Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Маркетингові дослідження конкурентоспроможності ДП "Спектр"

Чашка "Неваляшка".
Ваши дети во время приёма пищи вечно проливают что-то на ковёр и пол, пачкают руки, а Вы потом тратите уйму времени на выведение пятен с
222 руб
Раздел: Тарелки
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Введення З переходом економіки України на ринкові відносини термін «конкурентоспроможність» став основним у визначенні іміджу фірм і ефективності їх діяльності. Конкурентоспроможність фірми визначається конкурентоспроможністю вироблених нею товарів. Ця складна властивість характеризує привабливість товару для споживача (покупця, замовника) і прибутковість для виробника (постачальника, продавця). Конкуренція – це тверде суперництво людей (фірм), насамперед в економічної, а також й в інших сферах життя суспільства. З позиції економіки, конкуренція – це боротьба продавців (виробників) за краще задоволення вимог споживачів, а також суперництво покупців за придбання максимально корисних їм товарів на найбільш вигідних умовах. Конкуренція, з одного боку, є запорукою безперервного прогресу суспільства, перешкоджає застою в економіці, з іншого боку – невід'ємними супутниками конкуренції є конфліктність, нестабільність, банкрутство, звільнення працівників. Конкурентна боротьба на ринку ведеться двома основними методами: 1)Цінова конкуренція. 2)Нецінова конкуренція. У першому випадку боротьба з конкурентами ведеться за допомогою зниження ціни на свій товар. При неціновій конкуренції забезпечується відносна фінансова стабільність, що дозволяє ефективно управляти підприємством. Неціновий метод конкуренції є більше ефективним, тому що, конкуренти не можуть настільки ж блискавично, як при ціновому, ужити відповідних заходів. Тому нецінову конкуренцію називають ще ефективною конкуренцією. Неціновий метод конкуренції вимагає більших зусиль і фінансових витрат у порівнянні із ціновий, але він з лишком окупається у випадку успіху. Конкурентоспроможність – це сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечують задоволення конкретної потреби. Привабливість того чи іншого товару залежить від сукупності його властивостей (характеристик, показників), що зумовлюють задоволення певних потреб. Ця сукупність характеристик називається якістю товару. Дослідження в цій галузі, хоча н не були позбавлені теоретичного інтересу, проте мали обмежене значення, оскільки ґрунтувались па абстрактній ідеї про психологію індивідуума. Кількісних методів прогнозування вибору покупцем того чи іншого товару за їх допомогою вироблено не було. Конкурентоспроможність визначається відношенням корисного ефекту до сумарних витрат, пов'язаних з придбанням і експлуатацією товару. Конкурентоспроможність товару – поняття складне й інтегральне, оскільки охоплює не лише економічні та технічні, а й технологічні показники. Конкурентоспроможність оцінюють залежно від того, є товар кінцевим продуктом, що призначений для задоволення певних потреб (індивідуальних або суспільних), чи засобом виробництва інших товарів. У першому випадку порівняння й оцінювання здійснює споживач, який купує певний товар за певну ціну. У другому випадку завдання можна поділити на дві частини: визначення потреб і вибір альтернативних способів їх задоволення. Конкурентоспроможність, як комплексне поняття, є показником стабільності положення підприємства на ринку, а маркетингові дослідження його складовими.

У дипломній роботі були поставлені такі задачі: Вивчення основних аспектів конкурентоспроможності. Аналіз діяльності підприємства. Аналіз збуту товарів і оцінка конкурентної діяльності ДП «Спектр». Аналіз організаційної структури і кадрового потенціалу підприємства. Аналіз ринку збуту і розробка маркетингової стратегії. Надання рекомендацій щодо підвищення конкурентоспроможності ДП «Спектр». 1. Теоретичний розділ-комплекс теоретичних складової конкурентоспроможності підприємства Комплекс теоретичних складових конкурентоспроможності припускає розгляд таких питань як: – умови нормального функціонування організації; – якісні й кількісні показники конкурентоспроможності продукції; – забезпечення ефективного просування товару на ринок, а також створення позитивного іміджу; – контроль всієї господарської діяльності організації й знаходження в результаті маркетингових досліджень оптимальних шляхів досягнення високої конкурентоспроможності підприємства. Розглянемо кожне з напрямків поетапно. 1.1Забезпечення конкурентоспроможності підприємства З переходом економіки України на ринкові відносини термін «конкурентоспроможність» став основним у визначенні іміджу фірм і ефективності їх діяльності. Конкурентоспроможність фірми визначається конкурентоспроможністю вироблених нею товарів. Ця складна властивість характеризує привабливість товару для споживача (покупця, замовника) і прибутковість для виробника (постачальника, продавця). Конкурентоспроможність – це сукупність якісних і вартісних характеристик товару, що забезпечують задоволення конкретної потреби. Спочатку конкурентоспроможність товарів оцінювали за допомогою психофізичного закону Вебера – Фехнера, що пояснює психологію споживачів і формалізацію їхнього вибору. Привабливість того чи іншого товару залежить від сукупності його властивостей (характеристик, показників), що зумовлюють задоволення певних потреб. Ця сукупність характеристик називається якістю товару. Дослідження в цій галузі, хоча н не були позбавлені теоретичного інтересу, проте мали обмежене значення, оскільки ґрунтувались па абстрактній ідеї про психологію індивідуума. Кількісних методів прогнозування вибору покупцем того чи іншого товару за їх допомогою вироблено не було. Конкурентоспроможність визначається відношенням корисного ефекту до сумарних витрат, пов'язаних з придбанням і експлуатацією товару. Конкурентоспроможність товару – поняття складне й інтегральне, оскільки охоплює не лише економічні та технічні, а й технологічні показники. Конкурентоспроможність оцінюють залежно від того, є товар кінцевим продуктом, що призначений для задоволення певних потреб (індивідуальних або суспільних), чи засобом виробництва інших товарів. У першому випадку порівняння й оцінювання здійснює споживач, який купує певний товар за певну ціну. У другому випадку завдання можна поділити на дві частини: визначення потреб і вибір альтернативних способів їх задоволення. Конкурентоспроможність завжди визначається в порівнянні з іншими товарами, а також виходячи з рівня задоволення потреб потенційних споживачів. Рівень конкурентоспроможності можна оцінити за допомогою системи одиничних, групових та інтегральних показників.

Одиничний показник відображує відсоткове співвідношення показників одного й того самого параметра порівнюваних товарів. Груповий показник поєднує одиничні показники та характеризує ступінь задоволення потреби загалом. Інтегральний показник конкурентоспроможності товару щодо товару-зразка – це чисельна характеристика конкурентоспроможних товарів, що є відношенням групового показника за технічними параметрами до групового показника за економічними параметрами: К = (Ін.пІт.е.п)/Іц.с., де Ін.пІт.е.п – груповий показник за параметрами відповідно нормативними та техніко-економічними; Іц.с груповий показник ціни споживання. Якщо К &l ; 1, пропонований товар поступається перед товаром-зразком; якщо К &g ; 1, товар має вищу конкурентоспроможність. Конкурентоспроможність товару характеризується технічними, комерційними, організаційними та економічними параметрами. Кожна характеристика (одиничний показник якості товару) вимірюється у певній (специфічній) одиниці, а тому здебільшого показники непорівнянні між собою. Як правило, показники якості засобів виробництва пов'язані з якістю продукту, що виробляється. За наявності такого зв'язку питання про порівняльну оцінку переходить зі сфери засобів виробництва у сферу споживчих товарів. Обираючи альтернативні способи задоволення потреб, необхідно дотримуватись єдності мети. Єдність мети є основою порівняння і оцінювання. Певна річ, вантажі можна перевозити вантажівкою і високої, і низької якості. Єдність мети як основи порівняння сприяє принциповому поділу показників якості. Зокрема, розрізняють так звані класифікаційні показники. Наприклад, якщо одна з двох вантажівок для перевезення певних вантажів через їх габарити, порівняти ці вантажівки неможливо, і тоді маємо не варіанти одного об’єкта, а два різних об'єкти, що не можуть замінити один одного. Розглянемо показники, що відіграють роль обмежень. 1)Показники безпеки товару для життя, здоров'я і майна людей. Товари, що не відповідають цим обмеженням, не підлягають реалізації, їх якість оцінювати не потрібно. Отже, не можна порівнювати кількість випадків у процесі виробництва з технологічними можливостями устаткування. Однак завдання можна сформулювати інакше: які засоби виробництва доцільно вибирати для того, щоб досягти встановленого рівня безпеки. 2)Показники, що забезпечують екологічність товару. Розглянемо технічні показники: класифікаційні – визначають належність виробу до певного класу, типу продукції; конструктивні – характеризують конструкторсько-технологічні рішення; нормативні – відповідають міжнародним стандартам, нормам правилам; ергономічні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психологічні) – засвідчують відповідність товару властивостям людського організму та психіки; естетичні – характеризують єдність змісту й форми. За комерційними умовами конкурентоспроможність визначається такими показниками: рівнем ціни; терміном постачання; умовами оплати; рівнем митних зборів, податків і коштів, витрачених на придбання товарів; мірою відповідальності продавців за виконання зобов'язань. За організаційними умовами придбання та використання товару конкурентоспроможність характеризується такими показниками, як наближення продавців до покупців, доставка продавцями товарів до місць споживання, зручність розрахунків, сервісне обслуговування.

Знайте, что все может ощущаться совсем по-другому. В этом процессе, мы сами создаем ощущение. Делайте очистку тела ванны с солью, медитация и мягкие упражнения (ходьба, йога, тайчи и т.Pд.) очень важны, наряду с выравниванием полярности тела. Знайте, что можете пройти через это! Все мы делали это, и мы здесь, чтобы вам помочь. Когда Иллюзия Смерти завершится, когда вы пройдете через нее, вы вспомните прохождение через Атланто-Египетскую Инициацию Семи Дверей. Будет грандиозное время для праздника! Попросите друзей присоединиться к вам. Вынесите своего внутреннего ребенка (он сидит в вашем эмоциональном теле). Может быть он/она давно не смеялись. Самое важное: сейчас вы будете проявлять мысли и слова быстрее, чем когда-либо. Итак, осознавайте свои видения на более чистом уровне. Поле чистое. Каждый день говорите себе: «СЕЙЧАС, с Чистым Намерением, Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ! Я ВЫБИРАЮ ВОСКРЕШЕНИЕ!» Джен Тоубер Пришли Новые Дети Интервью Рика Мартина с Джен Тоубер Газета СПЕКТР 2000 лет назад великий Учитель сказал: «Благословенны дети»

1. Маркетингові дослідження

2. Маркетингові дослідження з використанням анкети

3. Маркетингові дослідження ринку кави торгової марки "Якобз"

4. Методи проведення маркетингового дослідження компанією "Бізнес. Маркетинг. Технології"

5. Методичні вказівки до виконання розрахунко роботи "дослідження за допомогою еом коливань системи з одним ступенем вільності"

6. Особливості мови роману О.Забужко Польові дослідження українського сексу
7. Дослідження харчування
8. Дослідження впливу наповнювача на структурну організацію і міжфазну взаємодію в композиційних полімерних матеріалах

9. Дослідження протоколу TCP/IP /укр./

10. Про методи дослідження малих річок

11. Спектральні наземні дослідження

12. Дослідження моделей автоматичних банківських систем в банківських установах Дніпропетровського регіону

13. Дослідження забруднення повітря виробничих приміщень токсичними газами й парами

14. Палеоантропологічнi дослідження

15. Дослідження динаміки вологості грунту під посівами люцерни

16. Методика гідрогеологічних досліджень

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

17. Кримiналiстичне дослідження людини за ознаками зовнішності (габітологія)

18. Підходи до дослідження правової свідомості підлітків

19. Теорія і методологія дослідження управління

20. Основи журналістикознавчих досліджень. Українська школа журналістикознавства та теорії масової комунікації

21. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

22. Семантична структура запозичень як джерело історико-лексикологічних досліджень
23. Урок-дослідження з елементами групових форм роботи
24. Виникнення історичного мовознавства і порівняльно-історичного методу дослідження мов

25. Дослідження графіку функції y=cos(x)*ln(x)

26. Дослідження методів інтерполяції

27. Дослідження методів чисельного інтегрування

28. Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

29. Історико-краєзнавче дослідження міста Березне (Рівненської області)

30. Історія відкриття та дослідження пітекантропів

31. Медичні дослідження Герофіла

32. Дослідження активних фільтрів

Гидромассажная ванночка для ног (арт. ATH-6411 blue).
Характеристики: - Расслабляющий и оздоровительный массаж. - Мощный компрессор для водно-пузырькового массажа. - 3 сменные насадки. -
1368 руб
Раздел: Прочее
Корзина для белья "Виолетта" (30 литров).
Корзина для белья решит проблему хранения большого количества грязного белья. Благодаря своей прямоугольной форме она может быть легко
396 руб
Раздел: Корзины для белья
Головоломка Кубик Рубика "3х3".
Головоломка Кубик Рубика "3х3" - это: - Улучшенный механизм на базе шара, кубик крутится плавнее, мягче и при этом точнее.
1048 руб
Раздел: Головоломки

33. Дослідження властивостей лiнiйних динамічних кіл

34. Дослідження методів та інструментальних засобів проектування цифрових пристроїв на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС)

35. Принцип роботи лабораторного стенду для дослідження та перевірки датчиків Холла

36. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

37. Різноманіття й багатозначність підходів у дослідженні культури

38. Дослідження Шекспірівської комедійної творчості
39. Кабінетні методи маркетингових досліджень
40. Маркетингове дослідження

41. Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

42. Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

43. Технологія організації презентації на основі маркетингових досліджень ринку

44. Характеристика маркетингового дослідження товару

45. Дослідження впливу факторів макросередовища на кон’юнктуру ринку

46. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

47. Дослідження поведінки споживачів на ринку товарів і послуг

48. Дослідження ринку комп’ютерної техніки та супровідних послуг в місті Рівне

Форма для выпечки 6 ячеек "Домик", 6,5x6,5 см/26x6 см.
Форма для выпечки 6 ячеек "Домик". Силиконовые формы изготовлены из специального силиконового материала, благодаря которому они
307 руб
Раздел: Формы и формочки для выпечки
Автомобильный ароматизатор Deliss "Comfort ", морской аромат.
Жидкостный ароматизатор воздуха для машины. Аромат бергамота, кипариса, мускатного ореха. Свежий, легкий, морской. Испаряясь под действием
355 руб
Раздел: Прочее
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем.
Качели деревянные подвесные "Гном" с мягким сиденьем. Каркас качель из массива натурального дерева-берёзы, а сиденье с жёсткой
1323 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги

49. Загальне дослідження ринку дитячого харчування та конкретно дитячих соків

50. Дослідження збіжності рішень для диференціальних рівнянь у частинних похідних, отриманих методом сіток

51. Дослідження антивірусної активності 6-азацитидину та амізону в модельній системі: цитомегаловірус - культура клітин фібробластів легень ембріона людини

52. Дослідження порушень репродуктивної функції населення Рівненської області у післяаварійний період (2000-2007 рр.)

53. Експериментальні дослідження ефективності тіотриазоліну за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

54. Методи психофізіологічних досліджень
55. Можливість судово-медичної діагностики раптової серцевої смерті за результатами лабораторних досліджень
56. Предмет і завдання гігієни, основні методи досліджень

57. Променеве дослідження травної системи

58. Судово-медична діагностика раптової кардіальної смерті за допомогою комплексу лабораторних досліджень

59. Фармакогностичне дослідження надземної частини кульбаби лікарської (taraxacum officinale wigg.) та розробка способів аналізу біологічно активних речовин

60. Величина, що характеризує статистичний ефект. Аналіз результатів медико-біологічних досліджень

61. Маркетингове дослідження зовнішнього ринку

62. Дослідження аспектів управління якістю продукції

63. Дослідження ефективності кадрової політики підприємства

64. Дослідження та розробки на підприємстві

Увлекательная настольная игра "Турбосчет Форсаж".
Продолжение самой "хитовой" игры "Турбосчет", еще больше карт с условиями, еще больше "прокачиваем" устный
392 руб
Раздел: Математика, цифры, счет
Настольная игра "Имаджинариум".
Каждый игрок выбирает себе слона и набор карточек для голосования того же цвета, что и слон. Карточек для голосования семь. Вам пригодится
1750 руб
Раздел: Карточные игры
Картриджи чернильные "Cartridge Quink", синие, 5 штук.
Картриджи подходят для всех перьевых ручек Parker. Картриджи с чернилами позволяют легко и просто заправить перьевую ручку, при этом не
309 руб
Раздел: Чернила, тушь, штемпель

65. Тенденції розвитку управлінської думки. Методи досліджень у психології управління

66. Методи науково-педагогічних досліджень

67. Методика впроваджень моніторингових досліджень у систему роботи вчителя

68. Основи наукових досліджень

69. Особистість як предмет дослідження педагогіки і психології

70. Система моніторингових досліджень навчальних досягнень учнів на уроках фізики
71. Методи наукових і експериментальних досліджень
72. Дослідження сучасного стану статусу національних меншин в України

73. Дослідження надійності твердосплавних пластин для токарних різців з надтвердих матеріалів

74. Дослідження сервоприводу з урахуванням нелінійності

75. Експертні системи в дослідженнях умов і методів обробки нових матеріалів

76. Організація патопсихологічного дослідження

77. Структура психологічного дослідження

78. Дослідження дії темпераменту на індивідуальні особливості реакції шахтарів на стресові ситуації

79. Дослідження особливостей емоційного розвитку особистості

80. Дослідження ціннісних орієнтацій у осіб молодшого шкільного віку

Набор фломастеров Bic Kid "Couleur", 12 цветов.
Цветные фломастеры со средним пишущим узлом и чернилами на водной основе. Вентилируемый колпачок обеспечивает безопасность при
323 руб
Раздел: 7-12 цветов
Дождевик для коляски "Карапуз".
Дождевик выполнен из плотной непромокаемой ПВХ ткани. Универсален - подходит для любой коляски-люльки. Сезон: всесезонный. Расцветка
755 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок
Доска магнитно-маркерная, 45x60 см.
Размер: 45х60 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Улучшенный алюминиевый профиль. В
829 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

81. Аналіз результатів соціологічного дослідження "Освіта в житті молоді"

82. Девіантна поведінка молоді як об’єкт соціологічного дослідження

83. Матеріали і методи дослідження

84. Підготовка і проведення конкретно-соціологічних досліджень

85. Програма соціологічного дослідження, спрямована на визначення свого майбутнього населенням України

86. Соціологічне дослідження на визначення ролі молоді у вирішенні екологічної проблеми країни
87. Соціологічні методи дослідження у педагогіці
88. Дослідження організації роботи митних органів України в сфері попередження скоєння митних злочинів

89. Аналітичне дослідження кривошипно-шатунного механізма автомобільних двигунів

90. Дослідження електричного кола змінного струму з паралельним з’єднанням віток

91. Дослідження особливостей залежності заряду перемикання від прямого струму для епітаксіальних p-i-n структур різних типів та розмірів

92. Дослідження трифазної системи при з’єднанні споживачів трикутником

93. Джерела живлення. Дослідження основних параметрів

94. Фізичні методи дослідження полімерів, їх електричні випробування

95. Дослідження динаміки розвитку силових показників

96. Гендерні дослідження в контексті постнекласичної раціональності

Игровой набор "Весы" с набором продуктов.
Размер весов: 280х122х130 мм. В комплекте 12 элементов.
376 руб
Раздел: Кассы, весы, игрушечные деньги
Дополнительный набор "Магнитные истории".
Выберите картинку, закрепите ее на поле с помощью магнитных уголков и помогите малышу подобрать соответствующие выбранному фону фигурки.
323 руб
Раздел: Игры на магнитах
Детский стиральный порошок "Умка" (2400 г).
Индивидуальная рецептура разработана специально для серии УМКА, утверждены Органами Сертификации РФ и прошли тестирование на
320 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

97. Розвиток філософських понять часу і простору у контексті міждисциплінарних досліджень у кінці XVIII–на поч. XIX ст.

98. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

99. Моделювання бізнес-ситуації: інвестування запропонованих до реалізації проектів і автоматизація маркетингових досліджень і фінансово-економічних розрахунків в бізнес-плануванні


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.