Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы

Становлення та розвиток податкової служби України

Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки

Міністерство науки та освіти України Харківський національний економічний університет Кафедра оподаткування Індивідуальне навчально-дослідницьке завдання З дисципліни «Податкова система» На тему: «Становлення та розвиток податкової служби України» Виконала: Студентка 2 курсу 4 групи Факультета «Облік та аудит» Ващенко О.В. Перевірила: Викладач Дорожкіна А.М. Харків 2006 Зміст Вступ .3 1 Основні етапи створення державної податкової служби України .4 2 Хронологія основних етапів створення державної податкової служби України . .12 3 Перелік структурних підрозділів ДПА України .17 Висновок .19 Список використаної літератури .20 Вступ Прообразом ссучасної налогової служби України були налогові інспекції, що були створені в 1988р. у складі фінансових органів з метою контроля та податкового супроводу підприємств різної форми власності, що з’явилися в країні в результаті ринкових перетворень.      12 квітня 1990 року Постановою Кабінету Міністрів України була ство­ре­на Державна податкова служба. З її створення починається новітня історія податко­вої служби незалежної України.      22 серпня 1996 року Указом Президента України створена Державна по­­даткова адміністрація України та місцеві державні податкові адмі­ні­стра­ції, що сприяло розвитку та укріпленню податкової системи в масштабах дер­­жа­ви, створенню великої та розгалуженої інформаційної мережі.      30 жовтня 1996 года Указ Президента України ввів до складу подат­ко­вих органів податкову міліцію, якій доручається правове офор­млен­ня по­дат­­кових злочинів та здійснення санкцій. Саме ця дата Указом Президента України від 29 жовтня 2000 року визначена офіційним професійним святом ­– ­Днем податкової служби України. 1 Основні етапи створення державної податкової служби України Початок формування структури податкової служби України поклала постанова Ради Міністрів Української РСР від 12 квітня 1990 року №74 „Про створення державної податкової служби в Українській РСР”. Саме цим документом регламентовано створення державної податкової служби в системі Міністерства фінансів УРСР до 1 липня 1990 року. Забезпечити цю роботу зобов’язані були Міністерство фінансів УРСР і виконавчі комітети обласних, Київської і Севастопольської міських Рад народних депутатів. Державна податкова служба складалась із Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР та державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах. Податкові інспекції підпорядковувались інспекціям вищого рівня. Відповідно до наказу Міністерства фінансів УРСР заступником Міністра фінансів – начальником Державної податкової інспекції Міністерства фінансів УРСР був призначений Тентюк Віктор Петрович, його заступником Шитря Олексій Іванович. Згодом податкову службу очолив Ільїн Віталій Никифорович. Загальна чисельність працівників державних податкових інспекцій у республіці у 1990 році становила 12053 одиниці. На них покладався контроль за дотриманням законодавства про податки, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю внесення до бюджету державних податків та інших платежів, установлених законодавством СРСР і Української РСР.

У 1990 році було прийнято першу редакцію Закону України „Про державну податкову службу в Україні”. З огляду на Декларацію про державний суверенітет України, цей Закон (від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ) визначив права, обов’язки і відповідальність державних податкових інспекцій при стягненні ними податків та інших обов’язкових платежів у бюджет, здійсненні контролю за правильністю обчислення і сплати цих платежів, а також за дотриманням податкового законодавства. Цим же Законом покладено початок формування структури податкової служби. Відповідно до нього державна податкова служба в Українській РСР створювалася при Раді Міністрів Української РСР у складі Головної державної податкової інспекції Української РСР і державних податкових інспекцій в областях, районах, містах і районах у містах. Постановою Верховної Ради Української РСР від 4 грудня 1990 року №510-ХІІ „ Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” Раді Міністрів доручено передбачити на 1991-й та наступні роки виділення транспорту, комп’ютерної техніки, службових приміщень та інших матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове будівництво, фінансування витрат з утримання державної податкової служби Української РСР. Указом Верховної Ради Української РСР від 4 січня 1991 року №622-ХІІ „Про внесення змін і доповнень до Постанови Верховної Ради Української РСР „Про порядок введення в дію Закону Української РСР „Про державну податкову службу в Українській РСР” в частині створення Головної державної податкової інспекції Української РСР фінансування податкових інспекцій та призначення їх працівників перенесено на 1 січня 1992 року. Виконання передбачених Законом Української РСР &quo ;Про державну податкову службу в Українській РСР” функцій Головної державної податкової інспекції Української РСР на цей період було покладено на Державну податкову інспекцію Міністерства фінансів Української РСР. Відповідно до змін, внесених Законом України від 7 липня 1992 року №2555-ХІІ до Закону України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”, державна податкова служба в Україні створена при Міністерстві фінансів України у складі Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій у Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Того ж року прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1992 року №559 „Питання державної податкової служби України”, відповідно до якої з метою запобігання, виявлення і припинення порушень податкового законодавства, а також створення умов для безпечної роботи працівників податкової служби у складі Головної державної податкової інспекції України створено управління податкових розслідувань та відповідні підрозділи при державних податкових інспекціях в Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Ця постанова встановлювала граничну чисельність апарату державної податкової служби України на 1992 рік, його структуру, введені спеціальні звання і установлені посадові оклади працівників державних податкових інспекції, створено колегію, вирішені питання матеріально-технічної бази тощо.

Відповідно до постанови Кабінет Міністрів України від 24 липня 1993 року №570 „Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази”, для посилення роботи щодо запобігання і виявлення порушень податкового законодавства, створення належних умов для виконання державною податковою службою покладених на неї завдань та з урахуванням світового досвіду Головна державна податкова інспекція перебудувала структуру податкових інспекцій за функціональним принципом. У їх складі були утворені підрозділи, зокрема ревізійні, обслуговування платників податків. Також передбачалося збільшення протягом 1993 - 1995 років чисельності працівників державної податкової служби. Відповідно до Закону України від 30 червня 1993 року №3341-ХІІ „Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю” органи державної податкової служби віднесені до державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю. У зв’язку з цим було прийнято Закон України від 24 грудня 1993 року №3813-ХІІ, який виклав у новій редакції Закон України від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ „Про державну податкову службу в Україні”. Визначено статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності. Державна податкова служба складається з Головної державної податкової інспекції України та державних податкових інспекцій по Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Вона діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому. Остаточну структуру податкової служби визначено указами Президента України від 22 серпня 1996 року №760/96 та від 30 жовтня 1996 року №1013/96. Указом від 22 серпня 1996 року №760/96 „Про створення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних податкових адміністрацій” на базі Головної державної податкової інспекції України, державних податкових інспекцій в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах, що ліквідувались, утворено Державну податкову адміністрацію України та відповідні державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, районах, містах і районах у містах. Встановлено, що ДПА України є центральним органом виконавчої влади. Державну податкову адміністрацію України очолює Голова, який за посадою є міністром. Указом від 30 жовтня 1996 року №1013/96 „Питання державних податкових адміністрацій” затверджено структуру Державної податкової адміністрації з утворенням в її складі Головного управління податкової міліції. Відповідні зміни в Закон України „Про державну податкову службу в Україні” були внесені Законом України від 5 лютого 1998 року №83/98-ВР. До системи органів державної податкової служби віднесено Державну податкову адміністрацію України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, державні податкові інспекції в районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах. У складі органів державної податкової служби є відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з податковими правопорушеннями – податкова міліція.

Этот статус закреплен в новом воинском уставе царя Петра. Разведка отныне входит в состав генерал-квартирмейстерской службы. Важным этапом в развитии и становлении российской разведывательно-диверсионной службы становятся реформы военного министра М.Б. Барклая де Толли. Он направляет первых так называемых «военных агентов» в российские диппредставительства за рубежом. Впервые добывание военно-политической секретной информации ставится на твердую, профессиональную основу. Сотрудники «Особенной канцелярии» выполняют теперь разведывательную работу как основную, а не попутно с дипломатической, как прежде было в России. Возглавляет «канцелярию» близкий друг Барклая де Толли флигель-адъютант А. Воейков. Это он подбирает для посылки в Европу «военных агентов»: в Мадрид поручика П. Брозина, в Мюнхен поручика П. Граббе, в Дрезден майора В. Прендля, поручика Г. Орлова в Вену. А в Париж с письмом Александра I к Наполеону едет боевой офицер, будущий военный министр России Александр Чернышев. Он личный представитель российского императора в военной ставке Наполеона в период боевых действий французов против Пруссии и Австрии

1. ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

2. Розвиток землеробництва та тваринництва на теренах України

3. Податкова система України: теорія і практика становлення

4. Регіональний розвиток харчової промисловості України

5. Поняття, функції та система трудового права України

6. Соціальні, економічні та культурні права громадян україни. Право на працю і відпочинок
7. Організація утримання і трудового використання іноземних військовополонених та інтернованих на території України (1939–1953 рр.)
8. Пилип Орлик та перша Конституція України

9. Історія становлення митної системи на теренах України

10. Водні шляхи та повітряний транспорт України

11. Формування податкової системи України

12. Iсторія виникнення та становлення державності України: 20 ст

13. Розвиток та розміщення залізничного транспорту України

14. Податкова адмінітрація України: завдання, функції та структура

15. Банківська система України: становлення та шляхи розвитку

16. Водно болотная орнитофауна Украины и её охранный статус (Водно-болотна орнІтофауна України та її охоронний статус)

Циркуль для класса, деревянный.
Циркуль классный изготовлен из твердолиственных пород древесины. Лакированная поверхность. Незаменимый помощник учителя геометрии,
966 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Игра настольная "Шакал".
Стратегическая игра для 2-4 игроков, главная задача которой — найти клад на острове и доставить его на свой корабль. Секрет механики
1290 руб
Раздел: Классические игры
Спиннер трехлучевой "Цветомузыка", с bluetooth (белый).
Компактная стильная игрушка для взрослых и детей, предназначенная для вращения на пальцах. Состоит из подшипников, благодаря которым
465 руб
Раздел: Спиннеры

17. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

18. Історія держави та права України

19. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

20. Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку України

21. Основні положення законодавства України про працю та охорону праці, основні принципи державної політики в галузі охорони праці

22. Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки
23. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України
24. Розвиток і розміщення промислового комплексу України

25. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

26. Входження Північного Причорномор’я Криму та Правобережної України до складу Росії укр

27. Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони степу України

28. Механізм забезпечення кредитування банками України та шляхи удосконалення на прикладі ЗАТ КБ "ПриватБанк"

29. Розвиток іпотеки в Україні та місце банків у ньому

30. Банківська система України та проблеми її реформування

31. Кліматичні ресурси Лісостепу України та їх роль у виробництві продукції рослинництва

32. Облік і контроль в органах Пенсійного фонду України: теорія та практика

Подарочный набор "Покер", арт. 42443.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
643 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Мягкая магнитная мозаика, 145 элементов, 5 цветов.
Мягкая магнитная мозаика будет интересна детям от 3 лет. В набор входит 145 элементов разных геометрических форм, окрашенных в 5 цветов.
379 руб
Раздел: Магнитная
Ниблер с подкручивающейся ручкой Happy Baby "Nibbler twist" (lime).
Отличный помощник малышу. Необходим для того, чтобы ребенок мог есть любимые фрукты или овощи без риска подавиться. Подкручивающий
499 руб
Раздел: Ниблеры

33. Літаки та засоби авіаційного ураження авіації Збройних Сил України

34. Вугільна промисловість України і Польщі: сучасний стан та перспективи

35. Населення та трудові ресурси України

36. Бюджетна компетенція України та місцевих утворень

37. Загальновизнані принципи та норми міжнародного права та їх відображення в кримінальному процесі України

38. Організація роботи народного депутата України в парламенті та у виборчому окрузі
39. Поняття та підстави представництва у цивільному праві України
40. Правовий режим використання і відновлення та захист вод України

41. Принцип незалежності і недоторканності суддів у кримінальному процесі України та Азербайджану

42. Теоретико-методичні засади удосконалення механізму управління працевлаштуванням незайнятих громадян у державній службі зайнятості України

43. Вибори народних депутатів України 2002 року: правозастосовча практика судів та виборчих комісій

44. Визвольна війна українського народу під керівництвом Хмельницького. Розвиток України в кінці XX ст.

45. Етнічний розвиток Русі-України

46. Нові тенденції у культурному та духовному житті України в роки незалежності

47. Політичний розвиток України в другій половині XVII ст

48. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя

Антимоскитная сетка "Лето" для дверного проема, 2.1x1.0 м.
Антимоскитная сетка предназначена для размещения на дверном проеме у Вас дома или на даче. Сетка выполнена в виде занавесок, оснащена
579 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Доска пробковая, с алюминиевой рамой, 60x45 см.
Доска выполнена из пробки высокого качества, имеет регулируемые элементы крепления, алюминиевая рамка соединяется пластиковыми уголками.
681 руб
Раздел: Демонстрационные рамки, планшеты, таблички
Глобус Зоогеографический с подсветкой, диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Масштаб: 1:50 млн. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Цвет дуги может отличаться от представленного на фото.
1069 руб
Раздел: Глобусы

49. Релігійне життя України в роки війни та післявоєнний час

50. Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

51. Студентство та вищі навчальні заклади Росії та України (наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.)

52. Трипільська культура та бронзовий вік на території України

53. Фактори відставання України у психологічному та історичному планах

54. Культурний розвиток України
55. Розвиток мистецтва України
56. Особливості експертизи кисломолочних сирів, порядок та правила перепуску їх через митний кордон України (за матеріалами магазину "Вибір" м. Рівне)

57. Йодний дефіцит та патологія щитоподібної залози серед дитячого населення у північному регіоні України

58. Аналіз міжнародних економічних відносин України, Польщі, Австрії та Японії

59. Вступ України до СОТ: переваги та недоліки

60. Глобальні та регіональні системи безпеки: перспективна роль України

61. Інформаційна складова іміджу держави на міжнародній арені, на прикладі України та США

62. Напрями та проблеми інтеграції України у світовий економічний простір

63. Особливості та інструменти митно-тарифного регулювання міжнародної економічної діяльності в Франції відносно експорту-імпорту насіння соняшника та соняшникової олії в Україну та з України

64. Проблеми та негативні тенденції інноваційного розвитку економіки України

Горка детская.
Представляем вашему вниманию прочную детскую горку из пластика. Высокие бортики и устойчивое основание конструкции делают ее не только
1450 руб
Раздел: Горки
Конструктор "Транспорт".
Конструктор «Транспорт» - набор всевозможных машинок и элементов, имеющих отношение к транспорту, в т.ч. зданий (вокзал, милиция, заправка
561 руб
Раздел: Деревянные конструкторы
Настольная игра "Земляничные тропинки".
Очень милая и добрая игра, в которой не может быть проигравших, что очень важно для малышей! Игроки должны помочь собрать медвежатам как
1220 руб
Раздел: Внимание, память, логика

65. Розширення Європейського Союзу: нові можливості та перспективи для України

66. Моделі та методи прийняття управлінських рішень в умовах економіки України

67. Вища освіта України і Болонський процес

68. Педагогічна освіта незалежної України — важливий чинник підвищення ефективності навчання

69. Вибори та їх роль у політичному житті України

70. Європейські та євроатлантичні мотиви в передвиборчих програмах кандидатів у президенти України на виборах 2004 року
71. Обрання та функції Президента України
72. Політична еліта сучасної України: генеза й особливості формування

73. Текстильна промисловість України. Основні проблеми та перспективи розвитку

74. Буддизм в Україні. Поняття та розвиток шкіл буддизму

75. Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

76. Організаційна та правова регламентація діяльності митного органу України (МОУ) на прикладі діяльності Київської обласної митниці

77. Система митних органів України та їх повноваження

78. Бюджетний процес України та етапи його реалізації

79. Грошово-кредитна політика України: проблеми становлення і тенденції розвитку

80. Ринок капіталів та його роль у розвитку економіки України

Шкатулка, 26x26x19 см (арт. 3667-RT-33).
Шкатулки — стильный аксессуар и для рукодельницы, и для филателиста, и для всех, кому приходится на время прятать используемые в хобби
1384 руб
Раздел: Шкатулки для рукоделия
Соска для бутылочек Перистальтик Плюс "Pigeon" c широким горлом (с 6 месяцев), отверстие L.
Соска Wide neck с Y-образным отверстием для бутылочек PIGEON с широким горлышком. Уникальная конструкция соски позволяет воспроизводить
358 руб
Раздел: 6-18 месяцев
Обучающая игра "Сложи узор".
Обучающая игра "Сложи Узор" состоит из 16 одинаковых кубиков. Все 6 граней каждого кубика окрашены по-разному в 4 цвета. Это
513 руб
Раздел: Кубики (10 и более штук)

81. Формування доходів Державного Бюджету України стан та напрямки розвитку

82. Рослинність України та вплив на неї антропогенної радіонуклідної аномалії

83. Інвестиційний клімат України: проблеми та шляхи їх подолання

84. Особливості ефективності використання основних фондів на підприємствах України: особливості та проблематика

85. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.

86. Поняття проблеми та перспективи розвитку середніх міст України
87. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні
88. Конституционный Суд Украины (Конституційний Суд України)

89. Політичні права і свободи громадян України

90. Гетьмансьтво України: Іван Мазепа (Гетманство Украины. Иван Мазепа)

91. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

92. Історія України

93. Історія соборності України

94. Господарство України на рубежі 18-19 столітть

95. Період гетьманщини України

96. Декабристський рух та його поширення на Україні

Точилка электрическая "Power TX", 2 отверстия.
Настольная точилка для чернографитовых и цветных карандашей. Прочный пластиковый корпус. Съёмный контейнер для стружки. Работает на 4
523 руб
Раздел: Точилки
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: оранжевый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Антискользящий резиновый коврик для ванны "Roxy-kids", 35x76 см, белый.
Резиновый коврик с отверстиями ROXY-KIDS создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание в ванне. Мягкие
529 руб
Раздел: Горки, приспособления для купания

97. Воєнні дії на території України 1914-1916 рр.

98. Інтеграція України до ЄС. Шляхи і перспективи розвитку

99. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.