Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Стратегія і практика оновлення виробництва

Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Совок большой.
Длина 21,5 см. Расцветка в ассортименте, без возможности выбора.
21 руб
Раздел: Совки

Стратегія відновлення виробництва в компаніях і на підприємствах значною мірою залежить від державної політики в галузі НДДКР від вибору державних пріоритетів, що, в свою чергу, ведеться з обліком наступного: Державна політична мета інноваційної діяльності. Японія визначила цю мету так: перетворити країну в могутню науково-технічну державу. США мають іншу мету – ріст добробуту населення. Україна – перетворити країну в технологічну державу. Наявність і запаси корисних копалин. Якщо копалин багато й у великій кількості, то можливий розвиток усіх галузей видобувної й обробної промисловості. Географічна характеристика країни. Розташування на карті світу, природні умови, розміри, чисельність населення також відіграє роль у виборі наукових пріоритетів. Науково-технічний потенціал країни також впливає на становлення завдань держави в галузі новацій. Спрямованість економічного росту розрахована на задоволення внутрішнього чи завоювання світового ринку. Після вибору пріоритетів в галузі НДДКР необхідно визначитися в питаннях: які ліцензії необхідно закупити за кордоном, а які технології розробляти власними силами; за якими науковими напрямками проводити підготовку в себе, а за якими – направляти студентів, аспірантів і фахівців за кордон; як стимулювати державні і приватні фірми в проведення науковихдосліджень; як залучити іноземні організації до розвитку наукових дослідженьі виробництва в країні; як залучити іноземні інвестиції на розвиток науки, техніки, виробництва; як забезпечити співдружність вузівської науки і виробництва; які напрямки фундаментальних досліджень взяти під егіду держави; яку систему захисту організувати з досягнень науки і техніки; для якої іноземної продукції створити митні бар'єри, а для якоїстимулювати ввіз. Інформація про державні пріоритети і плани реалізації НДДКР повинна бути доведена до науково-технічної громадськості і всього населення країни. Викладена обставина є базою й орієнтиром для компаній і підприємств у виробленні своєї власної стратегічної політики в галузі інноваційної діяльності. Основу вироблення інноваційної стратегії складають теорія життєвого циклу продукту, ринкова позиція фірми і проведена нею науково-технічна політика. Стратегічні новації – це нововведення, впровадження яких носить характер, що випереджає, з метою одержання вирішальних конкурентних переваг у перспективі. Зазначених попереджень можна домагатися тільки шляхом постійного росту необхідних витрат на НДДКР. У США. наприклад, (за даними Бруклінського інституту у Вашингтоні) щорічно витратиться більше 45 млрд. дол. на НДР. При цьому доведено, що скорочення вкладень у цю сферу може викликати уповільнення чи припинення росту валового національного продукту, а припинення взагалі може привести до раптового спаду національного доходу. Завданням окремого підприємства є визначення своїх стратегічних пріоритетів у своїй інноваційній діяльності. Інноваційна стратегія будь-якої фірми визначається двома важливими складовими: обсягом і характером її ресурсів (кадровим потенціалом, фінансами, портфелем патентів і ліцензій, якістю ринкової інформації); ринковою позицією і загальногосподарською стратегією (часткою ринку, ступенем доступу до джерел фінансів і сировини, лідерством у галузевій конкуренції і т.д

.). На основі аналізу зовнішнього становища фірми і внутрішніх можливостей компанія вибирає відповідну інноваційну стратегію – наступальну, оборонну, авангардну, імітаційну. Наступальна стратегія характерна для фірм, діяльність яких базується на принципах «підприємницької конкуренції і які випускають на ринок товари з принципово новими споживчими якостями. Вона властива малим інноваційним фірмам, а також великим об єднанням, корпораціям, що диверсифікують свою діяльність. Оборонна стратегія спрямована на підтримку наявних конкурентних позицій фірми на існуючих ринках. Головна складова такої стратегії – оптимізувати співвідношення «витрати – результати в інноваційних процесах. Авангардну стратегію найчастіше використовують корпорації, що мають сильні ринкові і технологічні позиції. Вони звичайно зберігають дуже гарну репутацію і їм не потрібно витрачати багато зусиль для забезпечення достатнього попит) – на пропоновані нові товари чи послуги. Імітаційна стратегія застосовується майже всіма фірмами в тій чи іншій мірі, а також тими компаніями, яким не вдається бути піонерами в просуванні на ринок тих чи інших нововведень. При цьому вони в більшості випадків копіюють основні споживчі властивості нововведень малих інноваційних фірм чи корпорацій – лідерів. Розробка стратеги може здійснюватися трьома шляхами: зверху вниз, знизу нагору і за допомогою консультативної фірми. У першому випадку стратегічний план розробляється керівництвом компанії і як наказ спускається по всіх рівнях управління. При розробці «знизу нагору кожен підрозділ (служба маркетингу, фінансовий відділ, виробничі підрозділи, служба НДДКР і т.д.) розробляє свої рекомендації зі складання стратегічного плану в рамках своєї компетенції. Потім ці пропозиції надходять керівництву фірми, що узагальнює їх, і приймає остаточне рішення на обговоренні в колективі. Це дозволяє використовувати досвід, накопичений у підрозділах, безпосередньо пов’язаних з досліджуваними проблемами, і створює в працівників враження спільності всієї організації в розробці стратегії. Фірма може скористатися і послугами консультантів для дослідження організації і вироблення стратегії. Спланована стратегія компанії і зміни в стратегії товару, як правило, обговорюються вищим керівництвом фірми з доведенням їхніх результатів до членів усього колектив). Дуже важливо, щоб інвестори і розроблювачі нового продукту були переконані в тім. що компанія зуміє конкурувати з іншими новими надходженнями на ринку. Для цього розробляється відповідний план дій. що знаходить висвітлення в бізнес-плані. Цей план повинен стати найважливішим документом для залучення всіх зацікавлених сторін у здійсненні наміченого проект). Часто бізнес-план містить у собі так звані товаро-міграційні карти, що можуть допомогти в цьому) серйозному і відповідальному процесі. У план) ванні нової справи за першими товарами (послугами) повинні піти швидко два інших – один з меншою ціною і гіршою функціональністю, інший з більш високою ціною і кращою функціональністю. Така серія товарів повинна бути можлива при сучасній технології, і вона повинна допомогти виявити смак покупця.

Ідеальна тактика міграції товарів жадає від кожного товару уздовж обох осей одночасно, таким чином даючи дорогу і новим товарам чи навіть серії товарів. З одного боку новий продукт повинен підняти функціональність за ту ж ціну, а з іншого боку, він повинен мати ту ж функціональність за ту ж ціну. Є багато шляхів досягнення цього, але для технологічно інтенсивних товарів нова серія продуктів, швидше за все буде ґрунтуватися на новій технології. Сприятливість нововведень виробничою системою Розрізняють два типи нововведень в організації. Організаційні – нововведення, які є результатом організаційних рішень і не потребують зміни індивідуальної поведінки від більшості членів організації (наприклад, освоєння нової продукції). Змінюється організація як ціле, а не поведінка більшості її робітників. Нововведення в організації, які потребують зміни поведінки індивідів. Це: реорганізація організаційної структури, перебудова структури комунікацій, зміна вимог до персоналу, зміни технологій і організації виробництва, які потребують нової кваліфікації робітників, ціннісних орієнтацій, відмови від стереотипів поведінки. Сприйнятливість організації до нововведень – це властивість суб'єкта опанування, а саме: час освоєння нововведення даною організацією порівняно з іншими. Опанування нововведення складається з двох стадій: ініціювання – процес, за допомогою якого організація дізнається про новацію і вирішує її опанувати; упровадження – це процес, за допомогою якого організація здійснює інновацію і вона стає невід'ємною частиною самої організації. Чим раніше буде прийнято рішення про впровадження інновацій або чим більше буде освоєно нововведень за певний період у порівнянні з іншими суб'єктами опанування нововведень, тим вища сприйнятливість організації. Тобто сприйнятливість організації до нововведень розглядається як похідна кількох груп чинників структурних, індивідуально-психологічних, ринкових, комунікаційних, контекстуальних. Уявлення про склад змінних, які використовуються спеціалістами для оцінювання сприйнятливості організації до нововведень, дає табл. 2.1. Таблиця 2.1. – Зміни, що визначають сприйнятливість організації до нововведеньНа характер і спрямованість нововведень в організації мають істотний вплив чотири групи чинників: інформованість організації про нововведення; зовнішня підконтрольність; резервні ресурси; організаційна структура управління. Імовірність сприйняття нововведення організацією залежить від кількості новацій, про які організації відомо, їх ефективності. Інформованість залежить від стилю керівництва організації та якісних характеристик персоналу, таких як широта інтересів, професіоналізм, настанови на зміни, схильність до ризику. Завдання менеджера-інноватора – своєчасно розпізнати й усунути можливі перешкоди, що виникають унаслідок негативних уявлень персоналу про інновацію. На практиці трапляються різні варіанти ставлення працюючих до нововведень (рис. 2.1). становлення персоналу до нововведень Пристосування: повне обмежене Індиферентність: – байдужість Опір: пасивний; активний Уникнення: відмовлення; відокремленість Рис. 

Главное у НС быстро сформируется образ МУ как вечно уезжающего, и он переключится на другого МУ. В принципе, такой же эффект имеет формирование образа вечно уходящего МУ (в министерство, к большому начальнику и т.Pп.), которого типовой НС тоже не будет долго атаковать. Вторая стратегия практикуется наиболее галантными МУ и подводима под формулу: «Вы умнее меня». Она состоит в том, чтобы поднять самооценку прилипалы с помощью комплиментов о том, как гениальна его статья. Для этого статью, естественно, нет нужды читать и даже просматривать. Изложив свои комплименты, можно плавно подвести его к одному из трех выводов или ко всем трем стразу: 1) в силу своей гениальности он должен опубликовать свою статью только под своим именем, поскольку любой соавтор, будучи менее гениальным, ее только испортит; 2) уступая автору в гениальности, МУ в его статье ничего не понял и поэтому не может быть соавтором (данный вариант чреват тем, что НС попытается устно объяснить, о чем статья); 3) вследствие того же самого МУ не может чем-либо усилить статью и именно поэтому отказывается от соавторства

1. Мирохозяйственная стратегия и практика Китая в историко-политическом контексте

2. Экологические стратегии растений

3. Отчет о производственной практике менеджера сервисной службы компании (производство топографо-геодезических работ)

4. Отчет по учебно-полевой практике (по геологии)

5. Договор купли - продажи жилых помещений (По материалам судебной практики)

6. Иск в гражданском процессе: теория и практика
7. Налоговая политика России: тактика и стратегия, позитивные и негативные тенденции и перспективы развития
8. Особенности административной, дисциплинарной и гражданско-правовой ответственности в медицинской практике

9. Отчет о прохождении практики в ООО "Агентство по торговле недвижимостью Дом плюс"

10. Анализ ЮКОСа. Деятельность, стратегии развития, история

11. Кутузов - стратег и дипломат

12. Стратегии крупных Германских предприятий в области мобильной коммерции

13. Анализ системы безопасности Microsoft Windows 2000 Advanced Server и стратегий ее использования

14. Стратегия поиска в автоматизированных информационных системах

15. Персональные компьютеры в медицинской практике

16. Редактор Лексикон (отчет по практике)

Вешалка для одежды напольная ТД-00014, две перекладины, 800x430x1550 мм.
Длина: 80 см. Регулируемая высота: 90-155 см. Ширина: 43 см. Количество перекладин: 2. Максимальная нагрузка: 15 кг. Вешалка напольная
1078 руб
Раздел: Вешалки напольные
Стульчик-подставка "Тачки".
Многофункциональный детский стульчик-подставка - для более комфортного пользования унитазом и умывальником. С антискользящим прорезиненным
459 руб
Раздел: Подставки под ноги
Перчатки виниловые одноразовые, размер XL, 100 шт..
Виниловые одноразовые перчатки применяются во время разных видов работ: в пищевой сфере, косметологии, при уборке. Перчатки мягкие и
305 руб
Раздел: Перчатки

17. Отчет по практике для правоведов заочников (Отчет по компьютерной практике курса правоведения)

18. Восточная медицина: Мировоззрение и практика

19. Дневник практики - работа на скорой помощи

20. Современные антибиотики в практике семейного врача

21. Продвинутые методы Ганемана. LМ-потенции: теория и практика

22. Практика на юрфаке ЧКИ МУПК
23. Обратная сила закона. Теория и практика применения на примере преступлений против собственности
24. Назначение и производство экспертизы в практике военных судов

25. Долгосрочная стратегия охраны ОС и рационального использования природных ресурсов на Земле

26. Игровые методы в логопедической практике

27. Задание по акмеологии профессионально-педагогической деятельности на период педагогической практики

28. Отчет по преддипломной практике в Ночном клубе "Барин"

29. Отчет по товароведно-технологической практике на "Волгодонском Молочном Комбинате"

30. Отчет по общеметаллургической практике

31. Отчет по ознакомительной практике на АО ММК

32. Отчет по практике по курсу "Строительные машины"

Фоторамка-коллаж для 6 фото, 46x32 см, арт. 37943.
Фоторамка украсит интерьер помещения оригинальным образом и позволит сохранить на память изображения дорогих вам людей и интересных
608 руб
Раздел: Мультирамки
Пароварка-блендер Happy Baby "Fusion".
Малыш растёт, и вскоре грудного молока уже становится недостаточно для полноценного питания растущего организма, которому требуются
3899 руб
Раздел: Блендеры
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

33. Отчет о практике

34. Отчет о технологической (винодельческой) (практике на винзаводе "Партенит" совхоз-завода "Таврида", Крым)

35. Отчёт по технологической практике (Районная Галаченская Котельная, электроцех)

36. Отчет по слесарно-механической практике

37. Производственная практика на «ОАО Беларускабель»

38. Дневник прохождения производственной практики по специальности "Техник-механик"
39. Ресурси виробництва
40. Исследование социально-психологического климата и стратегий поведения в конфликте членов коллектива

41. Деловой язык и культура речи юриста - тема "Разработка стратегии общения"

42. Формирование социальных репрезентаций практики налогообложения при участии СМК

43. Учебная практика по специальности "ТО и ремонт РЭА"

44. Иудаизм - теория и практика расизма

45. Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений

46. Организационная культура (о корпоративной культуре, стратегиях коммуникативного взаимодействия, влияния психотипа руководителя на структуру и стиль управления организацией, культура персонала на примере Японии)

47. Отчёт о практике в отделе социальной защиты

48. О значении практики как критерия истины

Бустер Happy Baby "Booster Rider" (цвет: aqua, 15-36 кг).
Rider — бустер группы II-III (от 15 до 36 кг). Бустер без спинки с мягкими подлокотниками. Форма бустера обеспечивает правильное положение
999 руб
Раздел: Группа 2 (15-25 кг)
Ручки шариковые "Replay. Пиши-стирай", 4 штуки, 1 мм.
Шариковая ручка со стираемыми чернилами. Исправления делаются просто, и поэтому она идеальна для использования в школе. Стирательная
307 руб
Раздел: Цветные
Эжектор концентрат Dr.Klaus от муравьёв других насекомых, 1 л.
Концентрированное средство Dr.Klaus "Insect Super" используется для уничтожения муравьев, клещей, блох, тараканов и других
674 руб
Раздел: От тараканов и прочих насекомых

49. Отчёт по учебной практике на базе ОАО "Завод "Маяк"

50. Отчеты по практике в Коммерческом банке

51. Риски в банковской практике

52. Стратегия и управление хеджированием

53. Отчет о прохождении учебной практики на ГП ВПО по птицеводству "Городокская птицефабрика" (Беларусь)

54. Отчет о прохождении производственной практики в Белорусской аудиторской компании
55. Бухгалтерский учет (отчет по практике)
56. Отчет по практике на АО "Белсвязь". Бухгалтерский учет (материалы)

57. Практика по бухгалтерскому учёту

58. Преддипломная производственная практика в АО "КТЖ"

59. Разработка и реализация стратегии маркетинга монитора Panasonic

60. Формирование портфеля заказов фирмы на основе маркетинговой стратегии в АО "УАЗ"

61. Роль маркетингового планирования в формировании стратегии развития предприятия

62. Товары потребительского спроса и товарная стратегия фирм их производящих /на примере телевизионной техники/

63. Стратегия маркетинга

64. Стратегия ценообразования

Качели.
Летом на даче не обойтись без качелей! Качели можно подвесить с помощью специального каната. Качаться на качалях - полезное для здоровья
346 руб
Раздел: Качели, кресла-качалки, шезлонги
Набор маркеров-текстовыделителей "Boss Original Pastel", 4 цвета.
Набор текстовыделителей — классика в пастельных тонах, ориентированный на течение в индустрии моды. Выполненный в спокойной цветовой
535 руб
Раздел: Текстовыделители
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение", размер: 2/S (3-6 кг), 70 штук.
Подгузники "Солнце и Луна. Нежное прикосновение" сделаны по японской технологии в сотрудничестве с японской корпорацией WATASHI
661 руб
Раздел: 0-5 кг

65. Исследование зависимости конкурентоспособности автоуслуг от стратегии ценообразования

66. Отчет о прохождении практики в продакшн-студии "Губерния"

67. Отчет по практике на предприятии розничной торговли («Интертекстиль»)

68. Место бренда в стратегии развития региона на примере Республики Бурятия

69. Сущность и содержание возможных стратегий выхода на внешний рынок

70. Отчет по практике, по предмету менеджмент, в АО "Лепсе" /г.Киров/
71. Развитие теории и практики менеджмента (Контрольная)
72. Стратегия и тактика менеджмента их влияние на успех организации

73. ЦБС «Кунцево» Новая стратегия и новые возможности библиотечной деятельности

74. Создание предприятия и определение его рыночной стратегии

75. Отчет о практике по менеджменту на ОАО "Измайловская мануфактура"

76. Диагногстика стратегии предприятия

77. Стратегия ценообразования

78. Отчет по практике в отделе "Инструменты" (магазин "УРАЛ" в г. Пермь)

79. Разработка стратегии бизнеса

80. Автосервис. Формирование стратегии и сценарный анализ в условиях неопределенности

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

81. Практика по менеджменту (оптовая торговля)

82. Современные теории мотивации и исполнение их элементов в отечественной науке и практике

83. Формирование рыночной стратегии и ее значение в деятельности предприятия и организации

84. Место и роль планирования карьеры в практике управления персоналом

85. Отчет по практике в Управе района «Рязанский» г.Москвы

86. Предприятие «Автодом-Атэкс» на рынке услуг автосервиса. Анализ положения. Стратегия развития. Бизнес-план организации поста по диагностике и ремонту электронных систем автомобилей
87. Отчет по ознакомительной практике на ОАО КМЗ /без тех.процесса/
88. Анализ внешней среды как начальный этап в формировании стратегии предприятия. Функциональные стратегии: типы и общая характеристика

89. Выработка экономически эффективной стратегии деятельности предприятия

90. Разработка стратегии фирмы на основе анализа и оценки эффективности ее хозяйственной деятельности

91. Отчет по практике в ТОО "Титан"

92. Отчет по ознакомительной практике предприятия ТОО Металлургремонт (Темиртау)

93. Анализ стратегии развития фирмы

94. Инвестиционная стратегия предприятия

95. Фирма: теория и практика в России

96. Некоторые вопросы практики вексельного обращения

Чехол-органайзер для спинки авто "Happy Baby".
Чехол-органайзер – аксессуар, просто незаменимый во время поездок на автомобиле, благодаря множеству вместительных карманов. Помимо
699 руб
Раздел: Прочее
Детская горка, цвет: красный/желтый, скат 140 см.
Для активного летнего отдыха вам пригодится пластиковая горка Долони. Горка изготовлена из яркого пластика и украсит любую детскую комнату
2200 руб
Раздел: Горки
Магнитная игра для путешествий "Волшебный лес".
Уникальная логическая игра-головоломка для отличного времяпрепровождения и тренировки ума. Имеет компактное игровое поле с магнитными
530 руб
Раздел: Игры на магнитах

97. Определение стратегии руководства перерабатывающего предприятия по сезонному набору силы с учетом различного объема перерабатывающего сырья

98. Загальнi економiчнi основи товарного виробництва, його еволюцiя

99. Спрос, эластичность спроса и стратегия предприятия


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.