Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ Кафедра економічної теорії Курсова робота На тему: «Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил» Черкаси 2007р. Зміст Вступ 1. Теоретичні проблеми економічних категорій продуктивних сил і виробничих відносин. 1.1 Продуктивні сили, як матеріальна основа розвитку виробничих відносин 1.2 Виробничі відносини, як соціально-економічна форма розвитку продуктивних сил. 2. Взаємозв’язок продуктивних сил і виробничих відносин. Людський капітал та національне багатство. 2.1 Взаємозв'язок продуктивних сил та виробничих відносин. 2.2 Людський капітал як чинник і наслідок розвитку виробничих відносин. 2.3 Національне багатство і робоча сила. 3. Інвестиційно-інноваційний розвиток національної економіки-головний шлях оптимізації розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. 3.1 Інновації та досвід венчурного інвестування. 3.2 НТР як швидкий розвиток виробничих відносин Висновок. Список літератури. Вступ Актуальність: Люди, які вдосконалюють знаряддя виробництва, не задумуються над соціальними наслідками цього процесу, їх цікавить насамперед задоволення матеріальних, а потім і духовних потреб. Люди, по суті, не вільні у виборі своїх продуктивних сил, що становлять основу всієї їхньої історії. Продуктивні сили — це результат практичної енергії попередніх поколінь людей. Продуктивні сили і виробничі відносини існують с часів зародження праці та ринкових відносин. Виробничі відносини-це соціальна основа форми розвитку продуктивних сил, та продуктивні сили-це матеріальна основа розвитку виробничих відносин. Тож ці два поняття не можуть існувати одне без одного. Отже ця тема буде актуальна у будь-який час та у будь-якій країні. Мета: Мета цієї курсової роботи знайти та обґрунтувати взаємозв’язок між продуктивними силами та виробничими відносинами та знайти оптимальний шлях розвитку цих понять. Для цього необіхно виконати наступні питання: 1.Розкрити теоретичну сутність критерій про продуктивні сили і виробничі відносини. 2. Дослідити взаємозв’язок між продуктивними силами і виробничими відносинами. 3. Проаналізувати та визначити оптимальний шлях розвитку продуктивних сил і виробничих відносин. 1. Теоретичні проблеми економічних категорій продуктивних сил і виробничих відносин 1.1 Продуктивні сили, як матеріальна основа розвитку виробничих відносин Спосіб виробництва представляють дві сторони: продуктивні сили та виробничі відносини. Розглянемо спочатку, що являють собою продуктивні сили. У трудовій діяльності розрізняють, по-перше, цілеспрямовану діяльність людини, тобто саму працю, по-друге, знаряддя праці та, по-третє, предмети праці. Предмети праці — це те, на що спрямована діяльність людини, що добувається працею з природи. Речі, які людина споживає, виготовляються з певних матеріалів. Це ліс, нафта, вугілля, руди, глина та інші матеріали. Знаряддя праці — це все те, що людина використовує у процесі взаємодії між собою та природою, що слугує їй для передачі своїх дій на предмет праці, для полегшення та прискорення цих дій.

Для первісної людини такими знаряддями праці служили палиця, каміння, сокира, пізніше — лук, стріли. В сучасних людей знаряддями праці є різні інструменти: верстати, машини, наукомісткі технології, мікропроцесорна техніка, біотехнологія, ядерна енергетика тощо. За допомогою цих знарядь праці люди ведуть обмін речовин між собою і природою, контролюючи та регулюючи цей обмін. Знаряддя праці відіграють найважливішу роль в історії розвитку виробництва. Ступінь досконалості знарядь праці виступає показником розвитку людської робочої сили, показником влади людини над природою. Саме за останками знарядь праці вивчаються зниклі соціально-економічні формації; економічні епохи відрізняються одна від одної не тим, що виробляється, а тим, якими знаряддями праці воно виробляється. Окрім знарядь праці, для успішного здійснення процесу виробництва необхідні певні умови праці, виробничі приміщення, дороги, канали, сховища, джерела енергії та ін. Наприклад, для дорогих, комп'ютерних систем потрібні пристойні приміщення, сучасний великоваговий вантажний чи легковий автомобіль потребує добрих автошляхів, великі скупчення зерна, овочів вимагають автоматизованих систем контролю за станом і т.д. Умови праці разом із знаряддям праці становлять засоби праці. Предмети праці та засоби праці в сукупності виступають як матеріальні умови для виробництва і утворюють засоби виробництва. Матеріальні блага, що створюються людською працею, служать для людини засобами її існування і одночасно є основою для подальшого розвитку самого виробництва. З цього видно, що засоби виробництва — це лише матеріальна передумова, можливість виробництва. Основним, найважливішим і вирішальним елементом виробництва виступає сама людина, яка, використовуючи в процесі виробництва свої знання, виробничі навички та досвід, приводить у дію знаряддя праці. Жива праця людини шляхом приведення в рух знарядь праці перетворює можливість у дійсність. Саме праця продукує матеріальні блага, необхідні для життя суспільства. Відносини між людиною, знаряддями та предметами праці в процесі виробництва можна влучно охарактеризувати словами Маркса з &quo ;Капіталу&quo ;: машина, яка не служить у процесі праці, не корисна. Крім того, вона піддається руйнівній дії природного обміну речей. Залізо ржавіє, дерево гниє. Пряжа, яка не буде використана для ткання або в'язання, стає сировиною. Жива праця має охопити ці речі, воскресити їх з мертвих, перетворити їх з можливих у дійсні та діючі споживні вартості. Люди та знаряддя праці відіграють активну і вирішальну роль у суспільному виробництві. Але це не означає, що з процесу виробництва усувається предмет праці. Останній входить у суспільне виробництво як його постійна і необхідна умова. Предмет праці входить у виробництво по-різному, залежно від ступеня розвитку робочої сили та знарядь праці. При наявності названих структурних елементів, необхідних для виробництва, останнє можливе лише за вмілих, кваліфікованих дій людей. Ефективне використання знань, досвіду, навичок може бути здійснене при відповідних оптимальних формах та методах організації виробництва.

Таким чином, засоби виробництва, що створюються суспільством, разом з людьми, що володіють знаннями та навичками до праці, методи та форми організації виробництва становлять у сукупності продуктивні сили суспільства. Продуктивні сили суспільства постійно змінювалися і вдосконалювалися протягом всієї історії людства. Разом з тим полегшувалася боротьба людей з природою, зростала продуктивність праці, збільшувалося виробництво матеріальних благ. Історія розвитку знарядь виробництва від кам'яних та дерев'яних знарядь до сучасних машин та новітніх технологій — це історія підкорення людиною сил природи, постійно зростаючої могутності людини у боротьбі з природою, створення величезних матеріальних можливостей для розвитку культури суспільства. Однак, історичний досвід свідчить: життя трудящих не поліпшувалося пропорційно зростанню продуктивних сил та продуктивності праці. Навпаки, часто становище широких народних мас навіть погіршувалося поряд з досягненнями науки та техніки, зростанням продуктивності праці, що свідчить про вплив на рівень життя народних мас ще й інших факторів. Такими факторами виступають суспільно-економічні умови, за яких діють і розвиваються продуктивні сили, живе та продукує матеріальні блага людина. Словом, продуктивні сили завжди розвиваються в умовах певного суспільного устрою. Люди виробляють матеріальні блага не поодинці, не ізольовано один від одного, а об'єднуючись певним способом, щоб спільно впливати на природу, добувати засоби до існування. 1.2 Виробничі відносини, як соціально-економічна форма розвитку продуктивних силМатеріальна виробнича діяльність людей стала основою виникнення і розвитку суспільних зв'язків та відносин, тобто людського суспільства. Спільна праця згуртовувала людей, робила їх постійне спілкування життєво необхідним. Тому виробництво завжди, за будь-яких умов має суспільний характер, є суспільним виробництвом. Продуктивні сили становлять лише одну сторону суспільного виробництва. Адже в процесі виробництва люди вступають у певні відносини не тільки з природою, а й один з одним. Ці взаємовідносини людей у процесі виробництва дістали назву &quo ;виробничі відносини&quo ; і представляють другу складову способу виробництва. Cтруктура економічно-виробничих відносин зоображена на мал 1.2. У виробничі відносини входять насамперед виробничо-технічні відносини, тобто взаємини між виробниками безпосередньо на конкретному підприємстві. Але для успішного функціонування підприємства необхідні зв'язки його з іншими підприємствами і навіть галузями виробництва. Отже, у виробничі відносини входять також відносини між людьми різних підприємств чи галузей виробництва, а також відносини в процесі розподілу, обміну та споживання суспільного продукту. В основі виробничих відносин лежить власність на засоби виробництва. Тобто від того, в чиїй власності перебувають основні засоби виробництва, залежить сутність, характер усієї системи виробничих відносин. Характер власності визначає форми відносин між людьми у суспільстві: панування і підкорення чи співробітництво та взаємодопомога. Форми власності визначають форми розподілу, обміну та присвоєння виробленого, а також місце людини в системі виробництва, тобто — це власник, управлінець чи виробник.

Шляхетним завданням укранського нацоналста стало, отже, переконувати противника в безглуздост його агрес  невигдност  для нього ж самого, одню силою розумових аргументв; точнснько так, як вн гадав переконати Росю заперестати культурний гнт над укранським шкльництвом одню силою педагогчних арAументв[9]. Один з маркантних представникв монзму, В. Освальд (полемзуючи з млтаризмом) писав, що вдносини мж нацями повинн нормуватися розумовим принципом енерAетичного мперативу, який чисто науково наказу м сидти тихо  не тратити марно сил у непродуктивнй борн[10]. Як з точки погляду енергетичного мперативу плуг вище сохи, а полюбовне розмежування сусдв вигднше вчних сварок  бйок, так, з т ж само точки погляду, вигднше  мирне спвжиття народв, анж х ворогування. Щоб це ворогування спинилося, треба лиш переконати ворогв в його безсенсовност! Поколнню, хворому на надрозвиток нтелекту, промовляли до переконання ц навн арAументи. Врив у них  Драгоманв. Так, найбльшим аргументом проти надання укранству державно-правного характеру було в нього те, що ц стремлння не можуть витримати критики освченого чоловка; що х вдкинуто науковою критикою  аналзою

1. Основные факторы производства их взаимодействие и взаимозаменяемость Закон убывающей предельной полезности

2. Исследование основных факторов влияния на распространения наркотиков среди подростков

3. Основные факторы эффективности коммерциализации технологий

4. Этногенез и основные факторы этнической эволюции

5. Общественное производство и его основные факторы

6. Основные факторы эволюции по Дарвину
7. Основные факторы оптимизации развития правового сознания в Украине
8. Маркетинговая среда, ее основные факторы и структура

9. Основные факторы развития девиантного поведения

10. Основные факторы, формирующие валютный курс

11. Основные факторы спроса и предложения, степень их влияния и проблема измерения

12. Особливості формування попиту на фактори виробництва

13. Конституция - основной закон государства

14. Конституция – основной закон государства. Основы конституционного строя

15. Основные виды деликтов в законах XII таблиц

16. Основные законы материалистической диалектики

Дождевик на коляску универсальный в сумке.
Погода бывает капризной. Минуту назад светило солнышко, но набежала тучка и пошел дождь, а то и град. Защитить малыша и продолжить
323 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 90x60 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
1065 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Настольная семейная игра "Гонки по цветовому коду".
Эта настольная игра для двух игроков заставит пошевелить мозгами и пальцами. Цель игры проста - для победы над соперником необходимо
417 руб
Раздел: Игры логические

17. Влияние физических и химических факторов на основность алкиламинов

18. Царская власть по «Основным законам» 1906 года

19. Десять основных законов вещей и времени

20. Основные новации в законе об акционерных обществах

21. Основные законы и формулы физики

22. Суицидальное поведение молодежи: масштабы, основные формы и факторы
23. Спрос и предложение, основные ценообразующие факторы
24. Основные химические законы

25. Основные положения и сущность Закона "О техническом регулировании" и технического регламента

26. Функции биосферы (по Вернадскому и основные биосферные законы по Реймерсу)

27. Основные клеточные органоиды. Факторы обеспечения нормальной жизнедеятельности растений

28. Основные законы земледелия

29. Основные законы геополитики

30. Конституция Российской Федерации – основной закон правового общества

31. Криминогенное влияние факторов организационно-управленческого порядка на состояние законности в органах внутренних дел Украины

32. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Увлекательная настольная игра "Зверобуквы", новая версия.
В игровом наборе маленькие карточки-буквы и большие карты-звери. Иллюстраторы поработали здесь на славу! У каждой буквы свой яркий и
632 руб
Раздел: Карточные игры
Игра магнитная "Модная девчонка".
Любая девочка, независимо от возраста, обожает заниматься украшательством, придумывать и экспериментировать. Магнитная игра "Модная
318 руб
Раздел: Бумажные куклы
Настольная игра "Мягкий знак".
«Мягкий знак» – это игра для детей и их родителей. Ее правила предельно просты. Для игры нужен только комплект карт. На каждой из них
357 руб
Раздел: Внимание, память, логика

33. Основные направления укрепления законности в административной деятельности ОВД

34. Поняття, види, структура, тлумачення та завдання закону про кримінальну відповідальність

35. Основні закономірності суть і наслідки початкових етапів та процесів українського державотворення

36. Микросреда маркетинга и ее основные определяющие факторы

37. Закономірності формування, фактори ризику й заходи щодо профілактики травматизму підлітків в умовах урбанізованого регіону

38. Основные причины, факторы и пути вывоза капитала из России
39. Основные рыночные факторы, влияющие на характер инновационной деятельности
40. Вибір оптимальних технологічних параметрів виробництва шамотних вогнетривів і їх взаємозв’язок з основними властивостями виробів

41. Основные законы и принципы социального управления

42. Основные законы электрических цепей

43. Основные понятия и законы механики

44. Основные понятия, определения и законы в теории электрических цепей

45. Основные положения и законы химии

46. Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

47. Закон вартості: сутність та основні функції

48. Основные причины кризиса 2008 года. Факторы послекризисного роста

Стержень для шариковых ручек "Quink Flow", синий, толщина линии M.
Стержень для шариковых ручек. Цвет чернил: синий. Толщина линии письма: M.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Таз алюминиевый для варенья, 34 см.
Легкая, прочная и практичная посуда, изготовлена из пищевого алюминия, имеет высокую стойкость к коррозии, равномерно нагревается за
525 руб
Раздел: 10 литров и менее
Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные

49. Співвідношення факторів виробництва

50. Ціноутворення на ринках факторів виробництва

51. Разработка основных разделов проекта производства работ

52. Основные звездные характеристики. Рождение звезд

53. Факторы вызывающие мутацию (Доклад)

54. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)
55. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления
56. Закон российской федерации о воинской обязанности и военной службе

57. Основные проблемы и перспективы развития и размещения отраслей агропромышленного комплекса в Донецком экономическом районе

58. Эфиопы: основные этнографические особенности

59. Минеральные ресурсы как определяющий фактор экономического роста в России

60. Природные ресурсы как экономический фактор

61. Основные тенденции, перспективы развития современного мирового хозяйства

62. Миграция элементов и ее факторы

63. Государственный бюджет, как экономическая категория и основной финансовый план Украины

64. Основные задачи и сферы государственного регулирования в экономике

Шкатулка РТО, 33.5x18x14 см (арт. 3649-RT-59).
Шкатулки РТО — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать, используемые в
1093 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Вперед!", 380 мл.
Объем: 380 мл. Материал: фарфор.
319 руб
Раздел: Кружки, посуда
Вешалка для одежды напольная, раздвижная ТД-00012, 1450x430x1550 мм.
Длина: 145 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 1. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
828 руб
Раздел: Вешалки напольные

65. Основные направления деятельности федеральной службы налоговой полиции по выявлению и пресечению финансовых преступлений

66. Основные направления государственного регулирования финансовых отношений в РФ

67. Задачи, основные функции и система ОВД

68. Понятие, основные черты субъектов административной юрисдикции

69. Юрисдикционное действие антимонопольных законов

70. Статьи Закона о трудовой деятельности касательно Юридического лица
71. Гражданско-процессуальный порядок (защиты прав и законных интересов граждан и организаций [Контрольная])
72. Основные направления внешней политики республики Беларусь

73. Законы XII таблиц

74. Мировая война 1939 - 1945гг.: точки зрения на причины возникновения и факторы развития конфликта

75. Учение Платона о государстве и законах

76. Понятие договора найма по Закону о договорных и внедоговорных обязанностях

77. Закон Украины «О гражданстве»

78. Конституционные гарантии основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации

79. Основные политические права и свободы граждан

80. Основные права, свободы и обязанности и механизм их реализации

Игра с липучками "Мама и малыш".
Потерялись малыши, где же их мамы? Собираем пары, ищем следы животных и соединяем в одну картинку на липучках. Увлекательные задания
497 руб
Раздел: Прочее
Деревянный конструктор "Три поросенка", 31 деталь.
Игровые наборы-конструкторы из дерева серии «Сказки» познакомят детей с героями детских сказок, подарят много часов увлекательных игр в
374 руб
Раздел: Настольный деревянный театр
Стиральный порошок "Сарма. Актив. Ландыш", универсал, 2400 грамм.
Стиральный порошок sarma active Ландыш для всех типов стирки предназначен для стирки изделий из хлопчатобумажных, льняных, синтетических
310 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Основные проблемы совершенствования государственного аппарата РФ по оценкам российских и зарубежных аналитиков

82. Основные принципы международного публичного права

83. Нормативно правовые акты федеральных органов государственной власти как основные источники регулирования муниципальной службы в РФ

84. Основные виды налогов в системе налогового законодательства РФ

85. Возникновение и развитие, понятие и признаки права. Понятие правосознания, основные функции, виды

86. Правовое государство. Понятие и основные черты. Правовой статус товарной и фондовой биржи
87. Виды ненадлежащей рекламы по закону о рекламе
88. Цели, задачи и структура Федерального закона № 122-ФЗ

89. Наследование по закону согласно римскому частному праву

90. Основные правовые нормы, регулирующие ввоз товаров на территорию России

91. Основные причины и закономерности появления государства и права

92. Действие закона во времени, в пространстве, по кругу лиц

93. Идеи правого государства и его основные признаки

94. Право и закон: грани соотношения

95. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО: СУЩНОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

96. Государство, его основные признаки и формы правления

Портмоне для CD/DVD "Brauberg", на 96 дисков.
Вмещает 96 CD/DVD дисков. Цвета - ассорти (синий, черный, красный, серый). Тканевая окантовка. Застежка - молния. Обложка - пластик. Цвет
487 руб
Раздел: Боксы, сумки для CD, DVD
Шахматы обиходные, деревянные с доской.
Шахматы - настольная логическая игра со специальными фигурами на 64-клеточной доске для двух соперников, сочетающая в себе
660 руб
Раздел: Шахматы
Одноразовые стаканы, 3000 штук.
Изготовлены из экологически чистого полимера – полипропилена. Для горячих и холодных напитков. Пригодны для использования в микроволновых
2048 руб
Раздел: Одноразовые стаканы, рюмки

97. Основные концепции правопонимания

98. Значение, цели, задачи и основные принципы трудового права

99. Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

100. Разработка коллекции мужской одежды на весну – лето 2002 г. под девизом «Закон соответствия»


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.