Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Искусство, Культура, Литература Искусство, Культура, Литература     Литература, Лингвистика Литература, Лингвистика

Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

В історії розвитку вітчизняної літератури бували такі періоди, коли поет ставав центральною постаттю в суспільстві. Як правило, вони збігались із епохальними суспільно-політичними подіями, докорінними змінами на різних рівнях життя. Поети наділені здатністю реагувати на них раніше від інших сучасників: від політиків, економістів, істориків і т. ін., навіть раніше своїх творчих побратимів-прозаїків і драматургів. Літературну карту ХХ ст. В україні визначили два покоління письменників, відокремлені значним часовим проміжком, що, проте, не завадило їм перебувати «на відстані серця» (Л. Костенко) одне від одного. Це – «двадцятники» і шістдесятники. «Поняття «покоління» -- конкретно-історичне й безумовно необхідне для усвідомлення соціально-художніх зрушень у мистецтві. Однак було б спрощенням вважати, що лише одне покоління, навіть таке небуденне і яскраве, як шестидесятники, може виступати носієм новаторства і цим відрізнятись від інших», -- так вважає Ю. Ковалів1 і не погодитись з цим немає підстав. Поезія 60-х змогла досягнути значних успіхів і впевнено знайти шлях виходу після кількох десятиліть застою завдяки надійному фундаменту, закладеному поколінням поетів 20-х рр. Адже література 40-50рр. Перебувала у справді загрозливому мертвотному стані, що засвідчила хоч би антологія «Українська радянська поезія» (1951р), де пісні про Леніна, Сталіна, партію, комсомол складають основу. «Із усіх 474 віршів, вміщених в антологію, тільки 14 можна зарахувати до лірики».2 Якщо прогрес людства є рух по спіралі, то 60-і в літературі були її наступним витком після 20-х. Надто багато спільних рис об’єднує ці розрізнені відрізки шляху української літератури. Друге десятиліття ХХ ст – було часом плідної творчості цілого сузір’я поетів першої величини. Ще працювати корифеї: І.Франко, Л. Українка, В. Самійленко, М.Вороний. До них приєднуються поступово молодші – М. Філянський, М. Чернівський, А. Кримський, пізніше – М. Рильський, П. Тичина, М. Семенко. Після громадянської війни входять в літературу В.Сосюра, Д. Фальківський, М. Йогансен, і т.д. У 60-і рр. живими класиками вважались ті що в 20-і були початківцями-В.Сосюра, М.Бажан, В. Мисик,М.Рильський. З’єднуючою ланкою між 50-ми і 60-ми була творчість Д.Павличка і Л.Костенко, у 60-і прийшли цілі «косяки талантів» (Л.Костенко), серед них : І.Драч, М.Вінграновський, Б.Олійник, І.Світличний, В.Симоненко та багато інших. Наведені приклади такого співіснування в часі численної плеяди поетів «хороших і різних»- явища в літературі неординарні і в кожному випадку щасливі. За існуючою на сьогодні в літературознавстві шкалою виміру можемо характеризувати їх ще одним поняттям - ренесансні. Однак і в період 20-х і в 60-і рр. стосунки між представниками молодших і старших неформальних угруповань митців не варто спрощувати: вони були далеко не однозначними. Ставлення до старших братів по перу набувало іноді гостро критичних форм. Пояснювалось це різними причинами: для «двадцятників» поезія кінця XIX ст. Символізувала занепадництво, провінціалізм; виступи проти деяких поетів диктувались прагненням покінчити з «хуторянською» філософією, «хатньою» замкненістю літератури.

«Для того, щоб ми не зупинялись в творчості, ми повинні дивитись куди й до чого ми йдемо, а не оглядатись весь час туди, звідки вийшли. Цебто: одгетькувати якомога рішучіше «селозовані» традиції дотеперішньої української культури. Нехай Косинки, Осьмачки і навіть Тичини оглядаються і тримають міцний зв’язок з Нечуєм-Левицьким, Васильченком та ін.»,3 - писав В.Поліщук. А М.Семенко навіть зважився посягнути на національну святиню-прославився символічним спаленням Шевченкового «Кобзаря». Може комусь ці факти видадуться непереконливими- що ще чекати від представників «мистецтва майбутнього». Але й цілком відмінного за естетичними переконаннями члена групи «неокласиків» обурював «старосвітський смак» деяких «мрійників без крил»: От Петька Стах, містечковий сіряк От Вороний, сентиментальна кваша О, ні, Пегасові потрібна інша паша, А то - не вивезе, загрузне неборак.4 Для шістдесятників подібні виступи уособлювали протест проти закостенілості, фальші, декларативності літератури, проти інерції поетичного мислення. В «Оді чесному боягузові» І.Драч не називає імен, але цей твір викликав особливу лють літапаратчика з членівським квитком СПУ. Не може пробачити літераторам їх лицемірства і фальші Б.Олійник. Він не хоче згладжувати гострі кути триваючих в 60-і суперечок між письменницькими поколіннями, коли викриває «безбарвність», бездарність, честолюбство деяких поетів «з народу»: О, скільки пройшло вас під небом високим і гордим Порожніх на мисль, зате самолюбством - ущерть. Безбарвність свою самозванно прикривши народом П’ялись на котурни: Я ваш! Я народний поет!5 В такій ситуації не дивно, що поети вдались до пошуків пророка поза межами своєї Вітчизни. Критично сприймаючи досвід попередників (і не набувши власного), заперечуючи їх емоційну стихію, громадську позицію, засоби образності і т.д. молоде покоління усвідомлювало потребу вдосконалення. Для шістдесятників було властиве захоплення Хемінгуеєм, Ремарком, Рільке. «Неокласики» обожнювали «парнаських зір незахідне сузір’я»; футуристи сформувались як угруповання під безпосереднім впливом Верхарна, Рембо, Бехера, Уітсона. Незаперечними зразками творчості для символістів були твори Метерлінка, Гауптмана, Верфеля і т.д. В цьому контексті неможливо не згадати і про всеукраїнську дискусію 1925-1928 рр., одним із центральних суперечливих моментів якої було гасло М. Хвильового «дайош психологічну Європу!».Примітивізму гаркун-задунайських протиставляється творчий тип представника європейської культури і не лише як психологічної категорії, але й як уособлення грандіозної цивілізації, що виплекала Гете, Байрона і т.д. Українська література не лише збачувалась досвідом іноземних літератур, але й сама активним чинником їх збагачення. «Українська художня культура в періоди свого піднесення функціонувала в загальноєвропейському контексті, була відкритою для світових духовних процесів. І її занепад завжди був пов’язаний зі штучною герметизацією, блокадою, а відродження- із зусиллями прорвати цю блокаду».6 «Європеїсти» 20-х на чолі з М.Хвильовим були прогресивною силою літератури, когортою відважних, що рушили «проти течії».

Нонконформісти 60-хтакож пішли «проти течії», порушивши уставлені канони запліснявілої соцреалістичної доктрини, віднайшовши нові, свіжі форми поетичного вираження думки. На боці молодих завжди була готовність до творчого ризику, молодечій ентузіазм, навіть деяка зухвалість. Активність їх ідейно-стильових пошуків говорить про прагнення розширити розмиті обрії поетичного мислення, сягнути життєвих сфер, що особливо бентежили душу, вивільнились від впливу попередників. Вони відстоювали своє право на правду, свободу творчості, протистояли зловживанню ідеологією. Сукупність наведених факторів і є поясненням надзвичайної популярності поетичного слова в 20-і і 60-і роки. Важливою особливістю перших років після громадянської війни було значне посилення інтересу до поезії. Як тільки змовкли гармати, музи заявили про себе з відновленою силою. Виступи поетів збирали великі аудиторії. У свій час надзвичайно популярними були вечори «Гарту» і «Плугу». Ця захопленість поширювалась як на читачів, так і на митців, як на інтелігенцію, так і на маловчених селян. Вірші постійно друкуються на сторінках масових революційних видань. Статистика тих таки «Гарту» і «Плугу» нараховувала понад 15 тисяч самих тільки літературних гуртків. А скільки ще було незареєстрованих офіційно «українців з рукописами в кишенях» (Ю.Липа) можна тільки здогадуватись. Аналогічною була ситуація в 60-і рр. Поезія панувала повсюдно: на сторінках радянської («Літературна Україна», «Дніпро», «Вітчизна») та зарубіжної (чеські журнали «Дукля», «Дружно вперед», «Народний календар»; польський «Український календар», німецький часопис «Сучасність») періодики; на сценах концертних і театральних залів і в студентських аудиторіях; під час творчих зустрічей з робітниками в заводських і фабричних корпусах; на літературних вечорах в Клубі творчої молоді та численних регіональних клубах такого типу і т.д. Але й цих завоювань їй було замало: поезія поширюється у сферу самвидаву, панує на неофіційних літературних вечірках, квартирних зібраннях молоді, спраглої за живим, правдивим словом. Вечори молодої поезії проходили в атмосфері повного ажіотажу. Як свідчить Г.Касьянов величезний резонанс викликав вечір пам’яті В. Симоненка в Києвському медінституті, вечір сучасної поезії на заводі верстатів-автоматів у Києві, вечір в Київському парку культури і відпочинку, присвячений творчості Лесі Українки7. Трибуною шістдесятників були також деякі радіо і телепередачі. Як писав Ю. Ковадів «такого широкого кола шанувальників поетичного слова поезія не мала ще з 20-х років».8 Особливим у досліджувані десятиліття став вимір особистості, яка відчула свою причетність до руху історії. У 60-і, може вперше після тривалої сталінської «зими», людина перестала бути гвинтиком суспільного механізму; відчула свою неповторність і навіть велич особливо гостро в роки національного підйому. У 20-і, після численних обмежень царського уряду розвиткові української культури, довгожданим ковтком свіжого повітря здавалась більшовицька політика українізації. Як писав І. Кошелівець, здобуток мистецького ренесансу 20-х полягає не лише у створенні багатьох талановитих творів, а й у «витворенні окремого типу творчої людини доби ренесансу, яка увійшла в конфлікт з тоталітарним режимом, хоч проти нього не виступала, а навпаки, старалась стояти осторонь політики.

Нечаев  Бакунн вважали убивство Олександра II «прологом до велико вистави». «Друз!P писали вони.P Давайте ж дяти так, щоб вистава швидше могла початися Скоро, скоро настане день, коли ми розгорнемо червоний прапор  з страшним шумом нападемо на мператорський палац У нас буде лише один заклик: «За сокири!.. Будьте нещадн Вбивайте на вулиц, вбивайте в будинках, вбивайте в селах Пам'ятайте: хто не з нами, той проти нас». ¶ ось через 33 роки «генеральна репетиця» (так Ленн назвав революцю 1905 року), а ще через 12 рокв сама «вистава», що затьмарила собою за клькстю кров, жорстокост, горя все, що будь-коли бачило людство, включаючи кривав походи татаро-монголв. Натхненником  органзатором цього спектаклю'' була бльшовицька партя, реальна сторя яко прихована вд людських очей. Вас учили патентован професори-сторики (в Укран х називали «брехунцями»), що предтечею «рдно нашо парт» були робтнич гуртки Точиського (Одеса), Федосеева (центр Рос) та нших революцонерв. Няк це не гуртки, а центри, керован органзацю «Ад», що жила  дяла за канонами «катехзису» Нечаева: «Мстифкаця найкращий  майже диний засб привести людей до революц»; «Достатньо убити пару мльйонв,  колеса революц будуть змащен»; «Наш деал жахливе, абсолютне, всеохоплююче  нещадне знищення»

1. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років ХХ ст. як втілення генетичної спадкоємності ренесансних поколінь

2. Ідейно-тематичний перегук поезії 20-х і 60-х років

3. Соціальне страхування від безробіття в Україні в 20-ті роки XX сторіччя

4. Чеська національна меншина в Україні в 20-30-ті роки ХХ століття

5. Романтизм як стильова течія української літератури першої половини 19 століття

6. Історія української літератури XIX століття: Євген Гребінка
7. Медицинская терминология как составная часть украинского языка. История украинской медицинской терминологии (Медична термінологія як складова частина української лексики)
8. М. Драгоманов - основоположник української політичної науки

9. Молодіжні рухи в україні 19-20 сторіччя

10. Суржик - проблема української мови

11. І.П.Котляревський – зачинатель нової української літератури укр

12. Архівно-бібліотечні зібрання української еміграції з чехословацької республіки: історія переміщень та опрацювання в Україні (1945–2007)

13. Заходи щодо формування стада української чорно-рябої молочної породи великої рогатої худоби

14. Господарсько-корисні ознаки корів української чорно-рябої молочної породи в ПСП "Правда" Млинівського району Рівненської області

15. Проблеми вивчення історії української журналістики

16. Норми сучасної української мови у спілкуванні

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

18. Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

19. Розвиток української лексикографії

20. Формування і становлення української юридичної термінології

21. Історія розвитку української мови

22. Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов
23. Вивчення сучасної української літературної мови
24. Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1944–1956)

25. Визволення України з-під влади Золотої Орди і боротьба за створення незалежної Української держави (XIV-XV ст.)

26. Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

27. Запорізька Січ - зародок української державності

28. Зовнішньополітичний курс Української держави Павла Скоропадського

29. Павло Скоропадський - гетьман Української Держави

30. Переслідування мови царизмом як продовження утисків української культури (Валуєвський циркуляр 1863 р.)

31. Поняття "української діаспори"

32. Проблеми відродження української державності

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, салатовая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Перчатки виниловые одноразовые, размер L, 100 шт.
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки
Горшок детский "Бегемотик", белый.
Этот удобный кресло-горшок поможет вам отучить ребенка от подгузников. Он имеет анатомическую форму и произведен из качественного и
354 руб
Раздел: Горшки обычные

33. Розвиток української культури та мистецтва у другій половині XIX ст.

34. Ставлення кадетів до Української державності в період Центральної Ради (березень-липень 1917 р.)

35. Становлення української діаспори в пострадянських країнах

36. Суспільно-політичний устрій української держави у 1648-1657 рр.

37. Українсько-італійське інвестиційне співробітництво у контексті двосторонньої економічної співпраці у кінці 1990-х - початку 2000-х років

38. Утворення Української Центральної Ради і її I та II Універсали
39. Витоки української авіації
40. Витоки української культури. Міфо-релігійні уявлення східних слов’ян

41. Основні етапи та особливості розвитку української культури XX ст.

42. Вивчення усної народної творчості на уроках української літератури в 5-7 класах

43. Значення творчості Івана Котляревського для української літератури

44. Неоромантизм української літератури

45. Українсько-бельгійські відносини

46. Українсько-румунські відносини (1991-2008 рр.)

47. Українсько-словацькі відносини: формування системи міждержавного співробітництва (1990-ті роки)

48. Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури

Глобус политический диаметром 210 мм.
Диаметр: 210 мм Масштаб:1: 60000000 Материал подставки: пластик Цвет подставки: чёрный Размер коробки: 216х216х246 мм Шар выполнен из
362 руб
Раздел: Глобусы
Набор для раскрашивания рюкзака "Disney. Тачки".
Набор для творчества способствует развитию художественных способностей, мелкой моторики, наглядно-действенного мышления, наблюдательности,
303 руб
Раздел: Без наполнения
Папка для тетрадей "Калейдоскоп", А3.
Папка для тетрадей формата A3, закрывается на молнию. Отличается вместительностью и ярким дизайном (полноцветная печать на пластике). Для
507 руб
Раздел: Папки для тетрадей

49. Бінарний урок-подорож з української мови та природознавства на тему "Загальне поняття про дієслово як частину мови. Тварини лісу"

50. Вивчення української мови в початкових класах

51. Інноваційні технології навчання у розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури

52. Нетрадиційні форми навчання школярів на уроках української мови та літератури

53. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови

54. Управління процесом підвищення якості знань учнів з української мови, літератури
55. Концепції української державності
56. В’ячеслав Липинський і Дмитро Донцов: дві концепції української державності

57. Місце та роль української греко-католицької церкви в процесі національно-духовного відродження України

58. Розвиток української етнонаціональної спільноти

59. Інноваційна активність підприємницьких структур в умовах інтернаціоналізації української економіки

60. Розмаїття народного житла

61. Теорія та практика споживання в Україні та країнах СНД: порівняльний аспект

62. Політична доктрина більшовиків у 20-50 роках (WinWord (на укр языке0)

63. Економічне становище в Україні в 50-60-х роках ХХ століття

64. Українські благодійники та меценати кінця ХІХ – початку ХХ століття

Набор форм "Paterra" для приготовления пельменей, вареников, пирожков, чебуреков, 4 штуки.
Набор форм для приготовления фигурных изделий из теста - идеальная возможность сэкономить силы и время при приготовлении пельменей,
415 руб
Раздел: Кондитерские принадлежности
Набор фломастеров "Turbo color", 36 цветов.
Набор фломастеров с тонким наконечником. Экологически безопасные фломастеры, на водной основе. Колпачок с вентиляционными
414 руб
Раздел: Более 24 цветов
Набор керамической посуды Disney "Холодное сердце", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Предметы набора оформлены красочными изображениями мультгероинями. Набор, несомненно, привлечет внимание вашего ребенка и не позволит ему
472 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Розміщення і розвиток автомобільної промисловості України

66. Джерела і основні риси права в україні першої половини 19 віку, та початок 20 в.

67. Населення України, його динаміка, структура та особливості розміщиння

68. Лексико-тематична група соматичної лексики в українській мові

69. Архівні матеріали ЦДАГО України та ЦДАВО України з проблеми діяльності інституту червоної професури у 20-30-ті роки ХХ ст

70. Культурне життя в Україні у другій половині 40-х - на початку 50-х років ХХ століття
71. Підготовка культурно-освітніх працівників в Україні в 60-70-і роки ХХ століття
72. Селянські податки на Україні в ХІХ – поч. ХХ століття

73. Українська культура першої половини ХІХ століття

74. Українське студентство Cхідної Галичини у середині 70-х років ХІХ століття: пошуки нових шляхів розвитку та зміни національно-політичного обличчя

75. Архітектура України кінця ХVII століття

76. Культура України в кінці XVI–на початку XVII століття

77. Модернізм в українській культурі кінця ХІХ-початку ХХ століття

78. Українське кіно початку ХХ століття

79. Поезії та поеми Лесі Українки

80. Українська жіноча проза кінця ХХ століття: світоглядні моделі й особливості художнього стилю

Набор посуды "Смешарики - Друзья", 3 предмета.
Посуда подходит для мытья в посудомоечной машине и использования в микроволновой печи. Яркая посуда с любимыми героями порадует малыша и
472 руб
Раздел: Наборы для кормления
Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры

81. Розвиток управлінської науки (менеджменту) в світі та в Україні

82. Масове безробіття в Україні як соціальна проблема

83. Розвиток та розміщенння промисловості будівельних матеріалів в Україні

84. Різноманіття тваринного світу України

85. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

86. Проблеми безробіття в Україні
87. Розвиток етичних знань в Україні у середині XVII – XVIII століття
88. Атомна енергетика України і РПС

89. Денежная реформа и становление денежного рынка Украины (Грошова реформа та становлення грошового ринку України)

90. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

91. Эволюция английского парламентаризма в 19-м - начале 20-го века

92. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

93. Образование и наука конца 19 начала 20 века

94. Суверенная Россия на пути радикальной социально-экономической модернизации (90-е годы 20 века - начало 21 века)

95. Народный депутат Украины (Народний депутат України)

96. Громадянство України

Фигурка "Zabivaka International", 8 штук, 6 см.
Набор из 8 фигурок предназначен для поклонников спорта. Комплект "Волк International" включает в себя игрушки, которые выполнены
538 руб
Раздел: Игрушки, фигурки
Настольная семейная игра "Звонкие колечки".
Эта игра создана для того, чтобы улучшить умственную и зрительную реакцию малышей. Внутри вы найдёте колечки 6 разных цветов и звонок.
362 руб
Раздел: Карточные игры
Трехколесный велосипед Funny Jaguar Lexus Racer Trike (цвет: бронза).
Детский трехколесный велосипед с колясочной крышей на колесах ПВХ – настоящее спасение для мам с маленькими детьми. Главное место для
3600 руб
Раздел: Трехколесные

97. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

98. Міграція робочої сили (юридичний аспект) (WinWord 97 (на укр языке))

99. Развитие кино в 20-30 годы ХХ столетия

100. Киноискусство 20 века


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.