Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Фінанси Київської Русі

Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки

Міністерство освіти та науки України Черкаський інженерно-технологічний інститут Факультет перепідготовки фахівців Курсова робота по дисципліні “Фінанси” Тема: “ Фінанси Київської Русі” Слухач Бруєвич Сергій Анатолійович призвіще та імя Спеціальність, група Фінанси №ЗФ-01 назва спеціальності, № групи Керівник Пасічник Юрій Васильович прізвище, ініціали Результат допущено до захисту, на доопрацювання Робота захищена дата, оцінка Реєстраційний номер місце для штампу м. Черкаси 2001 рік ЗМІСТ 3 І.Теоретичний розділ. 1. Характеристика фінансових відносин 4 1. Господарський та соціальний устрій. 4 2. Бюджетні відносини. 6 3. Грошова система. 9 2. Внесок київських князів в розвиток фінансових відносин 11 3. Історичне значення фінансових відносин 14 ВИСНОВОК 16 ІІ. Практичний розділ. 1. Заходи по покращенню фінансового стану ВАТ «Черкаське хімволокно» 17 ВИСНОВОК 24 ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 25 ВСТУП З точки зору політичної організації легше встановити, якою не була Київська Русь, ніж те, якою вона була. Київська Русь не була державою в сучасному розумінні слова. Розглядати її як таку – значило б приписувати їй вищий рівень політичної організації, ніж це було насправді. Вона не мала ні централізованого управління, ні всеохоплюючої та розгалуженої бюрократичної системи. Єдиний зв’язок між володарями та підвладними, насамперед неміським населенням, існував у формі збору данини. У політиці князі керувались особистими чи династичними інтересами, нерідко ігноруючи потреби держави і суспільства. Політичні стосунки були млявими, мінливими й невиразними, а політичні проблеми часто розв’язувалися за допомогою сили. І все ж зростав рівень політичної, соціальної та економічної організації Київської Русі, відтак завданням даної курсової роботи є розкриття характеристики фінансових відносин в Київській Русі, а саме зародження економічних відносин; охарактеризувати господарський та соціальний устрій княжої доби, розвиток торгівлі і, зокрема, товарно-грошових, бюджетних відносин. Окремо розглянемо питання про внесок київських князів в розвиток фінансових відносин, їх державотворчу, дипломатичну діяльність, ефективність їх функціонування, а також розкриємо історичне значення фінансових відносин, їх місце в економічній історії України. І. Теоретичний розділ.1. Характеристика фінансових відносин. 1.1. Господарський та соціальний устрій. Київська Русь, з моменту виникнення як самостійна держава (882 р.), мала багато відмінностей в господарському розвитку. Це пояснюється там, що вона від первісно-общинного ладу відразу перейшла до феодального, минувши стадію рабовласництва. Причина такого явища - в IX сі. до моменту створення Київської Русі в більшості сусідніх держав вже склався феодальний спосіб виробництва, але окремі елементи рабства проявлялись в господарській діяльності. На відміну від Західної Європи, де феодальне землеволодіння узалежнювалося службою своєму сюзерену, на Русі бояри користувалися правом спадкового володіння маєтками, зберігаючи його навіть з переходом від одного князя до іншого. Багато бояр проживали у містах, здаючи свою землю селянам, за що брали частину їхньої продукції та продавали її на ринку.

За різними підрахунками в межах тодішньої Київської Русі проживало від 3 до 12 мли. населення на території близько 800 тис. кв. км. і вона була найбільшою державою середньовічної Європи. Соціально-економічне, політичне і культурне життя Київської Русі зосереджувалось у містах, де мешкало 13-15% всього населення країни. У країні налічувалось близько 240 міст і селищ. Проте цілком імовірно, що десь 150 із них фактично являли собою укріпленні населення напівземлеробського люду. Населення Києва в XI — першій третині XIII ст., налічувало близько 50 тис. мешканців. Для свого часу то була дуже велика кількість городян. У давньоруських Чернігові й Галичі їх було по 25 тис., Переяславці й Білоозері по 10-12 тис. Населення цих міст переважно складалося з дрібних торгівців та ремісників. Нижче від бояр стояла міська знать, до якої відносились купці, щозаймались міжнародною торгівлею, вступали в родинні зв'язки з боярами йдомінували у міській політиці. Переважна більшість мешканців була ремісниками різних спеціальностей, які об'єднувалися у корпорації (цехи). Найнижчу сходинку соціальної драбини міста займала "чернь" — ті, хто нічого не мали й наймалися на "чорну роботу". Величезну більшість населення становили селяни, або смерди. Про селян відомо небагато, оскільки історичні джерела зосереджували увагу на вищих класах. Протягом усієї Київської доби більшість селян були відносно незалежними. Проте у XII -ХПІ ст. з'являються ознаки їх закабалення феодалами, що набувало різних форм. Вільний селянин мав право звертатися до суду, переїжджати з місця на місце, передавати землю у спадщину синам, якщо ж він мав лише дочок, то на його землю міг претендувати князь. Сільське господарство було провідним у давньоруській економіці й досягло для свого часу рівня розвитку. Воно спиралося на прадавні традиції східних слов'ян, що з незапам'ятних часів були землеробами. У різних регіонах величезної держави залежно від грунтів і кліматичних умов застосовувалися різні системи обробітку землі, такі як дво - і трипільна, перелогова, підсічна системи сівозміни. Основними зерновими культурами в Київської Русі були жито, просо, ячмінь, пшениця й овес. Іншим важливим видом сільськогосподарської діяльності було скотарство. Великими стадами корів і кіз, табунами коней, отарами овець володіли князі й багаті бояри. А серед промислів особливо розвинутими були мисливство, й риболовство, бортництво та бджільництво. Важливе значення у господарському житті Київської держави мала внутрішня торгівля. Вона забезпечувала обмін між сільськогосподарським виробництвом, ремеслом і промислом. Формувалася система внутрішніх ринкових зв'язків спочатку в межах невеликих районів, а потім у межах великих адміністративно-господарських земель. Внутрішня торгівля велася переважно на торгах, коли в певні місце й час сходилися усі, кому потрібно було продати свій товар або купити вироби інших. Починаючи з XII ст. поблизу торгів будували храми, які відали службою мір і маси, збирали мита за користування ними. У Києві це була церква св. Богородиці Пирогощі на київському торговищі, у Чернігові - храм П'ятниці.

Зовнішня торгівля порівняно з внутрішньою була жвавішою. Через те що господарство мало натуральний характер, зовнішній ринок охоплював незнану частину господарської продукції. Торгували переважно з візантійськими центрами Північного Причорномор'я, Подунав’я. Користувалися попитом такі товари, як вино, фібули. В обмін за них вивозили хутро, мед, шкури, віск. Слабкішими були торгові контакти з племенами Середньої та Північної Європи, балтійським, фінно-угорським та тюркським населенням Східної Європи. Відомі торгові зв'язки з Великою Моравією, Болгарією, Хозарією і країнами Сходу. В IХ ст. головною торговою артерією для Києва став шлях "Із варягів у греки"; такий шлях розпочинався у Нижньому Новгороді системою річок з Дніпром були зв'язані Смоленськ, Любеч, Чернігів та інші міста. Купці з товарами прибували в Київ. Флотилії човнів збиралися під Києвом і вирушали вниз Дніпром до Чорного моря. Торговий шлях закінчувався в Константинополі. Вплив української торгівлі на Чорному морі був дуже великий. Торгівля з Візантією посідала перше місце в зовнішній торгівлі Київської держави. Тому не випадково, що першою формальною угодою, укладеною київськими правителями, став договір князя Олега з Візантією в 911р, згідно з яким руським купцям у Константинополі створювалися надзвичайно сприятливі умови. Київ став великим торговим центром, він був також своєрідним транзитним місцем, через яке із сусідніх земель надходили товари. Найважливішими адміністративними механізмами, через які здійснювалася влада, були князь, княжа рада, рада бояр (дума) та збори городян (віче). Влада і престиж, якими користувався князь, зобов'язували його забезпечувати справедливість, порядок і захист підданих. У віддалені міста і землі князі призначали посадників, які обиралися з членів власної родини. На периферійних землях волю князя виконував тисяцький зі своїми підлеглими. За порадою і підтримкою князь звертався до боярської думи — органу, що виник із старших членів дружини. Пізніше в думі з'явилися і церковні ієрархи. Функції думи ніколи чітко не визначалися, а князь не був зобов'язаний радитися з нею, але брав до уваги позицію боярської думи. Віче скликалося князем або городянами, коли виникала потреба порадитись або висловити свою думку щодо важливих питань, таких як військові походи, укладення угод, престолонаслідування, розподіл посад у державі. Віче могло критикувати або схвалювати князівську політику, але воно не мало права визначити свою власну політику чи видавати закони. Фактично на вічових сходах панувала міська купецька знать. Отже, політична могутність і військова потуга Давньоруської держави трималися на міцному фундаменті: розвинутій і багатій економіці, землеробство і скотарство не тільки були спроможні прогодувати населення країни, а й виробляли продукти харчування та сировину на експорт. Міста, особливо великі, були заселені переважно ремісниками, вироби яких мали добрий збут на Русі й за рубежем. Спустошливі вторгнення кочовиків причорноморських степів, виснажливі, майже безперервні громадянські війни між князями, хоч і завдавали шкоди, але не могли підірвати економічного життя Русі.

Соліди Василя І та Костянтина VII (867 — 887 pp.) — кругла невелика золота монета, на аверсі якої був викарбуваний хрест, а зліва та справа від нього — поясні зображення двох імператорів. На реверсі — зображення Ісуса Христа на тлі хреста, по краях — напис. Міліаріси братів Василя II та Костянтина VIII (976 — 1026 pp.) — срібні монети грубого, примітивного карбування; на аверсі вміщено зображення візантійського хреста, з боків — погруддя братів-імператорів, довкола — їхні імена; на реверсі — написи. Наприкінці X ст. обіг монет зменшується в зв'язку з кризою срібла на Сході (спричиненою вичерпанням родовищ, призупиненням видобутку в найбільших із них, суперечками та війнами на Сході). Зрозуміло, припинення надходжень арабських і візантійських монет сприяло власному монетному карбуванню руських князів. Візантійський міліаріс імператорів Василя II  і Костянтина VIII 2.2. Формування грошової системи Київської Держави Джерелами ознайомлення з монетною системою Київської Русі є численні нумізматичні знахідки, «Руська Правда» та випадкові згадки в літописі

1. Культура Київської Русі.

2. Культура Київської Русі

3. Розвиток освіти в період Київської Русі і доби козаччини

4. Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

5. Завоювання Київської Русі монголо-татарами

6. Особливості розвитку культури Київської Русі
7. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)
8. Політична історія Київської Русі

9. Політичний устрій та соціально-економічний розвиток Київської Русі

10. Суспільно-політичні погляди правителів Київської Русі

11. Утворення і розвиток Київської Русі

12. Культура Київської Русі

13. Культурний розвиток Київської Русі

14. Найдавніший одяг на теренах України. Вбрання періоду Київської Русі

15. Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

16. Політична думка від Київської Русі до сьогодення

Рюкзак школьный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (Тролли).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
2082 руб
Раздел: Без наполнения
Копилка-раскраска "Сова в шляпе".
Набор для творчества. Копилка-раскраска. Пластиковая копилка легкая, приятная на ощупь, не бьется при падении и ее легко раскрашивать. В
324 руб
Раздел: Копилки
Набор кукол "Шарлотта Земляничка" (с одеждой).
Игровой набор "Шарлотта Земляничка" состоит из четырех мини-кукол высотой 8 см и массы полезных аксессуаров. Благодаря
1599 руб
Раздел: Шарлотта Земляничка

17. Філософська думка часів Київської Русі

18. Формування екологічно сталих агроландшафтів на території Слобідської сільської ради Кагарлицького району, Київської області

19. Князівська добродійність у Київський Русі

20. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

21. Вплив християнства на культуру в Київській Русі

22. Розвиток писемності, освіти та науки в Київській Русі
23. Недовіра людей до банківської системи - це перший крок до створення якісно нової економіки
24. Развитие права на Северо-западе Руси (Статья)

25. Объективные причины принятия христианства на Руси

26. Князь и дружина в Древней Руси

27. Искусство Древней Руси

28. Культура Древней Руси

29. Языческие праздники Древней Руси

30. Культура Киевской Руси

31. Культура Руси XIV - XVII веков

32. Культура Древней Руси

Бумага самоклеящаяся "Lomond", А4, 38х21,2 мм, 65 штук на листе, 50 листов, белый.
Белая суперкаландрированная многофункциональная самоклеящаяся бумага разработана для печати на всех видах струйных, лазерных принтеров и
318 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Активный порошок для посудомоечных машин "Paclan Brileo", 2,5 кг.
Активный порошок для посудомоечных машин. Разлагает крахмал: картофель, паста, каши и белки (молочные продукты, мясо).
515 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Чайник со свистком ЕМ-25001/17, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные

33. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

34. "Освобожден народ, но счастлив ли народ ?" по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо"

35. Понятие счастья в поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо?"

36. Литература Древней Руси

37. Иван IV – первый царь Всея Руси

38. Православие и соцкультурное развитие особенности древней Руси
39. Борьба Руси с агрессией немецких и шведских феодалов. Александр Невский
40. Архитектура Руси XIII - XIVвв.

41. Борьба народов Руси, Закавказья и Средней Азии с татаро-монгольским нашествием

42. Золотая Орда, ее государственный строй и формы господства над Русью

43. Крещение Руси

44. Крещение Руси

45. Крещение Руси. Освещение его в древнерусских летописях

46. Культура Руси до монгольского нашествия (IX - начало XIII вв.)

47. Нашествие на Русь с Востока и Запада. Татаро-монгольское иго и его влияние на экономическое и политическое развитие Руси

48. Праздники на Руси

Рюкзак для старших классов "Фантазия", 41x32x14 см.
Рюкзак "Фантазия" предназначен для учениц старших классов и студенток. Поклонницам нежной гаммы цветов придется по вкусу броский
621 руб
Раздел: Без наполнения
Мобиль на детскую кроватку "Music Bed Bell" (свет, звук).
Погремушка станет отличным помощником, она позволит привлечь внимание ребенка. Мобиль на детскую кроватку Music Bed Bell - это отличное
1475 руб
Раздел: Мобили
Швабра отжимная "Хозяюшка Мила", KF-08.
Отжимные швабры с PVA насадками подходят для влажной уборки и мытья полов из любых материалов: ламинат, паркет, линолеум, керамическая
371 руб
Раздел: Швабры и наборы

49. Принятие христианства на Руси (988г.)

50. Создание и развитие Киевской Руси

51. Становление Великой Руси

52. Торговые пути и средства передвижения на Руси в XVI веке

53. Принятие христианства на Руси

54. История Киевской Руси
55. Христианство на Руси. Реформа языческого культа
56. Роль казачества и братств Западной Руси в борьбе за православие после Брестской Унии

57. Правители Белой Руси

58. Рецензия на монографию по истории Н.Л. Пушкарева "Женщины Древней Руси"

59. Юридическая система Древней Руси

60. Смута на Руси: социальная катастрофа и время альтернатив

61. Борьба Руси с внешними вторжениями в XIII в.

62. Влияние монголо-татарского нашествия на географию хозяйства, городов и путей сообщения Руси

63. Государственное управление Руси в XVII веке

64. Культура древней Руси

Табурет складной "Моби".
Табурет изготовлен из пищевой пластмассы и абсолютно безопасен для детей, легко собирается и моется. Яркая цветовая гамма табурета
522 руб
Раздел: Стульчики
Двусторонние клеевые подушечки UHU Fix, 50 штук.
Двухсторонние клеящие подушечки с высокой клеящей способностью для постоянного крепления. Позволяют прикрепить практически любой нетяжелый
350 руб
Раздел: Универсальный
Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные

65. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)

66. Проникновение христианства на Русь и отношения с язычеством до крещения Руси при князе Владимире

67. Эпидемии и пандемии Руси XI-XIV вв. по материалам летописей

68. Культура Руси в период раздробленности

69. Алексей Михайлович. - Начало воссоединения Руси

70. История индо-европейских цивилизаций или кто основал Киев
71. Спорные вопросы ранней истории Киевской Руси
72. Национально-теократическая концепция Святой Руси А.В.Карташева

73. Хронология Древней Руси

74. О преемственности царской власти между Византией и Русью

75. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического развития Руси

76. Особенности становления государственности и социально-политического развития древней Руси. 9- начало 13 веков

77. Роль братьев-просветителей Кирилла и Мефодия в распространении христианства на Руси

78. Проблема места монастырей в экономической структуре Руси

79. Река Днепр и город Киев

80. Завоевание Руси монголо-татарами

Глобус Земли физический + политический, с подсветкой, 250 мм.
Глобус Земли физический + политический, с подсветкой. Диаметр: 250 мм. Расцветка подставки в ассортименте, без возможности выбора!
769 руб
Раздел: Глобусы
Авто-вентилятор с функцией обогрева.
Каждый автомобилист знает, что нередко погода на улице заставляет нас дискомфортно чувствовать себя и в салоне собственного автомобиля. В
600 руб
Раздел: Прочее
Блюдо "Пасхальное", диаметр 25 см.
Блюдо. Диаметр: 25 см. Высота: 3 см. Материал: фарфор. В ассортименте, без возможности выбора.
515 руб
Раздел: Прочее

81. Крестоносная агрессия на территории Руси

82. Догосударственный период в истории Руси

83. Коневодство в древней Руси

84. Государственная раздробленность древней Руси XII - XIII вв

85. Предпринимательство в допетровской Руси

86. Двоеверие на Руси
87. Суверенные феодальные земли на Руси
88. Феодальная раздробленность Руси (середина XII – XV вв.)

89. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

90. Борьба Руси с татарским нашествием

91. Возникновение и развитие Киевской Руси

92. Женщина в Древней Руси

93. История древней Руси

94. История развития законодательства московской Руси

95. Как зарождалась культура Руси

96. Крещение Руси

Стиральный порошок "INDEX", универсал, 6000 грамм.
Предназначение: для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических тканей, а также тканей из смешанных волокон (кроме изделий
1024 руб
Раздел: Стиральные порошки
Карандаши цветные "Kores", 36 цветов, с точилкой.
Цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт. Мягкий грифель.
622 руб
Раздел: Более 24 цветов
Подставка для колец Zoola "Кошка", хром.
Серия стильных и функциональных держателей для украшений от Umbra. Они предназначены как для хранения украшений, так и общего декора
590 руб
Раздел: Подставки для украшений

97. Крещение на Руси

98. Культурно-историческое значение принятия православия на Руси

99. Насилие политики Петра над традициями (обычаями) Московской Руси


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.