Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Промышленность и Производство Промышленность и Производство     Техника Техника

Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков

& bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; & bsp; Виробничо-торгівельна структура підприємств харчування. ПЛАН 3 Розділ 1. Загальні положення проектування виробничо-торгівельної структури підприємств 5 1.1 Функціональна структура підприємств громадського харчування як основа технологічного 5 1.2 Загальні принципи об’ємно-планувальних рішень підприємств громадського 10 Розділ 2.  Аналіз виробничо-торгівельної структури підприємств громадського 12 2.1 Обслуговуючі 12 2.2 Приміщення для 17 Розділ 3. Особливості розташування підприємств харчування. 27 33 Список використаної 35 Вступ Створення необхідних умов для задоволення потреб людей у повноцінному харчуванні за місцем роботи, навчання, проживання і відпочинку, підвищення якості обслуговування і надання додаткових послуг підприємствами харчування - найважливіші соціально-економічні задачі держави. Першорядне значення в цьому відношенні здобуває комплекс заходів, спрямованих на раціональну організацію мережі підприємств харчування, будівництво нових підприємств і реконструкцію діючих, упровадження прогресивних технологій і форм обслуговування. Розвиток і удосконалювання галузі харчування в значній мірі залежить від її матеріально-технічної бази, впровадження в проекти прогресивних науково-технічних досягнень.          Основна мета даної курсової роботи полягає в дослідженні особливостей виробничо-торгівельної структури підприємств харчування.          Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; вивчити функціональну структуру підприємств харчування; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; розглянути загальні принципи планувальних рішень щодо підприємств харчування; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; дослідити особливості виробничо-торгівельної структури підприємств харчування; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; проаналізувати особливості розташування підприємств харчування.          Предметом курсової роботи є відносини з приводу організації функціонування виробничо-торгівельної структури підприємств харчування.          Об’єктом курсової роботи виступає виробничо-торгівельної структури підприємств харчування.          Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, визначаються мета, завдання, предмет та об’єкт курсової роботи. Основна частина присвячена дослідженню поставленої проблеми. У висновках сформульовано основні результати дослідження. Розділ 1. Загальні положення проектування виробничо-торгівельної структури підприємств харчування 1.1 Функціональна структура підприємств громадського харчування як основа технологічного проектування Проектування підприємств громадського харчування здійснюють відповідно до  функцій, що забезпечують виробничо-торгову діяльність майбутнього підприємства. Поняття функції означає відповідну діяльність, визначене коло робіт, виконуваних будь-яким матеріальним об'єктом чи людиною. У цілому для підприємств громадського харчування характерне сполучення наступних трьох основних функцій: виробництво блюд, їхня реалізація й організація споживання, що викликає необхідність проектування виробничої і торгової групи приміщень.

Звичайне здійснення будь-якої головної функції супроводжується виконанням декількох інших функцій, що мають допоміжний характер. Так, загальний технологічний процес виробництва блюд на підприємствах громадського харчування складається з окремих процесів - прийому продуктів, їхнього збереження, кулінарної обробки сировини і виготовлення напівфабрикатів, а також теплової обробки блюд. Крім того, у загальний процес включають ще ряд допоміжних операцій, необхідних для виробництва готових блюд. Сюди відносяться мийка посуду й ємностей, обробка тари, видалення харчових відходів, а також інженерні пристрої - приточна і витяжна вентиляція, опалення, енергопостачання і т.п. Таким чином, характер виконуваних функцій впливає на формування груп приміщень у загальній виробничо-торговій структурі підприємства, на яку, у свою чергу, впливають наступні фактори: асортимент кулінарної продукції, напівфабрикатів, ступінь їхньої готовності, обсяг виробництва і реалізації, місткість залів, наявність відділень для дієтичного харчування й ін., що і визначають характер технологічного процесу - основи проектування будь-якого виробничого підприємства, у тому числі підприємства громадського харчування. Відповідно до  технологічного процесу виробництва продукції і її реалізацій проектують окремі функціональні групи приміщень, що здійснюють однотипні чи доступні для об'єднання робочі операції (наприклад, група приміщень для прийому і збереження продуктів; виробничих приміщень; приміщень для споживачів; службових і побутових приміщень; технічних приміщень). У зв'язку з наявністю безлічі функцій, пов'язаних із процесом готування блюд, їхньою реалізацією й організацією споживання, підприємства громадського харчування мають функціональне зонування приміщень, що припускає виділення окремих груп приміщень і їхній взаємозв'язок, що повинна забезпечити: ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; потоковість технологічного процесу - від надходження продуктів до готування і відпустку кулінарної продукції; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; мінімальну довжину технологічних, транспортних і людських потоків з метою створення найбільш сприятливих умов для споживачів і працюючих; ·& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp;& bsp; дотримання правил охорони праці і санітарно-гігієнічних норм і правил. У залежності від виконуваних функцій підприємства громадського харчування класифікують на заготовочні, доготувальні, підприємства, що працюють з повним виробничим циклом (на сировині), підприємства-роздавальні. Підприємства-роздавальні можна умовно віднести до доготувальних. Заготовочні підприємства громадського харчування. Вони виробляють кулінарні напівфабрикати різного ступеня готовності, готові блюда, кулінарні і кондитерські вироби. Основні типи заготовочних підприємств - фабрика напівфабрикатів і кулінарних виробів, спеціалізовані цехи, підприємство напівфабрикатів і кулінарних виробів. З урахуванням вимог технологічного проектування заготовочні підприємства, що здійснюють функцію виробництва, мають у своєму складі наступні групи приміщень: складські, виробничі, службові, побутові, підсобні, а також експедицію.

Складська група приміщень включає охолоджувані камери для збереження сировини і відходів, комори для збереження картоплі й овочів, сухих продуктів, тари, пакувальних матеріалів і виробничого інвентарю, розвантажувальну платформу з боксами і приміщення комірника. Виробничі приміщення заготовочного підприємства, що випускає усі види напівфабрикатів і готових виробів, включають м'ясний, рибний, овочевий, кулінарний і кондитерський цехи. У групу підсобних входять: приміщення для збереження збирального інвентарю, комора для сухого сміття, ремонтно-механічна майстерня, а також технічні приміщення (зарядна, трансформаторна підстанція, тепловий пункт, вентиляційні камери і камери кондиціонування, машинні відділення холодильних камер і ліфтів, радіовузол і АТС). До експедиції відносяться: приміщення для завантаження, приймання і комплектації продукції; охолоджувані камери для збереження готової продукції; комора кондитерських виробів; приміщення для прийому, розбору, мийки, сушіння і збереження експедиційної тари, мийки, сушіння і збереження контейнерів і стелажів, завантажувальна платформа експедиції з боксами, приміщення експедитора. Доготовочні підприємства і підприємства з повним виробничим циклом. Ці підприємства розрізняються по типах у залежності від асортименту реалізованої продукції, характеру й обсягу наданих споживачам послуг, методів і форм обслуговування. До основних типів таких підприємств відносяться їдальні, ресторани, кафе, закусочні, магазини (відділи) кулінарії і бари. З урахуванням вимог технологічного проектування в них проектують групи приміщень: для прийому і збереження продуктів; виробничих; для споживачів; службових і побутових; технічних приміщень. Склад приміщень підприємства залежить від типу підприємства, потужності, а також від ступеня готовності одержуваних напівфабрикатів, кулінарних виробів і сировини. У групу приміщень для прийому і збереження продуктів входять: охолоджувані камери (для збереження м'ясних, рибних і овочевих напівфабрикатів; фруктів, зелені, напоїв; молочних продуктів, жирів і гастрономії; харчових відходів); неохолоджувані комори для збереження сухих продуктів; комори тари, інвентарю і засобів матеріально-технічного оснащення; приймальна. Група виробничих приміщень поєднує: цехи - гарячий, холодний, доготувальний, обробки зелені; мийні їдальні, кухонного посуду і напівфабрикатної тари; приміщення для різання хліба; роздавальне, сервізне і приміщення завідувача виробництвом. У цю групу можуть входити кондитерський цех і приміщення для готування борошняних виробів. При переводі доготувальних підприємств на роботу з напівфабрикатами високого ступеня готовності доготувальний цех і цех обробки зелені не проектують. Група приміщень для споживачів включає: вестибуль (у тому числі гардероб, умивальні і туалети); зали з роздавальними і буфетом (на підприємствах із самообслуговуванням); аванзал, зали без роздавальних, банкетні зали (на підприємствах з обслуговуванням офіціантами); зимові сади і літні веранди; зал магазина кулінарії з кафетерієм; кімнату відпочинку і кабінет лікаря (дієтсестри) у дієтичних їдальнях; приміщення для організації дозвілля по тематичних програмах у спеціалізованих підприємствах; відділи (бюро) замовлень.

Така гарантя не надаться працвникам у раз дострокового припинення повноважень у цих органах у зв'язку з неналежним виконанням свох обов'язкв або за власним бажанням, за винятком випадкв, якщо це пов'язано з станом здоров'я. Працвникам, звльненим у зв'язку з обранням х до складу виборних профсплкових органв, псля закнчення строку х повноважень надаться попередня робота (посада) або за згодою працвника нша рвноцнна робота (посада). Членам виборних профсплкових органв, не звльненим вд свох виробничих чи службових обов'язкв, надаться на умовах, передбачених колективним договором, вльний вд роботи час з збереженням середньо заробтно плати для участ в консультацях  переговорах, виконання нших громадських обов'язкв в нтересах трудового колективу, а також на час участ в робот виборних профсплкових органв, але не менш як 2 години на тиждень. На час профсплкового навчання працвникам, обраним до складу виборних профсплкових органв пдпримства, установи, органзац, надаться додаткова вдпустка тривалстю до 6 календарних днв з збереженням середньо заробтно плати за рахунок власника або уповноваженого ним органу За працвниками, обраними до складу виборних органв профсплково органзац, що д на пдпримств, в установ, органзац збергаються соцальн пльги та заохочення, встановлен для нших працвникв за мсцем роботи вдповдно до законодавства

1. Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи

2. Автомазація виробничих процесів підприємства

3. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

4. Основні показники виробничо-господарської діяльності підприємства

5. Конкурентоспроможність торгівельного підприємства

6. Світова торгівля та зовнішньо-економічна діяльність підприємств
7. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)
8. Інвестиційна діяльність страхових компаній

9. Створення, програми та діяльність Укр. і Рос. партій на поч. ХХ ст.

10. Закон України Про зовнішньоекономічну діяльність

11. Діяльність земств у напрямку допомоги населенню

12. Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства

13. Інвестиційно-інноваційна діяльність спільних підприємств

14. Життя та діяльність І.П.Котляревського

15. Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

16. Діяльність СГ "ТАС"

Карандаши цветные "Nuance", 24 цвета.
Карандаши цветные. Пластиковый трехгранный корпус. Диаметр грифеля: 3 мм. В наборе: 24 цвета.
404 руб
Раздел: 13-24 цвета
Мягкий пол универсальный, желтый, 30x30 см (9 деталей).
Данный вид напольного покрытия прекрасно совмещается с мягкими полами 60х60 см и ковриком-пазлом «Классики». 9 деталей - 1 кв.м. Пол идет
754 руб
Раздел: Прочие
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна", 20 см, арт. 127548.
Статуэтка "Римская богиня счастья и удачи - Фортуна" - это отличный вариант подарка. Красивый продуманный дизайн и высокое
696 руб
Раздел: Статуэтки интерьерные

17. Маркетингова діяльність комерційного банку

18. Інвестиційна діяльність страхових компаній

19. Життєдіяльність личинок волохокрильців

20. Економічна сутність виробничих запасів

21. Аудиторська діяльність

22. Державобудівнича діяльність Богдана Хмельницького
23. Підприємницька діяльність
24. Правове регулювання торгівельного обслуговування населення. Оптовий товарообіг

25. Приватна детективна і охоронна діяльність

26. Творча діяльність та взаємини Уласа Самчука у період Другої світової війни на матеріалах газети "Волинь"

27. Видавнича діяльність університетських наукових історичних товариств на початку ХХ ст.

28. Діяльність Євгена Коновальця

29. Діяльність органів міліції Станіславської області в 1939-1946 роках. Історико-правовий аспект

30. Київська Русь: діяльність київських князів Олега, Ігоря, Ольги

31. Культурницька діяльність єврейських громад в Україні в середньовіччі

32. Політична діяльність Лазара Кагановича

Пелёнка-кокон "Карапуз" на липучке.
Пеленка-кокон для пеленания с удлиненными краями, оснащенными липучками. Дарит чувство комфорта и безопасности новорожденному малышу,
419 руб
Раздел: Пелёнки
Асборн - карточки. Готовимся к школе.
Набор из 50 двусторонних многоразовых карточек. Вас ждут задания для подготовки к школе, игры, головоломки, задачки на внимательность,
389 руб
Раздел: Внимание, память, логика
Жидкое средство для стирки AQA baby, 1500 мл.
Разработано специально для детского белья - с первых дней жизни. Содержит энзимы – высокоэффективные натуральные компоненты, усиливающие
331 руб
Раздел: Для стирки детских вещей

33. Внутрішня і зовнішня торгівля. Торгівельні компанії XVI-XVII століття

34. Діяльність першого професійного театру Полтави

35. Довженко А.П.: cуспільна та філософська діяльність

36. Творча діяльність Панаса Мирного

37. Вплив маркетингу на комерційну діяльність

38. Комерційна діяльність підприємств
39. Комерційна діяльність приватного підприємства та її ефективність
40. Маркетингова діяльність компанії "Сандора"

41. Організація обліку на торгівельному підприємстві

42. Стратегія франчайзингового проекту побудови мережі дитячих перукарень в великих торгівельно–розважальних центрах м. Києва на основі франшизи "BEANERS - канадської мережі дитячих перукарень"

43. Формування попиту споживчих товарів у роздрібній торгівельній мережі

44. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

45. Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

46. Діяльність міжнародних економічних організацій в Україні

47. Діяльність транснаціональних корпорацій на світовому ринку

48. Економічна діяльність ООН

Мусоровоз.
Мусоровоз выглядит совсем как настоящий. В наборе имеется мусорный бак, который автомобиль может загрузить в контейнер. Сверху открывается
985 руб
Раздел: Прочее
Муфта для коляски Bambola (шерстяной мех + плащевка + кнопки), серая.
Муфта на ручку коляски очень легко одевается и защищает Ваши руки от холода. Ткань муфты водоотталкивающая, она утеплена мехом и небольшим
489 руб
Раздел: Муфты на ручку
Логический теремок.
Прекрасная развивающая и обучающая игрушка для Вашего малыша. Развивает логику, моторику рук, а также восприятие цвета и формы. Цвет
759 руб
Раздел: Сортеры, логические игрушки

49. Зовнішньоекономічна діяльність ВАТ "Nadiya"

50. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

51. Міжнародна фінансово-інвестиційна діяльність

52. Діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку

53. Інноваційна діяльність та економічна ефективність підприємств Центральної та Східної Європи

54. Діяльність канцелярії. Атестація і звільнення кадрів
55. Діяльність органів управління освітою
56. Комунікаційна діяльність. Її рівні, види, форми

57. Проектування логістичної системи торгівельного підприємства

58. Групова навчальна діяльність

59. Педагогічна діяльність Миколи Івановича Пирогова

60. Соціально-педагогічна діяльність в дитячих оздоровчих закладах

61. Діяльність соціального педагога дозвіллєвої сфери

62. Політичні погляди і діяльність Платона

63. Діяльність Пирятинського сирзаводу

64. Сумісна діяльність психолога та логопеда при роботі з дітьми логопедичних груп

Карандаши акварельные "Mondeluz", 36 цветов.
Стержни карандашей изготовлены из прессованной акварели. Это позволяет рисовать ими как простыми карандашами, после чего смоченной в воде
692 руб
Раздел: Акварельные
Изограф, 0,1 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Изограф имеет резервуар для чернил, который легко
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Защита для обуви.
Если ваш ребенок любит кататься на каталках, то защита для обуви это для вас. Защита для обуви одевается прямо на детскую обувь и защищает
590 руб
Раздел: Каталки

65. Діяльність психолога освітньої організації з розвитку особистості дитини

66. Пророк Мухаммад: життя та діяльність

67. Соціально-педагогічна діяльність як професія

68. Життя і діяльність О. Конта

69. Діяльність закладу швидкого харчування "Картопляна хата"

70. Адміністративно-юрисдикційна діяльність санітарно-епідеміологічної служби
71. Діяльність Управління Пенсійного фонду України в м. Павлоград Дніпропетровської області
72. Інвестиційна діяльність

73. Інвестиційна діяльність промислового підприємства й оцінка економічної ефективності інвестиційного проекту

74. Фінанси і фінансова діяльність

75. Фінансова діяльність підприємства

76. Фінансова діяльність та політика держави

77. Вплив податкової політики на інвестиційну діяльність

78. Діяльність озер та боліт у формуванні мінеральних ресурсів

79. Динаміка економічних показників. Структура зовнішньо-торгівельного обороту підриємства

80. Інвестиційна діяльність в ринковій економіці

Опора для балдахина Карапуз (с обручем).
Держатель балдахина крепится к короткой либо к длинной стороне кроватки, в зависимости от размера и формы балдахина. Чтобы накрыть
349 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Багетная рама "Patricia" (цвет - белый + золотой), 30х40 см.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
698 руб
Раздел: Размер 30x40
Пазл "Обитатели фермы", 15 деталей.
Пазлы Ларсен - это прежде всего обучающие пазлы. На яркой картинке пазла изображены животные на полянке фермы. Некоторые детали пазла
548 руб
Раздел: Пазлы (5-53 элементов)

81. Інноваційна діяльність

82. Інфляція та інвестиційна діяльність

83. Консалтингова діяльність

84. Підприємницька діяльність та її активізація в Україні

85. Сучасні тенденції оплати праці працівників, зайнятих в торгівельній сфері України

86. Інтегральна ефективність діяльності підприємства
87. Рентабельність підприємства
88. Ресурси аграрного підприємства та ефективність їх використання

89. Собівартість продукції - важливий показник діяльності підприємства

90. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

91. Розробка ІС підприємства оптової торгівлі лікарськими препаратами

92. Обгрунтування товарного портфелю торговельного підприємства ЗАТ "Вентиляційні системи"

93. Ефективність стратегії розвитку переробного підприємства молокопродуктового підкомплексу АПК України

94. Управління зовнішньоекономічною діяльністю та специфіка проведення митного контролю продукції підприємства при експортно-імпортних операціях на підприємстві ЗАТ "Українська горілчана компанія Nemiroff"

95. Удосконалення організації і управління діяльністю підприємства на прикладі ФГ "Часовенко А.А."

96. Організаційна і виробнича структура підприємства

Подгузники Merries для новорожденных, 0-5 кг, 24 штуки.
Изготовлены из чистого хлопка, гладкого как шёлк и очень мягкого на ощупь. Благодаря мягкой пористой текстуре воздух проникает к коже.
347 руб
Раздел: 0-5 кг
Шторка антимоскитная, бежевая.
Размеры: 100х220 см. Препятствует проникновению насекомых. Не нарушает естественную циркуляцию воздуха. Подходит для любых типов дверных
352 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Трос буксировочный "Stels", 10 тонн, 2 крюка (сумка на молнии).
Тросы буксировочные изготовлены из морозоустойчивого авиационного капрона. Не подвержены воздействию окружающей среды (резкому изменению
388 руб
Раздел: Буксировочные тросы

97. Технологія діяльності туристського підприємства в процесі формування нового туру "Замки Поділля"

98. Дивідендна політика підприємства, фінансова звітність про власний капітал корпорацій

99. Розробка фінансового плану будівельного підприємства на основі аналізу його фінансового стану

100. Фінансова стійкість в економічній діагностиці сучасного підприємства


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.