Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Законодательство и право Законодательство и право     История отечественного государства и права История отечественного государства и права

Афінська демократія

Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее
Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки

Вступ 1.Загальні особливості. Поняття афінського громадянства 2. Народні збори в Афінах 3. Рада 500 і Ареопаг 4. Виборні посадові особи 5. Суд присяжних – геліея 6. Соціальна політика афінської демократії Висновки Список використаної літератури Додатки Вступ Історія Стародавньої Греції є однією з складових частин історії стародавнього світу, що вивчає стан класових товариств та держав, що виникли і розвивалися в країнах Стародавнього Сходу і Середземномор'я. Історія Стародавньої Греції вивчає виникнення, розквіт і падіння громадських і державних структур, які утворилися на території Балканського півострова і в Егейському регіоні, в Південній Італії, на о. Сицилія і в Причорномор'ї. Вона починається з рубежу III-II тисячоліть до н. е. - З виникнення перших державних утворень на острові Крит, а закінчується в II-I ст. до н, е., коли грецькі й елліністичні держави Східного Середземномор'я були захоплені Римом і включені до складу Римської середземноморської держави. За двохтисячорічний період історії стародавні греки створили раціональну економічну систему, засновану на економному використанні трудових та природних ресурсів, громадянську громадську структуру, полісної організацію з республіканським пристроєм, високу культуру, що зробила величезний вплив на розвиток римської та світової культури. Ці досягнення давньогрецької цивілізації збагатили світовий історичний процес, послужили фундаментом для подальшого розвитку народів Середземномор'я в епоху римського панування. Метою даної роботи є дослідження такого періоду в історії Стародавніх Афін як афінська демократія Структура роботи: вступ, 6 розділів, висновки, список використаної літератури, додатки Загальні особливості. Поняття афінського громадянства За своїм політичним устроєм, структурою державних органів грецькі поліси V-IV ст. до н. е. ділилися на два основних типи: поліси з демократичним устроєм і поліси з олігархічним правлінням. Наявність демократичного або олігархічного ладу в тих чи інших полісах не було випадковістю, тимчасовим збігом обставин, а відображало, як правило, істотні відмінності у соціально-економічних відносинах, що склалися всередині цих полісів. Поліси з високим рівнем економіки, інтенсивним сільським господарством, розвиненим ремеслом і торгівлею активної тяжіли до демократичних форм державного устрою. Демократичний лад як би увінчував інтенсивну економіку, динамічну соціальну структуру торгово-ремісничих полісів. Олігархія, навпаки, в більшості випадків оформляла в політичній галузі консервативну аграрну економіку, архаїчні суспільні відносини. У той час еталоном олігархії стала політична організація Спарти. Афінська демократія вважається найбільш розвинутою, самої завершеної та найдосконалішою формою демократичного ладу античних держав. Золотим століттям афінської демократії стало сторіччя з середини V до середини IV ст. до н. е. Формування системи політичних органів афінської демократії було результатом тривалого історичного періоду починаючи з реформ Солона. «Наш державний лад, - говорив один з прославлених вождів афінської демократії Перікл, - не наслідує чужим установам: ми самі швидше служимо зразком для наслідування деяким, ніж наслідуємо іншим.

Називається наш лад демократичним, тому що він грунтується не на меншості, а на більшості громадян ». Будь-яка політична система, в тому числі і афінська демократія, спрямована на регулювання відносин як між класами (в інтересах пануючого класу), так і між соціальними групами, в тому числі і між окремими людьми, складовими дане товариство. У грецьких полісах (і Афіни тут є одним з класичних прикладів) основою всієї соціально-економічної і політичної організації виступав колектив громадян, що утворює в сукупності античну громаду. Цивільний колектив не складав всього населення того чи іншого поліса, зокрема Афін. Крім громадян, в афінському суспільстві перебували МЕТЕК, численні раби, які в сукупності складали більше половини всього населення. Однак афінська полісної системи спиралася на громадянина і була створена насамперед для афінського громадянина. Досягненням грецької політичної думки та полісного світогляду було вироблення самого поняття «громадянин». У давньосхідних деспотіях такого поняття практично не існувало. У давньосхідних монархіях були «піддані», правоздатність яких слабо забезпечувалася законодавством і могла бути в будь-який момент ущемлені представниками державної влади. Грецький же громадянин - це особистість, наділена деякими невід'ємними правами, що становлять основу його життєдіяльності. Повноправним афінським громадянином міг бути житель Аттики, обоє з батьків якої мали громадянські права, а його ім'я вносилося в особливий список, що ведеться в Демах - нижчих адміністративних одиницях Аттики. У списки включалися юнаки та дівчата по досягненні 18-річного віку після ретельно проведеної перевірки спеціальною комісією. Молоді люди, внесені до цивільних списки Демов, збиралися з усієї Аттики в районі Пірея і тут протягом року проходили навчання та отримували певну виховання під керівництвом спеціальних вчителів - софроністов, обраних з числа найбільш шанованих афінян. Під їх керівництвом юнаки (їх називали ефебамі) навчалися фехтування, стрільби з лука, метання списа, поводження з метальними знаряддями, фізичним вправам. Велика увага приділялася моральному вихованню молодих людей. Після закінчення занять вчителі звітували про свою діяльність у Народних зборах, а ефеби в театрі, за словами Аристотеля, «показують народу стройові прийоми і одержують від держави щит і спис. Після цього вони охороняють кордони країни, чергуючи весь час на сторожових постах . Після закінчення цих двох років вони стають уже на один рівень з рештою громадян ». Таким чином, виховання і підготовка ефебов до виконання громадянських обов'язків розглядалися як важливу державну справу, перебували під пильним наглядом Народних зборів і влади. Про значущість виховної роботи говорить не тільки факт відбору софроністов з числа найбільш шанованих громадян, але і їх висока оплата: софроністу була покладена на утримання I драхма в день, як і члену найважливішого органу афінської демократії-Ради 500. До 20 років ефеб закінчував обов'язковий курс військово-виховного навчання і ставав повноправним громадянином. Громадський полноправіе включало сукупність як певних прав, так і обов'язків.

Найбільш істотними правами громадянина були право на свободу та особисту незалежність від будь-якого іншого людини, право на земельну ділянку на полісної території та економічну допомогу від держави у випадку матеріальних труднощів, право на носіння зброї і служби в ополченні, право на участь у справах держави , тобто участі в Народних зборах, Раді, виборних органах, право на шанування і захист вітчизняних богів, на участь в громадських святах, на захист і заступництво афінських законів. Свого роду продовженням цих прав було формування обов'язків громадянина: він був зобов'язаний берегти своє майно і працювати на земельній ділянці, приходити на допомогу полісу у надзвичайних обставинах, захищати рідну поліс від ворогів зі зброєю в руках, коритися законам і обраним владі, брати активну участь у суспільного життя, почуття батьківськи богів. Ідеалом афінського повноправного громадянина був вільний людина, що має земельну ділянку і володіє відомим достатком, фізично розвинена людина, що отримав певну виховання. Народні збори в Афінах Головним і вирішальним органом влади в Афінах було Народні збори. На Народні збори збиралися всі громадяни незалежно від їх майнового стану, що проживали в місті Афінах, Піреї, в Аттиці, на інших територіях, що входили до складу Афінської держави (наприклад, жителі островів). Жінки не мали права брати участь у політичному та суспільному житті. Народні збори володіло широкими повноваженнями. Тут приймалися державні закони, стверджувалося оголошення війни і укладення миру, результати переговорів з іншими державами, ратифікувала договори з ними. На Народних зборах обиралися посадові особи, магістрати Афінської держави, обговорювалися звіти після іхгодічного управління, вирішувалися справи з продовольчого постачання міста, контролювалися здача в оренду державного майна, земель і рудників, затверджувалися найбільш великі заповіту. Воно здійснювало контроль за вихованням юнаків, що готуються до отримання цивільних прав. До компетенції Народних зборів входило проведення такого надзвичайного заходи з охорони державного ладу від підступів знатних осіб, як остракізм, тобто вигнання на 10 років всякого особи, запідозреного в намірі повалити демократичний лад. Найважливішим справою Народного зібрання було обговорення та затвердження державного бюджету, дарування прав громадянства іноземцям, хоча це траплялося вкрай рідко. Воно виступало не тільки як законодавчого органу своєї держави, але й контролювало ситуацію в сферах управління та адміністрації. Народні збори в Афінах збиралося в строго визначені терміни: раз на 9 днів або 4 рази на 36 днів, а вся річна діяльність складалася з 10 циклів. Щоб упорядкувати роботу Народних зборів, на кожне з них виносилися свої важливі питання. Скажімо, на першому обговорювалися військові, продовольчі, надзвичайні заяви, проводилася перевірка правильності обрання відповідних магістратів. На другому - розглядалися клопотання з особистих і суспільних справ і т. д. Порядок денний попередньо готували й обговорювали Радою, голови зборів обиралися на один день за жеребом. У Народних зборах був прийнятий досить демократичний порядок обговорення порядку денного.

Але трудно приходило, з недовррям, з невльним пригадуванням минулого, а бажанням виговорити бльше. ¶, розумться, неукранська демократя займала позцю свого Уряду, й хотлось удержати що можна вдержати, якось опанувати укранським рухом  як не спинити його, то хоч загальмувати та хоч трохи затримати сво пануюче становище. Як люстраця цього може послужити невеличка стаття з Ново Ради з 14. VII: Потребу порозумння розумють обидв сторони, прагнуть його й, хоч може повол, йдуть до нього. Останнми днями висунуто вже конкретн пляни такого порозумння. Саме  два пляни. Один, що висувають заступники неукранських орAанзацй, зводиться до того, щоб створити повний кравий орAан, у якому знайшли б заступництво вс мсцев орAанзац з вдповдною участю вд Центрально Ради. Другий, що виходить з укранських кругв, поляга в тм, щоб нового орAану не творити, а реформувати Ц. Р., давши в нй вдповдне заступництво неукранським орAанзацям. Рвняючи ц два проекти, не можемо не дати переваги останньому з мотивв чисто об'ктивно природи

1. Специфіка становлення та еволюції партійної еліти в Румунії у трансформаційний період

2. Українська культура: становлення та розвиток

3. Вивчення творчості кобзарів та лірників на уроках української літератури

4. Соціологія: становлення та сучасність

5. Становлення та розвиток податкової служби України

6. Промислова буржуазія півдня України та еволюція її соціально-економічних вимог у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя
7. Виникнення та еволюція світової політичної думки
8. Форми грошей та еволюція їх розвитку

9. Товарне виробництво: загальні економічні основи, мета та еволюція

10. Страны Центральной и Юго-Восточной Европы: становление государств народной демократии

11. УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

12. Лекції з української та зарубіжної культури

13. Секулярное священство и опасности, которые таит демократия

14. Архетипи та універсалії української ментальності

15. Становлення ракетної техніки класу "земля-земля" та основні шляхи її розвитку в канун та період Другої світової війни

16. Сутність демократії та її основні цінності

Дневник школьный "Розовая такса".
Формат: А5. Количество листов: 48. Внутренний блок: офсет 70 г/м2. Тип крепления: книжное (прошивка). Твердый переплет из искусственной
338 руб
Раздел: Для младших классов
Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

17. Витоки та передумови демократії

18. Формування і становлення української юридичної термінології

19. Афінська держава та стародавня Спарта у стародавній історії та культурі людства

20. Державний устрій Афінської рабовласницької республіки

21. Реформи Солона і Клісфена та Перікла в Афінах

22. Становлення авіації та основні шляхи її розвитку в період Першої світової війни
23. Становлення сталінського режиму та політичні репресії в Україні
24. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

25. Українська національна революція середини ХVІІ ст. Становлення української державності

26. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

27. Акціонерне товариство та проблеми його становлення в Україні

28. Українсько-румунська зовнішньополітична конфронтація: територіальний, ідеологічний та дипломатичний аспект

29. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

30. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

31. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

32. Демократия, ее модели. Проблемы становления демократии в России

Тетрадь на резинке "Elements", В5, 120 листов, клетка, синяя.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: синий.
401 руб
Раздел: Прочие
Горка детская большая (2 м).
Горка предназначена для игры на свежем воздухе или в игровой комнате. Есть возможность подключить воду. Игрушка выполнена из качественного
8450 руб
Раздел: Горки
Машинка детская с полиуретановыми колесами "Бибикар-лягушонок", синий.
Вашему крохе едва исполнилось 3 годика, а он уже требует дорогой квадроцикл на аккумуляторе, как у взрослых соседских мальчишек? Никакие
2350 руб
Раздел: Каталки

33. Становлення української політичної думки

34. Особливості становлення і розвитку демократії в сучасній Україні

35. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

36. Започаткування та становлення митної справи

37. Історичні передумови становлення екскурсійної та туристської діяльності

38. Іcторiя розвитку економiчних теорiй, та становлення рiзних наукових шкіл
39. Історія виникнення та становлення Кельменців
40. Полная история танков мира

41. Социально-экономическая модель в Швеции: процесс становления и развития

42. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

43. Становление системы социальной защиты государственных служащих

44. Цивільний та арбітражний процес

45. Формування украiнськоi народностi. Походження та поширення назви "Украiна"

46. Процесс становления системы революционных трибуналов РСФСР

47. Становление правового государства в Республике Казахстан

48. Выборы как форма непосредственной демократии

Именная кружка с надписью "Любимая бабушка".
Предлагаем вашему вниманию готовое решения для подарка по любому поводу – именная кружка. Кружка изготовлена из керамики, в нежной
434 руб
Раздел: Кружки
Ящик с крышкой Darel Box на колесах, 61x40x31 см.
Универсальные и герметичные боксы идеально подходят для хранения меха, одежды и домашнего текстиля. Герметичность конструкции обеспечивает
652 руб
Раздел: Более 10 литров
Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее

49. Захист прав та iнтересiв вiдповiдача в цивiльному процесi

50. Правова регламентацiя организацii та дiяльностi судових органiв Украiни

51. Может ли Интернет нанести вред демократии?

52. Особенности становления и эволюции мирового и отечественного дизайна

53. Становление культуры России

54. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
55. Становление классического джаза
56. Становление Афинского полиса

57. Афинская рабовладельческая демократия при Перикле

58. Люблiнська унiя 1569 р. та ii наслiдки для Украiни. Брестська унiя та посилення нацiонального гнiту

59. Становление Великой Руси

60. Становление феодального государства во Франции

61. Становление и развитие системы управления Военно-Морским флотом в Петровский период Российской истории

62. Московский Кремль – символ становления и развития Российского государства

63. Роль СССР в становлении новой немецкой государственности в 1945-1949 годах

64. Становление династии Романовых

Шторка антимоскитная "Бабочки" с магнитными замками.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
548 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Прорезыватель "Pigeon" с 4 месяцев.
Игрушка обучает навыкам смыкания губ для развития жевательных движений. Форма напоминающая край чашки, тренирует навыки питья из
386 руб
Раздел: Пластмассовые
Доска пробковая "Premium", деревянная рамка, 120x90.
Изготовлена c использованием наполнителя Softboard, что придает дополнительную прочность в процессе перевозки и хранения, а также
1559 руб
Раздел: Прочее

65. Становление и современное состояние криминологии. Основные этапы ее развития

66. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)

67. Процесс становление власти в России (Доклад)

68. Роль немецких государственных органов в становлении и развитии советского коллаборационизма

69. Демократия в политической жизни общества

70. Политические партии: сущность, становление, современное состояние
71. Роль ООН в становлении нормативной ситемы международных отношений
72. Полная история танков мира

73. Становление античной этики (Контрольная)

74. Причини суїцидальної поведінки засуджених в УВП. Діагностична та профілактична робота психолога

75. Становление и развитие самосознания личности

76. Cтановище дiтей та молодi в зарубiжних краiнах

77. Этапы становления социологии в России

78. История становления демографии и первые переписи населения в Великобритании

79. Историко-философское становление научной методологии в период Нового времени

80. Брюсов. Жизнь и творчество вождя символизма

Коврик для ванной "Бусинка" противоскользящий, 34,5х76 см.
Противоскользящий коврик для ванны создан специально для детей и призван обеспечить комфортное и безопасное купание малышей в ванне. Он
591 руб
Раздел: Безопасность ребенка
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, фиолетовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120, в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: фиолетовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Тетрадь на резинке "Study Up", В5, 120 листов, клетка, желтая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: В5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: желтый.
442 руб
Раздел: Прочие

81. Возникновение и становление философских учений. Предмет философии, его историческая трактовка

82. Философия Нового времени и становление первой научной картины мира

83. Перикл - лидер Афинской демократии

84. Становление понятий о химическом элементе

85. Кредитний ризик комерційного банку та шляхи його мiнiмiзацiЇ

86. Кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації
87. Этапы становления ипотечного кредитования в России в 90-е годы
88. Гроші та грошові реформи Росії в період 1895 - 1924 року

89. Свободные экономические зоны и проблемы их становления в Молдове

90. Трудовая демократия

91. Становление и развитие менеджмента в США

92. Кредитування підприємств та забезпечення кредитів

93. Поліграфічна промисловість України. II роль та перспективи розвитку

94. Цель, задачи и проблемы формирования холдинговых компаний. Становление холдинговых компаний в России (на примере ВПК)

95. Становление предпринимательства и индивидуальное воспроизводство в переходной экономике

96. Корпоративные облигации. Проблемы становления на российском рынке

Пробковая доска в деревянной раме MDF, 40x30 см.
Пробковые доски применяются в качестве персональных информационных дисплеев. На их поверхность с помощью кнопок или булавок можно
424 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, розовая.
Стабильная и прочная пластиковая горка с пологим спуском. Горка характеризует высокое качество и непревзойденный дизайн! Изготовлена из
1941 руб
Раздел: Горки
Детский шампунь-гель для волос и тела Weleda "Апельсин", 150 мл.
Натуральное средство 2 в 1 с нежнейшей кремовой текстурой и растительной моющей основой бережно очищает и ухаживает за чувствительной
542 руб
Раздел: Гели, мыло

97. Становление и история российского рынка ценных бумаг

98. Iнвестицiйнi ризики та iх оцiнка

99. Национальная система инноваций и проблема её становления


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.