Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Адміністративний менеджмент

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Кафедра документознавства та інформаційної діяльності Контрольна робота Адміністративний менеджмент Типологія організації. Опишіть типологію Блау та Скотта Типологія організацій – багатовимірна класифікація, що представляє цілісну систему типів, з'єднаних якимсь загальним початком, загальною природою, походженням, загальним середовищем існування. З практичної точки зору класифікація організацій важлива таких причин: – знаходження схожих організацій – за будь-якими параметрами, це допомагає створювати мінімум методик для їх аналізу і вдосконалення; – можливість визначення їх чисельного розподілу по класифікації для створення відповідної інфраструктури: підготовки кадрів, контрольних служб і т.д.; Виходячи з суті системного підходу до класифікації організацій важливо керуватися декількома об'єктивно обґрунтованими критеріями. Одним з критеріїв класифікації може бути принцип побудови і функціонування організації, на основі якого доцільно розділяти всі організації в суспільстві на формальні і неформальні (мал. 1.1). Формальна організація характеризується узаконеною системою норм, правив, принципів діяльності, стандартів поведінки членів організації. Головна ознака формальної організації – це запрограмованість і визначеність організаційних норм і дій. Організація не вичерпується формальною частиною, хоча і визначається нею. Неформальна організація – це система соціальних ролей, неформальних інститутів і санкцій, еталонів поведінки, переданих звичаями і традиціями, які виникають спонтанно в ході щоденних взаємодій, що не наказали. Неформальні організації не реєструються в державному органі. Вони створюються на базі загальних інтересів в області культури, побуту, спорту і ін. Наприклад, об'єднання друзів, група туристів. Неформальні соціальні групи грають важливу роль в діяльності будь-якої організації. Особливо помітна їх роль в діяльності великих підприємницьких і державних структур. Мал. 1.1 Класифікація організацій за принципом їх побудови і функціонування Одна з типологій організацій, побудована на базі системного підходу, представлена на мал. 1.2. На думку П. Блау і У. Скотта по відношенню із зовнішнім середовищем організації поділяються на 4 класи систем: 1. Ділові організації – комерційні організації, орієнтовані на отримання прибутку. Саме ділові організації забезпечують суспільство необхідними йому матеріальними цінностями. Особливостями ділових організацій є ринковий характер їх відносин із споживачами. Пропонуючи свої товари або послуги споживачу, ділова організація переслідує в першу чергу власну мету, а не мета споживача. Проте реалізувати власну мету ділові організації можуть лише в тому випадку, якщо знайдуть відповідних споживачів своєї діяльності. Мал. 1.2. Типологія організацій 2. Взаємовигідні організації (асоціації) – такі організації об'єднують представників тих або інших професій або соціальних груп (спілка художників, асоціація військовослужбовців запасу і т.д., що об'єдналися для захисту своїх інтересів і реалізації або лобіювання загальних інтересів.

Досить часто подібні організації взагалі не орієнтовані на отримання прибутку. Якщо ж в результаті їх діяльності прибуток все-таки утворюється, вона використовується відповідно до статутної мети організації. 3. Обслуговуючі організації – організації, надаючи послуги споживачам, частіше за все як споживачі такого роду організацій виступають фізичні особи. Прикладом такого роду організацій є лікарні, школи і т.п. 4. Організації загальної користі – організації подібного типу не надають допомоги кому-небудь конкретно, а потрібні всьому суспільству. Наприклад, такими організаціями можна назвати армію, міліцію, пожежну службу, органи державного управління і т.д. Фактори, що впливають на розподіл влади Влада - це можливість впливу на поведінку інших. Лорд Ектон зауважив, що влада має тенденцію розбещувати, а абсолютна влада розбещує абсолютно. Більшість людей пов'язують владу з насильством, силою та агресією, але сила зовсім не обов'язково є компонентом влади. Таким чином, влада - це можливість впливати на поведінку інших. Як доповнення до формальних повноважень керівникові необхідна влада, оскільки він залежить від людей як у межах свого ланцюга команд, так і поза ним. У різних підрозділах організації керівник залежить від безпосереднього керівника, підлеглих і колег. Фактично ці групи являють собою частину навколишнього середовища. Залежність від чинників і людей, якими не можна управляти безпосередньо, є головною причиною труднощів, які відчуває керівний персонал. Влада та вплив — інструменти лідерства — є фактично єдиними засобами, які має керівник. Отже, влада є неодмінною умовою успішної діяльності організації. Багатьом здається, що та людина, яка має владу, може нав'язувати свою волю незважаючи на бажання іншої людини. Однак нині визнається, що вплив і влада однаковою мірою залежать від особистості, на яку чиниться вплив, і від ситуації та здібностей керівника. Не існує реальної абсолютної влади, оскільки ніхто не може впливати на всіх людей за будь-яких обставин. Скільки влади має та чи інша людина в певній ситуації, визначається не рівнем її формальних повноважень, а ступенями залежності від іншої людини. Чим більша залежність від іншої особи, тим більша влада цієї особи. Звичайно керівник має владу над підлеглим, оскільки останні залежать від нього в таких питаннях, як підвищення заробітної плати, просування по службі тощо. Однак за певних обставин підлеглі мають владу над керівником, тобто керівник залежить від підлеглих, наприклад, у таких питаннях, як потрібна для прийняття рішення інформація. Яскравим прикладом влади підлеглих над керівником є виключно сприятливі контракти, які можуть одержати відомі актори та спортсмени. У допоміжного персоналу лікарень є влада, оскільки лікарі залежать від них. Тому ефективний керівник намагається підтримувати розумний баланс влади, достатній для забезпечення досягнення мети, але такої, що не викликає почуття невдоволеності у підлеглих і звідси - непокори. Дж. Френч і Б. Рейвен — дослідники з питання влади та лідерства (керівництва) — розробили зручну класифікацію основ влади.

Згідно з цією класифікацією є п'ять основних форм влади: 1) основана на примусі; 2) основана на винагороді; 3) законна (традиційна); 4)експертна; 5)еталонна(влада прикладу). Влада, основана на примусі. Така влада полягає в здатності отримати бажану згоду під страхом покарання. Вона набуває форми догани, пониження в посаді, звільнення і, нарешті, загрози фізичного насильства. Іншою формою примусової влади є присутність керівника під час виконання робіт його підлеглими, тобто влада через примус, вплив через страх виявляються на робочому місці. Недоліки впливу через страх: - великі витрати на управління; - втрата довіри до керівництва; - поява бажання у підлеглих працівників обманювати організацію; - виникнення незадоволеності роботою; - поява гальмівних процесів у розвитку здібностей людини. Влада, основана на винагороді. Обіцяння винагороди - один з найстаріших і найефективніших способів впливу на людей. Влада, основана на винагороді, впливає через позитивну допомогу підлеглому з метою домогтися від нього бажаної поведінки. Недоліками влади, основаної на винагороді, можна вважати такі: - обмеження розмірів винагороди; - обмеження влади законодавчими актами, положеннями, політикою фірми; - неможливість завжди встановити ставлення працівника до винагороди. Законна (традиційна) влада. Традиція - найпоширеніший інструмент впливу. Вплив за допомогою традиції можливий лише тоді, коли норми культури передбачають підкорення керівництву як бажану поведінку. Керівник використовує традицію, щоб задовольнити потребу виконавця у захищеності та належності. Традиція особливо важлива для формальних організацій. Можливість заохочувати закріплює повноваження керівника віддавати накази. Традиція на противагу страху передбачає позитивну винагороду - задоволення потреби. Коли людина визнає вплив, що ґрунтується на традиції, вона одержує натомість відчуття належності до соціальної групи. Недоліки законної влади: - традиції можуть бути спрямовані проти змін; - немає тісного зв'язку між традиціями та винагородами, з одного боку, та задоволенням своїх власних потреб - з іншого; - неповно використовується потенціал керівника, оскільки його здібності залишаються непоміченими, тому що цей працівник не входить у формальну систему (групу). Експертна влада. Така влада своєю суттю має вплив через розумну віру і втілюється таким чином. Виконавець вважає, що впливова людина володіє особливими експертними знаннями про проект, проблему і т. ін. Виконавець бере на віру цінність знань керівника. У цьому разі вплив вважається розумним, оскільки рішення виконавця підкоритися є свідомим і логічним. Переконливим прикладом впливу через розумну віру є відносини, що формуються у більшості людей зі своїм лікарем. Оскільки сама людина не має медичних знань, то і не знає напевне, чи спроможний лікар задовольнити її потребу, а відтак приймає його вплив, бо вірить у його професійну компетенцію. Недоліки експертної влади: - розумна віра менш стійка, ніж вплив харизматичної особистості; - у підлеглого може виявитися більше влади, ніж у керівника, а це може призвести до конфліктної ситуації.

Брав участь у Полтавськй битв 1709Pр. на боц росян. Фрдрх Великий.P ¶деться про ФрдрхаP¶ Барбаросса (бл. 1125P 1190), короля Нмеччини з 1152Pр., мператора «Священно Римсько мпер» з 1155Pр. Запорозька СчP суспльно-полтична та вйськово-адмнстративна органзаця укранського козацтва, що склалася в першй половин 16Pст. за Днпровими порогами. Найвищим органом влади булаP вйськова козацька рада, яка обирала кошового отамана й ншу козацьку старшину. Дяв козацький вйськовий суд. Карл Маркс називав Сч «козацькою республкою» (Див.: Архив К.PМаркса и Ф.PЭнгельса.P Т.P8.P С.P154). Запорозьке козацтво вдгравало видатну роль у боротьб народних мас Украни проти феодально-крпосницького гнту. В счн 1648Pр. запорожц на чол з Богданом Хмельницьким поклали початок визвольнй вйн укранського народу 16481654Pрр., тривалий час вели боротьбу проти турецько-татарсько агрес. Росйський царизм розглядав Запорозьку Сч як один з осередкв антифеодального й нацонально-визвольного руху укранського народу. У червн 1775Pр. росйська армя зруйнувала Сч

1. Наукова та громадська діяльність В.Б. Антоновича

2. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

3. Національний банк України та особливості його функціонування

4. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності

5. Поняття національного доходу та його використання

6. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку
7. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя
8. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод

9. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

10. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

11. Механізми трансферу технологій на національному та міжнародному рівнях

12. Стан та шляхи удосконалення обліку адміністративних витрат

13. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави

14. Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України

15. Принципи адміністративного судочинства та особливості їх застосування

16. Вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки

Набор для творчества "Топиарий. Нежность".
Набор для творчества поможет вам освоить новый вид прикладного творчества - создания топиария. Топиарий - это декоративное деревце,
359 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла
Комплект постельного белья 1,5-спальный "Disney" (с наволочкой 50х70 см).
Добро пожаловать в мир популярных персонажей, супергероев и сказочных существ. Постельное белье для мальчиков и девочек украсит интерьер и
2232 руб
Раздел: Детское, подростковое
Мешок для обуви "Wild", 1 отделение.
Удобный мешок для обуви увеличенных размеров с дополнительным карманом на молнии и сеточкой. Размер: 410х490 мм. Материал: полиэстер.
458 руб
Раздел: Сумки для обуви

17. Особливості управління та господарсько-адміністративного влаштування Дерманського Свято-Троїцького монастиря на Волині у ХVІ–ХVІІ ст.

18. Припинення адміністративних правопорушень

19. Адміністративна відповідальність

20. Адміністративна відповідальність в Україні

21. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за порушення податкового законодавства

22. Адміністративна реформа в Україні
23. Адміністративне право України
24. Адміністративне правопорушення

25. Адміністративний примус

26. Адміністративні провадження

27. Адміністративно-правове регулювання в сфері підприємницької діяльності

28. Адміністративно-правовий статус Президента України

29. Адміністративно-правові норми

30. Елементи адміністративного позову

31. Місце адміністративного права в правовій системі

32. Обласні державні адміністрації як суб’єкт адміністративного права

Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фигурка "Zabivaka Classic", 8 штук, 6 см.
Подарочный набор из 8 фигурок предназначен для преданных спортивных болельщиков. Комплект "Волк Classic" включает в себя
673 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Планшет для пастелей "Калейдоскоп", A3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Калейдоскоп" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Бумага в планшете имеет небольшую
331 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования

33. Підсудність адміністративних справ

34. Проблеми впровадження адміністративно-територіальної реформи в Україні

35. Склад адміністративного правопорушення. Адміністративне стягнення

36. Виробництво по справах про адміністративні правопорушення

37. Адміністративне право: концептуальні підходи вчених дорадянського періоду

38. Адміністративне судочинство: концептуальні підходи українських вчених періоду незалежності України
39. Адміністративно-політичний устрій Запорізької Січі
40. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні

41. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби

42. Адміністрування та особливості оподаткування страхових компаній

43. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

44. Поняття та сутність менеджменту

45. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

46. Сутність та зміст сучасного менеджменту

47. Адміністрування системного реєстру Win9x/nt/2000

48. Громадська адміністрація у Польщі

Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)
Мельница "Молинеро" для специй, четырёхуровневая.
Мельница «Молинеро» полностью механическая, не требует подзарядки от электросети или от батареек. Вы можете не только перемалывать, но и
620 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Пустышки силиконовые Avent "Ночная", розовый (6-18 месяцев), 2 штуки.
Симметричные мягкие ортодонтические соски пустышек Avent от Philips учитывают естественное строение и развитие неба, зубов и десен
660 руб
Раздел: 6-18 месяцев

49. Районна державна адміністрація

50. Основи адміністрування в Linux

51. Адміністрування користувачів з використанням локальних і глобальних груп

52. Культура давньогрецького поділу. Міфологія та науково-технічний розвиток

53. Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

54. Менеджмент та конкуренція
55. Організація та нормування праці в операційному менеджменті
56. Психоінформаційні технології у менеджменті. Функції та компетентність керівника. Психологічна орієнтація працівників

57. Видатні постаті французького та німецького менеджменту

58. Зміст та структура науково-дослідницької діяльності студентів

59. Психологічні якості працівників та їх використання у процесі менеджменту

60. Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

61. Методика нарахування бюджету Генічеської районної державної адміністрації

62. Фінансове управління Черняхівської районної державної адміністрації

63. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл

64. Науково-технічний прогрес та його значення в економіці і суспільстві

Шкатулка для ювелирных украшений "Чайная роза" 17,5x17,5x9,5 см.
Шкатулка настольная. Размеры: 17,5x17,5x9,5 см. Материал: картон.
777 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Таблетки для мытья посуды в посудомоечной машине "Все в одной таблетке", без фосфатов, 30 таблеток.
Таблетки Frau Schmidt Все в 1 являются универсальным решением для Вашей посудомоечной машины и позволяют придать посуде бриллиантовый
338 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Муфты-варежки для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка лайт), темно-синие.
Муфты-варежки на ручку коляски представляют собой 2 варежки, которые подходят для всех типов колясок и очень легко одеваются, защищая Ваши
530 руб
Раздел: Муфты на ручку

65. Роль микроэлементов в обменных процессах растений и на накоплении ими биологически активных веществ (Реферат (обзор литературы) () WinWord 97)

66. Полная история танков мира

67. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

68. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

69. Экономическая сказка-реферат "НДС - вражья морда" или просто "Сказка про НДС"

70. Нова економична политика та ии законодавче оформлення
71. Реферат о Пугачеве
72. Конституцiя США та реальнi права громадян

73. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

74. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

75. Несколько рефератов по культурологии

76. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

77. Реферат по научной монографии А.Н. Троицкого «Александр I и Наполеон» Москва, «Высшая школа»1994 г.

78. Даниил Галицкий и его внутренняя и внешняя политика (Данило Галицький - його внутрЁшня та зовнЁшня полЁтика)

79. Были ли в Германии плавающие танки накануне Второй Мировой Войны?

80. Субъект преступления ("подновлённая" версия реферата 6762)

Бумага для принтера "Ballet Classic", формат А3, 500 листов.
Бумага Ballet Classic имеет категорию качества «В», что позволяет использовать ее при создании документации различного типа. Обладая
502 руб
Раздел: Формата А3 и больше
Зеркальце карманное "Бабочка", 8x7 см.
Симпатичное карманное зеркало станет Вашим незаменимым помощником и с легкостью разместится даже в небольшой женской сумочке или кармане.
354 руб
Раздел: Зеркала, расчески, заколки
Кулинарная форма, круглая, регулируемая, 16-30 см, высота 8,5 см.
Кольцо-трансформер решает проблему выбора размера формы раз и навсегда.Используется для выпечки коржей диаметров от 15 до 30 см.Форма
482 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки

81. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

82. Полная история танков мира

83. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

84. Человек в системе менеджмента

85. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

86. Введение в специальность по дисциплине: менеджмент в социальной сфере (шпаргалка)
87. "Камю", "Сартр", "Шопенгауэр", "Ясперс", "Фромм" (Рефераты, доклады по философии)
88. Шпоры по финансовому менеджменту

89. Менеджмент и маркетинг в банковской деятельности

90. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

91. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації

92. Кроссворд по банковскому менеджменту

93. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

94. Значення харчової промисловостi у соцiальному та економiчному розвитку України

95. Роль и сущность финансового менеджмента в условиях рыночной экономики

96. Менеджмент

Перчатки виниловые одноразовые, размер M, 100 штук.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Трусики Merries Юниор, 12-22 кг, экономичная упаковка, 38 штук.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь, удобны в период обучения малыша к горшку; надеваются и
1448 руб
Раздел: Обычные
Багетная рама "Sally" (цвет: серый+золото), 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
504 руб
Раздел: Размер 30x40

97. Сущность менеджмента

98. Перераспределение полномочий и ответственности в системе менеджмента

99. Международные аспекты американского менеджмента: новые тенденции 90-х годов

100. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.