Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Философия Философия

Філософія в епоху ранніх буржуазних революцій у Європі

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Совок №5.
Длина совка: 22 см. Цвет в ассортименте, без возможности выбора.
18 руб
Раздел: Совки
Ночник-проектор "Звездное небо, планеты", черный.
Оригинальный светильник-ночник-проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фанариков); 2) Три
350 руб
Раздел: Ночники

Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI-XVII ст., становлення експериментального природознавства. Головне своє завдання філософія Нового часу вбачає в розробці та обґрунтуванні методів наукового пізнання. На цій основі формуються в філософії XVII ст. два протилежні напрямки: емпіризм та раціоналізм. Емпіризм проголошує, що основний зміст наукове пізнання отримує з чуттєвого досвіду, в знаннях немає нічого, чого б раніше не було в чуттєвому досвіді суб'єкта. Розум не привносить ніякого нового знання, а лише систематизує дані чуттєвого досвіду. Раціоналізм наголошує, що основний зміст наукового знання досягається через діяльність розуму, розсудку та інтелектуальної інтуїції, а чуттєве пізнання лише підштовхує розум до діяльності. Ідеалом знання як емпіризм, так і раціоналізм відповідно до духу епохи вважали математику, а основними характерними рисами істинного знання визнавали всезагальність, необхідність, суттєвість. Засновник емпіризму – англійський філософ Френсіс Бекон (1561–1626). У працях «Новий органон» (1620), «Про гідність та примноження наук» (1623) та «Нова Атлантида» він проникливо передбачав надзвичайно важливу роль науки в подальшому розвитку суспільства. Ф. Бекон розрізняв «плодоносне» та «світлоносне» знання. Плодоносне – це таке знання, яке приносить користь, а світлоносне – це те, що збільшує можливості пізнання; знання повинні не лише просвітлювати людину, але також і працювати на неї. Головне завдання філософії Ф. Бекон вбачає у пізнанні природи і оволодінні її силами, а для цього необхідно розробити відповідний метод, який би найкоротшим шляхом вів до істини. Ф. Бекон зауважує, що формуванню істинного знання заважають так звані «ідоли», що нагромаджені в історії пізнання. До першого виду похибок, які він називає «ідолами роду», належать ті, що пов'язані з недосконалістю людського розуму та органів чуття людини. Другий вид похибок («ідоли печери»), зумовлений особливостями окремої людини чи групи людей. Третій вид похибок («ідоли площі») має своїм джерелом недосконалість і неточність мови. Четвертий вид похибок («ідоли театру») породжується сліпою вірою людей в авторитети, некритичним сприйняттям і засвоєнням чужих думок. Щоб очистити пізнання від цих ідолів, треба, на думку Бекона, виходити лише з досвіду і безпосереднього вивчення природи, бути вільним і самостійним у своїх твердженнях та висновках, незалежним від авторитетів, бо істина є дочкою часу, а не авторитетів. Мета пізнання, підкреслює Бекон, – збагачення життя справжніми відкриттями, зміцнення влади людини над силами природи; об'єкт пізнання – природа, а основні методи – експеримент та індукція. У широкому розумінні індукція – це метод, за допомогою якого здійснюється сходження від окремих спостережень, одиничних фактів до узагальнень. Бекон виступає як проти схоластичної, абстрактно-спекулятивної методології, так і проти вузького емпіризму. Свою позицію він пояснює за допомогою алегоричного зображення трьох можливих шляхів пізнання.

Перший – це шлях павука, тобто спроба людського розуму виводити істини з самого себе. Другий шлях – шлях мурахи, що уособлює однобічний емпіризм, який зводить пізнання до нагромадження голих фактів. Третій шлях – шлях бджоли. Як бджола переробляє нектар у дорогоцінну речовину – мед, так і справжній науковець перетворює емпіричні факти за допомогою раціональних методів у наукову істину. Ф. Бекон обстоював дослідний шлях пізнання у науці, закликав спиратися на факти, на експеримент. Він був одним із засновників індуктивного методу пізнання, коли від спостереження одиничних явищ відбувається перехід до формулювання загальних ідей і законів, від суджень про окремі факти – до загальних суджень про них. Безсумнівна користь такого методу, ефект його застосування полягає, за словами Ф. Бекона, у тому, що він дає нам змогу бачити світ «таким, яким він нам дається, а не таким, як підкаже кожному його мислення». Виступаючи прибічником емпіричного шляху пізнання, який передбачає живе споглядання, аналіз результатів експерименту, Ф. Бекон підкреслював, що «розум людини повинен органічно поєднувати емпіричні та раціональні підходи в поясненні світу. Вони повинні бути з'єднані і пов'язані один з одним» і спрямовані на відкриття внутрішніх причин, сутності, законів світу. Декарт як представник раціоналізму Раціоналізм (ra io – розум) як цілісна система гносеологічних переконань почав складатися в 17–18 вв. в результаті «торжества розуму» – розвитку математики і природознавства. Культ розуму взагалі характерний для епохи 17–18 вв. – істинно тільки те, що укладається в певний логічний ланцюжок. Обґрунтовувавши безумовну достовірність наукових принципів математики і природознавства раціоналізм намагався вирішити питання: як знання, отримане в процесі пізнавальної діяльності, набуває об'єктивного, загального і необхідного характеру. Представники раціоналізму (Декарт, Спіноза, Лейбніц) затверджували, що наукове знання, що володіє цими логічними властивостями, досяжно за допомогою розуму, який виступає як його джерелом, так і власне критерієм істинності. Так наприклад до основної тези сенсуалістів «немає нічого в розумі, чого раніше не було у відчуттях. Раціоналіст Лейбніц додає: «Окрім самого розуму». Приниження ролі відчуттів і відчуттів сприйняття у формі якого реалізується зв'язок з світом спричиняє за собою відрив від реального об'єкту пізнання. Звернення до розуму як єдиному науковому джерелу знання привело раціоналіста Декарта до висновку про існування природжених ідей. Хоча, з погляду матеріалізму, це можна назвати «генетичним кодом», передаючим від покоління до покоління. З ним перекликається Лейбніц, припускаючи наявність нахилів (завдатків) мислення. Декарт – французький філософ і математик, будучи одним з основоположників «нової філософії», засновник картезіанства, був глибоко переконаний, що на істину» натрапить швидше окрема людина, ніж цілий народ». При цьому він відштовхувався від «принципу очевидності» при якому всяке знання повинне було перевірятися за допомогою природного «світла розуму». Це припускало відмову від всіх думок прийнятих на віру (наприклад звичаї, приклади, як традиційні форми передачі знань).

Великий філософ, що запропонував свою систему координат в математиці (декартова – прямокутна система координат) запропонував і точку відліку для суспільної свідомості. По Декарту наукове знання повинне було бути побудовано як єдина система тоді як дотепер (до нього) воно було лише збором випадкових істин. Непорушною підставою (точкою відліку) такої системи повинне було стати найочевидніше і достовірне твердження (своєрідна «істина в останній інстанції»). Декарт вважав абсолютно неспростовною думку «мислю, отже, існую» («cogi o ergo sum»). Цей аргумент припускає переконання в перевазі умопостигаемого над плотською, не просто принцип мислення, а суб'єктивно пережитий процес мислення від якого неможливо відділити власне мислячого. Проте самосвідомість як принцип філософії ще не знайшла повну автономію – істинність початкового принципу як знання ясного і виразного гарантовано у Декарта наявністю Бога – істоти всемогутнього, що вклав в людину природне світло розуму. Самосвідомість у Декарта не замкнута на себе і відкрито Богу, який виступає джерелом мислення: всі смутні ідеї – продукт людини (а тому помилкові), всі ясні ідеї йдуть від Бога, отже істинні. І тут у Декарта виникає метафізичний круг: існування всякої реальності (у тому числі і Бога) упевняється через самосвідомість, яка (значущість висновків цієї свідомості) забезпечується знову-таки Богом. Найперша достовірна думка («основа основ», «істина в останній інстанції») по Декарту – Cogi o – мисляча субстанція. Вона відкрита нам безпосередньо (на відміну від матеріальної субстанції – яка відкрита нам опосередковано через відчуття). Декарт визначає цю первинну субстанцію як річ, яка для свого існування не потребує ні чому, окрім самої себе. В строгому значенні подібною субстанцією може бути тільки Бог, який» вічний, усюдисущий, всемогутній, джерело всякого блага і істини, творець всіх речей. «Мисляча і тілесна субстанції створені Богом і їм підтримуються. Розум Декарт розглядає як кінцеву субстанцію «річ недосконалу, неповну, залежну від чогось іншого і прагнучу до чогось кращого і більшому, ніж Я сам.» Таким чином серед створених речей Декарт називає субстанціями тільки ті, які для свого існування потребують лише звичайному сприянні Бога, на відміну від тих, які потребують сприянні інших творінь і носять назви якостей і атрибутів. Матерія по Декарту ділима до безкінечності (атомів і пустки не існує) а рух пояснюється за допомогою поняття вихорів. Дані передумови дозволили Декарту ототожнити природу з просторовою протяжністю, таким чином виявилося можливим вивчення природи представити як процес її конструювання (як, наприклад, геометричні об'єкти). Наука по Декарту конструює деякий гіпотетичний мир і цей варіант миру (науковий) рівносильний всякому іншому, якщо він здатний пояснити явища, дані в досвіді оскільки це Бог є «конструктором» всього сущого і він міг скористатися для здійснення своїх задумів і цим (науковим) варіантом конструкції миру. Таке розуміння миру Декартом як системи тонко сконструйованих машин знімає відмінність між природною і штучною. (Рослина такий же рівноправний механізм, як і годинник, сконструйований людиною з тією лише різницею, що майстерність пружин годинника настільки ж поступається майстерності механізмів рослини наскільки мистецтво Вищого Творця відрізняється від мистецтва творця кінцевого (людини)).

В то же время большая часть буржуазии, не желавшей далее мириться с ограничительным режимом и плебейскими методами якобинской диктатуры, переходила на позиции контрреволюции, увлекая за собой зажиточное крестьянство, недовольное политикой реквизиций, а вслед за ним и среднее крестьянство. Летом 1794 возник заговор против возглавлявшегося Робеспьером революционного правительства, приведший к контрреволюционному перевороту 9 термидора (27/28 июля 1794), свергнувшему якобинскую диктатуру и тем самым положившему конец революции (см. Термидорианский переворот ). Поражение якобинской диктатуры было обусловлено углублением её внутренних противоречий и, главным образом, поворотом основных сил буржуазии и крестьянства против якобинского правительства.   В. ф. р. имела огромное историческое значение. Будучи по своему характеру народной, буржуазно-демократической, В. ф. р. решительнее и основательнее, чем какая-либо др. из ранних буржуазных революций, покончила с феодально-абсолютистским строем и тем самым способствовала развитию прогрессивных для того времени капиталистических отношений. В. ф. р. заложила основу прочных революционно-демократических традиций французского народа, она оказала серьёзное и длительное влияние на последующую историю не только Франции, но и многих др. стран (их идеологию, искусство и литературу).   Лит.: Маркс К., Борьба якобинцев с жирондистами, Маркс К. и Энгельс ф.. Соч., т. 3, М.—Л., 1929; Маркс К. и Энгельс Ф., Святое семейство, или Критика критической критики, Соч., 2 изд., т. 2, с. 138—51; Энгельс ф., [Письмо] К

1. Политические и правовые учения в Голландии и Англии в период ранних буржуазных революций

2. Политические и правовые учения в Западной Европе периода буржуазной революции

3. Английская буржуазная революция 17в.

4. Южный Урал в период первой русской революции 1905 – 1907гг.

5. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

6. Североамериканская буржуазная революция
7. Этико-политические идеи Эразма Роттердамского
8. Буржуазные революции в Италии 1820 – 1821 годов

9. Буржуазная революция в Испании 1820 – 1823 годов

10. Английская буржуазная революция и её роль в развитии парламентаризма

11. Анализ деятельности Александра Невского в период раннего средневековья Руси

12. История буржуазных революций

13. Политические идеи Н. И. Бухарина

14. Политические идеи Г. Спенсера, Дж. Остина

15. Политические идеи А. Курбского

16. Концепция Д. Б. Эльконина. Период раннего детства.

Обложки для переплета, тиснение под кожу, А4, картон 230г/м2, черные, 100 шт..
Обложки для переплета из плотного картона. Актуальны для создания деловых брошюр. Имеют поверхность с текстурой, имитирующей натуральную
402 руб
Раздел: Прочее
Звуковой плакат "Зарубежные сказки".
Представляем Вашему вниманию уникальную новинку — развивающие звуковые плакаты, которые содержат стихотворения, занимательные и
678 руб
Раздел: Электронные и звуковые плакаты
Фигурка новогодняя "Олень" малый (20 см).
Материал: фанера. Цвет: серый. Размер подставки: 15х5х0,7 см. Размеры оленя: - высота: 22 см. - длина: 20 см. - толщина: 0,7 мм. Цвет
370 руб
Раздел: Прочие фигурки

17. Римское право в период ранней республики

18. Земледелие в Древнем Египте. (додинастический период, период Раннего и Древнего царства)

19. Анархические идеи - период 1871-1890 годов

20. Буржуазні революції європейських країн

21. Китай в период раннего средневековья: общество, нашествия, юг и север

22. Китай в период раннего средневековья: строй, политика, культура
23. Страны Европы в период реставрации и революции (1815–1847 гг.)
24. Экономическое и политическое положение России после Октябрьской революции

25. Теоретическая мысль английской буржуазной революции XVII в.

26. Политические идеи Н. Макиавелли

27. Политические идеи Н.М. Карамзина

28. Смысложизненные ориентации человека в период ранней взроcлости

29. Россия в период буржуазно-демократических революций

30. Общественно-политическое и экономическое развитие России в период 1995-август 1999гг.

31. Государственно-политическое устройство Ирана и становление новых органов власти после революции 1979г.

32. Политические и правовые идеи Реформации

Стираемая карта "Моя Россия".
Стирамая карта России «Моя Россия» - абсолютная новинка на рынке стираемых карт и наша гордость! Это карта максимально насыщена
921 руб
Раздел: Подарочные наборы
Гель "Meine Liebe" для стирки черных и темных тканей, 800 миллилитров.
Концентрированный гель "Meine Liebe" предназначен для эффективной и бережной стирки черных и темных тканей. Рекомендован для
315 руб
Раздел: Гели, концентраты
Контейнер "Клиер", 15 литров.
Контейнер "Клиер". Материал: пластик. Объем: 15 литров. Длина: 42 см. Ширина: 28 см. Высота: 20 см.
374 руб
Раздел: Штучно

33. Февральская Буржуазно-Демократическая Революция 1905 года

34. Социально-экономическое и политическое развитие России в постсоветский период

35. Революции в российской политической истории и их последствия

36. Политическая система в России после поражения первой русской революции. Государственная дума I, II, III созывов (1905-1907 гг.)

37. Политическое развитие России после первой русской революции

38. Политическая эволюция южных штатов в период Реконструкции
39. Художественная культура Древней Греции в период архаики и ранней классики
40. Установление правового фундамента в кыргызско-российских отношениях и Политический диалог в период 1991-2000 г

41. Народное образование и педагогическая мысль в период 1908-1917 годов (до Великой Октябрьской социалистической революции)

42. Политические и правовые учения в США в период борьбы за независимость

43. Политические и правовые идеи в России

44. Политические и правовые учения в России в период возникновения и развития феодализма и образования единого русского государства

45. Политические и правовые учения в России в период укрепления абсолютизма

46. Политические и правовые учения в странах Арабского Востока в период средних веков

47. Проблема капитализма и революции в политическом учении, творчестве и деятельности Рихарда Вагнера

48. Политическая деятельность в России в период с 1953 по 1964 гг.

Трусики для девочек Moony, 9-14 кг, 44 штуки.
Дышащий материал отлично испаряет пот, а специальные рассеивающие ячейки эффективно впитывают "детские неожиданности" и
1423 руб
Раздел: Обычные
Держатель балдахина с двойным креплением (в пенале).
Крепление для балдахина состоит из двух полых трубок, которые вставляются одна в другую, верхней спирали для балдахина и двух креплений к
303 руб
Раздел: Балдахины, держатели
Пенал "Радужная коллекция", серый-лайм.
Пенал очень компактен, удобен для хранения и переноски карандашей, ручек, фломастеров, кистей. Без наполнения. Размер: 22x11x6,5 см. 1
475 руб
Раздел: Без наполнения

49. Значение февральской буржуазно-демократической революции для отечественной истории

50. Аграрные революции в Украине в контексте переломов политических эпох: истоки и сущность

51. Особенности государственно-политического развития русских княжеств в период федеральной раздробленности

52. Аравия в раннее средневековье. Политическая ситуация

53. Взятие городов на Руси в период политической раздробленности (1054-1237 гг.)

54. Общественно-политическая мысль в период царствования Ектерины II
55. Октябрьская революция в России: проблемы, оценки, расстановка политических сил
56. Политическая борьба в период правления Карла I

57. Политические и правовые идеи декабристов

58. Реализация идей Кейнса в период "нового курса" Ф.Д. Рузвельта

59. Эволюция политического строя Руси в период монголо-татарского ига

60. Материальная культура раннего периода. Начало русской литературы: фольклор. Русская письменность и литература

61. Раны: классификация, кардинальные проявления и лечение в периоде локализации инфекции

62. Идеи народовластия и государственности в истории политической мысли Украины

63. Ленинская теория государства и революции. Политическая концепция сталинизма

64. Революция тюльпанов в Киргизии как вариант политической модернизации общества

Игрушка-плита со звуком и подсветкой"Miele".
Все как у мамы! Точная игрушечная копия фирменной плиты MIELE. Игрушка функциональная: конфорки и духовка светятся, издает реалистичные
1680 руб
Раздел: Плиты
Брошюровщик "Heidi Swapp. The Cinch".
Брошюровщик делает квадратные отверстия и предназначен для создания календарей, блокнотов, альбомом и много другого в домашних условиях.
8099 руб
Раздел: Прочее
Принцессы. 5 часов активной игры. Более 400 наклеек!. Ватт Фиона
Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще
346 руб
Раздел: Альбомы, коллекции наклеек

65. Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста в период адаптации к дошкольному учреждению

66. Воздействие политических трансформаций переходного периода на развитие стран постсоветского периода

67. Воздухоплавание в начальном периоде освоения севера

68. Третичный период развития жизни на земле

69. Танкостроение СССР в военный период

70. Социально-политический анализ Военной доктрины Российской Федерации
71. Современная политическая карта мира - учебник 10 класса - Максаковский - 30 тестов
72. Народонаселение в переходный период (положение в России)

73. Основные этапы формирования политической карты мира

74. Реформы собственности и социальная дифференциация в переходный период /Украина/

75. Политическое развитие Франции 1945 -1998

76. Римское государство в период республики. Органы государственного управления

77. Великая французская революция

78. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

79. Социально-экономическое и политическое развитие Канады в 1945-1965гг.

80. Государство и право Российской империи в период абсолютизма

Папка для тетрадей "Чемпионат мира по футболу 2018. Талисман", красная, А4.
Формат: А4. Застежка: молния.
365 руб
Раздел: Канцтовары, хобби
Набор из 6 фигурок "Дикие животные Севера", арт. PH020406A15.
Этот набор игрушечных животных будет очень кстати, когда мальчик решит устроить импровизированный заповедник. В комплект входят 6 фигурок
396 руб
Раздел: Дикие животные
Набор для творчества "Топиарий новогодний" (26 см).
В набор входит: 1. Пенопластовые заготовки: шар диаметром 6 см. и диаметром 2 см. (10 штук). 2. Разноцветные листы FOM EVA и готовая
475 руб
Раздел: Поделки по созданию предметов из пластика, полимеров, стекла

81. Российская интеллигенция в эпоху буржуазного общества

82. Политический портрет Александра II

83. Пасынки революции

84. Завершение политического объединения русских земель во второй половине XV в. – первой трети XVI века и создание единого государства

85. Аграрный вопрос в программах политических партий начала 20 века

86. Социально-экономическая структура Верхнеудинска в феодальный период (середина XVII в.- 1862 год)
87. Объективные причины октябрьской революции 1917 г.
88. Народно-освободительная борьба в период присоединения Казахстана к России

89. Историко-политический портрет С.Ю.Витте

90. Особенности социально-экономического и политического развития России в XVIII веке

91. Государственно-политические аспекты деятельности Русского Общевоинского союза

92. Социально - экономические, политические изменения в СССР в 1953 - 1980 гг.

93. Альтернативы развития событий в годы революций начала ХХ века в России

94. Опорный край державы. Урал в период ВОВ и его вклад в победу

95. Шпаргалки по истории политических учений

96. Примерные ответы на экзамене по истории политических и правовых учений

Конверт почтовый "Куда-Кому", С4 (229х324 мм), стрип, 50 штук.
Конверт выполнен из офсета, имеет клеевое нанесение типа стрип (отрывная силиконовая лента) и почтовый подсказ "Куда-Кому".
316 руб
Раздел: Прочее
Каталка-автомобиль "Sokol" (с ручкой).
Каталка-автомобиль "Sokol" рекомендуется для малышей, которые пока еще неуверенно сидят и часто падают. Эта модель каталки
2249 руб
Раздел: Каталки
Пазл "Арктика", 75 элементов.
Яркий красочный пазл познакомит ребенка с удивительным миром животных Северного полюса. Это и белые медведи, и морские котики, и белый
548 руб
Раздел: Пазлы (54-99 элементов)

97. Политическая программа английского просвещения Джона Локка

98. Политическое лидерство

99. Политические воззрения Якобинцев: Марат и Робеспьер

100. Социально-экономическое и политическое развитие страны в 90-е гг. XX в.


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.