Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     Право Право

Склад і порядок відшкодування судових витрат

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

“Склад і порядок відшкодування судових витрат” План Вступ. 1. Поняття та види судових витрат. 2. Порядок відшкодування судових витрат: а) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; б) відшкодування судових витрат та оплата праці адвокатів; в) відшкодування судових витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину. Висновок. Список використаної літератури. Додатки. Вступ З розвитком демократичних традицій, зростанням політичної і громадянської активності підвищується роль правоохоронних органів. Взаємовідносини громадянина і держави все більшою мірою будуються на принципах паритету і законності. Зміцнення даних принципів наближає нас до країн розвинутої демократії, таких, як: ФРН, Великобританія, Франція, що дозволить Україні посісти серед них належне місце. Але це потребує копіткої праці у законодавчій та правозастосовчій практиці, вирішення багатьох правових проблем і завдань. До однієї з таких відноситься проблема вдосконалення видів судових витрат та порядок їх відшкодування у кримінальному процесі України. Як повноправний член світового співтовариства Україна має послідовно запроваджувати в дію міжнародно-правові акти про права і свободи людини, а це вимагає приведення національного кримінально-процесуального законодавства у відповідність до загальновизнаних міжнародних норм. Становлення української правової демократичної держави відбувається нерозривно з процесом оновлення юридичної бази захисту прав і свобод людини, використання нетрадиційних для старої системи права елементів. Нині Україна змінює своє законодавство, приводить його у відповідність до європейських норм. У Конституції України проголошується, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їхні гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави. Для кримінально-процесуального законодавства це означає, що воно має бути зорієнтоване на забезпечення можливостей здійснення учасниками судочинства процесуальних прав і додержання законності під час його відправлення. Права і свободи громадянина захищаються судом. Держава зацікавлена в розширенні й максимальному використанні громадянами прав, наданих їй законом. Адже реалізація потерпілими прав, закріплених за ними кримінально-процесуальним законодавством, необхідна не лише для обстоювання та задоволення особистих інтересів, а й для запровадження конституційних засад кримінального судочинства, залучення громадян до боротьби зі злочинністю, що сприятиме зміцненню законності. Судово-правова реформа в Україні спрямована переважно на створення об’єктивного слідства, кваліфікованого сильного захисту та незалежного суду. Рівночасно, щоб ця триєдина формула правосуддя була практично життєвою, необхідні розроблення і створення сильного правового інструментарію правосуддя, який гарантував би досягнення об’єктивної істини в кожній справі.

У зв’язку з цим важливе значення має вдосконалення правового статусу потерпілого та інших учасників кримінального процесу. Потерпілий від злочину, як і решта учасників кримінального процесу, має право на те, щоб його законні інтереси були забезпечені. Законодавець враховує це право, але, на жаль, не повною мірою і не завжди. Тому законодавці, зваживши на чинні нормативні положення, вітчизняний нормотворчий досвід і наявні в літературі наукові концепції, спробували розв’язати комплекс проблем щодо вдосконалення правового статусу потерпілого у кримінальному процесі України, особливо щодо відшкодування матеріальної шкоди, що була йому нанесена злочином. Адже одним із напрямків судово-правової реформи є створення такого судочинства, яке б гарантувало б право на захист не лише підозрюваному, обвинуваченому та підсудному, а й потерпілому, затверджувало б рівність усіх учасників процесу перед законом. Законодавець підкреслює, що для нього однаково важливим є забезпечення прав і законних інтересів усіх учасників кримінально-процесуальної діяльності. 1. Поняття та види судових витрат. Судові витрати – це витрати на кримінально-процесуальне провадження, відшкодування яких покладається на певних учасників кримінального процесу. У відповідності до ст. 91 КПК України судові витрати складаються: 1) із сум, що видані і мають бути видані свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам і понятим; 2) із сум, витрачених на зберігання, пересилання і дослідження речових доказів; 3) з інших витрат, що їх зробили органи дізнання, попереднього слідства і суд при провадженні у даній справі. Згідно ст. 92, 93 КПК свідки, потерпілі, законні представники потерпілих, перекладачі, експерти, спеціалісти і поняті мають право на відшкодування їм витрат по явці за викликом в органи дізнання, попереднього слідства, прокуратури і до суду. За переліченими вище особами зберігається середній заробіток по місцю роботи за час, витрачений у зв'язку з явкою за викликом. Особам, які не є робітниками чи службовцями, виплачується винагорода за відрив їх від занять. Експерти, спеціалісти і перекладачі, крім того, мають право на винагороду за виконання своїх обов'язків, якщо виконання дорученої їм роботи не входить в їх обов'язок по службі. Зазначені виплати провадяться з коштів органів дізнання, попереднього слідства і суду. Порядок виплати і розмір сум, що підлягають виплаті, визначаються відповідною інструкцією. Вказані особи, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1991 року мають право на: - відшкодування вартості проїзду до місця виклику і назад, до місця постійного проживання (оплачується на підставі проїзних документів за встановленими тарифами). З дозволу органу, який викликав, у разі неподання проїзних документів сплачується мінімальна вартість проїзду з місця постійного проживання до місця явки; - витрат по найму житлового приміщення (в тих самих розмірах, що і особам, які перебувають у відрядженні); добових, якщо місце проживання викликаної особи знаходиться в іншому населеному пункті (в тих самих розмірах, що і особам, які перебувають у відрядженні); - свідки, потерпілі та їх законні представники і поняті, які не є працівниками підприємств, установ, організацій, за відрив їх від роботи або звичайних занять також виплачується винагорода в розмірі 12% мінімального розміру заробітної плати; - експертам і спеціалістам встановлюється винагорода в розмірі від 2 до 5% мінімального розміру заробітної плати, яка визначається органом, який викликав, в залежності від кваліфікації експерта, спеціаліста і складності виконуваної роботи; - перекладачам розміри винагороди встановлюються в залежності від їх кваліфікації, а також того, носив переклад письмовий чи усний характер.

Усі вищезазначені витрати виплачуються органом, що викликав за постановою особи, що проводить дізнання, слідчого, прокурора, судді або за ухвалою суду негайно після виконання викликаною особою своїх обов’язків. Відшкодування витрат військовослужбовців по явці за викликом проводиться на вимогу військових частин за встановленими нормами. Самим військовослужбовцям витрати не відшкодовуються. Судові витрати покладаються на засуджених, крім сум, що видані і мають бути видані перекладачам, або приймаються на рахунок держави. При визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з нього судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано декількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стягнені витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини та майновий стан засуджених. Якщо підсудний буде визнаний винним, але звільнений від покарання, суд має право покласти на нього судові витрати. При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з обвинуваченим у справах про злочини, зазначені в частині 1 статті 27 КПК України, суд може покласти судові витрати на одного з них або на обох. Судові витрати в разі неспроможності особи, з якої вони мають бути стягнуті, а також судові витрати, пов'язані з виплатою сум перекладачеві, приймаються на рахунок держави. Якщо у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 47 КПК України, оплата праці захисника по поданню юридичної допомоги була проведена за рахунок держави, відшкодування витрат державі може бути покладено на засудженого. Порядок оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги у кримінальних справах громадянам, звільненим органом дізнання, слідчим, прокурором, суддею або судом від оплати юридичної допомоги, а також у випадках, коли адвокат брав участь у дізнанні, попередньому слідстві або у суді за призначенням, визначається Положенням, затвердженим Міністерством юстиції і Міністерством фінансів України 27 листопада 1991 року. Оплата праці адвокатів у цих випадках здійснюється за рахунок державного бюджету у розмірі 0,5 мінімальної зарплати за повний робочий день. Якщо адвокат був зайнятий по справі не повний робочий день, оплата його праці провадиться пропорційно затраченому часу, виходячи із вказаного розміру. Відшкодування адвокатам витрат за час знаходження їх у відрядженні за місцем фактичного розгляду справи, проведення дізнання чи розслідування здійснюється в порядку і в розмірах, передбачених чинним законодавством. Підставою оплати праці адвокатів за подання юридичної допомоги у кримінальних справах є постанова судді або особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора або ухвала суду про звільнення громадянина від оплати за юридичну допомогу чи про призначення адвоката і довідка про участь адвоката у справі, яка щомісячно видається особою, що провадить дізнання, попереднє слідство або судом, з зазначенням у ній кількості затрачених адвокатом днів та обсягу виконаної роботи. У постанові, ухвалі про звільнення громадянина від оплати за юридичну допомогу чи призначення адвоката вказується причина звільнення чи призначення. Копія постанови, ухвали про звільнення громадянина від оплати юридичної допомоги або про виділення адвоката за призначенням, довідка про участь адвоката у справі подаються керівнику адвокатського об'єднання, який складає довідку-розрахунок з визначенням суми, що підлягає виплаті адвокату за рахунок державного бюджету, засвідчує її своїм підписом і печаткою.

Указанный срок для отдельных категорий товаров может ограничиваться Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, а для отдельных лиц - иными таможенными органами Российской Федерации. Срок хранения товаров в режиме таможенного склада не может быть менее одного года.-----По истечении установленного срока товар должен быть заявлен к помещению под иной таможенный режим либо помещен на склад временного хранения, владельцем которого является таможенный орган Российской Федерации.-----Статья 44. Операции, производимые с товарами, помещенными под режим таможенного склада-----С товарами, помещенными под режим таможенного склада, могут производиться следующие операции: по обеспечению сохранности этих товаров; по подготовке товаров с разрешения таможенного органа-----Российской Федерации к продаже и транспортировке такие, как дробление партий, формирование отправок, сортировка, упаковка, переупаковка, маркировка, погрузка, выгрузка, перегрузка и другие-----подобные операции. Конкретный перечень и порядок совершения указанных операций-----определяются Государственным таможенным комитетом Российской-----Федерации.-----Статья 45

1. Организация и порядок использования в бою мотопехотной (пехотной, танковой) (бригады армий вероятного противника)

2. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

3. Межевание земель. Порядок выполнения отвода земельных участков для строительства магазинов

4. Порядок производства по делам об административных правонарушениях. Постановления по делам об административных правонарушениях

5. Возбуждение производства по пересмотру судебного постановления в порядке надзора и процессуальный порядок рассмотрения протестов

6. Порядок предъявления иска
7. Судебная реформа на Украине (Судова реформа в Укра©нЁ)
8. Порядок выборов Президента Российской Федерации

9. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

10. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

11. Принципы технического регулирования, порядок разработки, принятия технических регламентов

12. Порядок формирования и использования средств Фонда социального страхования РФ

13. Формы и порядок проведения таможенного контроля

14. Ограниченная материальная ответственность работников, её виды. Полная материальная ответственность (случаи её наступления). Порядок возмещения работниками материального ущерба, причинённого предприятию

15. Прием и порядок переведения работника на другую работу

16. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения

Набор маркеров для досок "Kores", 3 мм, 6 штук.
Набор маркеров для досок. Круглый наконечник. Пластиковый корпус. Стираются с таких гладких поверхностей, как пластик, стекло и эмаль,
390 руб
Раздел: Для досок
Набор капиллярных ручек "Triplus 334", 42 цвета.
Количество цветов: 42 ярких цвета. Эргономичная форма для удобного и легкого письма. Пишущий узел завальцован в металл. Защита от
2653 руб
Раздел: Капиллярные
Звуковой плакат "Таблица умножения".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
576 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты

17. Оккупация Псковской области немецко-фашисткими захватчиками. "Новый порядок"

18. Разработка информационно-справочной системы "Товар на складе" /Prolog/

19. Хищение на складе-хранилище

20. Порядок назначения на должность судьи и председателя суда

21. Документы с личного состава (Документи з особового складу)

22. Энергосбережение материального склада при помощи ветроэнергетической установки с вертикальным валом
23. Планирование и промер глубин в прибрежной зоне судовыми средствами
24. Анализ эксплуатационных качеств и разработка мероприятий на техническое обслуживание судового дизеля 8ЧН20/26 для судов типа «Атлантик 433»

25. Судовые дымовые трубы

26. Оптимизация размещения материалов на складе

27. Склад i класифiкацiя об`єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

28. Порядок регулирования деятельности банка (инструкция ЦБ РФ №1 от 1 октября 1997 года)

29. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущество предприятий (Доклад)

30. МЕТОДИКА АУДИТА ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ (МЕТОДИКА АУДИТУ ВИТРАТ ПIДПРИEМСТВ ТОРГIВЛI НА МАТЕРIАЛАХ СП "ПОЛIСЕРВIС")

31. Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей

32. Кредит и порядок их учета. Аудит банковских кредитов

Многоразовые развивающие карточки. Рисование.
Ваш малыш хочет рисовать, но пока не умеет этого делать? Помогите ребенку научиться рисовать при помощи уникальных многоразовых карточек!
344 руб
Раздел: Прочие
Сумка-транспортный чехол Baby care "TravelBag" для коляскок "Трость", чёрный.
Размер: 380х180х1100 мм. Цвет: черный.
634 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Перчатки Paclan, виниловые, 100 штук, размер M.
Материал: поливинилхлорид. Без внутреннего напыления. Для одноразового применения. Размер M (средний). Комплект: 50 пар (100 шт).
360 руб
Раздел: Перчатки

33. Требования к помещениям и окружающей среде. Порядок аккредитации испытательной лаборатории

34. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

35. Международное разделение труда и новый экономический порядок (Контрольная)

36. Россия и новый мировой порядок

37. Оккупация Псковской области немецко - фашисткими захватчиками. “Новый порядок

38. Юридична характеристика складу злочину Диверсія
39. Оптимальная загрузка складов и транспортных средств
40. Хаос и порядок

41. Новый порядок налогообложения сельскохозяйственных производителей

42. Платежи за загрязнение окружающей среды, методика исчисления и порядок уплаты

43. Порядок исчисления и учет косвенных налогов на предприятии

44. Сварка судовых конструкций

45. Парламент Франции, его структура и порядок избрания

46. Порядок привлечения к материальной ответственности работников

47. Консульские учреждения: порядок их создания и назначения консула

48. Порядок расчетов в иностранной валюте между резидентами

Машинка закаточная (улитка, полуавтомат) "Мещера-1".
Машинка идеальна для домашнего консервирования, она проста в использовании и надежна в работе. Конструкция машинки обеспечивает ее
419 руб
Раздел: Консервирование
Игра магнитная "Одевашки. Настя".
Это магнитная история про то, как одеть куклу Настю. Она простая, но при этом очень увлекательная и не вызовет сложности у ребенка старше
343 руб
Раздел: Бумажные куклы
Подушка, с лузгой гречихи, 40x60 см.
Подушка с гречневой лузгой - самая натуральная ортопедическая подушка: она высококачественная, "дышащая", экологична. Размер
520 руб
Раздел: Размер 50х70 см, 40х60 см

49. Предприятия и порядок их создания

50. Гражданско-процессуальный порядок защиты прав граждан и организаций

51. Основание и порядок прекращения гражданства в РФ

52. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела

53. Военная служба и порядок ее прохождения

54. Характер и порядок обучения грамоте
55. Сверхчеловек и порядок рангов
56. Таможенные режимы: таможенный склад, магазин беспошлинной торговли

57. Расчет судового гидравлического рулевого механизма

58. Паровые турбины и судовые дизеля

59. Судовые холодильные установки

60. Обоснование и порядок прекращения трудовых договоров в РБ

61. Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров

62. Меры пресечения и порядок их применения

63. Субєктивна сторона складу злочину

64. Необходимость и случайность, порядок и хаос, определённость и неопределённость в структуре ситуаций и систем природы и общества

Багетная рама "Wendy", 30x40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
558 руб
Раздел: Размер 30x40
Шкатулка для ювелирных украшений, 16x13 см, арт. 84575.
Шкатулка сохранит ваши ювелирные изделия в первозданном виде. С ней вы сможете внести в интерьер частичку элегантности. Регулярно удалять
592 руб
Раздел: Шкатулки для украшений
Комплект постельного белья Perina "Ника" (цвет: бежевый, 7 предметов).
Комплект постельного белья Perina «Ника» обладает изысканным, утонченным и даже благородным дизайном. Он способен стать подлинным
5356 руб
Раздел: Комплекты в кроватку

65. Современные дизельные, судовые и тяжелые моторные топлива

66. Порядок исчисления и уплаты НДС строительно-монтажными организациями

67. Порядок расчета налога на игорный бизнес

68. Порядок расчетов чеками

69. Порядок организации и ведения бухгалтерского учета

70. Новый международный экономический порядок и международная миграция
71. Сущность прибыли, её роль в деятельности предприятия и порядок налогообложения
72. Понятие и порядок формирования себестоимости промышленной продукции

73. Особенности формирования социальных фондов в странах рыночной экономики. Порядок расчетов с внебюджетными социальными фондами в РФ

74. Порядок расчета и выплаты пособий по временной нетрудоспособности работодателями, применяющими специальные налоговые режимы

75. Порядок признания доходов при кассовом методе

76. Порядок учета НДС при осуществлении иной деятельности, наряду с деятельностью, подлежащей обложению ЕНВД

77. Налог на игорный бизнес. Объекты налогообложения и порядок их регистрации

78. Введение рабочей карты в ОВД и порядок нанесения на нее оперативной обстановки

79. Порядок возложения юридической ответственности

80. Основания, порядок и соблюдение законности при задержании и доставлении в ОВД лиц, совершивших административное правонарушение

Брелок-сердечко.
Материал: металл.
347 руб
Раздел: Металлические брелоки
Настольная игра "Четыре времени года".
Очень интересная и полезная игра, являющаяся аналогом классического лото. На одном из четырех игровых полей, каждое из которых относится к
563 руб
Раздел: Лото детское
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги".
Настольная игра "Чудовище Джио-Джанги" - легендарная приключенческая игра, неоднократно переизданная и пользующаяся огромной
405 руб
Раздел: Классические игры

81. Порядок расчета и отражения в учете обязательных резервов

82. Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд

83. Способы и порядок проведения работ по обеззараживанию

84. Трудовые споры и порядок их разрешение

85. Порядок расследования профессиональных заболеваний

86. Общий порядок осуществления инвестиций в уставный капитал иностранного юридического лица
87. Облік витрат на оплату праці
88. Порядок проведения инвентаризации

89. Системы заработной платы, порядок ее исчисления

90. Порядок применения органами ФПС РФ норм административного законодательства при охране государственной границы на участке Дальневосточного пограничного округа

91. Гранулометричний склад грунтів

92. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок

93. Порядок судопроизводства в Конституционном суде

94. Совет Федерации: порядок формирования и полномочия

95. Подготовка договора. Порядок заключения

96. Правовой порядок реорганизации колхозов

Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками "Лайм", 30x30x20 см.
Коробка картонная для цветов с люверсами и ручками. Размер: 30x30x20 см.
493 руб
Раздел: Коробки
Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки

97. Способы и порядок образования юридического лица

98. Склад і класифікація об’єктів бухгалтерського обліку в комерційному банку

99. Автоматическое рабочее место для работника склада


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.