Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Менеджмент (Теория управления и организации) Менеджмент (Теория управления и организации)

Матеріально-технічна підготовка проектів

Ручка "Шприц", желтая.
Необычная ручка в виде шприца. Состоит из пластикового корпуса с нанесением мерной шкалы. Внутри находится жидкость желтого цвета,
31 руб
Раздел: Оригинальные ручки
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Наклейки для поощрения "Смайлики 2".
Набор для поощрения на самоклеящейся бумаге. Формат 95х160 мм.
19 руб
Раздел: Наклейки для оценивания, поощрения

1. Правове регулювання договірних відносин Під закупівлями і постачаннями розуміють заходу, спрямовані на забезпечення проектів ресурсами – тобто, майном (товарами), виконанням робіт (послуг), передачею результатів інтелектуальної творчості в зв'язку з конкретним проектом. Проведення економічної реформи привело до змін у державному регулюванні господарських відносин, у зв'язку з чим зазначені зміни торкнулися і правового регулювання. Основною правовою формою організації і регулювання відносин при здійсненні закупівель між їхніми учасниками (суб'єктами) є договір. (угода сторін, спрямована на встановлення, чи зміну припинення цивільних прав і обов'язків. Основні типи договорів: ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ – це договір, по якому постачальник, що є підприємцем, зобов'язується в умовний термін передати у власність (чи в повне господарське чи володіння в оперативне керування) покупцю товар, призначений для підприємницької чи діяльності інших цілей, не зв'язаних з особистим (сімейним, домашнім споживанням) споживанням, а покупець зобов'язується приймати товар і платити за нього визначену ціну. ДОГОВІР ПІДРЯДУ – регулює закупівлі, необхідним об'єктом яких є результат визначених дій. Суть відносин, що виникають при подібних закупівлях, полягає в тім, що одна сторона за завданням іншого обличчя зобов'язується виконати для нього за плату визначену роботу (замовлення), результат якого переходить у власність замовника. На основі такого роду зобов'язань здійснюються створення нового майна (будівництво підприємств, спорудження доріг); ремонт і поліпшення наявних речей (роботи з реконструкції і капітального ремонту будинків, споруджень, устаткування, ремонт і технічне обслуговування машин, устаткування); реалізація результатів творчої діяльності (виконання наукових досліджень, проектно-конструкторської документації, створення виробничих нововведень – зразка нового виробу). Основними джерелами, що регулюють цей тип договорів є Основи цивільного законодавства колишнього СРСР і республік та Цивільний кодекс України. Різновидами договору підряду бувають: договір підряду на капітальне будівництво договір підряду на виробництво проектних і пошукних робіт договір на виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт. Розрізняють наступні організаційні форми закупівель: прямі, коли правовий зв'язок існує між двома суб'єктами закупівель; між ними полягає відповідний договір. посередницькі, коли обличчя здійснююче проект, вступає в правові відносини з посередником, тобто обличчям, що сприяє забезпеченню проекту необхідними ресурсами. біржові, члени біржі здійснюють біржову торгівлю безпосередньо від свого імені і за свій рахунок, чи від імені клієнта і за свій рахунок, чи від свого імені за рахунок чи клієнта від імені клієнта за свій рахунок. Відвідувачами біржових торгів можуть бути юридичні і фізичні особи, що не є членами біржі і мають право на здійснення біржових угод. Чи захист порушених прав, що заперечуються, і інтересів підприємства і підприємців при здійсненні закупівель здійснюється арбітражними судами й у деяких випадках загальними судами.

Суперечки, що виникають у зв'язку з зовнішньоторговельною діяльністю, дозволяються в Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України. Державне регулювання процесу закупівель здійснюється через податки (податкове регулювання), обмеження монопольного положення окремих суб'єктів господарських відносин на товарному ринку (антимонопольне регулювання), митні збори (митне регулювання). 2. Структура задач матеріально-технічної підготовки проектів Зміна умов господарювання привело до появи нової структури задач матеріально-технічного забезпечення проектів яка зводиться до: Підготовка специфікацій і технічних умов, що характеризують кількість і якість необхідного устаткування, машин і механізмів, конструкцій, матеріалів, робіт, послуг; Планування й організація процесу закупівель; Вивчення можливих джерел закупівлі ресурсів і переговори з можливими постачальниками; Попередній добір учасників торгів; Підготовка документів для торгів; Проведення торгів і ухвалення рішення про присудження контрактів заявникам, що виграли торги; Розміщення замовлення, включаючи переговори про постачання; Контроль за постачаннями (своєчасність, комплектність, кількість і якість) із уживанням необхідних заходів у випадку появи відхилень; Дозвіл конфліктів; Взаєморозрахунки; Найм на роботу необхідних фахівців (підрядчиків), включаючи консультантів; Планування постачань; Організація бухгалтерського обліку; Доставка, приймання і збереження товару; Облік і контроль доставки. У практиці закордонних фірм розрізняють: закупівлю робіт закупівлю матеріалів закупівлю устаткування закупівлю послуг закупівлю консультантів проекту Вітчизняна структура закупівель близька до закордонного, відрізняючи від її тільки останнім елементом, що не знайшов поки в нас широкого розподілу. Розглянемо вимоги до деяких з перерахованих кроків у циклі закупівель і постачань, характерні для ринкової економіки. Планування й організація: здійснюється на основі даних проектно-кошторисної документації; графіки розробляються на основі й в ув'язуванні з загальним планом проекту і враховують тривалість розробки проектно-кошторисної документації, циклу закупівель і доставки вантажів; план повинний охоплювати весь проект у цілому; вибір місця закупівель визначається на основі розрахунку вартості варіантів; у плані визначаються структури й обличчя, відповідальні за кожну позицію, що підлягає постачанню. Вибір постачальників: здійснюється на основі вивчення т.зв. кваліфікаційних анкет, покликаних освітити управлінські, технічні, виробничі і фінансові можливості; список претендентів, розроблювальний на основі вивчення анкет, погодиться з замовником і керівником проекту; остаточний вибір постачальників здійснюється в результаті торгів. Розміщення замовлень: разом із проектною організацією розробляються заходи щодо стандартизації (скороченню номенклатури) закупівель; загальні замовлення оформляються тільки на основі роботі зі скорочення номенклатури закупівель; оцінка заявок і проведення торгів передують висновку контрактів; висновок контрактів виробляється в результаті додаткових зустрічей і погоджень з переможцями торгів з питань вимог до перевезення і збереження вантажів, а також порядку платежів і преміювання.

Контроль за постачаннями: здійснюється на основі спеціальних графіків; організується по кожному з перерахованих вище видів постачань (устаткування, роботи, місцеві матеріали, послуги); ґрунтується на загальному плані проекту; усі зміни вносяться в загальний графік проекту; ґрунтується на стандартних формах звітності. Усі перераховані роботи очолює служба керівника проекту, що працює в контакті з усіма підприємствами й організаціями, що забезпечують проект ресурсами. У великих проектах головний керівник проекту делегує відповідні повноваження спеціальному менеджеру по постачаннях (чи спеціальній службі). У будь-якому випадку керівник проекту є центральною фігурою в циклі матеріально-технічною підготовкою проекту. 3. Органи матеріально-технічного забезпечення проектів Система матеріально-технічного забезпечення включає: постачання матеріальних ресурсів для державних нестатків; оптову торгівлю технічним обладнаний, будівельними матеріалами, конструкціями і деталями; торгівлю будівельними матеріалами, конструкціями і деталями через систему будівельних бірж, торгових домів і посередницьких підприємств. Оптова торгівля являє собою форму забезпечення споживачів матеріальними ресурсами без квот (лімітів) і здійснюється безпосередньо чи виготовлювачами органами матеріально-технічного забезпечення на основі прямих замовлень, що представляються будівельними організаціями і підприємствами в ці органи. Серед структур МТЗ досить чітко виділилися дві групи: перша – оптово-посередницькі фірми, створені на базі спеціалізованих керувань колишнього ДержЗабезпечення СРСР, що працювали переважно з виробниками і займалися операціями з визначеними групами продукції, діяли, головним чином, як посередники, без власної складської бази; друга – комерційно-посередницькі компанії і підлеглі їм підприємства оптової торгівлі (склади, бази, дрібнооптові магазини), що взаємодіяли зі споживачами. Саме через їхні складські потужності йшли основні товаропотоки. 4. Підрядні торги ТОРГИ – це спосіб закупівлі товарів, розміщення замовлень і видачі підрядів, що припускає залучення до визначеного, заздалегідь установленому терміну пропозицій від декількох чи постачальників підрядчиків і висновок контракту з тим з них, пропозиція якого найбільше вигідно організаторам торгів (за цінами, а також іншим комерційним і технічним умовам). У будівництві підрядні торги проводяться для вибору на конкурсній основі організації, що виконує для замовника в межах погодженої вартості необхідні обсяги будівельних робіт, постачання, монтажу і пуску-налагодження устаткування а встановлений замовником термін і з необхідною якістю. Метою організації торгів є підвищення ефективності виробництва, якості будівництва і надійності об'єктів, що споруджуються, на основі конкуренції між організаціями і підприємствами. Підрядні торги сприяють добору підрядних організацій з гарантією її стійкого фінансового положення, виробничо-господарських взаємин між партнерами, відкладених постачальницьких зв'язків. У залежності від способу проведення торги можуть бути: Відкритими, до участі яких залучаються всі бажаючі фірми й організації, як місцеві, так і іноземні.

Селяни та нш нижч верстви не мали того права аж до 1906 року. А 1917 року Московщина повернулася назад до старих безвласницьких законв, зневажнивши закони 1801  1906 рокв. Отож, за всю сторю право власност на землю мали: вищ верстви 116 рокв, а нижч лише 10 рокв. Клькасотрчна безвласницька правосвдомсть москвина стала складником його духовност, увйшла в його душу. Москвин ненавидить дею приватно власност не з переконання в  шкдливост, а з ври в  неморальнсть, грховнсть. А врою як  кожним почуттям керу не розум, а душа. Вру не можна побороти розумом, бо вра  розум лежать у несумрних царинах: мозок у матеральнй, фзичнй, а душа в позаматеральнй, духовнй. Так невизнання де та засади приватно власност стало московським нацональним символом ври. Заперечуючи право власност, москвин логчно не визнавав його  поза Московщиною. ¶ншими словами виправдовував тим сво загарбання чужих земель, грабунок чужих багатств. У ХХ ст. московська «демократя» безмрно вдосконалила сторично-традицйне загарбництво,  то досить легко, надавши йому нових назв: «соцалзм», «нтернацоналзм», «визволення з капталстичного, колонального ярма»  подбних ЛИЧИН

1. Матеріально-технічне забезпечення підприємства

2. Організація матеріально-технічного забезпечення промислових підприємств

3. Обмежена матеріальна відповідальність працівників

4. Методика аудиторської перевірки товарно-матеріальних цінностей

5. Організація аудиторської перевірки матеріальних витрат на виготовлення продукції

6. Матеріальна частина артилерії
7. Характеристика факторів розміщення галузей матеріального виробництва
8. Науково-технічна революція

9. Поняття підстави та умови матеріальної відповідальності за трудовим правом

10. Умови настання матеріальної відповідальності роботодавця за шкоду, заподіяну працівникові

11. Автоматизація обліку та аналізу матеріальних ресурсів підприємства

12. Матеріальна і духовна культура Риму в давній період

13. Міжнародна технічна допомога

14. Матеріальний потік і його характеристики

15. Поняття "носій інформації" та "матеріальна основа документа": семантичне навантаження в професійній інформаційній діяльності

16. Соціально-педагогічна робота як нагальна потреба розвитку українського суспільства

Противомоскитная сетка, 100х220 см, бежевая.
Материал изготовления: полиэстер 100%, плотность 58 гр/кв. метр. В комплект входят кнопки и двусторонний скотч для крепления к дверному
425 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Фломастеры утолщенные "Jumbo", 24 цвета.
Фломастеры, вентилируемый колпачок, утолщенный трехгранный корпус. В наборе: 24 цвета.
515 руб
Раздел: 13-24 цвета
Музыкальная шкатулка в форме трапеции.
Внутри шкатулки находится фигурка. При заводе шкатулки, фигурка кружится и звучит приятная мелодия. Размер: 13х16х9 см. Шкатулка
697 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные

17. Соціально-психологічна адаптація дітей, які пережили сексуальне насильство та роль соціально-психологічного тренінгу в цьому процесі

18. Соціально-педагогічна діяльність з дітьми схильними до алкоголізму

19. Типологія сімей. Соціально-педагогічна робота з проблемними сім’ями

20. Аналіз ефективності використання матеріальних активів підприємтсва на прикладі готелю "Домус готель"

21. Система показників для оцінки рівня ефективності використання матеріальних ресурсів та вимір їхньої динаміки

22. Соціально-економічна сутність приватизації та її роль у трансформації відносин власності
23. Матеріальна та духовна культура євреїв Півдня України у XIX ст.
24. Проект фотокомплексу для зйомки індивідуального портрету в умовах павільйону на чорно-білі малоформатні матеріали. Річний об

25. Обґрунтування проекту підвищення ефективності комерційної діяльності фірми (на матеріалах торгово-посередницького приватного підприємства "Монолит Пласт")

26. Клініко-морфологічна характеристика серцево-судинної системи та медико-соціальна реабілітація хворих на цукровий діабет 2 типу

27. Обґрунтування проекту підвищення рівня конкурентоспроможності продукції (за матеріалами ТОВ ДКБ "Ротекс" (м. Київ))

28. Освітні технології підготовки спеціаліста на інженерно-педагогічних (індустріально-педагогічних) факультетах

29. Підвищення ролі загальнотехнічної підготовки в спільній системі професійно-технічної освіти

30. Підготовка соціально компетентних вчителів в вищих закладах освіти

31. Дидактичний проект підготовки робітника за фахом "Слюсар по контрольно-вимірювальним приладам і автоматиці"

32. Метод дослідження протизносних властивостей мастильних матеріалів при радіальних коливаннях валу

Трамвай.
Детский трамвай незаменимый подарок для каждого мальчика. Доставит удовольствие как юным искателям приключений, так и взрослым любителям
720 руб
Раздел: Автобусы, троллейбусы, трамваи
Настольная игра "Выдерни морковку".
Игра позволит вам интересно провести время в кругу семьи и друзей! Зайцы устраивают соревнования за морковкой, которая растет на верху
1790 руб
Раздел: Игры с фигурками
Уничтожь меня! Уникальный космический блокнот для творческих людей. Смит Кери
Перед вами книга-сенсация, проданная миллионными тиражами по всему миру. Поздравляем, теперь и вы сможете приобщиться к разрушительному
314 руб
Раздел: Блокноты оригинальные, шуточные

33. Психологічна корекція та соціальна робота з хімічно залежними людьми

34. Психологічна підготовка боксера-новачка до змагання

35. Екологічна безпека виробничих процесів технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарських машин

36. Економічна і соціальна ефективність природоохоронної діяльності

37. Науково-технічний прогрес: напрямки та економічна ефективність. Порядок створення підприємства

38. Управління спеціальними проектами
39. Разработка основных разделов проекта производства работ
40. Структура организации материи

41. Воспитательная работа с личным составом в период подготовки к воинской службе (Виховна робота з особовим складом у період підготовки до несення служби військ)

42. Світове господарство - глобальна географічна система та економіко-географічний вимір

43. Геоинформационные проекты Барнаула

44. Геологическаа форма движения материи

45. Регистрация юридического лица (проекты документов)

46. Экономические, социальные и культурные права (Економічні, соціальні та культурні права)

47. Правила признания и исполнения решений судов одного государства на территории другого государства и проект договора международной купли-продажи товаров (на условиях F Инкотермс)

48. Кримінальний кодекс України (Проект криминального кодекса Украины, варианты 1998-2001гг.)

Сушилка для белья "Ника" напольная складная, 20 метров.
Размер: 200х55х96 см. Длина сушильного полотна: 20 метров. Сушилка для белья классическая для любых помещений. Напольная, складная, с
993 руб
Раздел: Сушилки напольные
Карандаши художественные "Polycolor", 36 цветов, 36 штук, деревянная коробка.
Высококачественные художественные цветные карандаши в металлическом пенале. Прочный грифель. Яркие цвета. Мягкое письмо и ровное
1692 руб
Раздел: Более 24 цветов
Багетная рама " Violetta", 30x40 см, цвет: золотой.
Багетные рамы предназначены для оформления картин, вышивок и фотографий. Оформленное изделие всегда становится более выразительным и
651 руб
Раздел: Багетные рамы, для икон

49. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

50. Проект выставки: "ПОВСЕДНЕВНЫЙ КОСТЮМ КОНЦА 20 ВЕКА"

51. Техно-музыка

52. Проект учета пользовательских счетов для интернет-провайдеров на базе OS FreeBSD с применением программы "Billing ISP"

53. Разработка проекта локальной вычислительной сети административного здания судебного департамента

54. Методичний посібник до курсового проекту з дисципліни "Цифрові обчислювальні машини"
55. Создание проекта с использованием программы GeniDAQ и контроллеров серии АДАМ-4000
56. Организационный инструментарий управления проектами (сетевые матрицы, матрица разделения административных задач управления, информационно-технологическая модель)

57. Геометрический материал на уроках математики (наглядность)

58. Проект создания системы поддержки принятия решений оперативно-дежурной службы милиции

59. Подготовка к школе. Развитие речи, логического мышления и познавательных способностей дошкольников с элементами обучения грамоте и использованием математического материала

60. Специфика преподавания иностранного языка и метод проектов

61. Составление проекта НТД и определение качества блюда "Ризотто по-итальянски"

62. Проект ткацкой фабрики для выработки ткани «Бязь» артикул С-32БХ-206 на станках СТБ-250 в количестве 500 ± 20 станков

63. Проект одноступенчатого червячного редуктора с нижним расположением червяка с плоскоременным приводом

64. Проект электрической осветительной установки бройлерного цеха

Цветные карандаши Color Peps Maxi, трехгранные, 12 цветов.
Широкий грифель: плотное закрашивание, толстый карандаш удобен для самых маленьких.
371 руб
Раздел: 7-12 цветов
Телескопическая вилка.
Прикольный подарок, который рассмешит участников любого застолья. При помощи этой вилки Вы можете с невозмутимым видом «подцепить»
427 руб
Раздел: Прочее
Штора для ванной комнаты (арт. RPE-730020).
Размер: 200х200 см. Материал: полиэстер. В комплекте 12 крючков.
375 руб
Раздел: Занавески

65. Проект медницко-радиаторного отделения ЦРММ ПМК для ТОиР универсального парка строительных машин в кол-ве 173 ед.

66. Проект восстановления гидроцилиндров лесных машин полимерными материалами

67. Технологический процесс механической обработки детали "Траверса", проект специального станочного приспособления для фрезерования паза детали, проект специального станочного приспособления для фрезерования контура детали, ...

68. Комплексный дипломный проект: Проект участка по производству технологических приспособлений для электромеханического восстановления и укрепления поверхностного слоя деталей машин. Винтовые поверхности

69. Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство завода по производству кирпича керамического мощностью 30 млн штук в год. Проект повторного применения

70. Проект зубчатой передачи
71. Проект линии по производству кеты чанового охлажденного посола, производительность 3 тонны в смену
72. Проект механосборочного участка изготовления крана вспомогательного тормоза локомотива 172

73. Проект модернизации электропривода скребкового конвейера ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

74. Проект вулканизаторного отделения на 200 автомобилей Маз 5335 и на 150 автомобилей ЗИЛ 130

75. Проект зон ТО-2 и ПР с разработкой слесарно-механического отделения

76. Проект восстановления коленчатого вала ЗИЛ 130 с применением ультразвукового упрочнения

77. Эмоциональная связь матери и младенца

78. Проект лабораторного стенда по изучению частотного электропривода на базе автономного инвертора напряжения фирмы "OMRON"

79. Проект социологического иследования на тему "Изменение отношения жителей Москвы к работе милиции в 1990 - 2000 гг."

80. Мир в котором мы живем (путешествие в глубь материи)

Набор ковриков "Kamalak Tekstil" для ванной, 50х50 см и 50x80 см (коричневый).
Ковры-паласы выполнены из полипропилена. Ковры обладают хорошими показателями теплостойкости и шумоизоляции. Являются гипоаллергенными. За
607 руб
Раздел: Коврики
Кресло детское.
Мягкое удобное кресло для отдыха. Кресло имеет прочный металлический каркас и покрытие из текстиля, оно легко собирается и разбирается и
706 руб
Раздел: Стульчики
Детские футбольные ворота 2 в 1.
Игровой набор включает в себя всё необходимое для тренировок маленьких футболистов - пластиковые сборно-разборные ворота с сеткой,
1306 руб
Раздел: Футбол

81. Философия духа и материи Рене Декарта

82. Понятие материи (Контрольная)

83. Формирование категории "Материя"

84. Развитие взглядов на материю. Современная наука о строении материальной реальности.

85. Структурные уровни организации материи: концепции микро-, макро- и мегамиров

86. Структура организации материи
87. Особенности химической формы развития материи
88. Порядок разработки схемы финансирования инвестиционного проекта

89. Оценка инвестиционных проектов

90. Концепция АС. Эскизный проект

91. "Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ-Банк")

92. Управление проектом: развертывание систем персонального радиовызова

93. Управление проектами

94. Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта строительства цеха электролиза никеля

95. Оценка эффективности инновационного проекта

96. Мир управления проектами

Простыня на резинке "ЭГО", 160х200 см, бежевая.
Трикотажная простыня "ЭГО" на резинке выполнена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
760 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Детский велосипед Jaguar трехколесный (цвет: коричневый).
Детский трехколесный велосипед колясочного типа, для малышей от 10 месяцев до 3 лет. Модель с удлиненной рамой, что позволяет подобрать
1440 руб
Раздел: Трехколесные
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки

97. Экономическое обоснование инвестиционного проекта на базе "Донецкого металлургического завода"

98. Методология CCM (Capability Maturity Model for Software) – модель развития способности организации разрабатывать и сопровождать программные продукты) в менеджменте качества проектов

99. Управление проектами


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.