Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Принципи та види попередження злочинності

Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Донецький університет економіки та права Кафедра Кримінального права та процесу ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З дисципліни Кримінологія На тему Принципи та види попередження злочинності Студентки Спеціальність Правознавство Курс 4 семестр 7 група ПЗ 1 2009 Зміст Поняття попередження злочинів Мета попередження злочинів Принципи попередження злочинів Види попередження злочинів Висновки Перелік використаної літератури I. Поняття попередження злочинів Кримінологія – це є знання про попередження злочинів, що на даний час є актуальною та необхідною діяльність правоохоронних органів та суспільства в цілому. Попередження злочинів є системою по застосуванню об'єктивних і суб'єктивних передумов таких негативних явищ, що реалізується шляхом цілеспрямованої діяльності усього суспільства по усуненню, зменшенню й нейтралізації факторів, що сприяють існуванню злочинності та здійсненню злочинів. Попереджувальний вплив впливає на всі види існування злочинності: соціальні, соціально-психологічні, психологічні, об'єктивні й суб'єктивні, прямі й непрямі, головні й другорядні. Однак залежно від характеру та сутності різних галузей попереджувальний ефект може бути різним. Він виражається у звуженні, ослабленні їхнього криміногенного впливу, у нейтралізації дії тих або інших негативних факторів, в усуненні конкретних недоліків, недоглядів, помилок у соціальній діяльності суб'єктів, вад у свідомості, психології окремих осіб, у їхньому відношенні з найближчим оточенням. Попередження злочинів у більше вузькому, прикладному значенні являє собою діяльність, спрямовану на недопущення їхнього здійснення шляхом виявлення й усунення причин злочинів, умов, що сприяють їхньому здійсненню, надання попереджувального впливу на особи із протиправним поводженням. Як що виходити з того, що злочинність – це продукт суспільства, слідство об'єктивно існуючих у ньому протиріч, то завдання її повної ліквідації, остаточного викорінювання її причин та умов є нереальним завданням. Її можна стримувати, але не подолати. В усі часи були бідні та багаті, праведні та ті, хто стояв по той бік закону. З давніх часів були створені правила поведінки, прообрази закону, за якими злодіїв страчували, а крадіям відрубували руки. II. Мета попередження злочинів Суспільство, держава змушені миритися з існуванням злочинності як неминучим злом. Але, здійснюючи попередження злочинів, вони в стані: контролювати й стримувати злочинність; переборювати її найбільш руйнівні тенденції; нейтралізувати її причини й умови; захищати громадян й інтереси суспільства від злочинних зазіхань. У кримінології існують два близьких по духу терміна «попередження» та «профілактика», які означають «недопущення чого-небудь». У практичній діяльності правоохоронних органів використання терміна «профілактика» широко поширена стосовно до загального та індивідуального спеціально-кримінологічного попередження злочинів, і особливо до індивідуального попередження злочину на ранній стадії формування в осіб антигромадської установки. Воно складається з недопущення карного діяння, яке готується або з схилення особи до добровільної відмови від його здійснення і носить назву запобігання - одна зі складових елементів індивідуального попередження злочину.

Що ж стосується припинення злочинів, то воно виходить за рамки їхнього попередження, оскільки являє собою здійснення спеціальних заходів, спрямованих на недопущення негативних наслідків початих (на стадіях готування до злочину, замаху на злочин) або триваючих злочинів. Метою попередження злочинів, як і метою боротьби зі злочинністю, є протидія кримінальним процесам у суспільстві, забезпечення стримування, скорочення злочинності й темпів її росту, захист особистості, суспільства й держави від злочинних зазіхань. Ця мета знаходить свою конкретизацію в рішенні ряду наступних завдань: виявлення, усунення або нейтралізація причин злочинності й умов, що сприяють їхньому здійсненню; індивідуальний профілактичний вплив на особу із протиправною поведінкою; запобігання задуманих злочинів та злочинів, що готуються; зниження в населення та окремих громадян ризику стати жертвами злочинних зазіхань. Попередження злочинів є важливою частиною загального процесу боротьби зі злочинністю. Воно включає в себе: - виявлення, розкриття та розслідування злочинів; - розшук осіб, що зникли від органів досудового слідства й суду; - здійснення правосуддя по кримінальних справах; виконанні карного покарання; - усунення негативних наслідків злочинів. У загальному процесі боротьби зі злочинністю кримінологічне попередження злочинів тісно пов'язане із цілеспрямованою діяльністю спеціальних суб'єктів, орієнтованих на виявлення, припинення й розкриття злочинів, установлення й усунення їхніх причин й умов, призначення та виконання покарання, тобто на реалізацію кримінально - правового попередження. Такого роду діяльність, реагування відповідних органів на факт уже зробленого діяння, здійснюється в рамках кримінально-правового й карно-процесуального законодавства. Мета кримінально-правового попередження складається у своєчасному виявленні злочину, вжитих належних заходів до його розкриття, установленню й викриттю винних, забезпеченні правильного застосування закону для того, щоб кожен злочинець був підданий справедливому покаранню, і жоден невинний не був притягнутий до кримінальної відповідальності й засуджений. Тобто за вчинений злочин є неминуче покарання і це є загальною та індивідуальною мірою попередження вчинення злочинів, тому що саме страх перед покаранням стримує деяких осіб від вчинення злочину. Кримінально-правове попередження включає в себе і об'єктивний, всебічний розгляд і рішення кримінальних справ судом, що складається в призначенні справедливого покарання відповідно до ваги вчиненого й особистості підсудного. Рівною мірою це стосується і виправлення й перевиховання засуджених, покликаний сприяти попередженню повтору злочинів. Але попередження злочинів не обмежується самим тільки кримінально-правовим аспектом. Попередження злочинів – це завдання не тільки правоохоронних органів, але й усього суспільства. Не тільки правоохоронні органи повинні проводити боротьбу зі злочинністю. За радянських часів злочинність звісно була, але не у такому розмірі. Винних розстрілювали, засилали у лагеря та на тяжкі каторжні праці. Соціалізм передбачав зрівняння класів, та матеріального становища.

Багатими були лише правляча еліта, а усі інші працювали і отримували рівну зарплатню, носили однаковий одяг, їздили на однаковому транспорті. Тому злочинність не процвітала – усі ж були рівні. І хоча така модель побудови держави була утопією – ввечері на вулицях було спокійніше. Тому для вирішення долі кримінальної насиченості в суспільстві, у наш час, необхідно не все покладати на плечі міліції та прокуратури, а на державу. Бо саме на державному рівні потрібно вживати заходи, щодо підвищення життєвого рівня, соціальної захищеності, забезпеченістю роботою та житлом населення. Рішення потрібно приймати у сфері економіки, соціального життя, ідеології та виховання людини. При цьому кримінологічне попередження злочинів являє собою найбільш діючий спосіб боротьби зі злочинністю, оскільки воно: - забезпечує виявлення й усунення її коріння та джерел, попереджає можливість робити злочини; - впливає на криміногенні фактори, коли вони ще не набрали сили і легше піддаються усуненню; - дозволяє, використовуючи різноманітні засоби та переривати злочинну діяльність; - перешкоджає настанню шкідливих наслідків; - вирішує завдання боротьби зі злочинністю найбільш гуманними способами з найменшими витратами, без включення на повну силу складного механізму карної юстиції, без застосування такої форми державного примусу, як карне покарання. ІІІ. Принципи попередження злочинів Основними принципами, на яких базується попередження злочинів, є: - законність, що забезпечує суворе дотримання в процесі реалізації запобіжних заходів вимог Конституції України, міжнародних договорів, законів, а також підзаконних нормативних актів; - соціальна справедливість і гуманізм, що передбачають захист законних інтересів фізичних й юридичних осіб при здійсненні заходів щодо попередження злочинів, недопущення заподіяння фізичних страждань або приниження достоїнства особистості; - комплексність, що припускає об'єднання зусиль суб'єктів попереджувальної діяльності; - своєчасність і достатність використовуваних мір, їхнє використання в такому обсязі й з такою інтенсивністю, які дозволяють не допустити здійснення злочинів; - диференціація заходів попереджувального впливу, що означає облік особливостей особистості особи, що підлягає профілактиці, динаміки змін його поведінки; - ефективність, що припускає досягнення найбільших результатів попереджувальної діяльності при найменших матеріальних, фінансових, ресурсних витратах. IV. Види попередження злочинів Складність попередження злочинів визначає різноманіття видів цієї діяльності, які виділяються залежно від деяких підстав. Так, по характеру та спрямованості попередження злочинів виділені його загально-соціальний і спеціально-кримінологічний рівні. Загально-соціальний рівень попередження злочинності відрізняється тим, що складові його міри є необхідним елементом соціально-економічної діяльності, усунення недоліків у політичній, соціальній, морально-психологічній і духовній сферах суспільства. Вони, як правило, пов'язані з поліпшенням матеріального добробуту громадян, умов їхньої праці й відпочинку, зміцненням дисципліни й організованості, а так само з іншими позитивними змінами в суспільстві.

Они всегда считали парламенты буржуазной говорильней. Личная свобода, вне социального аспекта, считалась ими просто ни во что. Несчастные декабристы, которые мечтали этот самый народ освободить! Несчастные кадеты, которые столько времени посвящали идее конституционного устройства России! Здесь господствовал чистый Брехт: Вы учите нас жить во славу Бога: Не воровать, не лгать и не грешить, Сначала дайте нам пожрать немного, А уж потом учите честно жить. Как вы понимаете, до честной жизни просто уже не доходило, а вот насчет того, чтобы пожрать немного это был единственный лозунг и большевиков, и эсеров, и эсеров-максималистов. Да, были же еще эсеры-максималисты! А это кто такие? Это родоначальники троцкизма. Если просто эсеры занимались террором как бы функционально, до достижения определенного результата (скажем, разбежится весь правящий класс, вот здесь мы и закончим), то эсеры-максималисты вообще никаких пределов не видели. Перманентный террор. Так же, как перманентная революция. В принципе это вид философской шизофрении, философской паранойи

1. Комутаційні системи: принцип роботи, види та їх розрахунок

2. Следственный осмотр: основные понятия, задачи принципы и виды следственного осмотра

3. Поняття , ознаки та види господарських товариств

4. Понятие, основные принципы и виды государственной службы

5. Поняття та види державних службовців. Управління в сфері іноземних справ

6. Поняття та види форм державного устрою у зарубіжних країнах
7. Вибори та види виборчих систем
8. Основні принципи та нетрадиційні методи викладання українського народознавства в школі

9. Основні організаційні форми та види туризму

10. Сутність та види інвестицій. Поняття левериджа і його види

11. Право лісокористування, поняття та види

12. Сутність та види прибутку

13. Поняття, види та принципи страхування

14. Юридическая ответственность: понятие виды и принципы

15. Происхождение права, теории происхождения права, понятие признаки, виды, функции, принципы

16. Криміналістична характеристика злочинів, поняття та основні елементи

Дневник школьный "Пробка", цвет обложки бирюзовый.
Формат: А5+ (210х170 мм). Количество листов: 48. Внутренний блок: тонированный офсет 70 г/м2. Способ крепления блока:
362 руб
Раздел: Для младших классов
Игрушка деревянная ALATOYS "Сортер".
Оригинальная деревянная конструкция представляет собой яркий привлекающий детское внимание сортер, включающий в себя 12 разноцветных
443 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки
Набор для проведения раскопок "Dino Excavation. Динозавры".
Набор "Трицератопс и Брахиозавр" из серии Dino Excavation создан специально для детей, интересующихся палеонтологией. В
373 руб
Раздел: Археологические опыты

17. Контроль: принципы, субъекты и виды

18. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

19. Інфляція, її суть, види та соціально-економічні наслідки

20. Виды и принципы работы кэш-памяти

21. Комерційні банки та їх види

22. Соціально-політичні небезпеки: види, характеристика, джерела, вплив організм людини, міри захисту та запобігання
23. Види інструктажів, вимоги санітарії та біологічна дія іонізуючого випромінювання
24. Види ксерофітів природної та штучної флори

25. Види, форми та методи внутрішнього банківського контролю

26. Принципи побудови обліку операції та фактів поза балансом

27. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

28. Боротьба зі злочинністю та забезпечення прав людини

29. Злочини проти волі, честі та гідності особи

30. Злочинна недбалість, як вид необережності

31. Криміналістична характеристика крадіжок вантажів на залізничному транспорті та шляхи їх попередження

32. Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

33. Покарання та його види

34. Поняття права природокористування та його види

35. Поняття та система принципів трудового права

36. Поняття, види та форми договорів

37. Поняття, загальна характеристика та система злочинів проти довкілля

38. Право водокористування та його види
39. Принцип розподілу влад та його впровадження в Україні
40. Принципи розробки та оцінки державної політики України

41. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності

42. Функції та принципи державного управління

43. Категорія виду та часу в англійській та українській мовах

44. Види класифікаторів, засоби для їх впровадження та ведення

45. Побудова та принцип роботи плазмового та рідкокристалічного моніторів

46. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

47. Принципы построения и функционирования различного вида генераторов колебаний

48. Класифікація казок та педагогічні можливості їх різних видів

Подушка "Нордтекс. Лондон", 40х40 см.
Декоративные подушки являются непременным элементом современного интерьера. Они могут послужить прекрасным украшением не только спальни,
454 руб
Раздел: Подушки
Настольная игра "Викторина первоклассника".
В игре вы найдёте 600 вопросов из разных областей знаний: математики, языкознания, культуры и искусства, биологии, естествознания и
342 руб
Раздел: Викторины
Подставка под горячее с пробкой "FIFA 2018".
Подставка под горячее с пробкой + окантовка. Диаметр: 16 см. Материал: керамика.
346 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Норма та патологія системи виділення

50. Види захворювань нирок та фізична реабілітація

51. Виділення та характеристика білкових чинників, що зв’язують інсулін в крові людей, хворих на цукровий діабет

52. Зародження та функціонування спеціальних місій, як особливого виду дипломатичних відносин

53. Мотивіаційні теорії та принципи підвищення продуктивності праці

54. Принципы и методика нормирования отдельных видов работ
55. Види ділових заходів, їх підготовка та проведення
56. Види позакласної та позашкільної роботи з образотворчого мистецтва у початкових класах

57. Причини неуспішності школярів, шляхи її подолання та попередження

58. Європейський Союз: склад, структура, цілі та принципи

59. Промышленные биореакторы (виды, схемы, принцип работы, достоинства, недостатки)

60. Основні види діяльності та їх характеристика

61. Умовивід та його види

62. Принцип роботи та структура автопоїздів

63. Нетрадиційні та екстремальні види туризму в Криму

64. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (фиолетовый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Фоторамка на 11 фотографий С31-021 Alparaisa "Family", коричневый, 47x53,5 см.
Размеры рамки: 47x53,5 cм. Размеры фото: - 10х15 см (4 штуки), - 15х10 см (7 штук). Фоторамка-коллаж для 11-ти фотографий. Материал:
868 руб
Раздел: Мультирамки
Портфель "Attache", A4, серый.
Одно отделение.
375 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Види та методи фінансового аналізу

66. Грошові реформи: види та особливості

67. Платежі за забруднення, їх види та критерії нарахування

68. Види акцій та їхнє призначення

69. Основні види інвестицій та шляхи їх залучення в економіку України

70. Принципи формування державних соціальних стандартів та нормативів
71. Принципи дипломатичного протоколу та етикету
72. Общие виды работ, выполняемых на воздушных судах

73. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

74. Основные принципы создания группировок войск для сражения, принятия решения командованием и организации управления

75. Виды стихийных бедствий и методы борьбы с ними

76. Принцип построения налога на добавленную стоимость

77. Виды налогов в Российской Федерации

78. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

79. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

80. Принцип налогообложения /Украина/

Пеленка непромокаемая "Наша мама" детская (70х100 см).
Непромокаемая пеленка предназначена для использования: в кроватке, в коляске, на пеленальных столиках, в кровати родителей. Пеленка в
323 руб
Раздел: Пелёнки
Микрофон "Пой со мной! Песенки Владимира Шаинского".
Этот микрофончик светится под музыку, а на каждой его кнопочке записано 5 любимых песенок, включая «Пусть бегут неуклюже»,
314 руб
Раздел: Микрофоны
Шкатулка ювелирная "Moretto", 18x13x5 см.
Оригинальная шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку
701 руб
Раздел: Шкатулки для украшений

81. Налоги: эволюция, определения и формы. Принципы налоговой политики и функции налогов

82. Административное пресечение (понятие и виды мер пресечения)

83. Управление природными ресурсами и в области охраны окружающей среды, как вид управления в экономической сфере

84. Авторский договор: понятие и виды

85. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, формы, особенности расторжения и заключения

86. Виды договоров (Контрольная)
87. Особенности гражданско-правового положения отдельных видов акционерных обществ
88. Виды подряда

89. Договор подряда и его виды

90. Виды коммерческих организаций

91. Понятие, сущность и виды юридических лиц РБ

92. Цивільний та арбітражний процес

93. Виды и стадии гражданского судопроизводства

94. Принципы гражданского процессуального права

95. Нова економична политика та ии законодавче оформлення

96. Виды налогов за рубежом

Карандаши цветные "Lyra Groove", 10 цветов.
Карандаши с эргономичным захватом по всей длине, с европодвесом. Идеальные для раннего развития ребенка. Диаметр грифеля 4,25 мм!
879 руб
Раздел: 7-12 цветов
Настольная игра "Скоростные цвета".
Вдохните жизнь в чёрно-белые картинки! Бросьте взгляд на цветную версию, переверните карту и постарайтесь раскрасить её точно так же... и
1085 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Карандаши цветные, 24 цвета.
Цветные карандаши в картонной коробке. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное закрашивание. Материал корпуса: дерево. Форма
357 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Принципы и формы налогообложения на Украине

98. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

99. Общественные объединения и их виды


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.