Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Медицина Медицина

Комп’ютерна томографія

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

Реферат Тема: Комп’ютерна томографія План:Рентгенівська комп’ютерна томографія Фізичні принципи комп’ютерної томографії Діагностика Переваги комп’ютерної томографії Технічні розробки в області комп’ютерної томографії Виводи Ілюстрації Література Рентгенівська комп’ютерна томографія Рентгенівська комп’ютерна томографія (КТ) - методика пошарового рентгенологічного дослідження органів і тканин із застосуванням комп'ютерної обробки множинних рентгенівських зображень, виконаних під різними кутами, з подальшою реконструкцію зображення і визначенням щільності будь-якої ділянки цих тканин. Перші КТ були спроектовані тільки для дослідження голови, однак незабаром з'явилися і сканери для всього тіла. У теперішній час КТ можна використати для візуалізації будь-якої частини тіла. На сучасних апаратах четвертої та п'ятої ґенерацій, які комплектовані не одним, а багатьма рентгенівськими випромінювачами (до 200), використовується дуже потужний процесор з великою швидкістю обробки інформації - до 10 мільйонів операцій за секунду. У результаті час сканування скоротився до 40-50 мілісекунд. З'явилася можливість отримувати на екрані телемонітора скорочення окремих поперечних шарів серця товщиною 1-2 міліметра. Фізичні принципи КТ Усі технології і методики візуалізації з використанням рентгенівських променів ґрунтуються на тому, що різні тканини послаблюють рентгенівські промені в неоднаковому ступені. При КТ рентгенівськими променями експонуються тільки тонкі шари тканини. Відсутнє нашарування інших тканин, які заважають отриманню їх чіткого зображення. У процесі проходження крізь тканини рентгенівські промені ослабляються, частково із-за поглинання енергії, частково через розсіювання. Ослаблення можна описати слідуючим рівнянням: I=Iос-µd, де I - інтенсивність випромінювання, що було пропущено (випромінювання на виході із тканини), Iо - інтенсивність випромінювання, що падає (на вході в тканини), µ - так званий коефіцієнт повного лінійного ослаблення для тканини, d - це відстань, що пройшло випромінюванням крізь тканину (товщина тканини). Коефіцієнт ослаблення µ обумовлений атомним номером та електронною щільністю тканини. Чим вище атомне число та щільність електронів, тим вище коефіцієнт ослаблення. Таким чином, атомне число та щільність електронів – це два параметри, що зумовлюють якості тканини по ослаблення рентгенівського випромінювання. Необхідно враховувати, що коефіцієнт ослабления залежить також від енергії рентгенівських променів. Вузькоколімований (обмежений) рентгенівський пучок сканує (переглядає) тіло пацієнта по колу. Проходячи через тканини, випромінювання послаблюється відповідно щільності і атомному складу цих тканин. По іншу сторону від пацієнта і трубки встановлена кругова система детекторів рентгенівського випромінювання, кожен з яких (а їхня кількість може досягати 1000 і більш) перетворюють енергію випромінювання в електричні сигнали. Ці сигнали трансформуються у цифровий код, що зберігається у пам'яті комп’ютера. Зафіксований сигнал відбиває ступінь ослаблення в певному напрямку.

Обертаючись навколо пацієнта, рентгенівський випромінювач “переглядає” тіло під різноманітними ракурсами, в загальній складності під кутом 360° До кінця обертання випромінювача в пам'яті комп'ютера фіксуються сигнали від усіх детекторів. За стандартними програмами комп'ютер переробляє отриману інформацію і розраховує внутрішню структуру об'єкту. Дані розрахунку виводяться на дисплей. Сучасні томографи дозволяють отримувати зображення дуже тонких шарів – товщиною від 1 до 5мм. КТ – дослідження починається з цифрової проекційної томограми, що належить до пошарової візуалізації анатомічної ділянки. Проекційне зображення отримують переміщенням стола для дослідження із знаходящимся на ньому пацієнтом через пучок променів без обертання трубки та детекторів. Проекційне зображення використовується для обрання місця розташування зрізів - «анотація рівній зрізів». Об’єм тканини, що підлягає під дослідження, можна представити поділеним на набір рівних по об’єму елементів, так званих вокселов. У пласкому зображені зрізу тканини (КТ-томограма) кожний воксел представляється плоскостним елементом (пікселом), а розмір та розташування піксела зумовлюється розміром та розташуванням воксела в плоскості сканування. Результат сканування виводиться на монітор. У зображенні на моніторі кожному пікселю відповідає певний відтінок сірої шкали чи яркості у залежності від ослаблення в вокселі, при цьому кістки – світлі, а жирова тканина –відносно темна. Діагностика за допомогою КТ базується на прямих рентгенологічних симптомах, тобто визначенні точної локалізації, форми, розмірів окремих органів і патологічних вогнищ, і, що особливо істотно, на показниках щільності. Щільність вимірюють в умовних одиницях - одиницях Хаунсфілда (HU), названих ім’ям винахідника методу. Цей показник (показник абсорбції) заснований на ступені поглинення або ослаблення пучка рентгенівського випромінювання при проходженні його через тіло людини. Кожна тканина в залежності від щільності, атомної маси по різному поглинає випромінювання. Усі органи людського тіла вкладаються в діапазон щільності від -1024 до 3071 одиниць Хаунсфілда, тобто в 4096 одиниць Хаунсфілда. Коефіцієнт поглинення кісткової тканини – плюс 800 – 1000 HU. Ці коефіцієнти називаються денситометричними показниками, за допомогою яких визначають щільність тканин у будь-який точці вимірювального шару. Наприклад, кора головного мозку має щільність 19-23 HU, біла речовина - 13-17 HU, мозкова рідина - 0-7 HU одиниць Хаундсфілда. Вже цей перелік показує, що для КТ посильне зображення таких структур, про які рентгенолог раніше і мріяти не міг. Денситометричні показники вираховуються як результат загального поглинання рентгенівських променів в об’ємному елементі (вокселі) зрізу КТ та являються складовою усіх коефіцієнтів поглинання різних тканин, що містяться у ньому, в області вимірювання. Вимірювання показників щільності впливає на діагностику захворювань. У зв’язку з тим, що контрастність при КТ обумовлена, головним чином, різницею в тканевих коефіцієнтах поглинання, для збільшення градієнта денситометричних показників у діагностичних цілях застосовують методику внутрішньовенного посилення.

Для цього використовують водорозчинні контрастні речовини, що містять йод, які вводяться внутрішньовенно струйно шприцом чи болюсно (з високою швидкістю та практично одно моментно) за допомогою автоматичного ін’єктора. Методика внутрішньовенного посилення дозволяє з високою точністю виявляти та диференціювати об’ємні утворення. Переваги КТ перед звичайним рентгенологічним дослідженням 1) КТ відрізняється від звичайної томографії, де на так званому трансмісійному зображенні органу (звичайний рентгенівський знімок) сумаційно передані всі структури, що опинилися на шляху променів. КТ дозволяє отримати чітке зображення органів і патологічних вогнищ тільки у площині досліджуваного зрізу, без нашарування вище і нижче розташованих структур. Таким чином, подолано один із головних недоліків рентгенографії – суперпозиція структур, розташованих на різній глибині. Задача виділення шару вирішується незрівнянно більш ефективно, ніж при звичайній томографії. 2) КТ забезпечує зображення в аксіальній плоскості, що недоступна у рентгенодіагностиці. Від цього повна назва цього методу: рентгенівська аксіальна комп’ютерна томографія. Ця плоскість часто оптимальна для уявлення топографії органів та просторових співвідношень між ними. Недарма великий Пирогов вложив стільки праці у вивчення анатомії поперечних зрізів тіла, якби передбачив майбутню роль у діагностичних зображеннях. 3) КТ різко покращила тканевий контраст у порівнянні з рентгенодіагностикою. Об’єднання переваг рентгенодіагностики (високий природний контраст при наявності повітря та вапна) та УЗД (відмінний м’якотканевий контраст) робить КТ буквально універсальним методом візуалізації. 4) КТ характеризується високою чутливістю, що дозволяє віддиференціювати окремі органи і тканини один від одного по щільності у межах 1-2%, а на томографах 3-4 генерації - до 0,5%; 5) КТ дає можливість отримати точну кількісну інформацію про розміри і щільність окремих органів, тканин і патологічних утворень, що дає можливість робити висновки відносно характеру пошкодження; 6) КТ дозволяє судити не тільки про стан органу, що досліджується, але і про взаємовідношення патологічного процесу з органами, які розташовані поруч та тканинами, наприклад, інвазії пухлин в сусідні органи, наявність інших патологічних змін; 7) КТ дозволяє отримувати топограми, тобто поздовжнє зображення досліджуваної області подібне рентгенівському знімку шляхом переміщення хворого повздовж нерухомої трубки. Топограми використовують для встановлення довжини патологічного вогнища і визначення кількості зрізів. Технічні розробки в області КТ змінюються від виробника до виробника. Існує вже кілька поколінь КТ. Поняття покоління КТ зв’язано не стільки з часом його появи на світ, а з використованням в сканері видом руху системи випромінювач-детектор. Номер покоління (перше, друге, третє, четверте і т.д.) зв’язан з типом конструкції системи трубка-детектор. У наш час випускаються сканери трьох видів: третього, четвертого та п’ятого поколінь. Життя першого покоління КТ було швидкоплинним: не влаштовувала тривалість сканування – біля 20хв.

В 1961- 63 педагог-репетитор Пермского т-ра, в 1978-89 - Моск. гос. т-ра балета СССР. В своей деятельности соединил и развил пед. принципы Тарасова и А. М. Мессе-рера. Ученики: А. В. Горбаце-вич, М. В. Крапивин, И. Р. ГалиМуЛЛИН. В. В. Полунин. "АЗИАДЭ", "Сказка аравийской ночи", "хо-реографич. поэма" в 1 акте с прологом. Сцен. и балетм. М. М. Мордкин. Сезон 1910/11, Имп. рус. балет звёзд, турне по США, на муз. разных комп. в обр. Л. А. Бурго-Дюкудре. 1912, труппа Анны Павловой, турне по США, под назв. "The Legend of Aziade" ("Легенда об Азиадэ"), вероятно, на муз. И. И. Гютеля. 1917, балетная труппа под рук. Мордкина (на арене цирка Никитиных, Москва), на муз. Гютеля, сцен. и балетм. Мордкин (при участии К. Я. Голейзовского), худ. Г. И. Голов (декорации), В. В. Дьячков (костюмы); Азиадэ - М. Р. Рейзен, Шах Усейн - Мордкин, Керим, телохранитель - А. Д. Булгаков, Евнух - А. Ф. Гулин, Гаянэ - С. К. Невельская, Египетская жрица - А. М. Шаломытова, Песнь рабыни - О. В. Владимирова. Экранизирован в кино (1918; Азиадэ М. П

1. Рентгеновская компьютерная томография

2. Рентгеновский спиральный компьютерный томограф Siemens Somatom Emotion

3. Компьютерная томография

4. Компютерні інформаційні системи

5. Передача информации из компьютерного рентгеновского томографа TOMOSCAN SR7000

6. Защита информации в компьютерных системах
7. Разработка образовательной среды для дистанционного обучения по дисциплинам "Компьютерная графика" и "Системы искусственного интеллекта". Геометрические преобразования
8. Парольные методы защиты информации в компьютерных системах от несанкционированного доступа

9. Реализация сетевых компьютерных технологий в системе международного маркетинга

10. Интраскопия (Томография)

11. Принципы магнитно-резонансной томографии

12. Магнитно-резонансная томография инфарктов головного мозга

13. Компьютерный интерфейс передачи в системе персонального радиовызова общего пользования

14. Адаптивная система VPN в распределенных компьютерных сетях

15. Класифікація нервової системи та її будова

16. Компьютерные информационные системы в аудите

12 тонких фломастеров "Супертипс" ярких цветов.
357 руб
Раздел: 7-12 цветов
Сумка - термоконтейнер Lubby для бутылочки (твердая), 22,5 см.
Сумка-термоконтейнер идеально подходит для прогулок и поездок. Сумка способна поддерживать температуру питания в бутылочке в течение
342 руб
Раздел: Подогреватели, термоконтейнеры
Беговел "Funny Wheels Basic" (цвет: оранжевый).
Беговел - это современный аналог детского велосипеда без педалей для самых маленьких любителей спорта. Удобный и простой в
2550 руб
Раздел: Беговелы

17. Информационная система компьютерного клуба

18. Исследование возможностей проектирования, создания и использования компьютерного тестирования в системе дистанционного обучения Moodle

19. Компьютерная система обработки информации

20. Компьютерные сети и системы

21. Методи та засоби зменшення обсягів даних тріангуляційного опису об’єктів комп’ютерної томографії

22. Разработка оптимальной компьютерной системы для дизайн-студии.
23. Электронные системы адаптивного компьютерного обучения, на основе стандартов образовательных сред AICC
24. "1С-Предприятие" и другие компьютерные системы учета и управления

25. Разработка печатной платы устройства управления питания компьютерной системы

26. Система функционального компьютерного мониторинга

27. Характеристика некоторых кластеров, применяемых в системе функционального компьютерного мониторинга

28. Система элективных курсов по информатике для предпрофильной подготовки "Компьютерная и информационная безопасность"

29. Спутниковые системы навигации GPS и Глонасс

30. В поисках системы мира

31. Малые тела Солнечной системы

32. Происхождение Солнечной системы

16 разноцветных восковых смываемых, треугольных мелков.
Мамы и папы могут быть уверены, что выбрав восковые мелки Crayola, они доставят радость своим детям. С их помощью можно нарисовать
419 руб
Раздел: Восковые
Подгузники-трусики "Pampers Pants", 6 ( 15+ кг), 44 штуки.
Когда малыши вертятся или ползают, подгузники надевать сложно. Тогда стоит использовать трусики Pampers Pants. Трусики Pampers легко
1117 руб
Раздел: Более 11 кг
Кружка с сердцем на дне (для правши или левши).
Пусть утро станет добрым! Кружка с забавной фигуркой на дне - это шанс вызвать улыбку близкого человека. По мере выпивания напитка фигурка
390 руб
Раздел: Оригинальная посуда

33. Строение солнечной системы

34. Мир Галактик (Галактики и звездные системы)

35. Солнечная система

36. Происхождение солнечной системы

37. Спутниковые системы местоопределения

38. Разработка алгоритмов контроля и диагностики системы управления ориентацией космического аппарата
39. Двигательные системы организма
40. Нервная система

41. Нервная система

42. Проводящая система листьев. Строение, типы жилкования

43. Разработка основных биотехнологических процессов производства и системы управления качеством липидных косметических препаратов (на примере тоников для проблемной кожи)

44. ПВО. Устройство ЗАК МК. Система управления антенной (СУА)

45. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

46. Транспортная система Украины

47. Геодезические опорные сети. Упрощенное уравнивание центральной системы

48. Расчет показателей разработки элемента трехрядной системы

Дорожная косметичка, 21x15x12 см, арт. 82630.
Стильная косметичка выполненная из современных полимерных материалов, станет отличным современным подарком и займет достойное место среди
324 руб
Раздел: Дорожные наборы
Набор детской посуды "Домашние животные" (3 предмета).
Набор детской посуды "Домашние животные" в подарочной упаковке. В наборе 3 предмета: - кружка 240 мл; - тарелка 19 см; - миска
310 руб
Раздел: Наборы для кормления
Тележка багажная ручная ТБР-02.
Грузоподъемность: 30 кг. Предназначена для перевозки грузов. Удобна для любого путешествия. Легко собирается в транспортное положение,
538 руб
Раздел: Хозяйственные тележки

49. Банковская система Франции

50. Изменения, произошедшие в финансовой системе России, в переходе к рыночной экономике

51. Налоговая система

52. Налоговая система России

53. Налоговая система РФ

54. Налоговая система РФ на современном этапе
55. Необходимость государственного регулирования экономики в рыночных системах
56. Проблемы и перспективы развития денежной системы России

57. Система неналоговых платежей и сборов в Украине

58. Планирование в системе государственного управления

59. Система таможенных органов РФ

60. Расходы бюджетной системы на социальные цели

61. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

62. Доходы бюджетной системы Российской Федерации

63. Задачи, основные функции и система ОВД

64. Становление системы социальной защиты государственных служащих в Российской Федерации

Набор детской складной мебели Ника "Азбука" (КУ1).
Комплект складной. Подходит для кормления, игр и обучения. Поверхность столешницы ламинированная с нанесением ярких познавательных
1467 руб
Раздел: Наборы детской мебели
Жидкое средство для стирки детских вещей "Meine Liebe", 800 мл.
Концентрат абсолютно безопасен для здоровья. Не содержит хлора, фосфатов, ароматизаторов, красителей и других химически агрессивных
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Датчик утечки газа "Страж".
очевидной пользы, бытовой газ несет страшную опасность: риск отравления или даже взрыва. Датчик утечки газа «Страж» обезопасит Ваш дом от
610 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения

65. Природа и система административного права

66. Место обязательственного права в системе гражданского права

67. Гражданское право в системе права

68. Обязательство как гражданско-правовой институт. Место обязательственного права в системе гражданского права

69. Инквизиционный процесс. Формальная система доказательств

70. Правовая система Великобритании
71. Судебная система 1917-22 гг.
72. Система преступления и наказания по Соборному Уложению 1649 года

73. Правовая система России во 2-й половине XlX - начале ХХ вв. Судебная реформа

74. Создание советской судебной системы

75. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

76. Федерализм и избирательная система в Германии

77. Налогообложение на Украине (Система оподаткування в Українії податкова політика в сучасних умовах)

78. Предмет, метод и система гражданского процессуального права /Украина/

79. Налоговая система Швеции

80. Налоговые системы развитых стран и их сравнение с налоговой системой России

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

81. Налоговая система Дании

82. Системы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и штатов Индии (сравнительный анализ)

83. Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

84. Избирательная система в РФ

85. Системы органов государственной власти субъектов РФ и штатов Индии (сравнительный анализ)

86. Федеральное Собрание - парламент России как высший представительный орган, его место в системе органов государства
87. Особенности системы разделения властей в РФ как смешанной республике.
88. Эволюция системы европейской безопасности от СБСЕ к ОБСЕ

89. Ответственность и контроль в системе местного самоуправления

90. Налоговая система и налогоплательщики в России: варианты взаимодействия

91. Специальные налоговые режимы. Упрощенная система налогообложения

92. Налоговая система России: сущность, проблемы, перспективы развития

93. Понятие налога, налогового права, его система, их функции

94. Система налогооблажения в России

95. Упрощенная система налогообложения

96. Налоговая система России в сравнении с другими странами

Мантоварка алюминиевая, 3 сетки, 6 л.
Мантоварка, алюминиевая, 3-х уровневая. Размеры: длина - 28 см, ширина - 29 см. Мантоварка имеет 3 съемные сетки. Пригодна для
1019 руб
Раздел: Скороварки, пароварки, мантоварки
Набор цветных карандашей "Noris Club", 36 цветов.
Детские цветные карандаши в картонной коробке. Серия «Noris Club» предназначена для использования детьми. Специальное защитное белое
566 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор фруктов.
Фрукты выглядят почти как настоящие. Их в наборе 8 штук - ананас (длина 12 см), гроздь винограда (10 см), лимон (8 см), груша (длина 9
537 руб
Раздел: Продукты

97. Система безопасности заказчика

98. Особенности квалификации преступлений в сфере компьютерной информации

99. Избирательная система в Алтайском крае


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.