Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физкультура и Спорт, Здоровье Физкультура и Спорт, Здоровье

Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее

Курсова робота Технологія функціонування санаторно-курортної діяльності Зміст Вступ Розділ 1. Особливості санаторно-курортної галузі як складової туристичної індустрії 1.1 Поняття, зміст та розвиток санаторно-курортної справи 1.2 Види та склад послуг санаторно-курортної закладів України 1.3 Регіональні особливості розвитку санаторно-курортної закладів України Розділ 2.Функціонування санаторно-курортної закладів Закарпатської області 2.1 Загальна характеристика санаторно-курортного потенціалу Закарпаття 2.2 Особливості діяльності санаторно-курортного комплексу «Синяк» Розділ 3. Перспективні напрямки розвитку санаторно-курортної діяльності 3.1 Основні проблеми санаторно-курортної діяльності санаторію «Синяк» та шляхи їх вирішення 3.2 Перспективи розвитку санаторно-курортної діяльності Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Лікувальні властивості багатьох природних факторів відомі з найдавніших часів, примітивні споруди для водолікування в місцях виходу мінеральних вод були свого роду прототипами бальнеологічних курортів. Чутки про лікувальні властивості деяких вод поширювались далеко за межі відповідних місцевостей, приваблюючи багато хворих. «Чудодійні» джерела та інші лікувальні фактори ставали основою лікувальних таємниць храмів, нерідко були предметом релігійного культу. В Україні санаторно-курортна справа є одним з найдавніших видів рекреації. З ХІХ ст. відомі кліматичні курорти Південного узбережжя Криму, бальнеологічні курорти Передкарпаття та Закарпаття, Поділля, Полтавщини, грязьові курорти Криму та Одещини, які зазнали особливого розвитку у ХХ ст. Так, перші заклади в Україні, які почали функціонувати, використовуючи мінеральну воду для лікування, виникли у Шклі (1576), Саках (1799), Трускавці (1827), Одесі (1829), БерМінВодах (1862), Моршині (1877); лікувальні властивості грязей – на узбережжі Куяльницького лиману (1833), поблизу Голої Пристані (Гопри) (1895). Система санаторно-курортних закладів розвивалась в межах державної системи охорони здоров`я, її послуги були соціально орієнтованими і достатньо дешевими для громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших джерел фінансування). Але недостатньо розвинена матеріально-технічна база галузі, її низька пропускна спроможність і застаріле обладнання, навіть при високій кваліфікації персоналу і досконалості методик профілактики та лікування, робила санаторно-курортні заклади важкодоступними для більшості населення. В ринкових умовах сьогодення санаторно-курортна справа в Україні зазнає структурних змін. В першу чергу вони торкнулися організаційно-управлінських засад: зростаюча комерціалізація діяльності, вихід на ринок санаторно-курортної пропозиції, подальша сегментація даного ринку відповідно до змін попиту обумовили зміну форм власності (зокрема, розширилась колективна та приватна складові) та управлінської структури. Санаторно-курортна діяльність за своєю специфікою стала предметом дослідження багатьох українських вчених Любіцевої О.О., Павлова В.І., Черчика Л.М., Фоменко Н.В., Артюхової І.В., Казачковської Г. В., Коніщевої Н. Й. та різнопланових статей з сучасних економічних та організаційних питань в сфері санаторно-курортної справи, які є теоретичною базою нашої роботи.

Дослідження щодо вивчення та аналізу природно-рекреаційних ресурсів Закарпатського регіону були здійснені Долішнім М.І., Мацолою В.І., Ємцем Г.С., Мікловдою В.П., Лендєлом М.А. Проблеми експлуатаційних запасів мінеральних вод Закарпаття досліджував Лобода М.В., М. Мироненко та І.Твердохлєбов вивчали основні ознаки рекреаційних територій. Вивчення санаторно-курортних зон, виділення їх у основні групи здійснено у працях Кравціва В.С. та Євдокименка В.К. Актуальність теми даної курсової роботи визначається тим, що Україна має великі рекреаційні ресурси, до яких належать географічні об'єкти, що використовуються чи можуть бути використані для відпочинку, туризму, лікування, оздоровлення населення. Але сучасний стан господарювання вітчизняних підприємств санаторно-курортного комплексу характеризується нестійкими тенденціями функціонування, що в основному обумовлюється сезонними коливаннями попиту, недостатнім рівнем якості обслуговування та організаційним консерватизмом процесу управління. Саме це обумовлює актуальність вивчення цього питання з метою розроблення рекомендацій для покращання санаторно-курортної справи в Україні. Мета даної курсової роботи – визначити особливості функціонування санаторно-курортної галузі як складової туристичної індустрії та проаналізувати стан та перспективи її розвитку в Україні, та, зокрема, на Закарпатті на прикладі санаторію «Синяк». Для досягнення даної мети, ми поставили перед собою наступні завдання: визначити поняття та особливості розвитку санаторно-курортної справи; дати характеристику виду та складу послуг санаторно-курортної закладів України; розглянути регіональну специфіку санаторно-курортних закладів України; проаналізувати рекреаційний потенціал Закарпаття; дати характеристику організації послуг у санаторії «Синяк»; визначити основні проблеми та перспективи розвитку санаторно-курортної діяльності санаторію «Синяк». Предмет даної курсової роботи – організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності функціонування санаторно-курортного господарства як складової туристичної індустрії. Об’єкт дослідження – лікувально-оздоровча діяльність санаторно-курортного комплексу «Синяк». Курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків. Списку використаної літератури та додатків. У першому розділі «Особливості санаторно-курортної галузі як складової туристичної індустрії» ми розглядаємо поняття, змісту та розвиток санаторно-курортної справи, характеризуємо види та склад послуг санаторно-курортної закладів України, а також визначаємо їх регіональні особливості. У другому розділі «Функціонування санаторно-курортної закладів Закарпатської області» даємо характеристику курортного потенціалу регіону, та аналізуємо діяльність санаторію «Синяк». У третьому розділі «Перспективні напрямки розвитку санаторно-курортної діяльності» характеризуються існуючі проблеми функціонування санаторію «Синяк», та визначаються шляхи та напрямки вдосконалення послуг у даному санаторії. Розділ 1. Особливості санаторно-курортної галузі як складової туристичної індустрії 1.1 Поняття, зміст та розвиток санаторно-курортної справи Санаторно-курортна справа має дуже давню історію.

У ранньому середньовіччі відомими курортами були Пломб'єр-ле-Бен і Ахен – улюблене місце відпочинку імператора Карпа Великого. У подальшому прославились мінеральні джерела Спа і Котре. Поступово джерела переходили у власність монастирів, лікувальну дію мінеральних вод пов'язували з охороною святими. Вже у ХVІ-ХVІІ ст. в літературі починають розглядатися питання будівництва, облаштування і порядку експлуатації курортних місць. Так, в середині XVI ст. в Карлсбаді вперше введено мито з пацієнтів і встановлено порядок проведення лікувальних заходів. На початку XVII ст. у Франції була створена інспекція, завданням якої став нагляд за станом курортів та їх експлуатацією. При цьому користування курортами продовжувало залишатися виключно привілеєм знаті. Тільки в ХVІІІ-ХІХ ст. у зв'язку з розвитком промисловості, торгівлі і транспорту починається інтенсивний розвиток європейських курортів на основі комерційного підходу . Пожвавлення курортної справи супроводжувалось розширенням кола їх відвідувачів за рахунок представників буржуазії, крупних чиновників, інтелігенції. З ініціативи англійського лікаря Р. Рассєла в 1792 р. заснований перший дитячий приморський санаторій в Маргіті; згодом дитячі курорти виникли в Італії і Франції. В XIX – на поч. XX ст. відбувається офіційне відкриття більшості сучасних європейських курортів, які набували вигляду не тільки лікувальних комплексів, але і місць відпочинку і туризму. На сучасному етапі курортологія – це наука, що вивчає лікувальні курортні чинники. Курорт – це місцевість з набором лікувальних чинників, певними кліматичними, географічними та гігієнічними умовами . Санаторно – курортне господарство – це група спеціалізованих будинків і споруд з відповідним матеріальним і обслуговуючим забезпеченням, які покликані задовольняти потреби населення у лікуванні і відпочинку. Крім того, до завдань курортології входять пошук і дослідження курортних ресурсів, вивчення потреб населення в санітарно-курортному лікуванні і розробка наукових основ його організації, принципів і нормативів курортного будівництва і благоустрою, включаючи питання санітарної охорони курортів. Розділами курортології є бальнеологія, бальнеотерапія і бальнеотехніка; грязелікування, медична кліматологія і кліматотерапія; окремий розділ вивчає питання організації, планування і будівництва курортів . Лікування і оздоровлення людей – винятково важливе соціальне завдання. Його актуальність в Україні зростає у зв’язку з різким погіршенням демографічної ситуації, чорнобильською катастрофою, забрудненням у багатьох районах навколишнього середовища. Санаторно-курортне господарство переважно створюється в місцях зосередження сприятливих рекреаційних ресурсів, лікувальні та оздоровчі властивості яких мають територіальні особливості. Це визначає спеціалізацію санаторно – курортних регіонів на наданні певних видів лікувальних чи відпочинкових послуг. До санаторно – курортного господарства належать лікувально – профілактичні заклади: санаторії та пансіонати з лікуванням, що на певний час надають хворим лікувальні послуги переважно використовуючи цілющі властивості природних ресурсів.

Программа работы школы будущих родителей включает следующие моменты. 1.PМероприятия по оздоровлению будущих матерей и отцов: 1)Pвзятие на учет девушек региона обслуживания; 2)Pоздоровление девушек, состоящих на диспансерном учете по какому-либо заболеванию, включая лечение в дневных стационарах и санаторно-курортное лечение; 3)Pсанация у молодых и будущих родителей хронических очагов инфекции; 4)Pчтение курса лекций молодым родителям по определенной программе; 5)Pулучшение качества и эффективности наблюдения за социально неблагополучными семьями. 2.PМероприятия по обучению молодых родителей навыкам ухода за новорожденным: 1)Pпроведение с будущими родителями профилактических занятий в кабинете здорового ребенка по уходу за новорожденными и маленькими детьми; 2)Pобучение молодых родителей технологии приготовления детского питания; 3)Pрекомендации молодым родителям по организации домашнего микростадиона; 4)Pоздоровление детей из групп риска по лор-заболеваниям и ортопедической патологии. 3.PПрогнозирование здоровья будущего ребенка и организация профилактических мероприятий в соответствии с группой риска. 10.PФакторы риска заболеваемости детей Факторы риска нарушения состояния здоровья в период социальной адаптации и риска повышенной заболеваемости ОРВИ: 1)Pвозраст матери свыше 30 лет; 2)Pвредные привычки матери; 3)Pэкстрагенитальная патология матери; 4)Pпатология беременности и родов; 5)Pтоксоплазмоз и другие латентные инфекции у матери и плода; 6)Pострые инфекции матери в конце беременности и во время родов; 7)Pасфиксия новорожденного; 8)Pнедонашивание; 9)Pкрупновесный плод; 10)Pнеудовлетворительные бытовые условия; 11)PIII, IV, V группы здоровья ребенка

1. Особливості організації дипломатичної діяльності в Україні

2. Організація, тактика та психологічні особливості накладання арешту на кореспонденцію і зняття інформації з каналів зв’язку

3. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ЗАТ Шпалерна фабрика "Едем", м. Дніпропетровск

4. Організація діяльностї зовнішньоторговельної фірми ТОВ "L’Oreal Ukraine"

5. Особливості функціонування єврорегіонів України

6. Особливості функціонування глобальної мережі
7. Особливості функціонування підприємства на фондовому ринку
8. Особливості функціонування авіакомпаній

9. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види та особливості функціонування

10. Адвокатура, її поняття, завдання, організаційні форми, види і гарантії адвокатської діяльності, професійні права і обов’язки адвоката та підстави для припинення адвокатської діяльності

11. Організація санаторно-курортного лікування та відпочинку працівників за рахунок кошт соціального страхування

12. Особливості фінансування бюджетних установ та організацій в Україні

13. Організаційна система управління природокористуванням України

14. Особливості теріторіальної організації залізничного транспорту

15. Виникнення перших українських молодіжних організацій у діаспорі

16. Недержавне соціальне страхування: сутність, організація, проблеми та перспективи розвитку в Україні

Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана), 60х45 см.
Защита-органайзер для планшета (отделение для планшета + 3 кармана). Предназначена для защиты обивки сидений и для удобного хранения
503 руб
Раздел: Прочее
Подарочное махровое полотенце "23 февраля. Звезда".
Подарочное махровое полотенце. Цвет полотенца и цвет вышивки - в ассортименте! Оригинальная тематическая вышивка на полезном в хозяйстве
316 руб
Раздел: Средние, ширина 31-40 см
Экологичный стиральный порошок "Garden", без отдушек, 1350 грамм.
Благодаря входящим в состав компонентам на растительной основе средство мягко отстирывает и освежает бельё из всех видов тканей (в том
399 руб
Раздел: Стиральные порошки

17. Організація ресурсної бази банків в Україні

18. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

19. Організація обліку власного капіталу підприємства України

20. Сутність організації бухгалтерського обліку в Україні

21. Засади організації судової влади та здійснення правосуддя в Україні

22. Організаційно–правові засади та системи органів управління в агропромисловому комплексі
23. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
24. Юридичні гарантії як правові засоби реалізації та захисту службово-трудових прав працівників СБ України

25. Організація постачання промисловими товарами цивільного населення України у 1943-1944 рр.

26. Поява робітничих організацій в Україні

27. Лексико-граматична організація українських військових команд

28. Організація збутової діяльності на підприємстві

29. Роль кори головного мозку в системній організації діяльності організму

30. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

31. Україна та міжнародні економічні організації

32. Організаційні форми інноваційної діяльності

Настольная игра "Фефекты фикции".
Увлекательная детская игра для развития речи и творческого мышления, разработанная профессиональными логопедами и детьми. В комплекте:
990 руб
Раздел: Русский язык, слова, речь
Шторка антимоскитная, черная.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Альбом "Мои школьные годы" (книга с карманами на 11 лет).
Перед Вами то, что каждая семья так долго ждала – красивое, качественное, креативное школьное портфолио. Да еще и на все школьные годы!
842 руб
Раздел: Портфолио

33. Організація інформаційного обслуговування менеджера. Методи матеріального заохочення. Документація управлінської діяльності

34. Особливості управління в організаційних формуваннях АПК

35. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

36. Організаційно-економічне обґрунтування діяльності підприємства з виробництва макаронних виробів

37. Молодіжні організації в Україні. Чи впливають вони на українську молодь?

38. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи
39. Педагогічні та психологічні особливості організації навчального процесу
40. Планування і організація навчальної діяльності

41. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

42. Організація фінансового контролю в Україні

43. Модель сталого розвитку та організаційний механізм її впровадження в Україні

44. Організація товарообмінних операцій на прикладі ДП ДАК "Хліб України" Крижопільський елеватор

45. Бронхиальная астма. Амбулаторное лечение, показания к госпитализации, диспансеризация, санаторно - курортное лечение

46. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения санаторно-курортных организаций

47. Статистические данные по санаторно-курортному комплексу Кавминвод

48. Развитие санаторно-курортной сферы Кавказских Минеральных Вод

Модульный массажный коврик "Орто-пазл. Море».
Необычный набор Орто-пазлов Микс «Море» включает 8 модулей, выполненных под различный морской рельеф. В комплекте коврики, предназначенные
1377 руб
Раздел: Коврики
Настольная игра "Макроскоп".
Интереснее, чем микроскоп. Многообразнее, чем калейдоскоп. Перед вами удивительный прибор, внутри которого спрятаны картинки, но вам видна
1390 руб
Раздел: Прочие
Копилка-сейф пластиковая большая, черная.
Высокое качество изготовления, пластик. Сейф-копилка - игрушка электронная для монет и купюр с автоматическим затягиванием купюр
1820 руб
Раздел: Копилки

49. Санаторно-курортное лечение

50. Менеджмент, як орган (апарат) управління організацією

51. Організація праці

52. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

53. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

54. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства
55. Організація підприємства дрібнооптової торгівлі „ХОДАК”
56. Органи внутрішніх справ України

57. Організація обліку грошових коштів

58. Роль міжнародних організацій системи ООН в управлінні економічною політикою

59. Реструктуризация предприятий санаторно-курортного комплекса на основе концепции маркетинга

60. Організаційні засади функціонування Європейського Центрального банку

61. Організація банківської справи

62. Організація депозитних операцій з фізичними особами в ВАТ "Ощадбанк"

63. Організація дистанційного обслуговування клієнтів банківськими установами

64. Організація кредитної роботи в комерційному банку

Пазл "Новогодний праздник", 600 элементов.
Пазл может понравиться детям и взрослым, его можно собирать и всей семьей. При сборке пазла открывается замечательная картина. В комплект
303 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Настольная игра "Большая стирка".
"Большая стирка" – забавная настольная игра про дружный поиск парных носков для интернациональных друзей. Помогает развивать
357 руб
Раздел: Карточные игры
Корзина универсальная, 550x170x395 мм.
Материал: пластик. Размер: 550x170x395 мм. В ассортименте без возможности выбора.
390 руб
Раздел: Корзины для стеллажей

65. Аналіз кредитних операцій філії "Відділення Промінвестбанку в м. Донецьк" та організаційно-економічний механізм їх поліпшення

66. Державне керування охороною праці й організація охорони праці на виробництві

67. Організація будівельного майданчика

68. Організація охорони праці на прикладі закритого акціонерного товариства "Ратнівський молокозавод"

69. Організація робочого місця бухгалтера

70. Рівні організації організму людини
71. Організація виробництва в підприємствах агропромислового комплексу
72. Організація і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна

73. Організація, нормування та оплата праці в свинарстві

74. Організація, нормування та оплата праці на вирощуванні картоплі

75. Організація, планування та шляхи збільшення виробництва озимих зернових

76. Вдосконалення організації бухгалтерського обліку на ТОВ "СКОП"

77. Внутрішній аудит організації

78. Методично-організаційні положення обліку операцій з придбання і використання основних засобів на підприємстві

79. Організаційні процедури аудиту заробітної плати

80. Організація бухгалтерського обліку в Австралії і Данії

Увлажненный порошок для чистки ковров "Vanish".
Увлажненный порошок Vanish для чистки ковров большой площади - это революционная разработка, которая поможет эффективно очистить и
527 руб
Раздел: Для ковров
Клей для ткани UHU Textil, 19 г.
Клей для ткани UHU Textil обеспечивает быстрое и прочное склеивание большинства видов ткани (хлопок, лен, джинса, смешанные ткани и т.д.)
307 руб
Раздел: Специальный (стекло, ткань)
Набор подарочный для новорождённого "Моя малышка".
Запечатлите мимолетные мгновения жизни Вашего ребенка с помощью необычного набора для новорождённого «Моя малышка». Рамка для
850 руб
Раздел: Прочие

81. Організація бухгалтерського обліку в Пакистані та Фінляндії

82. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

83. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

84. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві ТзОВ "Авто-Лайф"

85. Організація бухгалтерського обліку у Франції та Китаї

86. Організація документування господарських операцій
87. Організація і методика аудиту грошових коштів
88. Організація і методика про проведення аудиту фінансової звітності та фінансового стану підприємства

89. Організація і шляхи вдосконалення обліку власного капіталу на прикладі ВАТ "Луганськмлин"

90. Організація облікової політики підприємства

91. Організація обліку в магазині "Світанок"

92. Організація обліку в Швеції і Польщі. Порівняльна характеристика

93. Організація обліку запасів на підприємствах

94. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу

95. Організація обліку на підприємстві ТОВ "ВІРКО"

96. Організація обліку реалізації сільськогосподарської продукції, робіт і послуг

Ферма. Лото.
Лото на новый лад. Правила остаются прежними, а вот картинки мы сделали более яркими и живыми, заменили цифры на анимационных героев
345 руб
Раздел: Лото детское
Логическая игра "Парковка. Пазл", арт. SG 434 RU.
Проверьте свои навыки парковки с помощью этой головоломки! В этой уникальной игре необходимо найти правильное место для каждого
835 руб
Раздел: Игры логические
Рюкзак молодёжный "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (зелёная клетка).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
3170 руб
Раздел: Молодежные, подростковые

97. Організація обліку та контролю в Біловодському районному центрі зайнятості

98. Організація праці бухгалтера

99. Організація складського обліку запасів в установах


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.