприємництво ґрунтується на власності трудового колективу, іншого структурного товариства, суспільної і релігійної організації. Що стосується форм підприємництва, то у дрібному бізнесі переважатиме приватний бізнес, а у великому і середньому підприємництві пріоритет повинен належати формам бізнесу, який базується на обмеженій матеріальній відповідальності його учасників. Підприємництво в Україні здійснюється в будь-яких організаційних формах на вибір підприємця. Порядок створення, діяльності, реорганізації і ліквідації окремих організаційних форм підприємництва визначається відповідними актами України. У випадку, коли цей порядок спеціальним законодавством не передбачений, підприємець керується ГК України (ст.43 -46). Відповідно до ГК України повинна бути державна підтримка підприємництва (ст. 48). Поняття суб’єкта господарського права обґрунтоване теорією господарського права, яка виходить з того, що суб’єктами господарського права є учасники господарських відносин. Найбільшу й найважливішу для господарської діяльності групу суб’єктів господарського права складають суб’єкти господарювання. Ч. 1 ст. 55 ГК визнає суб’єктами господарювання учасників господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім випадків, передбачених законодавством. Наведене визначення дає підстави виділити наступні ознаки суб’єкта господарювання: 1) цей суб’єкт є учасником господарських відносин; 2) він безпосередньо здійснює господарську діяльність; 3) він наділений господарською компетенцією (сукупністю господарських прав і обов’язків), яку реалізує при здійсненні господарської діяльності, набуваючи при цьому нових прав і обов’язків. Цю ознаку суб’єкта господарського права, ще називають господарською правосуб’єктністю. Суб’єкт господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов’язання, виступати у судових органах. Правосуб’єктність суб’єкта господарювання доктринально визначається як господарська компетенція, тобто сукупність встановлених законодавством і набутих у господарських правовідносинах прав і обов’язків; 4) він має відокремлене від інших суб’єктів (в тому числі і від власника) майно; 5) він несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах закріпленого за ним майна.

Суб’єктами господарювання згідно з ч. 2 ст. 55 ГК є: 1) господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до Господарського кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку; 2) громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані відповідно до закону як підприємці; 3) філії, представництва, інші відокремлені підрозділи господарських організацій(структурні одиниці) утворені ними для здійснення господарської діяльності (це положення було закріплене в ч. 2 ст.55 ГК України, проте Законом України від 4 лютого 2005 р. структурні одиниці без належних для того підстав і наукового обґрунтування були виключені з числа суб’єктів господарювання). Суб’єкти господарювання реалізують свою господарську компетенцію на основі права власності, права господарського відання та права оперативного управління відповідно до визначення цієї компетенції у ГК та інших законах. Суб’єкти господарювання – господарські організації, які діють на основі права власності, права господарського відання чи оперативного управління, мають статус юридичної особи, що визначаються цивільним законодавством та Господарським кодексом. Суб’єкти господарювання – відокремлені підрозділи (структурні одиниці) господарських організацій можуть діяти лише на основі права оперативно-господарського використання майна, без статусу юридичної особи. Не допускаються до заняття підприємницькою діяльністю такі категорії громадян: військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбітражу, нотаріату, а також органів державної влади і управління. покликаних здійснювати контроль за діяльністю підприємств. Згідно ч.1 ст. 56 ГК суб’єкт господарювання може бути утворений: а) за рішенням власника (власників) майна або уповноваженим ним (ними) органу. Уповноважені органи визначає власник (загальний порядок); б) у випадках, спеціально передбачених законодавством, - за рішенням інших органів, організацій і громадян (спеціальний порядок). Згідно з методом автономних рішень, заснованих щодо суб’єктів господарювання, підприємці мають право за власною ініціативою приймати рішення, які не суперечать законодавству України. Метод власних приписів зобов’язує суб’єктів підкоряться обов’язковим моделям правовідносин, які визначені законодавством (наприклад, обов’язковість реєстрації суб’єкта підприємництва, отримані рецензії на окремі види діяльності та обов’язки дотримання вимог антимонопольного законодавства); Метод рекомендацій полягає в тому, що держава регулює поведінку об’єктів господарських відносин шляхом рекомендованих моделей відповідних правовідносин (наприклад, зразки угод, бланків, методичних рекомендацій). Будь-яка держава повинна захищати права суб’єктів господарювання. В ст. 20 Господарського кодексу України, щодо захисту прав суб’єктів господарювання та споживачів передбачено: Держава забезпечує захист прав і законних інтересів суб’єктів господарювання та споживачів.

Нельзя надеяться приспособить при помощи этого метода мусульманское право к нуждам современного общества. Но эта задача и не занимала докторов ислама. "Право не хочет быть отражением действительности; это скорее свет, который должен вести верующих к религиозному идеалу, так как часто они не видят нужного направления. Идея приспособления права к эволюции фактов совершенно чужда этой системе". 430. Отказ от других источников. Таким образом, к рациональным способам развития права ислам относится с большой подозрительностью и обычно их осуждает. В частности, не допускается, чтобы личное мнение верующего могло служить основой решения по мусульманскому праву; обоснования решения ссылками на разум или справедливость также недостаточно, чтобы придать ему необходимый авторитет, в силу того, что мусульманское право имеет основу не рациональную, а религиозную и божественную. Никогда не признавалась возможность избежать в некоторых случаях, во имя публичного порядка или справедливости, применения какой-либо общей нормы права, установленной фикхом

1. Актуальні проблеми правового захисту суб’єктів господарювання

2. Захист інтересів суб’єктів господарювання від недобросовісної конкуренції

3. Поняття, предмет, метод, система, джерела, суб’єкти і зміст правовідносин по праву соціального забезпечення

4. Україна, як суб’єкт міжнародного економічного права

5. Фінансова діяльність субєктів господарювання

6. Засоби захисту права власностi
7. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi
8. Метод трудового права

9. Предмет и метод трудового права

10. Особистiсть-субєкт полiтики

11. Предмет и метод арбитражного права

12. Метеорологічні природні надзвичайні ситуації, причини винекнення, наслідки, методи захисту

13. Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

14. Захист прав громадян при встановленні фактів, що мають юридичне значення

15. Захист прав інтелектуальної власності

16. Захист права інтелектуальної власності в Україні

Кружка "Peter Rabbit".
Красивая кружка серии "Peter Rabbit" из меламина с изображением кролика из сказки. Удобная, легкая, противоударная. На дне
594 руб
Раздел: Кружки, стаканы, чашки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: синий).
Детский трехколесный велосипед для малышей от 1 года до 3 лет. Трехколесный велосипед колясочного типа с музыкально-световой кнопкой.
1800 руб
Раздел: Трехколесные
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00017.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1217 руб
Раздел: Вешалки напольные

17. Методы административного права

18. Особливості та порядок оформлення результатів пере-вірок суб’єктів підприємницької діяльності з питань дотримання вимог чинного валютного законодавства

19. Понятие, предмет и метод налогового права

20. Понятие, предмет и метод экологического права

21. Предмет и метод административного права

22. Предмет и метод гражданского права
23. Предмет, метод трудового права, соотношение трудового права с другими отраслями российского права
24. Судова влада в Україні: захист прав громадян, чи дискредитація системи правосуддя

25. Судовий захист прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади

26. Методи захисту платежів в мережі інтернет

27. Захист прав споживачів в Україні та система розподілу товарів

28. Взаємодія суб’єктів навчального процесу на уроці іноземної мови

29. Людина як суб’єкт і об’єкт політики

30. Предмет и метод социологии права. Основные этапы становления социологии права

31. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва

32. Підприємство як основний суб’єкт реалізації нововведень

Брелок с кольцом "Lord of the Rings" Wearable One Ring.
Брелок с тем самым Кольцом из известного произведения жанра фэнтези романа-эпопеи "Властелин Колец" английского писателя Дж. Р.
1590 руб
Раздел: Металлические брелоки
Подгузники Merries (S), 4-8 кг, экономичная упаковка, 82 штуки.
Большая экономичная упаковка мягких и тонких подгузников. Подгузники пропускают воздух, позволяя коже малыша дышать. Внутренняя
1374 руб
Раздел: 6-10 кг
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
526 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Основні права та свободи людини, механізми та методи їх захисту

34. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

35. Проблема метода российского налогового права как самостоятельной отрасли права

36. Понятие, предмет и методы регулирования хозяйственного права

37. Адміністративно-правові методи

38. Понятие, предмет, метод и система отрасли административного права, его источники, соотношение с другими отраслями права
39. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів
40. Адміністративне право як галузь права, навчальна дисципліна і наука. Предмет і метод адміністративного права

41. Захист житлових прав

42. Метод гражданского процессуального права

43. Методы регулирования в международном частном праве

44. Понятие трудового права, его предмет и метод

45. Понятие, предмет, методы, принципы, нормы, источники и система налогового права

46. Правовідносини у сфері соціального захисту

47. Предмет и методы теории государства и права

48. Предмет, метод и задачи курса истории государства и права

Фоторамка на 9 фотографий С34-013 "Alparaisa", 55,5x44,5 см (белый).
Размеры рамки: 55,5x44,5х2 cм. Размеры фото: - 10х15 см, 4 штуки, - 15х10 см, 4 штуки, - 30х10 см, 1 штука. Фоторамка-коллаж для 9-ти
870 руб
Раздел: Мультирамки
Коврик массажный "Морские камушки".
Массажные элементы модулей представляют собой два вида иголочек и камешки, покрытые маленькими пупырышками. Модули, выполненные из мягкого
1325 руб
Раздел: Коврики
Ранец школьный "DeLune" с мешком для обуви, пенал, часы (арт. 9-119).
Ранец школьный «Каскадный», украшенный объёмной 3D картинкой,- это совершенно уникальное решение, сочетающее яркую, большую картинку и
6050 руб
Раздел: С наполнением

49. Предмет, метод и принципы семейного права

50. Предмет, метод, джерела та система фінансового права

51. Предмет, метод, система, источники финансового права

52. Представництво і довіреність як спосіб здійснення суб’єктивного права і виконання юридичного обов’язку

53. Суб’єкти цивільного права

54. Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав
55. Юрисдикційні форми захисту авторських прав
56. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

57. Механізм товарної стратегії економічного розвитку підприємств у сучасних умовах господарювання і методи реалізації такої стратегії

58. Методи аналізу міжособистісних конфліктів

59. Моральні основи особистості й визнання суспільством її достоїнства та права на захист

60. Метод конечных элементов

61. Исследование природных ресурсов планеты с помощью космических методов

62. Исследование клеточного цикла методом проточной цитометрии

63. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ГЕНЕТИКИ

64. Методы психогенетики

Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Набор "Учимся считать. Числовой ряд до 20".
Новый уникальный комплект для быстрого обучения детей счету от института Эриксона - ведущего европейского центра коррекционной
1069 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Магнитофончик "Мульти-пульти".
С магнитофончиком "Мульти-пульти" можно устроить настоящую дискотеку! Слушай 16 песенок ("Весёлая карусель",
340 руб
Раздел: Прочие

65. Обзор методов и способов измерения физико-механических параметров рыбы

66. Новейшие методы селекции: клеточная инженерия, генная инженерия, хромосомная инженерия

67. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

68. ГО Правила поведения и действия населения при производственных авариях и стихийных бедствиях

69. Классификация коллективных средств защиты и правила поведения людей в убежищах

70. Методы и модели демографических процессов
71. Гидрохимический, атмохический и биогеохимический методы поисков
72. Добыча золота методами геотехнологии

73. Государственное регулирование экономики: формы и методы

74. Сущность, методы и формы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации

75. ПРАВО НА ТРУД В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

76. Некоторые вопросы обеспечения прав обвиняемого на предварительном расследовании

77. Административное право

78. Проблемы связанные с правами, свободами и обязанностями иностранных граждан и лиц без гражданства

79. Административное право (шпаргалка)

80. Государственное и административное право (Контрольная)

Набор детской посуды "Собачка", 3 предмета.
Набор посуды детский "Собачка". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 19
318 руб
Раздел: Наборы для кормления
Защитный детский бальзам от ветра и холода "Weleda" с календулой, 30 мл.
Защитный бальзам от ветра и холода с календулой Weleda разработан, чтобы уберечь нежную кожу ребенка от погодных воздействий. Он может
520 руб
Раздел: Крем детский
Универсальная вкладка для дорожных горшков (фиолетовый).
Вкладка для дорожных горшков подойдет для любого дорожного горшка, она хорошо ложится на сиденье, обеспечивая комфорт и удобство в
649 руб
Раздел: Прочие

81. Проблемы избирательного права современной России

82. Административное право

83. Граждане как субъекты международного права

84. Административно право (шпаргалки)

85. Административное право РФ

86. Административно-правовое обеспечение личных прав и свобод граждан
87. Методы осуществления государственной власти
88. Арбитражное процессуальное право

89. Арбитражный суд, право на обращение в арбитраж, представительство

90. Участники арбитражного процесса: классификация, права и обязанности, характеристика правового положения. Представительство в арбитражном процессе

91. Банковское право (Контрольная)

92. Шпаргалка по банковскому праву

93. Гражданское право

94. Гражданское право - сделки

95. Шпоры по гражданскому праву (Шпаргалка)

96. Авторское право

Пенал школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1096 руб
Раздел: Без наполнения
Аэрозоль Gardex "Extreme" от кровососущих насекомых и клещей, 150 мл.
Уникальный продукт с самым широким спектром действия. От всех летающих кровососущих насекомых: комаров, москитов, слепней, мокрецов,
372 руб
Раздел: Аэрозоль, спрей
Шнуровка-бусы "Весна".
Эта простая, но интересная игрушка увлечет малыша! Цель игры - нанизать на шнурок все бусинки и сделать яркие бусы! Ребенку будет
321 руб
Раздел: Деревянные шнуровки

97. Авторское право

98. Вещи как объекты гражданских прав (Контрольная)

99. Виды договоров и их классификация в гражданском праве


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.