Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Иностранные языки Иностранные языки

Логика и мышление

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

В будений день в спілкувані людей дуже часто використовується термін “логіка” але врозумінні з таким феноменом як людське мислення. Усім відомі словосполучення “логіка мислення”, “жіноча логіка”, “де ж логіка?” тощо. У даному випадку слово “логіка” вживається для позначення обгрунтованості, доведеності положень, які висуває людина. Тут можна говорити про логіку як характеристику людського мислення. Мислення – це розумовий процес, у ході якого на основі вже наявних знаь отримують нове знання. Вихідні відомі висловлювання, з яких виводиться нове знання, називаються засновниками мислення. Висловлювання, отримане логічним шляхом із засновників, називається висновком мислення. Розглянемо наступний приклад, який вже став класичним: Усі люди є смертними. Сократ – людина. Сократ є смертним. У цьому мисленні висловлювання “Усі люди є смертними” і “Сократ – людина” – це засновки, а висловлювання, яке стоїть нижче, – “Сократ є смертним” – це висновок. На практиці люди частіше за все не мислять за схемами, які наведені як приклади. Їм притаманно опускати або засновки, або деякі висновки мислення. Однак для того, щоб дати логічний аналіз якогось мислення, йогго перш за все необхідно відновити у повному обсязі, тобто виявити всі йог засновки і висновки. Мислення бувають правильними і неправильними. У правильному мисленні висновок випливає із засновків із логічною необхідністю. Загальна схема такого мислення виражає логічний закон, у ньому дотримуються усі правила логіки. Мислити логічно правильно — це означає мислити у відповідності із правилами і законами логіки. Мислення, в яких допущені логічні помилки внаслідок недотримання законів та правил логіки, називаються неправильними. Логічні помилки у процесі мислення можуть припускатися як ненавмисно (через незнання), так і навмисно, з метою введення в оману опонента, обгрунтування неправдивого твердження, якоїсь нісенітниці тощо. У першому випадку логічна помилка називається паралогізмом, у другому — софізмом. Відмінною рисою софізму є те, що він, будучи неправильним мисленням, видається за правильне. Софізми відомі ще з давнини. Такими мисленнями широко користувалися у своїй практиці софісти. Саме від назви цих людей і походить назва «софізм». Деякі з таких мислень навіть увійшли в історію. Так, ще з античних часів відомий софізм «Рогатий»: –Що ти не втрачав, то ти маєш. –Роги ти не втрачав. –Отже, в тебе є роги. Це мислення з першого погляду здається правильним. Але у ньому допущено логічну помилку, яку людина не знайома з логікою навряд чи зможе одразу винайти. Основним завданням логіки є аналіз правильних мислень. Фахівці з логіки прагнуть виявити та дослідити схеми таких мислень, визначити їх різні типи і т. ін. Неправильні мислення в логіці аналізуються лише з точки зору тих помилок, які в них допущено. Характерні риси правильних мислень Правильні мислення – висновок випливає із засновків з логічною необхідністю – загальна схема такого мислення виражає логічний закон – у ньому дотримуються усі правила логіки Принцип логіки. Якщо мислення побудовано правильно і при цьому воно спирається на істинні засновки, тоді висновок такого міислення буде завжди безумовно істинним.

Характерні риси неправильних мислень Неправильне мислення – висновок не випливає із засновків з логічною необхідністю – загальна схема такого мислення не виражає логічний закон – у ньому можуть не дотримуватися правила логіки Неправильні мислення призводять до логічних помилок –паралогізми (ненавмисні (через незнання) помилки) –софізми (навмисні помилки) Слід зазначити, що логіка не займається визначенням істинності та хибності засновків та висновків мислень. Але в логіці існує таке положення: якщо мислення побудоване правильно (відповідно до правил та законів логіки) і при цьому воно спирається на істинні засновки, то висновок такого мислення завжди буде безумовно істинним. В інших випадках істинність висновку не може бути гарантована. Так, якщо мислення побудоване неправильно, то, навіть незважаючи на те, що його засновки — істинні, висновок такого мислення може бути в одному випадку — істинним, а в другому — хибним. Розглянемо для прикладу такі два мислення, які побудовані за однією неправильною схемою. (1) Логіка—наука. Алхімія — не логіка. Алхімія — не наука. (2) Логіка — наука. Право — не логіка. Право — не наука. Очевидно, що у першому мисленні висновок є істинним, але в другому — він хибний. Так само не можна гарантувати істинність висновку мислення, коли хоча б один із його засновків буде хибним, навіть якщо це мислення — правильне. Сама назва «формальна логіка» підкреслює той факт, що ця логіка займається в основному формою мислень, вивчає їх структурні аспекти. Під логічною формою мислення розуміють спосіб зв'язку висловлювань, які входять до його складу. З метою її виявлення абстрагуються від змістовного аспекту міркування і зосереджуються тільки на тих компонентах, які представляють його формальний аспект. Таку різницю між формою і змістом провести на природній мові дуже складно, бо, мислячи такою мовою, людина не може повністю відволіктися від смислу використовуваних нею виразів, які часто розпливчасті, неоднозначні й здатні змінюватися у процесі виведення. Тому з метою вичленення логічної форми в явному вигляді в логіці створюються штучні мови, які отримали назву формалізованих мов. Такі мови є «наскрізь символічними»: вирази природної мови замінюються в них спеціальними символами. Мислення при такому підході перетворюється в певний ланцюжок знаків, побудований за суворими правилами. Побудова моделі, у якій змістовним мисленням відповідають їх формальні аналоги, у логіці отримало назву «формалізації». Метод формалізації є основним методом сучасної логіки. Цей метод широко застосовується також у праві. Однак тут у нього вкладається інший смисл. У правознавстві метод формалізації означає, що для вираження тієї самої думки використовується один і той самий ряд слів чи прийомів. Формалізм, притаманний юридичному тексту, виражається у стереотипності, стандартизації стилю і викладу правознавчих актів і у його уніфікованості. В зв'язку з цим у текстах нормативних документів, як правило, застосовуються стандартні терміни, фрази й вирази, стабільні мовні конструкції. Як видно, логічну форму мислення можна представити за допомогою спеціальної мови логіки.

Основними компонентами такої мови є логічні й нелогічні терміни. Логічні терміни звичайно в природній мові виражають за допомогою таких слів та словосполучень, як «усякий», «деякий», «є», «якщо., тоді.», «.і.», «.або.» та ін. У нелогічних термінах фіксується певна інформація, про яку йдеться у виразі. Це можуть бути як окремі слова, словосполучення, так і цілі речення. Як видно, зміст мислення виражається саме у нелогічних термінах. У зв'язку з цим поняття логічної форми можна тепер уточнити таким чином. Логічна форма мислення — це його структура, яка виявляється в результаті абстрагування від значень нелогічних термінів. Для того щоб її з'ясувати, можна замінити всі нелогічні терміни певними символами — змінними. Наприклад, розглянемо таке мислення: «Ця посадова особа скоїла злочин, тому що вона отримала хабар». Відновимо його у повному вигляді, тобто визначимо засновки й висновок цього мислення. У результаті отримаємо: –Якщо посадова особа отримує хабар, то вона скоює злочин. –Ця посадова особа отримала хабар. –Ця посадова особа скоїла злочин. Замінимо прості висловлювання, що входять до складу цього мислення і які є нелогічними термінами, відповідними змінними р і q. Логічним терміном у даному випадку є тільки один сполучник — «якщо., тоді.». Отже, логічну форму нашого мислення можна тепер виразити за допомогою такої схеми: –Якщо р, тоді q p –Отже, q Це схема правильного мислення. Які б конкретні висловлювання не підставлялись замість р та q, якщо засновки мислення будуть істинними, тоді і його висновок також буде істинним. Список литературы Арно А. Логика, или Искусство мыслить. – М., Наука, 1991 – 413 с. Горский Д. П. Краткий словарь по логике. – М., Просвещение, 1991 – 208 с. Ішмуратов А. Т. Вступ до філософської логіки – К., Абрис, 1997–349 с. Жоль К. К. Вступ до сучасної логіки. – К., Вища школа, 1992 –128 с Тафтул М. Г. Логіка – К., Академія, 1999 – 336 с. Тягло О. В. логіка з елементами курсу критичного мислення. – харків, Основа, 1998 – 152 с.

Это - теоретический парадокс мышления100. Но вот мы и дождались, дорогие мои оппоненты. Все, о чем я сейчас говорю, может осуществляться только в понятии. Теперь без "понятия о понятии" уже никак нельзя обойтись. Сначала просто вприглядку... Каждый феномен мышления выступает как момент понятии в той мере, в какой этот феномен воплощает - в тождестве - те два парадокса мышления (эстетический и теоретический), о которых я только что говорил. В той мере, в какой мышление относится к предмету понимании (решает проблему воспроизведения в логическом движении внелогического бытия вещей), и в той мере, в какой мышление относится к субъекту понимания (решает проблему воспроизведения в логическом движении внелогического субъекта логики), мышление реализуется в понятийной форме. Вот и все. Я сказал "вот и все" в таком тонком месте изложения моей позиции не случайно. Выражено это достаточно сложно, - хотелось охватить одной формулой очень многозначные отношения. Но интуитивно именно такое понимание понятия (мысль в отношении к предмету мысли и в отношении к субъекту мысли) всегда лежало в основе всех теорий понятия, всех известных в истории форм учения о понятии (от Аристотеля до Гегеля), всех тех случаев, когда без понятия "понятие" не обойтись

1. Философия языка "Трактата": логика языка versus логика мышления

2. Формальная логика и мышление, вывод и рассуждение

3. Логика как канва диагностического мышления

4. Логико-математические игры в работе со старшими дошкольниками как средство формирования логического мышления

5. Суждение как логико-структурная форма мышления

6. Мышление как предмет изучения логики
7. Алгебра логики
8. «Нечеткая логика в системах управления»

9. Алгебра логики

10. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

11. Использование проблемных ситуаций на уроках математики в развитии творческого мышления младших школьников

12. Развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления младших школьников

13. Состояние развития различных форм мышления у младших школьников

14. Мышление. Понятие мышления

15. Основы психологии предпринимательского мышления

16. Деловая женщина: особенности имиджа, мышления и поведения

Набор Philips Avent № 67 "Подарочный набор для малыша 6+".
Подарочный набор Philips Avent для малыша 6+ №67 содержит все необходимые аксессуары для того, чтобы приготовить еду для малыша, накормить
1101 руб
Раздел: Наборы для кормления
Конструктор электронный ЗНАТОК "Первые шаги в электронике. Набор А" (15 схем).
Вам будет предложено собрать свой первый фонарик, первый вентилятор, провести первые эксперименты с магнитом — всего 15 разных проектов,
892 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические
Конструктор "Row Boat Kit".
Конструктор для сборки действующей модели «Весельная лодка». Каждый мальчишка, увидев хитроумный механизм, пытается его разобрать, чтобы
317 руб
Раздел: Инженерные, научно-технические

17. Особенности мышления истероидных акцентуантов

18. Познавательные психические процессы. Мышление, тестирование уровня мышления

19. Предмет формальной логики

20. Предмет и значение логики

21. Логика (Контрольная)

22. Расчёт элементов эмиттерно-связанной логике
23. Логико-методологические аспекты технического знания
24. ЛОГИКА

25. Метод развития мышления и познания истины

26. Мышление, его виды и формирование

27. Вычислительные машины и мышление

28. Мышление и искусственный интеллект

29. Контрольная работа по логике

30. Аристотель - основатель науки Логики

31. Модальная логика

32. Корпоративное мышление в пермских бизнес-структурах (на примере ОАО "Уралсвязьинформ)

Комод четырехсекционный "Орнамент" (белый/мраморный).
Комод поможет вам поддерживать порядок и сделает интерьер уютнее. В нём найдётся место для канцтоваров, игрушек, сувениров, текстиля и
1302 руб
Раздел: Комоды
Карниз для ванной комнаты металлический, раздвижной, 210 см, с кольцами (металлик).
Карниз с 12 пластиковыми кольцами в наборе. Стальная труба с пластиковой фурнитурой. Силиконовые вставки в фурнитуру предотвращают
404 руб
Раздел: Штанги и кольца
Настольная игра "Остров обезьян".
В зависимости от количества участников выбирайте нужное число обезьянок для путешествия по лианам за фруктами. Их должно быть на одну
518 руб
Раздел: Игры с фигурками

33. Логика составления бизнес-плана

34. Массовый утилитаризм как импульс динамики качественных сдвигов в мышлении и деятельности

35. Фундаментальный дефект мышления

36. Эпическое мышление в истории киргизского фольклора

37. Культура мышления

38. Серийное мышление
39. Философия XVII века и ее влияние на художественное мышление де Сада
40. Сочинение о мышлении

41. Поэтическое творчество как мышление именами

42. "Метель" А. С. Пушкина: тайна смысла и логика сюжета

43. Две контрольные работы по логике

44. Контрольная по логике - 22 упражнения (вариант №3)

45. Контрольная работа по логике

46. Логика - контрольная работа МАЭП

47. Логика Эммануила Канта

48. Логика контрольная 3 и 4

Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг
Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)

49. Логика контрольная 6

50. Логика предикатов с одним переменным

51. Логика. Формальная или диалектическая?

52. Основные законы правильного мышления

53. Понятия как форма мышления

54. Шпаргалка по логике
55. Логика как предмет
56. Познание природы и логика

57. Минимизация функций алгебры логики

58. Элементы математической логики

59. Как мышление влияет на здоровье

60. Технологии «сильного мышления» для менеджера

61. Стратегии творческого мышления

62. Некоторые аспекты музыкально-исполнительского мышления индивида

63. Сознание и формальная логика

64. ЛОГИКА

Meine Liebe Стиральный порошок для детского белья, 1000 грамм.
Стиральный порошок Meine Liebe для детского белья удаляет загрязнения при температурах от 30 до 95°C. Подходит для всех типов стиральных и
418 руб
Раздел: Для стирки детских вещей
Ручки капиллярные "Johanna Basford. Triplus 334", 36 цветов.
Количество цветов: 36 ярких цветов. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2085 руб
Раздел: Капиллярные
Портфель "Megapolis", синий.
Легкая папка-портфолио изготовлена из жесткого пластика, рассчитана на длительный срок службы. Папка служит для перевозки документов и
512 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением

65. Творческое мышление: причины возникновения и способы достижения

66. Индивидуальные особенности мышления. Характеристика основных качеств ума

67. Видео практикум как активный метод развития профессионального мышления студентов

68. Особенности пространственного мышления речи у детей с дизартрией

69. Развитие продуктивного мышления на уроках математики

70. Роль текстовых задач в развитии логического мышления младших школьников
71. Логика светской беседы
72. Развитие памяти. Как правильно использовать свой тип мышления

73. Природа и виды мышления

74. Мышление и речь

75. Этапы творческого мышления

76. Системное мышление

77. Инновационная война как способ оптимизации эволюции логико - математических систем

78. О человеческом мышлении

79. Мышление и речь

80. Исследование мышления больных шизофренией методом пиктограмм

Папка для рисования на молнии "Фиолетовый узор", А3.
Папка для рисования на молнии. Формат: А3. Материал: пластик.
413 руб
Раздел: Папки-портфели, папки с наполнением
Карточки Первого Года (20 карточек).
Карточки Первого Года – совершенно новый способ наблюдать, как растет и меняется малыш от месяца к месяцу. Нужно просто заполнить карточку
352 руб
Раздел: Прочее
Карандаши цветные "ColorPics", 36 цветов + точилка.
Ударопрочные цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Шестигранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
313 руб
Раздел: Более 24 цветов

81. Мышление как познавательный процесс

82. Роль социального взаимодействия в развитии мышления подростка

83. Понятие мышления и ощущений

84. Речь и мышление

85. Мышление как иррациональный процесс

86. Развитие профессионального оперативного мышления будущего учителя в ходе решения психолого-педагогических задач
87. Основные понятия и принципы развития мышления по Пиаже
88. Половая дифференциация: мышление

89. Логическое мышление детей 7-10 лет и его развитие

90. Древний Ближний Восток - истоки философского мышления

91. Креативное мышление в действии

92. Формирование философского мышления

93. Нечеткая логика при решении криминологических задач

94. Виды мышления

95. Критика логико-позитивистского анализа

96. Логико-семантические идеи Г.Фреге

Набор цветных карандашей "Ergosoft", треугольные, 12 цветов.
Набор цветных карандашей. 12 цветов. Упаковка – картон.
556 руб
Раздел: 7-12 цветов
Деревянная рамка-вкладыш "Фрукты".
Деревянная доска Фрукты - это игровая панель для развития мелкой моторики, внимания, усидчивости и воображения Вашего малыша. Достаньте
380 руб
Раздел: Рамки-вкладыши
Карандаши, 24 цвета, заточенные.
Мягкий и прочный грифель, яркие и насыщенные цвета. Не рекомендуется использовать детям младше 3-х лет.
318 руб
Раздел: 13-24 цвета

97. Происхождение человека (Логика антропогенеза)

98. Коммунизм — «неотвратимая судьба России». Историософская логика Н. А. Бердяева

99. Логика как наука. Определение логики

100. Два вида науки о мышлении


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.