Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Усна народна творчість

Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее
Гуашь "Классика", 12 цветов.
Гуашевые краски изготавливаются на основе натуральных компонентов и высококачестсвенных пигментов с добавлением консервантов, не
170 руб
Раздел: 7 и более цветов

Важливою та невідємною частиною народу є його фольклор. Чому він відіграє таку велику роль? Щоб нам це збагнути, треба пригадати та розглянути саме поняття «фольклор». Фольклор – це . А усна народна творчість — колективна літературна і музична творча діяльність народу. Це також художньо-словесна творчість народу в сукупності її видів і форм, де засобами мови збережено знання про життя і природу, давні вірування і культи, а також відбито світ думок, почуттів і переживань, уявлень народнопоетичної фантазії. Виник фольклор дуже давно. Ще до виникнення писемностi у схiдних слов'ян iснувала багата усна народна творчiсть: обрядовi пiснi, перекази, замовляння, заклинання, епiчнi та лiричнi пiснi. Особливого поширення набули за давнини епiчнi пiснi-билини, що виконувались пiд музику в речитативно-декламацiйнiй формi. Розвиток фольклору на Русi тiсно пов'язаний з вiруваннями народу, якi до введення християнства мали так званий анiмiстично-магiчний характер. Стiйкiсть обрядiв i поезiп були пов'язані з язичницькою релігією та мiцно трималися в народних масах, незважаючи на вплив новоп християнськоп релiгiп. Поступово старi традицiп i обряди пристосувалися до церковних свят i обрядiв, що призвело до виникнення двовiр'я, тобто спiвiснування двох релiгiйних свiтоглядiв народу. Язичницька стала пiдгрунтям для створення поетичних форм обрядового фольклору, одним з найстарiших видiв якого є мiфи. Хоча міфи були поширенi i за часiв Кипвськоп Русi, про що свiдчать пх уривки у писемнiй та уснiй передачi. Заклинання i замовляння виникли з вiри первiсноп людини в чарiвну силу слова. Залишки заклинань збереглися в Початковому лiтопису (у договорах русiв з греками). До X ст. сформувався календарний обрядовий фольклор, пов'язаний ще за язичницьких часiв з народними рiчними святами, i позакалендарний . приурочений до рiзних явищ побуту (весiль, похорон тощо), що досить мiцно тримався в селянському побутi впродовж багатьох столiть. Як словесне оформлення обрядiв, пов'язаних iiз рiчним циклом хлiборобських робiт, iз чотирма порами року та iншими звичаями, побутувала звичаєво-обрядова поезiя. Календарнi пiснi . високохудожнi твори, пх образи, поетичнi засоби вироблялися протягом багатьох столiть. До прозових фольклорних жанрiв Кипвськоп Русi належать казки, перекази, легенди, приказки, прислiв'я та загадки. Усна народна творчiсть мала великий вплив на давньоруську лiтературу, на пп форму, мову та стиль. Особливо це позначилося на iсторичних творах найбiльш ранньоп лiтературноп форми на Русi. Виникнення iсторичноп лiтератури, зокрема лiтописання, тiсно пов'язане з розвитком суспiльноп свiдомостi, iнтересом до минулого своєп крапни, намаганням визначити мiсце Русi серед iнших крапн i народiв.  Фольклор вiдображував трудовий процес, характер землеробського заняття, побут та iн. Цi явища знайшли своє вiдлуння у так званiй календарнiй i обрядовiй поезiп, дослiдити i вивчити яку можна на пiдставi архапчних залишкiв у побутi украпнцiв. І сьогодні фольклор відіграє не менш важливу роль, хоча зазнав багатьох змін. Давайте розглянемо види фольклору, щоб краще зрозуміти його застосування і втілення.

Фольклор має свої роди та жанри: народний епос, народна лірика, народна драма. Народний епос – це розповідні фольклорні твори: загадки прислів'я та приказки анекдоти думи історичні пісні балади казки легенди перекази байки притчі Народна лірика — це поетичні фольклорні твори, у яких життя зображується за допомогою відтворення думок, почуттів і переживань героїв. Трудові пісні Родинно-побутові пісні, пісні-голосіння Соціально-побутові пісні – козацькі, кріпацькі, чумацькі, рекрутські(солдатські), бурлацькі(наймитські), стрілецькі пісні Календарно-обрядові пісні - веснянки, русальські, купальські, жниварські пісні, колядки, щедрівки Третій жанр – народна драма - це фольклорні твори, в основі яких лежить конфлікт, а сюжет розгортається через поєднання словесних, музичних і сценічних засобів ( Наприклад, пісні-ігри «Просо», «Мак», «Коза», «Меланка», «Дід», «Явтух», «Подоляночка» тощо, а також вертеп, весілля) Тепер, коли ми ознайомилися з загальними поняттями, можна розглянути детально деякі види фольклору. Легенди. Легендою називають усне народне оповідання про чудесну подію, що сприймається як достовірне. Легенди дуже близькі до переказів та казок, наприклад їх початкові формули — «було це давно», «колись давно-давно», також фантастичний зміст, але такий, що трактується як диво, творене незвичайними людьми. На відміну від казкової фантастики у легендарну вигадку вірили як у можливу. Фантастика і вимисел легенди були тими чинниками, за допомогою яких неясне ставало зрозумілим, неможливе – досяжним. Прислів’я та приказки. До неоціненних коштовностей українського фольклору належать прислів'я та приказки — короткі влучні вислови. Прислів'я та приказки є узагальненою пам'яттю народу, висновками з життєвого досвіду, який дає право формулювати погляди на етику, мораль, історію й політику. У своїй сумі прислів'я та приказки становлять начебто звід правил, якими людина має керуватися у повсякденному житті. Вони рідко тільки констатують якийсь факт, скоріше рекомендують чи застерігають, схвалюють або засуджують, — словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь нашого народу, чия невичерпна талановитість, високе естетичне чуття й гострий розум і тепер продовжують примножувати і збагачувати духовну спадщину, що громадилася віками. Народні прикмети. Наші пращури довго і уважно спостерігали за погодою, за поведінкою птахів та звірів, і на основі своїх спостережень могли сказати, якими будуть зима, літо, весна, осінь. Байки -- це короткі оповідання, де головними персонажами переважно є тварини, рослини, неживі предмети, явища природи. Комізм і сатира — невід'ємні особливості байки. Обов’язково байка повинна містити певний висновок, повчання - так звану мораль. Звісно, що український фольклор багатий на гуморески. Гуморески - короткі переважно римовані жартівливі твори , які створені були на основі цікавих людських спостережень та курйозних випадків з життя. Гумореска завжди &quo ;заправлена&quo ; гумором, з додаванням іронії та сатири. Фольклор українців багатий і різноманітний тому що творився віками і з любовю до рідної землі.

Ритуально-мфологчна основа лтнього циклу календарно обрядовост Усна народна творчсть лтнього циклу  продовженням рчно календарно обрядовост. У нй знаходимо тсний зв'язок з ритуалами та пснями зимового та весняного перодв. Давн предки-слов'яни святкували прихд лта з настанням тепла, тобто з «повною перемогою лта над зимою». Лтнй цикл народно творчост становить цлсну систему обрядово-поетичних дйств, що сяга корнням глибокого минулого. Як  в нш пероди року, лтн ритуали були тсно пов'язан з найдавншими культами та вруваннями, древньою мфологю. Центральне свято день Купала, а вс нш, що передують йому, вважаються свордним приготуванням, з наростаючою силою виявляють повне панування лта на земл. Хоча чтко меж мж весняними та лтнми ритуалами нема, умовно початком святкувань лтнього циклу можна вважати день Раю (Ураю, Яря, згодом Юря): Та Юрай мати кличе, Та подай, матко, ключа Одмкнути небо, випустити росу. Його основу становить давнй мф про воротаря Рая, який ключами вдкрива небесну браму, випускаючи на землю росу

1. Казка - жанр усної народної творчості. Творчість А. Барто

2. Творчість Рембрандта

3. Свідомість та творчість

4. Народна мудрість в легендах, оповідках, фольклорі

5. Життя і творчість Олександра Архипенка

6. Життя та творчість Брейгеля - художника епохи Відродження
7. Творчість Леонардо Да Вінчі
8. Життя і творчість Михайла Коцюбинського

9. Життя та творчість Г. Сковороди

10. Життя та творчість Тараса Григоровича Шевченка

11. Поетична творчість Юрія Клена

12. Творчість Василя Барка

13. Творчість Гофмана

14. Творчість Івана Франка

15. Творчість Олександра Довженка

16. Творчість письменників "Празької школи"

Планшет для пастелей "Бабочка" А3, 20 листов.
Планшет для пастелей "Бабочка" на жесткой подложке - незаменимый помощник художника. Благодаря жесткому основанию, бумага на
320 руб
Раздел: Папки для акварелей, рисования
Шкатулка музыкальная "Сидящая балерина".
Музыкальная шкатулка для украшений с классической музыкой. Когда шкатулка открыта - звучит музыка и фигурка кружится. Необычное зеркальце,
1511 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Москитная сетка "Папитто" универсальная на молниях, черная.
Москитная сетка подходит для коляски с перекидной ручкой, для прогулочной коляски, у которой ручка сзади, а также для коляски типа
424 руб
Раздел: Дождевики, чехлы для колясок

17. Творчість Франсуа Війона

18. Життя та творчість Миколи Лисенка

19. Тоні Айомі. Життя і творчість

20. Творчість Григорія Ващенка – скарб українського народу

21. Психологія і творчість

22. Наукова творчість
23. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"
24. Іменники – назви рослин та їх використання в усній народній творчості

25. Життя та творча діяльність Остапа Вишні

26. Українська народна пісенність

27. В чем уникальность планеты Земля? (У чому унікальність планети Земля?)

28. Основные черты географии народного хозяйства Дальнего Востока

29. Химическая промышленность, ее отраслевой состав и значение в народном хозяйстве страны (РФ)

30. Изменение системы государственного управления народным хозяйством в 1957г.

31. Заселение Владимиро-Суздальской земли славянами. Образование великорусской народности

32. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

Пенал большой "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (розовый, цветной горох).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
1402 руб
Раздел: Без наполнения
Наклейка зеркальная "Птицы", 30x40 см.
Стильные оригинальные зеркальные наклейки прекрасно дополнят интерьер вашего дома, наполнив его светом и радостью. Декорирование интерьера
351 руб
Раздел: Интерьерные наклейки
Набор посуды керамической "Холодное сердце. Сёстры" (3 предмета).
Набор детской керамической посуды с изображением героев любимых диснеевских мультфильмов в подарочной упаковке. Состав набора: • тарелка:
644 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. Народные депутаты Украины

34. "Хлопки, хлопушки, удары" в народном танце, методика изучения

35. Керамика – один из видов народных художественных промыслов

36. Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў)

37. Русский народный фольклор

38. Илья Ильич Обломов – "коренной народный наш тип"
39. Украинские народные думы
40. Народно-поэтическая основа Щедринских сказок, их самобытность, нравственно-философская направленность (на примере сказки "Коняга")

41. Народные выступления, возмущения, заговоры в Англии в период Реставрации Стюартов

42. Коренные народности севера: история, культура, быт

43. Народные и церковные праздники старой Москвы

44. К.Д. Ушинский о народном учителе и его подготовке

45. Формирование интереса подростков к народной музыке через их участие в фольклорных ансамблях

46. Народная педагогика

47. ПРИНЦИП ТОЛЕРАНТНОСТИ В АДЫГСКОЙ НАРОДНОЙ ПЕДАГОГИКЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА

48. Принципы раcпределения власти, его необходимость и механизм реализации (Принципи поділу Влади, його необхідність і механізм реалізації)

Светильник "Черепаха", желтый.
Интересный светильник-ночник в виде игрушки «Черепаха». Три режима работы. Батарейки АА - 3 шт. Есть возможность запитать светильник от
449 руб
Раздел: Необычные светильники
Пазл "Собака", 697 элементов.
Собака и человек вместе с глубокой древности. Собрав этот пазл, Вы получите уникальное фигурное изображение самого верного друга человека
315 руб
Раздел: Пазлы (400-999 элементов)
Чайный набор 2 предмета "Вавилон", 210 мл.
Чайный набор 2 предмета (серебро). Объем: 210 мл. Материал: фарфор.
368 руб
Раздел: На 1 персону

49. Энергетика СВЧ в народном хозяйстве: применение СВЧ-нагрева в пищевой промышленности

50. Радиофизические методы обработки информации в народном хозяйстве

51. История экономических реформ в Китайской Народной Республике (TXT)

52. Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку

53. Інвестиційна діяльність страхових компаній

54. «Народный депутат»
55. История России в народной памяти
56. Венчание на царство Ивана IV . Народное восстание против Глинских

57. Древнейшие племена, народности и Государства Армянского Нагорья

58. История народного хозяйства

59. Народное образование Сибирского края

60. Образование казахской народности

61. Военно-народное управление на Северном Кавказе (Дагестан): мусульманская периферия в российском имперском пространстве

62. Народные предания как источник для изучения этнической истории киргизов Центрального Тянь-Шаня

63. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

64. Народний демократ Т.Г. Шевченко. Кирило-Мефодіївське товариство

Наушники "Philips SHE3550", черные.
Маленькие громкие динамики наушников-вкладышей "Philips SHE3550" обеспечивают плотное прилегание и чистый звук с мощными басами.
803 руб
Раздел: Гарнитуры и трубки
Таблетки для посудомоечной машины "All in 1", 21 штука.
Для безупречного мытья посуды в посудомоечной машине воспользуйтесь таблетками Meine Liebe All in 1. Это моющее средство придаст вашей
413 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Глобус физический рельефный диаметром 320 мм, с подсветкой.
Диаметр: 320 мм. Масштаб: 1:40000000. Материал подставки: пластик. Цвет подставки: черный. Мощность: 220 V. Шар выполнен из толстого
1270 руб
Раздел: Глобусы

65. Проблемы традиций в искусстве современных народных художественных промыслов

66. Народные игры казахов Южного Алтая

67. Кижи - музей-заповедник народного деревянного зодчества

68. О народной фразеологии

69. Русские народные праздники

70. Традиционные народные промыслы и ремесла чеченского народа
71. Народный костюм 18-19 вв.
72. Народное творчество Чувашии

73. К вопросу о народной культуре Средневековья

74. Творчий шлях П. Сосюри

75. Устное народное творчество Казахстана

76. Тема народных страданий в поэзии Н.А. Некрасова

77. Образы народных заступников в произведениях Некрасова

78. Подлинная народность на страницах поэмы Н. А. Некрасова «Коробейники»

79. Мысль народная как основа художественного содержания романа-эпопеи Л. Н. Толстого "Война и мир"

80. Народный мир в движении (часть «Последыш»)

Коврик массажный "Первые шаги" от 9 месяцев.
Массажные коврики представляют собой отдельные модули, которые соединяются между собой по принципу "пазл". Массажные элементы,
1368 руб
Раздел: Коврики
Подгузники Libero Comfort (5+), Maxi+, 10-16 кг, 56 штук.
Тянущиеся боковики и эластичный поясок FreeFlex обеспечивают более плотное прилегание подгузника, тем самым препятствуют его протеканию. А
559 руб
Раздел: Более 11 кг
Веселый колобок.
Веселый колобок станет любимой игрушкой вашего малыша! Ребенок сможет катать его по полу, как мячик, и слушать забавные звуки и мелодии.
327 руб
Раздел: Прочие

81. Народность и гражданственность лирики Некрасова

82. Образ народного героя в поэме А. Твардовского «Василий Теркин»

83. Н.А.Некрасов - народный поэт.

84. Изображение народного характера в произведениях А.Т.Твардовского и М.А.Шолохова

85. "Мысль народная" и "мысль семейная" в романе Л.Н.Толстого "Война и мир"

86. Кутузов – народный полководец
87. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара
88. Народно-православный "большевизм" как основа социальной утопии в поэзии и мировоззрении Сергея Есенина

89. Устная народная поэзия в украинской литературе

90. В поисках народного счастья (по поэме Некрасова "Кому на Руси жить хорошо")

91. Русское народное сознание в литературе ("Капитанская дочка")

92. Пушкин: Народность сказок Пушкина

93. Особенности народного характера в прозе В.М.Шукшина на примере одного из рассказов ("Микроскоп")

94. Традиция заговаривания в болгарской народной медицине

95. Закон про зовнішньоекономічну діяьність України

96. Виробничо-торговельна діяльність підприемства

Мощный стиральный порошок с отбеливателем и ферментами для сильных загрязнений "Mitsuei", 1.
Этот порошок идеально подходит для белого белья. Ферменты в составе средства, расщепляют любые сложные загрязнения и они с легкостью
434 руб
Раздел: Стиральные порошки
Фоторамка пластиковая "Clip", 50x70 см.
Для фотографий размером: 50х70 см. Материал: пластик.
359 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Глобус с подсветкой "Зоогеографический", 250 мм.
Зоогеографический детский глобус — это отличный подарок ребенку. Благодаря ему ваши дети узнают не только об устройстве планеты, на
771 руб
Раздел: Глобусы

97. Макросередовище організації і необхідність його вивчення і врахування в стратегії розвитку

98. Сутність та зміст сучасного менеджменту

99. Слово в защиту народности церковного пения


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.