Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Политология, Политистория Политология, Политистория

Конституційно-правовий статус політичних партій в Україні

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ручка "Помада".
Шариковая ручка в виде тюбика помады. Расцветка корпуса в ассортименте, без возможности выбора!
25 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

ВСТУП Невід'ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії. Етимологічно &quo ;партія&quo ; означає &quo ;частина &quo ;, &quo ;окремість&quo ;, інститут політичної системи і цивільного суспільства . Партія - це політична громадська організація, що боре за владу або за участь у здійсненні публічної влади. У сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна політична система одержали своє закріплення на конституційному рівні, що виражається насамперед у визнанні права громадян на об'єднання в політичні партії і громадські організації, організації громадського життя на принципах політичного, економічного й ідеологічного різноманіття. Політичні партії в Україні сприяють формуванню і вираженню політичної волі громадян, беруть участь у виборах. Крім Конституції статус політичних партій в Україні закріплюється в Законі України &quo ;Про об'єднання громадян&quo ;, у виборчому законодавстві. Згідно ст.2 вищезгаданого закону політична партія є об'єднання громадян - прихильників визначеної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має головною метою участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади , місцевого самоврядування і представництво про їхній склад . Суперництво політичних груп, об'єднаних навколо впливових родин або популярних лідерів у плині багатьох століть складало характерну, істотну рису політичної історії. Але політичні партії в сучасному розумінні виникли в Європі і США на початку XІ в. Формування партій було досить тривалим і складним процесом. Спочатку партії активно діяли тільки в періоди виборчих кампаній, вони не мали постійно діючих організацій на місцях, не проводили регулярних з'їздів або конференцій, їхні прихильники не були зв'язані партійною дисципліною. Першою масової і постійно діючою політичною партією була ліберальна партія у Великобританії (з 1861 р.). Основною причиною поширення масових політичних партій послужило поширення загального виборчого права. Партії, як правило не однорідні і мають усередині групи - фракції, що висувають програми, трохи відмінні від загальнопартійної. Існування в партії різних фракцій робить її політикові більш гнучкої , оскільки допомагає їй зберегти свій вплив серед різних груп населення. Політика партії виробляється в ході внутріпартійної політичної боротьби між різними фракціями і плинами . Керівні органи багатьох партій складаються на основі представництва від різних фракцій. Класифікація політичних партій. Для кращого з'ясування сутності інституту політичних партій велике значення має ряд групових ознак, що дозволяють виділити загальні риси і розходження в діяльності тієї або іншої політичної партії. Для цих цілей використовується формально-логічний метод пізнання, проводиться класифікація. Найбільш розповсюджена і важливої є класифікація політичних партій по наступних ознаках: По характері доктрин партії поділяються на: Партійна доктрина виражається насамперед з метою і задачами створення і діяльності партії, закріплених у її статуті й у партійній програмі. -революційні - в Україні на конституційному рівні заборонена діяльність політичних партій і суспільних об'єднань, програмні цілі або дії яких зміна конституційного ладу насильницьким шляхом; -реформаторські - більшість вітчизняних політичних партій у своїх програмах декларують прихильність тому або іншому курсові реформ, що обумовлюється насамперед сучасним політико-економічним станом України; -консервативні ; -реакційні .

По місцю і ролі партій у політичній системі: -державні (партійна ідеологія стає державної , партія формує державну систему керування ); -авторитарну (не зливаються з державою, але складають основу політичного режиму і користуються його підтримкою); -парламентські (діючі в конкурентних умовах - в Україні на сьогоднішній день зареєстровані і діють більш 60 політичних партій). За критерієм організаційної структури: Організаційна система закріплюється в статуті відповідної політичної партії. -централізовані - централізованими є багато політичних партій України(КПУ, Партія національно-економічного розвитку України) ; -децентралізовані ; -кадрові (ПНЭРУ, устав якої передбачає досить тверду партійну дисципліну її членів, що дозволяє при відносно не більшій кількості членів здійснювати політичні акції. Так при кількості міської партійної організації ПНЭРУ близько 1200 членів не минулих виборах партії виразило підтримку близько 3% електорату міста, три представники партії були обрані депутатами Одеської міської ради нинішнього скликання.); -масові - наприклад &quo ;Громада, одна із самих масових політичних партій України, що володіє децентралізованою структурою, що і дозволило керівництву партії залучити в її ряди велика кількість членів, не зв'язаних твердою партійною дисципліною; -партії з формально визначеним членством; -партії з вільним членством в Україні відповідно до Закону України &quo ;Про об'єднання громадян&quo ; не допускаються. По виду партійного керівництва партії бувають: -колективного керівництва (ПНЭРУ - основні рішення приймає партійна конференція, а поточне керівництво здійснює правління партії.); -колективного керівництва з чітко вираженим верховенством лідера (&quo ;Громада&quo ; - П. Лазаренко, ПСПУ - Н. Витренко); -особистісного керівництва ; -харизматичного керівництва ; -консенсуального керівництва . На функціонування політичної партії вирішальну роль робить тип політичної системи, тому представляється необхідним розглянути типи й основні риси партійних систем. У сучасній політичній історії розрізняють чотири типи партійних систем: -буржуазно-демократична партійна система Сформувалася в Європі і Північній Америці в XІ в. В основу функціонування покладені принципи: -легальної боротьби за владу; -влада здійснюється партією або групою партій, що забезпечили собі підтримку парламентської більшості; - наявність легальної опозиції; - наявність згоди на дотримання даних принципів між партіями, що складають партійну систему. У залежності від розкладу політичних сил у суспільстві можуть виникати різні види коаліцій, зокрема для України сьогодні політичною реальністю є так називана багатопартійна коаліція, при якій жодна з партій не здатна поодинці домогтися компетентної більшості, для досягнення якого поєднуються кілька політичних партій. -соціалістична (фашистська) партійна система При даній системі існує тільки одна легальна партія, що керує державою на всіх рівнях державного апарата . Виникнення такої системи зв'язано з кризою демократичних або авторитарних систем. -авторитарна партійна система Є проміжної , при цьому домінуючим фактором виступає держава, а не партія, що грає другорядну роль у процесі здійснення влади .

Може допускатися й існування інших партій. Висновок Основна задача реферату - розкриття поняття й основних рис такого інституту політичної системи і цивільного суспільства , як політична партія, на прикладі і з урахуванням специфіки діяльності політичних партій в Україні, де в результаті демократичних перетворень відбулася заміна соціалістичної партійної системи на партійну систему демократичного типу, подальше становлення якої відбувається і сьогодні, особливо в результаті осмислення результатів минулої виборчої кампанії в представницькі органи державної влади і місцевого самоврядування. Список використаної літератури: 1. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М.,1997. 2. Голос Украины. – 1998, 10 марта. 3. Голос Украины. – 1998, 12 марта. 4. Голос Украины. – 1998, 17 марта. 5. Голос Украины. – 1998, 18 марта. 6. Голос Украины. – 1998, 20 марта. 7. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М.,1997. 8. Коментар до Конституції України. – К.,1996. 9. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. – М.,1996. – т. 1-2. 10. Об объединениях граждан: Закон Украины // Законы Украины. – К.,1996. – т.3. 11. Устав Партии национально-экономического развития Украины (ПНЭРУ).

Бо це ж доказ, що німці — не «людоїди», а культурна і справедлива нація, яка несе на схід Европи свободу поневоленим націям. Наскільки ці два акти та їх початкові наслідки були переконливі, свідчить той факт, що «державу» п. Бандери в перших днях благословить архипастирськими посланнями навіть така політично-письменна людина, як Князь Української Греко-Католицької Церкви Митрополит Граф Андрій Шептицький. При цьому треба підкреслити, що якраз найбільшою жертвою ошуканства актом «консолідації» зроблено Митрополита Шептицького. Він благословив «державу» п. Бандери тільки тому, що його явно ошукав довірочний його ж підвладний духовник о. д-р Гриньох та сам «прем'єр-міністер» Ярослав Стецько. Вони о 4 год. ранку 30.6.41 р. з'явилися в Митрополита Шептицького, як спеціяльна делегація від С. Бандери, де заявили, що вони діють на підставі консолідаційної угоди з усіма політичними партіями та що їм «Український Національний Комітет» доручив проголосити створення української незалежної держави. Того ж самого дня до Митрополита Шептицького з'явилась делегація німецьких офіцерів в особах Ганса Коха та Зондерфюрера[8] Кайта, які заявили Митрополитові, що місцева команда німецької армії не має жодних застережень проти проголошення акту створення української незалежної держави

1. Партійно-політичні організації Бессарабії в період революції 1905-1907 рр.

2. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

3. Центральна виборча комісія: правовий статус і організація роботи

4. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

5. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні

6. Співробітництво Болгарії, Румунії та Югославії з політичними, воєнними та економічними міжнародними організаціями
7. Ідейно-політичні течії в Україні
8. Політологія. Політичні системи в Україні

9. Цивільно-правовий статус релігійних організацій в Україні

10. Організаційно-правове забезпечення надання платних послуг оздоровчого характеру

11. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

12. Розслідування крадіжок державного та громадського майна

13. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

14. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

15. Організація роботи з охорони праці у професійно-технічних навчальних закладах

16. Організація облікової політики підприємства

Рюкзак школьный с эргономичной спинкой "Neon. Модель Multi Pack".
Ранец с эргономичной спинкой. Жесткий каркас. Вмещает формат А4+. Размер: 40x32x18 см. Имеет два отделения на молнии, боковые карманы на
2306 руб
Раздел: Без наполнения
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Класс!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Органайзер для обуви "Сороконожка".
Органайзер "Сороконожка", который можно повесить на дверное полотно, стену и другие поверхности, будет содержать всю Вашу обувь
1056 руб
Раздел: Полки напольные, стеллажи

17. Адміністративно-правова відповідальність в Україні

18. Державне правове регулювання рекламної діяльності в Україні

19. Землі житлової та громадської забудови

20. Нормативно-правове середовище, що регулює ринок праці України

21. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

22. Правова організація працевлаштування громадян
23. Правове регулювання орендних відносин в Україні
24. Шляхи подолання правового нігілізму в Україні

25. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

26. Організація технологічного процесу виробництва продукції громадського харчування на підприємстві ТОВ "Караван"

27. Організація зв’язків з громадськістю на прикладі Кам’янець-Подільського районного споживчого товариства

28. Види менеджменту і поєднання організаційно-управлінських культур

29. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

30. Організаційні форми інноваційної діяльності

31. Організаційно-економічні засади ефективності виробництва озимої пшениці

32. Основні принципи і типи організаційної культури

Полотенце вафельное "Лаванда", банное, пляжное, 100х150 см.
Вафельное полотенце "Лаванда". Легкое и практичное полотенце удобно использовать на пляже, в бане и в бассейне. Плотность
304 руб
Раздел: Большие, ширина свыше 40 см
Мелки в пластиковом держателе, 9 цветов.
Мелки для ванны можно смыть водой и тряпочкой. Состав - мел+воск. Количество цветов: 9. Возраст: с 3 лет.
313 руб
Раздел: Восковые
Набор детской посуды "Человек паук. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды "Человек паук" сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора
447 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

34. Формування організаційної культури

35. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

36. Організаційно-методичні аспекти фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 6-7-річного віку

37. Організація реабілітаційної роботи в школах соціальної реабілітації

38. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів в умовах особистісно-орієнтованого навчання
39. Способи організації самостійної роботи в малокомплектній початковій школі
40. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

41. Вентиляція та кондиціювання житлових та громадських споруд

42. Організація технології аварійно-відновлювальних робіт на залізницях

43. Реформування податкового законодавства України до європейських стандартів: організаційно-правові засади

44. Синтез, перетворення та біологічна активність поліциклічних конденсованих систем на основі 4-тіазолідонів

45. Екологічна оцінка стану довкілля Коростишивського району та розробка заходів з його поліпшення

46. Правове забезпечення організації лісового господарства

47. Аналіз змісту та політико-правових наслідків конституційної реформи 2004 року

48. Політично-правова теорія Жана Бодена

Доска Mikado для обработки рыбы, складная с рыбочисткой.
Пластиковая складывающаяся доска для чистки и филировки рыбы, в комплекте, скребок для снятия рыбной чешуи. Размеры: 48x15/25 см.
827 руб
Раздел: Пластиковые
Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки

49. Михайло Грушевський–видатний політичний, громадський і державний діяч

50. Суспільно-політичні чинники Конституційного процесу в Україні

51. Налоговая система России в новом правовом поле

52. Административно-правовой статус военнослужащих

53. Административно-правовой статус гражданина как субъекта административного права

54. Государственный служащий и его административно-правовой статус. Классификация государственных служащих
55. Правовое положение центрального банка Российской Федерации (Банка России): проблемы правового статуса
56. Правовой статус некоммерческих организаций

57. Правовой статус Королевства Польского в составе Российской Империи

58. Конституционно-правовой статус Президента РФ

59. Основы общественно правового устройства РФ по Конституции 1993 года (TXT)

60. Правовой статус иностранных инвестиций в России

61. Правовой статус образовательных учреждений

62. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

63. Теория государства и права. Правовой статус личности

64. Правовой статус работающих женщин и лиц с семейными обязанностями

Сменный фильтр "Аквафор В-100-6" (2 штуки).
B100-6 — универсальный сменный модуль для фильтров-кувшинов Аквафор. Надежно очищает воду от основных вредных примесей и эффективно ее
424 руб
Раздел: Фильтры для воды
Бейдж с рулеткой, 54x85 мм.
Рулетка с держателем для бэйджа (горизонтальный). Рулетка вытягивается на 80 см. Крепится при помощи металлического клипа на поясе или к
371 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Подарочный набор "Покер", арт. 42444.
Набор включает в себя 200 фишек черного, синего, зеленого, белого и красного цветов с различным номиналом, подставку для фишек, также 1
1076 руб
Раздел: VIP-игровые наборы

65. Політичний портрет гетьмана Павла Скоропадського

66. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

67. Галичина - соціокультурна, історична, політична частка України

68. Революція 1905-1907 р.р. в Росії, розстановка ії політичних сил

69. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

70. Правовой статус внутренних морских вод
71. Конституционно-правовой статус РФ
72. Політична культура як рівнева характеристика розвитку політичної системи суспільства

73. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку політичної системи суспільства

74. Правовая природа статуса арбитражных управляющих в законодательстве о несостоятельности

75. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

76. Актуальные административно-правовые аспекты правового статуса Федеральной службы России

77. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

78. Конституционно-правовой статус РФ

79. Правовой статус главы государства в зарубежных странах

80. Международные организации, их классификация и правовой статус

Фоторамка "Вращающийся куб".
Декоративная фоторамка, выполненная в виде куба. На гранях куба вы сможете разместить шесть фотографии формата 10 см х 10 см. Куб
330 руб
Раздел: Мультирамки
Гель "Meine Liebe" для стирки шерстяных, шелковых и деликатных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" идеально подходит для изделий из шерсти, шелка, кашемира, в том числе состоящих из
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Помпа для воды "HotFrost", A6, механическая.
Цвет корпуса: синий/серый. Тип установки: на бутыль. Тип помпы: механический. Тип крана: кнопка на корпусе. Количество кранов: 1. Материал
357 руб
Раздел: Прочее

81. К вопросу о правовом статусе государственного служащего

82. Культурно-историческое и социально-правовое поля эротики и порнографии. (Общее и особенное)

83. Правовой статус олимпийского комитета России (общий, специальный, индивидуальный)

84. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

85. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

86. Правовой статус субъектов РФ
87. Административно-правовой статус общественных объединений
88. Правовой статус акционерного общества

89. Розробка концепції управління інноваційною діяльністю в Пол-тавській області

90. Утворення Скіфії та її політична історія

91. Доля політичної нації в поліетнічному суспільстві.

92. Політичний портрет М. Грушевського

93. "Дзеркало тижня" як суспільно-політичний щотижневик

94. Административно-правовой статус граждан

95. Формирование сословного строя и правовой статус сословий

96. Административно-правовой статус граждан РФ

Кружка "Вязанная", синяя.
Долгими зимними вечерами, в осеннюю слякоть или весеннюю распутицу приятно согреться кружкой чего-нибудь горячего, особенно, если она тоже
378 руб
Раздел: Кружки
Набор детской посуды "Морские животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Морские животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска 18
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Пакеты фасовочные "Экстра" в евроупаковке, 24х37 см (1000 штук), 8 мкм.
Пакеты фасовочные из пищевого полиэтилена низкого давления, используется для фасовки, хранения и перевозки пищевых и непищевых
378 руб
Раздел: Пакеты для продуктов

97. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы

98. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий

99. Правовой статус безработного

100. Правовой статус страховых компаний


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.