Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Сельское хозяйство Сельское хозяйство

Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції

Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники
Коврик для запекания, силиконовый "Пекарь".
Коврик "Пекарь", сделанный из силикона, поможет Вам готовить вкусную и красивую выпечку. Благодаря материалу коврика, выпечка не
202 руб
Раздел: Коврики силиконовые для выпечки
Фонарь садовый «Тюльпан».
Дачные фонари на солнечных батареях были сделаны с использованием технологии аккумулирования солнечной энергии. Уличные светильники для
106 руб
Раздел: Уличное освещение

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА на тему: «Порівняльна характеристика рибопродуктивності ставів за умов використання інтенсивної, напівінтенсивної та екстенсивної технології отримання рибницької продукції» Вступ Вітчизняне рибництво за останні 40 років зазнало значних змін, зумовлених динамічністю процесів науково-технічного прогресу та кардинальними змінами у системі управління виробництвом і характері економічних відносин у країні. Впродовж 70–80-х років минулого століття спостерігалось збільшення обсягів виробництва продукції за докорінних змін у технологічних підходах відтворення і вирощування риби, розширився набір об'єктів культивування, насамперед за рахунок інтродукції далекосхідних рослиноїдних риб та високопродуктивних представників північноамериканської іхтіофауни. В цей період основну увагу приділяли проблемам комплексної інтенсифікації рибництва, розвитку індустріальних методів вирощування риби та спрямованій реконструкції іхтіоценозів водойм із переорієнтацією на управління їх функціонуванням, тобто забезпечувався перехід від рибальства до переважної експлуатації водойм шляхом розвитку аквакультури. Упродовж наступного десятиліття рибне господарство України, як і вся економіка країни, натикалось на істотні труднощі, властиві періоду переходу до ринкових відносин. Багато підприємств галузі не змогли відразу адаптуватись до роботи в нестабільних економічних умовах за гострого дефіциту обігових коштів та інвестиційних ресурсів, високих кредитних ставок і зниження загального рівня платоспроможності населення. За таких обставин виконати весь комплекс технологічних вимог щодо інтенсивного ведення рибництва вдається далеко не завжди. Найбільші проблеми виникали у зв'язку з дорожнечею високоякісних гранульованих рибних комбікормів. У результаті загальні обсяги виробництва продукції рибництва в аквакультурі разом із промислом у внутрішніх прісноводних водоймах України в період 1991–2000 рр. зменшились з 84 до 35 тис. т, або у 2,4 рази. Багато вітчизняних рибогосподарських підприємств стали збитковими. Як харчовий продукт риба містить цінні для живлення людини компоненти, насамперед – повноцінні білки, що включають майже всі незамінні амінокислоти, ліпіди, ферменти, біологічно активні речовини, значну кількість мікроелементів. У рибних продуктах дуже низький вміст холестерину, вони мають здатність регулювати холестериновий обмін в організмі людини і підвищувати стійкість його до серцево-судинних захворювань. Вихід поживної частини, вміст протеїну у рибі свідчать про високі її харчові якості. Порівняно з м'ясом тварин у рибі майже в 5 разів менше сполучної тканини, що забезпечує швидке розварювання і ніжну консистенцію риби після теплової обробки та легке перетравлювання. Попит на рибу в Україні з давніх часів задовольнявся приватними рибодобувниками, які жили на узбережжі Азовського п Чорного морів, а також лиманах, що впадають у Дніпро, Південний Буг, у гирлі Дунаю та інших річок. Рибу розвозили по всій Україні свіжою, солоною та в'яленою. У ставах культивували коропів, линів, карасів, щуку та інші види риб. Завдяки значному попиту населення на рибу і рибопродукцію, прибутковості її вилову та вирощування в Україні протягом останніх 80–100 роки створено відповідну матеріальну базу для розвитку рибного господарства на внутрішніх водоймах.

Побудовано рибоводні стави, створено величезні штучні водосховища на каскаді великих річок, водойми-охолоджувачі ДРЕС, лиманні господарства, водойми комплексного призначення. Для вирощування риби почали використовувати природні водойми, озера, штучні басейни, садки, індустріальні комплекси тощо. Значна увага приділялась також рибальству в морях і океанах. Це дало змогу в 1988–1990 рр. довести обсяг загального вилову риби та морепродуктів в Україні до 1,2 млн. т, а споживання на душу населення – до 18–19 кг за рік, з них 8,6 кг – рибних продуктів. 1. Огляд літератури 1.1 Організаційно-правові форми та сучасний стан виробництва риби Основним завданням рибогосподарських підприємств на внутрішніх водоймах є відтворення та використання водних живих ресурсів, переважно риби для одержання різних видів харчової, кормової, технічної та медичної продукції. Термін «внутрішні водойми» наводиться за Постановою Кабінету Міністрів України «Про прикордонний режим» від 27 липня 1998 р. №1147: «Внутрішні води України – це обмежені лінією державного кордону води річок, озер та інших водойм, а також морські води, розташовані в бік берега від прямих вихідних ліній, прийнятих для відліку ширини територіального моря України». За спеціалізацією основного виробництва підприємства рибної галузі на внутрішніх водоймах поділяються на такі групи: рибовідтворювальні комплекси – нерестово-вирощувальні рибні господарства, риборозплідники, розплідники рослиноїдних риб, рибоводні заводи частикових риб, осетрові та форелеві рибоводні заводи; виробничі об'єднання рибного господарства, рибоводні та рибницькі підприємства – риборозплідники, повносистемні та нагульні ставові, басейнові, садкові, лиманні, озерно-товарні рибні господарства; риболовецькі господарства та підприємства; рибоводно-меліоративні станції. Рибогосподарські підприємства на внутрішніх водоймах розміщені на території всіх областей країни. Найбільша їх концентрація в АР Крим, Дніпропетровській, Київській, Черкаській та південних приморських областях. Товарні рибні і риболовецькі господарства розташовані на території сформованих систем розселення України і мають вихід на існуючу транспортну мережу, а в перспективі – на майбутні автомагістралі міжнародного класу, що сприяє швидкому надходженню риби і рибної продукції до ринків збуту в густо населених районах. Серед основних продуктів харчування, що споживаються населенням України, найбільше зменшення припадає на рибу і рибопродукти. Розвиток рибного господарства не можна розглядати ізольовано у відриві від загальнодержавної цілісної фінансово-економічної сфери. На економічний, технічний і технологічний стан рибогосподарських підприємств на внутрішніх водоймах вирішальний вплив справляє загальнодержавна соціально-політична і економічна ситуація в країні, визначальними складовими якої, за оцінками провідних вітчизняних економістів-аналітиків, є: відсутність опіки держави над своїми виробниками, тобто скасування попередньої практики забезпечення їх обіговими коштами, інвестиціями, ринками збуту; втрата Україною близько 65% своїх колишніх ринків збуту, занедбаний розвиток внутрішнього ринку, відсутність стимулювання виробничого і споживчого попиту на товари і послуги вітчизняного виробництва та інвестиційного процесу; обвальна лібералізація цін та спричинена нею гіперінфляція в 1992–1993 роках, що створили диспаритет цін, який розколов виробничу сферу на дві частини за ціновою ознакою, розбалансував ціновий простір на продукцію різних галузей господарства; жорстка монетарна політика прогресуючого вилучення з обігу грошової маси, що призвела до розбалансованості грошової та товарної маси, високого рівня бартерного обміну і взаємної заборгованості між виробниками, затоварювання підприємств, які випускають і без того малі обсяги продукції; надмірно високі відсоткові ставки Національного банку України та наддорогі кредити комерційних банків, що призвели до розколу економіки на дві відносно автономні сфери – фінансову і виробничу, розгулу спекулятивних операцій і переміщення капіталів на ринок високоприбуткових цінних паперів – у першій; до бартеризації, платіжної кризи, стагнації виробництва, відсторонення капіталів від реального сектора і виключення інвестування-у другій; до масової збитковості виробничої сфери та великої прибутковості фінансово-банківської системи; початок фізичного розпаду продуктивних сил, руйнування інтелектуального і науково-технічного потенціалу, дискваліфікація кадрів, знецінення мотиваційних стимулів до продуктивної праці; соціальне розшарування між різними верствами і категоріями населення; невчасна виплата зарплат, пенсій, стипендій та зволікання з їх індексацією, зменшення внутрішнього ринку через зниження платоспроможності населення, дефіцит торгового і платіжного балансу.

Питома вага продукції рибогосподарських підприємств на внутрішніх водоймах за 9 останніх років у загальних обсягах вилову риби становила 15–30%, а у виробництві харчової рибної продукції – 17–27%; частка океанічного рибопромислового флоту дорівнювала 70–85% вилову риби та 73–83% випуску харчової рибної продукції. Порівняно з 1996 роком спад виробництва на окремих групах підприємств сягнув 61–75% за виловом риби і 40–78% – за виробництвом харчової рибної продукції.Порівняно з 1996 роком виробництво харчової рибної продукції в 2004 році зменшилося у рибній галузі з 684 тис. т до 292,1 тис. т, що становить 42,7%. Найбільший спад на підприємствах «Укррибгоспу» – 21,3%. Для повнішої характеристики стану рибного господарства внутрішніх водойм України постала необхідність розглянути його за категоріями водойм. Основним видом діяльності рибовідтворювальних комплексів є вирощування молоді різних видів риб та вселення їх у внутрішні водойми для подальшого вирощування, підвищення рибопродуктивності водойм та збільшення обсягів вилову товарної риби. У сфері управління Головрибводу перебувають 9 рибо відтворювальних комплексів, з яких статус юридичної особи має тільки Дніпровський експериментальний рибоводний осетровий завод у Херсонській області. Несамостійними господарствами, що підпорядковуються облдержрибінспекціям та басейновим управлінням рибоохорони, є: два форелевих рибозаводи в АР Крим і Чернівецькій області; два рибоводних заводи управління «Південрибвод» – Ново-Каховський завод частикових риб і Херсонський вирощувальний експериментальний завод; два господарства управління «Кримчоррибвод» – Каркінітський риборозплідник і Сиваський рибоводний пункт; дві нерестово-вирощу вальні експериментальні дільниці управління «Одесарибвод» – Дністровська та Палієвська. До складу об'єднання «Укррибгосп» входять 9 рибовідтворювальних комплексів: два підприємства зі статусом юридичної особи – Іркліївський розплідник рослиноїдних риб і Червонооскільське рибоводне господарство; сім рибоводних господарств, що є структурними підрозділами обласних виробничих рибокомбінатів, з них п'ять нерестово-вирощувальних рибних господарств – Канівське, Каховське, Кременчуцьке, Цюрупинське і «Ладинка», Дніпродзержинсь-кий розплідник рослиноїдних риб та риборозплідник «Південний» на Сергіївському лимані. Для виробничих об'єднань рибного господарства, рибокомбінатів і рибницьких підприємств визначальними є такі види діяльності: розведення і вилов товарної риби та її реалізація; вирощування молоді риб, що використовується як рибопосадковий матеріал для власних потреб та зарибнення ставів, озер, водосховищ, лиманів, заток; виробництво харчової рибної продукції. Крім того, деякі підприємства займаються вирощуванням і переробкою сільськогосподарської продукції та її збутом. Розміщені вони в усіх без винятку областях країни. До цієї групи входять 52 об'єднання, рибокомбінати і підприємства з поділом на ряд самостійних підприємств об'єднань. Виробничий потенціал цих підприємств визначається наявністю ставів, лиманів, технічних водойм, озер, водосховищ, басейнів і садків для вирощування та вилову риби, сумарна площа яких становить відповідно 115 тис.

До цього часу ще не сну цлсного й докладного сторико-порвняльного дослдження фольклорно системи етнчних реAонв Украни, х розвитку та взамовпливв. Не маючи змоги в цьому пдручнику окремо описати усну народну творчсть кожного реAону, обмежимось стислою характеристикою ц структури з урахуванням головних вдмнностей та вдхилень (на рвн жанрв, тематики та мови) на рзних етнчних територях. W2. Фольклор та фольклористика Фольклор (вд англ. folklore народна мудрсть, знання)  важливою складовою частиною культури народу. «Фольклор одна з найтривалших  всеохоплюючих систем духовного життя народу, тсно зв'язана з народним побутом (як окремою системою), з лтературою (яка, зрештою, витворилась з фольклору  зберга з ним тсний зв'язок на всх етапах свого розвитку) та н.» До цього часу в науц не сну чткост чи одностайност щодо того, як сфери народного знання окреслюються цим поняттям. Це пов'язано з тим, що у бльшост захдновропейських наук пд поняттям «фольклор» розумють не тльки усне словесне мистецтво народу, а духовну творчсть у поднанн з матеральною, з урахуванням елементв побуту, знарядь прац, особливостей побудови житла тощо

1. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї

2. Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї укр

3. Порівняльна характеристика сміттєспалювальних заводів

4. Порівняльна характеристика розкриття статей дебіторської та кредиторської заборгованостей у фінансовій звітності згідно П(С)БО та М(С)БО

5. Порівняльна характеристика інформаційних жанрів журналістики

6. Міжнародне маркетингове середовище і його складові частини. Порівняльна характеристика прямого і непрямого експорту як стратегії виходу фірми на зовнішній ринок
7. Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії
8. Вища освіта у Естонії. Порівняльна характеристика з Україною

9. Особливості оподаткування країн ринкової економіки. Порівняльна характеристика

10. Порівняльний аналіз механізмів рефінансування комерційних банків

11. Порівняльна оцінка ефективності підгодівлі курей-несучок преміксами різного виробництва

12. Порівняльне державознавство

13. Порівняльний аналіз особливостей судових систем Ізраїлю й Німеччини

14. Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

15. Зародження порівняльно-історичного мовознавства

16. Порівняльний аналіз ефективності та складності швидких алгоритмів сортування масивів

Домик для кукол "Коттедж Конфетти".
Игрушка собирается ребёнком с помощью взрослого и предназначена для игры с куклами высотой до 30 см. В наборе: стена с окнами - 8 штук,
4433 руб
Раздел: Для мини-кукол и мини-пупсов
Защитные шторки для автомобиля на присосках Chicco Safe "Паравозик", с сумкой в комплекте, 2.
Предназначены для автомобиля, они защитят вашего малыша от солнечных лучей и перегрева. Крепятся к стеклу присосками. Рисунок в виде
880 руб
Раздел: Прочее
Магнит "FIFA 2018. Забивака с флагом".
Магнит с символикой чемпионата мира FIFA 2018. Материал: ПВХ.
301 руб
Раздел: Брелоки, магниты, сувениры

17. Порівняльний фармакологічний аналіз імунотропних властивостей ряду антибактеріальних препаратів, які застосовуються при туберкульозі легенів

18. Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Росії, Білорусі (порівняльний аналіз)

19. Порівняльно-психологічний аналіз ігор вищих приматів і людей

20. Порівняльний аналіз рівня безробіття у Дніпропетровській області та Україні

21. Лермонтов во многом еще не открыт. Он – до сих пор тайна…

22. Почему не состарился до сих пор грибоедовский Чацкий, а с ним и вся комедия
23. Первая «Ообщаяи рациональная грамматика Пор-Рояля
24. Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

25. Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

26. Дослідження і порівняння споживчих властивостей какао-порошку різних країн походження, їх митне оформлення

27. Філософький грунт та стиль літературних творів Джеляледіна Румі та Григорія Савича Сковороди. Порівняння, спільні риси.

28. Знаходження мінімального остовом дерева. Порівняння алгоритму Прима і алгоритму Крускала

29. Роман Ч.П. Сноу "Пора сподівань" як роман виховання

30. Філософський аналіз мовної здатності як вихідного принципу порівняння мов

31. Проект порівняння грошової оцінки земель населених пунктів Вільхуватської сільської ради Великобурлуцького району

32. Измерение количественных и качественных характеристик звезд

Фоторамка "Poster yellow" (70х100 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 70х100 см. Материал: пластик.
484 руб
Раздел: Размер 50x60 и более
Развивающая игра с карточками "Изучаем время".
Набор с карточками "Изучаем время" - очень увлекательная и полезная для развития малыша игрушка. При помощи неё ребёнок
345 руб
Раздел: Обучающие, игровые
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука "Омега", розовый, 32 литра, 49x35x18 см.
Рюкзак универсальный с отделением для ноутбука. 2 основных отделения, 4 дополнительных кармана. Формоустойчивая спинка. Водоотталкивающая
1364 руб
Раздел: Без наполнения

33. Характеристика звезд

34. Биологическая характеристика возбудителей вирусных трансфузионных гепатитов

35. Характеристики ВМС Великобритании

36. Медико-тактическая характеристика зон радиоактивного заражения при авариях на АЭС

37. Экономико-географическая характеристика Юга США

38. Австралия - экономико-географическая характеристика
39. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки
40. Сравнительная характеристика хозяйственного комплекса Центрального и Северо-Кавказского экономических районов

41. Характеристика Австралии

42. Эколого-социально-экономическая характеристика Цивильского района Чувашской Республики

43. Экономико-географическая характеристика Московского региона

44. Экономико-географическая характеристика страны (Финляндия)

45. Экономико-географическая характеристика Японии

46. Комплексная характеристика Бразилии

47. Экономико-географическая характеристика Хабаровского края

48. Общая характеристика Туниса

Игрушка-подушка "Жираф", 32 см.
Главное достоинство подушки-это осязательный массаж, приятный, полезный и антидепрессивный. Внешний материал-гладкий, эластичный и прочный
1009 руб
Раздел: Антистрессы
Карандаши цветные "Kores", 24 цвета, с точилкой.
Двусторонние цветные карандаши имеют насыщенные цвета. Трехгранная форма корпуса снижает усталость и придает дополнительный комфорт.
311 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Триумф!", 480 мл.
Объем: 480 мл. Материал: фарфор.
401 руб
Раздел: Кружки, посуда

49. Общая экономико-географическая характеристика республики Сенегал

50. Сравнительная характеристика экономических районов центральной России

51. Аргентина. Комплексная экономико-географическая характеристика

52. Экономико-географическая характеристика Центрально-черноземного экономического района. Юго-восточная железная дорога

53. Комплексная характеристика Словении

54. Китай. Характеристика страны
55. Социально-экономическая характеристика Индии
56. Экономическая характеристика Псковской области

57. Характеристика политико-географического положения Китая

58. Страноведческая характеристика Грузии

59. Инженерно-геологические изыскания для определения характеристик грунтов и оснований

60. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере налогообложения

61. Приобретение права собственности на движимое и недвижимое имущество, сравнительная характеристика

62. Сравнительная характеристика условий договоров найма, социального и коммерческого найма

63. Сравнительная характеристика средневековых государств

64. Характеристика налоговой системы Великобритании

Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами, красная.
Детская машинка «Бибикар» станет идеальным источником не только развлечения, но и развития для любого ребёнка, которому уже исполнилось 3
2650 руб
Раздел: Каталки
Пенал-косметичка "Pixie Crew" с силиконовой панелью для картинок (чёрный, синий).
Повседневные вещи кажутся скучными и однотонными, а тебе хочется выглядеть стильно и быть не как все? "Pixie Crew" сделает твою
799 руб
Раздел: Без наполнения
Набор детской посуды "Холодное сердце. Дисней", 3 предмета.
Детский набор посуды сочетает в себе изысканный дизайн с максимальной функциональностью. Предметы набора выполнены из высококачественной
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

65. Характеристика источников Конституционного права

66. Характеристика Конституции Франции

67. Сравнительная характеристика института брака по российскому и мусульманскому праву

68. Политический режим как сущностная характеристика государства

69. Характеристика Чикаго

70. Сравнительный анализ функциональных и семантических характеристик глагола to make в разговорном, газетно-публицистическом и научном стилях
71. Сравнительная характеристика русских и английских ФЕ с компонентами, обозначающими цвета «черный», «красный», «желтый»
72. Культурно-историческая характеристика Кишинёва

73. Характеристика Иудушки Головлева

74. Обломов и Штольц, сравнительная характеристика

75. Сравнительная характеристика Гринева и Швабрина (по повести А.С. Пушкина "Капитанская дочка")

76. Характеристика Эраста (Карамзин, повесть «Бедная Лиза»)

77. Речевая характеристика героев в драме Островского "Гроза"

78. Граф А. А. Аракчеев. Современный взгляд на личность на основе анализа и сравнительной характеристики исторических источников и литературы

79. Иван IV Грозный. Сравнительная характеристика по книгам В.Кобрина и К.Валишевского

80. Характеристика принятия Христианства на Руси и Великий Киевский князь Владимир в "Истории государства Российского" Н.М.Карамзина

Стиральный порошок с ферментами "Top Home", 900 г.
Порошок устраняет самые трудновыводимые и застарелые пищевые и технические пятна и убивает бактерии, делая белье идеально чистым.
353 руб
Раздел: Стиральные порошки
Кружка "Гольф", с ручками.
Оригинальная керамическая кружка.
592 руб
Раздел: Оригинальная посуда
Настольная игра "Пирог в лицо".
Пирог в лицо - это оригинальная игра, которая станет изюминкой любой вечеринки не только для детей, но и взрослых! Использовать можно не
910 руб
Раздел: Игры на ловкость

81. Сравнительная характеристика инструментов для web-дизайна

82. Внешние устройства ПК. Функциональные возможности. Основные характеристики. Обмен информацией

83. Периферийное устройство ПЭВМ, Характеристика этапов подготовки и решения задач на ПЭВМ в любой системе программирования. Электронная почта, особенности применения

84. Разработка информационно-справочной системы "Характеристика предприятия" /Prolog/

85. Общая характеристика MS-DOS

86. Характеристика Microsoft Excel
87. Сравнительная характеристика операционных систем семейства UNIX
88. Определение законов распределения случайных величин и их числовых характеристик на основе опытных данных. Проверка статистических гипотез

89. Морфофункциональная характеристика места перехода пищевода в желудок

90. Сравнительная характеристика аналептиков, психостимуляторов и антидепрессантов

91. Система комплемента (подробная характеристика)

92. Характеристика и значение деловых игр в медицине

93. Общая характеристика и классификация органов чувств

94. Общая характеристика эндокринной системы

95. Сравнительная характеристика съемных протезов с металлическим и пластмассовым базисом

96. Гигиеническая характеристика питания детей и лиц пожилого возраста

Сетка москитная на кроватку "Карапуз", размер М.
По всему краю данное изделие имеет резинку. Закрывает кроватку полностью, сверху и по бокам. Для кроватки 120х60 см. Сезон: лето.
385 руб
Раздел: Сетки противомоскитные
Тетрадь на резинке "Study Up", А5, 120 листов, клетка, розовая.
Тетрадь общая на резинке. Формат: А5. Количество листов: 120 в клетку. Бумага: офсет. Цвет обложки: розовый.
360 руб
Раздел: Прочие
Настольная игра "Юный Свинтус" (новая версия).
Новая версия всероссийского карточного бестселлера — теперь и для самых маленьких игроков! Любимая механика, знакомые правила и милые
390 руб
Раздел: Игры в дорогу

97. Сравнительная характеристика методов лабораторной диагностики трихомоноза

98. Криминалистическая характеристика вымогательства

99. Криминологическая характеристика и профилактика рецидивной преступности


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.