Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Физика Физика

Помножувач частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами

Пакеты с замком "Extra зиплок" (гриппер), комплект 100 штук (150x200 мм).
Быстрозакрывающиеся пакеты с замком "зиплок" предназначены для упаковки мелких предметов, фотографий, медицинских препаратов и
148 руб
Раздел: Гермоупаковка
Горшок торфяной для цветов.
Рекомендуются для выращивания крупной рассады различных овощных и цветочных, а также для укоренения саженцев декоративных, плодовых и
7 руб
Раздел: Горшки, ящики для рассады
Забавная пачка денег "100 долларов".
Купюры в пачке выглядят совсем как настоящие, к тому же и банковской лентой перехвачены... Но вглядитесь внимательней, и Вы увидите
60 руб
Раздел: Прочее

Зміст Вступ 4 1. Огляд різноманітних методів помноження частоти на напівпровідникових приладах . 5 2. Розробка і розрахунок помножувача частоти на ЛПД 2.1. Принцип роботи ЛПД . . .11 2.2. Конструкція ЛПД .12 2.3. Розрахунок помножувача частоти на ЛПД .18 Висновки. .25 Список літератури . .26 Додаток . 27 Реферат У звіті з переддипломної практики подані результати моделювання помножувача частоти міліметрового діапазону з малим коефіцієнтом втрат на помноження. Особливістю приладу, що моделюється є велика кратність помноження, що дозволяє використовувати в системах НВЧ високостабільні і переналагоджувальні в широкому діапазоні генератори низьких частот. Це веде до спрощення і підвищення технічних характеристик приладів. Результати проведених теоретичних досліджень підтверджують слушність обраного напрямку побудови помножувача частоти і можливість здійснення простого переносу спектра сигналу з частот від декількох ГГц до сотень ГГц. Вступ Метою роботи є розробка і розрахунок помножувача частоти великої кратності міліметрового діапазону з малими втратами на помноження на основі ЛПД. Необхідність створення таких помножувачів обумовлена тим, що на частотах міліметрового діапазону створення високостабільних генераторів являє собою достатньо складну задачу. На відносно низьких частотах ці задачі вирішуються просто. Виникає необхідність помноження частоти з малими втратами, великою кратністю, а також із зберіганням спектральної характеристики вхідного сигналу. Така задача може бути вирішена на основі ЛПД, у якому, через сильну нелінійність лавини, при подачі на кристал синусоїдального сигналу, поблизу максимумів напруг з'являється гострий пік струму, багатий гармонійними складовими. Якщо підібрати довжину кристала таким чином, що вихідна помножена частота буде лежати в області від’ємної провідності діода, то відбувається підсилення вихідного сигналу, що призводить до зниження втрат на помноження. У даній роботі методом математичного моделювання досліджується робота такого типу помножувача. Для опису процесів у кристалі використовується локально- польова модель ЛПД, у якій швидкість і час переходу між долинами станів рахується миттєвою функцією прикладеного поля. Зовнішня схема вихідного ланцюга вибирався у виді коливального контуру або ланцюжки контурів; і рівняння коливальних контурів вирішуються разом із рівняннями, що описують ЛПД. 1. Огляд різноманітних методів помноження частоти на напівпровідникових приладах У помножувачах частоти на напівпровідникових приладах (мал.1.1) використовуються явища й ефекти, що призводять до нелінійних опорів або нелінійних ємностей (помножувачі R- і C- типів). Мал. 1.1. Класифікація помножувачів частоти на напівпровідникових приладах У діодних помножувачах частоти типу R (ДПЧ) поява гармонік пов'язано з випрямленням (детектуванням) вхідного сигналу, причому в якості детекторів частіше застосовуються діоди з прижимним контактом і діоди з бар'єром Шоттки. Якщо вольт-амперна характеристика діоду являє собою функцію струму, що не зменшується, від напруги, то при ідеальному випрямленні коефіцієнт передачі потужності основної частоти в потужність гармоніки не може перевищувати 1/ 2: де - номер гармоніки, що виділяється; Рвих - потужність -ої гармоніки в навантаженні; Рвх— потужність основної частоти (на вході помножувача); ? - коефіцієнт передачі потужності .

ТАБЛИЦЯ 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ?max 0,06 0,02 0,015 0,012 0,01 0,25 0,11 3 0,04 7 0,02 6 3 Lmi , 6 9,6 12 14 15,7 16,9 18,1 19,1 20 дБ У табл.1.1 приводяться значення ?max і відповідно мінімальні втрати перетворення Lmi для ідеального випрямлення: L=10Lg (Рвх/Рвих)=10Lg 1/? (дБ). Низький коефіцієнт передачі помножувача на нелінійному опорі діода пояснюється тим, що тут відповідно до самого принципу помноження частоти, виділення потужності потрібної гармоніки, неминуче пов'язано з розсіюванням потужності постійного струму. З урахуванням втрат у діоді й елементах схеми помножувача коефіцієнт передачі значно нижче 1/ 2. Для помножувачів на нелінійному опорі характерне різке зменшення коефіцієнта передачі з ростом номера гармоніки, що виділяється (табл.1.1). До діодних помножувачів частоти R-типу можна віднести й помножувачі на тунельних діодах (ТД), що не одержали, проте, широкого поширення через низький рівень вихідної потужності. Істотною хибою помножувачів на ТД є складність їх стикування з кварцовими генераторами, (ТД насичуються при малій вхідній потужності), що практично виключає можливість одержання високої стабільності частоти гармонік. У транзисторних помножувачах частоти типу R (ТПЧ) для одержання гармонік основної частоти використовуються нижня і верхня відсічки струму. Для помноження частоти зручніше усього користуватися нелінійною залежністю струму колектора від напруги на емітері при відносно великих сигналах, що призводить до появи в колекторному ланцюзі гармонійних складового струму. Напруга основної частоти, що підлягає помноженню, звичайно вводиться в ланцюг емітера (схема з загальною базою), оскільки параметри транзистора сильно залежать від струму емітера. Помножувачі на транзисторах мають високий коефіцієнт передачі по потужності і напрузі (за рахунок підсилювальних властивостей транзистора), компактні і економічні. До хиб ТПЧ варто віднести невелику можливу вхідну потужність і обмежену частоту реалізованої гармоніки, обумовлену частотними можливостями транзистора. Крім того, у ряді випадків важко забезпечити оптимальний кут відсічки через недостатній розмір допустимої зворотної напруги на емітерному переході, а також виникають перекручування форми імпульсу колекторного струму за рахунок інерційності транзистора. Помножувачі цього типу доцільно використовувати на частотах до декількох сотень мегагерц. На більш високих частотах помножувачі на транзисторах можна ефективно застосовувати в сполученні з ВПЧ. Велике поширення на практику одержав, наприклад, варіант, коли генератор і помножувачі на транзисторах використовуються в якості джерела потужного вхідного сигналу частоти 100-150 МГц для наступного варакторного помноження частоти. Більш ефективним типом напівпровідникового помножувача частоти буде такий пристрій, у якому частина вхідної потужності не перетвориться в потужність постійного струму. Нелінійним елементом в помножувачах частоти може використовуватись або нелінійний опір, що не є уніполярним, або нелінійна реактивність. У якості останньої може успішно застосовуватися ємність замкненого р- - переходу спеціальних напівпровідникових діодів.

Помноження частоти на нелінійному опорі замкненого діоду неефективно, тому, що в області допустимих обернених напруг нелінійність опору переходу виражена слабко. Можливість виділення гармонійних складових у нелінійно- ємнісних помножувачах ( С-типу) пов'язана з залежністю ємності від прикладеного до р- - переходу напруги. Насправді, якщо ємність є функцією напруги, то залежності заряду і струму від напруги будуть нелінійними, що призведе до перекручування форми вхідного сигналу і появі гармонік основної частоти. Гармонійні складові можуть бути виділені за допомогою частотно-вибіркових ланцюгів (фільтрів). У цьому і полягає принцип помноження частоти на нелінійній ємності . Оскільки на нелінійній реактивності без втрат і при однозначній залежності заряду від напруги потужність не розсіюється, сума потужностей на всіх частотах повинна бути ріва нулю, тобто Цей висновок безпосередньо випливає з закону збереження енергії. Отже, в помножувачі на нелінійній ємності при зроблених допущеннях теоретично може бути отриманий коефіцієнт передачі, рівний одиниці (уся потужність основної частоти перетвориться в потужність гармоніки). При цьому коефіцієнт передачі не буде залежати від номера гармоніки, рівня вхідної потужності і виду вольт-фарадної характеристики нелінійного елементу. Помножувачі на нелінійному опорі напівпровідникових діодів застосовуються порівняно рідко і, як правило, при малих рівнях вхідної потужності. Крім того, помножувачі цього типу в приладах НВЧ потребують ретельного попереднього налагодження, а самі нелінійні опори не відрізняються високою стабільністю характеристик. У транзисторно-параметричних помножувачах частоти (ТППЧ) використовується нелінійна ємність колекторного переходу транзисторів. При подачі вхідного сигналу прикладена до переходу колектор – база, напруга модулює ємність колекторного переходу, що викликає параметричну генерацію гармонік. Транзистор тут виконує одночасно дві функції: підсилювача потужності вхідного сигналу і варакторного помножувача на ємності переходу колектор - база. На відміну від помножувачів на транзисторах з відсічкою струму колектора в даному випадку гранична частота гармоніки, що виділяється, може істотно перевищувати граничну частоту транзистора. Принципи побудови схем ТППЧ і методи їхнього аналізу мають багато загального з варакторними помножувачами частоти. На практиці знайшли застосування помножувачі цього типу на відносно потужних і малопотужних транзисторах. Останні, наприклад, можуть забезпечувати коливальну потужність гармоніки, що виділяється порядку 10 мВт на частотах до 1,5 ГГц, що дозволяє ефективно їх використовувати в якості простих, економічних і надійних гетеродинів приймачів дециметрового діапазону. Ці методи є ефективними лише при помноженні в 2-4 рази, і для створення високоефективних генераторів у мм-діапазоні при помноженні від високостабільних кварцових генераторів потрібно занадто багато каскадів помноження. У останні роки широке поширення одержали помножувачі частоти на діодах із накопиченням заряду (ДНЗ). У ДНЗ для генерації гармонік використовується режим із відмиканням переходу.

Так пишет Вико, устанавливая первые истины "Новой науки". "В силу выставленной выше аксиомы, в каждой Способности может преуспеть посредством техники тот, кто не склонен к ней по природе, но в Поэзии совершенно невозможно тому, кто не склонен по природе, преуспеть при помощи техники, - в силу этого Искусства Поэтики и Искусства Критики служат только для того, чтобы воспитать талант, но не могут сделать его великим, так как утонченность - это малая добродетель, а величие по самой своей природе пренебрегает всем малым: великий разрушительный поток не может не нести с собою мутную воду и не переворачивать камни и стволы своим стремительным течением; поэтому так называемые низкие вещи столь часто встречаются у Гомера. Но из этого не следует, что Гомер перестает быть Отцом и Царем всех возвышенных Поэтов". Сила Гомера тесно связана с неразвитостью общественных отношений древнейшей Греции. "При такой человеческой необходимости народы, которые почти целиком были телом и почти совершенно лишены были рефлексии, обладали чрезвычайно живыми чувствами для ощущения частностей, сильной фантазией для восприятия и расширения последних, острым умом для сведения их к соответствующим фантастическим родам и крепкой памятью для их удержания; эти способности, правда, принадлежат сознанию, но все они корнями своими уходят в тело и от тела берут свою силу"

1. Розробка системи менеджменту в організації малого підприємства по авторизованому сервісу та продажу автомобілів Fiat

2. Трихофітія великої рогатої худоби та заходи по ліквідації захворювання в СГК ім. Щорса, Хмельницької області

3. Евакуація і мобілізація Вінничини в роки Великої Вітчизняної війни

4. Тема Великой Отечественной войны в произведениях Ю.В. Бондарева и Б.Л. Васильева

5. Малоінвазивні методи в лікуванні гастродуоденальних виразок, що кровоточать, у хворих похилого та старечого віку

6. Расчет технико-экономических показателей деятельности малого предприятия "Курсы английского языка ООО "Великая Британия"
7. Малые тела Солнечной системы
8. Население Эфиопии. Эфиопская малая раса

9. Эпоха великих географических открытий

10. Конспект истории великих географических открытий

11. Великое герцогство Люксембург

12. Малый бизнес и налоговая политика

13. Некоторые особенности регулирования обязательственных отношений по статутному праву Великого княжества Литовского

14. Великая депрессия в США

15. Аграрное законодательство Великой Французской Революции

16. Роль Великой Октябрьской революции для России и мира. Была ли альтернатива февральской революции

Гирлянда электрическая, 1200 см (белая).
Гирлянда состоит из белых мини ламп, которые будут мигать в 8 режимах. Питание от бытовой электросети 220 В. Длина гирлянды: 1200
472 руб
Раздел: Гирлянды с мини-лампами
Бумага крафт, без печати (10 листов).
Размер: 100x70 см. Плотность бумаги 70 г/кв.м.
495 руб
Раздел: Однотонная, голография
Комплект чехлов "Карапуз" для колясок с поворотными колесами.
Чехлы для колясок с поворотными колесами. Изготовлены из водонепроницаемой ткани. Диаметр передних поворотных колес 25 см, задних 32 см.
323 руб
Раздел: Чехлы для колес

17. Георгий Константинович Жуков: великий полководец и выдающаяся личность

18. Теория социальной пассионарности Л. Н. Гумилева

19. Брежнев Л.И.: человек и политик

20. Липецкий край в годы Великой Отчественной Войны

21. Великий герб Российской Федерации

22. Л.А.Кацва "История России с Древних Времен и до ХХ Века"
23. Великая Отечественная Война
24. Вклад Петра Великого в развитие издательского дела и редактирования

25. СССР в годы второй Великой Отечественной Войны

26. Советская наука в годы Великой Отечественной войны

27. Содержание и порядок применения единого налога на вмененный доход для субъектов малого предпринимательства

28. Развитие малого бизнеса на Украине

29. Развитие малого предпринимательства в России

30. Small business lending in Kazakhstan (предоставление кредитов малому бизнесу в Казахстане)

31. Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

32. Лекции Л. И. Городнего по лексикологии английского языка

Туалетная бумага "Zewa Deluxe" (без запаха), трехслойная, 12 рулонов.
Подарите себе удовольствие от ежедневного ухода за собой. "Zewa Deluxe" с новыми впитывающими «подушечками» деликатно
343 руб
Раздел: Бумага туалетная
Машинка "Бибикар (Bibicar)" с полиуретановыми колесами (салатово-оранжевая).
Оснащена улучшенными колесами, выполненными из высококачественного полиуретана. Теперь езда на этой удивительной машинке стала еще более
2650 руб
Раздел: Каталки
Набор детской посуды "Фея".
Набор посуды детский "Фея". В комплекте 3 предмета: - тарелка суповая диаметром 15 см, - тарелка обеденная диаметром 17,5 см, -
387 руб
Раздел: Наборы для кормления

33. А.Н. Островский и Малый Театр

34. Великий график Добужинский М.В.

35. Этнология Л.Н. Гумилева

36. Великие итальянские художники эпохи Возрождения

37. Культура Византии от Времен Константина Великого и до Крестовых Походов (1081 год)

38. Любимая героиня Л.Н.Толстого - Наташа Ростова
39. Литература в годы Великой Отечественной войны
40. Русские критики о Л.Н. Толстом

41. Ахматова в годы Великой Отечественной Войны

42. Л. Андреев "В тумане"

43. Любимые страницы романа Л.Н. Толстого "Война и Мир"

44. Роль эпизода в романе Л.Н. Толстого "Война и Мир"

45. Тема подвига советского народа в Великой Отечественной войне в литературе

46. Этногенез по Л.Н.Гумилёву (+ обширная биография)

47. Нравственные и идеологические противоречия в творчестве Л.Н. Толстого

48. Любимая героиня Л.Н. Толстого

Карандаши полимерные "Elios", 24 цвета.
Карандаши полимерные. В наборе: 24 цвета.
339 руб
Раздел: 13-24 цвета
Кружка фарфоровая "Королевские собаки", 485 мл.
Кружка фарфоровая. Объем: 485 мл.
322 руб
Раздел: Кружки
Подгузники "Ушастый нянь", 3 Midi (4-9 кг), 56 штук.
Детские одноразовые подгузники «Ушастый нянь» изготовлены из особо мягких и дышащих материалов, которые нежно контактируют с
536 руб
Раздел: 6-10 кг

49. Русский народ как идеал Л. Толстого (по "Исповеди", художественным произведениям и публицистике)

50. Роль человека в произведениях о Великой Отечественной войне

51. Великая отечественная война

52. Анализ финала Первой сонаты Л. Бетховена

53. Как воспринимали Маршала Жукова во времена Н.С. Хрущёва, Л.И. Брежнева, перестройки и в наше время

54. Екатерина II Великая (1729-96)
55. Екатерина Великая и "Просвещенный Абсолютизм"
56. Великий князь Михаил Тверской. Борьба Твери за политическое лидерство

57. Л.Д. Троцкий

58. Петр Первый Великий

59. Почему Екатерину II назвали великой

60. Екатерина II - великая императрица

61. Великая Отечественная война (в датах)

62. Рецензия по истории на книгу Н. Н. Молчанова "Дипломатия Петра великого"

63. Великий Шелковый Путь: формировавние и развитие

64. Донбасс в Великой Отечественной Войне: подпольное и партизанское движение

Рюкзак для старших классов "Совы", черный, 41x32x14 см.
Рюкзак для старших классов, студентов, молодежи. 1 основное отделение, 1 дополнительный карман. Материал: водоотталкивающая ткань. Широкие
621 руб
Раздел: Без наполнения
Шкатулка музыкальная "Рояль", 15x16x18 см, арт. 24801.
Состав: пластик, элементы металла. Регулярно удалять пыль сухой, мягкой тканью. Музыкальный механизм с ручным заводом. Мелодия
802 руб
Раздел: Шкатулки музыкальные
Цветные карандаши "Color Peps", трехгранные, 18 цветов.
Яркие, насыщенные цвета, трехгранная форма для удобного захвата, прочный, легко затачиваемый корпус из древесины американской липы.
359 руб
Раздел: 13-24 цвета

65. Битва за Москву в Великой Отечественной войне

66. Великая Отечественная Война

67. Великие реформы 60-70-х годов. Александр II

68. Житие Великого князя Андрея Боголюбского

69. Марат, деятель Великой французской революции

70. Окончание Великой Отечественной войны и цена Победы
71. Пражская наступательная операция Великой Отечественной войны
72. Реформы Петра Великого

73. События Великой Отечественной Войны на страницах новейших учебников по истории для средней школы

74. Цивилизации. От Руси к России. XVII век: Люди и время, смута. Эпоха Петра Великого...

75. Старый Оскол в годы Великой Отечественной войны

76. Бессмертный подвиг героев - казахстанцев в Великой Отечественной войне

77. П. Л. Шиллинг и его телеграф

78. Великие полководцы войны 1812 года

79. Развитие малого предпринимательства в России

80. Что я знаю о Великой Отечественной Войне

Комод "Girl" (четырехсекционный).
Этот комод не оставит Вас равнодушными. Яркая оригинальная расцветка комода привлечет и взрослого, и ребенка, и того, кто предпочитает
1862 руб
Раздел: Комоды, тумбы, шкафы
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом, 425 мл.
Керамическая кружка "World of Tanks" с 3D логотипом – настоящая находка для геймеров! Эта вместительная чашка станет Вашим
398 руб
Раздел: Кружки
Стиральный порошок Perfect 6 Solution "Перфект мульти солюшн", 3200 грамм.
Порошок стиральный "Перфект мульти солюшн" бесфосфатный для всех типов стиральных машин и ручной стирки. Стиральный порошок
712 руб
Раздел: Стиральные порошки

81. Великие советские военачальники: Михаил Николаевич Тухачевский

82. Уфа в годы Великой Отечественной войны

83. Подробная хронология Великой Отечественной Войны

84. Москва в годы Великой Отечественной войны

85. Построение локальной компьютерной сети масштаба малого предприятия на основе сетевой ОС Linux

86. Малое торговое предприятие
87. Великая теорема Ферма
88. Великий математик России Николай Иванович Лобачевский

89. Анализ частоты послеоперационных осложнений при аппендиците за 1990 год

90. Хирургическое лечение малых периферических опухолей легких

91. Характеристика компьютерных преступлений в Великом Новгороде и Новгородской области

92. Восприятие младших школьников пейзажной живописи "Малых Голландцев"

93. Малые фольклорные жанры как средство формирования правильного звукопроизношения

94. Педагогические взгляды Л.С.Ауэра

95. О революции и контрреволюции в 1917 году (роль Л.Г. Корнилова)

96. К вопросу о причинах поражений Красной Армии в первый период Великой Отечественной войны

Коробка подарочная "Прованс".
Коробка подарочная. Материал: мелованный, ламинированный, негофрированный картон плотностью 1100 г/м2. Отделка: полноцветный декоративный
302 руб
Раздел: Коробки
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow", синий, F.
Стержень для шариковых ручек "QuinkFlow". Цвет чернил: синий. Длина: 98 мм. Линия письма: F.
343 руб
Раздел: Стержни для ручек
Транспортир для класса, деревянный, с держателем.
Материал - дерево.
388 руб
Раздел: Транспортиры

97. Magna carta (Великая хартия вольностей)

98. Коробка скоростей малого токарного станка

99. Расчет численостей и расстановка исполнителей в структуре управления предприятием малого бизнеса на строительстве и эксплуатации автомобильных дорог


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.