Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Управління фінансами в Україні

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Мыло металлическое "Ликвидатор".
Мыло для рук «Ликвидатор» уничтожает стойкие и трудно выводимые запахи за счёт особой реакции металла с вызывающими их элементами.
197 руб
Раздел: Ванная
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Міністерство освіти і науки України Запорізька державна інженерна академія Заочне відділення факультету менеджменту і фінансів Кафедра економічної теоріїКонтрольна робота курсу: „Фінанси” Тема: „Управління фінансами в Україні” Виконала: Лавруша Олена Григорівна Група: ОіА – 05 – 1з Номер залікової книжки: Дата здачі на перевірку: Перевірив: Антипенко Євгеній ЮрієвичДата перевірки: Запоріжжя 2007Контрольна робота 28с., джерел літератури 5. Питання управління фінансами в нашій державі на сьогоднішній день є дуже актуальне. У першому питанні у розглянула поняття фінансів та фінансової системи. Фінанси - це економічна категорія, що відображає економічні відносини в процесі створення і використання фондів грошових коштів. У другому – поняття управління фінансами. Управління державними фінансами - це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу держави на формування і використання централізованих і децентралізованих фондів фінансових ресурсів, що знаходяться в розпорядженні державних органів управління. У третьому – органи управління фінансами: Міністерство фінансів, до якого входять: Контрольно-ревізійна служба і Державне казначейство, Державна податкова адміністрація, Рахункова палата, Комітет нагляду за страховою діяльністю, Аудиторська палата. У четвертому питанні я розглянула методи управління фінансами. Вплив на фінансові відносини здійснюється за допомогою спеціальних методів: фінансового прогнозування, фінансового планування, фінансового регулювання, фінансового контролю. Ключові слова: Фінанси, управління фінансами, податки, фінансове прогнозування, фінансове планування, фінансове регулювання, фінансовий контроль. ПЛАНВступ 1. Фінанси та фінансова система 2. Поняття управління фінансами 3. Органи управління фінансами та їх функції 4. Методи управління фінансами Висновок Література ВступУправління як діяльність існувало протягом усієї нашої історії. Можна сказати, що управління існувало певною мірою відтоді, як у людей виникла потреба у спільній праці. Коли треба було збирати податки, створювати армію, годувати людей, які самі не виробляли харчів, тоді постала певна форма управлінської діяльності. Управління в економіці - це свідоме спрямування економічних і соціальних процессів для досягнення збалансованості, пропорційності й оптимальності. При цьому визначальними є фактори: дія об'єктивних економічних законів, вплив приватних, колективних і державних інтересів, потреби суспільства. Світовий досвід переконує, що в основі успіхів прогресу завжди лежать безпосередні економічні інтереси людини, дисципліна і порядок, чітка система організації та управління процесами капіталотворення, формування фондів негромадження і споживання. Сучасний бізнес - це високоорганізована й ефективно функціонуюча система дій підприємців незалежно від форм власності й господарювання в ринковій економіці демократичного суспільства. Ця система нічого спільного не має з хаотичною базарною економікою, що переважає нині в пострадянських країнах. У високорозвинутих країнах регулюючий механізм об'єднує як ринкову кон'юнктуру, так і регулюючі функції держави через банківсько-фінансову, монетарну, кредитну, бюджетну, страхову, митну, антимонопольну, податкову політику.

До розуміння потреби у державному регулюванні економічних перетворень прийшли в останні роки керівники і нашої держави. Проте цього не скажеш про значну частину підприємців, які ратують за повне усунення держави від регулювання ринкових відносин і за ліквідацію інституцій державного контролю. Отже, необхідно визначитися, яке державне управління потрібне економіці України та яке місце в цьому процесі повинен займати державний фінансовий контроль. 1. Фінанси та фінансова системаФінанси є неминучим атрибутом, як організації підприємницької діяльності, так і держави. Необхідність фінансів зумовлена об'єктивністю товарного виробництва, дією законів виробництва і законів обміну, національними інтересами держави і суспільства. У межах суспільства і держави фінанси, як і економічна система загалом, набувають національних ознак. Вони виражають сукупність національних відносин, за допомогою яких здійснюють розподіл валового суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на розширене відтворення сфери виробництва, соціальної інфраструктури і підйому рівня життя людей. Без постійного фінансового живлення складових частин економічної системи наступає їх недієздатність з відповідними негативними наслідками. Тому фінансова система виступає чинником інтеграції всіх чинників економічної системи їх високоефективного функціонування і акумулятором грошових ресурсів для здійснення повторного циклу виробництва на цьому ж або вищому рівні. За формами організації фінанси мають три рівні: - фінанси загальнодержавні; - фінанси підприємств і їх галузей; - фінанси населення. Фінанси держави і підприємств забезпечують виконання функцій державою і підприємством або керівництвом галузі. Матеріальною основою фінансів є національне виробництво. Основою загальнодержавних фінансів є бюджет, тобто виражений в грошових сумах розклад майбутніх прибутків і витрат держави, який складають щорічно. Соціально-економічну природу бюджету держави, його роль в економічному і політичному житті країни структуру прибутків і витрат визначає характер державного суспільного устрій. Система фінансів в Україні тільки з 90-х р.р. почала формуватися як національна. До того часу вона була складовою частиною централізованої фінансової системи колишньої радянської держави і залежала від його фінансової політики. Характер фінансової системи в той час відображав характер самої системи господарювання і був витратним і неефективним. Екстенсивні методи господарювання, відсутність стимулів до високоефективного праці приводили до збитковості підприємств в промисловості і господарств в агропромисловому комплексі. Такі підприємства постійно субсидувалися з бюджету за рахунок більш ефективних підприємств, що підривало будь-який інтерес до добросовісного відношення і продуктивного труда. Регіональні бюджети і фонди розвитку підприємств формували по нормативах, певними центральними відомствами. Ними ж регламентували і використання цих фінансових ресурсів. Фінансова система формувала споживчу психологію виробників, відчужувала від підприємницької ініціативи, від уміння ризикувати під час створення нових виробництв, від потреби цінити кошти, ресурси, розраховувати витрати на виробництво.

Незалежній Україні доводиться створювати якісно нову фінансову систему, яка б була позбавлена всіх негативних меж попередньої, яка б стимулювала високоефективний труд, ліквідувала будь-яку форму експлуатації людини, яка стала б знаряддям перебудови демократичного соціально справедливого суспільства, підйому життєвого рівня народу. Необхідність національної фінансової системи обумовлює державна самостійність України і переклад економіки на ринкові відносини. Українська національна фінансова система повинна створити таку сукупність економічних відносин, за допомогою яких можна здійснювати планомірний розподіл сукупного суспільного продукту і національного прибутку для утворення і використання грошових фондів на інвестування розширеного і високоефективного виробництва, сфери послуг і задоволення соціальних потреб народу Перехід економіки України до ринкового типу і перші кроки до створення національної фінансової системи показують, що держава орієнтується на посилення економічної незалежності, підприємницької діяльності і на активну участь в міжнародних фінансово-торгових розрахунках. Бюджетна система складається з двох частин: - прибуткової; - витратної Перша частина забезпечує акумуляцію коштів через систему податків, інша - розподіл акумульованих коштів на виробничі, соціальні і державні потреби. Інструментом формування прибуткової частини бюджету є система податків. Податки - це обов'язкові платежі, що нормуються до державного або місцевого бюджету, які вносять окремих осіб, підприємства, організації і установу. Податки розділяють на прямі і непрямі. До прямих податків належать податки з прибутку (прибутковий податок), спадщини, землі, будівель і тому подібне. До непрямих - мито, податок на додану вартість, акцизи і інші. Податкова система є основою формування державного бюджету і податкової політики. Податкова політика має велике значення для фінансової системи загалом, оскільки від її гнучкості залежить вплив фінансової системи на виробництво, зокрема на стимулювання виробництва. Для сбалансування економічної системи найкращої є така система оподаткування, в якій відносно зростає частка прямих податків і меншає частка непрямих. Витратну частину бюджету визначають суспільні і державні потреби, які можуть формувати в різних співвідношеннях таку структуру витрат: - на народне господарство; - на соціально-культурні заходи і науку, на управління; - на оборону, - інші. (4) 2. Поняття управління фінансамиВ умовах глобалізації економіки наявність ефективної системи управління державними фінансами (далі - система управління фінансами) має фундаментальне значення для забезпечення стабільності національної бюджетної системи, а також загальної фінансової безпеки та стійкого економічного зростання кожної країни. Вона займає провідне місце в системі державного управління. Принципи і механізми, що лежать в її основі, є, з одного боку, фактором соціально-економічного розвитку країни, з іншого, - ефективним інструментом державного регулювання. (5) У Великому тлумачному словнику слово &quo ;управляти&quo ; означає спрямовувати діяльність, керувати, направляти діяльність кого-небудь, чого-небудь.

Походить вд фразеологзму «прокотити на вороних». «Катюша»P так у народ називали реактивн артилерйськ установки, що були на озбронн Червоно Арм в роки Велико Втчизняно вйни. «Зоре моя вечрняя» Вперше надруковано в газ. «Радянська Украна».P 1950.P 27Pсч. Податься за виданням: Твори: В 2 т.P Т.P1.P С.P422425. «Зоре моя вечрняя»P укранська народна псня на слова Т.PГ.PШевченка. РайзаготскотP районне управлння по заготвл худоби. Райкоопяйце, Райвовна, Райриба, Райраки, Райграбл, Райгудзики.P Органзацй пд такими назвами не снувало. Тут висмяна надмрнсть тогочасного господарсько-управлнського апарату. «Граф Монте-Крсто»P роман французького письменника О.PДюма. «Анна Каренна»P роман росйського письменника Л.PТолстого (18281910). Помяловський Микола Герасимович (18351863)P росйський письменник. Верьовка Григорй Гурйович (18951964)P укранський радянський композитор, хоровий диригент  педагог, народний артист УРСР з 1960Pр. Пролски. Твр написано 1950Pр. За життя автора не публкувався

1. Державний кредит (сутність, функції,класифікація держпозик, управління кредитом, Україна як позивач та кредитор)

2. Організаційна система управління природокористуванням України

3. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

4. Управління керівним персоналом у сфері державної служби України

5. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури

6. Система управління податками в Україні
7. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства
8. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

9. Ділові взаємовідносини в апараті управління

10. Методи управління підприємством

11. Процес управління та його основні стадії

12. Системний підхід до управління персоналом фірми

13. Управління затратами

14. Управління контрактною діяльністю на підприємстві

15. Характеристика сутності та змісту класичної школи управління

16. Бухгалтерський облік в системі управління господарською діяльністю

Чудо трусики для плавания, от 0 до 3-х лет, трехслойные, арт. 1433, для девочек.
Детские специальные трусики для плавания в бассейне и открытом водоеме. Плотно прилегают, отлично защищают! Изготовлены из хлопка, имеют
376 руб
Раздел: Многоразовые
Шторка антимоскитная ТД7-002.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
372 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Пеленки одноразовые впитывающие BabyMil "Эконом" (60х40 см, 30 штук).
Пеленка разработана специально для малышей. Изделие изготовлено из допущенных Роспотребнадзором материалов. Оно позволяет коже
350 руб
Раздел: Пелёнки

17. Управління житловим фондом шляхом утворення кондомініумів

18. Акти державного управління

19. Мораль і соціальне управління

20. Методи управління банківськими ризиками

21. Оцінка та управління операційною діяльністю комерційних підприємств

22. Активні операції та управління ними в ЗАТ КБ "ПриватБанк"
23. Державне управління охороною праці та організація охорони праці
24. Управління капіталом в сільськогосподарських підприємствах

25. Управління ризиками

26. Методи прийняття рішень у сфері управління нематеріальних активів

27. Удосконалення обліку аналізу і контролю в системі управління витратами торгового підприємства

28. Аналіз основних методів та заходів запобігання проявам корупції в системі державного управління

29. Державне управління і контроль у галузі вивчення використання та охорони надр

30. Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами виробництва та споживання

31. Державне управління у сфері регулювання відносин, що виникають у зв’язку із надзвичайними екологічними ситуаціями

32. Законність у сфері державного управління: поняття, принципи, гарантії забезпечення

Пластиковое лото. Силуэты. Комплект из трех игр.
Набор «Силуэты» – это комплект из трёх развивающих игр. В него входит: 9 картонных двухсторонних карт с рисунками, 54 прозрачные
549 руб
Раздел: Лото детское
Комплект в коляску Карапуз "Цветочки", цвет: бежевый (3 предмета).
Комплект в коляску состоит из 3-х предметов: - матрац 45х75 см; - подушка 45х40 см; - одеяло 75х80 см. Материал: 100% хлопок. Наполнитель:
555 руб
Раздел: Подголовники и подушечки
Стенд "Календарь природы". С карточками чисел, дней недели, месяцев и бланком дневника наблюдений.
Календарь природы — важный инструмент ознакомления детей с окружающим миром. Ежедневный учет явлений природы развивает у детей
546 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички

33. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі

34. Поняття і наукові засади державного управління

35. Принципи державного управління в галузі охорони навколишнього середовища

36. Стратегічне планування економічного розвитку великого міста як інструмент підвищення ефективності його управління

37. Сутність і сфера міжгалузевого управління

38. Теорія і методологія дослідження управління
39. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства
40. Форми державного управління

41. Функції управління в аграрному праві

42. Автоматизація управління персоналом на базі програмного засобу "Система: Кадри"

43. Оптимальне управління діяльністю авіакопанії засобами гетерогенних комп’ютерних мереж

44. Системи управління базами даних

45. Стандарти автоматизованих систем управління в банку

46. Основні шляхи формування поміщицького землеволодіння в українських губерніях

47. Аналіз управління в період правління Юлія Цезаря

48. Аналіз процесу управління маркетингом на підприємстві

Точилка электрическая Attache Selection, 220 В.
Точилка электрическая. Работает от сети 220 В. Оснащена большим контейнером для стружки и отделением для карандаша. Предназначена для
2037 руб
Раздел: Точилки
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши заточенные. Количество цветов: 24.
324 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 3/M (4-9 кг), 60 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
540 руб
Раздел: 0-5 кг

49. Організація структури управління маркетингом соціальної служби

50. Управління запасами матеріалів на підприємстві

51. Управління поведінкою споживачів

52. Управління процесом створення нового товару

53. Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

54. Автоматизація управління трудовими ресурсами на рівні підприємства
55. Американські вчені ХХ століття в галузі трудових відносин і управління персоналом
56. Аналіз організаційної структури Управління праці та соціального захисту населення

57. Аналіз системи управління персоналом ВАТ "Рівненська кондитерська фабрика"

58. Аналіз управління персоналом на ТОВ "Рондо"

59. Діяльність органів управління освітою

60. Економічні та правові основи управління організацією

61. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством

62. Закономірності формування корпоративного управління

63. Керівництво спільною діяльністю. Проектування ієрархії обсягу. Прилади сигналізації та пульти управління

64. Контроль – функція управління

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Концепція управління персоналом в комерційному банку АКБ "Приватбанк"

66. Критерії якості праці менеджера та ефективності управління

67. Менеджмент та система управління

68. Методичні підходи до створення інтегрованих систем управління

69. Механізм і методи управління фірмою

70. Моделі корпоративного управління
71. Наскрізна програма практики студентів системи управління виробництвом та розподілом електроенергії
72. Організаційна структура управління персоналу підприємства

73. Організаційна структура управління підприємством

74. Організація управління персоналом підприємства

75. Основи внутрішньо-фірмового управління нововведеннями: стратегія і структура

76. Основні управлінські культури. Етносоціальні особливості управління

77. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

78. Особливості управління формуванням основного капіталу малих підприємств

79. Оцінка ефективності організаційного управління в охоронному агентстві

80. Поняття та сутність ефективності управління

Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Шезлонг детский "Веселый динозаврик".
В кресле-шезлонге вашему ребенку будет одинаково удобно и кушать, и спать, и бодрствовать. Что бы вы ни делали — работу по дому,
2009 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

81. Проблема управління прибутком на підприємстві

82. Проектування раціональної організаційної структури та структури управління підприємством

83. Психологія управління

84. Роль, значення і перспектива інформаційної технології управління

85. Стилі управління

86. Стратегічне управління підприємством
87. Стратегічний аналіз у системі управління підприємством
88. Стратегія управління як основа менеджменту

89. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

90. Сучасні методи управління проектами

91. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

92. Удосконалення управління персоналом організації

93. Управління вибором напрямків інноваційного розвитку підприємств

94. Управління виробничими витратами як складова управління продуктивністю операційної системи

95. Управління інвестиціями

96. Управління інноваційними платформами проектів енергозберігаючих технологій у житлово комунальному господарстві

Пакеты фасовочные, 10(+8)x27 см (1000 штук).
Область применения: расфасовка, упаковка продуктов питания и товаров народного потребления как на производстве, так и в быту. Размер:
306 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Самоклеящиеся этикетки, A4, 105x74 мм, 8 этикеток на листе.
Формат: А4. Размер: 105x74 мм. В комплекте: 100 листов (на 1 листе 8 этикеток).
500 руб
Раздел: Бейджи, держатели, этикетки
Защита от включения конфорок плиты, 4 штуки, прозрачный.
Защита на колпачки газовой плиты. Рукоятки не должны превышать 50 мм в диаметре, а расстояние между ними не меньше 67 мм.
605 руб
Раздел: Безопасность ребенка

97. Управління кар’єрою

98. Управління логістичною системою розподілу продукції на ЖКУВП "Біатрон-3"

99. Управління мотивацією персоналу. Створення цеху з випікання здобних виробів у м. Харків


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.