Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
Библиотека Рефераты Курсовые Дипломы Поиск
сделать стартовой добавить в избранное
Кефирный гриб на сайте www.za4et.net.ru

Экономика и Финансы Экономика и Финансы     Банковское дело и кредитование Банковское дело и кредитование

Процес підприємницької діяльності ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

Ночник-проектор "Звездное небо и планеты", фиолетовый.
Оригинальный светильник - ночник - проектор. Корпус поворачивается от руки. Источник света: 1) Лампочка (от карманных фонариков) 2) Три
330 руб
Раздел: Ночники
Карабин, 6x60 мм.
Размеры: 6x60 мм. Материал: металл. Упаковка: блистер.
44 руб
Раздел: Карабины для ошейников и поводков
Браслет светоотражающий, самофиксирующийся, желтый.
Изготовлены из влагостойкого и грязестойкого материала, сохраняющего свои свойства в любых погодных условиях. Легкость крепления позволяет
66 руб
Раздел: Прочее

Індекс групи М₇-08Б₁УБ(4,6з) Прізвище,ім’я,по батькові студента Данiщук Мирослава Евгенiївна Домашня адреса м Київ;вул Милославська23 кв 331 Найменування органiзацiї, посада Контрольна робота З дисциплiни:Основи менеджменту Прізвище та інiцiали викладача Згалат-Лозинська Любов Олександрівна Київ 2009 рiк. ЗмістВступ 1. Внутрішнє середовище організації 2. Фактори зовнішнього середовища Висновки Список використаної літератури Вступ Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі одним з найбільш розвинутих ринкових секторів економіки є банківський, він показує високі кількісні темпи зростання активів і капіталів та набуває якісних характеристик, властивих суб'єктам ринкової економічної системи відносин. Досвід функціонування вітчизняних комерційних банків показав, що в нестійких умовах необхідне застосування науково-обґрунтованої методології управлінського менеджменту підприємницької діяльності банків, основою якої повинні бути формалізовані методики аналізу, планування і контролю в таких напрямках, як рентабельність комплексу послуг і операцій, що надаються, окупність витрат, прибутковість здійснюваних проектів та ін. Підвищення ефективності функціонування банків залежить від здійснення законодавчих змін у напрямку розширення їх повноважень та можливостей при проведенні операцій на фінансових ринках і в той же час – підвищення рівня прозорості й контрольованості банківської діяльності з метою підтримання стабільності фінансової системи в цілому. Дослідження в області менеджменту в банках проводяться в усіх країнах світу з розвинутою ринковою економікою. Серед закордонних дослідників можна назвати таких, як Сінкі Д., Роуз П., Бакстер Н., Бреддік У. та інші. Однак застосовувані в закордонних банках методики управління не можуть бути використані в діяльності українських комерційних банків, тому що умови їх функціонування значно розрізняються. Методологічні, методичні й економіко-організаційні аспекти формування та розвитку банків, банківських систем відображені в роботах провідних вітчизняних і зарубіжних економістів: Андронова О., Барановського О., Бураковського І., Данильченка К., Долана Е., Дьюзера Т., Жукова Є., Заруби О., Кілгуса Є., Кларка Р., Коробової Г., Красавіної Л., Кемпбела К., Лаврушина О., Лексіса В., Лукінова І., Міловидова В., Раєвського К., Рівуара Ж., Роуза П., Степаненка А., Усоскіна В., Ющенка В. та ін. У той же час вивчення та аналіз опублікованих за даною проблематикою матеріалів, методологічних концепцій, методичних підходів та практичних розробок дозволили зробити висновок про те, що питання пошуку й формування концептуальних і методологічних підходів до вирішення задачі ефективного управління банківськими операціями недостатньо розроблені як у науковому, так і в організаційно-методологічному аспектах. Це негативно впливає на оцінку ефективності діяльності банківських установ, і взагалі на стабільність функціонування фінансово-кредитної системи. Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка комплексного механізму управління в діяльності комерційних банків на основі ієрархічності системи.

Вибір мети дослідження визначив рішення таких задач: - виділити та класифікувати фактори підприємницького середовища комерційних банків; - дослідити сутність і структуру підприємницької діяльності комерційних банків; - науково обґрунтувати й уточнити поняття управлінського менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків; - виявити напрямки удосконалення процесу управління та розробити концепцію формування комплексного механізму фінансового менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків на основі ієрархічності системи бюджетування. Для досягнення поставленої мети в роботі досліджується сукупність теоретичних і практичних проблем менеджменту підприємницької діяльності комерційних банків. Об'єктом дослідження є процес підприємницької діяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль”. Предметом дослідження є механізми менеджменту діяльності комерційних банків. 1. Внутрішнє середовище організації Райффайзен банк Аваль засновано 3 березня 1992 року у вигляді відкритого акціонерного товариства і зареєстровано рішенням Правління Національного банку України за №94 від 27 березня 1992 року. Юридична та фактична адреса банку: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. Організаційно-правова форма банку – відкрите акціонерне товариство. Материнським банком ВАТ “Райффайзен банку Аваль” є Акціонерне Товариство “Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт” (Австрія). Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензіями та дозволами. Банк надає своїм корпоративним клієнтам цілу низку банківських та фінансових продуктів і послуг, включаючи такі основні продукти: Кредити (стандартні, інвестиційне фінансування, відновлювальні кредити). Торгове фінансування. Депозити і інвестиційні продукти. Послуги зі здійснення платежів / обслуговування рахунку. Лізинг. Казначейство (валютообмінні операції, спотові, форвардні та форексні транзакції). Управління активами. Сегмент роздрібного бізнесу включає в себе фізичних осіб, приватних підприємців, малі та середні підприємства (МСБ), тобто компанії з річним оборотом менше 5 мільйонів євро, та такі особи, що не займаються діяльністю, пов’язаною з проектами та торговим фінансуванням. Банк надає своїм роздрібним клієнтам та клієнтам МСБ широкий спектр банківських та фінансових продуктів та послуг, включаючи наступні основні продукти: Кредити. Депозити та інвестиції. Обслуговування платежів та рахунків. Картки. Лізинг. Сегмент “казначейство” головним чином включає трансакції, пов’язані з управлінням ризиком процентної ставки, а також операції з обміну іноземної валюти, торгівлю цінними паперами та залучення фінансування на ринках капіталу. Це включає як чисто торгову діяльність, яку Банк веде на основі централізованої системи лімітів, та середньо та довгострокові фінансові інвестиції. Станом на 1 січня 2009 року клієнтська база складає: – 4 944 тис. клієнтів, в тому числі: - юридичних осіб – 233 тис. клієнтів, - фізичних осіб – 4 711 тис. клієнтів. Статутний капітал Банку складає 5 103 537 тис.

грн.; загальні активи – 67 242 835 тис. грн. Надходження національної готівкової валюти за 2008 рік склали 109 313 785 тис. грн., видатки 88 480 209 тис. грн., збільшення в порівнянні з 2007 роком в 1,3 рази. Залишок готівкових коштів в касах банку на 1 січня 2009 року склав 1 420 935 тис. у гривневому еквіваленті. Загальна сума кредитного портфелю, включаючи нараховані доходи на кінець звітного періоду склала 56 086 406 тис. грн., що на 18 002 571 тис. грн. більше ніж на початок минулого року, з них кредити, надані фізичним особам, склали 27 751 007 тис. грн. Середня процентна ставка по кредитах, які надавались юридичним особам в гривнях склала – 14,76% річних, в валюті – 10,36% річних. Середня процентна ставка по кредитах, які надавались фізичним особам в гривнях склала – 21,36% річних, в валюті – 13,86% річних. Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є залучені від банків, клієнтів та фінансових установ кошти , які склали 59 756 594 тис.грн., в тому числі: кошти, отримані від інших банків у вигляді строкових вкладів та кредитів на суму 24 321 409 тис. грн.; кошти клієнтів –26 704 871 тис. грн.; кошти, що отримані від міжнародних та інших фінансових організацій – 721 978 тис. грн. Власником істотної участі у банку є Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ з часткою в статутному капіталі – 95,93% (письмовий дозвіл від 14.10.05р. № 377 Національного банку України 93,5% у розподілі голосів). Іноземним інвесторам належить 99,23% статутного капіталу банку в тому числі: Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдінг АГ(Австрія)- 95,93%; Стейт Стріт Банк енд Траст Компані(Сполучені Штати Америки) – 0,79%; Іст Кепітал Ессет Менеджмент Актіеболаг (Швеція)-0,59%; UIFL (Cyprus) Limi ed (Кіпр) – 0,46%; Броудхерст Інвестментс Лімітед (Кіпр)-0,29%; Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акціенгезельшафт(Австрія)-0,25%; УніКредит Банк Австрія АГ (Австрія)– 0,23% та інші юридичні та фізичні особи – 0,69%. Основні показники фінансово-господарської діяльності банку представлені в таблиці 1. Таблиця 1 Показники діяльності ВАТ „Райффайзен Банк Аваль” за період 01.01.2006 – 01.07.2009рр. Найменування статті Одиниця виміру За період Абсолютне відхилення Темп приросту,% 2006 2007 2008 01.07.2009 2007/2006 2008/2007 2008/2006 2009/2008 2007/ 2006 2008/ 2007 2008/ 2006 2009/ 2008 Активи, в т.ч.: тис. грн. 27 835 392 45 175 758 67 242 835 57 267 261 17 340 366 22 067 077 39 407 443 (9 975 574) 62.30 48.85 141.57 -14.84 Кошти Національного банку України та готівкові кошти тис. грн. 2 411 566 2 547 427 4 779 154 3 273 567 135 861 2 231 727 2 367 588 (1 505 587) 5.63 87.61 98.18 -31.50 Кошти в інших банках тис. грн. 1 862 860 1 830 014 1 560 068 2 129 603 (32 846) (269 946) (302 792) 569 535 -1.76 -14.75 -16.25 36.51 Портфель цінних паперів, в т.ч.: тис. грн. 166 482 209 568 1 411 597 3 228 963 43 086 1 202 029 1 245 115 1 817 366 25.88 573.57 747.90 128.75 цінні папери в торговому портфелі тис. грн. 10 919 158 983 141 967 301 959 148 064 (17 016) 131 048 159 992 1,356.02 -10.70 1,200.18 112.70 цінні папери на продаж тис. грн. 151 603 46 548 862 962 1 291 181 (105 055) 816 414 711 359 428 219 -69.3

Тимошенко 39 платжних документв про перерахування великих сум коштв в ноземн банки (як правило, вс платжки фксували значн суми: - найменша - 1 млн. доларв США, а найбльша - 11 млн. 900 тис. доларв США), слдч на сво запитання: «За що ц грош були перерахован?» - чули одну  ту саму вдповдь: «Те ж пояснення, що  на попередн запитання». ¶ так - 39 разв! [37] Цлком зрозумло, що Ю. Тимошенко не бажала говорити не лише про детал свого бзнесу, а й про елементарн реч: чотирьох засновникв  навть сво директорство у фрм «КУБ». Ось тому про пдпримницьку дяльнсть «газово принцеси» не так уже й багато  нформац у прес та окремих виданнях. З яких причин Ю. Тимошенко так не хоче розповдати про свй бзнес? Якщо все чисто, гарно  законно, то чому це приховувати? Та подбн вдповд на запитання прокурори почули вд Ю. Тимошенко не лише щодо компан «КУБ», а й щодо ґЕСУ. 5. ґЕСУ Псля виходу В. Пнчука з корпорац «Содружество» Ю. Тимошенко створю ще одну комерцйну структуру - ЗAT «Промислово-фнансовий концерн «ґдин енергетичн системи Украни» (скорочено ґЕСУ), яка стала спадкомцем корпорац «Укранський бензин»

1. Аналіз діяльності банку ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"

2. Шляхи вдосконалення кредитної діяльності ПАТ "Райффайзен Банк Аваль"

3. Райффайзен банк Аваль

4. Морально-етичні аспекти підприємницької діяльності

5. Аудит емісії цінних паперів та ефективності зовнішньоекономічних операцій у підприємницькій діяльності

6. Ліцензування підприємницької діяльності
7. Правові основи підприємницької діяльності
8. Система договорів у підприємницькій діяльності за новим ЦК

9. Зовнішньоекономічні операції між українськими та французькими суб’єктами підприємницької діяльності (на прикладі експорту соняшника)

10. Розвиток підприємницької діяльності в Україні

11. Особливості підприємницької діяльності у ринковій економіці

12. Поняття і зміст підприємницької діяльності

13. Сучасні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні

14. Аналіз діяльності комерційних банків

15. Теоретичні основи фінансового управління діяльності комерційних банків

16. Підприємницька діяльність

Столик универсальный "Раскладушка".
"Раскладушка" - это многофункциональный складной столик, который с лёгкостью устанавливается и разбирается. Его можно
1083 руб
Раздел: Столы, тумбы
Простыня на резинке "Лимон", 90x200 см.
Трикотажная простыня "Tete-a-Tete" изготовлена из 100% хлопка высокого качества. Натуральный, экологически чистый материал
571 руб
Раздел: Простыни, пододеяльники
Подвесные качели "Кассон".
Подвесные детские качели изготовлены из прочного жгута и пластиковых разноцветных деталей. Размер: 48х48х24 см. Материал:
394 руб
Раздел: Качели

17. Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

18. Економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод"

19. Факторингові операції в діяльності комерційних банків

20. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур і його розвиток в Україні

21. Аналіз фінансово-господарської діяльності ВАТ "Малинський хлібозавод"

22. Підприємницька діяльність в умовах конкурентного господарювання
23. Розрахунок величини підприємницького ризику
24. Фінансова складова діяльності Погребищенського відділення ВАТ "Державний ощадний банк України"

25. Розробка практичних рекомендацій щодо вдосконалення контролю маркетингової діяльності на підприємстві ВАТ "Бровар"

26. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технологічні системи" (венчурний інноваційний проект "WEB-технологія подання звітності платниками податків в податкові інспекції&quo

27. Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства та розробка шляхів її вдосконалення на прикладі ВАТ "АТП-16354"

28. Управління системою маркетингової діяльності на підприємтсві

29. Планування діяльності підприємства

30. Фінансова санація та стабілізація діяльності підприємства

31. Інтегральна ефективність діяльності підприємства

32. Розрахунок стратегій діяльності автотранспортних підприємств

Рапидограф, 0,13 мм.
Чертежный прибор для черчения и рисования на бумаге, ватмане и чертежной пленке. Заправляется одноразовыми патронами. Пишущий узел
1584 руб
Раздел: Циркули, чертежные инструменты
Комплект постельного белья евро "Самойловский текстиль. Незабудка", с наволочками 70х70 см.
Постельное белье "Самойловский текстиль" – отличный подарок себе и близким. Качественное, удобное и красивое постельное белье
1588 руб
Раздел: Бязь
Адаптер Navington для автокресел Maxi-Cosi, универсальный.
Адаптер позволяет установить автокресло-переноску на шасси коляски Navington.
730 руб
Раздел: Прочие

33. Прогнозування фін діяльності підприємства та планування її результативності

34. Модель фінансової діяльності комерційного банку та її застосування на прикладі АКБ "Правекс-банк"

35. Планування банківської діяльності

36. Процес банківського кредитування

37. Аналіз банківської діяльності

38. Аналіз ефективності і активності фінансових операцій ВАТ "Міжнародний комерційний банк"
39. Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")
40. Ефективність постачальницько-збутової діяльності сільськогосподарських підприємств

41. Методологія й організація обліку і аналізу діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці

42. Особливості та проблеми використання системи електронних платежів "Клієнт-Банк" на підприємствах України

43. Аудит фінансової діяльності підприємства "Донтехснаб"

44. Управління процесом створення, реорганізації та ліквідації підприємства

45. Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства

46. Аналіз зовнішнього середовища підприємства ВАТ "АртВітраж"

47. Бізнес-план ПП "Аурум" 2007-2009. Сфера діяльності - виготовлення ювелірних прикрас. Форма власності - приватне підприємство

48. Організація збутової діяльності на підприємстві

Шар магический "Счастливая восьмерка", 10 см.
Магический шар - шар ответов, шар предсказаний — это игрушка, с помощью которой можно узнать ответ на любой вопрос. Магический шар 8
501 руб
Раздел: Прочее
Брелок аварийный, для автомобилиста (арт. TD 0395l).
Аварийный брелок для автомобилиста повысит уровень Вашей безопасности на дороге. Он не поможет избежать столкновения и не уберет с дороги
310 руб
Раздел: Металлические брелоки
Логическая игра "IQ-Фокус", арт. SG 422 RU.
Сфокусируйтесь на центральной части игрового поля, чтобы решить 120 заданий этой IQ-головоломки. Заполните сетку 10 разноцветными деталями
512 руб
Раздел: Игры логические

49. Розробка стратегії маркетингової діяльності на прикладі ВАТ "Укртелеком"

50. Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ВАТ "Рівне-Льон")

51. Вплив митно-тарифного регулювання на зовнішню торгівлю (на прикладі підприємства ВАТ "Київмедпрепарат")

52. Розробка стратегії підвищення ефективності експортної діяльності підприємства

53. Аналіз інноваційної діяльності підприємств по Хмельницькій області

54. Ефективність комунікаційного процесу в процесі управління підприємством
55. Комплексний аналіз соціології праці в умовах підприємства ВАТ "Шахта Красноармійська-Західна №1"
56. Основи організації виробництва і виробничої діяльності підприємства

57. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємства

58. Розвиток комунікаційного процесу ВАТ "Полтавський машинобудівний завод"

59. Сутність і роль управлінськї рішення в процесі управління підприємством

60. Умови формування інноваційної діяльності. Типові схеми організаційних структур управління інноваційним процесом

61. Управління рухом кадрів на підприємстві в умовах становлення ринку праці (на підприємстві ВАТ "Метелиця" м. Дніпродзержинськ)

62. Аналіз діяльності підприємства ТМ "Фанні"

63. Використання засобів педагогічного малювання у процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів

64. Організація колективної пізнавальної діяльності школярів у навчальному процесі початкової школи

Бумага "IQ Selection Smooth", А4, 120 г/м2, 500 листов.
Формат: А4. Класса: А+. Количество листов: 500. Плотность листа: 120 г/м2. Белизна: 170% по CIE. Подходит для двусторонней печати. Высокое
681 руб
Раздел: Формата А4 и меньше
Горка для ванной "Веселое купание".
"Веселое купание" - это удивительная водная горка, в виде спирали, по которой съезжают фигурки зверей на спасательных кругах и
569 руб
Раздел: Игровые и разнопредметные наборы
Бумага самоклеящаяся, А4, 25 листов, глянец, 85 г/м2.
Глянцевая самоклеящаяся фотобумага с перманентным клеевым слоем. Для печати на всех струйных принтерах систем Epson, HP, Canon, Lexmark и
385 руб
Раздел: Формата А4 и меньше

65. Система забезпечення психолого-педагогічного супроводу розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у процесі їх мовленнєво-творчої діяльності

66. Виховання наполегливості молодших школярів у процесі позакласної ігрової діяльності

67. Соціалізація особистості в процесі художньо-естетичної діяльності

68. Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Галактон"

69. Необоротні активи. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

70. Особливості системи оподаткування ВАТ "Острозький молокозавод" та її вплив на фінансові результати підприємства
71. Проектування економічної діяльності підприємства, аналіз цього фінансового стану та розробки шляхів поліпшення фінансових результатів його діяльності
72. Фактори впливу на обсяг фінансування інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні

73. Вплив на атмосферу підприємств харчової промисловості та шляхи його зниження (на прикладі ВАТ "Жашківський маслозавод")

74. Еколого-економічні інструменти природоохоронної діяльності на ВАТ "АЗОТ"

75. Аналіз діяльності підприємства

76. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ВАТ "Жовтоводський хлібозавод"

77. Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

78. Аналіз та удосконалення системи оцінки ефективності виробничої діяльності інструментального цеха оснастки допоміжного виробництва підприємства по виробництву меблів ЗАТ "Новий Стиль Україна" (м. Харків)

79. Ефективність використання вироничих ресурсів підприємства на прикладі ВАТ "Острозький цукровий завод"

80. Загальна характеристика процесу реструктуризації підприємства

Рюкзак школьный "Multi Pack mini. Грация", 27х17х36 см.
Рюкзак подойдет для школьников начальной школы. Надежная каркасная конструкция защищает содержимое рюкзака от повреждений. Рюкзак разделен
2451 руб
Раздел: Без наполнения
Глобус географический + политический, с подсветкой "Orion", диаметр 250 мм.
Диаметр: 250 мм. Глобус Земли на подставке с двойной картой и подсветкой. Изготовлен из высококачественного пластика. Может применяться и
2053 руб
Раздел: Глобусы
Игрушка-головоломка "Шар-Лабиринт".
«Шар-лабиринт» - это не только увлекательная, но и развивающая игра, способная улучшить пространственное мышление и внимание, привить
702 руб
Раздел: Головоломки

81. Організація та напрями підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

82. Особливості управління металургійними підприємствами у процесі їх реструктуризації

83. Підвищення ефективності інноваційної діяльності в умовах ВАТ "Дніпропетровський лакофарбовий завод"

84. Підприємництво як вид господарської діяльності

85. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

86. Статистичне вивчення основних фондів на підприємстві ВАТ "Сумиобленерго"
87. Теоретичні аспекти ефективності діяльності підприємства
88. Характеристика підприємства ВАТ Уманський завод "Мегомметр"

89. Інформаційна система аналізу діяльності підприємства для фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

90. Підвищення ефективності роботи підприємства на основі застосування економіко-математичних методів (на прикладі ВАТ "Дніпрополімермаш")

91. Економічне моделювання у прогнозуванні показників фінансової звітності підприємства (на матеріалах ВАТ "Дніпропетровськгаз")

92. Прибуткове оподаткування підприємств, проблеми та шляхи розвитку в Україні

93. Центральный Банк Российской Федераци как орган государственного контроля и регулирования

94. Национальный банк Республики Казахстан

95. Коммерческий банк как субъект налогового правонарушения

96. Вплив моральних якостей вчителів на процес формування майбутніх громадян України

Чайник со свистком "Орхидея" ЕМ-25001/8, (2,5 л).
Внешнее высокопрочное японское эмалевое покрытие. Внутреннее эмалевое покрытие, устойчивое к воздействию пищевых кислот. Зачерненное дно с
979 руб
Раздел: Чайники эмалированные
Набор посуды керамической "Леди Баг", 3 предмета (в подарочной упаковке).
Оригинальный набор керамической посуды из трех предметов (тарелка, миска и кружка) с изображением любимых героев – прекрасный подарок для
547 руб
Раздел: Наборы для кормления
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion", 750 мл.
Бальзам для стирки спортивной одежды Domal "Sport Fashion" можно использовать как самостоятельное средство для стирки спортивной
331 руб
Раздел: Гели, концентраты

97. Коммерческий банк

98. Европейский Банк Реконструкции и Развития

99. Банк России: его функции и взаимоотношения с кредитными организациями


Поиск Рефератов на сайте za4eti.ru Вы студент, и у Вас нет времени на выполнение письменных работ (рефератов, курсовых и дипломов)? Мы сможем Вам в этом помочь. Возможно, Вам подойдет что-то из ПЕРЕЧНЯ ПРЕДМЕТОВ И ДИСЦИПЛИН, ПО КОТОРЫМ ВЫПОЛНЯЮТСЯ РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ. 
Вы можете поискать нужную Вам работу в КОЛЛЕКЦИИ ГОТОВЫХ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ, выполненных преподавателями московских ВУЗов за период более чем 10-летней работы. Эти работы Вы можете бесплатно СКАЧАТЬ.