Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Аналіз правового статусу законодавчої й місцевої влади Угорщини

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Курсова робота на тему: АНАЛІЗ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ЗАКОНОДАВЧОЇ Й МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ УГОРЩИНИ Ужгород 2006 ЗМІСТ Розділ І. Національна асамблея як орган законодавчої влади Розділ ІІ. Здійснення державної влади на місцях РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА АСАМБЛЕЯ ЯК ОРГАН ЗАКОНОДАВЧОЇ ВЛАДИ Законодавча влада в Угорській Республіці здійснюється однопалатним парламентом – Національною Асамблеєю (раніше – Державними Зборами) (ст. 25). Ст. 19 Конституції Угорщини визначає Національну Асамблею верховним органом державної влади та представницьким органом народу. 2 Національна Асамблея, здійснюючи свої права, що випливають із народного суверенітету, гарантує конституційний порядок у суспільстві і визначає структуру, напрями та умови управління. Здійснюючи свою владу, Національна Асамблея здійснює наступні повноваження: приймає Конституцію Республіки Угорщина; приймає закони; визначає план соціально-економічного розвитку країни; визначає баланс державних фінансів, затверджує державний бюджет та забезпечує його виконання; приймає рішення щодо програми Уряду; укладає міжнародні договори, що мають особливе значення для міжнародних відносин Республіки Угорщина; приймає рішення щодо оголошення війни та укладення миру; у випадку стану війни чи виникненя загрози збройного нападу з боку іноземних держав (небезпека війни) оголошує кризовий стан і створює Раду оборони; у випадку збройних дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи захоплення влади, а також у випадку небезпечних актів насильства – збройних чи підготовлених з допомогою зброї, – що загрожують безпеці життя і майна громадян, та у випадках стихійного лиха чи промислових катастроф (надалі усе разом: неминуча потреба) оголошує надзвичайний стан; приймає рішення про розгортання Збройних сил за межами або всередині країни; обирає Президента Республіки, Прем’єр-міністра, членів Конституційного Суду, Уповноваженого Національної Асамблеї з прав людини та Уповноваженого Національної Асамблеї з прав національних та етнічних меншин, Голову та заступника Голови Державного аудиторського управління, Голову Верховного Суду та Генерального прокурора; за рекомендацією Уряду, поданою після отримання рішення Конституційного Суду, розпускає місцеві представницькі органи, діяльність яких суперечить Конституції; приймає рішення щодо назв, території та розташування округів, щодо надання містам привілеїв округів та щодо формування районів столичного міста; має виключне право оголошувати амністію. Прийняття рішень, передбачених пунктами 7, 8, 9 та10 вимагає двох третин голосів представників Національної Асамблеї.1 Національною Асамблеєю може бути призначений всенародний референдум. Прийняття закону про всенародний референдум вимагає двох третин голосів представників Національної Асамблеї. У випадку, коли Національна Асамблея нездатна прийняти такі рішення, Президент Республіки має право оголосити стан війни, кризовий стан, створити Раду оборони, а також оголосити надзвичайний стан. Національна Асамблея вважається нездатною прийняти такі рішення, якщо вона знаходиться не на сесії, якщо не має часу прийняти такі рішення, а також якщо у випадках, які призводять до стану війни, кризового або надзвичайного стану, її скликання натрапляє на нездоланні перепони.

Факт нездатності Національної Асамблеї діяти та підстави для оголошення стану війни, кризового або надзвичайного стану встановлюється спільно Головою Національної Асамблеї, Головою Конституційного Суду та Прем’єр-міністром. Національна Асамблея розглядає підстави для оголошення стану війни, кризового чи надзвичайного стану на своєму першому засіданні після усунення причин нездатності діяти і приймає рішення про законність вжитих заходів. Таке рішення вимагає двох третин голосів представників Національної Асамблеї. Дві третини голосів представників, присутніх на Національній Асамблеї, вимагаються і для прийняття закону про детальні правила, що застосовуються під час кризового і надзвичайного стану. Національна Асамблея обирається строком на чотири роки у складі 386 депутатів.1 Національна Асамблея складається з представників, які обираються шляхом прямих виборів за змішаною системою.2 Представники Національної Асамблеї здійснюють свої повноваження з метою служіння інтересам народу. Вони (представники) наділені правом недоторканності відповідно до положень закону про правовий статус представників Національної Асамблеї. Представники Національної Асамблеї повинні мати винагороду, достатню для забезпечення їхньої незалежності. Їм надається право мати певні пільги та право на відшкодування витрат. Для прийняття закону про розмір винагороди, відшкодувань, а також про пільги вимагються дві третини голосів присутніх представників. Президент Республіки, члени Конституційного Суду, Уповноважений Національної Асамблеї з прав людини, Голова державного аудиторського управління, заступник Голови та аудитори, судді, прокурори, працівники органів державної адміністрації, за винятком членів Уряду і заступників міністрів, службовці Збройних сил, поліції та інших органів правопорядку не можуть бути представниками Національної Асамблеї. Інші випадки несумісності посади представника можуть бути встановлені законом. Для прийняття закону про правовий статус представників Національної Асамблеї вимагаються дві третини голосів присутніх представників Національної Асамблеї. Згідно ст. 20/А повноваження представників Національної Асамблеї припиняються у випадках: 1) припинення функціонування Національної Асамблеї; 2) смерті представника; 3) оголошення несумісності посади; 4) відставки; 5) втрати виборчого права.1 Якщо твердження про несумісність посади висунуто проти представника, який виконує свої повноваження, за пропозицією іншого представника, Національна Асамблея приймає рішення щодо визнання несумісності посади. Заявою, адресованою Національній Асамблеї, представники можуть відмовитися від своїх мандатів. Для того, щоб відставка набула чинності, ніяких рішень Національної Асамблеї не вимагається. Ст. ст. 21-24 визначають принципи організації роботи Національної Асамблеї. Згідно змісту цих статтей Національна Асамблея обирає Голову, заступника Голови та секретарів з-поміж своїх членів. Крім того вона утворює постійні комітети з-поміж своїх членів і може доручати комітетові вивчення будь-якої справи. Кожен зобов’язаний надавати необхідні дані на вимогу комітетів Національної Асамблеї та давати свідчення перед ними.

Національна Асамблея працює сесійно. Щороку відбуваються дві регулярні сесії Національної Асамблеї: з 1 лютого до 15 червня і з 1 вересня до 15 грудня.1 Перше засідання Національної Асамблеї скликається Президентом Республіки через місяць після виборів; в іншому випадку сесію скликає Голова Національної Асамблеї, який проводить перше засідання. Національна Асамблея скликається за письмовою вимогою Президента Республіки, Уряду або однієї п’ятої представників. У вимозі має бути зазначено причину скликання, бажану дату і порядок денний. Президент Республіки може один раз протягом сесії перенести засідання на строк до тридцяти днів. Протягом цього строку на письмову вимогу однієї п’ятої представників Голова скликає Національну Асамблею не пізніше ніж через вісім днів після одержання вимоги. Засідання Національної Асамблеї є відкритими. На вимогу Президента Республіки, Уряду чи будь-якого представника Національна Асамблея двома третинами голосів представників може прийняти рішення проводити закрите засідання. Національна Асамблея має кворум, коли присутня більш ніж половина представників. Свої рішення вона приймає більш ніж половиною голосів присутніх представників. Для внесення поправок до Конституції та прийняття певних рішень, визначених Конституцією, вимагаються дві третини голосів представників Національної Асамблеї. Правила процедури та порядок проведення дебатів визначаються у регламенті Національної Асамблеї, за прийняття якого повинні проголосувати дві третини присутніх представників. Як для зміни Конституції, так і для прийняття певних рішень, визначених Конснитуцією, вимагаються дві третини голосів представників Національної Асамблеї. Ст. 25 оголошує, що законодавча ініціатива належить Президентові Республіки, Урядові, будь-якому представникові Національної Асамблеї. Закони, прийняті Національною Асамблеєю, мають бути підписані, а потім передані Президентові Республіки Головою Національної Асамблеї. Президент Республіки обнародує закон у п’ятнадцятиденний строк, а на вимогу Голови Національної Асамблеї у разі неминучої потреби – протягом п’яти днів після його отримання. Президент Республіки підписує закон, переданий для обнародування. Закон публікується в офіційній газеті. Якщо Президент не погоджується із законом або з будь-яким положенням, він може повернути його перед підписанням разом із своїми зауваженнями до Національної Асамблеї, яка ще раз розглядає закон і приймає щодо нього рішення. Після цього закон, прийнятий Головою Національної Асамблеї Президентові, підписується та обнародується Президентом Республіки протягом п’яти днів. Президент Республіки перед підписанням закону передає його до Конституційного Суду, якщо вважає, що будь-яке з його положень є неконституційним. Якщо Конституційний Суд, згідно зі своїми функціями, оголосить закон неконституційним, Президент Республіки повертає його до Національної Асамблеї; а іншому разі закон підписується і обнародується протягом п’яти днів. Представники Національної Асамблеї можуть робити запити до уповниважених Національної Асамблеї з прав людини і з прав національних та етнічних меншин, до Голови Державного аудиторського управління, до Голови Національного банку Угорщини, можуть направляти інтерпеляції і запити Урядові, будь-якому членові Уряду та Генеральному прокуророві з будь-якого питання у межах їхніх повноважень.

По происхождению месторождения стратиформные. Имеются также месторождения титаномагнетитовых и медно-никелевых руд, железистых кварцитов, каменного угля и др. УДОМЛЯ - город (с 1981) в Российской Федерации, Тверская обл. Железнодорожная станция. 32,5 тыс. жителей (1993). Деревообрабатывающие предприятия. АЭС. Краеведческий музей. УДОНТХАНИ - город в Таиланде, административный центр чангвата Удонтхани. 81 тыс. жителей (1988). Лесопильные, сахарные предприятия. УДОСТОВЕРЕНИЕ - официальный документ, свидетельствующий личность предъявителя (напр., паспорт) и его правовой статус (удостоверение военнослужащего, депутатское удостоверение) или подтверждающий определенные факты и права (напр., удостоверение командировочное, удостоверение на право голосования). УДРИ (Oudry) Жан Батист (1686-1755) - французский живописец. В натюрмортах, охотничьих сценах, анималистических изображениях сочетал точность наблюдений с декоративностью. УДРИС Рудольф Юрьевич (1899-1949) - химик-технолог. Один из создателей в СССР первого в мире метода и промышленной установки совместного получения фенола и ацетона (1949)

1. Адміністративно-правове регулювання діяльності органів місцевої міліції

2. Правовий статус працівників міліції, їх основні завдання

3. Основи розвитку регіону. Видатки місцевих органів влади

4. Административно-правовой статус иностранных лиц и лиц без гражданства

5. Административно-правовой статус государственных служащих в России

6. Административно-правовой статус граждан
7. Правовой статус Центрального Банка РФ
8. Правовой статус ценной бумаги

9. Возникновение и развитие правового статуса казачества в России

10. Политико-правовые учения Н.М. Коркунова

11. Основы Конституционно-правового статуса субъектов РФ

12. Правовой статус иностранных инвестиций в России

13. Правовой статус образовательных учреждений

14. Правовой статус работодателя: понятия, содержание, виды

15. Характеристика правового статуса профсоюзов в сфере труда

16. Правовой статус работника и работодателя

Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления
Ручка шариковая "Excellence", розовая.
Новая подарочная шариковая ручка имеет необычный дизайн, который притягивает взгляд. Металлический миниатюрный корпус полностью усыпан
444 руб
Раздел: Металлические ручки

17. Международные организации, их классификация и правовой статус

18. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке

19. Податкова система Японії, Місцеві податки в Україні

20. Правовой статус арбитражных управляющих и их объединений в РФ

21. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации

22. Города с особым правовым статусом
23. Сенат: эволюция правового статуса и компетенция
24. Конституционно-правовой статус РФ

25. Правовой статус главы государства в зарубежных странах

26. Международные организации, их классификация и правовой статус

27. К вопросу о правовом статусе государственного служащего

28. Правовой статус работников уголовно – исполнительной системы

29. Cфера фінансів - місцеві фінанси

30. Повноваження місцевих органів самоврядування

31. Констиционно-правовой статус народного депутата Украины

32. Конституционно-правовой статус Президента, его положение в системе органов государственной власти

Набор маркеров для досок "E-361", 1 мм, 8 цветов.
Маркеры для написания и маркировки текста на белых досках. Стирается сухой губкой почти со всех плотных поверхностей, например, эмали,
592 руб
Раздел: Для досок
Детская каталка "Вихрь", зеленая.
Маленькие гонщики в возрасте от 1 до 3 лет будут в восторге от маневренной машинки "Вихрь". Легкая и невероятно простая в
1350 руб
Раздел: Каталки
Пеленка Папитто фланелевая (3 штуки, 120x75 см).
Состав: фланель импортная (хлопок 100%). Размер: 120x75 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
466 руб
Раздел: Пелёнки

33. Административно-правовой статус общественных объединений

34. Правовой статус акционерного общества

35. Административно-правовой статус граждан

36. Формирование сословного строя и правовой статус сословий

37. Административно-правовой статус граждан РФ

38. Административно-правовой статус муниципальных служащих. Прохождение муниципальной службы
39. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий
40. Правовой статус безработного

41. Місцеві позики і їх розвиток в Україні

42. Риэлторская деятельность: аспекты правового статуса, налогообложения и бухгалтерского учета

43. Административно-правовой статус государственного служащего

44. Административно-правовой статус иностранных граждан в РФ

45. Административно-правовой статус иностранных граждан РФ

46. Административно-правовой статус подразделений по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности

47. Административно-правовой статус управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков

48. Адміністративно-правовий статус Президента України

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 4500 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
786 руб
Раздел: Стиральные порошки
Сумка-транспортный чехол усиленная для колясок "Книжка".
Сумка чехол выполнена из прочной и легко чистящейся ткани оснащена двумя ручками для переноски. Размеры: 93x50x36 см.
907 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Магниты "Standart", 0,7 кг, 30 мм, темно-синие, 10 штук.
Диаметр: 30 мм. Сила: 0,7 кг. Материал: цельный ферритный магнит. Количество: 10 штук. Цвет: темно-синий.
318 руб
Раздел: Магниты канцелярские

49. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

50. Государственный служащий: понятие и правовой статус

51. Гражданско-правовой статус акционерного общества

52. Гражданско-правовой статус личности

53. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні

54. Загальна характеристика фінансової основи організації діяльності місцевих рад
55. Институт присяжных заседателей в зарубежных странах. Правовой статус вице-президента США
56. Конституционная характеристика правового статуса личности

57. Конституционно-правовой статус автономий в Российской Федерации

58. Конституционно-правовой статус депутата Парламента РК

59. Конституционно-правовой статус личности

60. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации

61. Конституционно-правовой статус счётных палат зарубежных стран

62. Конституционно-правовой статус человека и гражданина

63. Місцеве та регіональне самоврядування

64. Місцеві суди в Україні

Диско-шар, средний.
Диско-светильник среднего размера. Мощность лампы накаливания: 25 Ватт. Цоколь: Е14. Лампа специализированная миниатюрная. Напряжение
1115 руб
Раздел: Необычные светильники
"Счеты" - деревянная игрушка.
Эти забавные и яркие счеты изготовлены из экологически чистого материала древесины. Игра с ними прекрасно развивает мелкую моторику и
342 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки

65. Організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування

66. Основы правового статуса человека и гражданина в Российской Федерации

67. Особенности правового статуса беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации

68. Особливості місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим, повноваження місцевого самоврядування у соціальній сфері

69. Осужденные и их правовой статус

70. Понятие права в общесоциальном смысле. Правовой статус личности
71. Порівняльна характеристика правового статусу особи в Німеччині та Японії
72. Правовий статус депутата

73. Правовий статус комунальних підприємств

74. Правовий статус приватного підприємства

75. Правовий статус роботодавців

76. Правовий статус територіальних громад

77. Правовий статус юридичних осіб нафтогазового комплексу України (цивільно-правові аспекти)

78. Правовой статус арбитражного управляющего

79. Правовой статус арбитражного управляющего в процедуре банкротства

80. Правовой статус безработного гражданина. Пособия по безработице

Набор мебели для столовой "Коллекция".
Очень красивый и изящный набор мебели и посуды для кукол "Столовая" понравится любому ребенку. В набор входит стол, четыре стула
463 руб
Раздел: Кухни, столовые
Мягкая игрушка "Волк. Забивака", 28 см.
Мягкий волк Забивака — официальный талисман чемпионата мира по футболу 2018 года. Представляет собой волка с коричнево-белой шерстью в
1099 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Набор подарочный "Камни для виски в мешочке", 2 штуки, 2,5х2,5 см.
Набор подарочный: камни для виски в холщовом мешочке. Талькомагнезит можно использовать для резьбы, т.к. он мягкий и не крошится, из него
1880 руб
Раздел: Аксессуары для вина

81. Правовой статус биржи

82. Правовой статус государственного служащего Российской Федерации

83. Правовой статус государственных служащих в Республике Казахстан

84. Правовой статус Европейского парламента

85. Правовой статус индивидуального предпринимателя в России

86. Правовой статус иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ
87. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства в Российской Федерации
88. Правовой статус личности

89. Правовой статус личности

90. Правовой статус некоммерческих организаций

91. Правовой статус общества с ограниченной отвественностью

92. Правовой статус органа исполнительной власти. Ветви государственной власти

93. Правовой статус предпринимателя

94. Правовой статус президента РФ

95. Правовой статус российских адвокатов и их профессиональные объединения

96. Правовой статус свидетеля и свидетельский иммунитет

Настольная игра "Для тебя".
Романтическая игра для влюбленной пары. Игроки получают по конверту с 15 заданиями. Каждое из них — это сюрприз для второй половины — фант
590 руб
Раздел: Игры для взрослых (18+)
Счеты большие "Mapacha".
Благодаря этим красочным счётам малыш очень быстро научится считать! Счёты оснащены 10-ю осями, на каждой из которых расположено по 10
800 руб
Раздел: Счетные наборы, веера
Доска магнитно-маркерная.
Доска напольная в деревянной некрашеной раме, азбука и цифры на магнитах, маркер. Доска двухсторонняя, с одной стороны "белая"
1619 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

97. Правовой статус службы безопасности и ее функции по обеспечению экономической и информационной безопасности бизнеса

98. Правовой статус участников гражданского процесса

99. Правовой статус членов парламента в зарубежных странах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.