Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Звільнення від кримінальної відповідальності

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Фонарь желаний бумажный, оранжевый.
В комплекте: фонарик, горелка. Оформление упаковки - 100% полностью на русском языке. Форма купола "перевёрнутая груша" как у
87 руб
Раздел: Небесные фонарики
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка

Зміст стр. Вступ РОЗДІЛ 1. Поняття та суть звільнення від кримінальної відповідальності в Україні РОЗДІЛ 2. Види звільнення від кримінальної відповідальності в Україні 2.1. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям 2.2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим 2.3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з передачею особи на поруки 2.4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із зміною обстановки 2.5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності РОЗДІЛ 3. Поняття звільнення від кримінальної відповідальності в кримінальному праві Російської Федерації Висновки Перелік посилань Список використаних джерел Вступ Злочинність являє собою складне соціальне явище, що має свої об’єктивні причини і умови. Здійснення на сучасному етапі задачі зниження рівня злочинності можливо лише шляхом правильного застосування в боротьбі з правопорушниками заходів громадського впливу і державного примусу, правильної координації діяльності громадськості і державних органів. В комплексі заходів направлених на скорочення і ліквідацію злочинності в нашій державі важливе значення має і кримінальне законодавство. В КК України неодноразово використовується поняття «звільнення від кримінальної відповідальності». Про звільнення від кримінальної відповідальності йдеться й у деяких статтях Особливої частини КК України. Проте КК України ніде не розкриває цього поняття. Системне і логічне тлумачення Закону дає підставу вважати, що КК України під звільненням від кримінальної відповідальності розуміє звільнення лише від майбутньої, потенційної відповідальності. Що ж стосується звільнення від реальної кримінальної відповідальності, то Закон використовує тут поняття «звільнення від покарання». Це пояснюється тим, що кримінальна відповідальність реалізується в трьох формах, а саме: 1) не пов’язаній з призначенням винному покарання; 2) пов’язаній з призначенням покарання, але без його реального відбування; 3) пов’язаній з відбуванням призначеного покарання. Тому звільнення від реальної кримінальної відповідальності - це звільнення від покарання, тобто від його призначення або відбування. В усіх інших випадках має місце звільнення від майбутньої, потенційної кримінальної відповідальності. Обов’язок особи, яка вчинила злочин, зазнати кримінальної відповідальності реалізується в рамках кримінально-правових відносин. Держава як один із суб’єктів цих відносин має право не тільки піддати цю особу заходам кримінальної відповідальності, а й відмовитися від цього за наявності підстав, передбачених КК України. Відповідно до частини 2 статті 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, а також на підставі Закону України «Про амністію» чи акта помилування. Таким чином, повноваження держави обмежені КК України, який містить вичерпний перелік підстав звільнення від кримінальної відповідальності.

Такими підставами є: 1) добровільна відмова від доведення злочину до кінця; 2) дійове каяття; 3) примирення з потерпілим; 4) щире розкаяння особи у вчиненні злочину і наявність клопотання про передачу її на поруки; 5) зміна обстановки; 6) закінчення строків давності; 7) спеціальні підстави звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені Особливою частиною КК України; 8) акти амністії і помилування. Згідно з частиною 2 статті 44 КК України звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених КК України, здійснюється виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється Законом. Внаслідок того, що види звільнення від кримінальної відповідальності знаходять все більше розповсюдження, вивчення ефективності їх застосування і подальше вдосконалення цих інститутів набуває важливого значення як для практики так і для сучасної правової науки. Звільнення від кримінальної відповідальності застосовувалося ще в радянському суспільстві та вивчалося тодішніми вченими. Тому ступінь наукової розробки проблеми можна визначити як достатньо досліджений. Зокрема відомі монографії таких авторів як Гальпєріна І.М., Скібіцької В.В., Зєльдова С.Й., Сідорова В.М. Також вже в період незалежності України вийшли монографії українських авторів Ломако Володимира Андрійовича та Р. Матюшенка. На сучасному етапі вийшли і окремі статті Ткаченка В.М., Михлина А.П., Шмарова Н., в яких лише трохи зачіпаються окремі аспекти окресленої проблеми. Об’єктом дослідження в курсовій роботі стали роботи вітчизняних та зарубіжних криміналістів, які безпосередньо стосуються проблематики застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності в Україні, а також відповідні норми Кримінального кодексу України. Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають в процесі застосування інституту звільнення від кримінальної відповідальності. Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі вивчення та узагальнення правозастосовної практики та досвіду, досягнень правознавчої науки розкрити суть та зміст такого інституту кримінального права як звільнення від кримінальної відповідальності в сучасних умовах нашої держави. Відповідно слід вирішити наступні завдання: - розкрити суть інституту звільнення від кримінальної відповідальності; - всебічно проаналізувати та описати вказаний вище інститут, а також порядок його застосування на сучасному етапі; - дослідити зміст кримінально-правового інституту звільнення від кримінальної відповідальності в Україні. Методологічною основою курсової роботи стали такі методи, як: порівняльний, описовий та системного аналізу. РОЗДІЛ 1. Поняття та суть звільнення від кримінальної відповідальності в Україні Звільнення від кримінальної відповідальності означає відмову держави від осуду особи, яка вчинила злочин, але надалі повністю або значною мірою втратила суспільну небезпеку, що підтверджується певними, зафіксованими в Законі обставинами. Випадки звільнення від кримінальної відповідальності передбачені в розділі IX Загальної частини КК України (статті 45-49 ККУ), а також у Законах України «Про амністію» чи актах помилування .

Стаття 97 КК України передбачає звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх із застосуванням примусових заходів виховного характеру. В Особливій частині КК України зафіксовані підстави звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили деякі конкретні види злочинів. Звільнення від кримінальної відповідальності треба відрізняти від звільнення від покарання, хоча загальним для їх застосування є єдина (спільна) обставина - в обох випадках особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого в Законі про кримінальну відповідальність. Загальним є і те, що обидва види звільнення може здійснити тільки суд (крім звільнення за актом амністії та актом помилування). Різниця ж полягає в тому, що при звільненні від кримінальної відповідальності через втрату повністю або в значній мірі суспільної небезпеки особою, яка вчинила злочин, виходячи з принципів гуманізму й економії заходів кримінально-правового впливу, кримінальна справа припиняється судом до постановлення Вироку, а при звільненні від покарання однією з підстав, передбачених у Законі, є винесення (постановлення) обвинувального Вироку. Отже, суд, розглядаючи кримінальну справу, в обумовлених Законом випадках приходить до висновку про необхідність чи доцільність її закриття без постановлення Вироку, звільнивши особу, що вчинила злочин, від можливого призначення їй покарання в подальшому. При звільненні від покарання суд постановляє обвинувальний Вирок, не призначаючи покарання або звільняючи від його відбування з випробуванням осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, на підставах, зазначених у КК України. Звільнення від кримінальної відповідальності не є реабілітацією особи, що звільняється. Походячи із вказаних принципів і виконуючи запобігальну функцію кримінального права, суд визнає необхідність або недоцільність доведення справи щодо особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, до винесення обвинувального Вироку, якщо в подальшому може постати питання про звільнення від покарання . Звільнення від кримінальної відповідальності водночас означає, що державні органи припиняють кримінальне переслідування звільненої особи, а вчинене нею раніше діяння вважається таким, що не має будь-яких юридичних наслідків. Оскільки в діях осіб, які охоплюються обставинами, що виключають злочинність діяння, немає ознак складу злочину і вони носять правомірний характер, інститути необхідної оборони, затримання злочинця, крайньої необхідності та інші не належать до проблеми звільнення від кримінальної відповідальності. Відсутність злочину означає відсутність підстав для застосування інститутів звільнення від кримінальної відповідальності. Наведені у КК України види звільнення від кримінальної відповідальності діляться на загальні та спеціальні. Загальні передбачені в Загальній частині КК України. Це звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку: - з дійовим каяттям (стаття 45 КК України); - з примиренням винного з потерпілим (стаття 46 КК України); - з передачею особи на поруки (стаття 47 КК України); - із зміною обстановки (стаття 48 КК України); - із закінченням строків давності (стаття 49 КК України); - із застосуванням примусових заходів виховного характеру (стаття 97 КК України); - за актом амністії (статті 85-86 КК України).

Островського у справ Луньова, промову адвоката Л. Розенталя у справ Козтса). 3. Подання  аналз доказв, як встановлюють обставини, що виключають можливсть порушення кримнально справи. (Див. промову адвоката А. Каляева у справ Курдна, промову адвоката В. Поганкна у справ Клкова). 4. Аналз характеру вини (крайня необхднсть, наявнсть необережност, необхдна оборона...) Див. промову адвоката О. Дервза у справ Верховського, промову адвоката ¶. Успенського у справ Муранова2. 5. Аналз мотивв, якими керувався пдсудний. Варто звернути особливу увагу при пдготовц судово промови на промову адвоката С, Любтова у справ Назаренка. 6. Аналз ступеня  характеру вдповдальност. Див. промову адвоката А. Екмекч у справ Кирилно4, промову А. Полякова у справ Цаплна . 7. Аналз причинного зв'язку мж дянням, у якому обвинувачуються пдсудн,  наслдками. Див. промову адвоката М. Карабчевського у справ братв Скитських. 8. Аналз причин  умов, як сприяли вчиненню злочину. Див. промову адвоката А

1. Міжнародний досвід юридичної відповідальності аудиторів перед третіми особами

2. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх

3. Комплексний теоретичний аналіз проблеми однобічності та неповноти дізнання, досудового та судового слідства у кримінальному судочинстві

4. Кримінальна відповідальність в Україні

5. Кримінальна відповідальність за ненадання допомоги, вимагання та зґвалтування

6. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
7. Кримінальна відповідальність медичних працівників
8. Кримінально-правова відповідальність за отримання хабара

9. Поняття та підстави звільнення від відбування покарання

10. Цивільний позивач та відповідач у кримінальному процесі

11. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів

12. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

13. Застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі

14. Принципи кримінального права

15. Моральный смысл ограничения человеческого ума и расширение границ веры в философии И. Канта. Проблема звільнення людини і нації у творах мислителів Кирило-Мифодіївського товариства. Общественное сознание

16. Поняття і види співучасті у кримінальному праві

Подарок «Вкусный Новый год».
Новый год - это волшебное время, которое особенно ждут самые маленькие. Подарочный набор «Вкусный Новый год» станет отличным решением для
350 руб
Раздел: Новогодние наборы от My-shop.ru
Набор детской складной мебели "Познайка".
Комплект складной. Сиденье детского стульчика изготовлено из материала с водоотталкивающей пропиткой. Удобный механизм складывания и
1624 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Подставка для канцелярских принадлежностей "Attache", 7 секции, металлическая сетка, 110x165x175 мм, цвет.
Подставка из 7 секций для пишущих принадлежностей и канцелярских мелочей. Выполнена из металла (сетка). Секции расположены в форме цветка.
805 руб
Раздел: Подставки, лотки для бумаг, футляры

17. Страхування відповідальності

18. Бандитизм (ст. 257 Кримінального кодексу України)

19. Докази та доказування в кримінальному процесі

20. Доказування у кримінальному процесі

21. Експертиза у кримінальному процесі: порядок визначення і проведення

22. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України
23. Захисник у кримінальному судочинстві
24. Збирання доказів у кримінальному процесі

25. Криміналістична характеристика шахрайства та особливості порушення кримінальної справи по вказаній категорії злочинів

26. Кримінальне право України

27. Кримінальний аборт та його судово-медична експертиза

28. Кримінально-правова характеристика співучасті у злочині

29. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах. Система органів прокуратури

30. Обмеження волі як вид кримінального покарання

31. Органи правосуддя, суди присяжних, кримінально-процесуальні функції

32. Підозрюваний у кримінальному процесі

Детский трехколесный велосипед Jaguar (цвет: красный).
Облегченный трехколесный велосипед с родительской ручкой, для малышей от 2 до 4 лет. Удобный, маневренный, отличная модель для получения
2500 руб
Раздел: Трехколесные
Багетная рама "Agata" (цвет: бежевый), 40x50 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин на холсте, на картоне, а также вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда
698 руб
Раздел: Размер 40x50
Заварочный чайник "Mayer & Boch", 1,25 л.
Заварочный чайник изготовлен из термостойкого стекла, фильтр выполнены из нержавеющей стали. Изделия из стекла не впитывают запахи,
368 руб
Раздел: Чайники заварочные

33. Поняття злочину у кримінальному праві України

34. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

35. Принципи кримінального процесу

36. Провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх

37. Профілактичні можливості адвоката у конкретній кримінальній справі

38. Розкриття суті видів та форм цивільно-правової відповідальності
39. Склад злочину, передбаченного ст.149 кримінального кодексу України - торгівля людьми
40. Стадії порушення кримінальної справи

41. Суб’єкти кримінального процесу

42. Сучасна кримінально-правова кваліфікація злочинів

43. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

44. Участь експерта та спеціаліста у кримінальному процесі

45. Вина в кримінальному праві країни

46. Види юридичної відповідальності за порушення земельного законодавства

47. Відшкодування матеріальної шкоди у кримінальному процесі

48. Довідкова система по кримінальному праву

Домик игровой с забором.
Дом предназначен для игры на свежем воздухе. Замечательный домик высокого качества, будет радовать ваших детей и вас на вашем садовом
10536 руб
Раздел: Домики и комплексы
Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда

49. Правова допомога у кримінальному провадженні

50. Формування соціально-корпоративної відповідальності підприємств

51. Механізм дії закону відповідності виробничих відносин характеру і рівню розвитку продуктивних сил

52. Відповідальність аудитора за здійснені дії і виконання процедури за дотримання нормативно-правової бази України і Міжнародними стандарти аудиту для перевірки подальших подій

53. Зв’язок між метаболічним синдромом та виникненням цукрового діабету і серцевосудинних хвороб: клініко-лабораторні та функціональні предиктори

54. Особливості патогенезу гіперметаболізму у системній запальній відповіді організму при тяжкій механічній травмі
55. Вплив вегетативної регуляції на перебіг системної запальної відповіді
56. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

57. Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 – 1991 рр.)

58. Безопасность жизнедеятельности (Безпека життєдіяльності)

59. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

60. Мировоззрение скифов в понимании Д.С. Раевского и других авторов

61. Жизнь и творческий путь Д.Д.Бурлюка

62. Лингвистическое наследие Е. Д. Поливанова

63. Русский символизм: лекция из курса д-ра Валюлис

64. Т.Гарди, "Тэсс из рода д`Эрбервиллей" (героиня, конфликт, композиция)

Набор для составления букета из мягких игрушек "LOVE", 3 зайки.
Яркий и нестандартный подарок - букет из мягких игрушек вызовет восторг у всех, независимо от возраста и положения. К тому же, этот букет
496 руб
Раздел: Дизайнерские игрушки
Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров

65. Корни персонажей Д.Р.Р.Толкиена

66. Учись любить у Жанны д`Арк!

67. Д.И. Фонвизин

68. Л.Д. Троцкий

69. Жанна д`Арк

70. Д. И. Менделеев
71. Культура и быт минойской цивилизации (Примерно 2000 лет д.н.э., Греция, о-в Крит)
72. Биотехнология, биопрепараты (вакцины, сывортки, прививки и т.д.)

73. К.Д. Ушинский о педагогике, как науке и искусстве

74. Формирование самоконтроля в процессе обучения математике по системе Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова в начальных классах

75. Развитие нравственных отношений младшего школьника на основе творчества Д. Дефо, его книг о Робинзоне Крузе

76. Д.Б. Элъконин "К пpоблеме пеpиодизации психического pазвития в детском возpасте"

77. Учебные книги К. Д. Ушинского

78. "Система факсимильной связи" ("Система факсимільного зв"язку")

79. Д. Дидро

80. Таблица растворимости солей. Периодическая система Д.И. Менделева

Музыкальный мобиль Жирафики "Рыбки" (арт. 939489).
Этот музыкальный мобиль станет одной из первых игрушек вашего малыша. Сначала кроха будет фокусировать взгляд на ярких забавных рыбках. Со
1250 руб
Раздел: Мобили
Стиральный порошок Ушастый нянь, 4500 г.
Стиральный порошок "Ушастый нянь" создан специально для новорожденных детей. Активные добавки, которые входят в состав порошка,
533 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Подушка Нордтекс "Магия сна", 50х70 см.
Наполнитель: полиэстер. Ткань чехла: микрофибра. Размер: 50х70 см.
470 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

81. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків (Внешнеэкономическая деятельность комерческих банков)

82. Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

83. Эпоха промышленного переворота и ее отражение в экономических исследованиях Д. Рикардо

84. Теория распределения Д. Рикардо

85. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

86. Банкрутство, як один з видів припинення діяльності юридичних осіб (Банкротство как один из видов прекращения деятельности юридических лиц)
87. Рынок ценных бумаг. Анализ доходности краткосрочных облигаций серии -а, -б, -в, -г и -д
88. Інвестиційна діяльність страхових компаній

89. МЕХАНІЗМ АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

90. О Жанне д

91. Становление личности в эпоху Петра I на образе А.Д.Меньшикова

92. Гетьман Іван Мазепа - державний та політичний діяч України

93. Дії національно-визвольної війни та теріторії Дніпропетровського краю

94. Життя та діяльність митрополита Петра Могили

95. М.Д. Скобелев и его план войны с Германией (конец XIX в.)

96. Жанна д

Тортница с защелками.
Колпак тортовницы крепится к дну защелками. Сверху полиэтиленовая ручка, которая при необходимости вытягивается. Все это позволяет
333 руб
Раздел: Хлебницы
Планшетик "Умная сказочка".
Говорящий планшет "Умная сказочка" от бренда "Азбукварик" представляет собой интересный девайс, который поможет малышу
445 руб
Раздел: Планшеты и компьютеры
Магнитная самоклеящаяся лента в диспенсере, 1,9x500 см.
Используется для быстрой и невидимой фиксации на металлической поверхности любых документов, плакатов, фотографий, напоминаний. Клеевой
799 руб
Раздел: Аксессуары для досок

97. А. Д. Меншиков: жизнь и причины падения

98. Жанна Д

99. Д.Б. Эльконин. Психология игры


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.