Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Педагогика Педагогика

Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

Міністерство освіти і науки України Прикарпатський університет імені В.Стефаника Основні методи національного виховання молоді, їх загальна характеристика Івано-Франківськ 2007 рік ЗМІСТ Вступ Поняття про методи виховання Традиційні (канонічні методи виховання та їх класифікація) Нетрадиційні методи виховання молодших школярів Педагогічна майстерність використання різноманітних методів виховання учнів початкових класів Педагогічний досвід учителів початкових класів та його узагальнення і впровадження Висновки Література Вступ Разом з перспективами вільного розвитку Української держави відкрилися широкі можливості для розвитку освіти, науки, культури, що вимагає докорінної Український народ вступив в нову еру свого історичного розвитку. перебудови процесу виховання молодого покоління, а також нових методів. В жодній країні світу немає виховання “взагалі”. Воно завжди має конкретно-історичну національно-державну форму вираження і спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не може бути безнаціональною. Національне виховання найбільш відповідає потребам відродження України. Воно однаково стосується як українців так і представників інших народів, що проживають в Україні. Важливу роль в національному виховані молоді мають засоби, методи, прийоми і форми виховання. Таким чином успіх виховання залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його методів. В даній роботі висвітлені основні методи виховання молоді, пояснюється їх суть застосування в конкретних умовах взаємної діяльності вчителя і учня. Поняття про методи виховання Успіх виховання залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його методів. Метод (від греч. — шлях дослідження, спосіб пізнання) — спосіб пізнання дійсності і її відтворення в мисленні, невід'ємний компонент виховного процесу. В найширшому розумінні це — шляхи, завдяки яким реалізуються як загальні цілі виховання, зумовлені суспільством, так і конкретні завдання педагогіки. Таким чином, методи виховання у початковій школі — це способи, за допомогою яких здійснюється цілеспрямований педагогічний вплив учителя на свідомість і поведінку молодших школярів, на формування благородних якостей й збагачення їх необхідним життєвим досвідом. Інакше кажучи, методи виховання — це способи взаємозв'язаної діяльності вчителя й учнів, спрямовані на вирішення , насущних виховних завдань. При такому підході дитина виступає як об'єкт і суб'єкт виховання. У теорії методів існує ще поняття прийому як часткове вираження методу, що актуалізує його дію при певних конкретних обставинах. По відношенню до методу прийом носить частковий, підпорядкований характер. Наприклад, під час навчання дитини і виконувати якесь завдання, вихователь вдається до прийому показу трудової дії, що розкриває точність виконуваних операцій. При розкритті моральної норми використовується прийом конкретизації через посилання на художні образи, взірцеві вчинки, народні притчі тощо. Якщо методи виховання прийняти за систему, то прийоми в ній стануть підсистемою. Методів виховання в сучасній педагогіці чимало.

Але появились вони не відразу. Та й саме розуміння цього складного педагогічного явища викристалізувалось поступово. Виникають методи емпірично, в процесі практики родинного, шкільного й громадського виховання, у безперервних виховних пошуках батьків, учителів, вихователів й столи предметом надбання відповідно народної педагогіки і шкільної, об'єктом теоретичного аналізу етнопедагогіки і педагогічної науки. Таким чином, сучасні методи виховання становлять собою сплав винаходів педагогіки народної і професіональної. Форми організації виховної роботи за змістом дуже близькі до методів виховання. Виділяються такі форми організації виховної роботи, як масово (свята, змагання), групова (наприклад, гуртки, спортивні секції), індивідуальна. Методи виховання діляться на: 1) загальні й часткові; 2) традиційні і нетоадиційні (нестандартні). Загальні методи мають застосування у всіх видох виховання (наприклад, інформація, бесіда, роз'яснення), а часткові — лише в деяких (наприклад, гімнастика, гра в теніс домінують тільки у фізичному вихованні). Традиційні (канонічні) методи ті, що обгрунтовані педагогічною наукою й поширені в шкільній практиці виховання учнів початкових класів. Нетрадиційні (нестандартні) методи виховання будуються на принципах народної педагогіки, презентуючи використання виховної скарбниці народної мудрості в роботі вчителя початкових класів. У педагогічній науці досить виразно накреслилась лінія та проведення аналізу й класифікації як традиційних (канонічних), так і нетрадиційних методів виховання. Вдале їх вирішення має як теоретичне, так і практичне значення, бо дозволяє бичити їх повну палітру в системному й динамічному вираженнях, сильні й слабі функціональні сторони, визначити оптимальні умови їх розвитку, спрогнозувати перспективи дальшого педагогічного винахідництва. Правда, остаточного варіанта в зроблених класифікаціях покищо немає. Одні вчені ділять усі мегоди виховання на іри великі групи, інші — на чотири. До того ж різні підходи намітились не тіпьки щодо кількості груп, але й у їх якісних характеристиках. Виходить, що для гого, аби мати остаточну класифікацію методів виховання, треба покласти в основу її здійснення загальновизнаний науковий критерій. Оскільки вчитель початкових класів повинен вміти вправно користуватися у своїй роботі як традиційними (канонічними), так і нетрадиційними (нестандартними) методами виховання, то й знання їх суті й можливостей дії кожного з них для нього обов'язкове. 2. Традиційні (канонічні) методи виховання то їх класифікація Процес формування особистості об'єднує в собі такі компоненти: 1) вплив на свідомість вихованця через переконування і навіювання, збудження інтересу до певної норми; 2) показ взірця як моделі для наслідування; 3) організацію діяльності дигини, спрямованої на закріплення поглядів, звичок, потреб і переконань, або й в основу класифікації традиційних (канонічних) методів виховання, як провило, кладеться цілісна структура діяльності, яка включає в собі її усвідомлення, організацію, стимулювання та мотивацію. Найпридатнішою для практичного користування у початковій школі є класифікація, за якою методи виховання молодших школярів поділяються на три групи: 1) методи формування свідомості особистості (поглядів, переконань, ідеалів); 2) методи організації життєдіяльності учнів; 3) методи стимулювання.

Методи формування свідомості молодшого школяра, тобто перша група методів, якраз і розрахована на те, щоб через вплив на свідомість, почуття й волю вихованця прищеплювати йому правильні життєві погляди, судження, переконання, ідеали. Свідомість дитини — це сприйняття, розуміння нею навколишнього, усвідомлення якогось явища, події чи вчинку, в т.ч. й власного. Погляди репрезентують засвоєні особистістю знання й ідеї світоглядного характеру. Судження — думка школяра про що-небудь, погляд на щось, висловлення своїх думок і поглядів відносно предметів і явищ. Переконання — це тверда виявленість, певність у чому-небудь, віра в щось. Ідеал — зразкове, досконале, гідне для наслідування. Всі вони відображають світоглядні принципи особистості й формування на основі знань й особистого досвіду діяльності, відносин і поведінки, словесного впливу. Роз'яснення — те, що вносить ясність у що-небудь, сприяє з'ясуванню чогось. До цього виховного методу вчитель початкових класів вдається дуже часто, щоб поінформувати про зміст нових для учнів понять, факторів чи явищ для розкриття їх суті, основні компоненти, ознаки, зв'язків, закономірності, практичне значення. Ціль роз яснення — розкрити і-оціольний. духовний, морально-етичний, есгетичний зміст 'тих чи інших подій, вчинків, допомогти учням сформувати в собі правильні сц'чки поведінки й людських взосмин. Так, починаючи з першого тису, вчитель через роз'яснення схиляє дітей до розуміння й дотримання законів Української Держави, норм і правил громадською співжиття, дотримання громадського порядку, роз'яснює Правила для учнів, Правило дорожнього руху. Переконання, що має за мету доводити, схиляти учня повірити в доцільність того чи іншого кроку поведінки, погодитися з оцінкою певного факту чи події. Приклад — те, що учневі варто наслідувати, зразок, конкретний вияв чогось, певна діяльність або поведінка якоїсь особи. Це тим більш важливо, що молодший школяр у своєму прагненні стати дорослим бере в якості взірця для наслідування приклад дорослих, поважних для нього людей. Добре, якщо це приклад позитивний. Погано, коли він негативний. А таке, на жаль, буває. Дітей іноді приваблюють порушники шкільної дисципліни, бешкетники своєю зухвалістю й хизуванням. У даній ситуації треба негайно змінити орієнтацію учня, протиставивши шкідливому впливові статечний, зробивши його життя цікавим, змістовним і привабливим. Велику притягальну силу для дітей мають образи народних героїв, позитивні персонажі з фольклору й дитячої літератури. Переконання дає найбільший ефект у поєднанні з іншими методами виховного впливу, в &quo ;тому числі з розповідями, бесідами, читанням. розповідь — усне, словесне повідомлення вчителя про когось чи що-небудь. Вона завжди була й залишається дійовим методом ідейного, морально-етичного, трудового, розумового й' естетичного виховання учнів початкових класів. Теми розповідей можуть бути різноманітні. Учні охоче слухають розповіді свого вчителя, особливо тоді, коли вони торкаються животрепетних питань, викликають у дітей моральне довір'я, готовність до співпереживання, позитивний відгомін душі.

Для цього навть змнив м'я, що пзнше нераз «вилазило йому боком». Псля виходу на «заслужений вдпочинок» вн жив дуже бдно на одну жебрацьку (накше не назвеш) пенсю. ¶ван домагався, щоби його визнали учасником вйни сучасн наш можновладц, щоби його жертву оцнила Нмеччина. Н Н тепершнй Укран, н Нмеччин вн  йому подбн не потрбн. Вн звертався у рзн державницьк установи в Укран  в Нмеччин (копя чернетки одного з листв свтлина 16). Дставав (або й н) сух, байдуж вдповд. Так з гркотою у душ  вдйшов у Вчнсть. Двох з авторв спогадв «викрили», виключили з нституту,  вони тривалий час «вдмивали провину перед родной» на роботах (свтлина 17). Але загартування у рядах Юнакв  вйськова муштра допомогли всм вистояти та, на злсть лихй дол, закнчити нститут  зайняти гдне мсце у суспльств. Ц колеги походять з рзних суспльних верств, учились у рзних школах та й служили у рзних формацях. Але у них  спльн риси: високий рвень нацонального виховання, а отже  свдомости, вддансть вибраним деалам, а пзнше розчарування у неможливост хнього досягнення, впевненсть у тому, що зайда у твому дом, який би вн не був спочатку «солодким», швидко перетворються у лютого ворога

1. Метод та засоби редокументування успадкованого програмного забезпечення

2. Методи та засоби діагностування

3. Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

4. Методи соціальної діагностики та їх характеристика

5. Методи фінансового аналізу та його спеціальні прийоми

6. Вимірювальні прилади та засоби захисту
7. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України
8. Використання засобів народної педагогіки у всесторонньому вихованні дошкільнят

9. Конфлікти в організації: причини виникнення та засоби керування

10. Використання баз даних та інформаційно-пошукових систем для раціонального ведення діловодства

11. Методи розрахунку засобів захисту від небезпечних та шкідливих виробничих факторів

12. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

13. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти

14. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

15. Сутність витрат та методи їх зниження

16. Романтичний ідеал національного визволення та свободи в pанній ліpиці Павла Тичини

Сковорода чугунная, блинная 2504, 23 см.
Диаметр: 23 см. Высота: 2 см. Чугунная сковорода с деревянной ручкой. Обладает высокой теплопроводностью, несравнимой износостойкостью,
520 руб
Раздел: Сковороды чугунные
Карандаши цветные, шестигранные, 24 цвета.
Карандаши цветные для художественных работ и детского творчества. Современный дизайн. Графитовый стержень имеет высокую степень прочности,
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Подставка для украшений Jardin D’ete "Розовая глазурь".
Подставка для ювелирных изделий не оставит равнодушной ни одну любительницу изысканных вещей. Сочетание оригинального дизайна и
851 руб
Раздел: Подставки для украшений

17. Кредитний ризик та методи управління ними

18. Методи статистичного аналізу показників кредитних ресурсів та їх використання

19. Будова, функції та методи дослідження мітохондрій

20. Контроль дотримання порядку і процедур державних закупівель. Типові порушення та методи їх виявлення

21. Моделі та методи розразунку внутрішніх течій з урахуванням анізотропії відкритих турбулентних потоків

22. Методи та етапи статистичного дослідження
23. Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО): функції та стратегія діяльності
24. Політичні і національні звичаї та традиції України як фактори соціального регулювання

25. Поняття та методи криміналістики

26. Національні системи змі та захист національно державної ідентичності

27. Багаторозрядні комбінаційні суматори та АЛП

28. Розрахунок інтегралів за допомогою методів Гауса та Чебишева

29. Національне відродження Болгарії наприкінці XVIII та в першій половині ХIX століття

30. Методи автоматичного контролю та оптимізації технологічних комплексів мокрої магнітної сепарації залізних руд

31. Специфікація та виокремлення особливостей художнього методу в творчості Чарльза Діккенса

32. Технології формування іміджу комерційної установи на національному та міжнародному рівні на прикладі приватної фірми "РЕНОМЕ"

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

33. Акустичні характеристики звуків дихання та методи їх реєстрації і обробки

34. Зміни гемодинаміки регіонального кровообігу, метаболічних показників крові при невропатії лицьового нерва у осіб похилого віку та методи їх корекції

35. Методи діагностики та лікування сенсоневральної приглуховатості

36. Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

37. Особливості перебігу гепаторенального синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність та методи лікування

38. Розробка інтегрального методу діагностики, прогнозування наслідків критичних станів, післяреанімаційного періоду та способів підвищення ефективності інтенсивної терапії
39. Національне та міжнародне нормативно-правове забезпечення міжнародних угод
40. Механізм та методи регулювання зовнішньоекономічних зв’язків та діяльності

41. Конфлікти та методи управління ними

42. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

43. Форми та методи державної підтримки експортерів

44. Гра як метод виховання

45. Гра як метод навчання. Її пізнавальне та виховне значення

46. Інноваційні методи позакласної та позашкільної роботи у початковій школі

47. Методи психології та педагогіки

48. Методи та форми активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів

Каталка-мотоцикл "МХ".
Новая каталка-мотоцикл "МХ" впечатлит вашего малыша. Он сможет почувствовать себя настоящим байкером, ведь эта каталка не просто
2899 руб
Раздел: Каталки
Крем для младенцев "Weleda" для защиты кожи в области пеленания (с календулой), 75 мл.
Крем для младенцев для защиты кожи в области пеленания от WELEDA с экстрактом Календулы лекарственной и Ромашки аптечной эффективно
476 руб
Раздел: Крем детский
Набор текстовыделителей "Frixion Light", 3 цвета, 1-3 мм.
Набор текстовыделителей в прозрачной упаковке. Заправлены термочувствительными чернилами, которые при необходимости можно удалить.
304 руб
Раздел: Текстовыделители

49. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

50. Формування національної свідомості засобами народної педагогіки

51. Дослідницький метод опитування та методологічна основа його проведення

52. Історія освоєння та сучасні методи обробки металів

53. Методи і технічні засоби ергономіки

54. Стигма та дискримінація у міжособових відносинах
55. Значення психологічної уваги. Методи взаємодії психолога та клієнта в рамках психоконсультативної допомоги
56. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

57. Побудова амперметру та вольтметру. Методи вимірювання фазового зсуву

58. Методика вивчення методів практичного виявлення та вимірювання радіоактивного випромінювання

59. Податковий борг в Україні: причини виникнення та методи скорочення

60. Аналіз динаміки та структури національних заощаджень в Україні

61. Організація процесу оцінювання та методи контролю якості продукції на базі ДП "Лужанський експериментальний завод"

62. Продуктивність праці: економічна суть, методи вимірювання та планування росту за техніко-економічними факторами

63. Предмет та метод економічного аналізу

64. Розвиток економетричних моделей та методів в розвинутих країнах та приклади їх застосування в Україні

Логическая игра "Лабиринт".
781 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Обучающая игра "Спирограф-линейка. Чудесные узоры".
Большинство прописных букв состоит из плавных линий, которые необходимо рисовать безотрывно, а этот прибор в игровой форме разрабатывает
369 руб
Раздел: Трафареты фигурные, наборы
Настольная игра "Лапочки".
Зверята любят играть и резвиться вместе. Даже вечером их не зазвать домой! Вам нужно помочь собрать их в доме, чтобы они вовремя покушали,
712 руб
Раздел: Карточные игры

65. Метод конечных элементов

66. Изучение миксомицетов среднего Урала, выращенных методом влажных камер

67. Методы исследования в цитологии

68. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ЧЕЛОВЕКА

69. Методологическое значение сравнительного метода в зоологических исследованиях

70. Метод радиоавтографии в биологии
71. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними
72. Статистика населения. Методы анализа динамики и численности и структуры населения

73. Гамма – каротаж. Физические основы метода

74. Метод Бокового каротажа

75. Методы выделения мономинеральных фракций

76. Основні методи боротьби з інфляцією

77. Предмет, метод, источники Административного права

78. Методы осуществления государственной власти

79. Метод гражданско правового регулирования

80. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

3D-пазл "Рождественский домик 3" (с подсветкой).
Волшебный рождественский домик ребенок может смастерить самостоятельно без клея и ножниц. Для этого есть пазлы 3D, детали которых легко и
449 руб
Раздел: Здания, города
Трос буксировочный 12 тонн, 2 петли, сумка на молнии.
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона; Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
360 руб
Раздел: Буксировочные тросы
Складная силиконовая вставка для горшка Potette Plus, голубая.
В дополнении к основной вставке для горшка Potette Plus производитель выпустил новую складную модель. Её главное отличие в значительном
924 руб
Раздел: Прочие

81. Корпорация BBC. Формы и методы государственного контроля вещания

82. Формы и методы выхода предприятий на внешний рынок

83. Финансовый контроль: формы, методы, органы

84. Эффективные методы изучения иностранных языков

85. Метод действенного анализа в режиссуре театра, кино и телевидения

86. Естественная и гуманитарная культуры. Научный метод
87. Русская здрава (методы оздоровления на Руси)
88. Методы исследования литературы

89. Организация Объединеных Наций

90. Цивилизационные методы в изучении истории

91. Конвертер программы с подмножества языка Си в Паскаль с использованием LL(1) метода синтаксического анализа (выражения)

92. Методы компьютерной обработки статистических данных. Проверка однородности двух выборок

93. Методичка по Internet Explore

94. Шифрование по методу UUE

95. Разработка методов определения эффективности торговых интернет систем

96. Метод Дэвидона-Флетчера-Пауэлла

Мельница для специй AK-7112K "Alpenkok", 16 см.
Размеры: Ø5х16 см. Корпус из дерева и акрила. Цвет: бежевый. Механизм мельницы с керамическими жерновами. Не впитывает влагу и запахи.
341 руб
Раздел: Измельчители, приспособления для резки
Стул ученический регулируемый (рост 2-4, серый каркас).
Сиденье и спинка изготовлены из гнутоклееной фанеры и покрыты бесцветным лаком. Металлокаркас окрашен износостойкой порошковой краской.
1618 руб
Раздел: Стульчики
Магнитный календарь "Мой первый календарь".
С помощью этого магнитного календаря ваш ребенок научится внимательно наблюдать за окружающим его миром, познакомится с природными
569 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Защита информации от несанкционированного доступа методом криптопреобразования /ГОСТ/

98. Обучение начальных курсов методам программирования на языке Turbo Pascal

99. Применение методов линейного программирования в военном деле. Симплекс-метод

100. Вычисление площади сложной фигуры методом имитационного моделирования (Windows)


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.