Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Маркетинг, товароведение, реклама Маркетинг, товароведение, реклама

Життєвий цикл лікарських засобів

Брелок LED "Лампочка" классическая.
Брелок работает в двух автоматических режимах и горит в разных цветовых гаммах. Материал: металл, акрил. Для работы нужны 3 батарейки
131 руб
Раздел: Металлические брелоки
Забавная пачка "5000 дублей".
Юмор – настоящее богатство! Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь
60 руб
Раздел: Прочее
Крючки с поводками Mikado SSH Fudo "SB Chinu", №4BN, поводок 0,22 мм.
Качественные Японские крючки с лопаткой. Крючки с поводками – готовы к ловле. Высшего качества, исключительно острые японские крючки,
58 руб
Раздел: Размер от №1 до №10

ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Лікарські засоби як комерційні продукти Розділ 2. Життєвий цикл лікарських засобів: його фази, варіанти розвитку 2.1 Фази життєвого циклу лікарського препарату 2.2 Особливості фази розроблення лікарських засобів 2.3 Варіанти розвитку фази «росту» 2.4 Варіанти життєвого циклу лікарських препаратів 2.5 Стратегії продовження життєвого циклу лікарського засобу Висновки Література Вступ Фармацевтична індустрія займає особливе місце на ринку. Основа цього закладена в соціальній спрямованості і повсякденній значущості продуктів її виробництва. Щоденне зростання попиту на лікарські препарати не залежить ні від піднесень, ні від спадів економіки в цілому. Для фармацевтичної індустрії (досить-таки молодої) характерні стійкі, відносно високі темпи росту і прибутку. Продуктами галузі користуються абсолютно всі, однак вибір, вирішення того, який лікарський препарат і в яких кількостях вживати, з самого початку лишається за лікарем. Якоюсь мірою опосередковано, вплив і позиція лікаря щодо цього лишаються незмінними у часі, незважаючи на те, що — особливо за останніх 10— 15 років — самолікування досягло свого піку, лікарські засоби, які відпускаються без рецепта лікаря, переживають справжній тріумф і постійно поповнюють свій список, у т.ч. і за рахунок спрощення порядку переходу рецептурних препаратів у категорію безрецептурних. Вивчення питання життєвого циклу лікарських засобів є досить актуальним для формування фармацевтичного ринку певного лікарського засобу або групи засобів. Мета роботи прослідкувати етапність життєвого циклу лікарського засобу. Завданнями з дослідження даного питання є: дати характеристику лікарських засобів з позиції комерційної діяльності фармацевтичної промисловості; проаналізувати основні етапи життєвого циклу лікарського засобу; розглянути основні варіанти відхилення в життєвому циклі від стандартної схеми; з`ясувати, які стратегії сприяють продовженню життєвого циклу лікарських засобів. Розділ 1. Лікарські засоби як комерційні продукти Соціальна спрямованість фармацевтичної індустрії підтримується урядами на основі положень про перерозподіл тягаря витрат на лікарські засоби між платоспроможними структурами або певною категорією населення і неплатоспроможною, причому вельми значною, частиною населення (маються на увазі три принципи — багатий платить за бідного, здоровий — за хворого і працюючий за непрацюючого). Для лікарських препаратів початкове значення має, з одного боку, рівень підготовленості, кваліфікації і досвід лікаря, який здійснює вибір і призначення ліків, і в цьому випадку бажання споживача (пацієнта) відіграє незначну роль, питання ціни (одного з нових показників ринку) лікаря, як правило, не цікавлять. Хоча слід зробити застереження: у країнах, де лікар одержує відсоток від вартості виписаних ліків, існує певна зацікавленість у рекомендації більш дорогих препаратів. Разом з тим практика застосування лікарських засобів показує, що здебільшого перевага віддається найефективнішому препарату незалежно від його ціни. З другого ж боку, у ряді країн вибір лікаря величезною мірою орієнтується на бажання і можливості споживача витратити певні кошти на придбання необхідних ліків (тобто зробити власний вибір).

Специфіка продукту відбивається і на істотних особливостях вивчення кон'юнктури фармацевтичного ринку, яке включає в себе не тільки аналіз економічних факторів, які справляють вплив на кон'юнктуру цього ринку, соціально-економічного і демографічного складу населення, але і вивчення стану здоров'я населення, а також факторів, що впливають на нього. Неабияке значення має і традиційний підхід до споживання лікарських засобів в межах локального ринку, певний консерватизм у сприйнятті, пристрасті, прихильності і захопленні тією або іншою маркою, тобто назвою ліків і продукції будь-якої фірми. Одночасно з цим можна спостерігати відносну неграмотність населення у споживанні лікарських препаратів, а також тотальний, агресивний, часто невиправданий маркетинг, у т.ч. нав'язливий рекламний пресинг лікарських засобів. Специфічність продукту — лікарського препарату — визначила нетрадиційний підхід до розгляду фармацевтичного ринку саме з боку продуктової категорії. Виходячи з класичного ринкового визначення продукту, а саме: продукт — це все, що задовольняє нужду або потребу і пропонується ринку з метою привернення уваги, використання або споживання , — лікарський препарат може розглядатися з цих саме позицій, тобто з позицій ринкової категорії. При цьому мається на увазі, що лікарський препарат — це продукт, а наприклад, таблетована форма препарату orvasc фірми &quo ;Pfizer&quo ; з зазначенням його вартості — це продуктова одиниця . Купуючи лікарський препарат, споживач орієнтується не на препарат як такий, а на ті блага, допомогу і переваги, які надаються йому цим препаратом. Ф.Котлер визначає продукт, як &quo ;. вміщену в упаковку послугу для розв'язання якоїсь проблеми&quo ; , а перефразовуючи Ревсона, можна сказати, що на виробництві робляться ліки, а в аптеці продається надія . Важливість характеристик і способів застосування препарату, його форма, доза, упаковка — безумовні, але тільки як засоби надання цих благ. Так, необхідність у знеболюючому препараті з самого початку визначає пошук ліків, у цілому задовольняючих потребу у знеболенні, а не присутністю набору хімічних компонентів або джерелом його походження. Основну ідею продукту — лікарського препарату — умовно можна зобразити на чотирьох рівнях (рис. 1). Перший рівень — &quo ;потреба — ідея&quo ;. Ідея ліків як продукт наукової гіпотези і/або формалізованої ринкової потреби. Другий рівень — &quo ;ідея — реальність&quo ;. Реальне втілення в лікарській речовині теоретичних уявлень основних благ та переваг. Третій рівень — &quo ;продуктова одиниця лікарського засобу&quo ;. Лікарський засіб, вироблений в умовах конкретного виробництва і на основі якої-небудь сировини, в реальному втіленні певних властивостей, відповідної якості, визначеної форми і дози, що має відповідну торгову або маркову назву, анотацію по застосуванню, специфічну упаковку, вартість. Четвертий рівень — &quo ;продукт як суб'єкт ринкових відносин&quo ;. Готовий лікарський препарат, що просувається в комерційному середовищі від виробника до кінцевого споживача через взаємодії з основними діючими на ринку суб'єктами, що передбачає відповідне маркетингове супроводження і тиск на різні категорії користувачів (лікарів, фармацевтів, дистриб'юторів, кінцевих споживачів тощо).

Масштаб економічної можливості, яку надає ринок препаратів, визначається потенціалом ринку лікарських засобів. Ця за своєю суттю кількісна міра привабливості може і повинна бути доповнена динамічною оцінкою, яка характеризує її тривалість і/або еволюцію під час потенціального попиту, наприклад на той чи інший лікарський засіб або ринок лікарського засобу. Для відображення останньої удаються до деяких моделей, у т.ч. &quo ;біологічної&quo ; або &quo ;ботанічної&quo ; моделі життєвого циклу продукту, яка являє собою S-подібну логістичну криву. Слід відмітити, що низка досліджень обмежує використання моделі життєвого циклу продукту через ряд факторів. Зокрема, відмічається, що при розгляді &quo ;ботанічної моделі&quo ;, виходячи з темпів росту продажів, а потім використання фаз моделі для прогнозування продажів, їх імовірність і коректність може бути поставлена під сумнів . І це так, тому пропонується ретельне обґрунтування й експлікація всіх механізмів об'єктивно і суб'єктивно діючих факторів, сил і течій. При цьому мається на увазі не просто розглядання найбільш цікавих точок кривої з позицій статики, а отже, певної рівноваги, але саме з позицій динаміки в еволюційному, часовому і просторовому аспектах. Рис 1. Поняття ліків як продукту в еволюційному розрізіРазом з тим існує думка, що фірма, оперуючи моделлю життєвого циклу, може стати її заручницею, оскільки крива — це не більше ніж типова картина долі ліків на ринку. Але цьому можна запобігти, використовуючи арсенал активних дій, коректуючи свою поведінку, чітко розмежовуючи застосування моделі відносно фармакотерапевтичних груп препаратів, підгруп, марки фірм препаратів, а також окремого лікарського засобу. Пов'язано це з тим, що на рівні марки неконтрольовані фактори справляють менші діяння, а на рівні ринку препарату або товарного знака залежність первинного попиту від факторів середовища залишається значною . Можна навести й інші обмеження використання кривої життєвого циклу, однак усі вони обговорювані і критика в цьому випадку може прийматися тільки якщо обмежувати використання моделі як інструмента в діяльності фірми. У нашому ж випадку погляд на модель набагато ширше початкового тлумачення можливостей її застосування. Насамперед, тому, що це — база, яка дозволяє аналізувати фактори, що визначають приваблюваність фармацевтичного ринку у цілому і ринку окремого препарату, а також ті сили, які сприяють еволюції цього ринку. Перманентний же рух ринку здійснюється під діянням певних внутрішніх і зовнішніх сил, досить точно названих професором М.Портером процесами еволюції, відмітивши при цьому, що вони (еволюційні процеси) чинять відповідну дію на галузь у цілому, підштовхуючи її в &quo ;напрямі потенціальної структури, яка у процесі формування галузі рідко визнається у своїй повноті. Однак у базовій технології, характеристиках товару, природі реальних і потенціальних покупців закладено цілий діапазон структур, до яких галузь може прийти залежно від напрямів і успішності досліджень та розробок, маркетингу нововведень тощо. Саме ідентифікація цих еволюційних процесів рушійних внутрішніх та зовнішніх сил фармацевтичної індустрії являє собою потенціальний інтерес, і її розгляд уявляється цілком можливим з позицій моделі життєвого циклу продукту.

Хмельницькому, навть не вдаючи, що вн хав в Переяслав Москв присягати; друга караться за те, що напола коня московському царев Петру I, не знаючи зовсм, хто вн; третя бо ще немовлям посмхнулася в бк, де пропливала кораблем цариця Катерина II "лютий ворог Украни". Страшно кари заслуговують, за Т. Шевченком, ц смиренн душ. А якою ж карою мамо мстити ми вдвертим, свдомим поспакам Москви? · прислужникам, отим жалюгдним "малоросам"? Т. Шевченков належить  ще одна заслуга: вн вирвав укранську лтературу з глухо провнцйност, в яку  затиснули вороги  перш письменники ХIХ ст. У його проз  вршах ми всюди вдчувамо вропейця, широку  пднесену натуру, котра тонко вдчува культуру Cтаро ґвропи, свт яко органчно живе в нй. Сам життвий шлях Т. Шевченка, вс його терпння  митарства: в крпацтв, в тюрмах, на засланн, вимушене довге життя на чужин, супроводжуван категоричною незламнстю  впертстю, виявляють справжнй нацоналстичний характер борця. Цей дух непохитного, затятого укранця, що, з пдрваним здоров'ям, з постйною думкою про розтоптану, поганьблену Батьквщину, блука вулицями столиц ворожо мпер, передано в одному з останнх вршв: Якось то йдучи уноч Понад Hевою..

1. Життєвий цикл товару та маркетингова діяльність фірми

2. Життєвий i творчий шлях Олеся Гончара

3. М.В.Гоголь – життєвий шлях

4. Життєвий рівень населення та розвиток культури в УРСР періоду застою (1965–1985 рр.)

5. Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської

6. Життєвий та творчий шлях Ганса Крістіана Андерсена
7. Життєвий та творчий шлях М.М. Коцюбинського
8. Михайло Драй-Хмара - життєвий і творчий шлях

9. Дослідження життєвого циклу товарів на прикладі продуктів компанії Danone

10. Споживчі властивості лікарських засобів

11. Життєвий шлях З. Фрейда

12. Формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури

13. Классификация и жизненные циклы диатомовых

14. Засоби захисту права власностi

15. Микола Карпович Садовський (1856-1933) ( Життя та творчість)

16. Человеческие качества в цикле рассказов Людмилы Улицкой "Бедные родственники"

Подарочный набор "Покер", арт. 42449.
Подарочный набор "Покер" безусловно будет тем самым неизбитым презентом, произведённым из дерева. Регулярно удалять пыль сухой,
1292 руб
Раздел: VIP-игровые наборы
Клей универсальный UHU "Twist&Glue", 90 мл, арт. 38850.
Склеивает металл, бумагу, дерево, текстиль, стекло, керамику, пробку, большинство пластиков и кожу. Не подходит для ремонта кожаной
350 руб
Раздел: Универсальный
Набор детской складной мебели Ника "Хочу все знать".
В комплект входит стол и стул с мягким сиденьем. Материалы: металл окрашенный, цветная ламинированная ДСП, пластмасса. Для детей от 3 до 7
1270 руб
Раздел: Наборы детской мебели

17. Життя та діяльність І.П.Котляревського (Жизнь и деятельность Ивана Петровича Котляревского)

18. Концепт "город" в цикле рассказов Дж.Джойса "Дублинцы"

19. П.И.Чайковский - "Осенняя песня" (Октябрь) (из цикла "Времена года")

20. Цикл деловой активности

21. Углеродный цикл и изменения климата

22. Половое воспитание и подготовка учеников к семейной жизни (Статеве виховання та підготовка учнів до сімейного життя)
23. АСУ двухстадийного дробления замкнутого цикла
24. Семантическое поле страха на основе произведения Стивена Кинга "Цикл оборотня"

25. Реакция деления ядер. Жизненный цикл нейтронов

26. Прямой цикл Карно. Тепловая изоляция

27. Экономические циклы

28. Концепция жизненного цикла товара и конкурентные стратегии фирмы

29. Основные маркетинговые стратегии на различных этапах жизненного цикла товара

30. Жизненный цикл фирмы

31. Жизненный цикл организации

32. Экономические кризисы и циклы развития

Конструктор "Новый год".
Новогодний конструктор порадует любого ребенка! В комплект входят фигурка Деда Мороза, 2 девочек, 2 лошадок и зайки, из деталей можно
744 руб
Раздел: Новогоднее творчество
Светильник Uniel TLI-201, Е27, синий.
Светильники серии Universal подойдут для широкого круга потребителей, умеющих ценить разумное сочетание качества и цены продукции.
379 руб
Раздел: Офисные (для рабочего стола)
Доска магнитно-маркерная, 60x90 см, алюминиевая рамка, полочка.
Доска магнитно-маркерная 60*90 см. Лакированная поверхность для письма сухостираемыми маркерами и прикрепления информации магнитами или
1393 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные

33. Экономические циклы

34. Богатыри киевского и новгородского цикла

35. Козаки, їхнє життя, побут та звичаї

36. Гоголь: Вий

37. Духовне життя та ставлення до людини в Єгипті прадавніх часів

38. Стихотворение А. Блока «Ты – как отзвук забытого гимна» (Из цикла «Кармен»)
39. Единство цикла рассказов И. А. Бунина «Темные аллеи»
40. Я люблю Пушкина Цветаевой (цикл М. Цветаевой «Стихи Пушкину»)

41. Незабываемое в цикле рассказов И. А. Бунина "Темные аллеи"

42. Картины родной природы в цикле украинских повестей Н.В. Гоголя

43. Проблема литературного характера в цикле А.П. Чехова «маленькая трилогия»

44. Об организации цикла сонетов «La Сorona» Джона Донна

45. Расстройства эякуляторной составляющей копулятивного цикла

46. Зразки засобів іммобілізації

47. Цикл лекций Женщине о раке

48. Жизненные стадии и циклы организации

Фоторамка "Poster red" (30х40 см).
Рамка настенная может располагаться как вертикально, так и горизонтально. Для фотографий размером: 30х40 см. Материал: пластик.
342 руб
Раздел: Размер 30x40
Набор детской посуды "Авто", 3 предмета.
Набор посуды для детей включает в себя три предмета: суповую тарелку, обеденную тарелку и кружку. Набор упакован в красочную, подарочную
397 руб
Раздел: Наборы для кормления
Глянцевая бумага для струйных принтеров "Lomond", 50 листов, А4.
Глянцевые фотобумаги наилучшим образом передают яркие, насыщенные цвета с множеством оттенков и цветовых градаций. Покрытие бумаги:
378 руб
Раздел: Фотобумага для цветной печати

49. Жизненный цикл и смена управленческих стереотипов

50. Жизненный цикл товара

51. Виа Гра

52. Жизненный цикл продукта

53. Прямой цикл Карно и тепловая изоляция

54. Родина, как семья народов: построение тематических циклов занятий для старших дошкольников и младших школьников
55. Аналіз ігрової діяльності як засобу соціалізації особистості
56. Циклы несостоятельности, посредственности и успеха

57. Загадочные циклы в жизни человека

58. Види страхування життя і їх місце в особовому страхуванні

59. Ядерный топливный цикл

60. Мировой кёрлинг в новом олимпийском цикле

61. Структура тренировочных нагрузок 15-16-летних бегунов на короткие дистанции в годичном цикле подготовки

62. Общая теория цикла

63. Теория эволюционного цикла

64. Об устойчивом развитии и экологических циклах

Пакеты с замком "Zip-Lock", 30х40 см (100 штук).
Размер: 30х40 см. Толщина: 40 мкм. В упаковке: 100 штук. Материал: полиэтилен (ПВД).
324 руб
Раздел: Пакеты для продуктов
Кружка фарфоровая "FIFA 2018. Забивака. Без рук!", 400 мл.
Объем: 400 мл. Материал: фарфор.
358 руб
Раздел: Кружки, посуда
Набор "Скорая помощь".
Набор "Скорая помощь" будет прекрасным подарком для любого ребенка, отлично подойдет для сюжетно-ролевых игр. Выполнен в виде
763 руб
Раздел: Наборы доктора

65. Роль геохимических циклов в биосфере

66. Цикл углерода

67. Циклы развития бизнеса

68. Жизненный цикл товара

69. Учетный цикл. Корректировочные записи как метод реализации правила соответствия

70. Экономические циклы и макроэкономика
71. Производственный цикл. Экономическая функция производственного цикла
72. Циклы и равновесие

73. Деловые циклы и инфляция

74. Теории экономического цикла и их эволюция

75. Экономические циклы и кризисы

76. Краткая биография Бориса Виана

77. Життя і наукова діяльність Чарльза Дарвіна

78. Половой цикл собак и кошек

79. Биогеохимические циклы

80. Влияние органических кислот цикла Кребса на образование триоз в листьях ячменя

Пробка для шампанского "CooknCo".
Диаметр: 4,5 см. Высота: 5 см. Цвет: металл. Материал: нержавеющая сталь. Внешняя отделка: сатиновая.
410 руб
Раздел: Аксессуары для вина
Доска магнитно-маркерная, 100x150 см.
Размер: 100х150 см. Поверхность доски позволяет писать маркерами и прикреплять листы при помощи магнитов. Перед началом работы – удалить
3857 руб
Раздел: Доски магнитно-маркерные
Простыня на резинке "Беж", 160x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
741 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники

81. Аудит основних засобів

82. Засоби РЕБ, їх характеристики (типи літаків) і основи їх бойового застосування

83. Углеродный цикл и изменения климата

84. Життя і творчий шлях Рея Бредбері

85. Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

86. Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"
87. Взаємодія людини і суспільства із природним середовищем, їх життя: сучасний стан, перспективи
88. Вивчення біогеохімічного циклу магнію

89. Алгоритм удаления циклов в графе вертикальных ограничений задачи трассировки многослойного канала

90. Программные средства поддержки жизненного цикла ПО

91. Проектування та розробка засобами Delphi 5 програмного забезпечення “Автоматизоване робоче місце менеджера

92. Полный цикл управления бизнес-процессами с применением инструментов, поддерживающих стандарты

93. Операторы цикла

94. Литературные источники цикла очерков И. А. Бунина «Тень Птицы»

95. Певческие циклы Обихода

96. О временных циклах

Датчик обнаружения угарного газа.
Ежегодно сотни людей по всему миру погибают от отравления угарным газом. Именно поэтому в каждом доме, где используется любая
783 руб
Раздел: Детекторы, датчики движения
Таблетки для посудомоечных машин "Paclan Brileo. Classic", 80 штук.
Таблетки обладают отличным моющим действием за счет входящих в состав "умных" энзимов (амилазы и протеазы). Отлично моют посуду,
592 руб
Раздел: Для посудомоечных машин
Тачка "Садовод".
Играя с тачкой «Садовод» ваш малыш сможет почувствовать себя более самостоятельным и взрослым, помогая своим родителям на даче или в
945 руб
Раздел: Садовый инвентарь

97. Ядерный топливный цикл

98. Длинные циклы конъюнктуры Н.Д. Кондратьева

99. Теории экономических циклов


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.